Page 1

Butlletí

N.99 / febrer 2013

de Begues

el

Revista Mensual de l’Ajuntament de Begues

www.begues.cat

S’aproven de manera inicial els pressupostos municipals de 2013 Pàg. 6

Cultura

PEB

Festa Major d’hivern de Begues

Es constitueix el Consell d’Infants

El fred i la pluja no van impedir gaudir d’una festa amb molt bons moments

L’òrgan de participació ciutadana infantil del nostre municipi ja és una realitat en ple funcionament.

Pàg. 7

Pàg. 5


SERVEIS

2/febrer 2013

SUMARI

AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38

Editorial Notícies breus Notícies municipals El Petit Butlletí El Reportatge. Claki Begues

pàg. 3 pàg. 3 pàg. 4 pàg. 11 pàg. 12

Oficina d’atenció al ciutadà De dilluns a divendres de 9 a 14h Dimecres de 17.30 a 19.30h www.begues.cat · begues@begues.cat Alcaldessa Sra Mercè Esteve Pi Entrevistes: Els dijous de 10 a 14 hores (Trucar per concertar dia i hora)

Serveis Socials, Participació, Comunicació, Comerç, Turisme i Polítiques Transversals Sra. Margarida Camprubí i Vendrell - 1a tinenta d’alcaldia Entrevistes: Els dijous pel matí (trucar per concertar dia i hora)

Governació, Protecció Civil, Mobilitat, Transport i Joventut Sr. Sadurní Vendrell Masip - 2n tinent d’alcaldia Entrevistes: De dilluns a divendres pels matins (trucar per concertar dia i hora)

Recursos Humans, Esports i Hisenda Sr. Jaume Olivella i Riba - 3r tinent d’alcaldia Entrevistes: De dilluns a divendres de 10 a 12h (Trucar per concertar dia i hora)

Agenda Febrer Sabíeu que... Grups Municipals L’Entrevista. Montserrat Viñas

pàg. 13 pàg. 14 pàg. 14 pàg. 16

Obres, Projectes, Serveis, Noves Tecnologies, Brigada, Via Pública, Ocupació, Promoció Econòmica i Medi Ambient Sr. Joan Molina Molina Entrevistes: Dilluns i dijous a partir de les 18.30h (trucar per concertar dia i hora)

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge Sr. Joan Capellades Vendrell Entrevistes: Els divendres pel matí (trucar per concertar dia i hora)

Cultura, Educació, Política Lingüística, Salut, Consum, Solidaritat i Cooperació Sr. Jordi Oriola San Nicolas Entrevistes: Els dilluns de 9.00 a 13.00h (Trucar per concertar dia i hora)

HORARIS DE LA DEIXALLERIA DE BEGUES HIVERN: Del (15 de setembre al 14 de juny) De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 16.00 a 18.00 h ESTIU: Del (15 de juny al 14 de setembre) De dilluns a divendres: Matins de 10.30 a 13.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h Dissabtes: Matins de 10.30 a 14.00 h Tardes de 17.00 a 19.00 h

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Telèfon 93 639 05 38 (*405) Dimarts de 17.00 a 20.00h Dimecres de 17.30 a 20.00h Dijous de 9.00 a 13.00h i de 17.00 a 20.00h Divendres de 17.00 a 20.00h SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL (Al Colmado) Telèfon 93 639 05 38 Dilluns de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 18.30h Dimecres de 10.00 a 14.00h

HORARIS AUTOBUSOS DE DILLUNS A DIVENDRES De Gavà a Begues |6.00|7.15|7.35|8.30|8.50|10.35|11.50|13.05|14.20| |15.00*|15.35|17.30|18.55|19.40|20.20|22.10| De Gavà a Olesa |6.00|20.20| De Begues a Gavà |7.00|7.50|8.10|9.05|9.55|11.10|12.25|13.40|14.55| |15.35*|16.50|18.10|19.35|20.20|21.30|22.45| D’Olesa a Gavà |6.45|21.15| (*) Només dies lectius de Gavà

DISSABTES I FESTIUS Sortides Barcelona |10.00 a Olesa pel Prat| | 20.00 a Olesa per l’Hospitalet| Sortides de Begues |8.45 a Barcelona per l’Hospitalet| |11.45 a Gavà | 15.30 a Gavà| |18.45 a Barcelona pel Prat| Sortides de Gavà |7.45 a Olesa | 10.45 a Olesa | |15.00 a Begues|17.45 a Olesa | |20.45 a Olesa| Sortides d’Olesa |8.30 a Barcelona per l’Hospitalet| |18.30 a Barcelona pel Prat|

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Servei de Laboratori de 8 a 8.30h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20h Llevadora: Begoña Carral (cada 15 dies els divendres matí) Si necessiteu ser atesos d’urgència entre les 20:00 h i les 8:00 h truqueu al 061 i exposeu el vostre cas. Urgències mèdiques nocturnes i festius CUAP El Castell (Castelldefels) C. de Guillermo Marconi, s/n 08860 Castelldefels Servei d’Urgències de l’Hospital de Viladecans Av. de Gavà, 38 08840 Viladecans FAGA (Familiars d’Alzheimer de Gavà) Cal Pere Vell Tel. Sra. Pilar Gómez: 670 02 09 47 dimarts de 17 a 19h

CREU ROJA - Tel. 93 566 61 06 Cal Pere Vell els dimecres de 15h a 19h i els dijous de 10h a 14h

TELÈFONS D’INTERÈS

Aeroport Informació Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona (avaries) Ajuntament de Begues Ambulàncies TSC/061 Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Castelldefels Autobusos MOHN Biblioteca Pública Milà i Fontanals Bombers de Begues CITELUM, avaries enllumenat (24h) Club de Begues “Casino” Club de Tennis Begues Col·legi Sant lluís de Pla i Amell Correus Deixalleria El Colomar ENHER-FECSA (avaries)

93 298 38 38 900 71 07 10 900 700 720 93 639 05 38 061 93 639 23 56 93 636 66 60 902 02 33 93 93 639 08 15 93 639 04 97 93 630 41 60 93 639 00 00 93 639 07 35 93 639 00 11 93 639 21 15 93 639 05 79 93 639 12 65 800 760 706

Escola Pública Sant Cristòfor Espai de la Gent Gran Farmàcia Fundació Privada Col·legi Bosch Ilerda Gas Instal·lacions esportives (bar) Institut Jutjat i Padró (Edifici Policia) Llar d’Infants El Guinyol Mossos d’Esquadra OTG Gavà Parròquia Parvulari Col·legi Bosch Petit Casal Piscina Municipal Policia Local Recaptació Begues (ORGT) Recaptacions Gavà

93 639 07 48 93 639 05 38 93 639 05 86 93 639 25 04 902 30 83 20 93 639 09 76 93 639 26 22 93 639 12 70 93 639 11 66 088 93 662 70 11 93 639 03 29 93 639 01 85 93 639 05 38 93 639 25 53 93 639 10 90 93 472 92 46 93 638 32 16

