Page 1

Nº 356 / Maig 2018 / Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

UNA CIUTAT EN TRANSFORMACIÓ


CORNELLÀ INFORMA / SUMARI / Pàgina 2

—356— MAIG 2018

La ciutat

Els serveis municipals estan a ple rendiment cada matí Pàgina 4

Societat

Una enquesta mostra el que més valorem de Cornellà Pàgina 6

Cornellà Natura

Espais més verds i més oberts per a Centre i Riera Pàgina 10

Corpus

La festa major se celebra del 31 de maig al 3 de juny Pàgina 14

Esports

Cloenda de l’Esport Escolar i la Festa de l’Esport Pàgina 17

Què Fer

Dia i nit, activitats per gaudir de Cornellà Pàgina 18

Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació / Fotografies: Guillem Urbà / Imprimeix: Impremta Pagès http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp D’aquesta revista s’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 / Correu: premsa@aj-cornella.cat


CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL / Pàgina 3

SERVICIOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO Os propongo un experimento: ¿habéis pensado en todo lo que está en funcionamiento en Cornellà, mientras estáis en el trabajo? ¿En las calles, en los edificios y equipamientos municipales? Es mucho más de lo que creéis, quizás os sorprendería, la cantidad de actividades y servicios que la administración municipal gestiona para mantener la ciudad en marcha, cuidarla, y cuidar de sus habitantes. Os puede sorprender, porque tendemos a pensar en aquello que necesitamos o en un servicio sólo cuando tenemos que hacer uso de él, pero mientras los niños y adolescentes están estudiando, mientras la mayoría estamos en el trabajo, la ciudad se está moviendo, y también lo hacen los servicios municipales. Por ejemplo: es cuando los servicios sociales están atendiendo a las familias que lo necesitan, es cuando ofrecemos cursos de formación a las personas paradas, es cuando las personas mayores tienen a su disposición actividades en los equipamientos deportivos y sociales. Tres casos sólo para mencionar lo que va más allá de la fachada, de lo que ve todo el mundo: la atención ciudadana, las escuelas bressol municipales, o los guardias urbanos que recorren vuestro barrio, o los mercados municipales a pleno rendimiento. A veces, no somos conscientes de todo aquello que funciona bajo la superficie. Pero los engranajes que se están moviendo son enormes, son muchísimas las personas que les dan vida y que los hacen posibles, y todo ello hace que Cornellà sea una ciudad viva, en constante movimiento. Si no estuvieran, muy difícil lo tendríamos para salir adelante.

L’alcalde Antonio Balmón

Us proposo un experiment: heu pensat en tot allò que està en funcionament a Cornellà, mentre sou a la feina? Als carrers, als edificis i equipaments municipals? És molt més del que creieu, potser us sorprendria, la quantitat d’activitats i serveis que l’administració municipal gestiona per mantenir la ciutat en marxa, cuidar-la, i tenir cura dels seus habitants. Us pot sorprendre, perquè tendim a pensar en allò que necessitem o en un servei només quan hem de fer ús d’ell, però mentre els infants i adolescents estan estudiant, mentre la majoria som a la feina, la ciutat s’està movent, i també ho fan els serveis municipals. Per exemple: és quan els serveis socials atenen les famílies que ho necessiten, és quan oferim cursos de formació a les persones aturades, és quan les persones grans tenen a la seva disposició activitats en els equipaments esportius i socials. Tres casos només per esmentar el que va més enllà de la façana, d’allò que veu tothom: l’atenció ciutadana, les escoles bressol municipals, o els guàrdies urbans que recorren el vostre barri, o els mercats municipals a ple rendiment. De vegades, no som conscients de tot allò que funciona sota la superfície. Però els engranatges que s’estan movent són enormes, són moltíssimes les persones que els donen vida i que els fan possibles, i tot això fa que Cornellà sigui una ciutat viva, en constant moviment. Si no hi fossin, molt difícil ho tindríem per tirar endavant.


CORNELLÀ INFORMA / CIUTAT / Pàgina 4

08.00

09.00

10.00

11.00

EL CORNELLÀ DEL MATÍ [1/4]

Al llarg del matí, tota mena de serveis faciliten que la ciutat funcioni

Cornellà de Llobregat és una ciutat activa que es lleva d’hora, ben d’hora. El seu caràcter treballador defineix bona part de la nostra realitat, de la nostra història, i del nostre entorn. El matí és ple d’activitat i moviment, i també és durant el matí quan estan a ple rendiment molts serveis municipals que són imprescindibles per al benestar i per al bon funcionament de la ciutat. A vegades, no els percebem, precisament, perquè una majoria dels habitants de la ciutat està treballant o estudiant durant aquestes hores. En primer lloc, és el cas de la pròpia administració municipal: el treball diari de gestió de la ciutat, de cara endins però també de cara enfora, amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana, on es duen a terme tota mena de tràmits, i serveis més específics, com l’atenció dels Serveis Socials municipals. És el moment en què els serveis de Manteniment realitzen les diferents tasques de reparació dels edificis i de l’espai públics. I, també, quan són evidents les obres que s’estan fent per millorar carrers i places de la ciutat, per mantenir-la al dia o per guanyar equipaments, espais més còmodes per als vianants o noves zones verdes.

CONSERVAR LA CIUTAT Reparacions al carrer, neteja, jardineria, sanejament, millores d’edificis i espais públics… El Departament de Manteniment i Serveis gestiona els equips que diàriament renten la cara de la ciutat.

CIUTAT TREBALLADORA Al matí, la majoria anem a treballar: Cornellà té una població activa ocupada d’unes 38.000 persones.

Obres a la via pública Treballar per millorar la ciutat requereix a vegades una mica de paciència mentre duren les obres.

Atenció personalitzada a l’Ajuntament: 19.005 gestions amb Cita Prèvia en un any a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

MERCATS MUNICIPALS Oferta i proximitat: prop de 200 parades a ple rendiment cada matí als tres mercats municipals.


CORNELLÀ INFORMA / CIUTAT / Pàgina 5

12.00

13.00

14.00

15.00

I també és el moment de molts serveis necessaris que recauen en les diferents àrees de gestió d’un ajuntament. Per exemple, els mercats municipals: els primers en aixecar les persianes cada matí. Les escoles bressol, vuit centres destinats a cobrir la primera etapa educativa dels infants i adreçats a les famílies treballadores; els equipaments esportius, que ofereixen activitats de lleure, com el Complex Aquàtic Can Mercader i el Parc Esportiu Llobregat, o els equipaments socials, com és el cas de la Residència Teresa Duran, entre d’altres. Els exemples són incomptables. No heu vist mai com a dos quarts de nou, un important grup de motoristes de la Guàrdia Urbana es desplaça per regular el trànsit en les proximitats de les escoles de la ciutat? És difícil d’imaginar Cornellà sense tenir en compte tots aquests serveis que estan en funcionament. Sense cap mena de dubte, la ciutat es mou i bona part de l’activitat i dels serveis que no veiem permet que segueixi movent-se amb fluïdesa, funcionant i progressant.

GUÀRDIA URBANA PERSONES DEPENDENTS Atenció sociosanitària a la residència Teresa Duran, i també els programes d’ajuts personals que et porten la compra a casa, entre d’altres.

La seguretat des de la proximitat, a través dels guàrdies de barri. A les entrades i sortides de les escoles, als mercats de carrer, en una incidència de trànsit…

EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS Prop de 700 alumnes aprenen a les vuit escoles bressol municipals. En total, més de 12.000 nois i noies estudien a Cornellà.

OCUPACIÓ Formació i acompanyament per a les persones aturades per ajudar-les a trobar feina, entre d’altres.

Equipaments socioesportius: activitats dirigides al PELL o a Can Mercader, a més de les activitats del programa Esport Salut.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 6

LA CIUDADANÍA PONE UN 6,4 A LA GESTIÓN MUNICIPAL EL 90% ESTÁ SATISFECHA DE VIVIR EN CORNELLÀ Vivir en Cornellà es muy satisfactorio o satisfactorio para nueve de cada diez personas, según una encuesta encargada por el Ayuntamiento de Cornellà. Tres cuartas partes de todas ellas consideran que la ciudad tiene mucha vida, y dos tercios del total también asocian Cornellà a “calidad de vida”. Estas opiniones forman parte de la encuesta elaborada para conocer qué piensan los y las cornellanenses sobre su ciudad, su barrio, los equipamientos, oferta de actividades y de la gestión municipal, que renueva los datos de otra similar publicada hace cuatro años. El aspecto mejor valorado de Cornellà según las personas entrevistadas son sus medios de transporte (que repiten primer lugar), que “tiene de todo” (referido a la oferta de servicios y equipamientos, comercio, etc.), la gente y el ambiente, y los parques y zonas verdes. Los aspectos que se llevan peor nota son la limpieza, la inseguridad y el paro, aunque

este último desciende mucho respecto del 33% de encuestados que lo mencionaban en 2014. Y cabe destacar el aumento significativo de la preocupación por el acceso a la vivienda, más del triple de personas la mencionan, hasta un 8,3% del total. De todos modos, las principales demandas de la ciudadanía respecto de la gestión municipal vuelven a ser fomentar las políticas de empleo, aumentar las ayudas sociales y económicas, y aumentar la proximidad de la administración. Con todo, los encuestados ponen un 6,4 de nota media a la gestión municipal, mejorando el 6,0 de la encuesta anterior. El estudio se ha realizado con el fin de dotar de mayor transparencia a la gestión de la administración municipal, y en el marco del programa Govern Obert, facilitar esta información de manera pública a todo el mundo. La encuesta completa se puede consultar en http://governobert.cornella.cat, con muchos más detalles y datos, respuestas por barrios, edad, sexo, etc.

