Page 1

EDICIÓ ESPECIAL BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011 Ajuntament de Begues


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

AJUNTAMENT SUMARI

03 04 06 08 10 12 14 PRESENTACIÓ

PERSONES

UN GRAN CANVI QUALITATIU I QUANTITATIU

BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011

POBLE

ECONOMIA

BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011

BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011

AJUNTAMENT

AGENDA

BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011

ABRIL - MAIG

INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES Ajuntament de Begues Regidoria de Comunicació - Núm. 84 Edició: Quim Sitjà Assesorament Lingüístic: Teresa Jardí Dipòsit Legal: B-38486-2007

GRUPS MUNICIPALS

OPINIONS

Paper ecològic i reciclat


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

PRESENTACIÓ

Un gran canvi qualitatiu i quantitatiu!

Ramon Guasch i Viñas Alcalde de Begues

En aquesta edició especial del butlletí municipal us presentem els punts més destacats de la legislatura 2007-2011 formada pel govern municipal compost pels partits ICV, CiU i ERC. Han estat quatre anys d’intens treball per no decebre la confiança que vàreu dipositarnos per governar Begues. Quatre anys durant els quals hem impulsat una nova manera de governar basada en la proximitat, el diàleg i el servei a les persones. Amb rigor i austeritat hem prioritzat actuacions, hem gestionat i optimitzat els recursos, hem aconseguit noves fons de finançament d’altres administracions i hem pres mesures per ajustar el pressupost municipal reduint-lo un 50% respecte l’any 2007. Totes aquestes mesures han tingut un efecte positiu i malgrat la conjuntura, hem aconseguit tancar els últims exercicis amb superàvit i hem impulsat i executat projectes que han fet que Begues donés un gran pas a nivell qualitatiu i quantitatiu quant a equipaments i quant a serveis. Podem destacar la gran millora en l’ordenació del municipi amb el pla de mobilitat, l’ampliació i millores del pavelló poliesportiu, l’ampliació de la Llar d’Infants, la creació de l’Espai per a la Gent Gran, la nova rotonda de Begues Parc, el CAP Pou Torre, la gespa del camp de futbol, els pisos de protecció oficial, la instal.lació de les calderes de biomassa als equipaments, el suport a les entitats amb la construcció de la Nau i les subvencions, l’impuls del carril bici, l’aposta per l’administració electrònica i la ràdio de Begues, entre molts altres aspectes. Però els dos reptes més importants han estat la construcció del reivindicat institut d’ensenyament secundari i l’edificació del Centre Cívic i la Biblioteca, un equipament imprescindible per donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Arribar a presentar tota l’obra de govern amb aquests resultats tan positius i en només 4 anys és un orgull per a mi i els meus companys regidors i companyes regidores del govern municipal. Ens resten materialitzar propostes ja encarrilades com el soterrament de les línies d’alta tensió de l’Av. Mediterrània o la construcció del Casal de la Gent Gran i els pisos dotacionals o els nous habitatges de promoció pública de la Parellada i Mas Ferrer. No puc obviar que la posada en funcionament del Centre Cívic i la Biblioteca serà la culminació d’una gran aposta i d’un bon projecte, un equipament que es convertirà en referència, no tan sols a Begues, sinó per a altres pobles de les nostres dimensions. Han estat 4 anys intensos, valents, aplicant nous valors, escoltant els veïns i veïnes, treballant amb transparència i honestedat, millorant la qualitat de vida de tots i totes, en definitiva posant les bases perquè Begues tingui garantit un gran futur per endavant. En les pàgines següents us mostrem un recull del nostre treball, una feina realitzada des del vessant del servei i el bé comú, perquè, al cap i a la fi, estem al capdavant de l’Ajuntament de Begues per dedicar-nos a vosaltres.

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 03


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

PERSONES

Les persones són l’essència de les actuacions, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Begues. Recuperar aquest valor i obrir les propostes amb nous espais de participació i noves eines de comunicació socials, han aconseguit una major complicitat en l’execució dels projectes i una major proximitat amb la ciutadania. Una política més humana s’ha traduït en un model de governança que ha prioritzat la relació amb els infants, els joves, els adults i la gent gran com objectiu final de la tasca.

