Page 1


CORNELLÀ, UNA CIUTAT SOLIDÀRIA, 2011 Ajuntament de Cornellà de Llobregat Departament de Solidaritat Plaça dels Enamorats, 6 Tel. 93 3770212. Ext. 450 Horari d’atenció: dilluns a divendres de 10 a 13 h Punt de Solidaritat C/ Mossen Andreu, 17 Tel. 93 376 28 00 A/e: punt-solidaritat @ aj-cornella.cat Horari d’atenció: dilluns a divendres de 17 a 21 h


COOPERACIÓ


AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PROJECTE:

Construcció d’una Escola Bressol a Nouadhibou País on s’actua: Mauritània Entitat contrapart del projecte: ASOMOBE, Ass. Solidaria Montse Bernat. L’Ajuntament de Cornellà mitjançant el suport directe a l’entitat ASOMOBE, crearà, durant aquest any i el 2012, una Escola Bressol per a nens i nenes, amb edats compreses entre 0 i 5 anys, en un barri de nova creació a la ciutat de Nouadhibou. Amb aquest projecte es crearà un servei necessari per cobrir les necessitats un barri nou de la ciutat de Nouadhibou, que ha crescut sense tenir en compte les necessitats bàsiques necessàries i que a l’actualitat, amb la col·laboració de diferents entitats i municipis de Catalunya s’estan creant.


Projecte:

Posada en marxa de dos centres cívics (socio-culturals) al districte de Menara (Marroc) i al municipi de Loudaya País on s’actua: Marroc Projecte desenvolupat per una Xarxa de Municipis del Baix Llobregat: Viladecans, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà Cornellà de Llobregat. L’objectiu general del projecte és donar suport a la definició de les polítiques locals de proximitat i la implementació de polítiques socials al districte de Menara, a Marràqueix ciutat i als municipis de Loudaya, Souhila, Tasseltant i Saada, tot enfortint els processos democràtics en l’àmbit local i la posada en marxa de dos centres cívics al districte de Menara, a Marràqueix ciutat i al municipi de Loudaya que oferiran a la població programes (l’esport com a eina integradora, suport a l’associacionisme) i serveis (recursos per a les dones, recursos per als joves; suport al cooperativisme,etc) per ales dones, els infants i la gent gran.


PROJECTE:

Escola Bressol “La Güera” País on s’actua: Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria El vincle de l’Ajuntament de Cornellà i les famílies de la Ludoteca Municipal amb els campaments de refugiats sahrauís, començat fa més de 3 anys, ha continuat consolidant-se, sobretot amb la tarbia de La Güera. Des de la primera visita s’han realitzat diferents activitats: recollida de joguets i material educatiu, enviament de 215 bates pels nens/es i professores, s’ha treballat amb el intercanvi de coneixements de tècniques educatives entre les ludotecàries i les professores de la tarbia, així com un programa d’higiene buco-dental. Els infants de la tarbia i de la ludoteca el Dau han mantingut una relació de complicitat cultural mitjançant el intercanvi de cartes, dibuixos i fotografies. Aquest vincle ajuda a entendre, i sensibilitzar als infants i famílies de Cornellà amb les dificultats de la vida diària en un campament de refugiats.


PROJECTE:

Pavelló Poliesportiu Cornellà Solidari de Jinotega País on s’actua: Nicaragua Amb l’execució d’aquest projecte es contribuirà al desenvolupament esportiu del municipi i del Departament de Jinotega. Proveir la ciutat de les infraestructures esportives adients per a la realització de diverses activitats esportives, que contribuiran a fer de l’esport un mitjà de participació, integració i cohesió social. Aquest any 2011 s’està finalitzant el cobriment de la instal·lació i l’equipament interior.


