Page 1

INFORMATIU

JUNY 2011

BEGUES Municipal // www. begues.cat // Any

El primer equip del CF Begues guanya la lliga i puja de categoria

Entrevista a Núria Parés, organitzadora de la III Festa de la Música

xv

- Número 85

Resultats de les eleccions municipals del 22M


SERVEIS AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores Dimecres de 17.30 a 19.30 hores ALCALDIA, GOVERNACIÓ I HISENDA- Sr. Ramon Guasch Viñas Dijous i divendres de 10.00 a 14.00 hores alcaldia@begues.cat URBANISME, OBRES I HABITATGE Sr. Jordi Dolz Abadia / Dilluns, dimarts i dimecres de 11.00 a 13.30 hores PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ I JOVENTUT Sra. Almudena Cano Rivas / Truqueu per convenir dia i hora MEDI AMBIENT, MOBILITAT I TRANSPORTS Sr. Albert Coll Bayé Dijous de 18.00 a 20.00 hores / Truqueu per convenir dia i hora SERVEIS I RECURSOS HUMANS, BRIGADA, VIA PÚBLICA, SANITAT, CONSUM i TURISME Sra. Maria Mercè Esteve Pí / Truqueu per convenir dia i hora CULTURA, EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Sr. Francesc Sànchez Garcia / Truqueu per convenir dia i hora ACCIÓ SOCIAL, ESPORTS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL Sr. Jaume Olivella Riba / Visites: Dimecres i dijous tarda / Truqueu per convenir dia i hora

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Unitat d’atenció a l’usuari: A.Perea / G.Fernández / E.Sanz Servei de laboratori de 8 a 8.30h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20.00 hores Servei d’atenció continuada al CAP Gavà1 de 20.00 a 8.00 hores - urgències Telèfon: 93 638 32 00 Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Núria Gutiérrez / Dra. Pilar Gamarra/ Dra. Barbara Pina Infermeria Familiar i Comunitària: M. Cruz Farnós / Meritxell Areny/ Sónia Marin Aux. Infermeria: E.Carretero Serrano Medicina Pediàtrica: Dra. Adela Rueda Infermeria Pediàtrica: M. Àngels Sanz Llevadora: Begoña Carral (Cada 15 dies el divendres matí) Odontòloga: Mariela Leiva

PETIT CASAL - Tel. 93 639 05 38 SERVEI OCUPACIÓ LOCAL (SOL) Visites concertades prèviament trucant a l’Ajuntament SERVEIS SOCIALS Telèfon: 93 639 05 38 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Telèfon: 93 639 21 51 SERVEI DE CATALÀ Telèfon: 93 639 05 38

CAL PERE VELL - Tel. 93 639 01 66 OSIJ - Oficina de Serveis d’Informació Juvenil Carrer Major, 14 e-mail: pij.begues@diba.cat De dilluns a divendres de 17:00 a 20:30 hores Dimecres matí de 9:30 a 13:00 hores

2

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

TELÈFONS D’INTERÈS Ajuntament de Begues Ambulàncies TSC/061 Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Gavà Servei d’urgències CAP GAVÀ 1 (dissabtes de 9 a 20h) (diumenges, festius i urgències noc.) Bombers de Begues Farmàcia Mossos d’Esquadra Policia Local Servei d’emergències Veterinari (passatge Riera) Aixopluc Biblioteca Pública Milà i Fontanals Jutjat i Padró (Edifici Policia) Club Begues “Casino” Club de Tennis Begues Correus El Colomar Espai de la Gent Gran Vallgrassa, CEA Instal·lacions esportives (bar) CITELUM, avaries enllumenat (24 h.) Parròquia Petit Casal Piscina municipal Recaptació Begues Recaptacions Gavà Deixalleria Recollida de mobles i trastets Fundació Privada Col·legi Bosch Parvulari Col.legi Bosch Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Escola Pública Sant Cristòfor Llar d’Infants El Guinyol Nou Institut Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona avaries ENHER-FECSA avaries Telefònica avaries RENFE Informació Aeroport Informació Autobusos MOHN OTG Gavà Renovació DNI Castelldefels Tanatori de Gavà Taxi J.J.GONZÁLEZ Taxi E.ARDITE Taxi J.CASADO Taxi M.ESTEVE

Tel. 93 639 05 38 Tel. 061 Tel. 93 639 23 56 Tel. 93 638 32 00 Tel. 93 638 32 00 Tel. 061 Tel. 93 639 04 97 Tel. 93 639 05 86 Tel. 088 Tel. 93 639 10 90 Tel. 112 Tel. 93 639 12 91 Tel. 93 639 11 88 Tel. 93 639 08 15 Tel. 93 639 12 70 Tel. 93 639 00 00 Tel. 93 639 07 35 Tel. 93 639 21 15 Tel. 93 639 12 65 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 597 08 91 Tel. 93 639 09 46 Tel. 93 630 41 60 Tel. 93 639 03 29 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 25 53 Tel. 93 639 21 51 Tel. 93 638 32 16 Tel. 93 639 05 79 Tel. 93 639 10 17 Tel. 93 639 25 04 Tel. 93 639 01.85 Tel. 93 639 00 11 Tel. 93 639 07 48 Tel. 93 639 11 66 Tel 93 639 26 22 Tel. 900 71 07 10 Tel. 900 700 720 Tel. 902 53 65 36 Tel. 900 11 10 02 Tel. 902 24 02 02 Tel. 93 298 38 38 Tel. 902 023 393 Tel. 93 662 70 11 Tel. 93 635 03 03 Tel. 93 633 34 10 Tel. 606 341 935 Tel. 687 839 849 Tel. 627 799 715 Tel. 667 03 08 70

3

Editorial

5

Eleccions municipals 2011

M

9

Agenda d’activitats

A

10

Galeria de fotografies

14

Grups municipals

16

Entrevista a Núria Parés, organitzadora Festa de la Música

S U

R I


EDITORIAL

El dia 11 de juny se celebra el ple de presa de possessió dels regidors i regidores El dia 22 de maig es van celebrar les eleccions municipals amb una participació superior a les de l’any 2007. De les 8 candidatures presentades, 6 van aconseguir representació, fet que ha provocat una important fragmentació de grups polítics. ICV,CIU i PP han aconseguit 3 regidors, Gent de Begues 2 regidors, Tot per Begues 1 regidor i ERC també 1 regidor.

