Page 1

Novembre2017// Abril2013 // 302 350

Tots i totes sumem contra la violència masclista


350

NOVEMBRE 2017

04. Igualtat Cornellà dedica el mes de novembre a la lluita contra la violència masclista El CIRD és el centre que concentra els serveis d’atenció i assessorament municipal a les dones que pateixen aquest tipus de violència.

06. Cornellà Natura Millora de tres espais a l’avinguda Baix Llobregat Les placetes Francesc Layret i Narcís Monturiol es remodelaran per millorar les zones infantils i els espais de descans.

11. Societat Cornellà estrena un circuit inclusiu L’objectiu és fomentar la pràctica esportiva entre col·lectius amb mobilitat reduïda i amb necessitats especials. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

14. Comerç La Nit de Compres arriba l’1 de desembre Descomptes de fins al 50%, ofertes, gastronomia, música en directe i molt bon ambient al voltant dels mercats Centre i Marsans.

D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

16. Comerç La VI Edició de la Fira de Santa Llúcia els dies 16 i 17 de desembre Més d’un centenar de paradetes amb productes nadalencs animaran els carrers de la ciutat.

20. Cultura Música al carrer per commemorar Santa Cecília Entre els dies 17 i 26 de novembre els barris de la ciutat s’ompliran de música en directe.


“El futuro debe cimentarse en diferentes valores, y la igualdad es unos de los fundamentales.”

Ni una dona més, ni un pas enrere

U

U

A Cornellà, amb els recursos que tenim al nostre abast portem més de vint anys impulsant polítiques d’igualtat i en paral·lel generant mecanismes que ens permetin detectar i assessorar a les dones que arriben a dependències municipals amb el perfil de dona maltractada. Hem estat una ciutat pionera a la comarca i comptem amb protocols d’actuació juntament amb les autoritats i serveis sanitaris competents per detectar-los i actuar en conseqüència. La prevenció és important, sobretot amb els joves que han de tenir molt present la igualtat d’homes i dones en tots els àmbits. És un treball que fem de forma molt activa en els instituts per informar, realitzant tallers amb els joves i a través d’eines com la plataforma de la Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat (XAJI) en la qual col·laboren més de vuitanta joves de diferents instituts per parlar als seus companys d’igual a igual.

En Cornellà, con los recursos que tenemos a nuestro alcance llevamos más de veinte años impulsando políticas de igualdad y en paralelo generando mecanismos que nos permitan detectar y asesorar a las mujeres que llegan a dependencias municipales con el perfil de mujer maltratada. Hemos sido una ciudad pionera en la comarca y contamos con protocolos de actuación junto con las autoridades y servicios sanitarios competentes para detectarlos y actuar en consecuencia, incluso con viviendas para una primera acogida. La prevención es importante, sobre todo con los jóvenes que deben tener muy presente la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Es un trabajo que hacemos de forma muy activa en los institutos, realizando talleres con los jóvenes y a través de herramientas como la plataforma de la Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat (XAJI) en la que colaboran más de ochenta jóvenes de diferentes institutos para hablar a sus compañeros de igual a igual.

S’ha de sumar i seguir i, sobretot, no donar ni un pas enrere. No ens ho podem permetre. El futur ha de cimentar-se en diferents valors, i la igualtat és uns dels fonamentals.

Hay que sumar y seguir y, sobre todo, no dar ni un paso atrás. No nos lo podemos permitir. El futuro debe cimentarse en diferentes valores, y la igualdad es unos de los fundamentales.

n total de 43 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles fins al dia 2 de novembre de 2017, la qual cosa suposa sis víctimes més per violència de gènere que fa un any, segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Des de finals de juliol tenim a Espanya un Pacte d’Estat per lluitar contra aquesta xacra social amb el compromís d’invertir en més serveis i generar més recursos, i per impulsar polítiques efectives i aglutinar la implicació institucional a tots els nivells. Esperem que sigui així, perquè és fonamental juntament amb l’actuació en matèria educativa i d’igualtat.

n total de 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hasta el día 2 de noviembre de 2017, lo que supone seis víctimas más por violencia de género que hace un año, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde finales de julio tenemos en España un Pacto de Estado para luchar contra esta lacra social con el compromiso de invertir en más servicios y generar más recursos, y para impulsar políticas efectivas y aglutinar la implicación institucional a todos los niveles. Esperemos que así sea, porque es fundamental, junto con la actuación en materia educativa y de igualdad.

L’alcalde Antonio Balmón


Igualtat

AGENDA D’ACTIVITATS DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE

Pedalada contra la violència masclista

Sortida: 10 h • Recorregut: de la Plaça de l’Església fins al Parc Can Mercader Organitza: Ajuntament de Cornellà i Secció femenina del Club Esport Ciclista Cornellà. Col·labora: Creu Roja Cornellà

El CIRD dispone de un servicio de asesoramiento jurídico semanal, cursos de autoestima y grupos de terapia para atender a mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE

Presentació del llibre “¿Por qué a mí?”