Dos tercios de los encuestados asocian Cornellà al concepto buena calidad de vida


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 7

GRADO DE SATISFACCIÓN DE VIVIR EN CORNELLÀ 52,5%

UN 6,4 DE MEDIA A LA GESTIÓN MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN CON CORNELLÀ 53,5%

Notable

Aprobado

35,8% 39,7%

30,0%

34,2%

13,2%

9,7%

2,7% 11,8%

Suspenso

Excelente

Los que están “satisfechos” o “muy satisfechos” de vivir en Cornellà suponen un 88,3% de todos los entrevistados: prácticamente, nueve de cada diez. Además, son optimistas: un 34,7% cree que la ciudad ha mejorado en el último año, contra el 16,2 que cree que ha empeorado; y en el futuro, un 43,8% cree que mejorará, y sólo un 9,5 piensa que la situación empeorará.

0,7%

tifi M ca u y id B do en a tifi sta ca nt do e id en tifi Po ca co do id en tifi N ca ad do a N S/ N C

NS/NC 3,8%

10,5%

en

tis N fe ad ch a o N S/ N C

0,3%

id

sa

tis P fe oc ch o o sa

sa

tis

fe Mu ch y sa Ba o tis sta fe n ch te o

1,7%

La media de la nota de la gestión municipal es de 6,4, con una gran mayoría de encuestados que se inclina por el aprobado (5 y 6) o notable (7 y 8). Un 44,5% encuentra buena o muy buena esta gestión, por un 38,5% que la considera “normal”. Los encuestados más críticos son los de los barrios Centre y Almeda.

A la pregunta “¿Usted se siente muy, bastante, poco o nada identificado con la ciudad de Cornellà”, el 83,5% responde de forma positiva. A destacar, que este porcentaje es más significativo entre los hombres, entre las personas de más de 60 años, y es mayor en los barrios de Almeda y Riera.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 8

NOTORIEDAD, USO Y VALORACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Lo ha utilitzado

Lo conoce

Valoración media

Museu Palau Mercader

77,5%

Complex Aquàtic i Esportiu C. Mercader

53,0%

Museu Agbar de les Aigües

36,0%

L’Auditori de Cornellà

63,0% 52,8%

Biblioteca Sant Ildefons

39,2%

Parc Esportiu Llobregat

45,8%

Espai Esportiu Sant Ildefons

29,7%

Biblioteca Central Biblioteca Marta Mata El Citilab

30,5%

APP “Seguretat Ciutadana” 10,0%

Projecte A prop teu

10,3% 9,3%

8 8,2 7,6

24,0%

7,6 7,8 8,2

13,5%

33,8%

8

29,3%

25,7% 45,0%

8

8

17,8% 57,3%

8,1

18,3%

30,8%

Estadi Municipal d’Atletisme

Museu de Matemàtiques

34,2%

49,0%

El Castell

15,5%

8,3

18,2%

8,2

24,2%

17,8%

7,5

17,2%

8,1 7,2

13,5%

El Museu Palau Mercader tiene una valoración

8,1 pts

BARRIOS Lo que más destacan los encuestados de su propio barrio es, generalmente, el transporte público, la tranquilidad, y la vida comercial.

PREOCUPACIÓN POR LA VIVIENDA

CALLES PARA LOS PEATONES

Los principales problemas mencionados son la limpieza y el paro, pero destaca que el triple de personas declaran ahora que les preocupa el acceso a la vivienda.

Un 59% de los encuestados valora bien o muy bien los cortes al tráfico de algunas calles los domingos para destinarlas sólo a los peatones.

Trabajo de campo realizado durante el mes de febrero de 2018, con 600 entrevistas presenciales en el domicilio asistidas por ordenador, a cargo de la empresa Gesop. Encuesta completa en:

http://governobert.cornella.cat


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 9

ELS SERVEIS A LES PERSONES, PRINCIPALS QÜESTIONS ATESES PEL SÍNDIC DURANT 2017 El 10 d’abril va tenir lloc un Ple extraordinari per presentar la memòria corresponent a l’activitat de l’Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà durant l’any 2017. L’informe recull que l’Oficina va tramitar un total de dos-cents quatre expedients de queixa, seixanta consultes i set iniciatives d’ofici. El gruix més important de les actuacions es refereix a l’apartat Servei a les persones, un 60,3% de les queixes (123), el 73,3% de les consultes (44) i el 71,4% de les iniciatives d’ofici (5). El Síndic, Joan Barrera, considera que una de les demandes recurrents ha estat la vinculada a la defensa del dret a l’habitatge. En aquest cas, no per impagament de la hipoteca, sinó per l’aplicació estricta de la Llei 4/2013, de Mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, que rebaixa la durada dels contractes d’arrendament de cinc a tres anys.

La mesura, en un context de precarietat laboral i de pressió alcista dels lloguers, resulta catastròfica per a algunes famílies. La Sindicatura ha valorat la creació a Cornellà d’un fons d’habitatge de lloguer social, i l’impacte que tindrà a la ciutat la construcció d’habitatges socials, de la mà de l’operador publicoprivat promogut des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb tot, suggereix que encara hi ha altres possibilitats que cal estudiar. En un segon bloc, el Síndic destaca les queixes i consultes arribades en relació a la mobilitat, la convivència i el civisme. Si teniu interès en conèixer l’informe en detall, podeu consultar-lo a la següent web i/o QR:

http://www.cornella.cat/ca/Sindic.asp

LA TERCERA EDICIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS RECIBE 288 PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA Comienza la fase de evaluación de las 288 propuestas presentadas por la ciudadanía, hasta el pasado día 30 de abril, en el marco de la tercera convocatoria de los Presupuestos Participativos. Se han recogido un total de 221 propuestas en la web municipal y 67 presencialmente a través de los formularios depositados

en los buzones específicos para ello en cada barrio. Durante las próximas semanas, el equipo técnico del Ayuntamiento de Cornellà estudiará cada una de las aportaciones para validar técnica, jurídica y económicamente los proyectos. Una vez decidido qué propuestas son más viables, se someterán a

votación popular del 16 de junio al 15 de julio, en la misma web http://pressupostosparticipatius. cornella.cat/. El Ayuntamiento destinará 1.254.510 euros de las cuentas municipales de 2019, el equivalente al 25% del total de inversiones para proyectos consensuados con la ciudadanía.


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 10

ESPAIS MÉS VERDS I OBERTS PER AL VEÏNAT DE CENTRE I RIERA Els barris Centre i Riera de Cornellà presenten una nova imatge, un cop han finalitzat les obres de transformació del carrer de la Verge de Montserrat en un ampli passeig per a vianants amb més vegetació i zones de descans, i s’han renovat tres espais urbans adjacents a l’avinguda del Baix Llobregat. Es tracta d’una actuació integrada en el projecte Cornellà Natura que té l’objectiu de potenciar la cohesió urbana mitjançant la

concepció d’espais públics oberts, sostenibles i de convivència. D’una banda, el canvi suposa una millora qualitativa de l’espai urbà i la pacificació del trànsit, creant un nou corredor de prop de 200 metres des de la plaça de Lluís Companys, al centre de la ciutat, fins a la confluència amb l’avinguda del Baix Llobregat, en una configuració de plataforma única complementada amb vegetació. El pressupost de les obres ha ascendit a 293.000 euros.

El carrer de la Verge de Montserrat dona ara prioritat per als vianants en tot el seu recorregut

GAUDEIX DE NOUS ESPAIS D’ESBARJO I PASSEIG Una jornada lúdica i festiva prevista per al diumenge 13 de maig ha servit per donar a conèixer a tota la ciutadania les noves àrees de passeig, les renovades zones de jocs infantils i els nous espais amb elements adreçats especialment a la gent gran, mitjançant un programa d’activitats amb propostes de jardineria i descoberta de la natura de la ciutat, espectacles, taller de creativitat i jocs tradicionals, circuits sobre rodes, etc.


CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 11

CORNELLÀ VUELVE A SER FINALISTA DEL PREMIO EUROPEAN GREEN LEAF

De l’altra, la renovació de tres espais adjacents a l’avinguda del Baix Llobregat (les places situades a la confluència amb els carrers de Narcís Monturiol, de Francesc Layret, i el tram de vorera entre els carrers de Sant Jeroni i de Sant Lluís) té com a objectiu crear nous espais per fomentar la trobada entre veïns i veïnes, i aconseguir d’aquesta manera un barri amb un entorn més amable, respectuós, i acollidor.

