Page 1

Octubre2011 // 286

Treballem per garantir els serveis a la gent gran


286

OCTUBRE 2011

04. Benestar social Cornellà, una ciutat al servei dels més grans Primer aniversari de la residència pública Teresa Duran. En aquest moments de crisi i retallades, s’han de preservar tots els serveis que hem aconseguit.

07. Ocupació Cursos per a aturats Aquest mes comencen la formació i el reciclatge de persones aturades.

13. Medi ambient El Bicibox arriba a Cornellà La ciutat ja compta amb onze mòduls amb capacitat per a 147 bicicletes per oferir als usuaris un lloc on guardar la seva mentre es realitza una gestió o s’enllaça amb un transport públic.

15. Societat Benvinguda a la comunitat Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: TG Alfadir Distribueix: Igualssom SRL i MAPI, S.L. http://nou.cornellaweb.com/ca/cornellaInforma.asp

D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

Cornellà organitza cerimònies de benvinguda a la comunitat per acollir els nens que neixin a la ciutat o hi vinguin a viure en els primers anys de vida.

16. Cultura Guanyadors del 27è. Concurs de Còmics Durant octubre i novembre Cornellà es converteix en la ciutat del còmic. Del 4 al 27 de novembre pots veure les obres guanyadores del certamen al Castell.

23. Habitatge Habitatges de promoció pública Tens més possibilitats d’adquirir un habitatge de promoció pública a Cornellà. Ara es permet accedir als immobles vacants un cop exhaurides les llistes dels seus sorteigs.


L’alcalde Antonio Balmón

Es el momento de defender y proteger los servicios que hemos conquistado

L’

E

1 d’octubre commemorem el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquest mateix mes també celebrem el primer aniversari de la residència Teresa Duran, un centre que és emblema de qualitat i atenció personalitzada a la tercera edat. Encara que tota ocasió és bona, aquestes dues ens brinden l’oportunitat de recordar que són ells, els nostres grans, els qui han treballat per la nostra educació, per la nostra ciutat i per la consecució dels nostres serveis. Són ells els qui tenen la saviesa que donen els anys. La seva participació en la vida ciutadana i social de Cornellà és vital per aprendre del passat i dissenyar el futur, per no repetir errors, per saber que el progrés ha de continuar. No podem cedir a les pressions dels mercats ni d’aquells que volen fer de les privatitzacions l’eix de la seva política social.

l 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Este mismo mes también celebramos el primer aniversario de la Residencia Teresa Duran, un centro que es emblema de calidad y atención personalizada a la tercera edad. Aunque toda ocasión es buena, éstas dos nos brindan en bandeja la oportunidad de recordar que son ellos, nuestros mayores, los que han trabajado por nuestra educación, por nuestra ciudad y por la consecución de nuestros servicios. Son ellos los que tienen la sabiduría que dan los años. Su participación en la vida ciudadana y social de Cornellà es vital para aprender del pasado y diseñar el futuro, para no repetir errores, para saber que el progreso debe continuar. No podemos ceder a las presiones de los mercados ni de los que quieren hacer de las privatizaciones el eje de su política social.

Les retallades socials donen una estocada fulminant a la qualitat de les prestacions que rebem tots, i que especialment afecten els col·lectius més vulnerables, com les persones dependents i els malalts. Assistència mèdica, geriàtrics, centres de dia… tenen grans dificultats de gestió. La crisi no serveix per justificar-ho tot, i menys el desmantellament del sistema públic de benestar. Hi ha drets, avenços socials, que no podem perdre. L’austeritat no ha de ser una excusa per desprotegir els més febles. Hi ha principis com la justícia, el respecte i la solidaritat que no poden ni han de ser retallats.

Los recortes sociales dan una estocada fulminante a la calidad de las prestaciones que recibimos todos, y que en especial afectan a los colectivos más vulnerables, como las personas dependientes y los enfermos. Asistencia médica, geriátricos, centros de día… tienen grandes dificultades de gestión. La crisis no sirve para justificarlo todo y menos, el desmantelamiento del sistema público de bienestar. Hay derechos, avances sociales, que no podemos perder. La austeridad no debe ser una excusa para desproteger a los más débiles. Hay principios como la justicia, el respeto y la solidaridad que no pueden ni deben ser recortados.


Benestar social

Los servicios para las personas mayores, La residencia Teresa Duran cumple un año de funcionamiento, con el 100% de sus plazas públicas ocupadas

E

ste mes se cumple un año desde la puesta en funcionamiento de la residencia Teresa Duran de Cornellà, el centro geriátrico de referencia para los más mayores y las personas dependientes. 365 días de ayuda y atención a uno de los colectivos más vulnerables, la tercera edad. Su gestión corre a cargo de la Fundación para la Atención a Personas Dependientes, impulsada por el Ayuntamiento de Cornellà. Esta entidad ofrece diferentes prestaciones asistenciales, con un equipo de atención domiciliaria y de atención a cuidadores no profesionales, que cuenta con cerca de 7.000 beneficiarios anuales.

Nuevas plazas en el centro de día

La Teresa Duran tiene sus 100 plazas residenciales públicas ocupadas y sólo quedan vacantes 17 de las 34 restantes, de carácter privado. Además, este verano ha atendido a nueve personas en estancias temporales de hasta un mes y ha ampliado a 30 las plazas de su centro de día, la mitat de las cuales son concertadas con la Generalitat.

El centro ocupa un edificio de cuatro plantas. Cada una dispone de un control de enfermería, una sala de estar y un comedor. La residencia ha supuesto una inversión de 13.295.000 euros.

La Fundación tiene actualmente 99 trabajadores, 75 de ellos en la residencia Teresa Duran, 17 en atención domiciliaria, 2 en el área de cuidadores y 5 en los servicios centrales. Además genera 30 puestos de trabajo de manera indirecta.

4] cornellàinforma

Desde 2001 se han creado en Cornellà el Centre Sociosanitari Sant Jordi, la residencia Blau Almeda y la Residencia Teresa Duran. La línea de colaboracción fomentada desde el Ayuntamiento con otras administraciones, mútuas y entidades financieras, ha hecho posible que haya un total de 471 plazas asistenciales públicas, concertadas y privadas en la ciudad.


Octubre11

una prioridad en Cornellà Compra a domicilio para personas con movilidad reducida

Programa de actividad física

Se trata de un servicio gratuito de transporte de compra a casa para personas con movilidad reducida. El usuario realiza el pedido a cualquiera de los establecimientos adheridos a la entidad “Cornellà compra a casa”, que incluye las más de 200 paradas de los tres mercados municipales, y se lo acercan a su domicilio. En sus cuatro años de funcionamiento ha superado los 1.000 servicios. También se ayuda a subir y bajar las escaleras de los edificios no adaptados.

Los mayores tienen a su disposición actividades deportivas que les ofrecen la posibilidad de mantenerse activos y ágiles el mayor tiempo posible. Estos ejercicios favorecen su salud y su independencia. La información de las clases se puede obtener en los casales de personas mayores y, también, en las instalaciones municipales de los barrios. Más información: 93 377 02 12.

Servicio de atención a cuidadores

Este proyecto educativo tiene su sede en el Centre Cultural Joan N. Garcia Nieto y ofrece a los mayores de 50 años la posibilidad de estudiar diferentes materias de carácter genérico. La oferta se estructura en un programa de tres cursos con un total de 16 asignaturas y cuatro talleres prácticos. Las clases son de octubre a junio, martes y jueves de 18 a 20 horas. Más información: 93 376 70 11.

La Fundación ofrece ayuda a los cuidadores no profesionales de personas dependientes y les forma para que puedan asistir a los mayores. También programa grupos de apoyo emocional que están abiertos a la población de Cornellà.

Seniorlab, más que informática, un laboratorio de ideas

La Universitat de la Gent Gran

El Citilab ofrece a los mayores de 50 años la posibilidad de aprender informática aplicada. Los participantes realizan un proyecto relacionado con las nuevas tecnologías y que beneficia a la tercera edad. La principal finalidad no es saber usar un ordenador , aunque aprenden de manera indirecta, sino mejorar la calidad de vida de la gente mayor. Más información: www.citilab.eu

La campanya “Cop de calor” es manté gràcies a l’esforç de tots

La campanya “Cop de calor”, que informa dels efectes nocius de les altes temperatures de l’estiu als més grans de 75 anys que viuen sols o amb algú de la mateixa edat, ha estat un èxit. S’ha contactat amb el 77% dels 2.187 domicilis objecte de seguiment, amb el 75% dels quals per mitjà de la via telefònica i amb el 25%, presencialment. No hi ha constància que cap persona gran hagi patit un cop de calor a la ciutat. Aquest any s’ha comptat amb la participació de sis voluntaris, que han contribuit a fer que les persones grans estiguin més acompanyades durant l’estiu.

cornellàinforma [5


Economia / Ocupació

Cornellà reclama un acord per a l’estabilitat econòmica dels municipis L’Ajuntament demana a la Generalitat que mantingui la seva aportació per a la continuïtat dels serveis a la ciutat i sol·licita al govern central una partida extraordinària als pressupostos de 2012 per compensar els diners que els municipis han de retornar a l’Estat

E

l ple de l’Ajuntament de Cornellà ha aprovat dues mocions relacionades amb el finançament municipal. La primera dóna suport a la decisió de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la qual planteja proposar a la Generalitat de Catalunya un “Acord per l’estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans”. D’altra banda, la segona reclama al govern de l’Estat i als grups parlamentaris amb representació al Congrés de Diputats l’adopció d’accions per a la creació de fons extraordinaris.