Un altre esdeveniment destacat d’aquests dies ha estat la proclamació com a campió de la lliga del primer equip del CF Begues, jugant-s’ho tot en la darrera jornada en un partit històric contra la Peña Unión Màlaga a Sant Boi.

El dia 11 de juny al matí se celebrarà el ple per a la presa de possessió dels nous electes i s’escollirà el màxim representant municipal. Tot plegat serà el resultat dels pactes polítics i de les negociacions que s’estan duent a terme entre els grups que van obtenir regidors i regidores.

Per acabar, voldríem destacar la celebració de la nova edició de la Festa de la Música els dies 18 i 19 de juny. Al llarg del cap de setmana s’oferiran tot tipus de concerts gràcies a l’altruista col·laboració dels músics. Els Amics Francocatalans en són els organitzadors i convoquen a tots els músics de Begues, amateurs o professionals, a col·laborar-hi.

Durant el període electoral l’Ajuntament ha tancat dos temes prou importants. L’acord amb la Immobiliaria Club de Begas SA per liquidar el deute que el Tribunal Suprem obligava a pagar per una requalificació de l’any 1997, estalviant-se els interessos i l’obtenció de més 8.500 m2 per a equipaments. Altra operació ha estat la permuta amb els propietaris de l’antic cinema Goula per tal que aquest espai quedi per al poble.

ACORDS PLE (30-03-2011)

A favor

En contra

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària ICV, CiU, ERC BA-UB anterior de data 23/2/11. Despatx oficial. Donar compte decrets. Donar compte de l’aprovació del Pla Local de prevenció de Drogodependències. Aprovació de la rectificació de l’inventari ICV, CiU, ERC, referida a 31/12/2010. PP Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost.

Abstenció PP

BA-UB

Modificació de crèdit 3/2011.

ICV, CiU, ERC

Modificació del preus piscina. Aprovació de l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Begues 2011-2014.

ICV, CiU, ERC, PP

BA-UB, PP BA-UB

ICV, CiU, ERC

BA-UB, PP

Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Begues 2011-2014.

ICV, CiU, ERC

BA-UB, PP

ACORDS PLE (28-04-2011)

A favor

En contra

Abstenció

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària ICV, CiU, ERC BA-UB anterior de data 30/3/11. Despatx oficial. Donar compte decrets. Donar compte renúncia el regidor Sr. Joan Osuna González Aprovació definitiva del Pla director de les ICV, CiU, ERC, PP Muntanyes del Baix. BA-UB Aprovació conveni amb Inmobiliaria Club de Begas, S.A.: Execució de sentencia del ICV, CiU, ERC BA-UB, PP Tribunal Suprem. Aprovació inicial del projecte “Obres bàsiques i complementaries per a la Urbanització del Raval d’en Martí.

ICV, CiU, ERC

Aprovació inicial modificació puntual P.G.O. n.17 relativa al soterrament dela línia d’alta tensió en el tram de Begues Parc.

ICV, CiU, ERC

BA-UB

El desembarcament d’un gran nombre de persones al poble veí va motivar un partit molt intens, tal com ho demostra el resultat de 3 a 4 favorable al CF Begues.

No podem deixar de mencionar la intensa tasca que en les darreres setmanes ha fet Ràdio Begues en la transmissió en directe dels principals esdeveniments del poble com el debat electoral, el recompte de les eleccions municipals i els partits del CF Begues. L’esforç dels col.laboradors ha posat en valor aquest nou mitjà de comunicació públic i municipal amb molt bones audiències i suport popular.

L’Ajuntament adquireix l’antic cinema Goula L’antic cinema Goula, situat al Camí Ral 23-25 ja és de propietat municipal per una permuta entre l’Ajuntament de Begues i la família propietària, un cop signat l’acord i les escriptures de la propietat. Aquest acord es basa en la cessió de la finca d’uns 1.333 m2. a l’Ajuntament de Begues a canvi de tres parcel·les municipals situades a la zona de Ca n’Amell. El consistori ha fet aquesta operació per tal de destinar l’edifici i terreny a equipaments i habitatges públics. L’ antic cinema Goula va iniciar la seva activitat cap els anys 50. Cap els 70 es va cremar tancant les portes un temps després. L’equipament va ser un punt de referència cultural de Begues amb la projecció de cinema, la realització de balls, recitals, màgia, teatre i, fins i tot, sessions de boxa.

PP

BA-UB, PP

Ratificar Decret recurs 325/2010-AR, interposat per Red Eléctrica de España,

ACORDS PLE (18-05-2011) Aprovació del registre d’interessos i models de declaració. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General n. 16 – “Av. Mediterrània Nord” i del conveni urbanístic, relatius a la delimitació d’un nou sector en sòl urbà.

A favor

En contra

Abstenció

ICV, CiU, ERC

BA-UB, PP

ICV, CiU, ERC

BA-UB, PP

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General n. 18 – reordenació de l’àmbit del Club de Begues, i ratificació de conveni.

ICV, CiU, ERC

BA-UB, PP

Proposta d’acord d’aprovació de l’acta de la Comissió Paritària de l’acord de condicions del personal funcionari

ICV, CiU, ERC, PP

BA-UB

Absents: Grup PSC

Façana del cinema Goula al Camí Ral (més fotos de l’interior a la galeria de la web municipal).

Ajuntament de Begues - Regidoria de Comunicació Edició: Quim Sitjà Assesorament Lingüístic: Teresa Jardí Dipòsit Legal: B-38486-2007 - Paper ecològic i reciclat

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

3


NOTÍCIES

Begues ja compta d’una xarxa Wimax d’internet

Conveni pel pagament del deute a la Inmobiliaria Club de Begas SA

Els veïns i veïnes de Begues ja poden disposar d’un servei alternatiu d’internet al convencional amb la instal·lació de diversos nodes de xarxa Banda Ampla Rural en tecnologia Wimax que ha realitzat l’empresa Iberbanda. Amb el nou servei la cobertura a internet, veu i dades és pràcticament total als barris del municipi, Begues Parc inclòs.

L’alcalde de Begues, Ramon Guasch, i Xavier Brufau Niubó, en representació de la Inmobiliaria Club de Begas SA han signat el conveni per a dur a terme els acords per liquidar el deute que el Tribunal Suprem, en sentència ferma de febrer de 2011, va dictar contra l’Ajuntament, arran d’una requalificació urbanística feta l’any 1997.

La connexió aèria que ofereix Iberbanda és de fins a 4Mb de velocitat simètrica, tant de pujada com de baixada, a partir del preu de 29,9 euros al mes. Per ampliar la informació es pot trucar al telèfon gratuït d’atenció al client número 1632.