La ciudad de Cornellà figura entre las finalistas del galardón European Green Leaf (Hoja Verde Europea) 2019, que impulsa la Comisión Europea para premiar el compromiso ambiental de las ciudades europeas de entre 20.000 y 100.000 habitantes, así como sus esfuerzos para promover el crecimiento verde. El equipo de expertos que ha estudiado las propuestas presentadas, tras analizar seis criterios de evaluación, ha seleccionado Cornellà de Llobregat, Gabrovo (Bulgaria), Horst aan de Maas (Países Bajos), Joensuu (Finlandia) y Malinas (Bélgica). La ciudad ganadora del premio se dará a conocer en Nimega (Países Bajos) el día 21 de junio. La candidatura representa tanto un nuevo incentivo como un reconocimiento al esfuerzo de la administración municipal y de las entidades para construir una ciudad más habitable y sostenible, en buena parte dentro del marco del proyecto Cornellà Natura. Hace dos años, Cornellà también fue finalista de este galardón, que en aquella ocasión correspondió a Galway (Irlanda). La evaluación técnica ha tenido en cuenta aspectos como los esfuerzos en cambio climático y gestión energética, movilidad urbana sostenible, naturaleza y biodiversidad, ruido y calidad del aire, residuos y economía circular, y agua.


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 12

AYUDAS PARA LIMITAR LA CARGA FISCAL A LAS FAMILIAS VULNERABLES Hasta el 18 de junio está abierto el plazo para solicitar al Ayuntamiento de Cornellà las ayudas para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio de 2018, dirigidas a las personas y familias con menos recursos económicos. Esta subvención cubre hasta el 50% de la cuota anual del impuesto. La medida se incluye entre los compromisos del Acuerdo Social contra la Crisis, con el fin de limitar las cargas fiscales a estas familias. Puede solicitar la bonificación toda persona que cumpla unos requisitos previos: estar empadronado en la vivienda para la que se pide la ayuda y que esta sea su residencia habitual, estar al corriente del pago del IBI, y no superar el nivel de ingresos establecido (de 9.788,69 euros si vive solo, o de 13.214,73 euros si vive con otra persona). El límite aumenta en un 20% por cada persona más que resida en la vivienda. Para ello, debe solicitar Cita Previa en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Cornellà y presentar la documentación requerida, a consultar en la web municipal. En esta misma línea, el Ayuntamiento de Cornellà también concede ayudas a las personas que este año deban pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como la plusvalía. Con el mismo límite de rentas, si le corresponde pagar este impuesto durante 2018 (o si por una transmisión realizada en 2017, debe liquidar el impuesto en 2018), la nueva propietaria tiene la posibilidad de solicitar una ayuda que según los casos puede llegar al 95% de la cuota. El plazo, en este caso, es todo el año 2018.

Oficina de Atención Ciudadana Plaza de l’Església, 1 De 08.30 a 14.30 h y de 16.30 a 19.00 h Solicitar cita previa: http://citaprevia.cornella.cat

CORNELLÀ REVALIDA EL SEGELL INFOPARTICIPA AMB UNA PUNTACIÓ PERFECTA L’Ajuntament de Cornellà ha rebut novament el Segell Infoparticipa per la qualitat i transparència del web municipal. Aquest distintiu l’atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és el màxim reconeixement del país a la qualitat i a la transparència de la comunicació local pública en els webs municipals. El web www.cornella.cat ha obtingut la millor puntuació possible: compleix els 52 indicadors que es tenen en compte per elaborar aquesta classificació. Amb l’assoliment de la distinció, l’Ajuntament de Cornellà consolida un cop més el seu compromís de transparència i proximitat a la ciutadania. Més informació a: http://mapainfoparticipa.com

www.cornella.cat compleix els

52 indicadors de la

classificació Infoparticipa


CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 13

Els dies 2 i 3 de juny la piscina de Can Millars obre novament les seves portes

OBRIM MILLARS!

VINE A CONÈIXER LA RENOVADA PISCINA DE CORNELLÀ Els dies 2 i 3 de juny la piscina de Can Millars obre novament les seves portes, amb una jornada de portes obertes en què, qui ho vulgui, podrà tant visitar la piscina com prendre part en les activitats ludicoesportives que s’han organtizat. Les portes obertes coincideixen amb la festa del Corpus. Hi haurà visites guiades cada hora per explicar la renovació de la piscina

explicant els canvis de l’entrada, vestidors, vasos de la piscina, maquinària, etc., així com les activitats que s’hi poden realitzar, i també es podrà provar l’aigua amb les activitats esportives dinamitzades que s’han programat, o lliurement quan no hi hagi activitats. Per participar en les visites o en les activitats dinamitzades, només caldrà apuntar-s’hi prèviament.

ACTIVITATS 2 DE JUNY De 9 a 20 h 3 DE JUNY De 9 a 15 h Piscina gran Tobogans Matalassos Joc de construccions Waterpolo Carrils de natació lliure Piscina mitjana AquaSenior AquaGym AquaDance AquaExtrem AquaSalut Piscina petita Circuits guiats (infants de 6 mesos a 6 anys) Activitats lliures

CURSOS I ABONAMENTS PER A LA TEMPORADA 2018-2019 N’hi ha de matí, de tarda, de dissabte… Informa-te’n a la mateixa piscina, de dilluns a divendres, de 7.30 a 22 hores, i dissabte, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. També al telèfon 93 474 29 37 i al correu piscina@aj-cornella.cat.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 14

CORPUS 2018: UNA FESTA MAJOR PER A TOTHOM! Ja arriba el Corpus, la festa major de Cornellà. El gruix de l’àmplíssima programació es concentra des del dijous 31 de maig fins al diumenge 3 de juny, farcit de música, de cites culturals i familiars i sobretot de moltes i moltes activitats al carrer, gratuïtes, i a tots els barris, perquè tothom en pugui gaudir. Les actuacions musicals que encapçalen el cartell d’aquest any són Rosana, Gertrudis, La Unión i Green Valley. Però hi ha molta més música a les places, tots els dies, i moltes més activitats familiars: contes, catifes de flors, jocs, esport, gimcana, el Populari… Les entitats també omplen de cites tradicionals la programació del Corpus, des del pregó amb el ball de l’Àliga, fins als Castellers, les sardanes, la caseta de l’Atlético Minas, la Trobada de Gegants del dissabte anterior, o el Toc de Corn, que aquest any porta la seva música i les activitats familiars al Camp de les Aigües. Repeteixen novetats com els tobogans d’aigua al carrer de Joan Fernández i a la rampa d’accés a Can Mercader, així com la festa Holi Dolly Familiar; a la nit, com a novetat, el mateix pàrquing del PELL acollirà el Festival Lúppiter, amb confeti, CO2 i efectes especials, per a totes les edats. També repetirà la Nit de Llum i selfies, que precedirà el castell de focs, diumenge a la nit, per tancar el Corpus 2018. Us hi esperem!

DISSABTE 26 DE MAIG Parc Esportiu Llobregat 09.00 h VIII CROS POPULAR 11.30 h ZUMBA PER LA DIGNITAT Plaça de Catalunya LUDOTECA “EL DAU” AL CARRER

11.00 h LA

Plaça de l’Església 17.00 h XXIII TROBADA DE GEGANTS DEL CORPUS

DIVENDRES 1 DE JUNY Carrer de Joan Fernández 18.00 h FIRA D’IBÈRICS I VINS IBER&COR Plaça de la Sardana 18.00 h TROBADA DE BANDES DE MÚSICA Escola Anselm Clavé 22.00 h L’ENVELAT DE CORPUS: FESTIVAL CORNCANTA

DIJOUS 31 DE MAIG Mercat Centre 21.00 h NIT DE TAPES Ajuntament de Cornellà 21.10 h BALL DE L’ÀLIGA I PREGÓ DE CORPUS En defensa d’una ciutat igualitària i lliure de sexisme, amb Pura Velarde, Alicia del Hoyo i Ariadna Gómez

21.30 h CORNDEFOC

2018: COLLES I BÈSTIES DE FOC

Consulta totes les activitats a l’agenda: http://agenda.cornella.cat/Campanyes.aspx?campanya=19

Plaça de Sant Ildefons 23.30 h BALL DE FESTA MAJOR AMB “LA GIRASOL”

DISSABTE 2 DE JUNY Carrer de Joan Fernández i rampa Can Mercader 10.00 h BAIXADA AMB TOBOGAN D’AIGUA I INFLABLES


Un Corpus ple d’activitats familiars: consulta-les al programa especial que s’ha distribuït a les escoles DISSABTE 2 DE JUNY

DIVENDRES 1 DE JUNY Pàrquing PELL 23.00 h GREEN VALLEY + AD ROOTS

Plaça de Catalunya 23.00 h LA UNIÓN + PERDIDOS.REVER

Plaça del Pallars 13.00 h FESTA DE L’ESCUMA 19.00 h FESTIVAL DE LA PARAULA: POETRY SLAM + IMPROSHOW Plaça de l’Església 18.30 h POPULARI 2018: CERCAVILA DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 20.00 h CORREFOC INFANTIL

MÚSICA AL CORPUS

DIUMENGE 3 DE JUNY Plaça de l’Església 12.00 h EXHIBICIÓ CASTELLERA: MINYONS DE TERRASSA, JOVE XIQUETS DE VALLS I CASTELLERS DE CORNELLÀ

DISSABTE 2 DE JUNY Plaça de Catalunya 22.00 h ROSANA + SARA ALVA

UNA NIT ESPECIAL DIUMENGE 3 DE JUNY Av. de Salvador Allende 21.30 h NIT DE LLUM I SELFIES Pàrquing PELL 19.00 h HOLI DOLLY FAMILIAR 22.00 h FESTIVAL LÚPPITER: CONFETI, CO2 I EFECTES

#NITDELLUMS

COMPROMÍS COMÚ PER UNES FESTES IGUALITÀRIES I LLIURES DE SEXISME: LA TEVA ACTITUD HO ÉS TOT

Mirador Torre de la Miranda 23.00 h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI

DIUMENGE 3 DE JUNY Plaça de Catalunya 19.00 h GERTRUDIS + XEROOTS


CORNELLÀ INFORMA / EDUCACIÓ / Pàgina 16

JUGAR Y APRENDER DURANTE EL VERANO El curso escolar toca a su fin y llega el momento de pensar en alternativas lúdicas y educativas para que los más jóvenes no se queden aburridos en casa. Como cada año, escuelas, ampas, esplais y clubs deportivos organizan actividades en Cornellà los meses de junio y julio, y algunas colonias y campamentos para pasar unos días de vacaciones con sus compañeros fuera de Cornellà.