Les retallades afecten despeses ja compromeses

El text de la FMC reclama garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern de la Generalitat derivat d’acords i convenis, que afecti el desenvolupament de competències municipals i, especialment, en matèria social i educativa. Ha estat aprovat amb el suport de PSC, IC-Verds i PP, i amb el vot contrari de CiU. Aquesta moció s’ha plantejat davant les recents mesures que ha pres el govern de la Generalitat, i que afecten els municipis en despeses ja compromeses, com l’aportació a les escoles bressol o a l’Escola de Música del curs 2010-11, que ja ha finalitzat, entre d’altres. L’alcalde, Antonio Balmón, ha explicat que la imprevisió del Govern afecta

6] cornellàinforma

de ple els ingressos municipals, i posa en dificultats molts ajuntaments, que no poden garantir la qualitat d’aquests serveis i fins i tot mantenir-los els propers anys. L’acord planteja que aquests ajustaments, si són necessaris, s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la previsió de control de la despesa en els consistoris, que cal fixar un calendari per assumir aquest deute i sobretot que s’han d’obrir un diàleg per planificar i explicar aquestes disposicions.

Petició al govern central

Pel que fa a la petició de la creació de fons extraordinaris per part del govern central, el ple proposa que en

els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 es contempli un nou apartat econòmic per compensar la quantitat que els ajuntaments han de retornar a l’Estat. I així, fer-ho de forma consecutiva durant els quatre anys següents establerts per retornar aquests sobreingressos. Cal recordar que, a la situació precària de les finances municipals, s’ha sumat els últims mesos la reclamació per part de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009. El ple ha aprovat la proposta per unanimitat.


Octubre11

Está previsto que los cursos empiecen a final del mes de octubre

Inglés, diseño, informática... opciones de formación para encontrar empleo

M

ás de 240 ciudadanos de Cornellà en situación de desempleo tienen previsto iniciar a finales del mes de octubre las actividades formativas que canaliza la Dirección de Políticas de Ocupación del Ayuntamiento. El objetivo es reciclarse, aprender un nuevo oficio o especializarse, siempre con el propósito de facilitar su inserción laboral. Tienen a su disposición 26 especialidades que se impartirán en más de 3.800 horas lectivas. Los cursos están centrados en la formación de técnicas administrativas, inglés orientado a la atención al público, informática, diseño y 3D, auxiliar de enfermería, asistencia social y técnicas de venta. Estas especialidades son, hoy en día, las más demandadas por las empresas.

Quince programas en activo

Además, la ciudad tiene quince programas en activo que permiten enlazar el itinerario formativo con prácticas en empresas, una bolsa de trabajo, ayuda especializada en búsqueda de empleo y el seguimiento y motivación de parados de larga duración. En total, Políticas de

Ocupación trabaja con 5.251 usuarios demandantes de empleo y colabora con 963 empresas.

Específico para los colectivos con más dificultades

Los jóvenes sin formación y los mayores de 50 años son los dos colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Cuentan con dos programas específicos: Suma’t, que trabaja con menores de 25 años la obtención del título de ESO y la formación laboral, con prácticas en empresas; y Reinicia’t, para mayores de 50 años que ofrece ayuda y asesoramiento especializado para la puesta en marcha de su proyecto profesional de una manera viable. Además, el programa SAFI, para mayores de 16 años, orienta a los usuarios hacia la formación existente dirigida a sectores profesionales emergentes.

Más información en www.cornellaweb.cat y en el teléfono 93 474 33 99, de la Dirección de Políticas de Ocupación del Ayuntamiento de Cornellà cornellàinforma [7


Societat

Siemens se alía con la UPC para mejorar su centro productivo de Cornellà

100 años de historia y de apuesta por la ciudad

E

l grupo empresarial Siemens ha seleccionado a la Fundación CIM, centro tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para desarrollar el proyecto de transformación de la factoría que la multinacional tiene en Cornellà en una planta modelo, donde se desplegará todo el potencial de la metodología Lean Manufacturing, una estrategia para incrementar la eficiencia productiva y generar así un nivel elevado de rendimiento.

El proyecto tiene una duración estimada de 2 años, y el papel de la Fundación CIM consistirá en el estudio de flujos de procesos y la redistribución física de todas las máquinas y zonas productivas. La dirección de la factoría de Siemens de Cornellà, que fábrica motores de tracción de gran tamaño, convertidores y señalización ferroviaria, ha destacado la importancia de esta colaboración como instrumento básico para el aumento de la competitividad de la planta.

Oryzon lanza al mercado un test pionero en la detección

precoz de cáncer de endometrio

L

a biotecnológica catalana Oryzon, con sede en Cornellà, ha anunciado para enero de 2012 el lanzamiento de su primer producto, un test no invasivo para la detección precoz del cáncer de endometrio, el tumor más frecuente en la mujer, sólo por detrás del de mama.

8] cornellàinforma

Esta prueba se realiza a través de un aspirado uterino lo que evita la incomodidad de las biopsias y las histeroscopias; se puede realizar en la misma consulta del ginecólogo y no necesita anestesia. Además, permite descartar la existencia del cáncer en un 97% de los casos aún en estadios muy iniciales.

En 2010, Siemens celebró el centenario de la planta de Cornellà, un centro de referencia a nivel internacional que se ha adaptado a las diferentes realidades del mercado apostando siempre por la innovación y la calidad. Su alto nivel productivo la ha llevado de fabricar motores trifásicos o motores de corriente continua y transformadores a convertirse en un centro de producción mundial de material ferroviario. De hecho, el 70% de los productos y sistemas que se fabrican en Cornellà son para la exportación a países como China, Rusia, Alemania, Estados Unidos o India, entre otros.


Octubre11

El Centre d’Empreses impulsa l’emprenedoria i l’economia local. Organitza tallers, cursos i trobades d’empresaris per afavorir els contactes professionals i cohesionar el teixit econòmic de la ciutat

Ha arribat l’hora dels emprenedors a Cornellà: 3, 2, 1… Acció!

L

a promoció de la innovació, el foment de les relacions entre empresaris i el suport a l’emprenedoria són la recepta amb què comptem per enfortir l’economia local de Cornellà en aquests temps de dificultat. També la formació especialitzada i el reciclatge són eines fonamentals per ser competitius en el món laboral. I amb aquesta intenció treballen des del Centre d’Empreses Baix Llobregat, on han organitzat tot un seguit de xerrades, tallers i cursos per a aquesta tardor, que ajudaran a la creació i consolidació de nous projectes empresarials. Més informació al 93 474 80 42.

Per a aturats i microempreses

El Centre d’Empreses acull un curs de creació d’empreses, totalment subvencionat, adreçat a persones aturades amb interès per emprendre. Consisteix en 40 hores de formació grupal, sis hores d’assessorament individual i dues hores d’entrenament individual. Per a les microempreses de la ciutat també s’ha creat un programa de consolidació i creixement. Les deu seleccionades rebran formació específica sobre la recerca de nous mercats o nous canals de distribució, a més de consultories individualitzades.

Tècniques per sobreviure en el món laboral: Networking i Màrqueting 2.0 A més d’un taller on es treballen “Els valors d’emprendre”, l’Auditori de Cornellà repeteix l’experiència i ha organitzat una trobada d’empreses amb l’objectiu d’establir contactes entre elles, per crear vincles de negoci i generar noves oportunitats. És allò conegut com a “treball en xarxa” (networking), tant de moda en aquests moments. Segons iniciatives similars, entorn un 70% dels contactes que s’hi realitzen són efectius. Pel que fa al màrqueting, el proper 21 d’octubre es realitza un seminari a càrrec de Josep Lluís de Gabriel, fundador de l’empresa Bitlònia. La iniciativa és gratuïta.

cornellàinforma [9


Espai públic

Cornellà, más cohesionada con el nuevo acceso a la red de transportes públicos desde el barrio Centre El Ayuntamiento ha remodelado la plaza Prat de la Riba, donde ha introducido rampas para facilitar la conexión de los vecinos de la zona sur de la ciudad al tren, el tranvía y el metro

E

l Consistorio ha abierto un acceso adaptado desde la plaza Prat de la Riba que mejora la comunicación de los vecinos del barrio Centre con la red de transportes públicos de la ciudad. La remodelación de esta plaza supone la incorporación de rampas para suprimir las barreras arquitectónicas existentes (escalera) y de parterres ajardinados, juegos infantiles y nuevo mobiliario urbano. Con este nuevo enlace, se mejora la cohesión de Cornellà desde los diferentes barrios hasta el intercambiador metro-tren-tranvía y se completa la red de accesos de la ciudad desde los cuatro puntos cardinales: Gavarra/Sant Ildefons, gracias al viaducto; el Pedró, con

la ampliación de la vía que enlaza desde la carretera de Espluguessector Siemens y Fontsanta-Fatjó, a través de un paso subterráneo.