ENTITATS DE COOPERACIÓ DE CORNELLÀ


AMÈRICA DEL SUD CATRATXHOS, ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ AMB HONDURES Projecte: Funcionament i despeses d’escolarització de l’escola Santa Teresa de Jesús i del centre de capacitació juvenil “casa populorum progressio” País on s’actua: Hondures El projecte té per objectiu escolaritzar de forma gratuïta, i amb qualitat, a nens/es i joves en situació d’extrema pobresa mitjançant el manteniment de l’escola i el centre de capacitació a Tegucigalpa (Hondures). A més, els alumnes amb més carències nutritives reben un recolzament alimentari diari i 31 joves de zones rurals poden continuar la seva educació secundaria a la “Casa Populorum Progressio”, mitjançant un sistema de beques. Aquest projecte contribueix al desenvolupament dels infants i Joves de les comunitats indígenes, lluitar contra la pobresa i promoure la igualtat d’oportunitats entre home i dona mitjançant el dret a l’educació i un desenvolupament integral.


ASSOCIACIÓ DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA ASTROLABIO PROJECTE: INSTITUCIÓ EDUCATIVA “Virgen de la Candelaria” a Villa Maria de triunfo País on s’actua: Perú L’any 2010 amb l’ajuda de l’Ajuntament de Cornellà, a la ciutat de Lima (Perú) van iniciar la construcció d’una escola i aules educatives per infants de 6 a 12 anys, que hores d’ara ja ara estan utilitzant. Els objectius de l’entitat son satisfer les necessitats d’infraestructura, rehabilitació, equipament i manteniment de les institucions educatives en aquesta zona d’extrema pobresa. Astrolabio seguirà construint educació i seguretat a la mateixa zona, on calen molts recursos.


AMICS DE LA INSTITUCIÓ CLARETIANA PROJECTE: Un niño, un libro, “Peteî mitâ, peteî kuatia aranduka” País on s’actua: Paraguai Fa 10 anys que les missioneres de la Institució claretiana van obrir dues aules a una escola a Lambaré (Asunción). Ara, concreten el projecte apropant la lectura com a manera d’aprenentatge omplint de material la biblioteca. Utilitzen la lectura per a desenvolupar un esperit crític, i reforçar la tasca escolar millorant la comprensió lectora, escrita i el lèxic. A més, amb un sistema de beques AMIC afavoreixen l’escolarització de famílies amb dificultats socials i econòmiques.


ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS INFANTS DE NICARAGUA PROJECTE: “Vaso de leche” País on s’actua: Nicaragua Moltes famílies de Managua no compten amb els recursos suficients per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació dels seus fills, així que l’entitat, a través de l’escola Nueva Vida, poden prendre un got de llet diàriament, servint així també d’incentiu per assistir a l’escola i rebre educació. És una manera beneficiosa pel desenvolupament de la regió i que famílies i escola mantinguin llaços de solidaritat amb Catalunya i la nostra ciutat.


ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR PROJECTE: Rescat de la memòria històrica d’alfabetització a Nicaragua País on s’actua: Nicaragua Projecció, millora i ampliació dels recursos del museu d’alfabetització de l’Associació. D’aquesta manera es reconeixerà l’experiència viscuda durant la Gran Cruzada Nacional de Afabetización al 1980, així com es veuran els materials emprats des de la Cruzada fins ara. Amb la difusió amb conferències de l’èpica de l’alfabetització pels centres educatius /universitats i el contingut del museu, es divulgarà l’historia de l’alfabetització servint com a exemple.


FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PROJECTE: Apoderament de dones a la comunitat i projecte integral de millora de les condicions dels miners País on s’actua: Colòmbia i Nicaragua Alguns dels projectes destacats de la Fundació Pau i Solidaritat són l’Apoderament de les mares de comunitats del barri de Potosí a Ciudad Bolívar, Colòmbia, on es treballa comunitàriament per aconseguir un treball i salari dignes per aquestes dones que tenen cura de les llars d’infants del barri. Altres, com el Projecte integral per a la millora de les condicions sociolaborals, sanitàries i tecnològiques del Triangle Miner de Nicaragua, han significat la posada en marxa d’una oficina d’assessorament en matèria de pensions i incapacitats i assessorament tècnic en temes de salut laboral dels treballadors de la mineria.