> Projecte Casal de la Gent Gran: Casal i habitatges dotacionals. > Creació del servei de l’Espai de la Gent Gran. > Nou model de Serveis Socials a través del Pla Local de Serveis Socials. > Ampliació de la teleassistència, atenció domiciliària, ajudes d’emergència socials i atenció personalitzada. > Implantació del servei de suport jurídic per a dones.

> Posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària. > Ampliació de dues noves aules a la Llar d’Infants i nous serveis educatius. > Dinamització del Projecte Educatiu de Begues a través d’accions PEB. > Organització de l’Espai de Debat Educatiu: estratègies i valors educatius. > Desenvolupament del programa Edufamília, espais educatius i de formació.

> Consolidació dels cursos de català per a adults semipresencials. > Implantació dels cursos de català d’acolliment destinats a persones immigrades. > Consolidació del programa Voluntariat per la llengua.

04


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

> Convocatòria del concurs de música Begues Sona. > Elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural. > Exposició La Prehistòria de Garraf i projecte d’adequació de la Cova de Can Sadurní. > Dignificació i preservació de la memòria històrica amb l’edició de 2 dvd. > Nou institut de secundària

> Consolidació d’activitats de promoció i prevenció de la Salut, per sensibilitzar la població. > Conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut per a la protecció dels factors ambientals i alimentaris. > Gestió de la Seguretat Alimentària Municipal. > Signatura del conveni amb ICO per a la prevenció i control del càncer.

> Futur Casal de la Gent Gran

> Creació de l’Espai Nadó dedicat a la promoció i prevenció de la salut dels infants.

> Elaboració del Pla Local de Joventut i creació del PIDCES. > Creació del Consell de Joves. > Dinamització espai de lleure i oci jove (tallers, xerrades, festes...).

> Fòrum del PEB

> Creació de les Aules d’Estudi. > Impuls de la Comissió d’oci jove. > Elaboració del Pla de Prevenció de Drogodependències.

> Ampliació de la Llar d’infants

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 05


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

POBLE

El poble és el fil conductor de la nostra quotidianitat, del nostre passat, present i futur. Visualitzar el seu moviment, preservarlo i dinamitzar-lo ha estat la nostra prioritat. Promoure nous usos i nous projectes per millorar Begues ha estat el nostre objectiu, per continuar essent el poble que som i apostant perquè el nostre poble tingui un gran futur d’ara endavant.

> Projecte de generació d’energia tèrmica amb la biomassa: calderes i el centre d’estellat. > Centre d'acollida d'animals abandonats. > Ordenança d'estalvi d'aigua. > Instal.lació de noves zones de contenidors soterrats. > Neteja i manteniment de les rieres. > Zona de vianants del carrer Major i Passeig de l'Església. > Creació de 80 noves places d'aparcament. > Redacció i implantació del Pla de Mobilitat. > Creació de 9 km de carril bici en tot el municipi. > Posada en servei de la Rotonda de Begues Parc. > Lliurament de 16 habitatges protegits en règim de lloguer al carrer Mary Santpere. > Lliurament de 30 habitatges protegits en règim de venda a Mas Pasqual. > Projecte de 16 habitatges dotacionals al carrer Ferran Muñoz. > Projecte de 16 habitatges protegits a La Parellada. > Projecte de 16 habitatges protegits a Mas Ferrer.

06


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

>Inauguració de la Nau

> Neteja i manteniment dels carrers. > Modernització del mobiliari urbà i dels parcs infantils. > Millora de la plaça de l’Ateneu i rehabilitació de la font de la plaça Camilo Riu.

> Nou Centre Cívic i Biblioteca

> Renovació de l’arbrat de la via pública. > Arranjament de les zones verdes i de protecció del Carrer Túria i l’Institut.

> Energies renovables amb la biomassa

> Implantació del Pla de Mobilitat i carril bici

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 07


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

ECONOMIA INVERSIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN PROJECTES 2007-2011

La crisi econòmica ha fet palès que una bona gestió política no és només la que es fa amb grans pressupostos. Amb el context econòmic que ha marcat aquesta legislatura s’ha treballat amb la màxima eficiència, tant a l’hora d’impulsar projectes com a l’hora de prendre decisions econòmiques. En un exercici de rigor s’ha aconseguit que la disminució del 50% del pressupost no hagi paralitzat la gestió de projectes importants per al municipi, hagi mantingut la partida de serveis i s’hagin incrementat les partides referides a l’atenció de les persones.