Amb el conveni el municipi s’estalviarà uns 740.000 euros d’interessos, fraccionarà el pagament aportant 130.631 euros anuals durant 8 anys, més un pagament immediat de 500.000 euros i obté més de 8.500 m2 per a equipaments educatius públics i una zona verda.

El desplegament de la Banda Ampla al nostre municipi s’ha concretat després de diverses negociacions entre l’Ajuntament de Begues i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació en el marc del pla Catalunya Connecta.

NODUS WIMAX MONTAU

El contenciós va sorgir fa 14 anys quan l’Ajuntament de Begues va qualificar la major part de la finca de residencial a equipament educatiu privat. En la demanda que va interposar l’empresa propietària al TSJC va sorgir una primera sentència a favor de l’Ajuntament. Després d’un recurs de l’empresa al Tribunal Suprem, la sentència ferma del mes de febrer de 2011 obligava a l’Ajuntament de Begues a pagar 1.356.002 euros més els interessos de 740.245 euros, en total 2.096.247 euros, per la compensació de la requalificació. En paral·lel s’ha iniciat la modificació puntual del PGOU corresponent a l’àmbit d’El Casino.

El dia 25 de juny s´obre la piscina municipal La piscina municipal d’estiu obrirà les intal.lacions el proper dia 25 de juny fins els 31 d’agost, en horari de 10.30 a 20.00 hores cada dia de la setmana. Durant aquest període es disposen de diverses tarifes i d’abonaments de temporada amb nombroses avantatges. Mapa de cobertura Wimax a Begues.

DADES DE COBERTURA A BEGUES (SEGONS IBERBANDA)

ZONES

COBERTURA WIMAX (%)

La Barceloneta Bartró La Bassa Blanca Nucli Begues Bon Solei Cal Viudo Ca n’Amell La Costeta Raval de Sant Martí La Rectoria Santa Eulàlia Bon Solei II San Sadurní Begues Parc Mas Ferrer Zona industrial

99 100 70 99 98 100 48 96 99 100 92 100 92 95 86 100

4

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

En el mes de juny també es pot gaudir d’un descompte del 50% de la matrícula als nous socis, el mateix que poden obtenir les persones que acreditin que estan sense feina. Per als antics socis de la piscina municipal s’ofereix un descompte especial durant aquest mes.

El Banc dels Aliments recull 280 kg de menjar Els veïns de Begues han lliurat uns 288 kg de productes de primer consum al Banc dels Aliments, iniciativa impulsada per en Jaume Petit amb la col·laboració de l’entitat l’Aixopluc. La proposta va sorgir arran de la convocatòria que va fer el FC Barcelona a principis del mes de març anomenada Enviem la fam a la porra. En Jaume Petit va recollir la idea i la va divulgar pel nostre poble a través de cartells perquè tothom participés en aquest projecte. Cinc setmanes després, una furgoneta va carregar les caixes amb arròs, llegums, pasta, oli i llaunes per lliurar-ho a la seu central del Banc del Aliments.


ELECCIONS MUNICIPALS 2011

La nova configuració municipal és de 3 representants per a ICV, 3 per a CiU, 3 per al PP, 2 per a Gent de Begues, 1 per a Tot per Begues i 1 per a ERC

Diumenge 22 de maig la ciutadania va escollir els 13 nous regidors d’entre les vuit candidatures que es van presentar a les eleccions municipals. Amb un cens de 4.551 persones van votar un total de 2.991, cosa que va representar un 65,7 % de participació. Una de les novetats d’aquests comicis va ser el trasllat de la seu electoral de l’Escorxador al col.legi públic Sant Cristòfor. El gimnàs va ser l’espai on es van ubicar les tres seccions electorals. El recompte de butlletes va donar com a resultat 3 representants a ICV-E, 3 a CiU, 3 al PP, 2 a Gent de Begues, 1 a Tot per Begues i 1 regidor a ERC. PIB i SCI no van superar el 5% i dels vots i no van obtenir cap representant.

Ramon Guasch Viñas - ICV

Almudena Cano Rivas - ICV

Pere Ventura Santiago - ICV

Maria Mercè Esteve Pí - CIU

Jordi Oriola San Nicolas - CIU

Joan Molina Molina - CIU

Josefa Redondo Solís - PP

Fernando Moya Canterano - PP

Antonio Melchor Pinar - PP

El proper pas és el ple de la presa de possessió dels nous càrrecs electes dissabte 11 de juny al matí. L’acte, de caire institucional i obert al públic, estarà presidit pel regidor de més edat i el més jove. És en aquesta sessió que tots els representants, en funció dels pactes fets entre els partits, escolliran l’alcalde/sa i es desvetllarà el nou govern. Posteriorment es donarà a conèixer la configuració dels titulars de les regidories. BLANC

NUL ERC

4,51%

1,04%

GENT DE BEGUES

9,53%

13,11%

SOLIDARITAT CATALANA

3,01%

% VOTS

CIU

18,12%

ICV

21,50%

TOT PER BEGUES

10,33%

PARTIT INDEPENDENT DE BEGUES

1,67%

Margarida Camprubí i Vendrell - GdB Joan Capellades i Vendrell - GdB

PP

17,18%

1

Secció Taula GENT DE BEGUES ICV

2

3

A

B

A

B

A

B

TOTAL

46

62

64

70

76

74

392

130

149

85

93

91

95

643

TOT PER BEGUES

55

53

39

55

59

48

309

PP

67

73

57

66

123

128

514

PARTIT INDEPENDENT DE BEGUES

8

3

9

14

7

9

50

108

128

76

74

72

84

542

CIU SOLIDARITAT CATALANA

22

10

13

9

21

15

90

ERC

46

72

36

48

35

48

285

NUL

5

6

2

4

9

5

31

27

26

20

18

24

20

135

514

582

401

451

517

526

2991

BLANC

Sadurní Vendrell Masip - TpB

Francesc Sànchez Garcia - ERC

CENS

4.551

%VOT S1

24,08 %VOT

65,72

%VOT S2

18,72 %VOT S3

22,92


CASALS D’ESTIU

BEGUES

CASAL

CAMPUS SKATE ESTIU 2011

El Casal per a nens i nenes de P3 a 6è de primària (3-8 anys), amb horaris de 9.00 a 17.00 hores amb servei de menjador i acollida.

