Page 1

INFORMATIU

NOVEMBRE 2010

BEGUES Municipal // www. begues.cat // Any

Entrevista a Balbina Abascal, coordinadora de la coral infantil

Sorteig de 7 pisos de protecció oficial a Mas Pasqual

xiv

- Número 80

Creació d’una Comissió per al Foment de l’Ocupació


SERVEIS AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores Dimecres de 17.30 a 19.30 hores ALCALDIA, GOVERNACIÓ I HISENDA- Sr. Ramon Guasch Viñas Dijous i divendres de 10.00 a 14.00 hores alcaldia@begues.cat URBANISME, OBRES I HABITATGE Sr. Jordi Dolz Abadia / Dilluns, dimarts i dimecres de 11.00 a 13.30 hores PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ I JOVENTUT Sra. Almudena Cano Rivas / Truqueu per convenir dia i hora MEDI AMBIENT, MOBILITAT I TRANSPORTS Sr. Albert Coll Bayé Dijous de 18.00 a 20.00 hores / Truqueu per convenir dia i hora SERVEIS I RECURSOS HUMANS, BRIGADA, VIA PÚBLICA, SANITAT, CONSUM i TURISME Sra. Maria Mercè Esteve Pí / Truqueu per convenir dia i hora CULTURA, EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Sr. Francesc Sànchez Garcia / Truqueu per convenir dia i hora ACCIÓ SOCIAL, ESPORTS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL Sr. Jaume Olivella Riba / Visites: Dimecres i dijous tarda / Truqueu per convenir dia i hora

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Unitat d’atenció a l’usuari: A.Perea / G.Fernández / I.Chacón /R.Delgado Servei de laboratori de 8 a 8.30h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20.00 hores Servei d’atenció continuada al CAP Gavà1 de 20.00 a 8.00 hores - urgències Telèfon: 93 638 32 00 Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Núria Gutiérrez / Dra. Pilar Gamarra/ Dra. Barbara Pina Infermeria Familiar i Comunitària: M. Cruz Farnós / Meritxell Areny/ Sónia Marin Aux. Infermeria: Rosario Garcia Rueda Medicina Pediàtrica: Dra. Adela Rueda Infermeria Pediàtrica: M. Àngels Sanz Llevadora: Begoña Carral (Cada 15 dies el divendres matí) Odontòlega: Marcela Leiva

PETIT CASAL - Tel. 93 639 05 38 SERVEI OCUPACIÓ LOCAL (SOL) Visites concertades prèviament trucant a l’Ajuntament SERVEIS SOCIALS Telèfon: 93 639 05 38 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Telèfon: 93 639 21 51 SERVEI DE CATALÀ Telèfon: 93 639 05 38

CAL PERE VELL - Tel. 93 639 01 66 OSIJ - Oficina de Serveis d’Informació Juvenil Carrer Major, 14 e-mail: pij.begues@diba.cat De dilluns a divendres de 17:00 a 20:30 hores Dimecres matí de 9:30 a 13:00 hores

2

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

TELÈFONS D’INTERÈS Ajuntament de Begues Ambulància dels bombers Ambulàncies TSC Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Gavà Servei d’urgències CAP GAVÀ 1 (dissabtes de 9 a 20h) (diumenges, festius i urgències noc.) Bombers de Begues Farmàcia Mossos d’Esquadra Policia Local Servei d’emergències Veterinari (passatge Riera) Aixopluc Biblioteca Pública Milà i Fontanals Jutjat i Padró (Edifici Policia) Club Begues “Casino” Club de Tennis Begues Correus El Colomar Espai de la Gent Gran Vallgrassa, CEA Instal·lacions esportives (bar) CITELUM, avaries enllumenat (24 h.) Parròquia Petit Casal Piscina municipal Recaptació Begues Recaptacions Gavà Deixalleria Recollida de mobles i trastets Fundació Privada Col·legi Bosch Parvulari Col.legi Bosch Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Escola Pública Sant Cristòfor Llar d’Infants El Guinyol SES (Institut) Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona avaries ENHER-FECSA avaries Telefònica avaries RENFE Informació Aeroport Informació Autobusos MOHN OTG Gavà Renovació DNI Castelldefels Tanatori de Gavà Taxi J.J.GONZÁLEZ Taxi E.ARDITE Taxi J.CASADO Taxi M.ESTEVE

Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 04 97 Tel. 061 Tel. 93 639 23 56 Tel. 93 638 32 00 Tel. 93 638 32 00 Tel. 061 Tel. 93 639 04 97 Tel. 93 639 05 86 Tel. 088 Tel. 93 639 10 90 Tel. 112 Tel. 93 639 12 91 Tel. 93 639 11 88 Tel. 93 639 08 15 Tel. 93 639 12 70 Tel. 93 639 00 00 Tel. 93 639 07 35 Tel. 93 639 21 15 Tel. 93 639 12 65 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 597 08 91 Tel. 93 639 09 46 Tel. 93 630 41 60 Tel. 93 639 03 29 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 25 53 Tel. 93 639 21 51 Tel. 93 638 32 16 Tel. 93 639 05 79 Tel. 93 639 10 17 Tel. 93 639 25 04 Tel. 93 639 01.85 Tel. 93 639 00 11 Tel. 93 639 07 48 Tel. 93 639 11 66 Tel 93 639 20 82 Tel. 900 71 07 10 Tel. 900 700 720 Tel. 900 77 00 77 Tel. 900 11 10 02 Tel. 902 24 02 02 Tel. 93 298 38 38 Tel. 902 023 393 Tel. 93 662 70 11 Tel. 93 635 03 03 Tel. 93 633 34 10 Tel. 606 341 935 Tel. 687 839 849 Tel. 627 799 715 Tel. 667 03 08 70

