Page 1

Novembre2011 // 287

Mantenim els equipaments amb la responsabilitat de tots


287

NOVEMBRE 2011

04. Equipaments Responsabilitat i civisme a la ciutat Cornellà necessita la complicitat de tots per protegir els avenços i les infraestructures de què s’ha dotat els últims anys.

07. Economia Aprovació dels pressupostos per a l’any 2012 El Ple de l’Ajuntament aprova els comptes per a 2012 amb els vots a favor del PSC i d’ICV-EUiA. És un pressupost social, responsable i prudent, en paraules de l’alcalde.

09. Economia 3a. edició de Cornellà Creació-Fòrum Felipe González, Rigoberta Menchú, directors d’empreses capdavanteres… Sis referents de la política i l’empresa visiten Cornellà aquest any.

12. Barris Pla Integral de Sant Ildefons Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL i MAPI, S.L. http://nou.cornellaweb.com/ca/cornellaInforma.asp

D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

L’actuació integral desenvolupada des de l’any 2006 al barri de Sant Ildefons ha actualitzat 40 equipaments.

15. Societat Dia internacional contra la violència masclista El 21 de novembre el Citilab acull la lectura d’un manifest, un monòleg i un concert de piano. La ciutat disposa de quatre punts d’ajuda a les víctimes de maltractament.

16. Cultura La XBC, molt més que un servei de préstec La Xarxa de Biblioteques de Cornellà a més de prestar materials als seus 37.800 socis, organitza diferents tallers i activitats culturals per a totes les edats.


L’alcalde Antonio Balmón

Cornellà necesita la responsabilidad de todos para mantener su bienestar

E

ls veïns i les veïnes de Cornellà disposem de més de 80 equipaments públics, i gairebé la meitat d’ells són nous o s’han reformat en els darrers sis anys. No cal recordar les escoles bressol, la residència Teresa Duran, la Biblioteca Marta Mata o l’espai esportiu Sant Ildefons, per citar-ne alguns. Són serveis, prestacions que ens mereixem i que hem de gaudir des de la responsabilitat i el respecte. No podem pensar a curt termini; la nostra missió com a ciutadans és fer un pas més, somiar amb el Cornellà que desitgem i treballar per aconseguir-lo; però també evitar desfer els passos de creixement i innovació que hem fet en aquests últims anys de bonança. Ara la situació ha canviat, tots en som conscients i ho sofrim, i per això es fa més important, si s’escau, la necessitat de conservació i manteniment del Cornellà actual, que és la nostra casa, la casa de tots. Com un arbre adult que ja no necessita una vara per redreçar-lo, però sí aigua i adob, sí cura i compromís, sí civisme. Civisme no en el sentit reduït de la paraula, no exclusivament com a oposat a vandalisme, que també; sinó, i aquí també demano un pas més, en el seu significat més ampli, en el seu concepte clàssic: el d’una ciutadania que s’implica i col·labora, que utilitza els recursos amb sentit comú i que defensa allò públic des de la solidaritat, però també des de la racionalitat. En definitiva, un civisme indispensable per protegir el nostre sistema de benestar.

L

os vecinos y vecinas de Cornellà disponemos de más de 80 equipamientos públicos, y casi la mitad de ellos son nuevos o se han reformado en los últimos seis años. No hace falta recordar las escuelas bressol, la residencia Teresa Duran, la Biblioteca Marta Mata o el espacio deportivo Sant Ildefons, por citar algunos. Son servicios, prestaciones que nos merecemos y que hemos de disfrutar desde la responsabilidad y el respeto. No podemos pensar a corto plazo; nuestra misión como ciudadanos es dar un paso más, soñar con la Cornellà que deseamos y trabajar para conseguirla; pero también evitar desandar los pasos de crecimiento e innovación que hemos dado en estos últimos años de bonanza. Ahora la situación ha cambiado, todos somos conscientes y lo sufrimos, y por ello se hace más importante, si cabe, la necesidad de conservación y mantenimiento de la Cornellà actual, que es nuestra casa, la casa de todos. Como un árbol adulto que ya no necesita una vara para enderezarlo, pero sí agua y abono, sí cuidado y compromiso, sí civismo. Civismo no en el sentido reducido de la palabra, no exclusivamente como opuesto a vandalismo, que también; sino, y aquí de nuevo pido un paso más, en su significado más amplio, en su concepto clásico; el de una ciudadanía que se implica y colabora, que utiliza los recursos con sentido común y que defiende lo público desde la solidaridad pero también desde la racionalidad. En definitiva, un civismo indispensable para proteger nuestro sistema de bienestar.


Equipaments

Ser cívico en Cornellà es cuidar de la ciudad y sus equipamientos

R

esponsabilidad y prudencia son las claves para mantener los equipamientos de la ciudad. La situación actual de crisis e incertidumbre acentúa la necesidad de conservar lo que se ha conseguido en años anteriores. Se trata, en definitiva, defender y proteger los servicios alcanzados. Éste es el eje de la nueva campaña de civismo “Cornellà casa teva, cuida-la”, que se ha lanzado en los distintos barrios. Este respeto a los bienes y el patrimonio de la ciudad funciona como una estructura que se sostiene sobre tres patas: la sanción a los incívicos para corregir su conducta, la sensibilización y las actividades en patios escolares y pistas deportivas,

que ofrece a los jóvenes una alternativa de ocio sano.

Instalaciones nuevas o recién reformadas

Cornellà cuenta actualmente con 81 equipamientos municipales, de los cuales casi la mitad son nuevos o se han renovado íntegramente en los últimos seis años. Entre los de nueva creación destacan: cuatro escuelas bressol, la escuela Martinet, la remodelación integral de la escuela Alexandre Galí, la Biblioteca Marta Mata, la residencia Teresa Duran, el Espacio Deportivo del barrio de Sant Ildefons y el centro cívico y la ludoteca del Parc Esportiu Llobregat.

La ciudad cuenta con 81 equipamientos, de los cuales casi la mitad son nuevos o se han renovado íntegramente en los últimos seis años 4] cornellàinforma


Novembre11

“Cornellà pel civisme”, la limpieza del espacio público La campaña “Cornellà por el Civismo”, que pretende evitar las acciones incívicas desde la perspectiva pedagógica, ha realizado más de 3.250 intervenciones durante el verano de este año. De todas las actuaciones que se han realizado, las más numerosas son las de prevención de actos incívicos y temas relacionados con la limpieza, en concreto, el mal hábito de tirar colillas y pipas al suelo. Otros

asuntos en los que se ha incidido son, por una parte, la importancia de llevar atados los animales de compañía así como la obligación de recoger los excrementos de la calle y, por otra, las visitas a los patios para coordinar la práctica del deporte. A pesar de haberse quedado más gente en la ciudad este verano, no ha aumentado el número de acciones incívicas.

Més sancions als incívics L’any 2010 es van imposar a Cornellà 2.538 sancions, cosa que representa un increment del 500% respecte 2009. Sancions:

La campaña “Cornellà casa teva, cuida-la” promueve el uso racional de los recursos de la ciudad

• No retirar els excrements dels gossos de la via pública té una sanció de 600 euros. • No retirar excrements de gossos dels pipicans costa 300 euros. • Dipositar les bosses d’escombraries a les papereres: 200 euros. • Deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors: 200 euros.

Totes les normes bàsiques de convivència i neteja es troben en les vigents ordenances de l’Ajuntament de Cornellà. La manca de compliment d’aquestes normes pot suposar una sanció que va dels 30 als 3.000 euros.

Activitats esportives per prevenir actituds incíviques La iniciativa Patis Oberts fomenta la convivència i l’esport entre els més joves a l’espai públic. Els patis estan oberts durant tots els caps de setmana de l’any, a més de les tardes d’estiu. Durant juliol i agost compten amb la presència d’un dinamitzador per facilitar la pràctica del joc i assegurar el bon funcionament de les instal·lacions. El CEIP l’Areny, l’Ignasi Iglesias i el Sant Ildefons són els que han tingut major participació a les seves pistes aquest estiu.

cornellàinforma [5


Economia / Societat

Ya se puede pedir cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana

S

Tres programes específics per a

persones aturades

E

l Departament d’Ocupació desenvolupa tres programes formatius específics per a diferents col·lectius d’aturats. Reinicia’t, destinat a majors de 50 anys, és un projecte bianual que treballa amb 120 persones a l’any i els ofereix assessorament especialitzat que afavoreix la posada en marxa de les seves iniciatives professionals de manera viable. Safi està destinat a majors de 16 anys i els orienta cap als sectors prioritaris i emergents. En paral·lel, tutoritza 18 alumnes que duen a terme cursos de formació ocupacional i es publica la segona edició del mapa formatiu de la ciutat.