El Campus d’Skate es realitzarà a l’skateparc de les instal·lacions esportives durant les dues primeres setmanes de juliol de 9 a 13 hores. És obert a tothom, a totes les edats i a tots els nivells i es podran practicar totes les modalitats de l’skate com street, rampa, bowl.

El infants més xics treballaran el programa educatiu Mirall amb l’objectiu d’aprendre a tenir cura de les coses, pensar i respectar les altres persones, siguin quines siguin les seves aptituds i capacitats. El més grans (8-12 anys) aprendran a fer un diari mitjançant les funcions de periodista, fotògraf, editor, dissenyador... Les dates de realització són del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 de setembre a l’escola Sant Cristòfor. L’organitza l’Ajuntament de Begues i la Fundació Catalana de l’Esplai.

JOVES PEL CAMÍ RAL Per als joves de 12 a 16 anys s’ha organitzat una nova edició del Casal Joves pel Camí Ral amb l’objectiu de recuperar i preparar aquesta via per a convertir-la en sender turístic. El casal s’oferirà de 9.00 a 17.00 hores del 4 al 22 de juliol a Cal Pere Vell amb possibilitat de menjador. Està organitzat per l’Ajuntament de Begues i la Fundació Catalana de l’Esplai.

MULTICASAL D’ESTIU JOVE 2011 El Multicasal d’Estiu Jove està enfocat a nois i noies entre els 12 i 17 anys. Es realitzarà a l’Escorxador de 9 a 14 hores les 3 primeres setmanes de juliol amb una temàtica diferent per a cada setmana com són: art, cultura i media. A més a més es combinarà amb la pràctica de diferents esports, piscina i hi haurà l’enregistrament d’un lip dub. Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar al Punt d’Informació Juvenil.

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar al Punt d’Informació Juvenil.

7es. JORNADES DE LA CORAL INFANTIL Les places són per a nens i nenes de P3, P4, P5, 1r i 2n d’educació primària. Les activitats es realitzaran del 27 de juny al 8 de juliol a la Fundació Bosch. Per a més informació podeu contactar amb la coral. Per a més informació podeu anar els dissabtes a l’Hostal del Bosc de 11.30 a 13.00 hores fins el dia 11 de juny.

II CAMPUS DE FUTBOL El Club Futbol Begues ha organitzat la segona edició del campus de futbol del 27 de juny al 15 de juliol. Els nois i noies que hi poden participar van des de la categoria de promeses fins alevins nascuts l’any 1999. Els horaris són de 9.00 a 17.00 hores amb dinar a l’escola Sant Cristòfor i trasllat en autocar. Durant l’activitat també aniran a la piscina, faran excursions, competicions i activitats complementàries. Per a mes informació us podreu adreçar a les oficines del club.

Consorci de Turisme del Baix Llobregat Tel. 93 685 24 00 (ext. 552) www.turismebaixllobregat.com/concurs concursfotografic@turismebaixllobregat.com


NOTÍCIES

La Policia Local rep assessorament sobre L’Aula d’Estudi amplia el servei als matins consum L’Aula d’Estudi d’enguany es va obrir el dia 23 de maig i fins al 2 de juliol estarà a L’Ajuntament de Begues i la Diputació de Barcelona han realitzat una sessió d’assessorament tècnic per a la Policia Local sobre els requisits mínims d’informació al consumidor. La intenció és traslladar el coneixement necessari als ciutadans en general i al teixit comercial. Un altre objectiu és proporcionar la informació suficient per detectar les possibles irregularitats en els establiments comercials i donar la informació bàsica al consumidor sobre els fulls oficials de reclamació de denúncia, horaris comercials, preus de venda, etiquetatge i d’altres aspectes.L’activitat vol promoure eines i procediments per deixar constància de les irregularitats detectades i informar sobre com gestionar aquesta informació amb el servei municipal de consum.

En la jornada es va informar sobre els requisits mínims d’informació al consumidor.

Commemoració del Dia de les Esquadres El dilluns 30 de març es va fer una nova edició del Dia de les Esquadres, jornada de reconeixement als cossos policials de la zona per la seva tasca. En l’edició d’enguany celebrada al teatre Àtrium de Viladecans, es va fer una valoració pública als agents de la Policia Local de Begues per la seva tasca a les nevades i per l’acció duta a terme en robatoris.

A l’acte es va fer un reconeixement als membres de la Policia Local de Begues.

disposicició dels estudiants de Begues perquè comptin amb l’espai adequat per a preparar la recta final del curs acadèmic. La novetat d’enguany és la possibilitat del servei cada matí de dilluns a divendres. L’Aula d’Estudi està oberta els dilluns, dimarts i dimecres de 9.30 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.30 hores. Els dijous i divendres obre de 9.30 a 13.00 hores i de 17.00 a 01.00 de la nit. Els dissabtes s’obre de 17.00 a 01.00 hores. El servei també compta amb wi-fi gratuït i les condicions òptimes perquè els estudiants preparin els exàmens i els darrers treballs escolars.

L’Aula d’Estudi està ubicada a Cal Pere Vell.

Vols adoptar una mascota?

s n ’ a c u Tr

Cocker. Mascle d’1 any

Tel. 93 639 05 38

Creuat American Standford. 2 anys

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

7


La Festa de l’esp rt


JUNY 3 divendres XERRADA El consum energètic: Gas Butà 10.30 h Espai de la Gent Gran Org: Ajuntament de Begues

4 dissabte FESTA DE L’ESPORT Informació pàgina anterior Instal·lacions esportives Org: Ajuntament de Begues i Diputació

5 diumenge FESTA DE L’ESPORT Informació pàgina anterior Instal·lacions esportives Org: Ajuntament de Begues i Diputació BCN LA BOTIGA AL CARRER Masterclass d’spinning i aeròbic 10.00 a 14.00 h Passeig Església Org: Ajuntament de Begues i ACIB

6 dilluns OFICINA MÒBIL INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 10.00 a 13.00 h Passeig de l’Esglèsia Org: Ajuntament de Begues

7 dimarts BALL PER A LA GENT GRAN 18.00 h L’Escorxador Org: Espai de la Gent Gran

10 divendres L’HORA DEL CONTE La flor romanial 17.15 h Biblioteca Org: Biblioteca Milà i Fontanals

11 dissabte

21 dimarts

3 diumenge

PLE POSSESSIÓ REGIDORS/RES Matí Sala de Sessions Org: Ajuntament Begues

FESTA D’ESTIU DE LA GENT GRAN 16.00 h L’Escorxador Org: Espai de la Gent Gran

LA BOTIGA AL CARRER 10.00 A 14.00 h Passeig de l’Església Org: Ajuntament de Begues i ACIB