Recollida de mobles i trastets 93 639 10 17 Registre de Propietat (Castelldefels) 93 338 03 12 RENFE informació 902 24 02 02 Renovació DNI Castelldefels 93 635 03 03 Residència Nova Aurora 93 639 00 51 Servei d’emergències 112 Servei d’urgències (diumenges, festius i urgències nocturnes) 061 Tanatori Gavà 93 633 34 10 Taxi E. Ardite 673 47 08 70 Taxi J. Casado 627 79 97 15 Taxi J.J. González 606 34 19 35 Taxi M. Esteve 667 03 08 70 Taxi R. Royuela 609 40 97 21 Telefònica avaries 900 11 10 02 Vallgrassa, CEA 93 597 08 91 Veterinari (passatge Riera) 93 639 12 91

el Butlletí de Begues/febrer 2013/Núm 99 Edita: Ajuntament de Begues / Redacció: Glòria Soler / Assessorament Lingüístic: Teresa Jardí Disseny i Maquetació: Àlex Requena / Fotografies: Ajuntament de Begues / Impressió: Imprenet Dipòsit Legal: B-38486-2007 D’aquesta revista se n’editen 3.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la població

www.begues.cat · premsa@begues.cat El Butlletí online: http://issuu.com/ajuntamentdebegues www.facebook.com/ajuntamentdebegues @ajbegues Imprès en paper ecològic


EDITORIAL

3/febrer 2013

Editorial

Mercè Esteve Pi alcaldessa de Begues

Enguany, des de l’Ajuntament de Begues ens proposem seguir treballant en ferm pel nostre municipi. Tots tenim plena consciència dels temps difícils que estem vivint i de les dificultats econòmiques que seguirem afrontant al llarg de l’any. En aquest context, només hi ha lloc per a una actitud sòlida i proactiva que ens permeti mantenir i millorar tant com sigui possible la gestió municipal de Begues. En aquesta línia, l’any 2013 veurem finalitzades les obres del Raval de Sant Martí, que es preveu que acabin el proper mes d’abril. També iniciarem la remodelació del Camí Ral, un projecte que podrem tirar endavant gràcies als importants recursos que obtindrem i hem acordat amb Xarxa de Carreteres de la Diputació de BCN, conjuntament amb el compromís ferm de la mesa de concertació de l’àrea de presidència de la Diputació de BCN, aportant-nos una elevada quantitat de diners des de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i que molt aviat es materialitzarà a través de la signatura d’un conveni. En definitiva, sabem que la recerca de

recursos d’altres administracions ha de ser una prioritat en aquests moments i per aquest motiu, considerem que els preacords assolits de la darrera trobada d’alcaldia amb el president de la Diputació per obtenir el seu suport econòmic, és una notícia excel·lent pel nostre poble. I en la mateixa direcció, continuarem com fins ara, reclamant el deute que la Generalitat de Catalunya encara té pendent amb nosaltres. Aquests són els nostres compromisos i les nostres responsabilitats amb Begues en un context incert i que anuncia canvis molt importants amb els que hi estem directament implicats. Per això, el nostre Ajuntament va voler donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 23 de gener i seguint la convocatòria de l’Associació de Municipis per la Independència i de l’Assemblea Nacional Catalana es va convocar aquell mateix dia a la ciutadania beguetana per tal de llegir el manifest que recolza un procés que creiem fonamental i necessari tant per Begues com per Catalunya.

Notícies breus

L’Encantat de Begues als mitjans de comunicació La troballa arqueològica del jaciment de la Cova de Can Sadurní ha estat seleccionada per la prestigiosa revista National Geographic com un dels descobriments més rellevants de l’any 2012 a Espanya i a la resta del món i també ha estat motiu de reportatge a la revista Cavall Fort.

S’inicia el cicle de caminades de la Gent Gran 2013 Dijous 31 de gener es va portar a terme la primera caminada de l’any que organitza l’Espai de la Gent Gran amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La propera sortida està prevista per dimecres 20 de febrer.

Ple extraordinari de 20 de desembre de 2012 Ordre del dia Aprovació inicial del pressupost 2013.

A favor

En contra

Abstenció

CIU, GdB, TxB, ERC

PP

ICV

Bloquejar els crèdits de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal i regidors amb dedicació exclusiva al servei de l’Ajuntament de Begues.

Calendari fiscal de 2013 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Begues celebrarà la festa dels Tres Tombs

ICV PP

CIU GdB TxB ERC

Impost sobre béns immobles urbans (fracció 1ª)

4 febrer - 4 abril 2 maig - 3 juliol

Taxa recollida d'escombraries

2 juliol - 3 octubre

Taxa recollida d'escombraries comercials

2 juliol - 3 octubre

Berenar de Nadal al Colomar

Taxa recollida d'escombraries industrials

2 juliol - 3 octubre

Gent gran de Begues, l’alcaldessa Mercè Esteve i el regidor Jordi Oriola, van assistir a aquest berenar per celebrar el Nadal i l’aniversari de la Carmeta.

Taxa servei de clavegueram

2 juliol - 3 octubre

Taxa servei de cementiri municipal

2 juliol - 3 octubre

Taxa d'entrada de vehicles-guals

2 juliol - 3 octubre

Taxa per exh. rètols i indicadors publi. fixos

2 juliol - 3 octubre

Un any més el nostre municipi podrà gaudir d’aquesta tradicional festa popular. Enguany els Tres Tombs es portaran a terme el dia 24 de febrer.

Impost sobre béns immobles urbans (fracció 2ª)

5 setembre - 5 novembre

Impost sobre bens immobles rústics

5 setembre - 5 novembre

Impost sobre activitats econòmiques

5 setembre - 5 novembre


NOTÍCIES

4/febrer 2013

cultura, comerç i entitats

Begues viu un Nadal ple d’activitats per a tots els gustos i edats La implicació de les entitats beguetanes, de les Regidories de Cultura i Comerç i de la població del municipi, han permès que aquest Nadal s’hagin pogut celebrar les activitats tradicionals i d’altres de noves que ens han deixat molt bons records i que durant uns dies, ens han aportat alegria, solidaritat i il·lusió.

Caga Tió al Passeig de l’Església

Concert de Nadal de la Coral Montau

Recollida joguines solidària de +KRitme

Sardanes al sol ixent al Mur de Begues

El trenet per dinamitzar el comerç de Begues

Cavalcada dels Reis 2013

participació

urbanisme

Es convoca la cinquena jornada de participació ciutadana

Homenatge de l’Ajuntament al fundador de Cal Pere Vell

A partir dels bons resultats obtinguts en les jornades de participació anteriors, la Regidoria de Participació convoca tota la ciutadania a celebrar la propera trobada per fer la valoració de l’any anterior i la presentació dels pressupostos municipals. L’acte es portarà a terme com sempre a l’Escorxador i s’iniciarà a les 19.00h. La regidora de Participació, Margarida Camprubí, obrirà l’acte que comptarà amb la presència de l’equip de govern municipal.

Des que el Patronat de la Fundació Pere Borés Calsamiglia va acordar la seva extinció l’any 2007, tots els actius d’aquesta entitat, incloent l’edifici conegut com Cal Pere Vell, van passar definitivament a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Begues amb la condició que l’edifici del carrer Major número 1214 de Begues, es destinés a les mateixes finalitats que tenia la Fundació que s’extingia. Actualment, i per agrair la donació d’aquest bé patrimonial en benefici del poble, l’Ajuntament està elaborant una placa commemorativa on consti una ressenya històrica en reconeixement del seu fundador, el Sr. Pere Borés Calsamiglia, que va fundar l’edifici amb finalitats benèfiques, docents i culturals el 19 de juny de 1975.