100 joves aprenen i obtenen un títol

D’altra banda, Suma’t es tracta d’una iniciativa que combina accions de formació i adquisició d’experiència professional en empreses amb la finalitat de millorar la qualificació professional de joves, majors de 18 anys i menors de 25, sense títol d’ESO. Se’ls forma en perruqueria i mecànica d’automòbils, entre d’altres.

6] cornellàinforma

e ha puesto en marcha el servicio de Cita Previa para realizar trámites en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Cornellà. De este modo, las personas que necesitan hacer una gestión en el Ayuntamiento pueden concertar día y hora y evitar así colas y esperas innecesarias. Sólo hay que concertar un horario que esté libre, con una antelación mínima de 12 horas. Desde el portal de www.cornellaweb.cat se puede acceder a la aplicación clicando sobre el botón “Trámites. Cita Previa” y también se puede contactar en el teléfono 93 377 02 12. Este servicio está destinado a agilizar la gestión ciudadanía con la administración local, y se suma a otras opciones como la Carpeta Ciudadana (permite hacer trámites desde casa, si se dispone de certificado digital o

DNI electrónico), o las Consultas Online (correo electrónico para consultar información relacionada con gestiones, como hacer un trámite, los equipamientos y servicios de que dispone la ciudad…).


Novembre11

Aprobación de los presupuestos

E

municipales del año 2012

l Pleno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat del mes de octubre ha aprobado el presupuesto municipal para el año 2012, que asciende a 67.902.276 euros. Las cuentas recibieron el apoyo del PSC e ICV-EUiA, la abstención de CIU y el voto en contra del PP. El objetivo del equipo de gobierno ha sido plantear un presupuesto social, en la línea de la responsabilidad, la coherencia y el rigor. Por este motivo, estas cuentas están destinadas a sustentar cuatro pilares del sistema de bienestar que el consistorio cornellanense considera básicos e irrenunciables: la educación, los servicios sociales, el espacio público y la seguridad. Además, el Ayuntamiento ha previsto una partida presupuestaria específica para actuar en políticas de ocupación.

Contención fiscal

Aunque la actividad económica del municipio se ha reducido por la crisis, la presión impositiva en Cornellà se mantiene estable, como viene siendo la tónica de los últimos años. De este

modo, a pesar del aumento general del 2,9% de las tasas, éstas continúan estando por debajo del resto de los municipios del entorno. Todos los impuestos están congelados excepto el IBI, que tendrá un aumento de un 4% de media.

“Evitar el descarrilamiento social”

El alcalde Antonio Balmón remarcó que son unos presupuestos que sólo confían

en las fuerzas del municipio ante la incertidumbre de las aportaciones de las otras administraciones. El ayuntamiento de Cornellà se compromete a pagar los 200 euros por niño que la Generalitat recorta en las escuelas bressol. La gran finalidad, destacó Balmón, “es evitar el descarrilamiento social” e incidió en la necesidad de redefinir la relación entre lo que se paga por un servicio y lo que éste representa dentro de los impuestos generales de toda la ciudadanía.

El domingo 20 de noviembre, elecciones generales

E

l próximo domingo 20 de novembre se celebran en España elecciones generales, en las que se elegirán 350 diputados y 208 senadores. Un total de 60.255 vecinos y vecinas de Cornellà están llamados a las urnas. Pueden acudir a depositar su voto de 9 de la mañana a las 20 horas de la tarde a los colegios electorales. La página www.cornellaweb.cat recogerá a las 14 horas del 20-N un primer avance de la participación

ciudadana, y a las 18 horas, una segunda actualización de los datos. Hay 35.701.969 ciudadanos con derecho a voto en estos comicios. En la web del ministerio del Interior (www.mir.es) está disponible toda la información relacionada con la organización de la cita electoral, el calendario oficial y el voto por correo. También en la web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat).

cornellàinforma [7


Transport / Economia

Cerrado por obras de rehabilitación un acceso de la parada de metro de Sant Ildefons

D

esde el día 5 de octubre ha quedado cerrado el acceso del Mercado de Sant Ildefons a la estación de metro del barrio por obras de mejora de la parada. Estos trabajos de rehabilitación están destinados a adaptar la estación a personas con movilidad reducida, ampliar los andenes y reducir la separación de éstos con los trenes. A pesar de que las obras duren entre ocho y diez meses, la estación permanecerá abierta. Además, se sustituirán los pavimentos y los revestimientos de las paredes y se mejorará la iluminación, la señalización y el mobiliario así como se instalarán barreras de control más efectivas. Esta reforma se realiza de manera paralela a la de las estaciones de Glòries, Bellvitge y Artigues/Sant

Adrià. Aún así, la de Sant Ildefons será una de las paradas donde más se notará el cambio, ya que se derruirán algunos muros y se colocará terrazo en el vestíbulo y los andenes.

Cornellà, ben comunicada

Cornellà està comunicada per una xarxa de transport públic que comprèn des dels trens de la Renfe, a dues parades dels Rodalies de la Generalitat, tres estacions de metro, cinc parades de tramvia i diverses línies d’autobús. Així, la ciutat està connectada amb Barcelona i la resta de poblacions de l’àrea metropolitana sense necessitat de transport privat.

Els usuaris del Trambaix el puntuen amb un notable Els viatgers del Trambaix el puntuen amb un notable (7,59 punts) i destaquen com a principals qualitats d’aquest servei de transport públic la seva accessibilitat, la seva comoditat i la seva neteja. Així es reflecteix al darrer estudi de satisfacció realitzat a la xarxa del tramvia el passat mes de juny. Com a contrapunt, els atributs pitjor valorats són la facilitat per adquirir el títol de transport a les parades i la informació durant les incidències; malgrat tot reben una puntuació superior al sis. Pel que fa al perfil tipus de l’usuari, és el d’una dona (63,3%), d’entre 26 i 40 anys (40,5%), que en prop de la meitat dels casos es desplaça per motius laborals. Altres usos són les gestions personals (14,8%) i la pràctica d’esport (7,9%). Un de cada dos viatgers realitza el desplaçament més de tres vegades a la setmana i un de cada quatre fa el recorregut entre una i tres vegades setmanals.

8] cornellàinforma


Novembre11

Nova edició del Cornellà Creació amb ponents com Felipe González i Rigoberta Menchú

A

quest mes de novembre s’ha iniciat la tercera edició de Cornellà Creació-Fòrum, una plataforma de debat i reflexió que mitjançant un format dinar-conferència apropa fins a la ciutat ponents de prestigi a nivell internacional. Per a aquest nou curs, s’han organitzat sis trobades per crear un marc propici de reflexió per a la reactivació del teixit econòmic local. Els conferenciants, provinents del món de la política i l’empresa, obren una nova finestra a l’exterior des de Cornellà. El primer a trencar el gel d’aquesta edició ha estat l’expresident Felipe González. El 4 de novembre, el president del Govern d’Espanya de 1982 a 1996, va participar-hi amb la ponència “Innovació i creació, els motors del desenvolupament”. Podeu trobat més informació a: www.cornellacreacio.cat

Cornellà Creació aporta debats d’idees per reactivar l’economia local

20 de gener de 2012. Amparo Moraleda. Directora de Negoci Internacional d’Iberdrola

25 de novembre de 2011. Antonio Cañete. Secretari General de PIMEC

Els conferenciants són referents de la política i l’empresa 2 de Març de 2012. Rigoberta Menchú. Premi Nobel de la Pau 1992

Felipe González va participar en el Creació-Fórum el 4 de novembre

8 de juny de 2012. Josep Piqué. President de Vueling i del Cercle d’Economia de Catalunya i exministre

L’INE realitza L’ Institut Nacional d’Estadística (INE) està realitzant treballs de recollida enquestes a Cornellà d’informació per tal d’elaborar els per elaborar el censos de població i habitatges 2011. cens de població i d’habitatges 2011

Aquesta operació s’elabora cada 10 anys. Per realitzar el nou cens, s’han escollit alguns habitatges de Cornellà, mitjançant un procediment

18 de maig de 2012. Maria Garaña. Presidenta de Microsoft Ibèrica

estrictament aleatori, per formar part d’una mostra representativa en l’àmbit de Catalunya i de tot l’Estat. Així, alguns veïns de la ciutat han rebut una notificació perquè responguin el qüestionari de l’enquesta censal. Més informació: www.ine.es, www.idescat.cat o al tel. 93 412 00 88.