S

3

Editorial

U

5

Sorteig de 7 pisos de protecció a Mas Pasqual

M

7

Reportatge gràfic de la Marxa de la Gent Gran

A

9

Agenda d’activitats

R

14

Grups municipals

I

16

Entrevista a Balbina Abascal, coordinadora de la coral infantil


EDITORIAL

Polítiques socials a Begues Sovint escoltem els representants de les institucions que parlen de la realització d’actuacions i polítiques socials. En moltes ocasions però es fa difícil visibilitzar-ne els resultats. En aquest butlletí municipal han coincidit quatre aspectes que promou l’Ajuntament de Begues en aquest àmbit. El primer que trobem és la creació d’una comissió per al Foment de l’Ocupació. Es tracta de posar els màxims esforços, recursos i instruments per potenciar la creació de llocs de treball i reduir l’atur a la nostra població. La comissió està formada per tots els grups municipals, els agents empresarials i els sindicals. La segona mesura social que trobem és l’aprovació inicial de la modificació puntual d’un sector de Mas Ferrer, per a ampliar una zona per a la construcció de 16 habitatges de promoció pública. L’escassetat d’espais per a vivenda protegida fa que l’Ajuntament modifiqui el planejament. També es publica el sorteig de 7 pisos protegits a un sector de Mas Pasqual, els que quedaven dels 33 de la promoció inicial.

ACORDS PLE (29-09-2010)

A favor

En contra

Abstenció

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28-07-10.

ICV, CiU, ERC, No adscrit

BA-UB

PP

ICV, CiU, ERC, No adscrit

Verificació text refós del Pla Especial canvi d’ús Av. Torres Vilaró, 19.

ICV, CiU, ERC, No adscrit

BA-UB, PP

Ratificació Decret núm. 650 de desestimació recurs de reposició contra l’acord adoptat en el Ple Municipal el dia 28-4-2010.

ICV, CiU, ERC, BA-UB No adscrit

PP

Aprovació inicial Modificació del reglament de la Llar d’Infants Municipal “El Guinyol” de Begues.

ICV, CiU, ERC, No adscrit

BA-UB, PP

BA-UB, PP, No adscrit

ICV, CiU, ERC

Creació d’una Comissió pel Foment de l’Ocupació

Urgència - Suspensió de llicències C/Noguera 20 i 22

Finalment, en l’enumeració de l’atenció social aquest mes al nostre poble, recordem que el dia 25 de novembre se celebra el Dia Internacnional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere i s’han organitzat dues activitats: la lectura del manifest, un minut de silenci per les prop de seixanta víctimes de l’any 2010 i la conferència titulada La violència masclista en la parella. Aquestes són quatre de les iniciatives socials que convergeixen en aquest butlletí municipal, però volem recordar que durant l’any 2010, l’Ajuntament de Begues ha pressupostat 280.000 euros en teleassistència, transport adaptat, ajudes, acollida, drogodependències, atenció a la dona, gent gran,…

Creació d’una comissió per al Foment de l’Ocupació L’Ajuntament de Begues ha aprovat per unanimitat la creació d’una Comissió per al Foment de l’Ocupació amb caràcter consultiu formada per tots els grups municipals, representants sindicals, empresarials i la tècnica de l’Oficina Local d’Ocupació.

Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2011.

Moció presentada pel Partit Popular de Begues per la creació d’una Mesa Anticrisis.

El tercer aspecte que trobem dedicat a les polítiques socials és l’acord signat per l’Ajuntament de Begues i Solidança, una empresa que cerca el benefici social més que l’econòmic i treballa amb persones amb risc d’exclusió social mitjançant la recollida de roba de segona mà. Complementant el servei, també hi ha l’acord amb Roba Amiga, propietària dels contenidors, una cooperativa formada per diferents entitats que comparteixen un objectiu: el compromís social a través de la millora ambiental.

BA-UB, PP

La comissió preveu reunir-se com a mínim dues vegades l’any per analitzar les dades de l’atur referents al nostre municipi i plantejar mesures per reduir-lo, amb el consens de tots els participants. La Comissió per al Foment de l’Ocupació s’ha creat per intentar reduir l’impacte de l’atur a la nostra població, actualment la segona amb l’índex més baix de la comarca (9,4 per cent) després de Sant Joan Despí. La taxa mitjana de persones sense feina al Baix Llobregat és del 14,6 per cent.

Unaminitat

ICV, CiU, ERC, No adscrit

BA-UB, PP

Absents: Grup PSC

Ajuntament de Begues - Regidoria de Comunicació Edició: Quim Sitjà Assesorament Lingüístic: Teresa Jardí Dipòsit Legal: B-38486-2007 - Paper ecològic i reciclat

En el Petit Casal està ubicat el Servei d’Ocupació Local (SOL)

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

3


NOTÍCIES

Conveni amb Solidança per a la inserció social mitjançant la roba usada

24 columbaris per guardar les cendres dels incinerats

L’Ajuntament de Begues i l’empresa Solidança han signat un conveni per a la instal·lació de contenidors de roba Roba Amiga. En total s’han col·locat sis dipòsits ubicats davant de l’escola Sant Cristòfor, Sant Lluís, el poliesportiu, davant del Caprabo, a la deixalleria municipal i un darrer al Camí Ral, a la intersecció amb el carrer Indústria.

L’Ajuntament de Begues ha instal·lat en el cementiri municipal 24 columbaris per tal de cobrir la demanda creixent d’aquests d’espais, arran de l’increment de les incineracions. La inversió total per a la construcció dels columbaris ha estat d’uns 7.000 euros i el servei entrarà en funcionament a partir del mes de gener de 2011.

Solidança és una empresa d’economia social i solidària, que cerca el benefici social per sobre del monetari i treballa per a la inserció de persones en risc d’exclusió social. Entre els serveis que ofereix es troba la gestió, la recuperació i venda de roba usada. En els contenidors es pot dipositar roba de vestir, tèxtil de la llar, sabates i complements en bon estat, sempre en l’interior d’una bossa tancada. Aquest servei es porta a terme mitjançant la xarxa de contenidors de Roba Amiga, una cooperativa formada per diferents entitats que comparteixen un objectiu: el compromís social a través de la millora ambiental.