Un aparcamiento con capacidad para 253 coches En la misma plaza, se ha construido un aparcamiento subterráneo municipal. Consta de dos plantas con capacidad para 253 coches, 6 plazas de moto y 8 trasteros, con una superficie total construida de 6.896 metros cuadrados.

El acceso al párquing se realizará desde la rotonda Avda. Alps-Ctra. Esplugues y dispone de tres accesos para peatones además de un ascensor, para facilitar la accesibilidad.

En marxa les obres del nou complex

esportiu de Can Mercader

C

ornellà disposarà a partir del proper any d’un nou espai per gaudir de l’aigua i de l’esport durant tot l’any, el complex esportiu del parc de Can Mercader. Les obres estan centrades en la rehabilitació i el redimensionament de la piscina exterior de 50m de llargària, que romandrà descoberta. A més, es substituirà l’edifici existent per una nova construcció que incorpori noves làmines d’aigua cobertes de diferents dimensions, adequades a les diverses pràctiques esportives. Tota la infraestructura es fa d’acord amb els criteris vigents d’estalvi energètic.

10] cornellàinforma

Aquesta imatge virtual reflecteix com quedarà el nou centre esportiu de Can Mercader


Octubre11

El aparcamiento municipal tiene capacidad para 253 coches distribuidos en dos plantas: una, con plazas de rotación y otra, destinada a la venta y al alquiler

Primera planta de aparcamiento en rotación Dada su proximidad a varios edificios institucionales —el Ayuntamiento, la sede de la Agencia Tributaria y los Juzgados— en la primera planta hay dos tipos de plazas: unas, de rotación, con el pago fraccionado, y otras, de alquiler con contrato mensual pero sin plaza asignada; aparcan allá donde hay un lugar vacío.

La segunda planta íntegra está destinada a la compra y el alquiler. En www.procornella.cat se puede encontrar toda la información detallada.

La calle Llinars muestra cara nueva

E

l ayuntamiento de Cornellà ha llevado a cabo la reurbanización completa de la calle Llinars, del barrio de la Gavarra, con la finalidad de mejorar el tránsito y la comodidad de viandantes y conductores. Las aceras se han ensanchado hasta los 1,56 metros e incluso hasta los 1,71 metros en algunos puntos; a la derecha del único carril de circulación, se ha habilitado una línea de aparcamiento en cordón; y tanto en los dos extremos de la calle como en las intersecciones con Ramoneda y Frederic Soler, se ha optado por aceras deprimidas para facilitar la accesibilidad y los pasos de peatones.

Con respecto al alcantarillado, se ha sustituido el existente y se ha construido un nuevo colector situado en el eje del carril de circulación, de forma que se evita que las ruedas de los vehículos coincidan con los pozos de registro. Además, la reforma se ha realizado en consonancia a los criterios estéticos de la zona, por lo que se ha plantado árboles de la especie hibiscus, se han cambiado las papeleras y los acabados y pavimentos son similares a los que se han utilizado en otras calles del barrio renovadas recientemente.

cornellàinforma [11


Espai públic / Medi ambient

Se amplían los espacios para recogida de muebles en todos los barrios

A

ctualmente existen en la ciudad un total de 14 puntos de recogida de muebles, trastos viejos y voluminosos, y próximamente se instalarán 18 más. Estos espacios están ubicados junto a las diferentes zonas de contenedores de residuos. Su identificación es fácil, están delimitados por unas vallas metálicas de un metro de ancho

aproximadamente y por un espacio pintado en el suelo. En la parte de acera se especifica la función del espacio y los horarios, que son de lunes a viernes de 20 a 21:30h. Este servicio es exclusivo para la ciudadanía.

Las cámaras frigoríficas del Mercado Centre, totalmente renovadas Antes

E

l Mercado Centre ya dispone de unas cámaras frigoríficas totalmente reformadas. Las actuaciones de mejora comprenden tanto la instalación frigorífica como los revestimientos, que se han adecuado a las nuevas necesidades de almacenamiento que habían expresado los comerciantes. Además, se ha renovado el sistema eléctrico y la distribución interior de las cámaras, en función de las actuales necesidades de uso. Cada módulo tiene unas dimensiones de un metro de ancho, por un metro de profundidad y dos de altura. En total hay 62 “jaulas”, 30 para la conservación de carne, 10 destinadas al pescado y el marisco y otras 22 para verduras. Las obras se han ejecutado en tres fases, de manera que se ha podido mantener inalterada la actividad del mercado, desde el inicio hasta la finalización de la reforma.

12] cornellàinforma

En total hay 62 habitáculos, 30 para carne, 10 destinados al percado y 22 para almacenar verduras Ahora


Octubre11

Nous espais a Cornellà per promoure l‘ús

Ja funcionen els 11 mòduls amb capacitat per a 147 bicicletes per oferir als usuaris un lloc on guardar la seva bici mentre es fa qualsevol gestió o s’enllaça amb un transport públic

de la bicicleta

0037

0040

0038 0039 0036 0035

0045

0041 0044

0043

0043

0042

Els onze mòduls de Cornellà es troben a les següents localitzacions:

C

ornellà estrena el Bicibox, uns mòduls que permeten als usuaris que hi estiguin abonats, aparcar i tancar la bicicleta amb seguretat. Estan situats a tots els barris de la ciutat, a prop de parades de transport públic o d’equipaments. És un servei impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a diferents ciutats.

0035. METRO Cornellà Centre (Plaça de l’Estació) 0036. TRAM Fontsanta Fatjó (C. del Barcelonès) 0037. TRAM El Pedró (Ctra. d’Esplugues) 0038. TRAM Ignasi Iglesias (Ctra. d’Esplugues) 0039. CC Joan N. GarcíaNieto (Mn. Andreu, 13-19)

0040. METRO Sant Ildefons (Av. República Argentina) 0041. FGC Almeda (Pg. dels Ferrocarrils Catalans) 0042. CC Splau–Estadi RCD Espanyol (Av. Baix Ll.) 0043. Parc Esportiu Llobregat (Av. Baix Ll.)

0044. FGC Cornellà Riera (Pg. dels Ferrocarrils Catalans) 0045. METRO Gavarra (Av. Salvador Allende) Tots tenen 14 aparcaments disponibles, excepte el del Centre Cultural GarcíaNieto, que en té 7

Com funciona?

Cal tenir una targeta d’abonat. D’entrada són 11 mòduls, a Cornellà, amb capacitat per a 147 bicicletes; quan acabi la implantació, hi haurà més de 2.000 places a tota l’Àrea Metropolitana. Només cal que l’usuari passi la targeta pel lector situat al costat del mòdul de l’aparcament i s’obrirà un compartiment buit on es podrà deixar la bicicleta tancada. L’abonament costa 35 euros anuals. Per abonar-s’hi, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Client (carrer Barcelonès, 5-7) del Bicibox, trucar al telèfon 902 908 586 o escriure a info@bicibox.cat. També podeu informar-vos-en a www.bicibox.cat

Setmana de la Mobilitat La presentació del Bicibox s’ha fet en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es va celebrar del 18 al 29 de setembre a Cornellà amb diferents activitats. El 18 de setembre va tenir lloc una pedalada pel riu Llobregat; el dia 25, l’acte més participatiu, la passejada en bicicleta per set municipis: prop de 1.200 participants van recórrer set localitats de la comarca. I el 27 de setembre es va fer una cursa de transports, per comprovar com el cotxe no és sempre el més efectiu. També es va realitzar un curs de conducció segura de bicicletes.

cornellàinforma [13


Societat / Educació

Trobada ciutadana

per celebrar la Diada E

l passat 11 de setembre Cornellà va viure la Diada de Catalunya amb la presència de polítics, representants de les entitats i veïns de la ciutat. La trobada commemorativa va tenir lloc a la plaça de l’Església, amb la tradicional ofrena floral al monument al·legòric, una ballada de sardanes i el cant dels Segadors.

Normalidad en el inicio

Cerca de 500 personas

del curso escolar 2011-2012 E

aprenden catalán este año en el CNL

l curso escolar empezó el pasado 12 de septiembre con más de 10.000 alumnos de entre 3 y 16 años en las aulas de Cornellà. Total normalidad en el arranque de este ejercicio que acabará el 22 de junio y que tiene como principales ejes de actuación la lucha contra el fracaso escolar, el refuerzo del inglés y el fortalecimiento de la FP, de manera que los jóvenes salgan mejor formados tanto en el plano teórico como en el práctico para insertarse con éxito en el mundo laboral.