cornellàinforma [9


Medi ambient / Innovació

Diverses propostes per aprendre a reduir els residus

L

a Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra a Cornellà del 19 al 27 de novembre, ofereix diverses activitats per sensibilitzar i alhora gaudir de les propostes més sostenibles de la ciutat. El dissabte 19 de novembre la plaça de l’Església acull el Mercat d’Intercanvi; l’escola Dolors Almeda, el mateix 19 i el dia 26, ha previst un taller sobre malbaratament alimentari;

i el dijous 24, té lloc una jornada a la Biblioteca Central on els compostaires de la ciutat podran intercanviar experiències, tècniques i trucs. A més, es projectaran documentals, es realitzaran tallers de reparacions de petits electrodomèstics i d’aigua i s’han programat dues exposicions del 21 al 2 de desembre. Una, sobre

El transporte público gana al

coche en la “Carrera metropolitana”

“Abans i ara” de l’Àrea Metropolitana de Medi Ambient i, l’altra, a la Biblioteca Central, amb diverses experiències d’autocompostatge a Catalunya. Així mateix, es presentaran els materials didàctics “Aprenem dels nostres residus” elaborats per la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat. Més informació a: www.cornellaweb.cat

D

ieciséis municipios del Área Metropolitana de Barcelona, entre ellos, Cornellà, demuestran las ventajas económicas y ecológicas del transporte público. Incluso, en algunos casos, también de tiempo respecto de los vehículos privados. La Carrera de transportes interurbana, que se celebró el pasado 27 de septiembre, demostró cómo el uso de tren, el tranvía o el autobús es mucho más barato y menos contaminador que el coche y, en cinco municipios, más rápido que el coche. En otras nueve localidades, aunque ganó el automóvil, la diferencia no superó los diez minutos.

Any Internacional dels Boscos 2 011 ha estat declarat per les Nacions Unides com l’Any Internacional dels Boscos. Cornellà acull diverses activitats que fan pensar en la necessitat de preservar aquest ecosistema imprescindible per lluitar contra l’escalfament global. Per a novembre, s’ha programat la projecció de la pel·lícula “A sea change”, el

10] cornellàinforma

dia 17; un taller de reciclatge per a infants, el 28; i una exposició de llibres i documentals, a més de diferents materials que ajuden a conèixer quins residus van a cadascun dels contenidors de recollida selectiva, que es podrà visitar fins al dia 30 de novembre. Totes això tindrà lloc a la Biblioteca Marta Mata.


Novembre11

El Citilab compleix quatre anys i ja arriba als 5.450 socis

E

l Citilab compleix quatre anys de la seva posada en marxa i ho fa amb 5.450 socis. Aquest laboratori de noves tecnologies ofereix cursos de formació bàsica, especialitzats, i diversos projectes orientats a diferents públics: gent gran, professors, empresaris i persones interessades en els videojocs, la música i la comunicació 2.0. A més, ofereix la possibilitat de realitzar visites al centre per esbrinar quines iniciatives s’adeqüen a les necessitats de cadascú.

Els grups d’adaptació

El 14 de novembre inicia la seva activitat un nou grup d’adaptació. Aquest col·lectiu rep formació bàsica com l’ús del ratolí, el correu electrònic, la cerca d’informació i la creació de carpetes. Es tracta d’un curs pont per després poder formar part d’algun dels diferents projectes de treball que el centre desenvolupa.

La propera visita de formació està programada pel 29 de novembre

Més de 100 usuaris comencen els cursos de formació

Com cada any, aquest curs el Citilab ha obert els seus grups de formació de noves tecnologies i Internet i ja hi ha més de 100 persones inscrites. La formació al Citilab està orientada a la pràctica i a la construcció de projectes del seu interès. Ara per ara hi ha set grups consolidats i dos en procés de formació, amb uns 50 usuaris que treballen alhora que aprenen i altres cinc grups d’adaptació amb 50 alumnes més. Per a d’altres opcions de formació específica, com Scratch, Scratch for Arduino o el Curs de Videojocs i Realitat Virtual, qualsevol altra informació del centre o per assistir a una visita es pot consultar www.citilab.eu o enviar un correu a cursos@citilab.eu

cornellàinforma [11


Barris / Ensenyament

La actuación integral en Sant Ildefons actualiza 40 equipamientos

E

l barrio de Sant Ildefons ha recibido una inyección de 50 millones de euros en los últimos cinco años, lo que ha permitido realizar los 45 proyectos recogidos en su Plan Integral. Estas actuaciones han actualizado los servicios y las prestaciones del barrio más poblado de Cornellà. Desde 2006 se ha construido un nuevo espacio deportivo que ha duplicado la oferta del antiguo pabellón y que tiene más de 2.500 entradas semanales, y la residencia Teresa Duran, con sus 100 plazas públicas, ocupadas; se ha ampliado el mercado del barrio y se ha mejorado su accesibilidad. Además, se ha reducido en un 60% el número de pisos sin ascensor. Al margen de la financiación prevista en la Llei de Barris, se han edificado más de 200 viviendas públicas y cuatro aparcamientos subterráneos, con cerca de mil plazas. Y en el ámbito educativo, se ha puesto en marcha la escuela bressol Torre de la Miranda con 87 plazas, se ha remodelado íntegramente el CEIP Alexandre Galí y se ha rehabilitado los otros centros de primaria. Además, se están finalizando las obras de un pequeño auditorio y una biblioteca, la tercera de la ciudad.

La nueva biblioteca y el auditorio entrarán en funcionamiento durante el año 2012

18 projectes previstos a Fontsanta

El projecte d’intervenció integral del barri de Fontsanta es va signar l’any 2010 i està inclòs en la darrera convocatòria de la Llei de Millora de Barris. Preveu 18 actuacions, amb un pressupost superior als set milions i mig d’euros, que aporten a parts iguals Ajuntament i Generalitat. Les actuacions previstes abasten des de la millora de l’espai públic a la rehabilitació d’equipaments d’ús col·lectiu, la incorporació de tecnologies de la informació, o programes per a la cohesió social i millora urbanística i econòmica del barri.

La Fundació obre les inscripcions

als cursos de cuidadors no professionals

L

a Fundació per a l’atenció a persones dependents obre el període d’inscripcions al programa “Cornellà Cuida”. Entre les activitats que es duen a terme es troben els grups de suport i formació a cuidadors no professionals de persones dependents. Els grups comencen a funcionar el gener. Els interessats s’han adreçar a la Residència Teresa Duran: Av. Salvador Allende, 45, abans dels 22 de desembre. Més informació a http:// fundaciodependents.blogspot.com i al telèfon 93 375 00 10

La residència compleix un any en funcionament

12] cornellàinforma


Novembre11

Cornellà también celebra el reconocimiento de Unicef como “Ciudad Amiga de la Infancia”

El 27 de noviembre, celebración del

Día Internacional de la Infancia

E

l día 27 de noviembre se celebra el reconocimiento otorgado por Unicef España a Cornellà de Llobregat como Ciudad Amiga de la Infancia y el Día Internacional de la Infancia. Este mérito premia la continuidad del Consell d’Infants, activo en la localidad desde junio de 2002 y las políticas desarrolladas por el municipio en materia de infancia. Cornellà se convierte así en la tercera ciudad catalana a la cual se le concede esta distinción, ya que en 2007 la recibió Barcelona y el año siguiente, Lleida. El acto festivo tendrá lugar en la plaza Francesc Macià a las 12 horas, donde se podrá ver la exposición del concurso de eslóganes que realizaron las escuelas con motivo del galardón de Unicef y la entrega de premios a los ganadores. La Fragua, el amigo de los niños de la ciudad CIFU y el grupo de animación ToquiQuiToqui serán los encargados de amenizar la mañana. Todos los niños de la ciudad y sus familias están invitados a compartir esta celebración.

Conferència d’inauguració

del curs acadèmic

V

ivim en una societat que prima la velocitat per sobre de tot i aquesta idea del temps arriba a l’escola i afecta l’educació que oferim als infants. Aquest va ser el marc de la conferència realitzada pel professor Joan Domènech Francesch el passat 13 d’octubre al Castell. Domènech va assenyalar que és evident que l’escola ha de respondre a les necessitats de la societat, encara que a vegades això pugui suposar contradiccions: “El temps a les escoles està fragmentat, compartimentat i accelerat; omplim de continguts però no tenim temps de reflexionar com

els donem”. I va plantejar que hem de ser capaços de mirar el temps des d’un punt de vista diferent si volem començar a canviar aquests patrons. La conferència constituïa la inauguració del curs acadèmic i la sala va estar completament plena de professors i altres membres de la comunitat educativa. L’alcalde, Antonio Balmón, va presidir l’acte i també va apuntar que calia reflexionar sobre la gestió del temps de les famílies, sobre el canvi de cicle que viu l’educació pública, i que defensar el nostre model educatiu “passa també per defensar els recursos que es destinen a l’educació”.