CASALS Y CAMPUS BARRIO A BARRIO » EL PEDRÓ

» ALMEDA

» LA GAVARRA

» CENTRE

» CEIJ Mowgli 93 377 06 95 cijmowgli@esplai.org

» AMPA Escola Dolors Almeda 93 480 03 51 / 625 302 489 ampadolorsalmeda@gmail.com / marta@donavol.cat

» CEIJ Gavina 93 375 28 00 ceijgavina@gmail.com

» G.E. Vol i Vol 93 377 97 66 / 655 544 017 esplaivolivol@gmail.com

» AMPA Escola Mediterrània 608 272 551 / 608 272 552 ampa.mediterrania@yahoo.es info@campiquipugui.es

» AMPA Escola Anselm Clavé 93 377 43 43 ampaanselmclave@ gmail.com

» AMPA Escola Sant Miquel 93 376 58 50 santmiquel.ampa@gmail.com » AMPA Escola Ignasi Iglesias 657 646 769 ampaignasiglesias@gmail.com

» RIERA

» AMPA Escola Martinet 627 520 489 martinet.imalleure@gmail.com » Complex Aquàtic Esportiu Can Mercader 93 475 35 80 info@complexcanmercader.com

» AMPA Escola Abat Oliba 93 377 90 05 ampabatoliba@gmail.com

» CD Almeda 93 597 14 45 cdalmedaef@gmail.com

» AMPA Escola l’Areny 93 377 61 57 ampaslareny@hotmail.com

» Basket Almeda 93 377 55 77 info@basketalmeda.com

» Campus del Parc Esportiu Llobregat www.parcesportiullobregat.com

» FONTSANTA-FATJÓ

» Campus Esportiu UE Cornellà 93 474 10 63

» SANT ILDEFONS » Club Sanfeliu-Sant Ildefons 93 338 39 13 club@sanfeliu-santildefons.org » AMPA Escola Torre de la Miranda 680 125 674 trompitxol@hotmail.com

» AMPA Escola Jacint Verdaguer 93 376 60 79 / 639 368 305 roser@llirka.com ampajverdaguer@gmail.com

» AMPA Escola Els Pins 661 870 003 (Paco) casalampaelspins@gmail.com » Ass. Cultural CornCrenata 93 377 41 85 info@artcrenata.com

» AMPA Escola d’Educació Especial Virolai 93 376 31 59 ampaemeevirolai@hotmail.com » CB Cornellà 93 474 02 82 (secretaria) basquetcornella@gmail.com

» AMPA Escola Suris 93 377 74 57 ampasuris12@gmail.com

COLONIAS Y CAMPAMENTOS

» Campus Esportiu Fontsanta-Fatjó 649 696 854 (David) 618 082 152 (Iolanda)

» CEIJ Mowgli 93 377 06 95 cijmowgli@esplai.org

» Esplai Fontsanta-Fatjó 662 919 980 fontsanta-fatjo@fundesplai.org

» Societat Coral La Unió (Taller musial d’estiu) 93 480 00 60

» GE Vol i Vol 93 377 97 66 esplaivolivol@gmail.com

» CEIJ Gavina 93 375 28 00 ceijgavina@gmail.com

» Campus Cornellà Futbol Sala 667 489 498 / 627 451 852

Infórmate de fechas y horarios:

» Club Sanfeliu-Sant Ildefons 93 338 39 13 club@sanfeliu-santildefons.org

http://www.cornella.cat/ca/Casalsestiu.asp


CORNELLÀ INFORMA / ESPORTS / Pàgina 17

CLOENDA DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR Dissabte 26 de maig 9 hores

FESTA DE L’ESPORT Divendres 8 de juny 21 hores

TANCAMENT FESTIU DE LA TEMPORADA ESPORTIVA La temporada esportiva es tanca properament i les persones que hi estan vinculades podran celebrar-ho en gran amb dues cites festives que ja són tradicionals a la ciutat. Una ciutat en què es calcula que hi unes 4.000 persones federades en alguna mena d’esport, molts d’ells vinculats a algun de la cinquantena de clubs esportius, 500.000 usos anuals de les instal·lacions esportives i, sense comptar futbol i bàsquet, prop de 7.000 participants anuals en activitats esportives.

Per un cantó, l’esport escolar celebra la festa de cloenda a Can Mercader, el dissabte 26 de maig, amb premis per als equips que han destacat en totes les disciplines d’aquestes competicions que fa més de 50 anys que reuneixen els escolars de Cornellà, i amb una gran festa, oberta a tots aquells que hi vulguin participar, famílies, educadors i entrenadors, etc. Fins a 39 activitats diferents, amb inflables, karts ecològics, piscina amb jocs d’aigua, tallers, i tota mena d’esports. I en segon lloc, la finalització de les competicions oficials també

condueix al fet que els clubs esportius i entitats de la ciutat concedeixin els reconeixements als equips o persones que han destacat més aquesta temporada. Així és la Festa de l’Esport de Cornellà, que se celebrarà al parc de Can Mercader, el divendres 8 de juny a partir de les 21 hores. Prop de 30 premis individuals, premis als equips que han pujat de categoria, i diversos reconeixements especials. Entre d’altres, el Premi Ciutat de Cornellà, que rebrà el corredor Domingo Catalán.


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 18

QUÈ FER A CORNELLÀ, TANT DE DIA, COM DE NIT TEATRE A L’AUDITORI DIUMENGE 20 DE MAIG MOBY DICK AMB JOSEP MARIA POU L’Auditori de Cornellà

L’ambient primaveral omple la ciutat d’activitats, tant de dia, com de nit, com demostren cites com la Nit dels Museus o les Nits Insòmnia, i sobretot moltes cites familiars i amb activitats de les entitats, més enllà de les festes del Corpus que ja us hem detallat a les pàgines anteriors. També hi ha propostes de teatre i música, incloses les actuacions que ens deixa el 35è Festival de Arte Flamenco de Catalunya, que organitza la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà. Estigues al dia de totes aquestes activitats i no te’n perdis ni una: subscriu-te al butlletí Què Fer a Cornellà o descarrega’t l’APP gratuïta al mòbil des d’aquest QR.

www.queferacornella.cat

19 h 18 € (www.auditoricornella.com) TEATRE / Un dels grans de l’escena catalana, Josep Maria Pou s’enfronta a un muntatge inspirat en la solitària figura del capità Ahab en la seva lluita contra la balena.

L’ART DE JOANA SÁNCHEZ DEL 30 DE MAIG AL 29 DE JULIOL TRACTAT ENTRE LA FORMA I EL CONTINGUT Castell de Cornellà Gratuït ART / Una ocasió única per conèixer l’obra pictòrica i les instal·lacions de la creadora Joana Sánchez, amb el peculiar pensament i la tècnica creativa d’aquesta artista innovadora.

FESTA DEL MEDI AMBIENT DIUMENGE 27 DE MAIG ACTIVITATS AMBIENTALS ALS PARCS Parc de Can Mercader Parc del Canal de la Infanta 11.30 h Gratuït FAMILIAR / Celebrem el Dia del Medi Ambient tot jugant en família: “el bosc a les fosques”, “mussols i ratolins”, “el bosc dels senglars”, “els ocells internacionals”, i “arnes i ratpenats” (a Can Mercader) i un taller familiar en què a partir d’elements naturals i reciclats fabricarem instruments musicals i acabarem amb un gran concert (parc del Canal de la Infanta).


CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 19

NIT I DIA AL MUSEU Museu Palau Mercader DISSABTE 19 DE MAIG DOCUMENTAL “BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO ESBORRI” 19 h Gratuït CINEMA / Documental sobre la història d’una família emparentada amb els Mercader, els constructors del Palau.

VISITA NOCTURNA AL MUSEU AMB MÚSICA EN DIRECTE 21 h Gratuït MÚSICA / Carles Beltran, Tànit Navarro i Lluc de la Plana presenten l’obra musical “Anit” al pati central del Museu, mentre brindeu o feu una visita guiada a la planta noble.

DIUMENGE 20 DE MAIG JORNADA DE PORTES OBERTES D’11.30 a 13.30 h h Gratuït VISITA / Amb motiu del Dia Internacional dels Museus.

FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO DE CATALUNYA Del 6 al 27 de maig, música i moltes activitats vinculades a l’art flamenc omplen els espais culturals de Cornellà. Més informació: www.cornella.cat/ca/ FestivalDArtFlamencDeCatalunya.asp

DISSABTE 19 DE MAIG VICENTE AMIGO L’Auditori de Cornellà 21 h 22 € (anticipada) (www.auditoricornella.com) MÚSICA / El genial guitarrista torna als seus orígens, al terreny mític en què sorgeix el seu art.