22 dimecres

5 dimarts

CLOENDA TEMPORADA Diversos partits de bàsquet Pavelló Jaume Viñas Org: CB Begues DEIXALLERIA MÒBIL 10.00 a 14.00 h Carrer F. Muñoz (davant CAP) Org: Ajuntament Begues

CLOENDA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 19.30 h L’Escorxador Org: Ajuntament Begues

BALL PER A LA GENT GRAN 18.00 h L’Escorxador Org: Espai Gent Gran

12 diumenge 23 divendres 9 dissabte APLEC DE BRUGUERS 10.30 h Missa Activitats durant tot el dia Ermita Bruguers Org: Ajuntament Begues i Castelldefels

14 dimarts AREOLA Grup d’alletament i criança 17.00 h L’Escorxador Org: Grup Alletament Areola

18 dissabte BALLADA DE SARDANES DE REVETLLA amb coca 22.00 h Passeig de l’Esglèsia Org: Grup Sardanista i Aj. de Begues FESTA DE LA MÚSICA Veure web o programa a part Tot el dia Org: Amics Francocatalans Begues i Ajuntament de Begues

19 diumenge FESTA DE LA MÚSICA Veure web o programa a part Tot el dia Org: Amics Francocatalans Begues i Ajuntament de Begues CONCERT Fí de curs Coral Infantil 18.00 h L’Escorxador Org: Coral Infantil Montau

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ

21.00 h PREGÓ I ENCESA DE LA FOGUERA AMB LA FLAMA DEL CANIGÓ 23.30 h REVETLLA DE SANT JOAN 23.30 h Passeig Església Org: Ajuntament de Begues REVETLLA DE SANT JOAN Discomòbil 01.00 h Instal·lacions esportives Org: Ajuntament de Begues

26 diumenge CONFERÈNCIA Aturem la crisi per Arcadi Oliveres 12.00 h Poliesportiu escola Sant Cristòfor Org: PEB

JULIOL 1divendres JULlOL MUSICAL Concert Carles Martí i Ma Carme García 22. 00h L’Escorxador Org: Coral Montau

DEIXALLERIA MÒBIL 10.00 A 14.00 h Carrer F.Muñoz, davant CAP Org: Ajuntament de Begues JULIOL MUSICAL Pejay Foster Jazz Quartet 22.00h L’Escorxador Org: Coral Montau

10 diumenge MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE Matí Piscina Municipal Org: Ajuntament de Begues

12 dimarts AREOLA Grup d’alletament i criança 17.00 h L’Escorxador Org: Grup Alletament Areola

15 divendres JULIOL MUSICAL Concert Ad Libitum 22.30h Església de La Rectoria Org: Coral Montau

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

9


GALERIA DE FOTOGRAFIES

10

Xerrada de salut sobre el TDAH.

Vicis i Virtuts, espectacle de Sant Jordi de la Coral Montau.

Ballada de Sardanes de Sant Jordi.

Visita de professors de Suècia, Turquia i Bèlgica del programa Ecofootprint (Comènius).

20 alumnes de New Hansphire (EEUU) han fet un intercanvi amb el col.legi Sant Lluís.

26a Trobada de la Gent Gran.

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011


GALERIA DE FOTOGRAFIES

Els caramellaires de Begues van cantar les coples per Pasqua.

21 grups de caramelles van participar a la 32a Trobada a Begues.

II Fira de les Matemàtiques i la Ciència.

Acte de dol per les víctimes del terratrèmol de Llorca.

Visita de l’Espai de la Gent Gran al nou institut.

Debat Electoral organitzat per l’entitat 6tres9.

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

11


NOTÍCIES

Roman Lozano guanya el concurs del cartell de la Festa Major 2011

Beguesentitats.cat la web de les associacions locals

El cartell guanyador per a il.lustrar la Festa Major 2011 ha estat elaborat per Roman Lozano. Un jurat qualificat va descobrir el cartell de la diada de Sant Jordi. Enguany s’han presentat 7 obres i durant la vetllada que es va fer el dia 16 d’abril a l’Escorxador es va lliurar un xec per 400 euros al guanyador. La segona part de l’activitat va ser l’acte poeticomusical celebrat per la Coral Montau anomenat “Vicis i Virtuts”.

L’Ajuntament de Begues ha impulsat la nova web beguesentitats.cat dedicada a les associacions del municipi. El portal permet la gestió interna de les activitats pròpies i la divulgació de les seves accions de forma gratuïta. L’objectiu de beguesentitats.cat és dinamitzar el teixit associatiu, per donar a conèixer la realitat de cada entitat i difondre l’oferta lúdica, cultural, social i esportiva. Per tal d’aprofitar al màxim aquesta nova eina, s’han fet diverses sessions formatives per aprendre a fer l’autogestió de l’espai interactiu.

El concurs va reunir les obres de 7 participants.

La web incorpora el padró de l’any 1854 al 1929 L’Ajuntament de Begues ha incorporat un nou servei de la nostra història a la web municipal www.begues.cat. Es tracta del padró de Begues de l’any 1854 fins l’any 1929. Aquesta nova informació complementa la documentació ja penjada a principis d’any de l’Arxiu Històric Municipal, lloc on es poden consultar les actes dels plens de l’Ajuntament de l’any 1852 al 1966. La visualització dels padrons està ubicada a l’apartat Ajuntament/Arxiu Històric Municipal de la web. La digitalizació d’aquests documents ha estat realitzada per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

El registre es pot consultar a www.begues.cat/Ajuntament/Arxiu Històric Municipal.

12

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

La web és www.beguesentitats.cat.

Reconeixement a la Policia Local La Policia Local de Begues ha rebut l’agraïment de l’Associació Internacional de Policia (IPA) Policia d’Àfrica, per la col·laboració que han fet per millorar les condicions de Bojang, els agents de seguretat d’inmigració de Banjul, al país de Gàmbia. El dia 28 d’abril es va fer un acte de reconeixement a la nombrosa representació de policies de tot Catalunya que han participat en el projecte. La participació solidària de Begues va sorgir arran de la nova uniformitat estrenada el passat mes de març i el lliurament dels antics equips a aquesta entitat solidària de caire global per destinarlos a aquest país africà.

Lliurament del certificat de col.laboració.