El professor Joan Domènech Francesch demana més temps per reflexionar a les escoles cornellàinforma [13


Societat

L’ 1 de desembre és el Dia de la Lluita Contra la Sida

T’estima’T, una campanya per la sexualitat segura

C

ornellà promou una campanya de prevenció de les malalties de transmissió sexual i d’informació sobre relacions segures anomenada T’estima’T. Des del 28 de novembre fins al 2 de desembre, s’han organitzat tota una sèrie d’iniciatives que treballen el sexe segur: formacions didàctiques sobre sexualitat i afectivitat, sortides de voluntaris amb repartiment de preservatius i propostes específiques en espais per a joves com el CRAJ, l’Espai Jove Sant Ildefons o l’Espai Jove Riera-Centre.

Un llaç gegant

Enguany, s’ha organitzat una “flash mob” per al dia 1 de desembre a les 18:30 h a la plaça de Catalunya de Cornellà. L’objectiu és formar una figura humana gegant representant el llaç vermell, símbol de la lluita contra la sida.

L’Esplai Vol i Vol s’amplia

i crea un projecte per a nadons

L’

Esplai Vol i Vol ha decidit créixer. Aquest curs ha ampliat el servei de lleure per arribar als infants que els faltaven, els més petits, els nadons. El centre ha iniciat el projecte El Capgròs, un espai familiar i lúdic adaptat on els pares i mares poden gaudir del joc amb els seus fills de 0-2 anys de

Aniversari del Centre

d’Higiene Mental

E

l passat 22 d’octubre, el Centre d’Higiene de Salut Mental va celebrar el seu 35è. aniversari. L’acte va acollir dues taules rodones sobre el present i el futur de la psicoteràpia psicoanalítica i la influencia de les noves tecnologies en el pensament i les noves formes de relació. L’alcalde de la ciutat va acudir-hi per trobar-se i parlar amb el personal sanitari de l’àrea que treballa a la comarca.

14] cornellàinforma

manera lliure, i relacionar-se amb altres infants a través del joc. Aquest espai infantil està obert de dilluns a dijous, de 10 a 12 h i de 16 a 18 h. Per a més informació: 93 377 97 66 i a volivol@ hotmail.com. També a la secretaria de l’esplai, a la plaça Lluís Companys, s/n, dimarts i dimecres de 18:30 a 19:15 h.


Novembre11

En cas de maltractament o agressió sexual, demana ajuda. A Cornellà pots acudir a: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18, de Cornellà. Tel. 93 474 28 41 Guàrdia Urbana. Rubió i Ors, 65, a l’edifici Can Gaya de Cornellà. Servei permanent 24 hores. Tel. 93 377 14 15. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 Especialitat en Violència de Gènere. Edifici Judicial, al carrer Víctor Pradera, 1-3, de Cornellà. Tel. 93 551 70 40 Mossos d’Esquadra. Carrer de la Travessera amb Manuel Mariner, de Cornellà. Tel. 088

Stop a la violencia machista Este mes se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género El Citilab acoge el día 21 la lectura de un manifiesto, un monólogo y un concierto de piano

E

l 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia Machista por lo que Cornellà ha organizado distintos actos a lo largo del mes de noviembre. El objetivo es doble: concienciar a las víctimas de la importancia de denunciar la situación, y explicar las causas de este tipo de violencia.

Cornellà adelanta sus actos al lunes 21. Este día, el Citilab acogerá la lectura del manifiesto por parte de los alumnos del IES Cornellà; el actor Joaquín Daniel (Infidels y Ventdelplà) representará un monólogo con la colaboración de los mismos estudiantes; el pianista y compositor Lluís d’Arquer ofrecerá un concierto de piano y el

alcalde de la ciudad, Antonio Balmón, será el encargado de la clausura. El acto empieza a las 18:30 h. Además, ha habido otras actividades durante todo el mes, como la conferencia “La violencia de género y su análisis evolutivo y de la situación actual. Por qué los hombres recurren a la violencia”, a cargo de Miguel Lorente, delegado del gobierno para la violencia de género, y distintas sesiones formativas de Safareig y el Instituto IRES para profesionales de la atención de mujeres víctimas de la violencia machista en Cornellà.

Premis de Narrativa de Gent Gran A quest any s’han presentat 71 relats al concurs de narrativa de gent gran, dels quals 41 estaven escrits en català i 30 en castellà. I si parlem de gèneres, 49 d’ells van ser redactats per homes, mentre que la participació femenina va arribar a les 22 històries. Tot i així, el primer i el segon premi d’aquesta edició han recaigut sobre dues dones: la barcelonina Dora Serra i Espada, que ha aconseguit el primer lloc amb el relat “Confidències”, i “Peixos de

sorra”, de Neus Bonet i Farran, de Sitges, que s’ha fet amb el segon premi. Per la seva part, el cornellanenc Antonio Torres ha obtingut la tercera posició amb la seva història “La última batalla”. A més, el jurat ha destacat cinc relats més que han rebut una menció. El 18 de novembre és l’entrega de premis i es presentarà el llibre amb els relats guanyadors de 2010.

cornellàinforma [15


La XBC organitza tertúlies en anglès per avançar en l’aprenentatge d’aquesta llengua i clubs de lectura, per compartir impressions dels llibres proposats

Les biblioteques de Cornellà s’omplen de tallers, exposicions i altres activitats

L

a Xarxa de Biblioteques de Cornellà té més de 37.800 usuaris, el que suposa que vora el 43% de veïns de la ciutat disposen del carnet, segons la memòria de 2010. I de tots ells, un 26% són usuaris actius del servei de préstec. La resta acudeix a la XBC per a les seves activitats i per fer ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, s’ha incrementat en un 50% el nombre de participants en les iniciatives de les biblioteques i un 44%, aquells que fan servir el Wi Fi de les instal·lacions. Mentre que abans s’utilitzaven els ordinadors de les sales, ara els usuaris prefereixen portar el seu propi portàtil.

Les activitats augmenten un 90%

Pel que fa a les activitats, han augmentat en un 90% des de 2009, i principalment es tracta d’una

16] cornellàinforma

programació periòdica, adreçada a públics molt concrets i que busquen la fidelització. Destaquen els tallers d’alfabetització digital, L’Hora del Conte i els contes per a nadons. Aquesta última és una novetat de 2010 de la Biblioteca Marta Mata, amb una assistència mitjana de 35 usuaris per sessió i amb una gran demanda per part de les famílies. També hi són les projeccions de pel·lícules i els clubs de lectura. El grup de suport escolar, que reforça els hàbits d’estudi en els infants de primària, especialment d’origen amazic (bereber), i el concurs les Olimpiades de la Lectura també formen part de l’oferta cultural de la XBC. D’altra banda, les presentacions de llibres, les visites d’autors i diverses exposicions completen el ventall de projectes que duen a terme la Biblioteca Central i la Marta Mata.

Comprometidas con las entidades de la ciudad

Las bibliotecas se implican de manera directa en los proyectos que se desarrollan en los distintos ámbitos de la ciudad. Por ejemplo, destacan las colaboraciones que realizaron en 2010 durante la Semana de la Paz, en la celebración de las Nits Insòmnia y con motivo de la Mostra del Còmic.

Los talleres de Bits

La XBC ha organizado los talleres de Bits, unos cursos innovadores de formación en nuevas tecnologías, para reducir la brecha digital entre los ciudadanos que no tienen acceso a las tecnologías de la información. En la BMM se organizaron seis talleres y otros tantos en la BCC.


Novembre11

Una web transitada

El portal de la XBC fue visitado por más de 30.000 personas durante 2010. Los usuarios disponen de boletines de novedades mensuales y de guías de lectura descargables desde la web, además de la información más actual sobre los servicios así como noticias de las actividades que se realizan en las bibliotecas. También se ha abierto una cuenta de facebook donde se pueden consultar todas las novedades.

Crecen un 200% las visitas escolares y de grupos El total de les despeses de la XBC de 2010 va ser d’1.178.120 euros, que es comparteixen entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cornellà

Llibres i pel·lícules, el més prestat

Els llibres són el tipus de document més prestat a la XBC, el 50% del total; les pel·lícules en DVD representen el 23%, seguides pels CD’s de música (9%). També destaca el préstec de còmics, que arriba al 5%.

Durante el año 2010 hubo 102 visitas escolares y otras 33 de grupos coordinados por el Departamento de Educación municipal y guiados por un monitor externo. Estas cifras representan un incremento del 200% respecto del año anterior. La BMM tiene disponibilidad los martes por la mañana y de manera puntual a primera hora de la tarde para las escuelas bressol. La BCC está abierta más mañanas.