DIUMENGE 20 DE MAIG UNA TROBADA GENIAL AMB EL LORCA I LA RASPALL Auditori de Sant Ildefons 12 h 5 € (www.entradescornella.cat) TEATRE FAMILIAR / Una nova experiència en el marc del Festival de Arte Flamenco. Espectacle de titelles, amb Ginesa Ortega i la Cia. Jaume Vergés.

NITS INSÒMNIA Durant el mes de maig continuen les activitats de cap de setmana per promoure un oci nocturn alternatiu per als joves de Cornellà. Més informació: www.cornella.cat/ca/NitsInsomnia.asp

DIVENDRES 18 DE MAIG TORNEIG DE CARCASSONE CRAJ 22 h DISSABTE 19 DE MAIG TALLER DE ROBÒTICA CRAJ 22 h DIVENDRES 25 DE MAIG NIT MULTITALLER Centre Cívic de Sant Ildefons 22 h

DIVENDRES 25 DE MAIG CONCIERTO TRIBUTO A PACO DE LUCÍA Biblioteca Central 19.30 h Gratuït MÚSICA / Homenatge de Javier Gavara al guitarrista més gran que ha donat el flamenc. Aforament limitat.

DIUMENGE 27 DE MAIG LAS ACADEMIAS BAILAN Plaça de Sant Ildefons 12 h Gratuït BALL / Actuació dels quadres de ball de les entitats que ensenyen flamenc a la nostra ciutat.

NIT DE ROCK PROGRESSIU DISSABTE 19 DE MAIG AUDIOLEPSIA + BÖIRA + BLAK EN CONCERT Orfeó Catalònia 19 h Gratuït MÚSICA / Un concert únic i irrepetible. Accés lliure a partir de les 18.30 h fins a completar aforament.


CORNELLÀ INFORMA / FOTONOTÍCIES / Pàgina 20

La Jordiada mostra el compromís ciutadà amb la cultura popular

Premis i llibre del concurs de relats breus al Castell

F.X. Simarro presenta “La vida està en perill” a Can Tirel

III Mostra Apropa per orientar els joves sobre les sortides acadèmiques després de l’ESO


CORNELLÀ INFORMA / FOTONOTÍCIES / Pàgina 21

Alumnes premiats pels seus punts de llibre de Sant Jordi

Reunió de la Junta Local de Seguretat

La biblioteca Marta Mata acull a Alícia Lakatos amb la seva última obra

Les caramelles, visita d’una tradició centenària “Recuerdos con Historia”, libro de la Agrupación de Veteranos de la UE Cornellà

Premis per a estudiants de batxillerat a la Mostra de Treballs de Recerca

Centenario de José Ramón González

Centenario de Esperanza Puerto López


CORNELLÀ INFORMA / EDICTES / Pàgina 22

EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 1553/18, de 13 d’abril, de modificació de les competències que la Junta de Govern Local ostentat per delegació de l’Alcaldia, del 2796/2015, de 15 de juny, el qual va ser puntualment modificat pel Decret 3205/2015, de 28 de juliol. Decret d’Alcaldia núm. 1553/2018 de 13 d’abril D’acord amb les previsions contingudes a l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els articles 75 i 175 i següents del ROM, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2796/2015, de 15 de juny, posteriorment modificat mitjançant nou Decret núm. 3205/2015, de 28 de juliol, aquesta Alcaldia va procedir a delegar en la Junta de Govern Local diferents competències, que conforme a aquesta legislació i a les previsions contingudes a la legislació de règim jurídic tenien caràcter delegable. Atès que el passat dia 9 de març ha entrat definitivament en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en la seva Disposició Addicional 2ª regula el nou règim de competències en matèria de contractació de les entitats locals, introduint algunes modificacions i matisacions en aquesta matèria que, per raons de seguretat jurídica, aconsellen adaptar el règim de competències delegades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern local actualment vigent a les seves previsions Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada i en conformitat amb el que disposen els articles 73 a 75 del ROM HE RESOLT Primer.- Modificar els números 2, 3 i 4 de l’apartat referit a la matèria de Contractació i Patrimoni del punt tercer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 2796/2015, de 15 de juny, posteriorment modificat mitjançant nou Decret núm. 3205/2015, de 28 de juliol, els quals restaran redactats en els termes següents: … Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu pressupost base de licitació excedeixi de 30.000,00 € però no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000,00 €. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat municipal no declarats de valor històric artístic, quan el seu pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3.000.000,00 €. Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats de valor històric artístic, quan el seu pressupost base de licitació sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i a 3.000.000,00 €. … Segon.- En conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Cornellà de Llobregat, 20 d’abril de 2018 EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 155218, de 13 d’abril, d’aprovació de la delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees d’actuació als membres de la Junta de Govern Local, deixant sense efectes els Decret 2798/2015, en la nova redacció donada a aquest pel Decret d’Alcaldia núm. 2802/15 de 18

de juny, el qual va ser puntualment modificat pel Decret 3171/2015, de 24 de juny, pel Decret d’Alcaldia núm. 1698/16 de 19 d’abril, pel Decret d’Alcaldia núm. 3345/2017 de 27 de juny i 1552/2018 de 13 d’abril. Decret d’Alcaldia núm. 1552/2018 de 13 d’abril D’acord amb les previsions contingudes als articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 67.2 del ROM i altra legislació concordant, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 18 de juny, i amb les modificacions posteriors produïdes mitjançant Decrets d’Alcaldia núm. 3171/2015, de 24 de juliol, 1698/2016 de 19 d’abril, 3345/2017, de 27 de juny i 6075/2017, aquesta Alcaldia va procedir a delegar en diferents membres de la Corporació una sèrie de competències, que conforme a aquesta legislació i a les previsions contingudes a la legislació de règim jurídic tenien caràcter delegable. Atès que el passat dia 9 de març ha entrat definitivament en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en la seva Disposició Addicional 2ª regula el nou règim de competències en matèria de contractació de les entitats locals, introduint algunes modificacions i matisacions en aquesta matèria que, per raons de seguretat jurídica, aconsellen adaptar el règim de competències delegades per aquesta Alcaldia a diversos membres de la Corporació actualment vigent a les seves previsions i aprofitar per a introduir noves determinacions no previstes inicialment, relacionades amb la signatura de les actes i els llibres d’actes dels òrgans decisoris municipals de caràcter col·legiat. Atès que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 6075/2017, de 20 de desembre, i a causa de la seva absència, derivada de baixa per maternitat, es van suspendre els efectes de la delegació efectuada a favor de la Regidora senyora Emilia Briones Matamales en relació amb l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1698/2016, de 19 d’abril, posteriorment modificat per Decret de l’Alcaldia núm. 3345/2017, de 27 de juny, amb efectes del dia 20 de desembre de 2017, i es va establir un règim provisional de delegació d’aquestes competències en altres regidors municipals, fins el dia que, mitjançant nou Decret es constati la reincorporació a l’Ajuntament de la regidora senyora Emilia Briones Matamales. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides. HE RESOLT Primer.- Constatar que la Regidora, senyora Emilia Briones Matamales, es reincorpora a aquest Ajuntament el proper dia 16 d’abril de 2018, moment a partir del qual resten sense efecte: La suspensió aprovada per aquesta Alcaldia mitjançant núm. 6075/2017, de 20 de desembre, de les delegacions efectuades al seu favor, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1698/2016, de 19 d’abril, posteriorment modificat per Decret de l’Alcaldia núm. 3345/2017, de 27 de juny, en relació amb l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. El règim provisional de delegació d’aquestes competències en altres regidors municipals aprovat mitjançant el mateix Decret. Segon.- Introduir en el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 18 de juny, i amb les modificacions posteriors produïdes mitjançant Decrets d’Alcaldia núm. 3171/2015, de 24 de juliol, 1698/2016 de 19 d’abril, 3345/2017, de 27 de juny i 6075/2017, les modificacions següents: Modificar els números 5.1, 5.2 i 5.24 de l’apartat 5 referit a l’Àrea d’Economia i Governança del punt tercer de la part dispositiva, els quals restaran redactats en els termes següents: … Respecte dels contractes administratius d’obres, serveis, subministrament, fins als límits previstos en cada moment per a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i respecte dels contractes privats, els límits referits als contractes de serveis. Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 30.000,00 euros. Signar les actes del Ple i de la Junta de Govern i diligenciar els llibres oficials d’Actes acreditatius de l’adopció d’acords pels òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets de l’Alcaldia i d’informes jurídics de la Secretaria General. … Modificar el número 2.21 i crear un nou epígraf 2.22 i 2.23 de l’apartat 2 referit a l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència del punt tercer de la part dispositiva, els quals restaran redactats en els termes següents: … 2.21. Signar les actes dels òrgans col·legiats del Institut Municipal de Radiodifusió i diligenciar els seus llibres oficials d’Actes, de resolucions de la Presidència i d’informes jurídics de la Secretaria General. 2.22. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords dels òrgans col·legiats del Institut Municipal de Radiodifusió. 2.23. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. Tercer.- En conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcio-

nament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions, tindran efectes des del dia següent a la data d’aquesta resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Regidor afectat i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Cornellà de Llobregat, 20 d’abril de 2018