NOTÍCIES

5/febrer 2013

comerç i turisme

esports

Nou projecte per dinamitzar el comerç i el turisme a partir d’itineraris urbans i de natura

Adjudicada la concessió del bar i de la sala annexa del camp de futbol

Des de les regidories de Comerç i Turisme s’està endegant un nou projecte dirigit a la promoció turística i dinamització del comerç de Begues. El coneixement i la divulgació del patrimoni natural i històric del nostre municipi esdevé el punt de partida d’aquesta iniciativa. El projecte compta amb diverses línies d’actuació. Per una banda, per potenciar el turisme sostenible i respectuós amb la natura, s’està treballant l’elaboració d’un catàleg d’initineraris per l’entorn de la natura local que s’estructurarà en diverses especialitats. Per promoure la natura local i fer un bon aprofitament de les noves

tenologies, també s’està estudiant la possibilitat de comptar amb itineraris catalogats i accessibles des d’aplicacions mòbils que es podran actualitzar amb més facilitat. Finalment, i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Beguetans, s’està avançant en l’elaboració d’un catàleg d’itineraris on les masies seran les protagonistes i que també comptarà amb informació sobre punts d’interès urbà i històric que permetrà, tant al veïnat de Begues com a visitants, conèixer els tresors de patrimoni urbanístic i natural amb què compta el nostre municipi tot potenciant un turisme cultural i respectuós amb el nostre entorn.

PEB

Es constitueix el Consell d’Infants de Begues Dimecres 16 de gener es va constituir formalment el Consell d’Infants de Begues. L’acte, presidit per l’alcaldessa, Mercè Esteve, que va presentar els infants que integren el Consell, va comptar amb la presència de representants de la política municipal, de les escoles del municipi, membres de diverses entitats beguetanes i participants del Projecte Educatiu de Begues, ens impulsor del Consell. En el transcurs de la presentació, diversos consellers van explicar la finalitat del Consell d’esdevenir un ens de participació ciutadana del municipi. El dinamitzador del Consell, Àlex Vázquez, va explicar que, a partir d’ara, aquest òrgan de participació ciutadana infantil es reunirà un cop al mes i recollirà les propostes de millora per al nostre poble i després les presentarà a l’equip de govern municipal.

Després d’haver valorat les diverses ofertes presentades, la mesa de contractació responsable d’adjudicar l’explotació del bar i local annex del camp de futbol, va considerar que l’oferta més avantatjosa havia estat la presentada pel senyor Ignacio Álvaro. A partir d’aquí, el passat 5 de desembre de 2012, l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve i el Sr. Álvaro, van signar el contracte administratiu amb la presència del regidor d’Esports, Jaume Olivella. Amb aquest contracte el nou responsable es farà càrrec del bar i també del local annex. La nova adjudicació implica que l’Ajuntament manté el servei de bar a les instal·lacions esportives, que comptarà amb inversions de millora per part de l’adjudicatari i obté un estalvi de cost per als contribuents, ja que el manteniment i les despeses de la sala annexa ja no seran assumides pel consistori.


6/febrer 2013

hisenda

S’aproven de manera inicial els pressupostos municipals del 2013 El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2012, va aprovar inicialment el Pressupost General Municipal per a l’exercici 2013. El pressupost compta amb una previsió d’ingressos de 6.362.175,81€ i amb una previsió de despeses pel mateix import. Per tant, no presenta dèficit inicial. Pel que fa a les despeses, ens trobem davant d’un pressupost més auster que el de 2012. La despesa ordinària ha disminuït 134.000,00€ respecte l’any anterior, fet que no ha implicat la disminució dels serveis que es destinen a la ciutadania. Com l’any passat, aquest pressupost presenta càrregues imposades per altres administracions, com és el cas del gran increment de l’IVA, que ha suposat un augment del cost dels serveis municipals. Respecte el personal, es manté la mateixa plantilla que el 2012 malgrat s’hagi vist afectada la llar d’infants a causa de la disminució d’usuaris en l’actual curs, l’Ajuntament ha pogut reubicar dos llocs de treball en altres departaments. L’actual situació econòmica del consistori ha fet que s’hagin revisat tots els contractes de serveis vigents. malgrat Igualment, s’han revisat totes les àrees del pressupost la situació per tal d’ajustar al màxim les despeses i racionalitzar tots els serveis. Malgrat això, si bé l’any passat es va econòmica poder mantenir la partida destinada a entitats locals, actual s’han aquest any no ha estat possible, i s’ha vist afectada, pogut mantenir com en anys anteriors, per una reducció, que en aquest cas ha estat del 10%. tots els serveis Aquest pressupost presenta una davallada important del capítol 6 (inversions) respecte el 2012 ja que l’any passat es va pressupostar la urbanització del Raval de Sant Martí, el Centre de Dia i una part del Centre Cívic. Cal remarcar que la despesa d’inversió -finançada amb recursos ordinaris- ha passat de 8.714,36€ a 38.874,56 € (+346%), quan ens trobem en un context molt més difícil que en d’altres anys. La voluntat de l’equip de govern és anar incrementant cada any la inversió finançada amb ingressos ordinaris, ja que ens trobàvem en nivells mínims que no permetien afrontar els imprevistos del municipi. Pel que fa les despeses financeres, destaca que aquest any 2013 finalitzarà un préstec de 645.965,28€, sol·licitat el 2003, per finançar inversions diverses. El pressupost de 2013 ve marcat per un increment de la morositat en els ingressos tributaris, una important davallada dels ingressos de la construcció i la incertesa sobre els ingressos procedents de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, respecte l’impost de vehicles, s’ha tornat a aplicar el mateix coeficient que es fixava l’any 2011, tal i com es va aprovar en la modificació de les ordenances fiscals. Els ingressos que provenen dels impostos directes, indirectes i taxes i altres ingressos es fixen d’acord amb tres criteris: el rendiment de cada un d’ells en l’exercici corrent, les variacions conseqüència de les modificacions de les ordenances fiscals acordades per al 2013 i les previsions efectuades pels serveis tècnics municipals. Es preveu un increment de l’aportació de l’Estat del 20%. Els ingressos procedents de la Generalitat durant el 2013 tenen tendència a la baixa: pel que fa al Fons Català de Cooperació Local s’ha fet una previsió de reducció de 30.000 €, i per a la subvenció de la Llar d’infants s’ha fet una previsió de 875 €/alumne al 2013, essent la previsió feta al 2012 de 1.600 €/alumne. No s’ha pressupostat cap ingrés de capital, tot i que s’està fent el possible per obtenir ingressos del FEDER, PUOSC de la Generalitat, la Xarxa de la Diputació i l’Àrea Metropolitana, tenint en compte que en alguns casos ja es compta amb compromisos acordats. Tampoc s’ha pressupostat cap operació de préstec per a l’any 2013. Finalment, cal subratllar que l’endeutament total de l’Ajuntament de Begues es troba des del 2010 en el 43,75% dels ingressos corrents, essent el límit màxim permès vigent el 75%. Aquest escrit ha estat elaborat a partir de la Memòria d’Alcaldia on s’expliquen de manera detallada els pressupostos del 2013.

NOTÍCIES


NOTÍCIES

7/febrer 2013

cultura i entitats

Festa major d’hivern de Begues El tradicional sopar jove i la festa que organitza l’associació 6tres9 van esdevenir el tret de sortida de la Festa Major d’hivern d’enguany. Dissabte 19 de gener el temps no va acompanyar gaire però tot i així, es va celebrar la tradicional ballada de sardanes a l’Escorxador i com a novetat, l’associació d’Amics del Cavall va instal·lar un toro mecànic al pavelló de l’escola Sant Cristòfor. A la tarda, es va poder gaudir de l’esplèndid concert del cor jove Ad Libitum a l’Escorxador. Diumenge 20 de gener, dia de Sant Sebastià, beguetans i beguetanes es van trobar al matí per celebrar la missa i la benedicció del pa. Després, va seguir la cercavila popular amb geganters, capgrossos i grallers de Begues i de Torrelles i a més a més, es va comptar amb l’actuació conjunta de la colla dels Castellers de Begues Els Encantats i de la colla dels Castellers de Castelldefels. Al vespre i com es tradició, a les instal·lacions esportives municipals tothom va ser convidat a la sardinada popular i, malgrat el fort vent i el fred, el grup de Garbes i Rostolls ens van oferir una cantada d’havaneres que va ser coronada amb un rom cremat per a totes les persones assistents.