El curso ha empezado con todos los centros educativos a pleno rendimiento y con la misma plantilla de profesores que el año anterior. Además, la ciudad tiene el mapa de escuelas bressol completado con 8 centros y 641 plazas, con una de las ratios más elevadas de la comarca; cuatro institutos de la ciudad ofrecen tres modalidades de bachillerato, y además en el Mª Aurèlia Capmany se imparte también el artístico; y en septiembre ha abierto la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad.

14] cornellàinforma

E

En esta línea de compromiso y trabajo por la excelencia escolar y el desempeño profesional, el gobierno municipal ha diseñado el programa “Educar per Créixer”, un proyecto que implicará a todos los agentes sociales –desde profesores a empresas, creativos, deportistas…– en la educación de los jóvenes de Cornellà. La idea es formar generaciones que estén preparadas para enfrentarse con solvencia a los retos del futuro.

l bilingüismo en Cornellà es una realidad cotidiana, natural y alejada del conflicto. En el Centre de Normalització Lingüística casi 500 personas aprenden catalán este año, un 48% de ellos en el nivel básico, correspondiente a la primera toma de contacto con la lengua. Seis de cada diez alumnos que estudian en Cornellà proceden del extranjero, principalmente de Lationamérica, aunque también hay un pequeño porcentaje de Marruecos, Georgia, Rusia y Rumanía; un 22% ha nacido en Catalunya y un 18%, en el resto del Estado.

Calendari escolar Del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener del 2012: vacances de Nadal Del 2 al 9 d’abril del 2012: vacances de Setmana Santa 22 de juny del 2012: acaben les classes a tots els centres


Octubre11

La ciutat dóna als nadons la benvinguda a la comunitat

L’

Ajuntament de Cornellà ha començat a organitzar cerimònies de “Benvinguda a la comunitat” per fer un acte d’acollida als nens i nenes que neixin a Cornellà o hi vinguin a viure en els seus primers anys de vida. Els únics requisits són estar empadronat a Cornellà, no tenir més de dos anys d’edat i el consentiment del pare, mare o tutor del menor. La cerimònia no té caràcter legal, serà un acte simbòlic totalment voluntari i es realitzarà al Palau de Can Mercader. El presidirà l’alcalde o regidor en qui delegui, coincidint en data amb els casaments civils que se celebren regularment al mateix Palau de Can Mercader. Els actes seran col·lectius i estaran oberts a l’assistència dels familiars i amics de cada infant. L’objectiu és manifestar el compromís ciutadà per vetllar, juntament amb la seva família, per la seva educació i per defensar i garantir els seus drets com a ciutadà o ciutadana.

Es tracta d’un acte simbòlic de “bateig civil” que es fa al Palau Mercader

Torna el servei Minuts Menuts

M

inuts Menuts, el servei de guarda d’infants de quatre mesos a 3 anys, ja ha obert les seves portes després d’unes merescudes vacances d’estiu. Des d’ara i fins al 15 de juliol, podeu deixar els vostres nadons en mans expertes les tardes de dimarts, de 16 a 19 hores, així com el dijous i el divendres de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores. Heu de tenir en compte que el temps màxim de permanència dels nens és de tres hores continuades i de dos dies a la setmana. El seu cost és d’un euro l’hora. Per a més informació podeu trucar als telèfons: 93 376 81 29 / 93 377 99 11.

Nou Espai Familiar al centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli

L’

Esplai Mowgli, amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà, ha iniciat aquest mes d’octubre l’Espai Familiar. Aquesta iniciativa està adreçada a les famílies amb infants dels 0 als 3 anys i permet gaudir d’un temps de joc i relació amb altres famílies i professionals. L’activitat es desenvolupa el dimarts i el dijous de 10 a 12 hores. Per a més informació, contacteu amb la secretaria de l’Esplai al telèfon 93 377 06 95.

cornellàinforma [15


Cultura

Tot està a punt perquè Cornellà sigui, un any més –i en van vint-i set–, la capital del còmic durant els mesos d’octubre i novembre

Relació de guanyadors del 27è. Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”

Ja hi ha guanyadors del 27è. Concurs de Còmics

Categoria sènior Premi Concurs de Còmics “Ciutat

Els treballs guanyadors es podran veure del 4 al 27 de novembre al Castell de Cornellà

de Cornellà”: David Garrido García, 22 anys (Jerez de la Frontera, Cádiz), per El historietista Premi a la millor historieta d’humor: Josep Salvia Masip, 29 anys (Torregrossa, Lleida), per Escalopas dead Premi al millor guió: Martín Romero Outeiral, 29 anys (Boiro, A Coruña), per Desalmados Premi a la millor historieta en català: Zulai Peinado Peinado, 26 anys (Quart de Poblet, València), per Els sospirs són aire i van a l’aire Premi al millor autor local: Guille de las Heras Fló, 17 anys (Cornellà de Llobregat), per Branques i mans Premi animació i còmic: Jonás Aguilar Borrego, 26 anys (Puente Genil, Córdoba), por Cocart Premi tira política: Carlos Villafranca Ortiz, 20 anys (Barcelona), per La R-evolució, Apoltronats, Prendre mesures Mencions especials per a la publicació: Wahab Zeghlache Bayot, 27 anys (Barcelona), per Como pez fuera del agua; Rogelio J. Pérez, 29 anys (Mislata, València), per El desencanto; José Redondo Martínez de Pinillos, 29 anys (Madrid), per El animal más fiero

Categoria júnior

Premi al millor autor júnior: Laura Leiva Ten, 14 anys (Piles, València) per Las apariencias engañan

D

avid Garrido, de Jerez de la Frontera, ha guanyat el Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà 2011, i el dibuixant Maikel, el premi Ivà al millor historietista professional, atorgat per votació popular. En aquesta edició del concurs han participat 53 dibuixants en la categoria sènior (adreçada a joves entre 16 i 30 anys) i 13 en la categoria júnior. S’han presentat sis obres en la categoria d’animació i quatre en la de tira

16] cornellàinforma

política. A més d’autors de Cornellà i de la resta de Catalunya, hi prenen part nombrosos participants de la resta d’Espanya i fins i tot de Mèxic. Les millors obres del concurs es podran veure a la Mostra del Còmic de Cornellà durant els mesos d’octubre i novembre. Trobaràs més de 15 exposicions, contacontes, conferències, projeccions i altres activitats relacionades amb el món de la historieta. Més informació: Hermandad del Rocío www.cornellaweb.cat


Octubre11

Maria del Mar Bonet i Quique González al Cornellà Escena

Tres obres de teatre treuen la carota de cartró als convencionalismes de l’amistat i la parella

L

a temporada de tardor del Cornellà Escena ens apropa a la ciutat grans de la música que fan de la senzillesa i el minimalisme l’ànima de les seves composicions. Si aquest mes hem vist Ivan Ferreiro, exvocalista de Los Piratas, el novembre podrem escoltar Maria del Mar Bonet, acompanyada al piano per Manel Camp. Tots dos artistes s’han retrobat per commemorar el 20è. aniversari del treball discogràfic “Ben a prop”, que han actualitzat i al qual han afegit noves cançons. Una actuació jazzística d’aires mediterranis. I el desembre, Quique González ens farà còmplices en la seva gira acústica d’un repertori ple de cares B, rareses i melodies inèdites.

Teatre divertit i pedagògic

per als més petits

E

l gust pel teatre no té edat. Els infants de Cornellà tenen al seu abast una programació de tardor a preu familiar on la diversió, l’entreteniment i el missatge educatiu estan assegurats. El 23 d’octubre es representarà “Diplo”, una peça on es narra la història d’amistat entre un diplodocus i una nena; al novembre, podrem veure “Entre pinces” i “Xarop de cargol”, una obra pensada per als més petits (a partir de 2 anys) que parla d’una heroïna que té remeis màgics contra la tristesa, la inapetència o el mal de panxa. La temporada es tanca el desembre amb “Conte de Nadal de les germanes Baldufa” i “El perquè de les coses”, que explica fenòmens com per què els eriçons tenen punxes i la mar és salada. Podeu trobar tota la informació a www.cornellaweb.cat. El preu de les localitats és de 3,85 euros.

Entre bastidors

Tres obres de teatre de caire intimista ens desmunten les carotes de cartró que amaguen les misèries humanes i els convencionalismes que envolten l’amistat i la parella. La companyia La Perla29 representarà el 16 d’octubre “La Presa”, de Conor McPherson, un relat cru on viurem en directe la metamorfosi dels personatges. Al novembre és el torn de Bertold Brecht, de la mà de la Cia. Gataro, amb “El casament dels petits burgesos”, una peça que evidenciarà la ferocitat de les relacions humanes. “Dues dones que ballen”, de J.M. Benet i Jornet, és l’obra escollida per a l’últim mes de l’any. El 4 de desembre la Cia. Bitó Produccions ens mostrarà la relació gairebé accidental de dues dones d’edats diferents però amb una cosa en comú: ambdues han estat humiliades, encara que de manera diferent, per la indiferència Església de Santa Maria del món que les envolta.