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de març de 2018, ha acordat aprovar les bases particulars i les corresponents convocatòries per a la concessió d’ajuts destinats a la reactivació econòmica i la cohesió social a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2018, següents: 1.- Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre els Bens Immobles per a l’exercici 2018. Termini de presentació de sol·licituds: es podran presentar en el termini de 2 mesos a comptar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC. 2.- Ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 2018. Termini de presentació de sol·licituds: durant tot l’exercici 2018 3.- Ajuts econòmics a favor dels titulars de béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2018. Termini de presentació de sol·licituds: durant tot l’exercici 2018 4.- Ajuts destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de les persones físiques o jurídiques de Cornellà de Llobregat de nous emprenedors per l’Exercici 2018. Termini de presentació de sol·licituds: durant tot l’exercici 2018 Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat/ També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93 377 02 12. Cornellà de Llobregat, 4 d’abril de 2018 ANUNCI: Calendari de preinscripció i matrícula de l’Escola Municipal de música Roser Cabanas, curs escolar 2018/2019 La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de març d’enguany, ha aprovat el calendari de preinscripció i matrícula de l’Escola Municipal de música Roser Cabanas, curs escolar 2018/2019 amb les següents dates: Presentació de sol·licituds (preinscripció): 18, 22, 23, 24 i 25 de maig de 2018 (ambdós inclosos), al servei d’administració de l’Escola de Música. Sorteig de Llenguatge Musical: 29 de maig de 2018, a les 15.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música. Publicació de les llistes d’admesos al Llenguatge Musical: 4 de juny de 2018 (tauler d’anuncis de l’Escola). Termini de reclamacions Llenguatge Musical: Del 6 al 8 de juny de 2018 (al servei d’administració de l’Escola de Música). Publicació llista definitiva Llenguatge Musical: 11 de juny de 2018 (tauler d’anuncis de l’Escola). Sorteig d’elecció d’instrument: 12 de juny de 2018, a les 15.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música. Publicació llista d’admesos d’instrument: 13 de juny de 2018 (tauler d’anuncis de l’Escola). Termini de reclamacions d’instrument: 14 i 15 de juny de 2018 (al servei d’administració de l’Escola de Música). Publicació llista definitiva d’instrument: 19 de juny de 2018 (tauler d’anuncis de l’Escola). Formalització de la Matrícula: els dies 25, 26, 27 i 28 de juny de 2018 a la primera planta a l’auditori de l’Escola de Música Cornellà de Llobregat, 28 de març de 2018


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 23

ÁNGEL CAMACHO Grup Municipal CEC-CPC

EMILIA BRIONES Grup Municipal del PSC

EL CORNELLÀ QUE VOLEM

FUE VIOLACIÓN

El passat 20 d’abril, Alternativa d’Esquerres de Cornellà i Pirates de Catalunya vam comunicar la constitució d’un nou grup municipal, format per les nostres regidores Meritxell Romances, Germán Medina i Ángel Camacho. Ja fa gairebé quatre anys vam confluir amb altres organitzacions com Podem, i ho vam fer amb un programa i uns eixos molt clars que 6.075 cornellanenques van validar a les eleccions municipals: anticapitalisme, feminisme, autodeterminació i municipalisme. És per això que, per seguir construint el Cornellà que volem en coherència amb el programa, hem pres aquesta decisió. Perquè si apostàvem pel dret a decidir-ho tot i pel Referèndum de l’1 d’Octubre, ara toca defensar-ne el resultat. Perquè si vam prometre no pactar amb qui practica polítiques de dretes, no podem confluir amb qui ha donat suport actiu al govern municipal del PSC. I perquè si som una alternativa municipalista, els interessos de partit i les directrius de fora de la ciutat no poden passar per sobre de les necessitats de Cornellà. El Cornellà que volem ha d’estar radicalment compromès amb els drets de la classe treballadora. Aquest Primer de Maig vam tornar a sortir al carrer, al matí manifestant-nos amb el Baix Llobregat Combatiu a Sant Vicenç dels Horts i a la tarda mobilitzant-nos amb el bloc anticapitalista a Barcelona. Hem de seguir treballant per revertir les polítiques neoliberals i defensar els drets conquerits pels treballadors que ens vol prendre des de la Unió Europea del capital fins al govern local de Balmón. Seguim recordant que la millor garantia d’unes condicions laborals dignes i de creació de feina és la gestió pública dels serveis i no el model de privatitzacions impulsat pel PSC a Cornellà. El Cornellà que volem també ha de ser radicalment feminista. El passat dia 26 es va fer pública la lamentable sentència del cas de «la manada», que va fer palès el caràcter inherentment patriarcal del sistema judicial a l’estat espanyol. A la nostra ciutat, com arreu de l’Estat, hi va haver concentracions de rebuig. A Cornellà coincidia amb el Ple municipal, a l’inici del qual vam voler manifestar el rebuig a la sentència i demanar un recés per poder assistir a la manifestació. Tanmateix, l’alcalde, amb l’actitud autoritària a què ens té acostumades, ens volia fer callar i que no es parlés del tema. A la fi, gràcies a la insistència nostra i d’ERC es va aprovar per unanimitat una moció de rebuig i es va aturar la sessió per donar suport a la convocatòria. I el Cornellà que volem cal que sigui, evidentment, amb plena llibertat d’expressió i sense mordasses. A l’últim Ple el PP proposava una caça de bruixes contra les funcionàries per la roba que vesteixin o pels símbols que portin i equiparava llaços grocs per la llibertat dels presos amb esvàstiques feixistes. Com va dir la nostra companya Meritxell: «res no pot aturar que les funcionàries expressem les nostres idees i lluitem pel que és just».

A todas las madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, vecinas, ciudadanas… a todas nos parece una injusticia, y por suerte a toda la sociedad también. La indignación sigue latente en las calles días después de la sentencia contra los cinco miembros de La Manada. Las protestas se han extendido por múltiples ciudades, donde miles de personas hemos expresado nuestra repulsa por la decisión del tribunal. Es violación. Y lo dicen los mismos argumentos de la sentencia que han emitido los jueces, aunque al final ellos consideren que solo hubo abusos sexuales. Lo que la sentencia explica, con todo lujo de detalles, es una violación, y ya hemos expresado nuestro rechazo a la sentencia. La víctima estaba acorralada, en estado de shock, y si sentía algo era miedo. La víctima fue humillada. Fue aterrorizada. Fue tratada como un objeto sexual contra su voluntad cegada por el miedo. Pero, según la Justicia española, no fue violada. ¡Escalofriante! El mensaje que están dando a la sociedad es muy peligroso, además, proyecta un marco de inseguridad para las mujeres. Es necesario que el dolor sirva para crear acciones políticas concretas. Es importante seguir con las movilizaciones, y en eso la conciencia y actividad generada a raíz de la huelga feminista del 8 de marzo es un punto a favor. El 8M salimos a la calle, para rechazar la sentencia salimos a la calle, y como feministas y sociedad en general seguiremos luchando hasta alcanzar una igualdad real. Pero después de estos hechos horrorosos, no he escuchado hablar al gobierno central de cómo va a proteger efectivamente la libertad sexual de las mujeres, ni palabra. Nada de poner en marcha de una vez el pacto contra la violencia machista y dejar de hurtarle los doscientos millones de euros que el Gobierno y Ciudadanos no piensan incluir tampoco en estos presupuestos. Nada de intensificar los cursos y la formación en el poder judicial para evitar que el delito de violación siga siendo el único donde la víctima debe acreditar su resistencia a cualquier precio. Nada de adoptar medidas efectivas para promover la perspectiva de género en la legislación y en la justicia. Nada de pedir explicaciones por los espectáculos mediáticos de machismo, violencia sexual y cosificación de las mujeres en nombre de la audiencia. Desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando. Desde hace más de 30 años desde el Centro de Información y recursos para las Mujeres, y un año más, en el Corpus haremos campaña para que sean unas fiestas igualitarias y libres de sexismo. Así que ¡buena Fiesta Mayor! Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat. ¡Nos vemos por la ciudad!