Els columbaris tenen una demanda creixent

HORARIS CEMENTIRI MUNICIPAL PER TOTS SANTS 30 octubre 10 a 14 h 31 octubre 10 a 18 h (misses 10.00, 12.00 i 19.30 h) 1 novembre 10 a 18 h (misses 10.00, 12.00. Pregària 13.15 h) 2 novembre 10 a 13 h En total s’han instal.lat sis contenidors a diversos punts del poble

Bona acollida de la xerrada sobre les malalties cardiovasculars Núria Gutierrez, doctora de medicina familiar del CAP Pou Torre, ha realitzat una xerrada a l’Escorxador sobre les malalties cardiovasculars. El contingut de l’exposició es va centrar en l’origen i la prevenció, ampliant l’espai de debat entre els assistents. Aquest tipus de xerrades amb comunicació directa amb els assistents són molt ben acceptades pels participants. En acabar la sessió es va oferir un petit berenar de fruites mediterrànies i que va ser un exemple per a promoure els hàbits saludables en l’alimentació.

(Les misses són a l’església de Sant Cristòfor i les pregàries al cementiri)

Jornada sobre el consum

El dilluns 25 d’octubre es va projectar el vídeo-documental El ritme de consum és excessiu. Creus que el planeta ho pot aguantar?. La projecció mostrava l’impacte de l’actual model de consum en les comunitats dels habitants d’un núcli de Costa Rica per defensar l’aqüífer davant dels interessos d’una multinacional hotelera. En el mateix dia, els alumnes de l’institut públic de Begues van fer un taller pràctic amb Role playing, dinàmiques de grup i reflexió personal per tal de conèixer aquestes estratègies de màrqueting que estimulen la compra de determinats productes. L’objectiu del taller va ser fomentar l’esperit crític davant l’oferta indiscriminada de productes de consum.

54 donacions de sang

El diumenge 21 de novembre al matí se celebrarà una nova visita del Banc de Sang i Teixits a la plaça de l’Ateneu. En total 54 veïns de Begues van fer la seva altruista aportació el passat mes de juliol, una xifra creixent cada vegada que es demanda la col·laboració dels beguetans i beguetanes.

1.167 euros per a l’esclerosi múltiple En total s’han instal.lat sis contenidors a diversos punts del poble

4

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

La jornada dedicada a recaptar fons per a l’esclerosi múltiple celebrada el passat 11 juliol va reunir 1.167,45 euros amb la compra venda d’articles del Mulla’t i les col.laboracions de la gent. Els actes promoguts per l’Ajuntament de Begues van comptar amb la participació del cor Ad Libitum i el grup de ball + k Ritme.


NOTÍCIES

25 de novembre, Dia per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona El dijous 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra la Dona. Per a commmemorar la jornada, l’Ajuntament ha organitzat una conferència titulada La violència masclista en la parella, a les 17.30 hores a Cal Pere Vell. Al migdia se celebrarà un minut de silenci en record de les víctimes d’enguany i la lectura del manifest. Servei D’orientació i Assessorament Jurídic Gratuït Per a Dones L’Ajuntament de Begues, amb l’objectiu de garantir l’atenció integral de la dona, compta amb el servei d’orientació i assessorament jurídic destinat a l’atenció de les dones, mitjançant un conveni amb la Federació de Dones per a la Igualtat del Baix Llobregat. Aquest servei consisteix en una entrevista personal amb una advocada, que orienta i informa a la dona sobre temes diversos: el dret de família, els maltractaments, els conflictes per a propietats, els drets laborals, els conflictes penals, l’assetjament, la maternitat, la custòdia, el matrimoni, el divorci, les unions estables de parella,… entre d’altres.

Sorteig de 7 vivendes protegides al barri de Mas Pasqual L’Ajuntament de Begues i l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) obren un període de recollida de sol·licituds per al sorteig de 7 vivendes de protecció oficial situades al Camí Ral 154-158. Aquesta és la segona convocatòria del sorteig dels pisos destinats a la venda en la promoció situada al Sector Mas Pasqual, d’acord amb les bases per la creació d’una borsa de sol·licitants, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de juliol de 2010. El termini per a presentar les sol·licituds és fins al dia 15 de novembre, ambdós inclosos, i es pot fer al registre d’entrada de l’Ajuntament o de l’IMPSOL. Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’IMPSOL 93.223.51.51 ext. 2421 o podeu consultar la web de l’organisme. www2.amb.cat/impsol

Aquest servei es presta de manera gratuïta un cop al mes, al municipi. Totes aquelles dones que vulguin fer qualsevol consulta al servei jurídic poden demanar dia i hora a Serveis Socials de l’Ajuntament de Begues que s’encarregarran de concertar l’entrevista amb l’advocada.

La neteja de les rieres facilita el bon trànsit de les primeres pluges Els treballs realitzats abans de l’estiu per netejar les rieres de la canya americana i augmentar la capacitat hidràulica han donat un resultat satisfactori amb la posada a prova amb les primeres pluges de tardor. La neteja de les rieres forma part d’un pla a llarg termini per assegurar la funcionalitat fluvial amb propostes ecològiques i per mantenir el bon estat de les lleres amb la revegetació de marges.

Vista posterior del conjunt d’edificis de pisos protegists

Creació del Consell de Joves L’Ajuntament de Begues està treballant per a la creació del Consell de Joves, un nou òrgan de participació per a recollir i analitzar les inquietuds d’aquest sector de la població. Actualment s’està informant als joves dels instituts de l’impuls del nou grup de treball i de la propera selecció de delegats. Un dels primers objectius del Consell de Joves serà reflexionar sobre els resultats de la diagnosi juvenil. Entre les dades més destacables que hi apareixen hi ha la demanda de més periodicitat del bus urbà fins a Gavà i tornada i l’augment de l’ús de la bicicleta per als desplaçaments. Els joves també valoren Begues com un poble tranquil, sense problemes de convivència i tenen la percepció de poder trobar feina. També avaluen molt positivament el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) però troben a faltar altres llocs de trobada i millorar l’oferta d’activitats. Per conèixer tots els detalls de la diagnosi sobre la joventut de Begues ho podeu fer en format escrit i audiovisual en l’apartat Joventut de la web municipal.