Una reflexió sobre l’última guerra a Europa El primer llibre del nostre veí Josep Nadal (Cartes des de Sarajevo) ens porta al conflicte dels Balcans, on la seva protagonista es troba amb un repte moral i humanitari que l’aboca a abandonar la seva vida acomodada a Espanya i a emprendre una aventura amb escasses probabilitats d’èxit. La història ens arriba de la mà de la parella de la protagonista, que manté el seu compromís i l’estima malgrat l’absència de notícies, que li arriben amb comptagotes amb cartes sobre els progressos de la missió i la situació que va portar els Balcans a una guerra entre germans, que Europa no va aturar. La novel·la fa lloança de totes les persones que col·laboren en causes humanitàries. Recomanació de Josep Serrano,director de la Fundació per a l’atenció a persones dependents

Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC).

Hermandad del Rocío

Solució al càcul mental de la pàgina 27: 23

cornellàinforma [17


Societat / Cultura

Festes als barris

Imatges de l’actuació castellera (esquerra) i missa per la Verge del Pilar (centre), a les festes de Sant Ildefons. A la dreta, sardinada popular al barri Centre.

Can Mercader des de dalt d’un vaporós L

a Festa del Trenet va reunir el passat 16 d’octubre multitud d’infants i grans que no es van voler perdre l’oportunitat de recórrer el parc de Can Mercader dalt d’un vaporós. Aquesta trobada, que és la 22a., està organitzada pel Club d’Amics del Ferrocarril i concentra rèpliques a escala de diferents models i èpoques, als quals poden pujar els visitants. Aquest passeig també es pot realitzar cada diumenge al parc. A més, el Museu Can Mercader organitza visites per conèixer la seva planta noble, així com diversos tallers familiars.

18] cornellàinforma


Novembre11

Itinerario para conocer Sant Ildefons en poco más de dos horas

9.500 visitants l’últim any

S

E

ant Ildefons es el barrio más poblado de la ciudad, con una historia ligada a la inmigración que trajo su desarrollo industrial. De 1950 a 1975, la población de Cornellà pasó de 11.743 habitantes a cerca de 92.000. El pasado 16 de octubre se realizó un itinerario para conocer esta zona, una de las más dinámicas de la ciudad, y comprobar su evolución.

l bloc de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, compleix sis anys el 21 de novembre com a fil directe amb la ciutadania. Així, l’alcalde respon personalment els correus que li envien els lectors. Aquest últim any ha tingut més de 16.400 visites i 9.529 usuaris, unes dades que constaten l’activitat constant d’aquest espai de debat i reflexió. El bloc s’actualitza dues vegades a la setmana, dilluns i divendres. L’adreça és http:// antoniobalmon.blogspot.com/

La ruta en 9 puntos

El punto de partida es la comisaria de Policía Nacional 1 , donde antiguamente se encontraban las oficinas de la promotora de pisos de la zona. Desde allí, se puede bajar por la Avenida de Sant Ildefons hasta la parroquia 2 , la primera del barrio, edificada en 1963. Se sigue hasta el cine Pisa 3 , proyectado en 1967 con una sola sala y convertido en multisalas en 1987. Desde este punto se puede observar uno de los escasos pasajes que se conservan que cruzan los bloques de pisos sin tener que dar la vuelta.

De cine a centro comercial

Otro punto imprescindible es la Asociación de Vecinos 4 , de 1962, que ha sido la portavoz de las demandas vecinales ante los déficits que tenía el barrio. Por el pasaje

Cada pedra al seu temps

Sisè Aniversari del bloc de l’alcalde amb

F. García Lorca se vuelve a salir a la Avenida Sant Ildefons y se puede ver el Cine Avenida 5 , construido en los años 60 y convertido en 1986 en centro comercial. El mercado 6 , el Centro Cívico, la Plaza de Sant Ildefons 7 y el Mirador dels Almogàvers 8 son otras paradas obligatorias. La emblemática Torre de la Miranda 9 , de 1900, cierra este recorrido.

L’itinerari “Cada pedra al seu temps” presenta el patrimoni històric de la ciutat. El recorregut neix al Castell, passa per Can Vallhonrat i les columnes preromàniques, travessa la plaça dels Enamorats; s’apropa a la Rectoria Vella, l’Església i Can Maragall; segueix per l’escola municipal Anselm Clavé i la Rambla; continua pel Patronat i la plaça de Lluís Companys i conclou al Centre Catalanista L’Avenç i el Cinema Titan. Més informació de properes visites a museumercader@aj-cornella.cat i els telèfons: 93 474 51 35 i al 93 377 00 25

25º aniversario de Cornell’art

L

a entidad Cornell’art Traços ha organizado para su 25º aniversario una exposición que abrirá sus puertas el 16 de noviembre en el Centre Cívic Sant Ildefons, donde también se entregará una placa conmemorativa al alcalde y a los socios más antiguos. Además, el 3 de diciembre tendrá lugar la obra de teatro “El menchador”, en el Orfeó Catalònia y el 20 de diciembre, un espectáculo de magia en el mismo centro cívico.

cornellàinforma [19


Societat / Cultura

C

Èxit de participació en la

om cada any, i ja en són deu, ha tingut lloc a l’Auditori de Cornellà la desfilada de moda solidària per l’Alzheimer. Sota el títol “La memòria està de moda”, l’acte del passat 16 d’octubre va ser un èxit de participació i compromís, que permet conèixer més sobre aquesta malaltia i ajudar els familiars dels afectats de la comarca, organitzats al voltant de l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat, que gestionen el Centre Alois II.

desfilada solidària per l’Alzheimer

Comencen les classes a la

Universitat de la Gent Gran

L

a Universitat de la Gent Gran ja ha començat les classes del curs 2011-2012. Amb un acte inaugural on també es van entregar els diplomes als alumnes de l’any anterior, s’ha donat el tret de sortida d’aquest projecte educatiu per a majors de 50 anys que està compost per tres cursos, amb 16 assignatures en total i quatre tallers pràctics. Més informació: 93 376 70 11.

El Museu de les Aigües acull una

jornada d’innovació en el drenatge urbà

E

l passat 20 d’octubre l’Auditori de Can Serra va ser l’escenari de la jornada d’innovació tecnològica en la gestió del drenatge urbà, on van participar més de 100 municipis de Barcelona. La neteja i el manteniment del clavegueram, la seva explotació, noves tècniques per millorar la seva eficàcia i el finançament del servei

20] cornellàinforma

van centrar les ponències dels experts. La principal conclusió a què es va arribar va ser la necessitat d’instal·lar un servei integral de clavegueram que redueixi despeses, ofereixi millors prestacions als ciutadans i sigui més sostenible.


Novembre11

Tardor cultural

a Cornellà

Ja es pot gaudir i aprendre sense sortir de Cornellà. La programació cultural pensa en tots

C

ornellà ofereix aquesta tardor una àmplia oferta cultural per passar-ho d’allò més bé alhora que es coneixen les últimes tendències sense necessitat de sortir de la ciutat. La Biblioteca Marta Mata presenta una programació de pel·lícules relacionades amb el món de la dona, en la línia de les lectures que es comentaran al Club de la lectura d’aquest 2011-2012. D’altra banda, fins a final de novembre trobarem a la ciutat diverses exposicions relacionades amb el món del còmic, en el marc de la 27a. Mostra del Còmic.

Tallers familiars i bona música

Pel que fa al Museu Palau Mercader, s’han organitzat diverses visites guiades a la planta noble del Museu, el Taller Familiar “Parem Taula” el proper 4 de desembre i l’exposició del Centenari de la Creu Roja de Cornellà, des de l’11 de desembre fins al 29 de gener. El Cornellà Escena ens apropa a l’univers de Maria del Mar Bonet i Manel Camp, a més de Quique González, i si parlem de teatre, a la Sala Ramon Romagosa es pot veure “El casament dels petits burgesos” de Bertolt Brecht, i “Dues dones que ballen”, de J.M. Benet i Jornet, entre d’altres. Més informació: www.cornellaweb.cat

Cornellà de pel·lícula a la Biblioteca Marta Mata 10 de novembre: “Amélie”, de Jean-Pierre Jeunet 15 de desembre: “Desayuno con diamantes”, de Blake Edwards 12 de gener: “Las amistades peligrosas”, de Stephen Frears

“La memòria del fang”, la mostra més visitada de la ciutat L’exposició “La memòria del fang”, que recollia el testimoni de la riuada de 1971 que va omplir d’aigua i fang els barris d’Almeda, Centre i Riera, ha estat la més visitada de la ciutat, amb 3.327 visitants en 30 dies. La mostra va estar oberta al Castell des del 20 de setembre fins el 23 d’octubre.