Concert del cor jove Ad Libitum

Sardanes i ball de bastons

Garbes i Rostolls

Castellers

Benedicció del pa de Sant Sebastià

Cercavila

Toro mecànic

Sardinada

turisme

S’avança cap al model città slow tot reforçant la participació ciutadana Per tal d’implementar el model de città slow a Begues, des de la Regidoria de Turisme s’està endegant un procés participatiu que permeti a la ciutadania donar la seva opinió i proposar les seves propostes sobre com construir i mantenir un poble tranquil, que ajuda al seu veïnatge i respecta la natura. Per portar a terme aquesta tasca, s’encarregarà a una empresa especialitzada en processos de participació

ciutadana que realitzi un estudi amb enquestes en línia, amb entrevistes presencials directes i mitjançant les jornades de participació. Amb la informació obtinguda es podrà conèixer de primera mà la voluntat del veïnat de Begues i les seves idees i aportacions. A partir d’aquí, el disseny de l’estratègia per fer de Begues un municipi slow s’ajustarà a les necessitats, demandes i visions de la població.


NOTÍCIES

8/febrer 2013

educació

governació

El Consell Escolar de Begues aprova adherir-se a la iniciativa Som escola.cat

Es reforça el servei de vigilància policial a Begues

El Consell Municipal Escolar de Begues, es va reunir el dia 12 de desembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament i, entre d’altres qüestions, va aprovar adherir-se a la iniciativa “Som escola.cat”. Amb aquesta adhesió, la comunitat educativa del nostre municipi dóna suport al model d’escola catalana per considerar-lo un model educatiu que ha funcionat amb èxit durant els darrers trenta anys. Som escola.cat neix amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.

La Regidoria de Governació informa que s’ha reforçat el servei de vigilància policial en tot el terme municipal. Hi haurà un increment dels efectius de la Policia Local i es portaran a terme controls preventius per tal de protegir la seguretat del veïnat enfront de robatoris i altres actes delictius. Per augmentar la seguretat és important poder comptar amb actituds ciutadanes que poden prevenir actes delictius als domicilis, especialment en dates festives o períodes de vacances. Així, es recomana prendre mesures com tancar amb clau la porta del domicili sempre, no publicar a les xarxes socials que es marxa de vacances o connectar les alarmes de casa. Es recorda que cal trucar a la policia local 936391090 o al 112 en casos d’emergències o de percepció de riscos per a la seguretat. obres i projectes

Projecte de restauració de la plaça Camilo Riu

cultura i alcaldia

L’alcadessa de Begues participa en la jornada de balanç del Parc del Garraf Dissabte 15 de desembre la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona va organitzar la jornada “El Parc del Garraf, un instrument d’intervenció territorial” en el marc dels actes de commemoració del 25è aniversari del parc. L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, va participar a la taula rodona conjuntament amb altres alcaldes i responsables tècnics municipals d’ajuntaments del Parc del Garraf i dels tres consells comarcals. En la seva intervenció, Mercè Esteve, va destacar: “que els beguetans tenim la gran sort de viure immersos de cara al Parc i per això, estem treballant per donar a conèixer el nostre entorn i per desenvolupar el patrimoni natural i cultural que representa el Parc del Garraf”.

Actualment està en fase de redacció el Projecte Executiu de Restauració de la plaça Camilo Riu, a càrrec de l ‘ Entitat Metropolitana i realitzat per l’arquitecte Joan Manuel Nicolàs Monsonís. Està previst el seu lliurament definitiu a l’ Ajuntament de Begues per la primera quinzena de febrer. Les obres inclouen l’arranjament de les patologies dels murs i dels paviments existents i es faran amb el màxim respecte per l’ espai original i els valors constructius i d’acabat de la plaça. La Plaça es va inaugurar el 5 de juny de 1949 i la seva construcció va ser sufragada pel Sr. Camilo Riu, antic estiuejant de Begues. A causa del pas del temps des de la seva construcció, s´han deteriorat molts elements i en conseqüència, era necessària la seva restauració. Les principals actuacions es realitzaran en l’estructura i llosa de la riera ara molt deteriorada, amb un acabat de paviment similar a l’existent. L’obertura d’ un nou pas que comunicarà directament el carrer de la Rambla amb el Pg. de l’ Església, millorant la mobilitat i l’ accés dels vianants entre tots dos carrers. Es recuperarà l’ antiga pèrgola que havia existit en la mateixa ubicació, mantenint els pilars de pedra originals. També està previst rehabilitar i recuperar els grups escultòrics de la plaça i reformar totes les instal·lacions, tant de la plaça com les de la font i el seu enllumenat inferior així com la formació de nova jardineria en base a les fotos històriques de l’ Arxiu Municipal i també les aportades pel veïnat de Begues. Per últim, hi haurà la incorporació de nou mobiliari urbà adient.


NOTÍCIES

9/febrer 2013

plans transversals

La Gent Gran de Begues va celebrar la seva tradicional festa de Nadal La Comissió de l’Espai de la Gent Gran va organitzar per quart any consecutiu la festa de Nadal de la Gent Gran de Begues. El festival de varietats, la cantada de Nadales, les sardanes, l’exhibició de ball country, el berenar i el sorteig de lots de Nadal van ser només algunes de les activitats que es van portar a terme. Amb aquesta festa es tancava el primer trimestre d’activitats de l’Espai de la Gent Gran que ara reinicia amb una nova temporada amb caminades, tallers, xerrades i moltes altres propostes.

ocupació i joventut

joventut

Begues participa en el Programa Joves per l’Ocupació

Begues activa el Programa Informació i Dinamització per a joves

Es tracta d’un programa innovador, subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, que combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i facilitar la inserció laboral de les persones joves. Hi participen 19 ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat. A través del Servei d’Ocupació Local de Begues (SOL) s’han dut a terme diferents entrevistes amb joves per tal de poder ser seleccionats en aquest programa.

En el marc del Programa Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES) de la Diputació de Barcelona, a partir d’aquest mes de novembre, cada dimarts, el Punt d’Informació Juvenil de Begues es trasllada a l’Institut. Amb aquest nou servei, s’ofereix un espai d’atenció presencial estable que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi.


NOTÍCIES

10/febrer 2013

alcaldia

cultura

El president de la Diputació es reuneix amb l’alcaldessa de Begues per tractar assumptes d’interès municipal

Comença la nova temporada de L’hora del conte

Dijous dia 17 de gener el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va rebre l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, per tractar qüestions relatives al Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2012-2015’. En el curs de la reunió, que es va mantenir al despatx del president, es van assolir importants preacords per tal que el nostre municipi pugui obtenir recursos tècnics, econòmics i materials de la Diputació de Barcelona.