Maria del Mar Bonet i Manel Camp

Adéu a Manel Vallès, “Totó”,

Nas d’Or de 2006

E

“Dues dones que ballen”

Totes les actuacions tindran lloc a la Sala Ramon Romagosa. El preu de les entrades és de 11,55 euros; 6,65 euros, en cas de tenir descompte. Més informació a www.cornellaweb.cat

l pallasso Manel Vallès, dels Germans Totó, ha mort als 77 anys d’edat. Totó formava parella artística amb la seva dona, la comediant sueca Rose-Marie Risto, fins que fa cinc anys es va retirar. Va ser guardonat amb diferents premis i reconeixements del món de la cultura i l’any 2006 va obtenir el Nas d’Or del Festival de Pallassos de Cornellà, ciutat on va viure durant la seva infantesa.

cornellàinforma [17


Entitats / Cultura

Los barrios de Cornellà se visten de fiesta Los actos de celebración en Sant Ildefons siguen hasta el 16 de octubre

L

1

as fiestas de los barrios cierran la temporada estival, son una buena excusa para retomar la vida vecinal y nos ayudan a iniciar el nuevo curso con diversión y alegría. La Gavarra puso el acento en las exhibiciones ornitológicas, el flamenco y los bailes populares. También hubo suculentas demostraciones gastronómicas, donde se pudo probar deliciosos arroces, tortillas y potajes, durante el fin de semana del 9 al 11 de septiembre. El Pedró optó por los deportes, con el 10º Torneo de Golf, los campeonatos de baloncesto y el ajedrez. También hubo gigantes y grallers, castellers y butifarrada popular. Casi 15 días (del 16 al 29 de septiembre) de animaciones infantiles durante el día y música y teatro por la noche, para los mayores.

2

El barrio Centre celebró sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Rosario los días 1, 7, 8 y 9 de octubre, con una programación en la que no faltaron la tradicional plantada del árbol, la sardinada, música y diversos encuentros deportivos. En el barrio de Sant Ildefons, los actos en honor a la Virgen del Pilar siguen hasta el próximo domingo 16 de octubre. Campeonatos de petanca, pesca deportiva, encuentros poéticos, animaciones infantiles… Pero también habaneras, actuaciones de cuadros flamencos y la noche joven, con la actuación de “Los siete pecados” y “La sobrina de Satán”. Además, habrá una conferencia sobre Marcel Duchamp, un itinerario guiado para conocer el barrio y la tradicional misa del Pilar.

18] cornellàinforma

3

4

6

5

1. Exhibició castellera (El Pedró). 2. Cercavila amb la banda de gaites de l’associació Rosalía de Castro (La Gavarra). 3. Trobada de puntaires (El Pedró). 4. Cantada d’havaneres (Sant Ildefons, 2010). 5. Cuadro flamenco (Sant Ildefons, 2010). 6. Balls tradicionals (Barri Centre).


Octubre11

Comencen els cursos de tardor del Centre Cívic del PELL

La ciutat ofereix un ampli ventall d’activitats per triar, des de tai-txi fins a fotografia, cinema, economia o tast de vins i cerveses, entre d’altres

E

l Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat inicia la seva activitat després de la treva estiuenca, amb una oferta pensada tant per als adults com per als petits de la família. La nova programació de tardor ve farcida de cursos, tallers i iniciatives que, per un preu assequible, ens permeten gaudir del nostre temps lliure, alhora que aprenem noves disciplines. Les activitats estan emmarcades en quatre àrees temàtiques diferenciades, que intenten de satisfer les diverses preferències personals dels veïns de Cornellà.

espai al curs sobre economia i finances per a tothom. És una bona oportunitat per aprendre a estalviar, saber què és l’economia de mercat o què podem fer davant l’actual crisi. Tots els cursos transcorreran d’octubre a finals de desembre (tret del d’economia) i s’imparteixen en horari de tarda. El preu dels tres mesos oscil·la entre els 50 i els 80 euros aproximadament. Per a més informació: tel. 93 475 35 77 o www.parcesportiullobregat.com

Els cursos tenen una durada de tres mesos, es fan a la tarda i el seu preu oscil·la entre els 50 i els 80 euros, aproximadament

“Mens sana in corpore sano” L’àrea de Salut i Creixement Personal inclou els cursos relacionats amb la intel·ligència emocional, el tai-txi, la teràpia del riure i la meditació. Dins de l’àrea d’Expressió, trobem els tallers que treuen a la llum el nostre vessant artístic: fotografia, dibuix i pintura, cinema, i com parlar en públic, una habilitat cada cop més important a hores d’ara. I per als infants, teatre, una bona eina per guanyar confiança en ells mateixos i desenvolupar la seva imaginació.

Com reconèixer un bon vi

L’àrea de Recursos recull: en iniciació al tast de vins i cerveses, on coneixerem l’elaboració, en història, les varietats i com servir-les i assaborir-les; costumització de roba i –un imprescindible– conversa en anglès per a aquells que en tenen un nivell mitjà i volen millorar la seva fluïdesa. Per últim, aquells que tenen unes inquietuds més tècniques tenen el seu

La recomanació de Juan Narváez* M’agradaria compartir amb vosaltres, ja que m’han ofert aquesta oportunitat, l’últim llibre que m’he llegit: “Tot el que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo”, d’Albert Espinosa. L’acció ens situa en un futur proper, on un seguit d’esdeveniments porten en Marcos, el personatge principal, a haver de canviar de forma sobtada els seus plans més immediats. La mort de la seva mare,una trucada de telèfon, una noia al mig de la plaça Santa Ana, i tot canvia… Novel·la fàcil de llegir, dinàmica i senzilla. Un llibre que, independentment del seu argument principal, i segons el meu parer, pretén fer un homenatge a la figura materna. * Juan Narváez, hostaler local

Aquest llibre el podeu trobar a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC).

Solució al càcul mental de la pàgina 27: 58

cornellàinforma [19


Entitats / Esports

El parc de la Infanta es converteix en l’epicentre de la vida ciutadana i la solidaritat

E

l parc de la Infanta es va convertir en l’epicentre de la vida ciutadana, el darrer cap de setmana de setembre, amb la celebració de la Trobada d’Entitats. Més de 60 carpes, xerrades i espectacles van animar aquest dia de reunió, on es va posar de relleu el dinamisme i la implicació de les associacions i on els veïns van poder conèixer la tasca que desenvolupen aquestes entitats cíviques de Cornellà. Tot, barrejat amb gastronomia i esports. Aquesta trobada és possible gràcies a l’Agrupació Cultural Fontsanta-Fatjó-Can Suris.

Projectes solidaris Dins del mateix marc va tenir lloc la Fira de la Solidaritat, on una vintena d’entitats van informar dels projectes de cooperació que duen a terme en diferents indrets al món. També van oferir productes típics i degustacions culinàries. Les activitats de sensibilització continuen fins al 13 d’octubre a Cornellà.

Èxit total en la inauguració de

l’exposició “La memòria del fang”

E

l passat 20 de setembre es va inaugurar l’exposició sobre la riuada de 1971 “La memòria del fang”, amb un èxit total d’assistència. El Castell estava de gom a gom per veure aquesta mostra que es pot visitar fins al 23 d’octubre. L’alcalde de la ciutat i el comissari de l’exposició van rememorar les seves vivències personals d’aquells dies de fa 40 anys.

20] cornellàinforma

Més de 60 carpes van participar a la Trobada d’Entitats del darrer cap de setmana de setembre


Octubre11

El espacio deportivo Sant Ildefons, a pleno rendimiento

a los seis meses de su apertura El centro está abierto a particulares desde las 16:30 a las 23 horas. Por las mañanas, está destinado a entidades y centros educativos

E

l Espacio Deportivo de Sant Ildefons cumple seis meses en plena forma con más de 2.500 usos semanales, entre entrenamientos, clases de educación física y competiciones. Sus instalaciones, a disposición de particulares, entidades y centros educativos, están compuestas por dos pabellones: uno, de competición con una grada cuyo aforo ronda las 200 personas y otro, de entrenamiento, ambos con suelo de parquet.

Un pabellón ecológico

Los dos espacios son divisibles, por lo que se puede disponer de hasta seis pistas para la práctica simultánea de actividades. Hay que destacar que el edificio está diseñado de acuerdo a criterios de sostenibilidad ecológica, ya que dispone de un sistema de cogeneración para calentar agua y la posterior utilización de la energía sobrante como electricidad.

Más de 9 disciplinas

Desde su puesta en funcionamiento, en marzo de este año, se practican diferentes deportes, como hockey, fútbol sala, balonmano, aeróbic, mantenimiento, ajedrez, ping-pong y sesiones de educación física de los centros educativos, además de clases de patinaje.