Exposicions de Còmics Fins al 20 de novembre a El Diván de los Sentidos: “Còmic Made in Cornellà: Carlitos” Fins al 20 de novembre a la Paret Taronja del CRAJ: “Joso goes to Hollywood” Fins al 25 de novembre a l’Espai d’Art Moritz: “Millor que treballar. 20 anys de dibuixos de Monteys” Fins al 25 de novembre als instituts públics de la ciutat: “Exposició beca Carnet Jove Connecta’t al Còmic” Fins al 26 de novembre a la Biblioteca Marta Mata: “Un món manga” Fins al 27 d’octubre al Palau Mercader: “Els invents del TBO” Fins al 27 de novembre al Castell: 27è. Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” i “Racó de l’IVÀ” i “25 anys de Makinavaja” Fins al 27 de novembre a La Fragua: “Caricatures de Joso i Vizcarra” Fins al 30 de novembre al mercat de Sant Ildefons: “Les millors caricatures de Vizcarra” Fins al 30 de novembre a la Biblioteca Central: “Ot, el Bruixot. Picanyol”

cornellàinforma [21


Societat / Esports

Hasta el 30 de noviembre para vacunarse contra la gripe

L

a campaña de vacunación contra la gripe se prolongará hasta el próximo 30 de noviembre en los Centros de Atención Primaria (CAP) de Cornellà. Desde que se inició, el pasado 3 de octubre y hasta su finalización, está previsto que en Catalunya se vacune a cerca de 1.270.000 ciudadanos, principalmente mayores de 65 años, enfermos crónicos, personal sanitario y mujeres embarazadas. La vacuna de este año se prevé que sea altamente efectiva. De hecho, inmuniza

al 90% de los adultos vacunados y evita las complicaciones entre el 70 y el 85% de los casos. Siempre, pero este año con mayor énfasis, desde la conselleria de Sanitat se insiste en la necesidad de proteger a la gente mayor, tanto los que viven de manera independiente, como los que lo hacen en residencias o con familiares, ya que los que están en contacto con niños pequeños están más expuestos al contagio del virus.

Ja hi ha premiats al XIV Concurs Nacional de Cinema Amateur Ciutat de Cornellà

E

l Concurs Nacional de Cinema Amateur Ciutat de Cornellà ja té guanyadors. Aquesta XIV edició ha concedit el premi al millor actor a Tom Murphy, per “Lines”; ha considerat Belén López la millor actriu, per “Una flor en recepción”; Marta Parreño ha obtingut el reconeixement de millor guió per l’obra “Una flor en recepción”; i Pilar Ollé és la millor aficionada local, per la seva actuació a l’obra “Els Càtars”.

A més d’aquests guardons, es van entregar els premis relatius a les diferents categories com: fantasia/ animació, documental/reportatge i Altres d’argument.

Els festius

locals de 2012

C

ornellà gaudirà de dos dies festius locals el proper any. En concret, són el dilluns 28 de maig, quan se celebrarà la segona Pasqua, i el divendres 8 de juny, per commemorar el dia del Corpus.

L’acte d’entrega dels guardons va tenir lloc el passat 23 d’octubre en un acte celebrat a la Sala Ramon Romagosa de la ciutat, on també es van visualitzar les pel·lícules guanyadores.

Per molts anys, i ja són 100!

C

ornellà felicita la Sra. Antonia Consolación Fiances de la Casa, que va complir el passat 5 de setembre 100 anys, i la Sra. Piedad García Cepeda, que també es va convertir en àvia centenària el passat 8 d’octubre. Per molts anys!

Piedad García Cepeda

22] cornellàinforma

Antonia Consolación Fiances


Novembre11

Can Mercader acull el primer Cros escolar de la temporada 2011-2012

E

l pasado 22 de octubre tuvo lugar el 48º Cros escolar de Cornellà de Llobregat, el primero de la comarca esta temporada. Hubo más de 560 participantes, divididos en doce categorías, que recorrieron tres distancias distintas, de 1.000, 800 y 500 metros, según su edad. El cros escolar marca el inicio de la actividad deportiva en las escuelas. En la página web del Consell Esportiu del Baix Llobregat se puede consultar la relación de premiados: www.cebllob.cat

27 colles al Concurs de Colles Sardanistes de Cornellà

L

a cobla Ciutat de Cornellà va ser l’encarregada d’organitzar el 33è. Concurs de Colles Sardanistes el passat 2 d’octubre. L’acte, que va tenir lloc a la plaça de la Sardana, va reunir 27 colles de diferents edats i categories. Els infantils i els juvenils van ballar les sardanes “Ginesta florida” i “Mar de Tossa”; els veterans, “El pati de l’artesà” i “Joves triomfants”.

Èxit de participació a la Festa

Catalana dels Escacs

L

a 34a. Festa Catalana dels Escacs, que es va celebrar el passat 2 d’octubre al pavelló Poliesportiu de Sant Ildefons, va batre records de participants, amb 85 equips de tot Catalunya i més de 370 jugadors. A més de la competició, es va fer entrega dels premis de la temporada i dels guardons a persones que han desenvolupar una trajectòria de passió pels escacs. Els guanyadors van ser: SCC Sabadell-A, en primera posició; seguit per UGA i SCC Sabadell-B, en segon i tercer lloc.

Els castellers de Cornellà

celebren el seu vintè aniversari

E

ls castellers de Cornellà celebren aquest any el seu vintè aniversari i ho fan amb diverses activitats, com la pujada al Matagalls del passat 9 d’octubre. Una vegada dalt d’aquesta muntanya del Montseny, els castellers van fer dos pilars de quatre.

cornellàinforma [23


Opinió El mur infranquejable del PSC

Del 15 d’Octubre al 20 de Novembre

Jordi Rosell Grup Municipal de CIU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

E

l passat Ple d’octubre es va sotmetre a debat el full de ruta per al 2012: els pressupostos municipals i les ordenances fiscals. Estem davant d’un dels anys més complicats des del restabliment de la democràcia. Des de CiU, hem fet un exercici de responsabilitat per treballar colze a colze amb l’equip de govern durant les últimes setmanes, però ens hem trobat amb un mur infranquejable. • L’IBI urbà pujarà un 4% i l’IBI per al microteixit empresarial ho farà un 9%. No s’hi val a dir que són lleugers increments, perquè moltes de les famílies de la ciutat veuen com des de que ha començat la crisi, l’IBI els ha pujat més d’un 10%. Els impostos dels vehicles i el d’activitats econòmiques no pugen: a Cornellà s’aplica el tipus màxim permès. Hem proposat la congelació d’impostos, tot i que estàvem disposats a negociar fins al 3% d’increment. • Hem demanat la contenció en despeses no imprescindibles. Entre elles, la partida de la Festa Major. No pot ser que mantinguem la partida congelada en 229.000 € en la situació crítica en la que estem. La ciutadania no entendrà com en un dels anys més complicats, seguirem llançant coets com si res. No ens val l’excusa de què la ciutadania necessita durant uns dies oblidar els seus problemes, perquè qui té ganes de gaudir de la Festa Major, entén perfectament que aquesta sigui més austera i es pot disfrutar per igual. L’esperit de gaudi de la Festa Major és el que li dóna l’impuls, i no pas els diners. • S’ha justificat l’increment dels impostos per compensar les retallades de la Generalitat. Hem demanat la quantificació d’aquestes a l’Ajuntament i no se’ns ha facilitat. En escoles bressol i l’escola de música, hem calculat que arriben als tres cents mil euros. Però per al proper exercici, l’Ajuntament recaptarà un milió tres-cents mil euros més respecte al 2011 només en IBI. Acceptem compensar-ho per aquesta banda, però que no ens facin combregar amb rodes de molí d’increments dels impostos sense justificació. • Hem demanat la creació de 10 places més de guàrdia urbana de cara aquest 2012 ja que tenim un dèficit molt gran d’efectius. De fet, així ho demostren les estadístiques respecte municipis del voltant. La solució que proposem no és la que ens agradaria, però atenent les restriccions pressupostàries que patim, és la que nosaltres considerem òptima. No ens hem trobat ni a mig camí de la nostra proposta. La política és també l’art de cedir i concedir, però el PSC no ho té clar. Des de CiU, seguirem defensant els interessos de la ciutadania de Cornellà. Aquesta vegada, el nostre vot ha estat el de l’abstenció, un vot per no obstaculitzar un pressupost en un any que serà molt difícil per a moltes famílies de Cornellà. Aquest 20 de novembre tenim eleccions al Congrés i al Senat. La partida no és només entre dos partits, tal com ens volen fer creure des de les dues parts interessades. Hem de tenir present que les restes del mur estatal socialista no poden donar pas a un nou mur infranquejable com a Cornellà. Convergència i Unió és el vot útil que ha de foradar el mur que es pot alçar el 20 de novembre. Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres. Reflexionem i votem!