La riera de Begues va assumir sense problemes les primeres pluges de tardor

www.begues.cat/userfiles/Informe_Conclusions.pdf www.begues.mobi/video_begues.wmv

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

5


n a r G t n e G a l e d a x r a XII M

La caminada va convocar unes setanta persones

El manifest de la jornada el va llegir la Maria Capellades

La nova ruta va passar per camins rurals

L’Escorxa dor va ser el punt i final amb un aperitiu i un regal per a tots els participant s

Aplec a l’ermita de Santa Eulàlia

La ballada de sardanes va convocar molts veïns i veïnes

6

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

3 d’octubre de 2010

Escenari principal de la festa

17 d’octubre de 2010


NOTÍCIES

Votació popular per escollir el nom de la ràdio de Begues

Modificació del PGOU per construir 16 habitatges públics a Mas Ferrer

L’Ajuntament de Begues ha promogut una nova experiència comunicativa, la ràdio per internet en emissió de proves. La ràdio es va estrenar la passada Mostra d’Entitats i es va convertir en un dels punts que van crear més interès entre els joves. L’entusiasme de la novetat es va traduir en la inscripció de més de vint persones per a col.laborar-hi en properes emissions.

L’Ajuntament de Begues ha aprovat inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació núm. 15 que consisteix en l’increment de densitat i d’edificabilitat de 16 a 30 habitatges amb un sostre màxim de 5.138 m2, d’un sector del barri de Mas Ferrer. La modificació promou la construcció de 16 noves vivendes de promoció pública.

Un dels aspectes que es va divulgar és el possible nom de la ràdio, mitjançant un procés participatiu amb més de quinze propostes. Les diverses aportacions s’han sintetitzat en cinc noms que es poden votar a www.begues.mobi/radio, per tal de trobar el més popular.

Les previsions del planejament vigent a Begues són escasses pel que fa a la implantació d’habitatges protegits. L’Ajuntament ha desplegat polítiques de promoció de vivendes de caire públic al carrer Mary Santpere, al barri de Mas Pasqual, davant del Centre Cívic i en els terrenys del costat de l’Espai de la Gent Gran, totes destinades als segments de la població amb més dificultats per accedir a un habitatge del poble per aquest motiu s’espera motivar un gran nombre de col.laboradors.

La nova ràdio de Begues ha sorgit d’entre les propostes juvenils del II Fòrum del PEB i neix amb la vocació de ser un mitjà de proximitat, participatiu i amb vocació de servei públic. L’emissora només serà possible amb la implicació del teixit associatiu del poble per aquest motiu s’espera motivar un gran nombre de col.laboradors.

Votacions a Emissions de proves a

www.begues.mobi/radio www.begues.mobi/radio/pgradio.mp3

En negreta la zona on s’ubicaran les 16 vivendes de promoció pública

Catorze equips en el primer concurs de petanca A la Mostra d’Entitats es van enregistrar les primeres emissions de la ràdio

Vols adoptar ’ns a c una mascota? Tru Tel. 93 639 05 38

Cadell de 4 mesos, creuat. Mida petita. És bonic, simpàtic i juganer.

Mascle d’1 any, creuat. Mida petita. Mogut, necessita activitat.

Gossa de 2 anys, creuada. Mida petita. Molt dòcil, tranquil•la i carinyosa.

Gossa de raça Spitz, molt bona, amb xip i esterilitzada. Mida petita, més de 8 anys i atencions d’acord amb la seva edat

El concurs de petanca organitzat per l’Associació d’Amics Francocatalans realitzat el passat diumenge va ser un èxit de participació. Es van inscriure catorze equips dobles fins i tot d’altres municipis de l’entorn. Els guanyadors del quadrant principal van ser Lola Alejandro i Toni Socias, el segon equip classificat estava format per Roser Rocarols i Josep Ramos, els tercers van ser Ramona Palau i Josep Arnó i els quarts Josefa Núñez i Manuel Villanueva. Els primers classificats del quadrant de consolació van ser Sílvia Sanz i Joan Quesada i a continuació Maria Teresa Guasch i Joan Martorell. L’activitat va acabar amb el lliurament de premis per l’Alcalde i el regidor de Cultura.

Participants del primer concurs de petanca organitzat pels Amics Francocatalans

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

7


NOTÍCIES

8

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010


// novembre 2010 5 divendres

12 divendres 20 dissabte

24 dimecres

CONCERT i Festa per la Independència 20.00 h

L’HORA DEL CONTE El follet pastisser (P-5) 17.15 h

Sala Annexa Org: S.Catalana i Capaquí

Biblioteca Org: Biblioteca Milà i Fontanals

CAMINADA PER A LA GENT GRAN Inscripcions fins el 4 de novembre a l’Espai de la Gent Gran. Preu 2 €. Places limitadcs

7 diumenge FUTBOL Begues CF - Cinco Rosas 12.00 h Camp Municipal Org: Begues CF

9 dimarts AREOLA Grup alletament Nova sessió 17.30 h L’Escorxador Org: Areola XERRADA Els hàbits alimentaris al segle XXI, un repte? 15.30 h L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues, Diputació de Barcelona amb la col.laboració del Col.legi de Farmacèutics de BCN

13 dissabte BÀSQUET CB Begues - Anfer Navarcels 19.30 h Pavelló Jaume Viñas Org: CB Begues

14 diumenge Visita guiada a VALLGRASSA Exposició de Vicenç Viaplana i tast de vins del celler Can Ramon (Cal fer la reserva a l’OAC) 10.00 h Plaça de l’Ajuntament Org: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona

15 dilluns Visita de l’OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 11.00 A 12.30 h Passeig de l’Església Org: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona

BALL amb el duet Ostres Ostres 22.30 h Club de Begues Org: Begues&Ball

Org: Espai de la Gent Gran

21 diumenge BANC DE SANG I TEIXITS (Donació de sang) Tot el matí Plaça de l’Ateneu Org: Ajuntament de Begues i Banc de Sang RECITAL de poesia als parcs 12.00 h Vallgrassa Org: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona PALLASSOS en concert Cia La Tal 12.00 h Club de Begues Org: Xarxa FUTBOL Begues CF - FC Masquefa 12.00 h Camp Municipal Org: Begues CF