Un hotel de entidades con oficinas para atender mejor a la ciudadanía El complejo dispone de un hotel de entidades con oficinas para cada una de ellas, además de dos salas polivalentes donde se pueden realizar jornadas de formación, reuniones y presentaciones de eventos.

cornellàinforma [21


Esports / Habitatge

Éxito de participación en la XXXI edición de la

Cursa Popular de Cornellà

M

ás de 1.550 atletas, profesionales y aficionados, han asistido a la XXXI edición de la Cursa Popular Ciutat de Cornellà, el evento deportivo más participativo de la ciudad. Esta carrera, donde hay 24 categorías, incluidas una marcha solidaria y una en patines, propone tres longitudes distintas, según la edad de los participantes. Hay que destacar el

elevado número de corredores en todas las modalidades, también en la marcha solidaria, donde se recorrían 2.400 metros por la educación y la alimentación de un orfanato en Burkina Fasso, a través de la Associació Nassara, Solidaritat i Cooperació.

El cornellanense Alejandro Cogollo, de 10 años,

Torneo benéfico de fútbol infantil en Sant Ildefons

D

campeón de España de golf

eporte y solidaridad. Dos palabras que resumen el torneo benéfico que el pasado 10 de septiembre se jugó en el Campo de Fútbol de Sant Ildefons a favor de la asociación MPS España. Es el torneo benéfico de fútbol base más importante de Catalunya. La entidad beneficiaria agrupa a todas las enfermedades relacionadas con la Mucopolisacaridosis, una dolencia degenerativa que afecta a niños.

E

l cornellanense Alejandro Cogollo Castillo, de diez años de edad, se ha convertido en el campeón de España de golf en la categoría Benjamín en el torneo que se celebró el primer fin de semana de septiembre en València. Alejandro, alumno del colegio SAMC, empezó a jugar al golf hace cuatro años por casualidad. 2009 fue su primer año de competición y ya por entonces ganó el Sub-campeonato de Catalunya de “Pitch and putt” en la categoría Pre-Benjamín. En octubre de 2010, quedó Campeón de Catalunya Absoluto Infantil de P&P.

Gran nivel en el III Torneo

Internacional Cadete de baloncesto

E

l Club Bàsquet Cornellà organizó a principios de septiembre el III Torneo Cadete “Ciutat de Cornellà” que contó con la participación de los equipos: CB Cornellà, Kes Basket Russia, Fiatc Joventut, CB Gran Canaria, CB Tarragona, CB La Salle Palma de Mallorca y Cat Occidente Manresa. El pabellón de Can Carbonell fue el escenario de encuentros de mucha calidad donde brillaron las jóvenes promesas de los clubs asistentes. Predominó la calidad técnica y el alto nivel competitivo. El torneo contó con una gran asistencia de público y tuvo como vencedor al Cat Occidente.

22] cornellàinforma

Escalfant motors per al cros escolar

E

l cros escolar de Cornellà és el punt d’arrancada de l’activitat esportiva a les escoles. Aquest any es celebra el 22 d’octubre al parc de Can Mercader, on es preparen tres circuits de 1.000m, 800m i 500m que es combinen per satisfer totes les distàncies corresponents a cada edat. Per a més informació podeu contactar amb el Departament d’Esports (93 377 02 12 ext. 466). Per a les inscripcions: al Departament d’Esports, www.cornellaweb.cat, www.cebllob.cat, o el mateix dia del Cros, com a màxim 30 minuts abans de la prova.


Octubre11

Nuevos pisos de alquiler y venta de promoción pública en Cornellà

A

hora tienes más posibilidades de adquirir una vivienda de promoción púbica en Cornellà, tanto de compra como de alquiler. Tienes a tu alcance 56 pisos de precio libre, ubicados en la Avda. Salvador Allende y en la Avda. Línea Eléctrica, y 10 viviendas más de protección oficial, repartidas

entre la Carretera de Esplugues y la Avda. Can Corts. La empresa municipal PROCORNELLÀ permite acceder a estos inmuebles que siguen vacantes una vez agotadas las listas de sus sorteos. Las peticiones de compra tendrán preferencia sobre las de alquiler. Para aclarar

10 pisos de protección oficial Tienen de 39 a 70 metros cuadrados y su precio de venta ronda los 122.340 euros. También puedes alquilarlo desde 344,49 euros. Dos de ellos están en la Avda. Can Corts, y pertenecen a las Promociones Destraleta-2 y Destraleta-3. Los otros 8 están en la Ctra. de Esplugues: tres tienen dos dormitorios y cinco son tipo estudio con una habitación. Todos disponen de plaza de garaje y la mayoría, de trastero. Para acceder en régimen de alquiler a estas viviendas es imprescindible estar inscrito al Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial. Se realizará un sorteo entre los inscritos antes de las 14.00h del 31 de octubre de 2011.

56 viviendas de precio libre Hay 30 viviendas disponibles en la Avda. Salvador Allende, de uno, dos o tres dormitorios con plaza de coche y trastero y otros 26 de dos habitaciones en la Avda. Línea Eléctrica. Puedes comprar uno desde 132.407 euros, más IVA, o alquilarlo desde 375 euros más gastos. Tienen de 39 a 76 metros cuadrados.

cualquier duda, podéis acercaros a la Oficina Local de Vivienda de Cornellà, situada en la calle Einstein, junto al Auditorio, o bien llamar al 93 474 02 02. Más información en: www.procornella.com

Pla Renova’t de calderes,

electrodomèstics i aires condicionats

L’

Institut Català d’Energia ofereix ajuts per substituir equips domèstics per uns altres energèticament més eficients. Qualsevol ciutadà major de 18 anys pot demanar-los, sempre que l’aparell substituït sigui retirat per al seu reciclatge en el moment d’efectuar la compra i que s’acrediti la correcta gestió de residus de l’aparell retirat. A més, el sol·licitant ha d’haver realitzat el pagament de l’aparell subvencionat. Tota la informació la trobaràs a www.plarenovat. cat o al telèfon 93 550 01 10.

cornellàinforma [23


Opinió Amb el català a l’escola no s’hi juga!

La gent de Cornellà cada cop tenim menys protecció

Jordi Rosell Grup Municipal de CIU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EPM

E

ls recents pronunciaments del Tribunal Suprem de l’Estat sobre la llengua a l’escola catalana són nous episodis d’una llarga lluita que alguns han emprès contra el model lingüístic de l’escola a Catalunya. Si bé és cert que aquestes sentències només afecten de manera directa la reclamació formulada per les famílies d’uns alumnes en concret, són un mal precedent i poden ser l’inici d’un llarg procés de desencontres socials a la nostra ciutat. Ja fa uns quants anys que vaig acabar la meva etapa d’escolarització obligatòria a Cornellà. A classe, acostumàvem a ser entre uns 35 i 40 alumnes, dels quals només 4 érem catalano-parlants. Com passa a dia d’avui, podem trobar moltes aules on aquesta proporció se segueix mantenint. Estic content del model i dels resultats que ha donat tant a tots els meus companys i companyes de classe com a mi mateix. Som capaços d’anar a una entrevista de feina i adaptar-nos a la llengua de l’entrevistador per tal d’assegurar aquells punts que ens donin el lloc de feina, de poder respondre correus electrònics en ambdues llengües o mantenir converses utilitzant les dues llengües indistintament. Sense la immersió lingüística, no hi ha cap altra política pública al nostre país que asseguri que quan sortim de l’escola, entenem i ens podem comunicar perfectament en català, sigui quina sigui la nostra llengua materna. Tot i això, el model lingüístic a l’escola no resta tancat ja que hem d’incloure la tercera llengua urgentment, debat totalment diferent al que estem tractant aquestes setmanes. En el passat ple de setembre, CiU va presentar una moció per a la defensa del model d’immersió a Cornellà. La moció, senzilla, curta i clara, pretenia incorporar a totes les forces polítiques que defensen públicament el model, a excepció del Partit Popular que segueix a les nostres antípodes. El cos central d’aquesta era denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació a la ciutat de Cornellà, així com refermar el compromís de les forces polítiques amb el model. Un seguit d’esmenes presentades pel PSC i d’ICVEUiA pretenien desvirtuar aquest moció. Una moció que vam redactar per a què no entrés en conflicte amb l’ideari d’aquests partits, una moció punt de trobada de les forces que defensem el model. Després d’un procés de negociació en el mateix ple, vam acceptar incorporar totes les esmenes presentades excepte una, que sortia de la temàtica central que es discutia i pretenia que Convergència i Unió no pogués votar la seva pròpia moció. Vam demanar que es retirés i nosaltres acceptàvem totes les altres. Davant la intransigència del PSC de no fer decaure cap esmena, i el fet que la seva majoria absoluta portava a aigualir la defensa del català a l’escola, CiU va retirar la moció presentada tot just abans de ser votada. La prova de la seva apagada de llums, és la imminent enfonsada electoral aquest novembre. No sempre s’hi valen les ambivalències. Com sempre, estem al vostre servei al nostre despatx del grup municipal i a ciu@aj-cornella.cat