Divendres 11 de gener es va iniciar la nova temporada de l’“Hora del conte” a la Biblioteca Milà i Fontanals amb el conte “Història d’un jardí”. Durant l’any, les famílies podran inscriure als seus infants per gaudir d’aquestes sessions de literatura per a nens i nenes. Podeu consultar el programa de sessions a la pàgina web de l’Ajuntament a l’Àrea de Cultura.

serveis i esports

Millora de les instal·lacions de la piscina descoberta La piscina descoberta es va inaugurar l’any 1984. Amb el pas del temps, l’envelliment de la instal·lació i els efectes corrosius del clor, han produït una degradació considerable de les instal·lacions i de l’ estructura del soterrani on s’ubiquen, amb les conseqüents i reiterades avaries i molèsties en el servei. Des de l’ Ajuntament de Begues s’aposta per les últimes tecnologies i la qualitat en el tractament i desinfecció de les aigües de la piscina, que aconsellen instal·lar sistemes menys agressius per a la salut dels banyistes. És per això, que s’ha redactat el projecte de reforma, millora i actualització de la cambra de màquines, així com la instal·lació d’ un nou sistema per desinfectar l’aigua basat en l’electròlisi salina. L’aigua salina inhibeix la formació de bacteris i algues i actua sobre la pell de banyistes com un antisèptic natural suau. La baixa concentració de sal similar a la del cos humà evita trastorns

produïts pel sistema tradicional de tractament amb clor. Aquests beneficis per a la salut evitaran la irritació de la pell, fosses nasals i ulls així com l’olor desagradable que el clor produeix a l’aigua, de la mateixa manera, l’electròlisi salina no deteriora els vestits de bany i protegeix el cabell. Els usuaris apreciaran que no hi hagi clor i percebran un suau gust de sal a l’aigua. A part dels avantatges per a la salut, la nova instal·lació representarà un important estalvi d’ aigua atès que la legislació actual obliga a la reposició d’ un 5% de volum d’ aigua diari per a piscines amb clor. També representarà un menor manteniment de les instal·lacions i una despesa nul·la en productes químics. El projecte, que ha estat redactat per l’ Entitat Metropolitana, preveu que les obres finalitzin a principis de juny, abans de l’ inici de la campanya d’ estiu. La millora de les instal·lacions municipals suposarà un cost de 237,451.25 €.

esports

El gerent d’esports de la Diputació visita Begues Aquest mes de desembre el Sr. Jordi Cavero, gerent del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, va visitar les instal·lacions esportives municipals en el marc de la propera l’actualització del cens d’equipaments esportius del municipi. L’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, el regidor de Serveis, Joan Molina i el regidor d’Esports, Jaume Olivella, van mantenir una reunió amb el Sr. Cavero abans de visitar les instal·lacions esportives de Begues.


NOTÍCIES

11/febrer 2013

comunicació

La pàgina web municipal s’adapta al Mapa de bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya En seguiment del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública elaborat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Regidoria de Comunicació està treballant per garantir que tots els mitjans de comunicació municipals compleixin els principis rectors que s’estableixen en l’esmentat Decàleg. Com és ben sabut, la pàgina web municipal és un dels principals canals de comunicació pública del consistori. A partir d’aquí, la Regidoria de Comunicació està seguint el Mapa de bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya, una guia que estableix els indicadors per millorar la informació aportada des la pàgina web sobre la representació política de Begues, sobre com es gestionen els recursos col·lectius i sobre les eines que s’ofereixen des de l’Ajuntament per a la participació ciutadana en el control democràtic. Es preveu que aquest mes de feber la pàgina web estarà llesta per obtenir una bona valoració del Laboratori de Comunicació, tenint en compte que les millores que s’estan

el

incorporant no han implicat cap despesa addicional en el pressupost de la Regidoria. En la línia de treball assenyalada, la regidora de Comunicació, Margarida Camprubí, assistirà a les jornades de bones pràctiques en la comunicació pública local organitzades pels experts del Laboratori de la UAB i es proposa seguir avanaçant per comptar amb un control extern de la comunicació pública de Begues a fi de garantir que l’acció comunicativa de l’Ajuntament compleixi els principis democràtics de la comunicació pública local.

petit

de Begues Ainhoa Manzabal

5è Escola Sant Cristòfor

El Consell d’Infants

El “CONSELL D’INFANTS” és un projecte que fa l’ajuntament de Begues perquè els nens puguin opinar sobre el poble. A aquest projecte hi participen les escoles, els esplais, les entitats esportives i l’ajuntament. A aquest projecte hi van els nens representants i fan unes quantes reunions i tots donen idees sobre el poble, com mantenir-lo més net, posar pas de zebra on hi fa falta... A mi, m’agrada perquè els adults sempre fan el que els sembla sense comptar amb els nens perquè creuen que com que som petits en algunes coses no podem opinar, no ens escolten.

Dibuix: Susanna Jiménez Escola Sant Cristòfor

Dafne 4t escola Sant lluís

Begues!


12/febrer 2013

EL REPORTATGE

el reportatge

Campanya de recollida d’oli utilitzat Claki Begues La Regidoria de Medi Ambient ha iniciat la campanya Claki Begues per a la recollida selectiva d’oli vegetal utilitzat. L’objectiu és evitar la contaminació de l’aigua i contribuir al desenvolupament de pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. L’oli és un producte altament contaminant si es barreja amb les aigües municipals, ja que no s’arriba a diluir i forma una capa superficial impermeable a l’entrada de gasos com l’oxigen. Un litre d’oli pot contaminar més de 1.000 litres d’aigua i si està usat, pot arribar a formar una taca de 4.000 m2. A més a més, tirar l’oli pels desaigües provoca la creació de males olors, l’embussament de les canonades i l’encariment dels processos de depuració de l’aigua. Per aquests motius és molt important la seva separació en origen. S’estima que a Begues, potencialment, es produeixen uns 26.000 litres anuals d’oli vegetal usat, dels quals a la deixalleria només se n’han recuperat prop de 3000. Tal i com afirma el regidor de Medi Ambient, Joan Molina, la campanya de recollida d’oli s’ha planejat en diverses fases amb la finalitat de garantir-ne el bon funcionament. El primer pas ha estat establir punts de recollida a l’Escola Sant Cristòfor i a la Llar d’Infants municipal. El tret de sortida de Claki Begues es va portar a terme en un acte de presentació celebrat a l’Escola Sant Cristòfor el passat 28 de novembre. A la presentació hi van assistir l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, el regidor de Medi Ambient, Joan Molina, el regidor d’Educació, Jordi Oriola i representats del Projecte Claki i de Besernet, empresa que ha col·laborat en la posada en marxa de la campanya. Des de la seva posada en funcionament, s’ha pogut constatar que la campanya està obtenint molt bons resultats. La directora de l’escola Sant Cristòfor, Maite Català, ha posat de manifest la implicació de les famílies en la tria selectiva d’oli. Cada dimecres al matí l’alumnat de 6è de primària de l’escola gestiona i registra en un programa específic la recollida dels clakis els recipients per a recollir l’oli usat- que l’alumnat de tots els cursos porten a l’escola. Tal i com explica Maite Català, la campanya Claki Begues potencia la recollida selectiva i permet complir amb els objectius del pla anual d’actuació d’Escola Verda, un distintiu amb què compta el centre des de fa tres cursos. Enguany, seguir amb la campanya de recollida d’oli contribuirà a renovar la permanència de l’escola a la xarxa d’escoles verdes. L’efectivitat que està obtenint la campanya fa preveure que ben aviat es podrà activar la segona fase que consistirà en habilitar nous i més punts de recollida al municipi.

