Page 1

INFORMATIU

NOVEMBRE 2010

BEGUES Municipal // www. begues.cat // Any

Entrevista a Balbina Abascal, coordinadora de la coral infantil

Sorteig de 7 pisos de protecció oficial a Mas Pasqual

xiv

- Número 80

Creació d’una Comissió per al Foment de l’Ocupació

Butlletí Municipal Novembre 2010  
Butlletí Municipal Novembre 2010  

Butlletí Municipal Novembre 2010