Hora: 19 h • A la 3a planta del Centre Cultural Garcia-Nieto Obra de Juan Antonio Relancio Borao • A càrrec de José Emilio Martín Organitza: Associació Cultural Gent i Futur

DIJOUS 23 DE NOVEMBRE

Poetry Slam: Crisal i Daniel Orviz, dues veus contra la violència

Hora: 19 h • A la Biblioteca Central

Organitza: Ajuntament de Cornellà

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE

III Jornada d’aproximació a la violència masclista, la més amagada Hora: 9-14 h • Al Citilab Organitza: ASSIR BLLC

Acte institucional i lectura del manifest

Hora: 17.30 h • Plaça de l’Església A càrrec del Consell Municipal de la Dona i la Plataforma ciutadana contra la violència masclista • Lectura del manifest: Gemma Marmolejo (Directora Escola Antoni Gaudí) • Pilar contra la violència masclista, a càrrec dels Castellers de Cornellà • En cas de pluja l’acte

Cornellà: ni un paso atrás en la lucha

contra la violencia de género C

ornellà se suma, un año más, a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. Y lo hace con espíritu reivindicativo y sumando sinergias para empoderar a la mujer y para potenciar el trabajo colectivo entre administración local y entidades ciudadanas para concienciar y trabajar por la igualdad, en un sentido amplio y transversal, desde la prevención y la educación.

es realitzarà al Castell de Cornellà

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE

5a Marxa “El baix llobregat contra la violéncia masclista”

Hora: 10.30 h • A la plaça de l’Església Caminada conjunta dels municipis de la comarca • Informació i inscripcions al CIRD: 93 474 28 41 ladona@aj-cornella.cat

4] cornellàinforma

Cornellà, que lleva más de veinte años trabajando en este ámbito, hace un año aprobó en el pleno municipal el III Plan Transversal de Políticas de Igualdad para el periodo 2016-2020. Una hoja de ruta creada desde el consenso y que incluye entre sus objetivos prioritarios la lucha contra la violencia machista. Con esta voluntad, durante el mes de noviembre, el Ayuntamiento, desde

el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) y con la colaboración de entidades como el Consell de la Dona o la Plataforma Ciutadana contra la Violència Masclista, llevan a cabo varias iniciativas de concienciación dirigidas a toda la ciudadanía y que tienen como acto central la lectura del manifiesto de condena contra la violencia de género el viernes, 24 de noviembre a partir de las 17.30 h en la plaza de l’Església.

Protocolo de intervención y coordinación institucional

Desde el año 2000 Cornellà cuenta con una Comisión Institucional sobre violencia de género que coordina los protocolos y las actuaciones en esta materia de las diferentes instituciones y departamentos involucrados en este tema, coordinados desde el CIRD.


Novembre2017

1

ATENCIÓN ATENCIÓ PERSONALITZADA PERSONALIZADA Y ISEGUIMIENTO SEGUIMENT

LA EDUCACIÓN ES CLAVE PARA TENER JÓVENES CONCIENCIADOS Y ACTIVOS

Hasta Fins el al mes septiembre setembre dede 2017, 2017, elel Centre Centre d’Informació d’Informació i i Recursos Recursosper peraales lesDones Dones(CIRD) (CIRD)va atendió atendre a 83 a 83 mujeres dones víctimas víctimes dede de maltratos, maltractaments, maltractaments, casi un 25% gairebé gairebé másun un que 25% 25% el año més mésanterior. que que l’any l’anyDel anterior. anterior. total de mujeres Del Del total total atendidas, de de dones donesun ateses, ateses, 18% han un un 18% 18% realizado han han efectuat efectuat denuncia denúncia denúncia por maltrato per per En junio de 2015 nació la Xarxa Activa de Joventut siguiendo maltractament maltractament los protocolos seguint seguint pertinentes. els els protocols protocolsPor pertinents. pertinents. edad, la La La franja franja franja más per a la Igualtat (XAJI), una iniciativa conjunta con numerosa d’edat més es la nombrosa de 41 a 50 ésaños, entreseguida els 41 i el por 50las anys, mujeres seguida de 31 la plataforma contra las violencias de género y las per a 40les años. dones Además de 31 ade40 lasanys. intervenciones A més de entidades que forman parte del programa Tremquem que les intervencions se han llevadoque a cabo s’han desde dut ael el Silenci. Empezó como prueba piloto en el Instituto CIRD, terme también des del CIRD, se hantambé coordinado s’han Esteve Terradas con 20 jóvenes de primero de ESO, coordinat actividades activitats de prevención de prevenció hacia y posteriormente se han sumado tres institutos más: esta envers violencia aquesta con violència los más Miquel Martí i Pol, Joan Miró y el Instituto de Cornellà. amb jóvenes, els més realizando joves, realitzant talleres A día de hoy alrededor de 80 jóvenes de los diferentes tallers en los als institutos instituts dede lala ciudad. ciutat. centros de educación secundaria del municipio forman De hecho, fet, cada cada curscurso més más 650 parte de esta red, la única del Baix Llobregat y la más alumnes alumnes de 650 de alumnos deCornellà Cornellà departicipen participen Cornellà numerosa de Catalunya. La XAJI habla el lenguaje participan en enaquestes aquestes en estas activitats activitats actividades de de de los jóvenes y pretende ser un referente entre los deprevenció prevención prevenciói ireflexió. reflexió. y reflexión. chicos y chicas de la ciudad en materia de género.