CORNELLÀ SOLIDARI PROJECTE: Establiment d’un taller de confecció a Jinotega, fase II País on s’actua: Nicaragua El projecte, que es va iniciar a l’any 2010, dona suport a la creació i desenvolupament d’una cooperativa de dones per l’elaboració de roba esportiva que permetrà el desenvolupament social d’aquest grup de dones residents als barris perifèrics de Jinotega. Aquest segon any, l’objectiu de l’entitat és consolidar el projecte, que sigui viable i pugui assegurar la seva autonomia.


CREU ROJA Projecte: Enviament de material sanitari a Jinotega País on s’actua: Nicaragua La cooperació internacional constitueix la projecció exterior del compromís de la Creu Roja, fonamentant la seva acció a favor de la pau, per millorar de forma estable i duradora la vida de les persones i comunitats, propiciant valors humanitaris i solidaris. Per aquest motiu des de la Creu Roja a Cornellà destinen l’1% del pressupost a la cooperació internacional. La ciutadania cornellanenca sempre ha estat sensible envers la Institució, col·laborant de forma solidària en les diferents accions humanitàries on més calia actuar: Lorca, Gaza, Haití, Japó, Jinotega... Actualment participen amb la Creu Roja Nicaragüenca a Jinotega per tal de fer un enviament de farmacioles, amb eines de primera necessitat


ÀFRICA FUNDACIÓ COMAPOSADASINDICALISTES SOLIDARIS PROJECTE: Programa per la integració laboral i sindical del nord del Marroc, fase III País on s’actua: Marroc Té per objecte donar suport al pla de la Federació Democràtica del Treball, la contrapart al Marroc. En aquesta tercera fase es projecta el seguiment dels centres que ja hi ha en marxa i la implantació de nous centres formatius i es consolidin com a estructures estables de la FDT. Per aconseguir-ho s’està habilitant, equipant i dotant de personal educatiu i administratiu als 5 centres. S’implementa així també un pla de formació en matèria d’informàtica, idiomes i formació ocupacional.


CORNELLÀ AMB EL POBLE SAHRAUÍ PROJECTE: Vacances en Pau 2011 País on s’actua: Campaments de refugiats sahrauís, Algèria A l’estiu, famílies de Cornellà acullen a infants sahrauís dels campaments de refugiats de Tindouf, fent possible que coneguin una realitat sociocultural diferent a la que coneixen i evitin les condicions geogràfiques i climàtiques del desert durant juliol i agost. L’objectiu global es l’acolliment a Cornellà de 8 nens i nenes sahrauís per poder contribuir a la millora del benestar i facilitar l’accés a l’atenció sanitària general i especialitzada. Per altre costat s’aconsegueix donar a conèixer la realitat del poble sahrauí mitjançant la relació amb les famílies catalanes i donar suport al procés d’autodeterminació del poble sahrauí.


BARCELONA ACCIÓ SOLIDÀRIA Projecte: Formació i capacitació de les dones a Thionk-Essl. Fase III País on s’actua: Senegal En aquest 2011 es proposa seguir amb la continuïtat del projecte amb la ampliació del treball amb l’ajuntament i l’estat de Senegal amb la capacitació formativa de dones. Les dones que participen al projecte aprenen a millorar les competències en quant a cooperatives agrícoles, marc legal, gestió econòmica i tècniques de venda. Amb aquesta formació s’aconsegueix millorar les tècniques i l’eficiència, dotant així també de recursos com l’extracció automàtica de l’aigua i maquinària per conrear. Totes aquestes activitats milloren el rendiment de l’estructura de treball comunitària de la regió.

CORNELLÀ SOLIDARI Projecte: Desenvolupament zona rural a Njore i manteniment de l’Hospital de Yemessoa País on s’actua: Camerun El projecte es desenvolupa a la zona rural de Njore dirigit a les dones i a l’hospital de Yemessoa, al Camerun. Els objectius bàsics del projecte són donar suport al treball destinat a les dones i crear un programa de formació i promoció de la salut, així com el manteniment de l’Hospital de Yemessoa que dona servei a una població d’unes dos mil persones.


