Page 1


Suport a la família CURS 2017/18 Ajuts per a matriculació i assistència a les llars d’infants de titularitat municipal P0, P1 i P2

55€ L’esmentat ajut serà ingressat al compte bancari del beneficiari. Aquest ajut podrà ser sol·licitat de nou l’1 de setembre de 2018.

Ajuts directes

Concepte

Import

Per l’assistència a la llar d’infants:

34,56€

Per ser usuari del servei de menjador:

3,16€ per servei

Per ser usuari del servei d’acollida:

6,84€ per servei

Per ser usuari esporàdic del servei d’acollida:

0,80€ per dia

Aquests ajuts seran deduïts directament dels rebuts mensuals de la llar d’infants. IMPORTANT: Per al 2018 caldrà presentar de nou la sol·licitud, al mes de gener.

Esquirol C/Bassal, 7 977 84 33 13 e3008936@xtec.cat

Nou Esquirol C/ Mina de Madró s/n 977 84 22 41 e3012186@xtec.cat


Extracte de les bases Bases completes per a la sol·licitud dels ajuts, disponibles a l’Ajutament i al BOPT núm. 161, de 24 d’agost de 2016 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els/ les alumnes empadronats/es al municipi de La Pobla de Mafumet abans de l’1 de setembre de 2016. Les sol·licituds, que es troben a l’Ajuntament, hauran de ser presentades i degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, al registre general de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet. El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament serà de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2017.

poblamafumet.cat

Lapobla ajuts estudi 17 18 ok