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 24

RAQUEL ALBIOL Grup Municipal ERC-AM

DANIEL MARTÍNEZ Grup Municipal de C’s

JO TAMBÉ SÓC DOCENT D’EL PALAU

TRABAJANDO PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE Y MÁS INCLUSIVA

Fa mesos que l’Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca, viu una situació insostenible de repressió intel·lectual i lectiva, però ha estat ara que ha ocupat la primera línia mediàtica. La Fiscalia ha denunciat a 9 dels professors i professores del centre per un suposat delicte contra la integritat moral, amenaces i incitació a l’odi. Les famílies que els han denunciat per suposadament haver “humiliat” els alumnes fills de guàrdies civils ho van fer sense queixar-se abans a la direcció del centre o a inspecció. Van optar per triar la via judicial, una tramitació desorbitada i inadequada. Un relat fals, tots els afectats han negat les acusacions, tenen el suport del centre, docents i alumnes. Aquests docents tenen una trajectòria impune, en alguns casos de més de 25 anys. El passat 29 d’abril el diari “El Mundo” penjava un article a la seva versió digital on amb el titular “Los 9 maestros catalanes de la infamia”, publicava imatges de les cares dels 9 professors i professores amb els seus noms i cognoms i ho acompanyava amb un “historial” personal de cadascun, al mateix temps que es parla d’ells i elles com incitadors d’odi. Altres mitjans també se’n van fer ressó, atacant els docents i vulnerant el dret a la legítima defensa i a la pressumpció d’innocència. També s’afegia a la pugna Albert Rivera, líder de Ciudadanos, alimentant l’espiral de confrontació i el linxament públic. C’s de Cornellà tampoc va trigar en afegir-se. Linxament públic que compta amb pintades amb nom i cognoms a l’entrada de l’escola, i amb greus atacs a les seves persones, sobretot a les xarxes socials. Es tracta d’un escarni i un atemptat en contra de l’honor i la imatge privada de 9 persones. Però aquesta situació no afecta tan sols als i les acusades, desprestigiant la seva feina, si no que afecta als i les alumnes de l’escola, ens trobem amb una instrumentalització política de l’alumnat. La reacció de suport als i les 9 del Palau ha estat immediata, perquè la injustícia és flagrant. Els docents estant rebent el suport d’alumnes, ex-alumnes, comunitat educativa, entitats, partits polítics… Estem vivint amb incredulitat la perversió d’un relat fals que es vol imposar amb l’amenaça de destruir la carrera professional i la respectabilitat social dels que han estat seleccionats com a símbols involuntaris del suposat adoctrinament de l’escola catalana. No oblidem que a l’escola s’ha de poder debatre de tot, siguin d’on siguin els pares dels i les alumnes, és ben evident la voluntat d’acabar amb un model d’escola català que ha funcionat i funciona, és evident la voluntat de destrucció per part de certs sectors. Des de la discrepància es pot raonar de tot, però mai atacant i desprestigiant, enfonsant a persones com estan fent, creant i fomentant un discurs de l’odi. Així no, mai… I C’s (el de Cornellà també) s’ha sumat a aquesta pugna. Jo també sóc docent de l’IES El Palau, jo també sóc un dels 9 del Palau!

El grupo municipal de Ciutadans Cornellà hemos conseguido en el pasado pleno de abril que se aprueben nuestras dos propuestas presentadas, la primera de ellas, una moción que prevé la implantación de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo mediante símbolos, para edificios y espacios municipales. La medida hará más fácil la comunicación entre personas y la ciudad. Desde Ciutadans siempre hemos estado muy cerca de aquellos colectivos que tienen necesidades especiales, y en esta ocasión, nos hemos acercado a las personas con autismo. En septiembre de 2015 a propuesta de nuestro Grupo Municipal, conseguimos aprobar por unanimidad una moción para adaptar los parques y zonas infantiles de la ciudad para personas con diversidad funcional y en junio de 2017 junto con otras fuerzas fuimos impulsores de la Declaración sobre Accesibilidad Universal. Agradecemos asimismo el apoyo recibido por la mayoría de formaciones del consistorio, consideremos que es muy positivo, que otros partidos hayan votado a favor de nuestra moción, e incluso la hayan enriquecido con sus enmiendas. No obstante, criticamos la actitud del PSC y su falta de sensibilidad demostrada con su voto en contra, el único partido que no apoyó la moción. También queremos destacar la aprobación de la otra moción, una iniciativa que aspira a convertir a todos los edificios y locales de titularidad municipal, en instalaciones más eficientes. Las administraciones públicas tenemos que dar ejemplo con nuestras actuaciones. Desde Ciutadans, consideramos que para evitar una mala asignación de los recursos públicos municipales, es muy importante analizar la relación coste-beneficio y conseguir la calificación energética más eficiente. El objetivo de esta moción no es tan sólo de disponer de la certificación energética de cada uno de los edificios y locales municipales, sino que tiene que servir para detectar el estado de nuestro edificios y locales, desde el punto de la eficiencia energética, para convertirlos en instalaciones más eficientes, consiguiendo un menor impacto medioambiental y reduciendo los costes asociados al ineficaz consumo energético, lo que supondrá un ahorro de dinero y un beneficio para el medio ambiente. La utilidad de esta moción es conseguir economizar gastos del presupuesto municipal y poder destinar estos recursos a otras necesidades de la ciudad. Desde Ciutadans Cornellà estamos muy satisfechos por la aprobación de estas dos iniciativas, seguiremos trabajando para dar respuesta a los problemas de los cornellanenses y para conseguir una ciudad más sostenible y más inclusiva. Recordad que podéis contactar con nosotros en el Despacho Municipal en Can Vallhonrat (Plaça de la Esglèsia s/n), en nuestra sede en c/Barcelonés, 17 o a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat.


CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 25

DANIEL SERRANO Grup Municipal del PP

ARNAU FUNES Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

EN CORNELLÀ, POR LA NEUTRALIDAD

TEMPS DE REIVINDICACIÓ TREBALLADORA I FEMINISTA

Si digo que la calle es un espacio público de todos seguramente coincidiré con la inmensa mayoría de ustedes. Si afirmo igualmente que la Administración Pública debe estar servicio de todos y para todos volveré a coincidir con ustedes. Todo esto que es una obviedad sin embargo no lo es para el resto de partidos políticos en el Ayuntamiento. En este sentido, vemos como por toda España, y muy especialmente en Cataluña por motivos obvios, existe tanto una proliferación de símbolos políticos no oficiales en espacios y edificios públicos así como un exceso de exhibición de dichos símbolos por parte de trabajadores de las Administraciones Públicas. Qué duda cabe que las libertades de expresión y de pensamiento son un derecho constitucional que defendemos y compartimos. Pero esto es una cosa y una cuestión muy distinta es el hecho de que la Administración Pública como tal tenga ideología porque ni la tiene ni la puede tener. Y obviamente esta neutralidad ha de ser extensible al personal al servicio de la Administración que tiene atención pública. Por este motivo, y tal como existe en muchos países (sin ir más lejos en Francia), presentamos una moción en el último pleno para aprobar una Ordenanza Municipal que regulara el aspecto de la neutralidad política de los espacios y edificios municipales, para evitar que en nuestra ciudad se puedan producir episodios como los que estamos observando en otras ciudades y que pueden derivar en algún tipo de incidente. Una constante de la actuación política del Partido Popular durante este mandato está siendo la de llevar acciones políticas al pleno para prevenir problemas de futuro pues entendemos que la función pública de los concejales debe ser no sólo la de solventar los problemas reales existentes sino anticiparnos a los mismos y establecer medidas precisamente que ayuden a evitarlos. De ahí nuestra moción. Desde el Partido Popular entendemos que la calle y los espacios y edificios públicos son de todos y no pueden ser ocupados políticamente por nadie. Del mismo modo, el personal al servicio de la Administración Municipal que atiende al público no es de recibo que durante su jornada laboral exhiba símbolos políticos pues dicho personal está al servicio de todos los ciudadanos. De los que pueden pensar como lo mismo y los que no. Y para que quede claro y nadie se ofenda, no me parecería de recibo que un trabajador del Ayuntamiento atendiera al público luciendo una camiseta del Partido Popular. Lamentablemente ningún partido político en el Ayuntamiento apoyó nuestra medida. Todo vale para ellos. Son más partidarios de la Ley de selva y cada que cada cual haga en la calle lo que le dé la gana. Nosotros no. Pero se equivocan y vamos a tratar de hacerles ver su error ya que garantizar la necesaria neutralidad de los espacios públicos municipales y del personal lejos de ser un problema es una necesidad.

Escrivim aquest article colpits/des per la sentència de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada”, però també optimistes per l’enorme resposta de rebuig que va organitzar —en poques hores- el moviment feminista d’arreu de l’Estat, demostrant que estem davant d’un moviment que cada cop avança amb més força. Desitgem que tota aquesta pressió social es traslladi al recurs d’una sentència que ha mostrat la necessitat de que el canvi cultural feminista s’estengui per tots els estaments de la societat i de l’Estat. Aquest canvi cultural, entre d’altres moltes coses, passa per dir les coses pel seu nom, i en aquest cas s’ha de dir ben clar: no és abús, és violació. La jornada reivindicativa de l’1 de maig, que també va estar marcada per la lluita feminista, va tornar aplegar milers de persones a centenars de manifestacions convocades per les principals organitzacions sindicals, i en especial a les convocades a Madrid i Barcelona per CCOO i UGT amb lemes contra la justícia patriarcal i la precarietat laboral (Més igualtat, més ocupació, més salaris, més pensions). Sempre que reivindiquem el Primer de Maig ho fem en clau de passat, de present de i futur. De passat perquè recordem tots els lluitadors i lluitadores del moviment obrer que es van deixar la pell per aconseguir molts dels drets laborals que avui gaudim; de present perquè sense mobilització i acció política aquests drets estan en risc; i de futur perquè volem un país amb oportunitats pels més joves, amb millors condicions laborals i amb la garantia d’unes pensions públiques i dignes per a tots els treballadors i les treballadores. Finalment cal agrair la clarificació política que s’ha produït els darrers dies a l’Ajuntament de Cornellà. Presenciem una nova ruptura del grup municipal Cornellà en Comú-Crida per Cornellà. Després de la sortida del grup de la regidora Mª Carmen López, ara tres regidors més abandonen el grup per constituir un grup municipal membre de la CUP. L’argument principal dels tres regidors per abandonar la candidatura i “posar-se per lliure” és que no volen construir una candidatura conjunta amb ICV-EUiA per les properes eleccions municipals i que aposten per la Independència com a estratègia política. S’agraeix la clarificació, tot i que arribi quatre anys tard. Ja en el 2015 estava clar que la candidatura de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà s’articulava per aprofitar-se de la irrupció de PODEMOS i de la Barcelona en Comú d’Ada Colau, i, de pas, eliminar a ICV-EUiA de l’Ajuntament. Van ser la segona força del consistori amb 5 regidors/es i estaven cridats a liderar l’oposició a un PSC en minoria. Però per liderar cal tenir capacitat de proposta, de suma, de negociació i de consens, i tenir ganes de fer-ho. No és el que han fet fins avui.