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA Lectura del manifest i minut de silenci en memòria de les víctimes de l’any 2010. 12.00 h Plaça Ajuntament Org: Ajuntament de Begues Conferència: La violència masclista en la parella 17.30 h Cal Pere Vell Org: Ajuntament de Begues

27 dissabte BÀSQUET CB Begues - CB Vilatorrada 19.30 h Pavelló Jaume Viñas Org: CB Begues

23 dimarts BALL a l’Espai de la Gent Gran 17.00 h

http://www.facebook.com/ajuntamentdebegues

25 dijous

L’Escorxador Org: L’Espai de la Gent Gran

30 dimarts XERRADA La seguretat dels aliments a la llar? 15.30 h L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues, Diputació de Barcelona amb la col.laboració de Menja SA

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

9


La

3a Mostra d’Entitats i Fira d’Artesania celebrada

el diumenge 26 de setembre va ser un èxit pel que fa al nombre de visitants, la creixent presència d’entitats i artesans, així com la participació de veïns en les diverses activitats organitzades. La pedalada popular va convocar prop d’un centenar de ciclistes i l’escenificació de teatre, cant coral i música van tancar una jornada molt intensa. El migdia va ser el moment de més participació, malgrat l’amenaça de pluja. Una de les novetats de la mostra va ser l’estand de ràdio per internet amb la col. laboració del Grup Impulsor del PEB i membres de les entitats juvenils del municipi.

El migdia va ser l’hora de més participació dels veïns i veïnes

La pedalada popular va convocar força gent

L’estand de la ràdio local per internet va ser una de les novetats d’enguany

Cançons amb el cor Ad Libitum

10

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010


Ballada de sardanes al passeig

Presentació de la Mostra amb l’alcalde, regidors i una integrant del PEB

La Mostra d’Entitats es va situar al passeig de l’Església

Estand de l’Ajuntament de Begues

Vista de la Fira d’Artesans situada al carrer Major

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

11


ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA Diumenge, 28 de novembre de 2010

www.parlament2010.cat

COL.LEGI ELECTORAL ÚNIC A L’ESCORXADOR Cens: 4.451 votants Secció 1 - sector zona centre Secció 2 - sector Gavà Secció 3 - sector Olesa de Bonesvalls Horari: 9.00 a 20.00 hores

El vot per correu és obert fins al dia 18 de novembre Fins al dia 18 de novembre s’ha obert el període de sol·licitud per exercir el vot per correu per a les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al 28 de novembre. Aquesta opció és per a aquells electors/es que el dia de les votacions no seran a la localitat on els correspon votar o que no podran presentar-se en aquesta data en la corresponent mesa electoral. La sol·licitud del vot per correu s’ha de realitzar a qualsevol oficina de Cor-reus i presentar la documentació següent: un imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral; un justificant de certificat (imprès ordinari de correus per emetre qualsevol tipus de certificat) i un sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Un cop presentada tota la documentació, l’elector/a l’ha de lliurar, personalment, presentant el DNI, el passaport o del permís de conduir originals (no fotocòpia). Aquest tràmit és gratuït. Un cop l’elector/a ha fet la sol·licitud, les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, a partir del dia 8 de novembre i fins al 21 de novembre, envien per correu certificat al domicili indicat per l’elector/a, tota la documentació electoral necessària per poder votar per correu. A continuació cal introduir la papereta de votació escollida en el sobre de votació i s’ha de tancar. El sobre de la votació, juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on hi figura l’adreça de la Mesa Electoral on li correspon votar a l’elector/a. Aquest sobre s’ha de certificar a qualsevol Oficina de Correus fins al 24 de novembre, inclòs.

12

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

La recollida de dades es farà amb PDA, ordinadors i via telèfon La recollida de dades durant la jornada electoral del 28-N es farà de tres maneres diferents. Als municipis de més de 10.000 habitants, 3.275 PDA recolliran i transmetran les dades. Aquests dispositius electrònics, que permeten una agilitació considerable en la tramesa de dades, es faran servir així en el gruix de col·legis electorals. Al seu torn, les ciutats de Vic (Osona), el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Tortosa (Baix Ebre), Lleida (Segrià) i Montblanc (Conca de Barberà) faran servir els col·legis administrats electrònicament (CAE), un sistema que s’utilitza per primer cop a Catalunya. Els CAE funcionen amb un sistema que dota les meses electorals d’eines informàtiques per facilitar la realització de les tasques que exerceixen els seus membres durant la jornada electoral, inclosa la transmissió de les dades de participació i el recompte de vots al final de la jornada electoral de manera telemàtica. En total, 101 col·legis electorals amb més de dues-centes mil persones censades utilitzaran aquest sistema. Els municipis de menys de 10.000 habitants trametran les dades per la via telefònica habitual. Per garantir la transmissió de les dades electorals, el Departament de Governació i Administracions Públiques mobilitzarà 4.931 representants de l’Administració a tot el territori.


NOTÍCIES

Visita guiada per conèixer Vallgrassa, CEA Convocada la 2a edició del concurs Per tancar el cicle d’exposicions d’enguany a Vallgrassa, Centre Experimental de musical Begues Sona les Arts, el dia 14 de novembre es realitzarà una visita guiada d’aquest projecte artístic i multifuncional, situat en el terme de Begues i propietat de la Diputació de Barcelona. A les 10 del matí un minibús sortirà de la plaça de l’Ajuntament per fer el desplaçament. Una hora més tard s’arribarà a La Pleta i el dinamitzador de l’espai artístic, Jordi Aligué, farà una breu presentació del territori i del projecte de Vallgrassa. Tot seguit a la masia s’inaugurarà l’exposició de pintura de Vicenç Viaplana, Sediments Lumínics i posteriorment s’oferirà el programa cultural de la Diputació El Parc a taula, el qual contribueix a la valorització dels productes enogastronòmics de qualitat de la nostra terra.