24] cornellàinforma

E

l 15 d’Octubre, ja ens queda lluny, però va ser una data per recordar. Per primer cop a Cornellà es va organitzar un acte unitari de record a l’expresident democràtic de Catalunya Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 71 anys. Reconeixement que es veié perfectament complementat per l’Acte que l’Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat feu al Patronat recordant la repressió a Andalusia durant la Guerra Civil. Però el 15 O sobretot es recordarà per les manifestacions de milers de persones pels carrers de centenars de ciutats del món mostrant la seva indignació pel que estem patint, i reclamant un canvi profund a la nostra societat. Centenars de cornellanencs/ques hi vam ser, i hi seguirem estant, cadascú en el seu espai i amb el seu paper. Com els alumnes i professors/es de l’Institut Francesc Macià, que uns dies abans del 15O van aconseguir molt ressò amb la seva tancada en defensa de l’educació pública. Felicitats. I del 15 d’Octubre passem al 20 de Novembre, perquè toquen eleccions, i les eleccions han de ser una oportunitat per canviar les coses. Participeu, indigneu-vos, impliqueu-vos, però no oblideu com hem arribat fins aquí; qui va generar la bombolla, la llei hipotecaria, la fiscalitat injusta, la pèrdua d’empreses públiques o el descontrol del Banc Europeu. Per això ICV-EUiA us proposem 7 Accions per canviar-ho tot. 1. Lluitem contra l’atur: Retirem la reforma laboral de PP, PSOE i CiU, que només ha facilitat l’acomiadament i ha augmentat l’atur. 2. Impulsem al democràcia directa, neta i transparent, amb referèndums ciutadans vinculants i revocatoris, transparència i accés a la informació. 3. Rescatem les persones, no els bancs, que han rebut molts diners públics. Han de cedir l’estoc d’habitatges a un parc públic, i facilitar el crèdit a famílies, autònoms, petites i mitjanes empreses. 4. Aturem els desnonaments, cal una llei per a suspendre els desnonaments de persones aturades i que les famílies amenaçades puguin donar el pis en pagament de la hipoteca. 5. Defensem Catalunya i el dret a decidir, cal una reforma federal de la Constitució, les lleis i el finançament. 6. Tanquem les nuclears i lluitem contra el canvi climàtic, impulsem una estratègia estatal contra el canvi climàtic i tanquem les centrals nuclears abans de 2020. 7. Que pagui més, qui més té. Les rendes del capital han de pagar igual que el treball. Perseguir els paradisos fiscals, les SICAV, i lluitar contra el frau fiscal permetria recaptar 70.000M d’€ més.

Finalment, i parlant dels pressupostos de Cornellà pel 2012, des d’ICV-EUiA creiem que els efectes de la crisi i les retallades obliguen a l’Ajuntament a aprofundir en les polítiques socials “de proximitat”, essent més austers i transparents que mai. No és el moment de la “politiqueria” i del tacticisme. El que ens ha d’importar és que més de 8000 persones estan a l’atur a Cornellà, que moltes estan esgotant les prestacions, que els desnonaments d’habitatges s’estan disparant, i que hem de buscar acords per plantejar solucions. Per això, com el del 2012 és probablement el pressupost més social del darrers anys hi donarem suport. Ara, la responsabilitat de gestionar-lo és del govern municipal, i esperem que ho faci amb més sensibilitat social, transparència i ànim conciliador.


Novembre11

E

Las enseñanzas del profesor Zapatero

Lo que la derecha esconde

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

l próximo 20 de noviembre nos encontraremos ante una cita con las urnas y un más que previsible cambio de gobierno. Es el momento de decir adios al Sr. Zapatero y de hacer balance de su pésima gestión. Dejará una herencia envenenada, aunque también, intentando ser positivo, creo que debemos aprender de las enseñanzas que pueden obtenerse de su mandato. Sin duda nos ha enseñado lo que no debe hacer un buen gobernante, por ejemplo que:

- Hay que gobernar con un buen plan, no pensando sólo en las próximas 24 horas. - Hay que hacer previsiones razonables de crecimiento y empleo. - En economía hay que hacer un buen diagnóstico de la realidad y no engañar. - En economía hay que hacer reformas. - No hay que generar falsas expectativas, diciendo que estamos en la champions league y que vamos a superar a Francia y Alemania. - No se debe gastar lo que no se tiene. - No se puede gobernar, como llevamos en los últimos tiempos, sólo a golpe de decreto. Recordaremos al Sr. Zapatero por haber engañado a los españoles/as con frases como “no hay crisis”, “somos los mejores” o “estamos en la champions league de la economía”, por haber gobernado sin un plan, generando falsas expectativas, gastando más de lo que tenía y sin hacer las reformas necesarias. Está claro que no se puede vivir de la herencia ni de la inercia. Le recordaremos también por haber bajado el sueldo de los funcionarios y congelado las pensiones de nuestros jubilados, muchos de los cuales están cobrando por debajo del salario mínimo. Éste ha sido el único Gobierno en la historia de nuestra democracia que se ha atrevido a tales recortes sociales. Y, como no, también será recordado por los casi cinco millones de parados, la tasa de desempleo juvenil, el déficit público, la deuda y la desconfianza hacia la economía española. Y la pregunta es: ¿qué le puede decir ahora a los españoles, con este balance, quien ha sido su mano derecha durante estos años de desgobierno: el Sr. Rubalcaba? Ciñéndonos al ámbito de Cornellá, señalar que el Registro Civil de nuestra ciudad presenta actualmente una agravante falta de personal, lo que provoca retrasos intolerables y una cada vez mayor situación de colapso. Teniendo en cuenta que es imprescindible acudir personalmente para inscribir a los niños recién nacidos, tramitar los libros de familia, pedir certificados de defunción o dar fe de un matrimonio, las principales víctimas de esta situación son los ciudadanos/as de Cornellá, que se ven obligados/as a hacer largas colas cada mañana: mujeres y hombres con recién nacidos, personas que ya han acudido varias veces y aún no tienen su documentación o que se quedan en las puertas pese al madrugón, dando sensación de dejación por parte de nuestro Ayuntamiento. Por todo esto el Grupo del Partido Popular presentó un ruego en el último pleno para que se exija al Departament de Justícia de la Generalitat, dé fin a la situación de caos en que se encuentra nuestro Registro Civil y aumente el número de funcionarios adscritos a él.

D

espués de haber asesinado a 829 personas, ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Una noticia como esta, largamente esperada, me anima a empezar el artículo. La pesadilla ha terminado. Son muchas las cosas que os quiero contar así que os haré en esta columna un breve resumen. Un Gobierno presidido por Rubalcaba o un Gobierno presidido por Rajoy. Esto es lo que decidiremos los catalanes el próximo 20 de noviembre. Y a pocos días de las elecciones generales, quisiera explicar lo que nos jugamos, porque es demasiado importante como para no explicarlo.Y es que el 20N nos jugamos dos modelos diferentes de gestionar un país, la crisis y cómo tratar de salir de ella, y si no hacemos nada, nos podemos encontrar con que el experimento de erosión de los derechos (que padecemos en Cataluña) se extienda a toda España. Porque ya hemos podido comprobar las recetas que empieza a aplicar el PP allí donde gobierna, con recortes en sanidad y educación. La derecha catalana y española de CIU y PP, aprovecha esta crisis para practicar una involución en el sistema sanitario de nuestro país. En Cataluña la derecha no lo duda: para cuadrar los números proponen eliminar el impuesto de sucesiones y cerrar quirófanos, CAPs y escuelas si hace falta. Está claro. Han iniciado el desmantelamiento de nuestro modelo sanitario con el argumento de la crisis económica al mismo tiempo que regalan 400 millones de euros a las 500 familias más pudientes de nuestro país, a través de la eliminación del impuesto de sucesiones. Los socialistas tenemos claro que con la sanidad y la educación no se juega. La sanidad no es una mercancía, es un derecho. Y la salida de la crisis solo tiene un camino para los socialistas: no tocar el Estado del Bienestar y preocuparnos por la gente que no tiene protección. Por eso, hemos de lograr un gobierno progresista en España, porque si no es así, si consigue gobernar la derecha más dura y rancia, la izquierda quedará débil, y la gente no tendrá a nadie que la defienda. No podemos permitir que la derecha catalana y española aproveche esta crisis para acabar con conquistas sociales que hemos conseguido durante 30 años. Los socialistas no permitiremos que la derecha aproveche la crisis como una excusa para recortar con la voluntad de hacer negocio. Nuestro sistema público de Salut es sostenible, y la garantía de su sostenibilidad, ahora y en un futuro, pasa por reforzarlo y no por debilitarlo hasta derrumbarlo, como está haciendo ya el gobierno de CIU. Y es que me pongo mala con las noticias que nos llegan de la sanidad, se me dispara la hipocondría cuando pienso en los hospitales a medio gas, con quirófanos y plantas enteras cerradas, con médicos sometidos a presión laboral, listas de espera disparadas y tijeretazos presupuestarios a discreción. Y no sé vosotr@s, pero yo me pongo enferma solo con pensarlo. Y aunque la alternancia política es fruto de nuestra democracia, el día 21N puede ser demasiado tarde para lamentarlo. Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat, ¡nos vemos por la ciudad!