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 26

MAIG/JUNY http://agenda.cornella.cat

50 ANYS D’APLEC DE LA SARDANA

AULES D’ESTUDI FINS A L’1 DE JULIOL Les aules d’estudi de la ciutat seran obertes per a rebre els estudiants que volen preparar els exàmens finals entre el 18 de maig i l’1 de juliol: la biblioteca Marta Mata i el CC Joan N. García-Nieto obren divendres, dissabte i diumenge, mentre que la biblioteca de Sant Ildefons només obre els caps de setmana. Els dies 1 i 23 de juny romandran tancades. Recordeu que el Citilab manté la seva aula d’estudi oberta tot l’any, cada dia, de dilluns a diumenge, inclosos els festius, i les 24 hores.

El diumenge 10 de juny, Cornellà de Llobregat acollirà la 50a edició de l’Aplec de la Sardana, que, com és tradicional, tindrà lloc a les instal·lacions del Museu de les Aigües. L’Aplec està organitzat per una comissió que integren els Amics de la Sardana i l’Agrupació Sardanista, i les cobles que participen en aquesta edició són La Principal del Llobregat, la Ciutat de Cornellà i la Mediterrània, amb sessions al matí (11.00 hores) i a la tarda (16.30 h.) incloent-hi un concurs de colles improvisades.

ANTÓN LOSADA, EL 4 DE JUNIO EN CORNELLÀ

FOTO: MARTA JARA (ELDIARIO.ES)

Antón Losada, doctor en Derecho, escritor, periodista y politólogo gallego, impartirá el próximo 4 de junio una confencia en el Auditori de Sant Ildefons, con el título “Malos tiempos para la Dignidad”, vinculada a la política social y la dignidad de las personas. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Cornellà, empezará a las 19.00 horas. Losada es autor del libro “Piratas de lo Público”. Actualmente, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, además de colaborador y analista para diferentes medios de comunicación, como El Periódico, RAC1, Diario.es, El País y Ser, entre otros.

CURS 2018-19 PREINSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 18, 22, 23, 24 I 25 de maig, a l’administració de l’Escola de Música (Mossèn Andreu, 19) SORTEIG DE LLENGUATGE MUSICAL: 29 de maig a les 15.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música (1a planta) PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS A LLENGUATGE MUSICAL: 4 de juny al tauler d’anuncis de l’Escola. Termini de reclamacions: del 6 al 8 de juny. 11 de juny, publicació de les llistes definitives SORTEIG D’ELECCIÓ D’INSTRUMENT: 12 de juny, a les 15.30 h, a l’auditori de l’Escola de Música PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS D’INSTRUMENT: 13 de juny al tauler d’anuncis de l’Escola. Termini de reclamacions: 14 i 15 de juny. 19 de juny, publicació de les llistes definitives FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA: Del 25 al 28 de juny a l’auditori de l’Escola de Música


CORNELLÀ INFORMA / AGENDA / Pàgina 27

BREUS

DIARI

BIOBLITZ METROPOLITÀ

EL CANAL DE LA INFANTA

Activitats de la jugateca ambiental: al parc del Canal de la Infanta buscarem els ocells del parc, i a Can Mercader els petits invertebrats. El diumenge, 20 de maig, d’11.30 a 13.30 h. No cal inscripció prèvia.

Un viatge en el temps per conèixer aquesta infrastructura tan significativa per a la història de Cornellà, acompanyats per alguns dels personatges que la van protagonitzar. Diumenge 10 de juny, a les 12 hores, darrere del Palau Mercader. No cal inscripció prèvia.

XIV FESTA DE LA BICICLETA Una trobada especial de tots els amics de les bicicletes organitzada per Esport Ciclista Cornellà. Serà al parc de Can Mercader, el diumenge 20 de maig, a partir de les 9.30 hores. Informa’t d’altres activitats de ciclisme familiar a http://agenda.cornella.cat

CONCURS DE FOTOGRAFIA Fins al 23 de maig tens temps per presentar obres al XIV Concurs de fotografia amateur de medi ambient que organitza l’Ajuntament de Cornellà. El tema d’aquest any és “La natura a casa”: podeu fotografiar qualsevol aspecte natural present a les nostres llars.

ROSTROS ANÓNIMOS Fins al 25 de maig, l’Espai d’Art Moritz acull l’exposició de Carmen Dengra “Rostros anónimos. Lugares de paso”, que examina la societat actual i les seves contradiccions a través de retrats de persones desconegudes en els transports públics. Gratuït.

VISITES AL RIU Dues cites durant les properes setmanes: el 26 de maig, una visita guiada dins del Projecte Rius, i el 16 de juny, una visita amb anellament d’ocells i revisió de caixes niu, ambdues a les 10.00 hores. Més informació: medi_ambient@ aj-cornella.cat o al telèfon 93 475 87 18.

CONTRA LA LGTBIFÒBIA El 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, marca l’inici d’un seguit d’activitats i actes comunitaris amb l’objectiu de promoure la sensibilització i la prevenció de l’assetjament a persones d’aquestes opcions sexuals, i donar a conèixer els recursos de la ciutat d’orientació i ajuda. Informa’t sobre tota la programació i les activitats a: www.cornella.cat

CAMINADA DE LA LLUNA La UEC-Cornellà organitza la novena edició d’aquesta caminada nocturna que recorre l’entorn del riu Llobregat. El dissabte 9 de juny, sortida des del Patronat Cultural, a les 21 hores. Més informació: http://www.ueccornella.cat/

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1

2

4

8

9 10

5

6

7

3

11 12 13 14 15 16 17 16/05/2018

HORTS VERTICALS Activitat del Centre Cívic de Sant Ildefons per aprendre una mica més sobre els horts verticals i la possibilitat de fer compostatge a casa. Dimecres 13 de juny, a les 18 hores. Informa-te’n al 93 375 63 29 o enviant un correu a ccsildefons@aj-cornella.cat

Taller “El sabó artesanal” 18/05/2018

La Fabi a la gala Novísimos 20/05/2018

Dia Internacional dels Museus 25/05/2018

ENTRENAMENT CORRESOLIDARIS

Concert tribut a Paco de Lucía

Cansat de córrer sol? Per a corredors i corredores amb o sense experiència al món del running, i amb grups adaptats als diferents nivells. El punt de trobada és el rocòdrom de Can Mercader, tots els dimecres a les 19.30 hores.

27/05/2018

34È CONCURS DE CÒMICS Fins al 29 de juny és obert el termini per presentar originals a la 34a edició del Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà. Està adreçat a joves, entre 12 i 30 anys. Informa’t dels detalls i dels premis a la pàgina web municipal: http://www. cornella.cat/ca/ConcursDeComics.asp

PORTES OBERTES A LES ESCOLES BRESSOL Les vuit escoles bressol municipals es troben en ple procés de preinscripció i matriculació. Per a les famílies que vulguin conèixer millor les instal·lacions i projectes de cadascuna, del 23 de maig al 7 de juny fan jornades de portes obertes, a la tarda. Consulteu dates i horaris exactes a la web municipal: http://www.cornella.cat/ ca/EducacioInfantil03Anys.asp

Itinerari guiat del moviment obrer de Cornellà 30/05/2018

Ànim 10 “Especial llera del riu” 31/05/2018

Tarda jove al CRAJ: dubtes sobre sexualitat 01/06/2018

Petits restauradors!, activitat al Museu Mercader 03/06/2018

Concert de música medieval al Palau Mercader 09/06/2018

Orquestra Selvatana: vigília de l’Aplec 09/06/2018

Exposició de fotografia i cloenda de la Jordiada 11/06/2018

Exposició de fotografies antigues de Cornellà al Patronat 14/06/2018

XVI CURSA CAN MERCADER-ALMEDA

Taller d’alimentació saludable

Aquest any se celebra el diumenge 20 de maig. Les curses de 10 i 5 Km. comencen a les 9.00 hores. Quan acabin, es disputaran les categories infantil, cadet, aleví, benjamí i prebenjamí i la cursa per a discapacitats psíquics. Per a inscripcions i més informació consulteu la web www.canmercader.com

15/06/2018

Neil Harbisson i Sílvia Leal al Cornellà Creació 17/06/2018

Pedalada familiar a la Colònia Güell


OBRIM LA PISCINA CAN MILLARS! JORNADA DE PORTES OBERTES Dissabte 2 de juny, de 9.00 a 20.00 h, i diumenge 3 de juny, de 9.00 a 15.00 h Visites guiades i activitats lúdiques i esportives dinamitzades Nou programa d’activitats per al curs 2018-2019 Vine a conèixer les noves instal·lacions!

www.cornella.cat

Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 356 - Maig 2018  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 356 - Maig 2018  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Advertisement