Foto: Javier Puerta


NOTÍCIES

Ràdio Begues emet en directe la nit electoral

Els dies 18 i 19 de juny se celebra la Festa de la Música

Ràdio Begues ha donat un impuls important en les darreres setmanes ampliant els continguts habituals enregistrats amb l’emissió de programació en directe per internet, amb imatge inclosa.

Els dies 18 i 19 de juny se celebra la tercera edició de la Festa de la Música organitzada per l’associació d’Amics Francocatalans de Begues. Al llarg de tot el cap de setmana s’han programat nombroses activitats i de tots tipus de gèneres.

L’oportunitat de veure i escoltar el debat electoral, la transmissió de la darrera etapa del primer equip del CF Begues proclamant-se guanyador de la lliga i la cobertura dels resultats de les eleccions municipals amb les valoracions dels candidats han estat el punt d’inflexió d’aquest nou mitjà de comunicació. Aquest esforç ha estat possible gràcies a la col.laboració desinteressada de molts beguetans i beguetanes que esperem que s’ampliï en les pròximes propostes. Per a les properes setmanes es preveu fer l’emissió d’altres oportunitats informatives com la presa de possessió del nous representants municipals, algunes activitats de la Festa Major i d’altres.

Entrevista a l’exalcalde Sadurní Vendrell durant la nit electoral.

La inauguració de la festa serà el dissabte al matí i durant els dos dies es programaran actuacions al passeig de l’Església, l’epicentre de la festa, l’Aula de Música i l’Escorxador. Una de les bases de la festa és la col.laboració de tot tipus de grups, solistes, intèrprets i veus per fer que sigui més reexida. Els interessats a col.laborar-hi poden connectar amb l’adreça de correu electrònic amicsfrancocatalansbegues@yahoo.es

Els Timbalers de Begues obriran la III Festa de la Música.

El primer equip i el cadet del CF Begues campions de la lliga El primer equip del Club Futbol Begues s’ha proclamat campió de la lliga 2010/11 el dia 29 de maig en el camp de la Peña Unión Màlaga de Sant Boi amb un resultat de 3 a 4. Arran d’assolir la primera posició de la taula, la propera temporada jugarà a una categoria superior, a Segona Regional. En el desplaçament a Sant Boi molts beguetans i beguetanes van dornar-los suport i a la tarda es va fer una rua espontània de jugadors, directius i veïns, pels carrers del poble. A més del campionat assolit pel primer equip, els cadets del CF Begues també s’han proclamat campions de la seva categoria amb una brillant temporada.

L’Ajuntament de Begues realitzarà una recepció oficial al primer equip del CF Begues el DIUMENGE 5 DE JUNY a les 20.30 hores al balcó de l’Ajuntament. Us hi esperem!

Equip cadet campió temporada 2010/11.

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

13


GRUPS MUNICIPALS

Comença un nou cicle BA-UPB ha tingut representació a l´Ajuntament des de l´any

nova formació presentant-se a les eleccions 2011dintre de

Crec que tots hauríem de reflexionar, de tocar de peus a terra

1991 com UPB i a partir de l´any 1995 amb coal.lició amb

Gent de Begues.

i no crear expectatives que després no es poden dur a terme.

BA tenint tres mandats consecutius per majoria absoluta.

D´aquesta manera la gent potser recuperi la confiança amb

Fruit d´aquests dotze anys al poble de Begues es produeix

Aquestes eleccions municipals han estat les més concurregudes

un canvi positiu i unes millores per a la qualitat de vida dels

de la història de Begues i s’han presentant vuit grups, cosa que

beguetans i les beguetanes. S´urbanitzen i es donen tots

ha significat una dispersió important: sis grups han aconseguit

Aprofitem aquest últim escrit al Butlletí Municipal com BA-

els serveis als barris que no en disposaven. L´aprovació del

regidors i dos se n’han quedat sense. Tot això comporta una

UPB per donar les gràcies a totes les persoenes que ens

PGU de l´any 1997 permet mantenir el model de poble que

sèrie de posibles pactes per governar.

han donat el seu suport i la seva confiança tots aquests

avui dia tenim i dota el municipi d´equipaments i serveis dels

nosaltres i tots aniríem millor.

anys.

que tots gaudim, la majoria d´ells fets per BA-UPB i la resta

Si repasemm els programes electorals de la majoria veurem

iniciats.

grans promeses i fer volar coloms, quan saben perfecta-

També el nostre agraïment a tot el personal de l´Ajuntament,

ment que la majoria de les promeses són inviables dintre

funcionaris, tècnics, administratius laborals, interins i Policía

Posarem alguns exemples: l´Escorxador, El Petit Casal, Cal

de la situació econòmica en què ens trobem avui en dia.

Local pel tracte rebut durant aquests vint anys de conviure.

Pere Vell, la Caserna de la Policía Local, la piscina coberta, el

Però no pasa res, d´aquí quatre anys tornaran a prometre el

Gràcies a tots.

nou CAP, el nou Institut, la Variant, peatonalitzar Carrer Major

que havien dit però no han fet i tan tranquils. Per això no és

i Passeig de l´Església.

d´estranyar que els polítics tinguem tanta poca credibilitat i veiem com augmenten els descontents que voten en blanc,

BA-UPB ha cregut convenient disoldre´s i donar suport a una

Grup Municipal de BA-UB

135 a Begues.

Gràcies, Gracias Gràcies Begues, no us decebrem.

Gracies Begues, no os defraudaremos.

Els ciutadans de Begues han expressat a les urnes la seva voluntat i les seves

Los ciudadanos de Begues han expresado en las urnas su voluntad y sus pre-

preferències sobre qui ha de dirigir el Govern Municipal durant els pròxims qua-

ferencias sobre quién debe dirigir el Gobierno Municipal durante los próximos

tre anys, donant un gir cap al centre-dreta. I, sembla ser, que volen que el Partit

cuatro años, dando un giro hacia el centro derecha. Y, parece ser, que quieren

Popular de Begues sigui un agent protagonista en l’enfocament de la planifica-

que el Partido Popular de Begues sea un agente protagonista en el enfoque de la

ció de les politiques municipals.

planificación de las políticas municipales.

Durant els últims quatre anys hem treballat duríssim i sense mitjans. Ara estem

Durante los últimos cuatro años hemos trabajado durísimo y sin recursos. Ahora

disposats a treballar encara més, i si amb un sol regidor ens havien convertit

estamos dispuestos a trabajar todavía más, y si con un concejal llegamos a conver-

en la veritable i única oposició fent propostes constructives a la vegada que

tirnos en la verdadera y única oposición haciendo propuestas constructivas a la vez

de contrapès de l’Equip de Govern, en aquest moment amb tres regidors vet-

que haciendo de contrapeso del Equipo de Gobierno, en estos momentos con tres

llarem encara més pels interessos de la ciutadania i ajudarem a tirar endavant

concejales velaremos todavía más por los intereses de la ciudadanía y ayudaremos

Begues.

a sacar adelante a Begues.

