Procés de preinscripció i matrícula - La Casa dels Infants

Scroll for more

Page 1

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A

LA CASA DELS INFANTS DE CASTELLDEFELS CURS 2021-22


Informació sobre el procés de preinscripció i matrícula Escola Bressol CURS 2021-22

www.castelldefels.org/casainfants


En què consisteix el procés? Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

Abans de començar és important llegir la informació recollida al document: "Procés de preinscripció, matriculació i reduccions 2021-2022"


En què consisteix el procés? Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

*Preinscripció principalment telemàtica (excepcionalment presencial amb cita previa) *Matrícula de manera presencial amb cita prèvia (excepcionalment via telemàtica)


En què consisteix el procés? Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

S'ofereix 1 plaça d'escola bressol pública. *Castelldefels es considera zona única, es demana preferència de centre però l'assignació queda subjecte a la puntuació obtinguda i al nombre de places ofertades a cada centre.


Procés de preinscripció de l'Escola bressol: En que consisteix? Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

1. Fer la preinscripció. 2. Consultar la llista provisional. 3. Si fos necessari, fer una reclamació. 4. Consultar la nova llista publicada amb el número aleatori que servirà pel sorteig.

...


En què consisteix el procés? Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

5. Sorteig. 6. Consultar la llista definitiva. 7. Qui hagi obtingut plaça, fer la matrícula. 8. Sol·licitar reducció de les quotes màxim 5 dies després de la matrícula.


Dates importants Escola bressol Preinscripció telemàtica: 10 al 21 maig Preinscripció presencial: 10 al 21 Maig Publicació llistes provisionals: 31 de maig a les 12:00h Reclamació a les llistes provisionals: 1 al 7 de juny Resolució reclamacions: 8 juny


Dates importants Escola bressol Publicació llistes amb número aleatori: 9 de juny a les 12:00h Sorteig públic Escola Bressol: 10 de juny 110h (En línea) Publicació llistes definitives Escola Bressol: 11 de juny a les 12.00h Matriculació: 17 al 23 juny Reduccions de les quotes: 17 de juny a 1 juliol fins les 14h


Telemàtica:10 al 21 de maig Presencial: del 10 al 21 de maig

Preinscripció

Maig

IMPORTANT!

Guardar el número de registre


Oferta places Curs 2021/2022 L'oferta de places queda condicionada a les directrius saitàries i a les mesures que es puguin dictar per la COVID-19 i pert tant, les places no estan garantides necessàriament. El nombre de places de l'oferta pública definitiva de cada centre es pot veure modificada en funció de la confirmacio de plaça, de l'aplicació del criteri de reagrupament de germans/es i dels canvis de centre acceptats.

Escola Bressol CAN VINADER

LA MUNTANYETA

GRANVIA MAR

--

8

8

--

16

2020

39

19

20

39

117

2019

28

9

11

24

72

2021 (1)

CA N’AIMERIC

TOTAL

(1) Infants nascuts fins al 21 de maig de 2021 Oferta de places per a infants amb Necessitats Educatives Especials NEE. Incloses a l'oferta global de places

CAN VINADER

LA MUNTANYETA

GRANVIA MAR

CA N’AIMERIC

TOTAL

2021

--

1

1

--

2

2020

3

2

2

3

10

2019

2

2

1

2

7


Telemàtica:10 al 21 de maig Presencial: del 10 al 21 de maig

Preinscripció

Altra documentació: Consultar la web per altra documentació acreditativa d'altres criteris de baremació que es vulguin al·legar.


Telemàtica:10 al 21 de maig Presencial: del 10 al 21 de maig

Preinscripció

Documentació necessària: Sol·licitud de preinscripció Descarregar a la web Autorització consulta dades altres administracions Descarregar a la web

DNI/NIE persona sol·licitant Llibre de família o altres documents relatius a la filiació


31 de maig 12h

Publicació Maig

llistes provisionals


La web www.castelldefels.org/casainfants L'Ajuntament A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants

31 de maig

llistes provisionals

Publicació

Disponibles a:

Es necessita: Número de registre de la preinscripció

Què s'ha de fer? Revisar que els punts assignats són correctes Si són correctes: no cal fer res. Si no són correctes: cal presentar una reclamació


Juny

1 al 7 de juny

Reclamació a les llistes provisionals

Què s'ha de fer en cas d'error en la puntuació?


1 al 7 de juny

Reclamació a les llistes provisionals

Què s'ha de fer en cas d'error en la puntuació? Presentar una instància a la OAC (telemàtica o presencialment) afegint els documents que acreditin els punts no comptabilitzats en la llista provisional Esperar a la publicació de les següents llistes


8 de juny

Resolució de reclamacions

Juny


9 de juny a les 12:00h

Publicació llistes Juny

amb número aleatori


9 de juny a les 12:00h

amb número aleatori

Publicació llistes

Disponibles a: La web www.castelldefels.org/casainfants L'Ajuntament A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants

Es necessita: Número de registre de la preinscripció

Què s'ha de fer? Mirar el número de sorteig assignat En el cas de persones que han fet reclamació de punts: mirar els punts assignats definitivament


10 de juny 10:00 EN LÍNIA

Juny

Sorteig


10 de juny 10:00 EN LÍNIA

Sorteig

Retransmissió del sorteig: Per streaming al Facebook de l'Ajuntament

Com s'adjudiquen les places? S'endrecen les sol·licituds per puntuacions. La que té més puntuació és la primera en cobrir una vacant. Les sol·licituds amb el mateix número de punts s'endrecen segons el número de sorteig. Es treu un número de desempat per a cada any de naixement. Cada família ha de mirar només el número de l'any que li correspongui.


11 de juny a les 12.00h

Publicació llistes definitives Juny


11 de juny a les 12.00h

Publicació llistes definitives

Disponibles a: La web www.castelldefels.org/casainfants L'Ajuntament A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants

Es necessita: Número de registre de la preinscripció

Què s'ha de fer? Mirar si teniu assignada una plaça. De ser així, mirar en quin centre i la informació sobre la matrícula. Si no, mirar la posició en la llista d'espera


Del 17de Juny al 1 Juliol

Matrícules Del 17 al 23 juny Reduccions Matrícules i reduccions Juny

Matrícules Reduccions


Del 17 al 23 juny

Matrícules

Descarregar de la web: Full matrícula i compromís educatiu Full dades bancàries

Es necessita: Targeta sanitària de l'infant Full vacunacions del Llibret de salut


Reduccions de les quotes

Les famílies interessades en sol·licitar reduccions de les quotes ho podran fer en un màxim de 5 dies després de fer la matrícula. Cal revisar: El document "Procés de preinscripció, matrícula i reduccions de les quotes als centres educatius municipals 0-3 2021-22 (pdf)".


OFERTA DE PLACES

CAN VINADER NASCUTS 2020 NASCUTS 2019


OFERTA DE PLACES LA MUNTANYETA NASCUTS 2021 NASCUTS 2020 NASCUTS 2019


OFERTA DE PLACES

GRANVIA MAR NASCUTS 2021 NASCUTS 2020 NASCUTS 2019


OFERTA DE PLACES

CA N'AIMERIC NASCUTS 2020 NASCUTS 2019


Can Vinader eb.canvinader@castelldefels.org 93 665 15 74

Granvia Mar Granvia Mar

eb.granviamar@castelldefels.org eb.granviamar@castelldefels.org 93 664 53 77 93 664 53 77

La Muntanyeta eb.lamuntanyeta@castelldefels.org 93 665 80 73

Ca n'Aimeric eb.canaimeric@castelldefels.org 93 665 43 10


Us esperem a les nostres cases!!