08

GENERALITAT DE CATALUNYA

AMB

19.299.953 €

49,4%

AJUNTAMENT DE BEGUES

2.538.979 €

6,6%

GOVERN ESTATAL

10.576.878 €

27,1%

1.693.877 €

4,3%

ENTITAT METROPOLITANA MEDI AMBIENT

4.300.000 €

11%

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

620.000 €

6.098 € per habitant (1.014.531 pts)

> Creació de la campanya per fomentar el consum “Jo compro a Begues”. > Dinamització del programa La Botiga al Carrer cada primer diumenge de mes.

1,6%

39.029.687 € (6.493 milions de pts)

> Adequació del pressupost municipal de 12,5 MEUROS (2007) a 6,8 MEUROS (2011). > Disminució de les depeses ordinàries.

> Elaboració del Mapa de Comerciants i Petits Industrials de Begues a internet.

> Tancament del pressupost 2008, 2009, 2010 amb superàvit.

> Creació de les Aules Actives de Recerca de Feina per a aturats i aturades.

> El 30 % del pressupost municipal s’ha destinat a inversions per millorar el poble

> Gestió del Servei d’Ocupació Local i dels programes de Plans d’Ocupació Locals.

> Gestió d’uns 28 milions d’euros obtinguts d’altres administracions.


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2003-2011 15

10.056.701 €

12.535.380 € 10.706.678 € 9.741.201 €

milions euros

7.478.435 €

8.676.607 €

6.822.467 €

10

6.805.903 €

5.423.430 €

5

0

> Noves propostes comercials

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

> Senyalització barraques

> Senyalització de les barraques de vinya. > Realització d’activitats de sensibilització i educatives en matèria de consum responsable. > Tramitació de demandes de consum a través de l’OAC. > Visita periòdica de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor. > Campanya informativa d’inspecció de consum en els establiments comercials.

> Projecte de creació d’un centre d’interpretació turístic per donar valor al nostre entorn. > Realització d’activitats de promoció turística del territori (exposicions, excursions…).

> Promoció Econòmica

> Promoció i difusió de les activitats municipals, arreu de la comarca. > Impuls del CEA Vallgrassa i creació de l’Espai Humberto Rivas. > Impuls de CEA Vallgrassa

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 09


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

AJUNTAMENT

L’Ajuntament és l’instrument que impulsa els mecanismes per promoure noves fites. Augmentar la transparència amb més informació i més comunicació facilita la interacció entre tota la comunitat. Treballar amb honestedat dóna la confiança i la possibilitat d’aconseguir més finalitats sumant les energies de tots. Aquest és el veritable sentit de l’Ajuntament de Begues.

> Publicació del butlletí municipal mensual. > Incorporació a les xarxes 2.0 (Facebook i Twitter). > Edició del butlletí electrònic setmanal. > Creació de l’oficina virtual d’atenció ciutadana (admon-e). > Creació de Ràdio Begues per internet.

> Valoració dels llocs de treball realitzada per la Diputació de Barcelona. > Creació de la Junta Local de Seguretat. > Augment de la plantilla d’agents de la Policia Local. > Aportació del 0’8% del pressupost per a projectes de cooperació i emergències. > Creació de 24 plans d’ocupació per a persones aturades.

10

> Negociació del conveni del personal laboral i negociació de l’acord de condicions del personal funcionari. > Consolidació de la plantilla municipal. > Adequació del salari mínim municipal a més de 1.000 euros.


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

> Elaboració del Pla Local de Participació. > Creació de la Mostra d’Entitats. > Promoció de nous espais de participació (consells, comissions, taules de debat…). > Realització del portal web d’entitats locals. > Audiències públiques de balanç i informatives periòdiques.

> Augment agents Policia Local

> Impuls de Ràdio Begues

> Suport i coordinació dels serveis municipals a les entitats i d’altres. > Construcció del colombari i gestió del nou servei al cementiri. > Adequació de l’enllumenat públic i dels edificis municipals a la normativa d’eficiència energètica.

