Informació de la educació secundària

Page 1

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CENTRES PÚBLICS

INSTITUT JOSEP LLUÍS SERT

Antic Camí Ral de València, 10 Tel. 93 664 22 52 agora.xtec.cat/iessert

https://agora.xtec.cat/iessert/ mailto:ampasert@gmail.com

AMPA: ampasert@gmail.com

INSTITUT LES MARINES

Antic Camí Ral de València, 12 Tel. 93 665 45 50 agora.xtec.cat/ieslesmarines

PROGRAMES

CENTRES CONCERTATS

FRANGOAL

C. General Castaños, 28

Tel. 93 665 08 91

https://frangoal.com/es/

www.frangoal.com/cat

mailto:ampa.colegiofrangoal@gmail.com

AMPA: ampa.colegiofrangoal@gmail.com

LA GINESTA

C. de la Noguera, 18

Tel. 93 664 31 02

AMPA: ampainslesmarinescastelldefels@gmail.com

https://agora.xtec.cat/ieslesmarines mailto:ampainslesmarinescastelldefels@gmail.com

INSTITUT VALÈRIA HALINÉ

Camí Fondo de Ca n’ Aimeric, 4 Tel. 93 636 34 41 agora.xtec.cat/insvaleriahaline/

https://agora.xtec.cat/insvaleriahaline/

mailto:afa@insvaleria.cat

AFA: afa@insvaleria.cat

INSTITUT MEDITERRÀNIA

Carretera de la Sentiu, 2 Tel. 93 664 16 91

www.ins-mediterrania.cat

https://agora.xtec.cat/ies-mediterrania-castelldefels/

mailto:hola@afamediterranea.cat

AFA: hola@afamediterranea.cat

www.laginesta.com

AMPA: ampa@laginesta.com

https://ginesta.eurosistemas.com/ mailto:ampa@laginesta.com

PETIT MÓN-FELISA BASTIDA

Av. Diagonal, 45 Tel. 93 665 18 15

https://petitmon.cat/ mailto:ampa@ampapetitmon.org

www.petitmon.cat

AMPA: ampa@ampapetitmon.org

SANT FERRAN

Av. 301, 41 Tel. 93 665 29 93

www.santferran.cat

AMPA: ampasantferran@gmail.com

http://santferran.cat/ mailto:ampasantferran@gmail.com

i restauració de bens culturals IFE (Itineraris formatius específics)

INSTITUCIONS

Ajuntament de Castelldefels

Regidoria d’Educació

Servei Local d'Escolarització i Orientació a la ciutadania.

Pl. Església, 1 - Tel. 93 665 11 50 www.castelldefels.org/educacio

https://www.castelldefels.org/educacio

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Delegació Territorial Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328 - 330

Sant Feliu de Llobregat

Informació general Telèfon 93 685 94 50

Inspecció d’Educació Telèfon 93 685 94 61 educacio.gencat.cat

https://educacio.gencat.cat/ca/inici/

Serveis Educatius (SE)

Departament d’Educació de la Generalitat

C. Dr. Trueta, 66 interior. Telèfon 93 665 01 93 a8870305@xtec.cat serveiseducatius.xtec.cat/castelldefels/

- Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

- Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

- Equip de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ALIC)

- Centre de Recursos Educatius per a De cients Auditius (CREDA)

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei Local de Transició Escola Treball (SLTET)

Programes de Formació i inserció. Pla de Transició al Treball (PFI)

C. Església, 1 Tel. 671 044 497 671 045 537

Centre de Formació d'adults Castelldefels

c. de la Muralla,s/n-tel.93664 18 84

CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (Fundació Orienta)

C. València, 4-8 - Tel. 93 634 25 22

CDIAP Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (DELTA)

C. Giralda, 6 - Tel. 93 634 21 11

Serveis Socials: Equip bàsic d’atenció social primària i equip d’atenció a la dependència

C. Tomàs Edison, 13 - Tel. 93 546 10 83

Centre de mediació i convivència ciutadana

C. Giralda, 6 - Tel. 93 634 21 11

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

C. Bisbe Urquinaona, 19-21 - Tel. 93 636 96 97

Servei Local de Català Castelldefels

Centre Cívic Canyars

Centre Cívic Canyars

C. de l’Església, 117- Tel. 93 664 42 11

Secció d’Esports

C. Castanyer, 1- Tel. 93 664 10 54

Kasal de Joves i Punt d’Informació Juvenil de Castelldefels

Pl. de Joan XXIII, s/n (Centre Frederic Mompou)

Tel. 93 665 79 50

La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels Carretera de la Sentiu, 1, Tel.. 93 635 25 75

ASSIR Servei d’Atenció Sexual i Reproductiva per als joves ABS El Castell - Castelldefels

C. del Dr. Marañón, s/n - Tel. 93 636 66 60

Federació Coordinadora de les AMPA de Castelldefels coordinadora.castelldefels@gmail.com

mailto:coordinadora.castelldefels@gmail.com

A CASTELLDEFELS
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Eslora
l’èxit educatiu
Jove
d'Orientació Educativa 4 Pla Educatiu d’Entorn Castelldefels ITINERARIS EDUCATIUS SENSE L’ESO AMB L’ESO Prova lliure de l’Eso +18 19 anys + Prova d’accés PFI APROVAT 17 anys + Prova / curs d’accés Prova d’accés +25 Prova d’accés +45 Selectivitat PAU BATXILLERAT CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) G.M. FORMACIÓ PROFESSIONAL ARTÍSTIC G.M. FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPORTIU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESTUDIS DE GRAU ENSENYAMENT UNIVERSITARI MÓN PROFESSIONAL FORMACIÓ OCUPACIONAL FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, +18 Ensenyament superior de disseny Ensenyament superior d’art dramàtic Ensenyament superior de música Ensenyament superior de dansa Ensenyament superior de Conservació
MUNICIPALS Diversificació curricular, projecte
Suport a
Joci
Servei