Procés de preinscripció, Escola Bressol 2023-24

Page 1

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

www.castelldefels.org/casainfants

CASTELLDEFELS

CURS 2023-2024 Escola Bressol

En què consisteix el procés?

Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

Abans de començar és important llegir la informació recollida en document adjunt:

Enquè consisteix el procés?

Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

Preinscripciótelemàtica

(excepcionalmentpresencialal'OACambcitaprèvia)

Matrículapresencial, alcentreassignatambcitaprèvia

(excepcionalmentviatelemàtica)

S'ofereix 1 plaça

d'escola bressol pública.

Castelldefels es considera zona única, es demana

preferència de centre però l'assignació queda subjecte a:

la puntuació obtinguda i al nombre de places ofertades a cada centre.

Procés de preinscripció de l'Escola bressol

Passos a seguir per a sol·licitar una plaça a un dels centres educatius de la Xarxa 0-3 de Castelldefels

1.

Fer la preinscripció.

IMPORTANT guardar el número de registre

2.

Consultar la llista provisional.

Si fos necessari, fer una reclamació.

Consultar la nova llista publicada amb el número aleatori que servirà pel sorteig.

Sorteig.

Consultar la llista definitiva.

Qui hagi obtingut plaça, fer la matrícula presencialment.

En cas de sol·licitar reducció de les quotes, màxim 5 dies després de la matrícula.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dates importants Escola bressol

Preinscripció telemàtica:

Del 8 al 19 maig fins les 14.30 h

Preinscripció presencial a l'OAC: 16, 17 i 18 maig amb cita prèvia.

Publicació llistes provisionals:

L'1 de juny a les 12 h

Període de reclamacions:

Del 2 al 9 de juny

Resolució de reclamacions: 12 juny

Dates importants

Escola bressol

Publicació llistes amb número aleatori:

El 9 de juny a les 12 h

Sorteig públic Escola Bressol:

El 13 de juny a les 10 h

Publicació llistes definitives Escola Bressol:

El 15 de juny a les 12 h

Matriculació:

Del 16 al 22 juny

Sol·licitud de reducció de les quotes:

Del 16 de al 29 juny fins les 14 h

Preinscripció

Documentació necessària:

Sol·licitud de preinscripció

Descarregar a la web

Autorització consulta dades altres administracions

Descarregar a la web

DNI/NIE persona sol·licitant Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Altra documentació:

Consultar la web per altra documentació acreditativa d'altres criteris de baremació que es vulguin al·legar.

Publicació

llistes provisionals

Disponibles a:

La web www.castelldefels.org/casainfants

A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants

Es necessita:

Número de registre de la preinscripció

Què s'ha de fer?

Revisar que els punts assignats són correctes Si són correctes: no cal fer res. Si no són correctes: cal presentar una reclamació

Període de reclamacions

Què s'ha de fer en cas d'error en la puntuació?

Presentar una instància a l'OAC (telemàtica o presencialment amb cita prèvia) afegint els documents que acreditin els punts no comptabilitzats en la llista provisional. Esperar a la publicació de les següents llistes.

Publicació

llistes amb número aleatori

Disponibles a:

La web www.castelldefels.org/casainfants.

A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants.

Es necessita:

Número de registre de la preinscripció.

Què s'ha de fer?

Mirar el número de sorteig assignat.

En el cas de persones que han fet reclamació de punts: mirar els punts assignats definitivament.

Sorteig presencial

a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana)

Com s'adjudiquen les places?

S'endrecen les sol·licituds per puntuacions. La que té més puntuació és la primera en cobrir una vacant.

Les sol·licituds amb el mateix número de punts

s'endrecen segons el número de sorteig.

Es treu un número de desempat per a cada any de naixement. Cada família ha de mirar només el número de l'any que li correspongui.

Llistes definitives

Disponibles a:

La web www.castelldefels.org/casainfants. A la porta dels 4 centres de La Casa dels Infants.

Es necessita:

Número de registre de la preinscripció.

Què s'ha de fer?

Mirar si teniu assignada una plaça. De ser així, mirar a quin centre i la informació sobre la matrícula. En cas contrari, mirar la posició en la llista d'espera.

Matrícules

Descarregar de la web:

Full de matrícula i compromís educatiu.

Full dades bancàries.

Es necessita:

Original i fotocòpia de:

Targeta sanitària de l'infant.

Full de vacunacions del Llibret de salut.

Justificant del número IBAN.

Reduccions de les quotes

Les famílies interessades en sol·licitar reduccions de les quotes ho podran fer en un màxim de 5 dies després de fer la matrícula.

Llegir atentament el document adjunt

Can Vinader La Muntanyeta Nascuts al 2021 i 2022
places Nascuts al 2021, 2022 i 2023 Granvia Mar Nascuts al 2021, 2022 i 2023 Ca N'Aimeric Nascuts al 2021 i 2022 Can Vinader eb.canvinader@castelldefels.org 93 665 15 74 Ca n'Aimeric eb.canaimeric@castelldefels.org 93 665 43 10 La Muntanyeta eb.lamuntanyeta@castelldefels.org 93 665 80 73 Granvia Mar eb.granviamar@castelldefels.org 93 664 53 77 Contacte:
Oferta de

Us esperem!