> Creació de la Mostra d’Entitats

> Noves instal·lacions per a la brigada i consolidació de l’equip amb un coordinador. > Millores de clavegueram en el Camí Ral i altres carrers del municipi.

>Audiències públiques

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 11


AGENDA

ABRIL 2011

01DIVENDRES

PRESENTACIÓ DE LA V EDICIÓ DEL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 19.30 h Lloc: L’Escorxador Organització: Ajuntament de Begues

03DIUMENGE

LA BOTIGA AL CARRER 10.00 a 14.00 h Lloc: Carrer Major i passeig de l’Església Organtizació: Acib i Ajuntament de Begues SORTIDA AMB BICICLETA DE CARRETERA I BTT BEGUES-SITGES 08:00 h Lloc: Plaça de l’Església Organtizació: Club Ciclista Begues FUTBOL 12.00 h Begues CF - Torrelles CF Lloc: Camp Municipal Organtizació: Begues CF PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

04DILLUNS

OFICINA MÒBIL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Matí

Lloc: Passeig de l’Església Organització: Ajuntament de Begues

08DIVENDRES

L’HORA DEL CONTE 17.15 h LA PRINCESA RATOLINA (P4) Lloc: Biblioteca Organització: Biblioteca Milà i Fontanals

10DIUMENGE

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

12

AGENDA 12DIMARTS AREOLA GRUP ALLETAMENT NOVA SESSIÓ Lloc: L’Escorxador Organització: Areola

17.00 h

16DISSABTE

LLIURAMENT DEL PREMI DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR. 18.30 h ACTE POETICOMUSICAL DE SANT JORDI PER LA CORAL MONTAU. Lloc: L’Escorxador. Organització: Ajuntament i Coral Montau BÀSQUET 19.30 h CB Begues - CN Terrassa Lloc: Pavelló Jaume Viñas Organització: CB Begues BALL 22.30 h Lloc: Club de Begues Organització: Begues & Ball

17DIUMENGE FUTBOL 12.00 h Begues CF - Esparreguera CF Lloc: Camp Municipal Organització: Begues CF

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

22DIVENDRES

PRESENTACIÓ DE LA PROPERA TROBADA DE CARAMELLAIRES 20.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Caramelles de Begues

23DISSABTE

BALLADA DE SARDANES DE SANT JORDI Organtizació: Grup sardanista

12. 00 h

CANTADA DE CARAMELLES 19. 00 h PELS CARRERS DELPOBLE FINALITZARÀ A L’AJUNTAMENT Organtizació: Caramelles de Begues

24DIUMENGE CANTADA DE CARAMELLES A LA SORTIDA DE MISSA Lloc: A les escales de l’Església Organtizació: Caramelles de Begues

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

27DIMECRES ESPAI DEBAT EDUCATIU 13. 00 h Lloc: Cal Pere Vell Organtizació: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona PLE MUNICIPAL 19.00 h Lloc: Sala de Plens Organització: Ajuntament de Begues

29DIVENDRES

L’HORA DEL CONTE 17.15 h EL DRAC DEL RIU (P5) Lloc: Biblioteca Organització: Biblioteca Milà i Fontanals

30DISSABTE ESPECTACLE DE XARXA 18.00 h CIA. PETER PAN - CATACRAC Lloc: Club de Begues Organització: Xarxa d’Espectacles


MAIG 2011

01DIUMENGE

LA BOTIGA AL CARRER 10.00 a 14.00 h Lloc: Carrer Major i passeig Església Organtizació: Acib i Ajuntament de Begues TROBADA DE CARAMELLAIRES 10.00 h Lloc: Plaça de l’Ateneu Organtizació: Caramelles i Ajuntament Begues PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

03DIMARTS

BALL 17.00 h Espai de la Gent Gran Lloc: L’Escorxador Organització: Ajuntament de Begues

07DISSABTE BÀSQUET 19.30 h CB Begues -Escola Pia Lloc: Pavelló Jaume Viñas Organització: CB Begues

08DIUMENGE

AGENDA 10DIMARTS AREOLA GRUP ALLETAMENT NOVA SESSIÓ Lloc: L’Escorxador Organització: Areola