A l’escola ens han presentat el “Projecte Claki”, a la reunió hi havia els alumnes de 5è, 6è, representants de l’ajuntament i el senyor Antoni, el responsable. Aquest projecte ja porta 8 anys funcionant a les escoles. Ens donaran una ampolla per recollir tot l’oli que fem servir a casa i portar-lo a l’escola. Amb aquest oli es farà biodiesel. Jo crec que està molt bè perquè ajudarem a no contaminar. Jo ja li he dit a la meva mare i al meu pare. La meva mare creu que tambè està molt bé perquè hi ha algunes mares com ella que no els dona temps d’anar a la deixalleria. Maria Cabot 5è B Escola Sant Cristòfor

Dibuix: Anna Martínez


AGENDA

13/febrer 2013

l’a l’agenda

09 Carnestoltes A les19.00h Concentració de comparses a la plaça de l’Ajuntament. Rua i en arribar al Poliesportiu desfilada de comparses i ball. A continuació discomòbil al Poliesportiu Org. Reg. De Cultura

dissabte

01

divendres Xerrada “Aprenem a fer una alimentació sana” Amb Teresa Segura A les 18.00h a l’Espai Maragda Org. Ass. Maragda

03

Botiga al carrer i fira d’artesania Tot el matí al Carrer Major Org. ACIB-Ass. Artesans de Begues i Reg. de Comerç

Cinefòrum, cicle Àngels i cinema amb la projecció de la pel·lícula: “Tan lejos,tan cerca”. A les 18.00h a l’Espai Maragda Org. Ass. Maragda

23

febrer

diumenge

22

divendres

dissabte

10

diumenge Festa de Santa Eulàlia A les 13.00h a l’Ermita de Santa Eulàlia Org. La parròquia de Begues Xatonada A les 14.30h al Club de Begues Org: Club de Begues

Bàsquet Mini masculí. C.B. Begues – C.B. Viladecans St Gabriel C 11:00h Pre- Mini mixt. C.B. Begues - C.B. La Mercè 12:30h Cadet masculí. C.B. Begues - Sagrada Fam. Claror C 12:30h Cadet femení. C.B. Begues - C.E.B. Pallejà 16:00h Sènior masculí. C.B. Begues C.B. Sant Climent 18:00h Al Poliesportiu de Begues Org. C.B. Begues Cinefòrum A les 18.00h a l’Escorxador Org. Ass. de Dones de Begues

24

diumenge

15

divendres Xerrada: “ Pilates” Amb Montserrat Paucirerol, professora de ioga i pilates A les 18.00h a l’Espai Maragda Org. Ass. Maragda

Futbol CF Begues La Guàrdia CD Al Camp municipal a les 12.00h Org. CF Begues II Trofeu patinatge Club de Begues Al Club de Begues Org. Club de Begues

Futbol CF Begues St. Ildefons UE Al Camp municipal a les 12.00h Org. CF Begues

05

16

dimarts

Inici taller ball country A l’Espai de la Gent Gran de 17h a 18h Org. Reg. Plans Transversals

El Tres tombs A les 12.00h Org. Reg. de Cultura i Ass. d’Amics del Cavall

dissabte

Nit de ball A les 22.30h al Club de Begues Org. Begues & Ball

20 dimecres

Caminada de la Gent Gran A Vilanova del Camí Org. Reg. Plans Transversals

08

28

divendres Xerrada-taller: “Tastet de mantres” amb el Robin i la Maria A les 18.00h a l’Espai Maragda Org. Ass. Maragda

dijous

Trobada de l’Espai de Debat Educatiu De 13.00h a 15.00h al Colmado Org. PEB

V Jornada de participació ciutadana A les 19.00h a l’Escorxador Org. Reg. de Participació


GRUPS MUNICIPALS

14/febrer 2013

Sabíeu que... La benedicció del pa de Sant Sebastià és una tradició molt arrelada a Begues El 20 de gener, festa de Sant Sebastià, té lloc l’anomenada Festa Major d’Hivern. Aquest sant fou elegit per vot del poble, es creu que amb motiu de la pesta que va assolar Catalunya l’any 1348. Està documentat que l’any 1484, sant Sebastià tenia un altar a l’església de Begues. La consueta de 1763 recull la tradició antiga que ha arribat fins als nostres dies, la benedicció del pa de Sant Sebastià. Antigament aquest pa era repartit entre els pobres, i el costum ha anat evolucionant de manera que avui el pa es reparteix entre tots els que assisteixen a missa, i l’Ajuntament s’encarrega que arribi a casa de tots els malalts. Actualment, la despesa d’aquesta tradició la paguen entre l’Ajuntament i una de les grans propietats de Begues que canvia cada any de manera rotatòria.

Ramon Guasch i Viñas President ICV-EPM Begues begues@iniciativa.cat www.iniciativa.cat/begues www.facebook.com/iniciativabegues

Per una millor gestió dels ingressos El passat 20 de desembre es va aprovar inicialment el pressupost per l’any 2013, amb un import previst de 6.362.175,81€. L’any 2012 va ser de 7.197.236,50, pel que hi ha una davallada de 835.060,69€. Aquest pressupost amb prou feines podrà cobrir els serveis i la resta de la despesa ordinària. Només es reserven 38.874,56€ per inversions o 47.000,00 per via pública, quantitat del tot insuficient perquè Begues és un municipi amb una gran extensió urbana. Per ICV-EPM la clau està en la manca de rigor al comptabilitzar els ingressos. En la part més positiva, s’ha tornat a regularitzar l’impost de tracció mecànica que el 2012 es va reduir un 66%. La mesura va ser absurda com vam manifestar des de bon inici, fent que l’Ajuntament hagi deixat d’ingressar 150.000€. Un cop més el temps ens ha donat la raó i ara aquesta mala gestió dels ingressos s’ha corregit. També el 2012 insistíem en la necessitat de cobrar la taxa d’ocupació del sòl a AENA per la totalitat del perímetre que tenen, no únicament per la part de l’interior de la tanca. L’any 2013 es fa la mateixa errada i tampoc s’inclou l’ocupació real, deixant de banda un ingrés de 270.000€ que es podria destinar a inversions. Pensem que amb aquesta fórmula l’Ajuntament renuncia tàcitament a recuperar aquests ingressos. Pel que fa a les despeses es poden reajustar de forma socialment més positiva. Amb aquest càlcul més racional dels ingressos es podria augmentar l’ajut per l’escola bressol, abaratint les taxes a famílies amb rendes baixes. Respecte de l’escola bressol, se’ns fa incomprensible que la despesa de personal sigui un 20% menys que la de 2012 i la de la policia local un 6% més, quan a totes dues plantilles hi ha hagut baixes, per tant, considerem necessari que es faci un reequilibri. Amb les propostes que fem ICV-EPM respecte dels ingressos i també d’estalvi en algunes despeses, el pressupost de 2013 s’incrementaria en 496.064€, el que permetria millorar algunes partides massa minses i fins i tot crear-ne de noves que són igualment necessàries. Si no es fa una millor captació dels ingressos i una redistribució de les despeses més eficaç, no es podrà tirar endavant cap d’aquestes propostes de millora. Com sempre, encoratgem a l’equip de govern a fer-ho.