24] cornellàinforma

D

urant un dels pocs debats que van tenir lloc en la campanya electoral del maig passat, quan als candidats a alcalde se’ns interpel·lava sobre si Cornellà era més o menys segura, i per com veiem el futur de la ciutat en aquest aspecte, vaig intentar explicar que la major inseguretat de la nostra ciutat era tenir moltes persones sense feina, moltes famílies amb dificultats per mantenir el pis, molta gent sense poder accedir plenament a l’educació, la salut o la cultura. En definitiva la inseguretat als barris la generen la pobresa i la desprotecció social. Per això el que vam debatre en el darrer Ple de l’Ajuntament de Cornellà, ens fa preocupar-nos encara més per la sortida de la crisi a Cornellà. Si els seus efectes s’estaven notant de forma contundent, amb tancaments de comerços i empreses i més de 8.000 persones aturades, les retallades socials del govern català i la “miopía” del central encara agreujaran més els problemes de moltes de les famílies de la nostra ciutat. La retallada de la Renda Mínima d’Inserció, la reducció de l’aportació del govern per les escoles bressol, l’Escola de Música o el Consorci del Comerç, l’atac al model educatiu català, la manca d’un fons estatal pel finançament municipal o la insensibilitat del Congrés per modificar la llei hipotecaria que ofega moltes famílies, van ser algunes dels “preocupants” temes que es van tractar en el Ple de l’Ajuntament. Per exemple, les retallades que es desgranen del nou decret de la Renda Mínima d’Inserció (el famós PIRMI), la renda de menys de 400€ que perceben avui aquelles persones que han esgotat totes les prestacions de desocupació i similars, suposen un maltractament per a les persones que participen del programa, pels i les professionals dels serveis socials que gestionen la participació i pels Ajuntaments que han de cobrir el que deixa de cobrir el govern de Catalunya. Tot això suposa que més de 300 de les famílies més pobres de Cornellà vegin reduïts els seus pocs ingressos i es basa en la creença d’un sector del govern de Catalunya de que amb 400 euros de mitjana es pot viure i de que bona part de les persones que participen del PIRMI fan frau perquè intenten aconseguir algun “caleró” més, i de que els i les Treballadores Socials dels Ajuntaments no “controlen” les sol·licituds. Ningú pensa en aquest “govern dels millors” d’en Mas que si hi ha crisi i la gent perd la feina és normal que hi hagi més persones que necessitin una renda mínima? El mateix val per a la reducció de l’aportació de la Generalitat a les Escoles Bressol Municipal de 1800 a 1600 € any/nen, una traïció als Ajuntaments i a les famílies. Fins al moment els “costos” de cada plaça d’escola bressol es repartien en tres parts similars entre Generalitat, Ajuntament i Família, i ara els primers en posaran menys. Qui atendrà a les famílies sense ingressos? Qui posarà els 200€ que deixa de posar la Generalitat en cada plaça d’escola bressol? Qui atendrà a qui no puguin pagar el pis? A Cornellà, esperem que tot això ho faci l’Ajuntament, tot hi que en molts casos no li “tocaria”, o no li tocaria fer-ho sol, i tot hi que els seus recursos econòmics i legals siguin manifestament insuficients.


Octubre11

P

Cuando el despilfarro es costumbre…

Seguim amb les retallades!!

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

arece ser que está de moda hablar de recortes y, para no resultar frívolos, deberíamos analizar los motivos que conducen a estos recortes. En primer lugar debemos tener en cuenta que esta situación viene provocada sobre todo por la malísima previsión presupuestaria que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante los ejercicios de 2008 y 2009, para tapar el déficit y evitar pronunciar la palabra crisis. Recordemos, por ejemplo, que con el dinero que Zapatero malgastó en su famoso Plan E los españoles/as no hubiésemos tenido que sufrir la subida del IVA. Los 5.000 millones que el gobierno socialista dio para que los ayuntamientos realizaran obras no urgentes es la misma cantidad que se recaudó con la subida del IVA a costa de las rentas más bajas. Y ahora podemos ver por nuestras calles a los representantes del PSOE haciendo de abanderados contra los recortes… pero ¿qué recortes?, ¿esos recortes sociales que ellos mismos aprobaron en los Presupuestos Generales del Estado?, donde se rebajan 2.515,58 millones (-8,1%) en Servicios Sociales y Promoción Social, 2.840,58 millones (-8,1%) en educación, 7.322,80 millones (-5,5%) en fomento del empleo, 4.254,49 millones (-8,2%) en sanidad o 1.209,66 milones para el acceso a la vivienda. En definitiva, se diseñaron unos Presupuestos absolutamente erróneos, que no acertaron, y se marcaron objetivos que todo el mundo económico reconoció como claramente inexactos. Y ahora nos encontramos con un Gobierno socialista que lleva a cabo unos recortes sociales, provocados por su mala gestión, y a la vez pretrende hacernos creer que es el defensor de los más desfavorecidos, cuando incluso han sido capaces de congelar las pensiones en este año 2011, decisión que afecta a más de cinco millones de jubilados, muchos de los cuales están cobrando por debajo del salario mínimo. Y como en tantas ocasiones no cumple con sus compromisos, recordemos que el Sr. Zapatero afirmó “en esta legislatura no habrá una pensión por debajo de 700 euros”. Ahora ya no pueden decir aquello de “la derecha os quitará las pensiones” porque ha sido este Gobierno el único en la historia de nuestra democracia que se ha atrevido a congelarlas. En otro orden de cosas, en el pleno del pasado mes de septiembre el Grupo del Partido Popular en este Ayuntamiento presentó una moción, que finalmente fue consensuada y aprobada, para que el Gobierno Municipal inicie un cambio en su política de vivienda. En Cornellá hay muchas familias que lo están pasando mal y el actual plan de vivienda está enfocado para una época de vacas gordas, que ya ha pasado; ahora se deben potenciar otras fórmulas de acceso a la vivienda, como el alquiler, pero esto no se ha visto acompañado de medidas eficaces por parte de nuestro Ayuntamiento. Estamos a su disposición de 12,00 a 14,00 en el despacho municipal del Edificio Vallhonrat y de 18,00 a 20,00 en nuestra OAC de la CL. León XIII, 46. Tel. 630 106 264. E-mail: cornellapp@hotmail.com

C

iU no vol més recursos per l’escola, i per això, va retirar la moció que van presentar sobre el model educatiu català al ple de setembre. Des del PSC entenem que el model educatiu català s’inspira no tan sols com a element de cohesió social en la llengua sinó també en l’efectiva dotació de recursos per tal de garantir un sistema educatiu òptim com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar. És per això, que quan parlem d’immersió lingüística volem deixar clar que a Cornellà hi ha bilingüisme real, que a Cornellà tots els nens i nenes parlen, entenen, llegeixen, escriuen i es poden relacionar tant en català com en castellà quan finalitzen els seus estudis. Això aquí no és un problema. El model d’immersió lingüística actual és el que garanteix la llibertat de l’alumnat en el futur. Però aquest model educatiu es pot veure en risc si els recursos que s’hi destinen es redueixen, i per aquest motiu des del PSC vam denunciar el risc seriós de fractura social que pot produir la disminució de recursos destinats a l’escola pública, retallades que perjudiquen aquells infants que més ho necessiten, amplien les desigualtats socials i comprometen el futur del nostre país. No volem que ens redueixin els recursos en educació, estem en contra dels retalls lineals, indiscriminats, i sense establir prioritats. Estem d’acord en què en èpoques de crisi han d’haver-hi ajustos, però mai aquesta reducció s’ha de produir en serveis universals com l’educació perquè sinó, el que s’està retallant, és el futur d’un país. En aquest sentit, i per anar fent boca, podem explicar les retallades confirmades, i que repercuteixen directament a la ciutat. Podem començar parlant de la reducció de l’aportació de la Generalitat a les Escoles Bressols Municipals de 1.800€ a 1.600€ any/nen, o de la reducció a l’Escola de Música de 600€ a 460€ any/nen, o de la retallada de la Renda Mínima d’Inserció que a Cornellà ja ens afecta en 78.000€ de menys –decisió que sens dubte, comporta l’increment de la pobresa i el creixement de l’exclusió social–, i seguim…!! o de la reducció de 112.330€ per al Servei d’atenció Precoç, o de la disminució de l’aportació econòmica per al Pla de l’Entorn i fins i tot podríem parlar del desgavell ocasionat a les residències per a la gent gran! I no ens podem oblidar, a més, de l’eliminació del Servei de pediatria d’Almeda!!! Nosaltres, tenim clar que aquesta crisi no pot ser l’oportunitat per a desmantellar el nostre sistema educatiu i sanitari!! Davant d’aquest escenari, els i les socialistes continuarem lluitant per conservar i mantenir els avenços aconseguits en polítiques socials, per això i amb voluntat d’acord, exigim a la Generalitat de Catalunya, que garanteixi el manteniment de l’aportació econòmica que afecta a les competències municipals, especialment en matèria social i educativa, que per responsabilitat i com a administració més propera exercim davant la ciutadania. Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [25