17.00 h

13DIVENDRES

L’HORA DEL CONTE 17.15 h EL VELL DE CASA HO FA TOT BÉ Lloc: Biblioteca Organització: Biblioteca Milà i Fontanals

15DIUMENGE

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

21DISSABTE BALL 22.30 h Lloc: Club de Begues Organització: Begues & Ball

FUTBOL 12.00 h Begues CF - Sant Esteve Sesrovires CF Lloc: Camp Municipal Organtizació: Begues CF

22DIUMENGE

ELECCIONS MUNICIPALS 09.00 a 20.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Ajuntament de Begues FUTBOL 12.00 h Begues CF - Corbera CF Lloc: Camp Municipal Organització: Begues CF PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues

24DIMARTS

BALL 17.00 h Espai de la Gent Gran Lloc: L’Escorxador Organització: Ajuntament de Begues

25DIMECRES ESPAI DEBAT EDUCATIU 13. 00 h Lloc: Cal Pere Vell Organització: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona

29DIUMENGE

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues CONFERÈNCIA 19.00 h TRASTORN I DÉFICIT D’ATENCIÓ (TDAH) Lloc: Cal Pere Vell Organització: Ajuntament de Begues

PETANCA 12.00 h Lloc: L’Escorxador Organització: Amics Francocatalans Begues ANNEX AGENDA Les 7es. Jornades de la Coral Infantil es realitzaran del 27 de juny al 8 de juliol a la Fundació Bosch. Les places són per a nens i nenes de P3,P4, P5, 1r i 2n. Per a més informació us podeu dirigir els dissabtes a l’Hostal del Bosch de 12 a 13 hores.

Les inscripcions per al proper curs a la llar d’infants el Guinyol seran la primera quinzena de maig.De l’1 al 9 d’abril es podrà veure l’exposició Menja bé, tu hi guanyes, per a nens i nenes de 8 a 12 anys a l’Aula de Cultura de la Caixa del Penedès. Del dia 6 al 14 d’abril amb motiu de la presentació del Pla de Prevenció de Drogodependències, hi ha l’exposició I tu, de què vas? a la NAU.

El dia 17 de març es va implantar un nou sistema amb nous serveis de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Begues. Els usuaris el poden conèixer i fer nombrosos tràmits amb signatura digital mitjançant la web municipal.

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 13


BALANÇ LEGISLATURA 2007 - 2011

GRUPS MUNICIPALS

SEGUIM ENDAVANT! Aquesta és probablement la darrera vegada que com agrupació d’electors Begues Actiu- Units per Begues fem un escrit en el butlletí municipal. Han estat per a nosaltres, molts anys a l’Ajuntament, primer al govern 12 anys i aquesta darrera legislatura a l’oposició. Potser és el moment de fer balanç d’aquest darrers anys i d’explicar l’experiència de com es viu aquesta situació d’estar a l’oposició després de tants anys de governar. Doncs s’ha de dir que d’una forma contradictòria quant als sentiments i, per altra banda, una gran incomoditat sobre tot pel tracte rebut. Si hem estat aquí és perquè creiem que podem aportar i treballar en un projecte per al nostre poble, sobretot, havent estat els darrers 12 anys al govern i havent viscut una etapa de Begues que creiem que va ser de molta activitat i amb projectes molt necessaris per al poble, sense els que avui no tindríem la qualitat de vida que gaudim . Que també ho podria haver fet algú altre, segurament, però no va ser així i vàrem ser nosaltres qui ho vàrem poder viure i gaudir. Que també ens vàrem equivo-

car moltes vegades, segur!, i que en vàrem aprendre també és una gran veritat. Per això, i sabent el gran esforç que requereix estar al capdavant d’un poble, és molt difícil des de la perspectiva que es té a l’oposició, de restar impassible veient com es tira enrere allò que tants esforços ha costat, i no rebre ni un reconeixement i oblidar-se que encara que estem a l’oposició , també som regidors, i no ens mereixem la indiferència amb què habitualment se’ns ha tractat. Si a tot això li sumem la dificultat en rebre informació per poder dur a terme la tasca de control, que és la nostra, val a dir que no ha estat una situació gaire grata. D’altra banda, també hem d’afegir que han estat comptades les vegades que se’ns ha tingut en compte o reclamat la nostra participació. I, per descomptat, que la nostra opinió no ha estat valorada en cap moment. De totes maneres tampoc no ens sentim menys menystinguts que la resta de grups, de tots, inclòs els dels socis de govern, que o bé no han expressat la seva opinió, limitant-se a assentir amb els ulls tancats, o bé és que potser no en tenien