Fina Redondo Solís Portaveu GM PP de Begues ppbegues@ppbegues.es www.ppbegues.es

¿Abrimos el melón? Se acaban de aprobar los presupuestos para el año 2013. Los números son auténticamente irrisorios, muy pocos recursos para las verdaderas necesidades de nuestro pueblo. No obstante, en el Partido Popular pensamos que de los tiempos difíciles pueden surgir cosas provechosas. Ahora es el tiempo de dibujar el futuro que queremos. ¿Optamos por ir subiendo los impuestos año atrás año para cubrir las necesidades?, ¿buscamos fuentes de generación de ingresos? o ¿hablamos del modelo de pueblo que queremos o que es viable para el futuro? No hay una respuesta ni sencilla ni única, pero pensamos que ahora es el momento en que hay que tomar decisiones. La crisis nos viene a decir que el modelo en el que estaba basada la mayor parte de las economías locales ya no es válido. La construcción ha cubierto un ciclo que no se va a repetir en tiempo. Por ello se abre una oportunidad única para repensar como queremos nuestro pueblo. Sin presiones, sin prisas, con la mente fría y serena. Ciertamente es una tarea ardua y larga, pero no vamos a encontrar otra ocasión mejor para hacerlo. El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Begues se aprobó hace mucho tiempo y, aunque no hay presión legal para aprobar uno nuevo, lleva años caducado. La verdad es que el POUM contemplaba un desarrollo que ahora ya no es válido. Tenemos un pueblo muy extenso y caro de mantener. Por eso habría que repensar cómo queremos evolucionar en el futuro o cómo es viable hacerlo. Venimos de levantar un país que hace 40 años estaba en una situación de atraso y precariedad importante. Hemos sabido, entre todos, ir hacia delante y colocarnos en una situación de privilegio en aspectos sociales, tecnológicos, arquitectónicos y urbanísticos. Por ello la experiencia de haber llegado hasta aquí debería hacernos pensar hacia donde vamos. Ahora todos sabemos que después de ciclos muy buenos vienen otros muy duros. Con todo esto deberíamos ser capaces de construir un pueblo que esté preparado para las vacas gordas pero también para afrontar con seguridad los malos tiempos. Deberíamos abrir este melón. Ahora está en su punto para encontrar el equilibrio. Pero en Begues hablar de posibles cambios o modificaciones en el modelo de pueblo parece tabú. Y si nos lo tomamos así acabaremos pagando impuestos multiplicados por mucho.


GRUPS MUNICIPALS

15/febrer 2013

Mercè Esteve i Pi

Margarida Camprubí i Vendrell

Grup Municipal de CIU Begues begues@ciu.info www.ciu.cat/begues

Grup Municipal de Gent de Begues PM gentdebegues@gentdebegues.cat gentdebegues.wordpress.com

Treballant per Begues

Farem mans i mànigues per defensar el millor per Begues

Tots sabem el tarannà que segueix en general el PP de Catalunya contra els interessos dels catalans. A Begues no podia ser diferent: El PP de Begues, amb la seva conducta populista i destructiva, basada en mentides no està contribuint al bon funcionament del consistori. El seu tracte imperatiu i poc educat en moltes ocasions quan s’ adrecen a funcionaris i treballadors municipals etc.., ha donat lloc fins i tot a l’ amonestació per escrit de l’ alcaldessa perquè moderi les seves actituds. Aquest partit treu pit quan afirma que tot el que es fa al poble és “gràcies” a l’empremta que van deixar els 6 mesos que van ser a l’Ajuntament (sort que no hi van ser més temps!). Aquest partit es dedica a fer la campanya de la mentida amb bustiades personalitzades per cada barri de Begues on es destaca l’asfalt o les voreres deteriorades i manifestant que l’equip de govern no se’ls escolta. Aquestes actituds populistes no porten enlloc. Que es pensen que la població és ingènua? Amb aquestes quatre ratlles volíem manifestar el nostre enuig cap a un partit, que no contribueix gens a fer un poble millor. Malgrat la greu crisi que patim, i els pals a les rodes intencionats, a CIU Begues treballem pel nostre poble, buscant alternatives i centrant-nos en els ajuts i les subvencions: A hores d’ara, ja hem aconseguit una subvenció a nivell Europeu (Fons FEDER), i ara l’Ajuntament ha lliurat la documentació per optar a una 2ª convocatòria. També, estem preparant la documentació per al Pla quadriennal 20132016 de les subvencions de la Generalitat (Fons PUOSC). Una altra subvenció important en la que s’ està treballant és amb els (Plans XARXA) de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament ha sol·licitat la cessió de tot el traçat (ara és propietat de la Diputació) del Camí Ral des de la Rectoria fins l’ Institut, amb la intenció de millorar la mobilitat dels beguetans i adaptar la vella carretera al nucli urbà. En aquests moments, la intenció de l’ Ajuntament és iniciar les obres pels trams 3 i 4 (des de l’ Institut fins a l’ Avda. Costeta), uns dels més poblats i densificats de Begues. També estem treballant per la conversió del camí forestal Begues-Torrelles a carretera provincial. Una altra inversió important i que també disposarà de subvenció, és la millora de les instal·lacions de la piscina descoberta per part de l’àrea metropolitana de Bcn. I així continuarem, treballant pel nostre poble amb la mínima despesa. Tenim ganes de treballar pel nostre poble, malgrat les dificultats.

Les grans festes han passat i mirem de cara l’any que comença. Com dèiem a l’anterior butlletí, des de Gent de Begues mantenim les nostres prioritats: fer polítiques participatives des d’una lògica transversal i avançar cap al model de poble que defensem, és a dir, città slow. Un model que parla d’integritat i d’ètica en un moment on sembla que aquests valors estiguin en decadència. I encara que aquestes informacions de xarxes corruptes estiguin arreu, volem seguir pensant que la política és la recerca del bé comú i que hi ha força persones dedicades a la política i moltes xarxes ciutadanes que l’únic que persegueixen és el millor per a les persones del nostre poble. Tenim la ferma convicció que amb pocs recursos es poden fer moltes coses i millorar els continguts de la nostra acció de gestió pública. En aquest sentit, i com és sabut, hem volgut impulsar al màxim la participació ciutadana, i per aquesta raó, des de la Regidoria de Participació hem instaurat les jornades de participació a Begues on totes i cadascuna de les persones amb àrees de responsabilitat exposen el desenvolupament de la/les seva/es regidoria/es, tota una novetat al nostre municipi que ens complau haver iniciat. El proper 28 de febrer celebrarem la cinquena trobada per presentar el pressupost de 2013 i per poder fer una valoració de l’any que deixem enrere. El diàleg, el debat i conèixer l’opinió de la ciutadania ens sembla essencial per poder fer una bona acció política i per això, el nostre projecte d’implementar un model de città slow, de municipi tranquil, sostenible i respectuós amb l’entorn, també seguirà un model participatiu amb totes les persones que hi esteu interessades. Essent com és per Gent de Begues un element cabdal de la democràcia participativa -no només de la que es vota un cop cada 4 anys- a les altres regidories, la participació i la transversalitat també en són elements clau. Així, des de comunicació cada cop anem més endavant en aconseguir el ple compliment de bones pràctiques per assegurar que els mitjans de comunicació de l’Ajuntament segueixin els principis democràtics en la transmissió i tractament d’informació. De la mateixa manera, volem fer participar tots els agents econòmics del municipi amb la taula de comerç que s’acaba de constituir i dinamitzar el nostre poble amb un turisme fonamentat en la riquesa del nostre patrimoni urbà i natural i fer-ho amb el suport i la col·laboració de les entitats del municipi. Sempre pensant en les persones, la Regidoria de Plans Transversals és cada cop més activa, més dinàmica i compta amb més implicació per part d’entitats especialitzades en gent gran i dona que enriqueixen i donen sentit a la tasca que fem. També des de la regidoria d’urbanisme s’ha tingut en compte la participació a l’hora de mantenir reunions amb les persones o empreses afectades per diversos convenis urbanístics. I en sintonia amb la nostra manera de treballar, des de la Regidoria de Serveis Socials, seguim insistint en protegir i ajudar les persones que més ho necessiten i en això, no escatimarem tots els recursos humans i econòmics que estiguin al nostre abast. Volem en definitiva fer-vos partícips de tota la nostra tasca perquè sou la raó fonamental de la nostra feina i la nostra principal motivació per seguir endavant.