L’Ajuntament de Begues ha aprovat les bases de la segona edició del concurs de maquetes musicals Begues Sona. Aquest concurs té com a objecte fomentar la creació musical mitjançant l’elaboració d’una peça musical de qualsevol estil relacionada amb el municipi. El concurs va adreçat a tota mena de músics o aprenents de música, ja siguin intèrprets, cantautors, grups de música emergents i/o consolidats, corals, cobles, etc. La convocatòria és oberta a qualsevol músic o formació musical de Begues o vinculats afectivament, sempre que es tinguin en compte els requisits establerts en aquesta convocatòria.

El celler convidat que farà el tast de vins serà Can Ramon de Viticultors del Montgròs. Per a les inscripcions cal fer la reserva a l’OAC.

El termini de presentació de les maquetes finalitza el dia 31 de maig de 2011 i els tres primers premis estan dotats amb 1.000, 750 i 500 euros respectivament. llengua, la pràctica del català amb una parella lingüística.

www.vallgrassa.cat

www.begues.cat/beguessona

Inauguració de l’exposició de Dani Ensesa a Vallgrassa el dia 17 d’octubre

Públic present a la final de la primera edició del concurs Begues Sona

Nova edició de la Festa del Most Els dies 16 i 17 d’octubre s’ha celebrat la tradicional Festa del Most. El dissabte al matí els infants de poble van fer la trepitjada del primer raïm i els adults una degustació de vins de cellers de la comarca, acompanyats de danses típiques amb el grup Folkserola. El diumenge al matí l’ermita de Santa Eulàlia va ser l’escenari de l’aplec anual amb la celebració de l’ofici, una ballada sardanes i el Trepitjada de raïm per obtenir el primer most

A la Festa del Most no hi van faltar les danses tradicionals

repartiment de coca a tots els participants.

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

13


GRUPS MUNICIPALS

Resposta a la carta de CIU Benvolguda Mercè, en resposta a la carta publicada en l’anterior butlletí ens veiem amb l’obligació d’aclarir tota una sèrie d’informacions que poden portar confusió als veïns de Begues entenent que no es mala fe sinó ignorància la que és desprèn de les teves afirmacions. Parles d’agrupacions presumptament culturals o veïnals... ens porten molt mals records,..,parles de la mal anomenada Associació de Veïns de Begues, que va fer servir tota classe d’atacs personals i joc brut per arribar a l’Alcaldia, i parles de la sentència del Casino per unes requalificacions que encara no hem explicat. En primer lloc, i amb tot el respecte per tot tipus d’entitats veïnals, culturals etc, doncs la democràcia es basa en la participació de les persones i aquestes entitats són una bona mostra del moviment popular, creiem que és poc seriós utilitzar aquestes paraules per adreçar-se a una entitat com va ser en el seu moment l’Associació de veïns de Begues. Efectivament la nostra agrupació va sortir gràcies al recolzament molt important d’aquesta entitat que es feia ressò del

malestar dels beguetans en front a algunes decisions que prenia el consistori d’aquell moment governat pel vostre partit CiU, amb pacte amb IC, sent el regidor d’urbanisme el Sr. Ramon Guasch actual alcalde. No acceptar els resultats electorals i titllar de joc brut només ens fa pensar en un mal perdre, que després d’anys d’estar al capdavant de l’Ajuntament entenem que va ser difícil, però ja han passat prou anys perquè ho hàgiu pogut pair no!!. Per altra banda, abans de llançar una acusació o sospita sense entendre què es va fer en realitat, potser que us informeu bé? En la revisió del planejament que vàrem dur a terme l’any 1997, es va requalificar d’equipament privat el Club Casino- abans residencial- , funció a la que havien estat dedicats aquells terrenys des què es va construir el solar. Aquesta va ser una opció per dotar al barri de sòl d’equipaments, ja que en el seu moment no es va contemplar. Aquesta és la requalificació a la que us referiu?. Val a dir que el Tribunal en primera instància va donar la raó a l’Ajuntament i en aquesta situació ho varem deixar al finalitzar l’anterior mandat. Tot i així, sempre es va plantejar la possibilitat d’un pacte amb

l’entitat per arribar a un acord com a última instància si el Tribunal no reconeixia aquests terrenys com a equipament. En tot cas, potser la pregunta seria: heu fet els possibles per arribar a un acord? Per altra banda, cal recordar que fruit de la vostra gestió juntament amb IC , en els anys anteriors, es va qualificar de zona verda l’actual espai del Muro –abans residencial-, i va ser uns anys més tard, estant la nostra agrupació BAUB a l’Ajuntament, qui va haver de fer front a aquella expropiació –això forma part d’assumir les responsabilitats dels equips que anteriorment han governat- . Amb això no volem dir que tot sigui correcte però sí que si entrem en la dinàmica de desfer, qui en surt perjudicat és tot el poble. Esperem que aquestes ratlles hagin posat una mica de llum per entendre la situació. Ja sabem que aviat començarà la campanya per les eleccions municipals, però no tot s’hi val, i menys crear confusió amb informacions dubtoses. Grup Municipal de BA-UPB

Fent feina Els moviments destinats a definir estratègies per a les properes eleccions municipals de maig del 2011 ja han començat. La formació d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds ha confirmat el seu cap de llista que tornarà a ser en Ramon Guasch, actual alcalde de Begues. Podem dir que a partir d’ara s’obre la veda i anirem assistim a tot tipus de moviments polítics. Veurem com persones que s’amagaven darrera de plataformes locals formen part de les llistes de grans partits, als que han servit des de bon inici com “marca blanca”. Com a cada consulta també apareixeran partits que promulgaran idees estrafolàries, flor d’un dia, que després del 22 de maig només seran records i experiències fallides. Tots ells oferiran salvar Begues. Uns ja van tenir les seves oportunitats per fer-ho i, francament, els hi han deixat el camp abonat als que ara governen el poble. Altres s’han mantingut amagats o canviant d’opció política.