d’opinió. Tot plegat han estat quatre anys que han servit per adonar-nos del que s’és capaç de fer per aferrar-se al poder. Aquestes ratlles però, són per agrair a tothom que ens ha fet costat al llarg d’aquest anys i també per demanar disculpes si en alguna ocasió no hem estat prou receptius o bé no hem respost a les expectatives que de nosaltres en teníeu. Per a nosaltres ha estat un plaer treballar per Begues des del projecte de Begues Actiu–Units per Begues. Els temps canvien però, i els projectes han de complir amb les noves necessitats canviants que té el poble. Nosaltres també evolucionem i esperem retrobar-vos en aquest nou projecte que ara neix sota el nom de Gent de Begues, mantenint la il·lusió de treballar amb honestedat per al nostre poble.

Grup Municipal de BA-UPB

DAVID DÍEZ I MÉNDEZ, NOU PORTAVEU DEL PSC A BEGUES Em sento molt honorat per haver estat escollit membre de l’executiva del PSC i portaveu de l’agrupació del partit a Begues. Em vull adreçar a vosaltres en representació dels meus companys i companyes amb qui m’uneixen uns ideals socialistes amb el desig de poder ser útil i servir-vos d’interlocutor amb el PSC, intentant sempre, per sobre les altres coses, ser el més proper a la ciutadania. Com sabeu el PSC, en aquestes eleccions municipals tan

decisives per al canvi al nostre municipi, no ens presentarem com a PSC. Però els i les socialistes de Begues anirem integrats en la candidatura que encapçala la Margarida Camprubí i Vendrell, en el partit Gent de Begues, PM. Gent de Begues és un grup de persones amb idees renovadores en les quals el PSC confia per treballar per un canvi a Begues. Un canvi que millori la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, malgrat els temps econòmicament difícils que estem vivint.

Confiem i estem il·lusionats/des en el nou projecte i així us ho vull transmetre com a portaveu del PSC.

Grup Municipal del PSC

AGUA GRATIS, PUES SÍ. Y 300 PUESTOS DE TRABAJO, TAMBIÉN. Y CON SÓLO 4 CONCEJALES A DEDICACIÓN COMPLETA, NO CON TANTOS COMO HAY AHORA Queda muy cercano el momento en que la ciudadanía tendrá que elegir a las personas que durante cuatro años regirán los destinos de sus pueblos y ciudades. Para que la decisión que se tome sea hecha en conciencia y en consecuencia los partidos políticos tenemos que dar a conocer nuestro programa. Un programa electoral que es el contrato que los políticos firman con sus votantes. Desde el Partido Popular de Begues queremos adelantar y dar a conocer los puntos que nosotros consideramos más importantes del programa que ofrecemos en las próximas Elecciones Municipales Y tal como indico en el titular de este artículo ofrecemos agua gratis, pretendemos crear puestos de trabajo y reducir el gasto en cargos públicos en el Ayuntamiento. Con nuestras propuestas pretendemos algo muy sencillo. Liberar en lo posible a la ciudadanía del coste que representa en la actualidad mantener un hogar. Dar la po-

14

sibilidad a toda aquella persona que lo desee de poder trabajar en Begues. Reducir en lo posible el gasto ordinario del Ayuntamiento. Son momentos duros por la crisis que estamos padeciendo. Una crisis que nos ha demostrado que nuestro sistema social se tambalea. Un sistema social que sólo se justifica porque trata de aliviar las situaciones complicadas que tienen algunas personas. Pero no nos engañemos, las ayudas sociales sólo dependen de una cosa: dinero. Ya sé que muchos dirigentes políticos se llenan la boca con sus elogios sobre las políticas de ayuda social que supuestamente han desarrollado. Unas políticas a las que hoy no pueden hacer frente ni las administraciones locales, ni las autonómicas ni la del Estado. El socorro y auxilio de las personas en dificultades tiene que ser el centro de la acción política pero sólo se conseguirá con una economía fuerte. Ahí es donde hemos estado trabajando desde el Partido Popular de Begues en los últimos cuatro años. Nuestra prioridad son las personas: dar oportunidades laborales a aquellas que lo necesitan; poder solucionar los