Volem ser generosos i posar a disposició del poble tots i cadascun dels projec-

Queremos ser generosos y poner a disposición del pueblo todos y cada uno de los

tes que hem desenvolupat durant l’anterior mandat, des del Govern o des de

proyectos que hemos desarrollado durante el anterior mandato, desde el Gobierno

l’oposició, però ens faria molta pena que tota aquesta feina feta no es pogués

Municipal o desde la oposición, pero nos daría mucha pena que todo este trabajo

tirar cap endavant i es perdi.

no se pudiera poner en marcha y se pierda.

Aprofitem també per felicitar al CF Begues pel seu gran èxit d’aquesta tempo-

Aprovechamos también para felicitar al C.F. Begues por su gran éxito de esta

rada.

temporada. Fina Redondo Solís Portaveu del GM del PP de Begues www.ppbegues.es - ppbegues@ppbegues.es

14

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011


GRUPS MUNICIPALS

ICV-E Begues guanya les Eleccions Municipals i aposta per reeditar un pacte de progrés   En prim er lloc, volem donar les grà-

  En l’assignació de regidors i regidores tres partits polítics

i companyes de CiU i d’ERC a sumar de nou una majoria

cies als 643 veïns i veïnes de Begues

(ICV, CiU, PP) hem obtingut 3 regidors cadascun. D’altra ban-

de govern, així com a les altres formacions que han obtingut

que ens heu donat el vostre suport i

da, la suma dels vots obtinguts per ICV, CiU i ERC és de 1470,

representació i que tenen els mateixos objectius, per tal de

confiança, aconseguint que el projecte

mentre que entre els altres 5 grups polítics que es presenta-

consolidar i aprofundir en tot el treball realitzat en aquests

polític que defensem esdevingui guan-

ven a les eleccions, inclosos els que no han pogut aconseguir

quatre anys i per definir i construir el Begues del futur.

yador per segona vegada consecutiva.

representació a l’Ajuntament, han obtingut 1355 vots.

  Esperem doncs, poder assolir el pacte de govern al més

Pensem que és un resultat molt positiu

  Per tant, ja hem iniciat negociacions amb les altres for-

aviat possible i començar a treballar com fins ara per un

ja que hem aconseguit mantenir un volt fidel que creu en una

macions polítiques per tal de formar un govern de coalició.

Begues millor.

nova manera de governar i de gestionar projectes de futur per

El nostre objectiu preferent és la formació d’una coalició de

  Moltes gràcies a tothom

al municipi.

progrés amb les formacions polítiques que respectin aquest

  Durant aquests últims 4 anys s’ha apostat per un model de

nou model de municipi que s’ha iniciat en aquesta legislatura

poble respectuós amb l’entorn, amb les persones i encarat al

que tot just finalitza.

futur. Hem aconseguit impulsar importants equipaments i in-

  Considerem que aquest és el millor pacte per fer front a la

Grup Municipal d’ICV

versions públiques. Ha estat una legislatura de treball intens i

crisi i estem convençuts que la majoria del poble de Begues

begues@iniciativa.cat

rigorós que ha fet de Begues un poble d’una alta qualitat de vida.

és el que desitja. És per això que convidem els companys

www.iniciativa.cat/begues

  Des del grup municipal de Con-

cia, il·lusió i moltes ganes de treballar pel nostre poble, com

tal de continuar treballant per a vosaltres, això sí, sempre tenint

vergència i Unió de Begues us vo-

no podria ser d’altra manera. Aquesta ha estat i serà la nostra

en compte els nostres principis i el sentit del nostre programa.

lem agrair la confiança dipositada en

manera de fer.

  Finalment, volem agrair l’alta participació en aquestes darreres

nosaltres en aquestes darreres elec-

  Per tot això, Convergència i Unió vol manifestar que ara,

eleccions, tant a aquells que ens han fet confiança com els que

cions municipals.

davant d’aquests resultats que valora molt positivament, cal

han apostat per altres opcions. La participació en les eleccions

  A Begues, els resultats de CiU

treballar per assegurar la governabilitat i l’estabilitat a Begues.

permet consolidar el sistema democràtic i la bona salut del mateix.

Agraïments

han estat bons, malgrat presentar-se

  D’aquests resultats, traiem la conclusió que la gent està sa-

  També volem donar les gràcies, a tots els que vàreu

molts grups polítics, ens han votat més

tisfeta amb la nostra feina feta en aquesta darrera legislatura.

col·laborar perquè la jornada es portés a terme rigorosament

persones que fa quatre anys i hem augmentat el nombre de

Això ens dóna encara més empenta, il·lusió i força per seguir

i d’una forma pacient, seriosa i responsable i pel gran interès

regidors de dos a tres. Gràcies a vosaltres hem aconseguit

treballant pel nostre poble.

mostrat per tots vosaltres pel futur del nostre poble.

un dels nostres objectius, tenir més força !

  Els nostres resultats han estat bons, però no suficients per

  CiU Begues hem i encara estem afrontant el repte de les

governar amb l’autonomia que ens agradaria. És per això que

Equip municipal CiU Begues

eleccions municipals del 22 de maig amb humilitat, prudèn-

ara hem de mirar d’arribar a acords amb altres grups polítics per

www.ciubegues.cat

orgu-

en general arreu dels Països Catalans. És un cop molt dur per

perquè això sigui possible en la propera oportunitat. Després

llós de la feina feta per Esquerra

les esquerres que, de ben segur, no hem sabut fer les coses

del temps necessari per a la reflexió ens hi hem de tornar a

a l’Ajuntament de Begues durant

prou bé. Precisament per això, el repte que tenim per aquests

arromangar.

aquests quatre anys en les regido-

propers anys és el de repensar l’esquerra i actualitzar-la als

  Els ideals d’Esquerra Republicana són imprescindibles per

ries que hem exercit la responsabili-

temps que corren.

construir una societat justa, un país lliure i una humanitat

tat, tant les que he exercit jo mateix

  Però el que ha resultat més dificultós ha estat, sense cap

fraternal. Fa 80 anys que hi treballem. Ara no era el nostre

Recomençar de nou   Estic

extraordinàriament

com el meu company, Jaume Olivella.