14

En front d’aquesta manera de fer estem nosaltres, el Partit Popular, els únics que durant aquests últims anys ens hem batut el coure fent de contrapès a les disbauxes d’un govern que ens aboca a una situació molt complicada i fent les úniques propostes constructives per a Begues. Però no nomes hem treballat des del poble també hem fet feina fora. Fruit d’aquesta feina feta estem en disposició d’oferir al poble un programa amb projectes que serviran per impulsar la localitat i donar llocs de treball sense malmetre la qualitat de vida de la que ara gaudim. Durant aquests anys ja hem treballat per avançar feina de cara a materialitzar aquests projectes. Els ciutadans de Begues mereixem saber i conèixer d’ on venen, però per sobre de tot, on els volen portar els polítics que durant quatre anys seran els defensors dels seus interessos, presents i futurs. En el Partit Popular som conscients que les maneres de fer política a Begues i que tenien vigència fins ara ja no serveixen. El poble necessita idees que el facin sostenible econòmicament per mantenir i millorar el nivell de serveis, circumstància que ara per ara no es dóna. La crisi i la

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

manca de solucions han provocat un desfàs molt important entre els ingressos i les despeses. La solució ràpida es pujar impostos però nosaltres trobem que no han de ser sempre els mateixos, els ciutadans, els que paguin les desfetes dels polítics. Estem convençuts que amb imaginació i treball mesures com aquestes es poden evitar. No hi ha solucions màgiques, immediates ni infalibles. Només hi ha un camí: treball, treball i treball. I això és el que aquesta portaveu i els integrants del Partit Popular de Begues estem fent des de el 29 de maig de 2007. Aquell dia un bon número de ciutadans de Begues van dipositar la seva confiança en el nostre projecte. Des d’aleshores vam començar a dibuixar el Begues que ens agradaria tenir ara i demà. Un Begues on, si volen, puguin viure i treballar els nostres fills , un Begues amb possibilitats i oportunitats de futur. Fina Redondo Solís Portavoz del GM del PP www.ppbegues.es - ppbegues@ppbegues.es


GRUPS MUNICIPALS

Més habitatge de protecció oficial En l’aposta de govern d’ICV, sempre ha estat prioritària la creació d’habitatge per a aquelles persones que tenen més dificultats per accedir-hi. Els grups socials on es concentren aquestes dificultats són principalment les persones amb les rendes més baixes, el que inclou entre d’altres als joves, i també de forma important, les persones grans amb necessitats específiques per raó de la seva edat.

Ferran Muñoz que seran habitatges dotacionals públics, promoguts per l’Ajuntament de Begues amb un conveni amb la Direcció General de l’Habitatge. Estan adreçats a persones grans. A la planta baixa hi haurà l’Espai de la Gent Gran i un local per habilitar-ho com a Centre de dia, completant un equipament que en bona part ha de donar resposta a les seves necessitats específiques.

Els 33 habitatges de protecció oficial de Mas Pasqual estan enllestits. El mes de maig es va fer el lliurament de claus i s’han començat a ocupar.

Aquesta promoció s’inscriu en el marc del Pla per al dret a l’habitatge, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu facilitar l’accés de la ciutadania a una vivenda digna. Com a resultat del conveni signat amb el Conseller Francesc Baltasar, l’INCASÒL s’encarregarà de la construcció aplicant criteris de sostenibilitat, innovació i màxim estalvi energètic. L’adjudicació, administració, conservació i manteniment dels habitatges serà assumit per la Generalitat a través d’ADIGSA.

Aquests han estat els primers habitatges de compravenda de promoció pública en els darrers 10 anys, ja que els anteriors es van fer al 1992. També està previst construir 48 habitatges més que ja s’han aprovat. D’aquests habitatges n’hi haurà 16 al carrer

Hi ha 16 habitatges més previstos a la Parellada. En aquest cas són habitatges protegits de lloguer principalment per a persones joves o amb baixa capacitat econòmica. A més, en aquests darrers dies també hem començat una tramitació urbanística per tal d’ubicar 16 habitatges protegits de lloguer a la zona del SUNP Mas Ferrer. Sabem que aquesta previsió encara és insuficient per les necessitats actuals i que cal seguir construint més vivendes per a les persones amb menys possibilitats d’accés. Per això el compromís d’ICV és seguir treballant-hi, perquè el dret a l’habitatge ha de ser una realitat a Begues. Grup Municipal d’ICV www.iniciativa.cat/begues

Ens en sortirem! Quan a un equip de persones, se’ls dóna la responsabilitat de governar, de prendre decisions, d’administrar els diners de la ciutadania, entre les seves obligacions més importants, hi ha la d’nformar absolutament de tot el que es projecta, del que es fa i del que es farà, la responsabilitat i l’ètica ens hi obliga.

de dir que no es pot a iniciatives que segurament són importants, però l’obligació de tot responsable polític és estar a les dures i a les madures. Hem perdut molts ingressos, hem de fer front a sentències fortes i per això hem d’administrar els fons amb la mateixa cura que la població ho fa a casa seva. Els vots es guanyen treballant, no amb xecs que ja pagaran els que entrin després, ...o no.

talana ens compliquen molt la remuntada, volem enviar un missatge d’esperança a tothom perquè encara hi ha una esperança, el canvi de timó al nostre Parlament. Ja hem vist el resultat del tripartit, i tots recordem com va progressar Catalunya en èpoques anteriors, per sortir de la crisi necessitem un govern fort a Catalunya i decisiu a Madrid, sense cap dubte, i ara per ara això només ho pot fer Convergència i Unió. Mercè Esteve

Com a exemple, no és agradable haver de reduir les subvencions a entitats emblemàtiques del poble, haver

Estem patint tots una travessa del desert, la crisi actual i la pèssima gestió de les administracions de l’ Estat i Ca-

Portaveu del Grup Municipal CIU Begues www.ciubegues.cat

Si Esquerra és forta hi haurà consulta sobre la independència Fruit de molts anys de feina, el debat sobre la independència està damunt de la taula. I ara la sentència del Tribunal Constitucional ha posat fi a l’autonomisme donant pas al dret de decidir. Durant aquests 7 anys Esquerra ha anat construint les bases per a un estat propi amb l’acció de govern i salvaguardant la cohesió social: Llei d’Educació, Llei d’Acollida, Llei de Consultes, Llei de Cinema, Llei de Vegueries, delegacions a l’exterior, etc. Amb només el 15% dels vots i 21 diputats, Esquerra ha estat capaç de marcar l’agenda política del país.