problemas de las personas que no pueden hacer frente a situaciones difíciles en los terrenos de la economía, de atención social y de la salud. No olvidamos tampoco que la calidad de vida y el bienestar requieren de un entorno ordenado, limpio y en perfecto estado. Si no hay ingresos la calidad de todos esos servicios también se rebaja y se acaba en una degradación importante del entorno. Por todo lo anteriormente expuesto estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo. Es nuestro compromiso con nosotros, nuestras familias, nuestras amistades, con la vecindad y con todas las personas que viven en Begues. En conseguirlo nos vamos a dejar la piel, si los votantes de Begues lo consideran oportuno.

Fina Redondo Solís Portavoz del GM del PP de Begues ppbegues@ppbegues.es


INFORMATIU MUNICIPAL BEGUES

BEGUES MUNICIPI CAPDAVANTER Fa quatre anys que la ciutadania em va atorgar la confiança per governar i ICV Begues va liderar la creació d’un nou govern de coalició. Vam apostar per un canvi en l’enfocament de la política municipal amb el propòsit i el compromís de fer-la més propera i més oberta a la ciutadania. Durant aquests quatre anys s’ha posat en pràctica una nova forma de governar, creada a partir del diàleg, de l’escolta activa amb els diferents agents socials, del consens d’un equip de govern, de la participació i de la informació. Un govern que ha treballat per estar al servei del bé comú, que ha fet de Begues un municipi per a les persones i

de les persones, malgrat les cirscumstàncies de la situació econòmica actual. En aquesta legislatura hem afrontat la reducció del 50% del pressupost municipal des de 2007 com un gran repte i hem donat resposta a aquest context advers amb una gestió política coherent, competent i valenta. En aquest sentit, hem dotat a Begues d’uns equipaments educatius i culturals de qualitat, com l’Institut i el Centre Cívic i la Biblioteca; hem apostat per projectes innovadors i que enriqueixen el territori, com la biomassa; hem preservat i dinamitzat econòmicament el nostre entorn natural amb el projecte de modificació d’usos de sòl no urbanitzable; hem impulsat projectes com la Nau, que reflecteixen el suport al teixit associatiu; hem promogut un pla de mobilitat que ha pacificat el trànsit i ens ha permès gaudir d’una zona centre de vianants per a tothom, i hem donat suport i hem incrementat

les polítiques socials i d’ocupació fent costat a les persones més vulnerables. Aquests són, entre molts altres, els projectes que hem portat a terme durant aquest mandat i n’estic molt orgullós. Al capdavant d’una formació com és ICV Begues i amb la feina feta fins ara, vull seguir afrontant amb valentia els nous reptes que queden per fer de Begues un poble ric en valors, en innovació i dinamisme i en confiança cap al futur, cosa que està fent de Begues un municipi capdavanter.

l’hora de contribuir en la millora de la salut de la nostra ciutadania, vetllant per aquesta des de les diferents polítiques públiques com poden ser esports, educació, urbanisme, serveis socials, cultura, mobilitat i un llarg etcètera. Totes elles tenen una altra finalitat a la de la pròpia salut, però això no vol dir que no incideixin d’una forma molt important en el nivell de salut de la nostra població. Tant des dels serveis d’assitència sanitària municipals, com des de la nostra àrea de salut de l’ Ajuntament, ens preocupem pel benestar de la nostra ciutadania promovent i vertebrant des d’aquesta última les prestacions i serveis de les altres polítiques, a partir d’objectius concrets de millora de la Salut i de prevenció o reducció de riscos. Hem signat convenis amb l’ Agència de Protecció de la Salut per garantir la protecció d’aquesta en el nostre territori i amb l’ ICO per desenvolupar accions de prevenció i control del càncer en el nostre poble de Begues.