Dia a dia www.cornellaweb.cat

E “ xp a Pic osi la an ci BC yo ó C l”

octubre/ novembre

A d ni al ’Hi ver Ca gie sa st ne ri el d de Vi l e S l C al en N si t o ut tr M b a M e er le gu en ca de ia ta de l M da l, r u a se la u P Pa la la nt u a

“ A Ve fr cte rda an s d qu ob es is re Es ta la co V , a re n Pi Tr l P pr did o l Sa a f at es as e r nt 2 u ro si ”. Il 01 de na ó de 1 a F t fo l ut ns ca bo m l E p l de Fu tb Sp ol Co ea Bi n ki bl ve ng io rs W te a ca en or Ce an ksh H o n g o na r Bi d a d tra lès, p. l bl on el a la io s c te “L on ca lu te m Ce ” pe nt a r a ra la l

Agenda

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Agrotur, la fira del Turisme Rural i els productes de la terra E ls dies 4, 5 i 6 de novembre es celebra a la Fira de Cornellà Agrotur, el 18é. Saló Nacional de Turisme Rural. La trobada reunirà expositors de tot l’Estat que ens aproparan les seves ofertes d’oci, gastronomia i relax per gaudir d’allò més autèntic que conservem: escapades a una casa rural, passejades a cavall, rutes de senderisme, matalassos ecològics o tomàquets amb gust de tomàquet. L’essència de la bona vida torna a estar de moda. A més, es realitzarà una jornada tècnica amb ponències centrades en la formació dels propietaris per rendibilitzar al màxim la seva ocupació. La part més lúdica vindrà de la mà de sorteigs de viatges, degustacions i diverses activitats per a grans i petits. L’entrada és gratuïta.

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat ha organitzat una desfilada de moda sota el títol “La memòria està de moda”, amb l’objectiu de recaptar fons per a la entitat. Serà el proper 16 d’octubre a l’Auditori de Cornellà.

Exposició “Els invents del TBO i els seus dibuixants”

Del 16 d’octubre fins el 27 de novembre es podrà veure aquesta exposició, que ens permet apropar-nos a un univers d’aparells increïbles, gairebé inútils, uns, futuristes i avançats, d’altres, que podem reviure a través d’un centenar d’originals. Lloc: Museu Palau Mercader.

Itinerari: “Descobrint Sant Ildefons”

L’Auditori estrena el otoño con Manel y Mishima M anel y Mishima abren la temporada musical de otoño en l’Auditori el día 22, pero si os habíais hecho a la idea de escucharlos en directo, mejor os vais olvidando. Las entradas ya están agotadas. Una semana más tarde, el 29 de octubre, podréis disfrutar de la actuación de Nina con la orquesta de Cadaqués. Harán

Moda solidària per l’Alzheimer

un recorrido por la historia de los musicales, los temas más conocidos y los autores de referencia. Y si hablamos de teatro, Juan Echanove y Maika Makovski bordan un espectáculo con textos de Edgar Allan Poe bajo la batuta del director Calixto Bieito. Será el domingo 6 de noviembre.

Itinerari de descoberta d’un dels barris més emblemàtics de Cornellà. Es coneixeran els aspectes més destacats i es repassarà la seva transformació a partir del testimoni dels seus veïns. Serà el dia 16 a les 11h. Dijous 13 d’octubre es presentarà l’itinerari en una Taula de la memòria, al Centre Cívic Sant Ildefons, a les 19:30h.

La Festa del Trenet compleix 22 anys

El diumenge 16 d’octubre té lloc la Festa del Trenet al parc de Can Mercader, organitzada pel Club d’Amics del Ferrocarril. A partir de les onze del matí començarà la circulació lliure i a les 11:30h, la sortida del primer tren oficial. Durant tot el dia podeu recórrer el parc en un vaporós.

Aniversari del Centre d’Higiene Mental de Cornellà

El 22 d’octubre se celebra el 35è. aniversari del Centre d’Higiene de Salut Mental de Cornellà, amb dues taules rodones sobre el present i futur de la psicoteràpia psicoanalítica i les influències de les noves tecnologies en el pensament i les formes de relació. Lloc: Castell de Cornellà. Hora: de 10 a 14 hores. Telèfon: 93 377 68 60.

26] cornellàinforma


P a ro de l bo jec M n rd ció ar er e d ta vi de e M os” u “M at . B n a uj a ib ta er lio qu es te e ca Vi L s de lob ita M reg gu e d a ia i A t, da m del al bi D ri en ep u t ar ta m en t

E d xp Co e C osi rn òm ció e l ic d là s el al Ciu 27 So Ca ta è. de rt st t d Co el e nc s d id l ur e aa la C s an B D ib M lio e Be esc M lli ob te rc ca ad us ” ri eu als nt Ce er de ta els n , p l P i “F tra s l al so ru au s c M del tus er ca de r

és L i N ’or in qu a, es a tra l’A d ud e C it ad or a i qu

28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Inscripcions per a la Cavalcada de Nit de Reis 2012

Exposició: “Còmics a la premsa diària”

Del 24 d’octubre a l’11 de novembre es podrà visitar l’exposició “Còmics a la premsa diària”. La trobareu al Centre Cívic de Sant Ildefons.

La riuada a la BMM

Fa 40 anys que les aigües del riu Llobregat inundaren el nostre municipi. Fins al 15 d’octubre, la Biblioteca Marta Mata us convida a llegir les notícies de la catàstrofe, dels ajuts i de la mobilització veïnal que es va generar després d’aquell 20 de setembre de 1971, així com també a visitar la petita mostra fotogràfica.

Visita al Museu de les Antiguitats

El 30 d’octubre, visita monogràfica als fons del Museu Palau Mercader. Lloc i hora: Museu Palau Mercader, a les 12h.

Dansa per a tots a l’Auditori: “Pinocchio” L’Auditori acull un espectacle amb un llenguatge escènic que té com a objectiu apropar la dansa als més petits combinant tecnologia i coreografies. Dies: el 26 de novembre a les 18 hores i el 27, a les 12h. Venda anticipada de localitats: 10€. El dia de l’espectacle: 14€

Exposició “Any Internacional dels Boscos”

Del 16 al 31 d’octubre pots visitar a la Biblioteca Central de Cornellà una exposició de llibres i documentals relacionats amb aquest ecosistema. També es realitzaran activitats paral·leles durant tot el mes.

Acte contra la repressió franquista a Andalusia La memòria antifranquista del Baix Llobregat ha organitzat “Verdades Escondidas”, un acte dedicat a la repressió franquista a Andalusia. És el dissabte 15 d’octubre a les 19h al Patronat Cultural i Recreatiu.

E

CÀLCUL l Mag Maginet rebrà com cada MENTAL any, els Reis d’Orient, el 5 de gener

17 + 11 ·· – 4 x 9 + 13 – 21 · – · 5 – 3 x 7 – 9 + 11 ?

de 2012. Per acompanyar-los durant tota la Cavalcada pels carrers de Cornellà, espera comptar amb un bon grup d’infants. Per apuntar-s’hi, cal adreçar-se els dies dilluns 24 i dimarts 25 d’octubre, de 17:00 a 20:00 hores, a la sala polivalent del CRAJ (Centre

Cultural Joan N. García-Nieto, Mn. Andreu, 17). Els únics requisits són tenir entre 6 i 11 anys i estar empadronat a Cornellà de Llobregat. Entre tots els infants inscrits i que compleixin amb els requisits es farà un sorteig de 40 places a la sala de la UNED el dijous 24 de novembre de 2011, a les 19:00 hores.

No et perdis les activitats de tardor de la XBC L

a Xarxa de Biblioteques de Cornellà ha preparat una programació per octubre i novembre centrada en l’hora del conte per a infants i nadons, a més de diverses activitats relacionades amb l’Any Internacional dels Boscos. Amb aquest motiu s’ha organitzat la projecció de pel·lícules com “L’ombra dels arbres”, “Viva Amazonia”, “One Water” o “A Sea Changes”; una sortida pel riu Llobregat; tallers de collage, cuina i reciclatge, així com una passejada per Can Mercader. De manera paral·lela, la XBC acull durant aquestos dos mesos diferents exposicions de còmics, la memòria històrica, autocompostatge o una altra benèfica de pintures i gravats a favor de la Fundació Funamment, de salut mental. Tota la Solució a informació a www.cornellaweb.cat la pàgina 19

cornellàinforma [27


Cornella Informa 286 - octubre 2011  

Butlletí d'Informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you