L’independentisme ha anat creixent i s’ha fet transversal. Les diferents onades de consultes han normalitzat el fet de la independència i han fet evident el dret que tenim a decidir el nostre futur. Si Esquerra és decisiva condicionarem qualsevol acord a la celebració d’un referèndum sobre la independència. S’obre un nou cicle històric, ara és el moment del dret a decidir. Grup Municipal d’ERC

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

15


ENTREVISTA

Balbina Abascal, coordinadora de la coral infantil de la Coral Montau

Per la coral infantil han passat més de mil nois i noies en els 25 anys de vida La Balbina Abascal és la coordinara de la coral infantil juntament amb l’Olga Ruiz. El 2010 se celebra el 25è. aniversari i han preparat diverses activitats. En aquest quart de segle han passat per la coral més de mil nois i noies, una mitjana de 45 persones per curs. La coral infantil compta amb els grups de Petits, Mitjans i Grans, cadascun amb objectius específics, segons edat i nivell. Actualment estan assajant la cantata Max i els mags feta per en Ricard Gimeno amb lletra de Jesús Nieto. La cantata és una historia que passa a Begues on la màgia de la nit de Reis és barreja amb la màgia que dur a dins cada infant pel fet de ser nen. És un projecte molt excitant que nens i nenes, pares, músics i tothom en general l’estan gaudint de ple.

La coral infantil celebra els 25 anys de la seva fundació. Ens pot explicar breument la història d’aquest grup? La coral infantil es va fundar l’any 1984 amb l`iniciativa presa per en Carles Martí, director de la coral Montau, essent president en Joan Ros. Aleshores les activitats més destacades eren el concert de Nadal i de la Festa Major. La coral infantil es va crear perquè hi havia un vuit a l’àmbit musical en la franja dels nens i nenes de Begues. Quan van fer el primer concert? Es va fer per Nadal del mateix any amb la celebració del cinquè aniversari de la Coral Montau. El grup estava format per 50 nens i la directora era la Carme Fernández . Quins han estat la resta de directors de la coral infantil? Els directors que han passat per la coral són l’Elena Roura, la Montse Martínez, el mestre Antoni Coll, la Mònica Vila, el Francesc Tena, el Jordi Llobet, i l’actual, la Mireia Ibarz. Han canviat moltes coses a la coral en la formació musical dels infants durant aquests 25 anys? Va evolucionar en el moment en què vàrem agafar la línia pedagògica-musical que ens oferia el Secretariat de Corals In-

16

fantils de Catalunya (SCIC). Ja fa 17 anys que hi estem adherits i mica en mica hem anat evolucionat a millor, obtenint un bon nivell reconegut dins les corals de Catalunya. S’han organitzat activitats específiques per a celebrar el 25è aniversari? Una exposició de fotografies i el concert de Nadal. Aquesta exposició la tornarem a fer el dia del concert en els porxos de l´església.

En el concert de Nadal cantarem la cantata Max i els mags, escrita especificament per a la coral infantil amb música de Ricard Gimeno i lletra de Jesús Nieto. La història passa a Begues, en la màgica nit de Reis. Serà un concert molt especial i inèdit. L’estem gaudint molt tots junts. Quants infants han passat per la coral infantil en aquest temps? Amb una mitjana de 45 nens per any, ens surten més de 1.000 nois i noies de Begues. Actualment comptem amb 50 infants.

Butlletí Municipal Begues / Novembre 2010

La coral infantil està formada per tres grups: Petits, Mitjans i Grans. Es treballa en conjunt o cada formació té objectius diferents? Cada formació compta amb objectius específics segons l´edat i nivell, amb una línia de treball conjunta i sempre caminant cap l’objectiu final de cada projecte i de cada curs. Sovint el grup de mitjans i grans treballen junts per dur a terme els projectes més importants dins del marc de les corals de Catalunya. Cal ressaltar que tant les nostres sortides, intercanvis amb altres corals i les colònies que fem, ens ajuden molt a tirar aquesta feina endavant. Cal algun coneixement previ de música per a participar a la coral infantil? No en cal cap. El que passa és que durant la trajectòria en què el nen creix amb nosaltres, molts d´ells agafen les ganes d´estudiar música i sovint, com és el cas del grup de grans d´enguany, tots estudien música, obtenint un nivell important músico-vocal. Quan i on es fan els assaigs? Els dissabtes al matí de 10.30 a 13.30 hores a l’Hostal del Bosc, carrer 11 de setembre número 32. Sí algú està interessat en incorporar-s’hi, és possible fer-ho.

Quines activitats realitzen els nois i noies durant el curs? Fem l’activitat que marca el SCIC, i les del nostre municipi, com el concert de Nadal, a la festa de Bruguers, les nadales al carrer, el concert de fi de curs, les sortides de colònies i les trobades amb altres corals. La coral infantil és la pedrera del cor Ad Libitum? La coral infantil té la seva continuïtat al cor AD Libitum i aquest amb la coral d’adults. Quina és l’activitat més emblemàtica de la celebració dels 25 anys? En el concert de Nadal d´enguany interpretarem la cantata Max i els mags feta per en Ricard Gimeno amb lletra de Jesús Nieto, que ens han composat i escrit pensant en nosaltres. La història passa a Begues, on la màgia de la nit de Reis és barreja amb la màgia que duu a dins cada infant pel fet de ser nen. És un projecte que estem gaudint tots junts, és per tot això que esperem que sigui un concert molt especial i alhora inèdit.

QS

Butlletí Municipal Novembre 2010  

Butlletí Municipal Novembre 2010