NASSARA, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PROJECTE: Equipament del Centre d’orfes Issouka País on s’actua: Burkina Faso En els 3 últims anys Nassara ha dedicat tots els seus esforços a la construcció d’un orfenat. Ara, ja construït, s’està equipant amb el material necessari per poder atendre i cobrir les necessitats bàsiques de nutrició, sanitat i estudi de 70 infants. És un gran pas endavant que els nens comptin amb un lloc on poder pernoctar amb seguretat i condicions. A més, l’entitat també té dos projectes més vinculats al Centre d’Orfes: un hort comunitari i un taller de sabó de Karité.


ASSOCIACIÓ GENT TERANGA PROJECTE: Projectes educatius i lúdics per a la infància de Senegal País on s’actua: Senegal Dos projectes de l’entitat fomenten la igualtat i el respecte als drets humans, especialment de la infància i adolescència de Senegal: “els amics Talibé” pels nens del carrer millorant els àmbits sanitaris, nutritius, lúdics i educatius; i el projecte “Ñoo bokk kër gi, Compartint a casa”. Centre social, cultural i lúdic pel barri amb cursos d’informàtica, biblioteca i sala de lectura, sala de jocs i joguines, tallers d’arts plàstiques, etc.


ASOMOBE, Associació Solidària Montse Bernat PROJECTE: Construcció d’una nova Llar d’Infants País on s’actua: Mauritània L’Entitat Asomobe, durant els anys 2011-2012, portarà terme la construcció d’una nova Llar d’Infants amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà i l’Ajuntament de Nouadhibou (Mauritània). En aquest projecte l’objectiu principal és aconseguir el benestar dels infants de 0 a 5 anys de la zona, en un barri de nova construcció, en la que manquen encara varis serveis bàsics, com la llar d’infants. Es preveu l’assistència de 100 nens/es i s’aconseguirà també que es generin noves incorporacions de dones al món laboral, que seran les principals encarregades de complir amb aquesta tasca tant important, l’educació dels infants.


IPI COOPERACIÓ, Associació Iniciativa pro Infància PROJECTE: Protecció de la infància País on s’actua: Etiòpia El seu objecte social és la protecció de la infància desemparada i la defensa del seus drets. La zona geogràfica principal d’actuació principal és Àfrica i, en especial, Etiòpia. Les activitats que duen a terme estan enfocades a fomentar l’educació i la formació, com a elements bàsics en el desenvolupament i creixement de la persona. Col·laboren amb els països del sud a través de les escoles i centres formatius locals, dotant-los de les infraestructures, mitjans i eines necessàries per a dur a terme la seva funció, i incidint també en àmbits com la salut i la defensa de la igualtat de gènere.


SENSIBILITZACIÓ


AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT CAMPANYA: “Vides precàries”, Cornellà cooperant per transformar les realitats dels refugiats/des Prenent com a referència el 20 de juny, Dia Internacional del refugiat, el departament de solidaritat, ha engegat un programa de sensibilització pel 2011 que recull exposicions i diferents activitats per conèixer millor la situació dels refugiats/des. Les activitats pretenen apropar a Cornellà les conseqüències en les vides de les persones afectades, i la importància de mantenir el compliment dels drets humans en situacions tan precàries.

Principals campanyes de sensibilització a la ciutat: Cicle de foment de la Pau: Entre tots construïm la Pau

El conjunt d’activitats que arreplega el cicle de pau i no violència, és un treball en que els centres educatius, esportius i lúdics, així com entitats, comerços, biblioteques i més espais de la ciutat uneixen esforços per arribar a tot els ciutadans de Cornellà, per treballar la pau mitjançant un ampli ventall d’alternatives (espectacles, xerrades, vídeo-fòrums, contes i tallers, etc).

XII Fira de la Solidaritat

La Fira de Solidaritat és un esdeveniment que mostra els projectes i les entitats que estan treballant voluntàriament en aquest camp i faci partícip a la resta de la ciutat. El programa de la Fira es realitza conjuntament, entre l’Ajuntament de Cornellà i les entitats de solidaritat que participen.


Cicle de Solidaritat

Un espai on compartir, des de diferents espais de la ciutat, projectes de cooperació i activitats de tot allò que envolta a la solidaritat, la igualtat de gènere, drets humans, valors com la pau, la tolerància, responsabilitat amb les desigualtats, el civisme, etc.