També hem creat i donat suport a espais com el de l’Espai Nadó, dedicat a la promoció de la salut dels infants i de les seves famílies i a l’entitat AREOLA, grup de suport a l’alletament i la criança materna. Hem organitzat i consolidat diferents activitats de promoció i prevenció de la salut en l’entorn d’una alimentació saludable, de la promoció d’exercici físic i de l’eliminació d’elements nocius per a la nostra salut. Perquè Begues gaudeixi d’una bona salut és fonamental sensibilitzar la nostra població i fomentar estils de vida saludables, constituint així una estratègia possible per disminuir el risc de patir una malaltia. Així hem vetllat i prioritzat des de CiU, en la salut del nostre poble de Begues.

Ramon Guasch Grup Municipal ICV

LA SALUT DE BEGUES La Salut de la població en un territori, i en concret en el nostre poble, és un objectiu molt més ampli que el de l’assitència sanitària. Diversos estudis ens mostren que l’assistència sanitària clàssica té una influència de l’ 11 % sobre la salut de les persones, és a dir que només contribueix en una petita part sobre el nivell de salut d’aquella població. La resta té a veure amb els hàbits d’alimentació que un adquireix, l’exercici, l’educació, el consum d’alcohol o substàncies generadores de dependència, el nivell de contaminació, el nivell i la qualitat de l’ocupació, l’índex de desigualtats socials, les condicions d’habitabilitat i tot un seguit de determinants de la salut. Des de l’ Ajuntament de Begues i concretament des de la nostra àrea de Salut sempre hem estat molt susceptibles a

Grup Municipal CiU Begues www.ciubegues.cat

QUATRES ANYS DE FEINA FETA PER ESQUERRA A L’AJUNTAMENT El 22 de maig Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions municipals renovant el nostre compromís per fer de Begues un poble políticament pròxim, socialment just, econòmicament pròsper, culturalment avançat i territorialment sostenible. Per primer cop, Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions a Begues havent acumulat una important experiència de govern. En aquesta legislatura hem governat a l’Ajuntament de Begues a través d’un pacte de govern entre ICV-ERC-CiU en què hem tirat endavant polítiques avançades des d’una perspectiva nacional i d’esquerres. Malgrat les retallades pressupostàries, ERC complim les promeses que fem. Esquerra hem executat la pràctica totalitat del programa electoral en les regidories que hem exercit la responsabilitat: Cultura, Educació, Política

Lingüística, Acció Social, Esports, Cooperació i Solidaritat, Comerç i Ocupació. Tot i que les dificultats econòmiques no ens han permès desenvolupar totes les polítiques amb la celeritat que preteníem, esperem tornar a comptar amb la vostra confiança per continuar la feina començada. Igualment, Esquerra Republicana ens sentim corresponsables del conjunt de les polítiques del govern, que en línies generals han estat força encertades i ben encaminades, especialment en consolidar un model de poble sostenible i respectuós amb el medi que ens envolta. En l’actual conjuntura econòmica, els partits polítics hem de plantejar propostes per sortir de l’atzucac de la crisi. Esquerra Republicana proposem caminar cap a un Begues econòmicament pròsper apostant per l’economia productiva, estimulant nous sectors econòmics i abandonant definitivament el maleït model especulatiu del sòl i l’habitatge. En aquesta legislatura hem iniciat algunes iniciatives que s’han de desenvolupar en els propers quatre

anys, el turisme cultural i l’energia de biomassa en són dos exemples. Ara fa tot just un any, es va celebrar a Begues la històrica i exitosa Consulta sobre la independència organitzada per l’associació Begues Decideix i que va comptar amb el suport de diferents col·lectius del poble. Esquerra Republicana ens hi vam implicar des del primer moment perquè entenem que Begues ha d’estar a l’avantguarda de l’exercici del dret a decidir perquè també és des dels ajuntaments que construïm el país cap a la independència. Esquerra Republicana fem una crida a la gent republicana, independentista i d’esquerres de Begues a acompanyarnos a construir l’espai de l’esquerra nacional al nostre municipi en el qual volem comptar amb la vostra complicitat. Està en joc el model de poble que volem, és a les nostres mans triar quin Begues volem per al futur. Salut i República!

Grup Municipal d’ERC

NÚM. 84 / EDICIÓ ESPECIAL — 15


Ajuntament de Begues

BALANÇ LEGISLATURA 2007-2011

Infobegues - Edició Especial  
Infobegues - Edició Especial  

Infobegues - Edició Especial