cornellàinforma [25


P a ino l’A c ud chi it o, or i

r H a or na a do del ns C . B on M te M pe

M M a R an ria am e d onl Ca el M R mp ar om , B Co ag a la on la m os S et vi em a al i ol o a en ra ci ci a ó m de as l cl Di is a ta co nt ra

Dia a dia www.cornellaweb.cat

E a xp C. niv osi C. er ci Sa sa ó d nt ri el Il de 25 de C è Pr fo or “A oj ns ne e se cc lla a ió rt ch d ,a an e l g H e ” a or ,a in a l a fa de BM nt c s, on M a te la s p BC er C

novembre/ desembre

I al tine se ra u ri te “ m Ca ps d ”, a p al e Ca dra st el l

Agenda

131314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sopar pel 40 aniversari del CEIJ Mowgli Campanya de malbaratament alimentari Projecció del documental “el gust pel rebuig” i taller de cuina d’aprofitament, on es farà una recepta per aprofitar aliments que estan a punt de fer-se malbé o que ens han sobrat d’àpats anteriors. 23 d’octubre, a les 18h, a la seu de Creu Roja Cornellà.

Sisè aniversari del PELL

E

l CEIJ Mowgli de Cornellà celebra enguany “40 anys compartint camins”. Amb motiu de l’aniversari, convoca totes les persones que hagin estat vinculades a l’entitat al sopar que tindrà lloc al recinte firal de Cornellà el dissabte 26 de novembre de 2011, a partir de les 20.00 h. Per a més informació, preu del sopar i inscripcions, podeu consultar la web

www.esplaimowgli.org, enviar un correu electrònic a cijmowgli@esplai.org, o bé adreçar-vos a la secretaria del centre (plaça de Josep Tarradellas, s/n., de Cornellà de Llobregat. Tel. 93 377 06 95) en horari de 16:30 h a 20:00 h. El CEIJ Mowgli és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’educació en el temps lliure.

Acte per Roser Cabanas i Antich

El 26 de novembre a les 6 de la tarda, al Patronat tindrà lloc l’acte d’homenatge a la Roser Cabanas i Antich. Va ser la fundadora de l’Escola Municipal de Música i de la coral infantil “Els flautins” i va dirigir darrerament la coral de gent gran del casal d’avis Jaume Nualart. (Facebook:”Jo vaig aprendre música gràcies a la Roser Cabanas Antich”)

Centenari de la Creu Roja

La Fira infantil de Nadal tindrà 8.300 metres per jugar D

el 17 al 31 de desembre tindrà lloc la Fira Infantil de Nadal al recinte de Fira Cornellà. Seran 8.300 metres quadrats a l’abast de nens i nenes d’entre 2 i 14 anys per gaudir d’activitats lúdiques i educatives. Els nens trobaran tallers de manualitats, castells inflables, jocs de taula, amb ordinadors o en equip en els espais reservats a esplais i ludoteques. També hi haurà consoles de Nintendo o Wii amb la promoció de jocs més tranquils que difonen valors mediambientals, solidaris o artístics. L’animació també estarà present amb la presència de pallassos, ball de gegants o exhibicions de foc.

26] cornellàinforma

El Parc Esportiu Llobregat celebra el seu aniversari amb activitats lúdiques i esportives obertes a tothom, des de Bodybalance a Spinning. Serà del 12 al 17 de desembre. Més informació a www.parcesportiullobregat.com

El 19 de novembre se celebra l’acte de reconeixement al personal voluntari, als socis i als patrocinadors de Creu Roja Cornellà, amb motiu del seu centenari. Serà a l’Auditori de Cornellà a les 20 hores. Hi haurà parlaments i actuacions musicals.

Conte de Nadal de les Germanes Baldufa

L’11 de desembre la Cia. Tanaka Teatre ofereix el “Conte de Nadal de les Germanes Baldufa”, una obra pensada per a nens a partir de 5 anys. El preu de l’entrada és de 3,85 euros. L’espectacle tindrà lloc a la sala Ramon Romagosa a les 12:30 h.

Taller per fomentar els valors educatius a l’esport El 16 de novembre, de 19:30 a 21:30 h, el pavelló poliesportiu Sant Ildefons acull un taller per convertir l’esport en una eina educativa, mitjançant una línia motivacional i formativa compartida per mares, pares i tècnics. Dirigit a famílies i centres escolars.


1

2

3

4

5

6

C G on Sa ermte la a de R ne Na am s d on Bal al d R du e l om fa es ag , a os la a Pr co oj n ec di ci am ó d an e ‘ te De s’ sa ,a y la un BMo M

Q R uiq am u on e G R on om zá Ta ag lez al ll os a M er a la us Fa sa eu m la Pa ilia la r “ u P M ar er em ca de Ta r ul a” .

T el all Bo er sc “D ”, es a c Pr la obr B M ir ‘R es c e e M al risi cur nta s Ca ’, d o ció st e s e d el Ca ne el l rl rg lli e s è t br R ics e ib i a,

27 28 29 30

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Jornada en l’Auditori para empresas exportadoras Homenatge a Vicenç Badenes

El proper 22 de novembre, a les 19:30 h, el Citilab rendirà un homenatge al seu director, Vicenç Badenes, que va exercir aquest càrrec des de la seva creació el 2007 fins que va morir el passat mes de juliol. Badenes va ser regidor a Cornellà durant 15 anys pel PSC, periodista i impulsor de la democratització de les noves tecnologies.

“Xarop de Cargol” per als més petits

El 27 de novembre la Cia. Mercé Framis presenta la seva obra Xarop de Cargol, dins de la programació Cultura en Família. Serà a les 12:30 h a l’Orfeó Catalònia. L’edat recomanada és a partir de 2 anys i el preu de l’entrada, de 3,85 euros.

Exposició “Art per la salut mental”

Exposició de gravats i petites pintures d’artistes reconeguts que es posaran a la venda, en favor de la Fundació FUNAMMENT (Gestió de Serveis de Salut Mental). Estarà del 28 de novembre al 18 de desembre a la Biblioteca Central.

Cornellà Escena: Le Petit Ramon, “Brou”

El 2 de desembre, l’Orfeó Catalònia acull “Brou”, el rock’n’roll més pur. Preu d’entrada: 5 euros. Més informació: 93 376 52 58 o a secretariaorfeo@gmail.com

Inscripcions a la ludoteca i el centre cívic del PELL

El Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat obre del 12 al 23 de desembre les inscripcions a les seves activitats d’hivern (de gener a març). Incorpora Bollywood, iniciació a la màgia, gòspel i bricolatge. Del 12 al 15 de desembre també es pot realitzar la inscripció per a la ludoteca del Parc. Més informació a www.parcesportiullobregat. com o a la recepció del PELL.

CÀLCUL MENTAL

27 ·· –

3 + 7 – 9 x 1 + 17 ·· – 6 + 23 x 3 ·· – 9 + 14 ?

E

l próximo 23 de noviembre l’Auditori de Cornellà acoge la jornada Exportpimes, donde las empresas abordarán las posibilidades de salir al exterior, abrir circuitos comerciales y crear canales de distribución. Además, se hablará de selección de personal, los riesgos en los nuevos

países y la logística. El networking, elemento clave en las exportaciones, también estará presente en esta edición, que espera repetir el éxito de años anteriores, donde se superaron las 300 empresas participantes. Más información: www.auditoricornella.com

“Tot esperant pallassos” D el 6 al 30 de novembre, Cornellà viu un preludi al Festival Internacional de Pallassos de 2012. Sota el títol “Tot esperant pallassos”, la ciutat ha organitzat una exposició de fotografies a l’Espai d’Art Moritz, la projecció de curtmetratges, un espectacle gratuït a l’aire lliure el diumenge 13 i diverses actuacions a la sala Ramon Romagosa per als dies 6, 20 i 26. A més, es presentarà el llibre “Pallasso d’urgència” i es realitzarà un curset d’iniciació al pallasso a l’Orfeó Catalònia. Més informació: www.cornellaweb.cat

Solució a la pàgina 17 cornellàinforma [27


Cornellà Informa 287 - Novembre 2011  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you