Propostes educatives

Es crea una oferta de recursos de les entitats per fomentar la solidaritat. Aquestes activitats proposades per part de les associacions de solidaritat es posen a l’abast de la ciutat i centres educatius a principi de curs. Aquesta és una nova línia de treball per desenvolupar la sensibilització de la solidaritat des de la infància i la joventut.


CATRATXHOS, ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ AMB HONDURES CAMPANYA: Un projecte en comú 2011 L’objectiu és sensibilitzar de la importància de la cooperació i el treball voluntari, així com mostrar les oportunitats de cooperar amb la situació de Joves i infants hondurenys. El duen a terme mitjançant exposicions itinerants amb material didàctic on es destaca la realitat d’Hondures i l’explicació del projecte al centre de capacitació Juvenil populorum progressió, xerrades (a destacar la del president de la contrapart ACOES Hondures, el Padre Patricio); activitats a les escoles (venda de llibres a un euro, esmorzar solidari, cartes d’escoles a alumnes del centre a Tegucigalpa i compartir material didàctic de Sensibilització).


AMICS DE LA INSTITUCIÓ CLARETIANA CAMPANYA: Viu l’experiència! A l’estiu ofereixen l’oportunitat de viure l’experiència de dedicar les vacances d’estiu cooperant a camps de treball amb joves i infants de Paraguai i República Dominicana. Aquests camps donen alhora l’oportunitat de difondre mitjançant xerrades , exposicions i sopars solidaris, la situació d’aquests països i el treball que hi realitzen les missioneres en els camp de la salut, amb indígenes i amb dones.


ASOMOBE ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MONTSE BERNAT CAMPANYA: Sensibilització al 1r mon de les necessitats infantils i juvenils del 3r món Els objectius de les campanyes de sensibilització, d’aquesta nova entitat a Cornellà , són fer conèixer l’entitat a la ciutat i els seus projectes. Es pretén mitjançant xerrades solidàries i recollida de material pels centres escolars de Mauritània i Marroc, implicar als ciutadans mitjançant aportacions, aconseguir socis i/o voluntaris/es per recolzar les campanyes.


CORNELLÀ AMB EL POBLE SAHRAUÍ CAMPANYA: Sensibilització sobre la situació sociopolítica del poble sahrauí L’entitat realitza campanyes de difusió de les condicions dels refugiats dels campaments de refugiats a Tindouf i la situació del Sàhara Occidental. La seva participació amb xerrades sobre els drets humans al Sàhara occidental, assistència a Fires i sopars solidaris, pretén apropar la realitat al ciutadà i incrementar la col·laboració dels ciutadans en causes solidàries.


BARCELONA ACCIÓ SOLIDÀRIA CAMPANYA: Conèixer, Actuar i cooperar Campanya de sensibilització en vers la ciutadania, en general, per donar a conèixer la realitat dels països de l’Àfrica occidental i aconseguir canvis d’actitud, obertura de mires i conscienciació. Incideixen en l’educació a les escoles per comprometre’s també amb els valors de la interculturalitat i la tolerància. Ofereixen exposicions fotogràfiques, xerrades-col·loquis i un espai web dedicat a la sensibilització per compartir recursos pedagògics i material. També tracten d’aconseguir la cooperació amb una actitud activa i real, a traves de recollides de material sanitari, escolar.. i estimular la participació de oneges a Àfrica Occidental i la participació ciutadana en associacions de cooperació.

CEIJ MOWGLI CAMPANYA: 40 anys solidaris. Valors dels drets i deures dels infants i joves Sensibilització envers la realitat actual de molts països del món on aquests drets d’infants i joves no es compleixen i es veuen vulnerats. Volen compartir els 4 valors fonamentals que conformen l’ideari de la entitat: respecte, empatia, cooperació, i altruisme. Programen, i ofereixen a la ciutat i al seu centre Jocs dels drets d’infants, debats amb joves, exposicions, xerrades, jocs amb famílies. Participen també al cicle de foment de pau, cicle de la solidaritat, fira de la solidaritat i vacances en pau.