Sadurní Vendrell i Masip

Jaume Olivella i Riba

Grup Municipal Tot per Begues vendrellms@begues.cat www.totperbegues.cat

www.esquerra.cat/begues begues@esquerra.org

STOP Corrupció política Aquests dies la societat callada o més ben dit traumatitzada per la crisi econòmica, és testimoni de la corrupció sense cap mesura i impunitat, robant milions d’euros, on politics , empresaris i gent de negocis amb cert estatus social, actuen amb tota la cara, sense respecte cap al ciutadà, sense valorar aquests fets ni mesurar les conseqüències i sempre , és clar, en benefici propi. El grup municipal de Tot per Begues, com a partit independent que som, ens volem posicionar sobre aquest tema. Tenim molt clar el que representa gestionar el diners públics, els de tots, treballem per el nostre municipi amb serietat, gestionant les arques municipals i projectes amb tot rigor. Robar i estafar,cobrar comissions etc., són delictes molt greus, però fer-ho als habitants del teu poble, del teu país, haurien d’estar castigats amb doble pena de presó i com a mesura final , que mai més es puguin presentar a les eleccions. Volem manifestar que ens fa llàstima anar pel carrer,amb amics...Escoltar segons quines coses de la política i pensar que tenen raó, viure en l’ambient de que tots els polítics i la gent que ens dediquem a servir al ciutadans som uns cares i corruptes, fa mal al prestigi d’aquesta feina tant necessària per la societat .Ens agrada la política municipal i defensarem sempre l’honor i les bones maneres com a mínim on desenvolupem la nostra responsabilitat, Begues. Les persones han de tornar a confiar amb els responsables que el poble escull a les eleccions i saber i determinar qui és honest i de confiança i qui no. Aquests dies,tothom ha vist als mitjans de comunicació que molts partits nacionals i ajuntaments estan enredats en cassos de delictes, fa molt temps que dura i ja n’hi ha prou. Segurament que en sortiran més, però ens queda l’alè què hi ha molta gent honesta,al món polític ,de debò, que actua amb tota la legalitat,amb intenció de fer les coses bé i retornar el prestigi i la credibilitat perduda en aquest temps. Treballem com diu, un company,per una empresa de 6633 accionistes i cal fer-ho amb rigor, transparència i sempre amb la veritat com a bandera.

Declaració de Sobirania i Dret a Decidir D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional. Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir. Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de Catalunya te un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el mon local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. Encoratgem al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013 Més info a www.esquerra.cat/declaraciodesobirania/index.html


L’ENTREVISTA

16/febrer 2013

“A l’OAC sabem que el més important és escoltar la gent”

“Porto quaranta-sis anys a l’Ajuntament i això és tota una vida” Montserrat Viñas és una de les responsables de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC) La Montserrat Viñas és beguetana i fa quaranta-sis anys que treballa a l’Ajuntament de Begues i que ha estat atenent la població i servint el poble. Després de tot aquest temps, segons diu ella mateixa, “tota una vida”, finalment arriba el moment de la jubilació. El proper mes de maig,l la Montserrat comença una nova etapa i hem volgut xerrar una estona amb ella perquè ens faci una mica de balanç de la seva experiència a l’Ajuntament i perquè ens expliqui quins són els seus plans a partir d’ara.

Quan temps fa que treballes a l’Ajuntament? Vaig començar a treballar ara fa quaranta-sis anys, l’any 1967. Demanaven una persona per fer d’auxiliar administratiu i així va ser com hi vaig entrar. Sense pensar-m’ho gaire. Però llavors l’Ajuntament era molt diferent... I tant! No hi havia tants treballadors com ara. Érem dos auxiliars, el secretari, l’agutzil, i l’arquitecte i un aparellador que venien un dia a la setmana. Res a veure amb el que és ara. La feina que fèiem no necessitava més personal. Sobretot ens ocupàvem de les llicències d’obres, els registres d’entrada i sortides, registre civil i jutjat , els comunicats dels acords de l’Ajuntament i tasques d’aquest tipus. Ara es fan moltes més coses, es donen molts més serveis i es necessita molta més gent per fer que les coses funcionin. Vas viure el pas cap al primer ajuntament democràtic. Les coses van canviar molt? No van canviar de cop. Va ser a poc a poc. Sobretot, el canvi es va notar a mesura que el poble anava creixent. Cada vegada hi havia més gent que fixava la seva residència a Begues i, és clar, amb l’augment de la població també hi havia molta més feina. Va ser ja a partir dels anys vuitanta quan van començar a entrar més tècnics a l’Ajuntament. Feien falta per poder donar servei a un poble que creixia cada

cop més i que cada cop tenia més habitants. La teva tasca a l’Ajuntament la portes a terme des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, quan es crea aquest departament? Des de l’Ajuntament sempre s’ha atès la població, però quan era alcaldessa la Joana Badell, es va veure que per la gran quantitat de gestions que s’havien de fer calia crear una oficina específica per atendre la ciutadania. I, des de llavors, he estat treballant a l’OAC, on fem moltes coses però on sabem que el més important és escoltar la gent. Nosaltres som el primer contacte que tenen els ciutadans amb l’Ajuntament i això és una gran responsabilitat i hem de fer els possibles per donar les màximes facilitats als veïns de Begues. En tots aquests anys hauras viscut moltes coses... N’he vist de tots colors, porto quaranta-sis anys a l’Ajuntament i això és tota una vida. He viscut coses molt bones i d’altres que no ho són tant, però el que puc dir després de tot aquest temps és que mai he pensat en marxar ni de l’Ajuntament ni de Begues. M’agrada molt la meva feina, m’agrada atendre el ciutadà i encara que a vegades es pot fer difícil, és una tasca molt bonica. Com et fa sentir ser la treballadora que més anys porta a l’Ajuntament? No em sento de cap manera especial. Formo part de l’equip de treballa-

dors de l’Ajuntament i l’única cosa és que fa més temps que hi sóc que els altres. Res més. D’aquí poc temps et jubiles, trobaràs a faltar tot això? La veritat és que he estat molt bé. La relació amb tots els companys ha esta molt bona i sempre els he tingut al costat però també tinc ganes de començar una nova etapa. Crec que han estat molts anys i ja és moment de fer altres coses. Ara no sé dir si ho trobaré a faltar, ho veuré més endavant, però el record sempre serà molt bo. Això sí que ho sé. Però seguiràs a Begues? Jo sóc de Begues, de Cal Cataquero i m’agrada molt el meu poble. Els meus pares, els meus avis i més avantpassats sempre havien viscut a Begues, i no seré jo qui ho canviï. La tranquil·litat que hi ha a Begues, encara que hagi canviat molt en els últims anys, segueix sent un privilegi. De fet, crec que molta gent ve a viure a Begues justament per aquest motiu. I quins són els nous plans de la Montserrat Viñas? Jo sempre he procurat fer altres coses i quan em jubili podré dedicar-hi més temps. Sóc voluntària de Càritas, també estic al Colomar i continuaré fent aquestes coses i altres de noves. Tota una vida treballant pel municipi, la teva conclusió? Ha valgut la pena. Estic contenta però naturalment, crec que el més bo ha de quedar per dir.

Butlletí Municipal Febrer 2013  

Butlletí Municipal Febrer 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you