mena de dubte, la divisió de l’independentisme. És obvi que

moment, però quan passi l’onada de la dreta espanyola que

Tanmateix això no ha estat suficient perquè la ciutadania de

en presentar-se a Begues les candidatures Esquerra i So-

se’ns ve a sobre, hi tornarem a ser, altre cop ferms, per tornar

Begues posés en valor la feina feta i revalidés la seva con-

lidaritat per separat ha resultat letal, especialment perquè

a vèncer.

fiança. De fet, sí que s’ha posat en valor, però els ciutadans

junts probablement hauríem aconseguit un segon regidor

  Mentrestant, ara toca repensar tot el que calgui per reco-

de Begues s’han sentit millor representats pels partits amb

que, finalment, ves per on, ha anat a parar al PP. Aquesta és

mençar de nou.

els que fins ara compartíem la responsabilitat de govern, CiU

la reflexió que ens toca fer: la divisió dels independentistes

i Iniciativa. Així doncs, Esquerra hem perdut 1 dels 2 regidors

ens allunya de la independència.

que teníem, passant dels 344 vots del 2007 als 285 del 2011.

  En aquests propers quatre anys, el projecte d’Esquerra

  Aquestes eleccions seran recordades com les de l’auge de

Republicana a Begues de construir un projecte de poble i

la dreta, i a Begues, per la irrupció del PP, tal com ha succeït

de país quedarà aparcat, de moment, i ens tocarà treballar

Grup Municipal d’ERC

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

15


ENTREVISTA

Núria Parés, organitzadora de la III Festa de la Música Begues compta amb músics de tot tipus, un bon patrimoni per a l’objectiu de la festa que és fer música Els dies 18 i 19 de juny se celebra la tercera edició de la Festa de la Música a Begues. L’entitat que organitza l’activitat són els Amics Francocatalans i la Núria Parés ens n’explica els detalls. La Festa de la Música s’ha importat de França, ja que allà està molt consolidada, però el format que aquí se li dóna és el propi del nostre poble. Un dels objectius de la festa és la màxima col.laboració de la gent de la música: solistes, grups, veus... i tothom que hi pugui posar el seu granet de sorra altruistament. La Núria fa un crida a augmentar els nombre de col.laboracions que actualment ja s’han programat per la festa i insisteix a dir que no és un festival sinó una festa de tots, tant dels músics com del públic que ho escoltarà.

D’on va sorgir la idea de promoure la Festa de la Música? Fa tres anys, la llavors recentment creada Associació d’Amics Francocatalans i amb la voluntat d’intercanviar elements culturals, vam pensar d’importar aquesta festa tan popular que se celebra a França des de l’any 1982. Com és aquesta festa a França? El Ministeri de Cultura francès la va crear fa gairebé 30 anys i està molt arrelada a tots els pobles i ciutats. Els músics amateurs i professionals durant els solstici d’estiu, el 21 de juny, surten al carrer per tocar i celebrar l’entrada de l’estació. Una festa importada amb la voluntat d’apropar la cultura francesa a Begues? No és la importació de la cultura francesa, sinó que agafem el concepte i l’adaptem a la nostra realitat cultural d’aquí. Begues compta amb prou propostes musicals per realitzar un esdeveniment com aquest? Això és el que també ens va motivar. El nostre poble compta amb música i músics de tot tipus, professionals, amateurs, estudiants... un bon patrimoni i l’objectiu és fer música.

16

Com s’estructuren les dues jornades que conformaran la Festa de la Música, els dies 18 i el 19 de juny? Enguany volem iniciar la festa el dissabte al matí amb els Timbalers per inaugurar l’esdeveniment. Farem una explicació de l’activitat en el passeig de l’Església, el recinte central i el punt on els músics amateurs tindran a disposició una tarima per tocar en públic. El diumenge al matí esperem la participació de la Coral Montau i a la tarda a l’Escorxador es realitzarà la Festa de la Coral Infantil per passar al gènere clàssic amb els pianistes de L’Escola d’Arts. A l’Aula de Cultura s’instal.larà un piano permanent i es convertirà en un altre espai musical per als infants i joves. Un dels desitjos dels organitzadors de la III Festa de la Música és l’augment de la participació de grups i solistes? Volem incitar que tots els grups, solistes, els joves i, en general, tots els afeccionats a la música a participar-hi i passar-s’ho bé, que hi hagi gran diversitat d’estils, instruments i veus essent una festa el més bonica possible. No ha de ser un festival, ha de ser una festa. Com valora les dues primeres edicions? El primer any va ser una petita actua-

Butlletí Municipal Begues / Juny 2011

ció d’una nit. La segona edició va ser més extensa començant el divendres a la nit, dissabte al passeig amb música d’altaveu i el diumenge un concert de música clàssica i dels alumnes de l’Escola d’Arts i va finalitzar amb havaneres. Enguany serà la tercera festa, la de la consolidació de l’activitat? Sí volem consolidar-la, sobretot en el coneixement de la festa.

La gent interessada a participar de la festa es pot dirigir al correu electrònic amics francocatalansbegues@ yahoo.es

Compten amb el suport de l’Ajuntament? Des de sempre i en aquesta tercera edició hi col.labora una mica més. Els músics, grups o solistes que participen a la festa cobren? No, no cobra ningú. Aquesta és la base, que la música sigui el vehicle però d’una manera altruista tant per qui la fa com per qui la rep.

S’ha programat alguna sorpresa pels dies 18 i 19 de juny? Hi ha una petita sorpresa, l’actuació d’uns joves que ha participat en el concurs Begues Sona, en concret són en Kevin Palomino i el seu grup. La festa de la Música és una bona oportunitat pels grups que assagen i que en ocasions és fa difícil fer concerts en públic? Una oportunitat del tot. Si tenen ganes de tocar i es volen donar a conèixer és el moment. A mig termini volem fer més difusió dels actes i amb la solera que té a França aquesta festa, amb organismes que promouen la difusió en diversos formats. Cal ser de Begues per a participar-hi? De cap manera, hi pot venir qui en tingui ganes de col·laborar-hi. La gent interessada a participar a la III Festa de la Música com ho pot fer? Es poden dirigir a la nostra adreça electrònica amicsfrancocatalansbegues@ yahoo.es i espero que amb aquesta entrevista s’engresquin a col·laborar moltes persones.

Q.S.

Butlletí municipal juny 2011  

Butlletí municipal juny 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you