ASSOCIACIÓ SOLIDARIA GENT TERANGA CAMPANYA: Cornellà amb els infants de Senegal Sensibilitzar amb un caire informatiu i lúdic, convidant a la solidaritat i l’associacionisme mitjançant activitats i esdeveniments que divulguin la cultura i costum senegaleses. La tolerància i la interculturalitat es treballa també sensibilitzant amb recollida de material, socis, caravana solidària, exposicions i xerrades, fira de la solidaritat, calendaris.


SINDICALISTES SOLIDARIS CAMPANYA: Cooperar des de l’administració local: materials per als treballadors/es Mitjançant material informatiu, un reportatge audiovisual i una exposició itinerant volen apropar als treballadors/es de Catalunya l’importància de cooperar amb els treballadors/es del Sud. A més de divulgar quines son les condicions laborals al mon i la cooperació sindical internacional, volen promoure la participació directa d’aquests treballadors/es. El seu programa de sensibilització inclou fer conèixer als treballadors dels ajuntaments les conseqüències de la globalització a l’economia, les condicions dels treballadors d’administracions de països del sud, la cooperació al desenvolupament sindical i les opcions al seu abast per poder cooperar des del lloc de treball.


ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR CAMPANYA: Nicaragua, una visió històrica Com a entitat que treballa amb Nicaragua volen donar a conèixer la realitat actual del país i despertar interès respecte a la seva historia a traves de la selecció de material visual i aportacions de diferents ponents en jornades de debat, i així, que serveixi de base de reflexió i potencií la participació en l’àmbit de la solidaritat en aquest país. Per altre costat també donaran suport al fons històric i divulgatiu que l’entitat té a Catalunya.

CORNELLÀ SOLIDARI CAMPANYA: Sensibilització sobre la cooperació a Àfrica i Sudamèrica Des de Cornellà Solidari organitzen campanyes de sensibilització que acosten a la ciutadania de Cornellà els projectes i així aconseguir la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes. Al llarg dels anys han impulsat diferents iniciatives com campanyes de recollida de material, partits benèfics, xerrades, sopars solidaris, festivals de dansa, xocolatades al campament oriental i debats. L’entitat té una participació destacada en alguns dels principals esdeveniments de la ciutat.


A.C.R. PEÑA DOMINÓ DE SANT ILDEFONS (Ajuda en Acció) CAMPANYA: Sensibilització de la situació de pobresa als països del tercer mon Donar a conèixer la situació de necessitat en la que viuen nens i nenes amb les seves famílies a les seves comunitats, i així millorar les seves condicions de vida. A través de l’organització i participació a actes i activitats al llarg del 2011, per informar de les maneres possibles d’eradicar la situació de pobresa i donar continuïtat a l’apadrinament dels nens/es d’Hondures.

ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT I FUTUR

Gent i Futur és una associació amb molta motivació i compromesa socialment, que intenta col·laborar desinteressadament en els esdeveniments de la ciutat. Un exemple és l’enviament de la recaptació de la grossa de Nadal a El Salvador –a Nueva Esperanza, Bajo Lempa-, el projecte de patronatge industrial. A més, l’associació també ha participat en el projecte de cooperació amb els camps de refugiats de Tindouf (Algèria) amb l’elaboració de 216 bates per als infants de l’escola bressol de La Güera.


CREU ROJA CAMPANYA: 100 anys al servei de les persones Enguany, es commemoren els 100 anys de Creu Roja Cornellà. La seva missió d’ajuda i de compromís varen començar amb l’ajuda d’emergència a les greu riuades de Cornellà a començaments del s. xx. Pocs anys més tard, perdurant el sentiment de col·lectivitat es va establir una seu a Cornellà. Així es pot dir que porten ja un segle actuant, amb l’implicació dels valuosos voluntaris/es, en diferents serveis d’emergència,socors, millora de la qualitat de vida de les persones i de prevenció en actes socials, culturals i esportius.


Amb el suport de:

Cornellà, una ciutat solidària  

Projectes de cooperació que impulsen l'Ajuntament i les entitats de Cornellà arreu del món / Proyectos de cooperación que impulsan el Ayunta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you