ACTUAR CONTRA LOS ESTEREOTIPOS

4 ámbitos con un objetivo:

2

una sociedad

Los medios audiovisuales son igualitaria y libre también precursores de temáticas y de machismo actitudes machistas. Sobre este tema, el 21 de noviembre, en la biblioteca Marta Mata (18.30 h), tendrá lugar una charla sobre la violencia como recurso dramático y excusa para justificar la acción en algunas narrativas audiovisuales. ASESORAMIENTO: DÓNDE Y todo esto a partir de selección de secuencias ejemplares DIRIGIRSE Y RECURSOS en las que la violencia contra las mujeres se presenta como justificada a partir de los arquetipos que los códigos de Centre d’Informació i Recursos los géneros cinematográficos han ido construyendo. per a les Dones Mn. Jacint Verdaguer, 16-18 93 474 28 41 Guàrdia Urbana de Cornellà Rubió i Ors, 65 (Edifici Can Gaya 93 377 14 15 • Servei permanent 24 hores

3

Jutjats de Cornellà. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 (Especialitat en Violència de Gènere) Víctor Pradera, 1-3 (Edifici Judicial) 93 551 70 40 Mossos d’Esquadra Carrer de la Travessera / Manuel Mariné 112

4 cornellàinforma [5


Cornellà Natura

Aquestes obres formen part de la reconversió de l’avinguda Baix Llobregat en un corredor verd i d’ús ciutadà

Millora de tres espais a l’avinguda Baix Llobregat

R

ecentment han començat les obres de remodelació de les placetes Francesc Layret i Narcís Monturiol ubicades a l’avinguda Baix Llobregat, i que tenen per objecte crear una nova configuració d’aquests espais per fer-los més amables i agradables i millorar la seva qualitat urbana. L’àmbit d’intervenció és de 3.247 metres quadrats i també inclou la millora de la vorera entre el carrer Sant Jeroni i el carrer de Sant Lluís. Les obres tenen un pressupost de 450.000 euros i inclouen la renovació del paviment, de la vegetació i del mobiliari urbà.

Nova configuració per optimitzar-ne l’ús

L’objectiu és crear espais oberts per als veïns, redefinir les àrees de joc infantil i crear-ne de noves per a la gent gran. A més, s’estableix una nova franja vegetal, amb grans masses arbustives, que creïn espais acotats i separin aquestes zones de lleure de la calçada per a vehicles.

6] cornellàinforma

Per fer-ho es retiraran els actuals tancaments a les placetes i es delimitaran amb plantes arbustives típiques de la mediterrània. Així mateix, a la placeta Francesc Layret es reestructurarà tota la zona de jocs infantils. S’inclouen també petites intervencions puntuals i la creació de dos esglaons per superar un desnivell existent a la part central de l’avinguda.


Novembre2017

1

2 NOVA ROTONDA

Afectacions al trànsit per obres al carrer Verge de Montserrat a finals de novembre

Carrers amb canvis de sentit

El Parc de la Ribera, primera part d’aquest corredor

4

CARRER VERGE DE MONTSERRAT

1. Camí Vell de Sant Boi (antic Almirall Vierna) 2. Passatge del Transformador 3. Passatge dels Horts 4. Carrer de l’Avenir

A

partir de finals de novembre, amb motiu de l’inici d’obres al carrer Verge de Montserrat i la construcció d’una rotonda a l’avinguda Baix Llobregat es faran modificacions de circulació a diferents carrers del barri per mantenir la mobilitat del trànsit rodat a tota la zona i evitar al màxim les molèsties a vianants i vehicles. Així, tal com s’indica al plànol adjunt hi haurà diferents carrers que canviaran el sentit de la circulació. El camí Vell de Sant Boi (antic Almirall Vierna) invertirà el sentit de circulació, els vehicles accediran des del carrer Rubió i Ors per arribar a l’avinguda Baix Llobregat. El passatge de Transformadors canviarà de sentit, s’accedirà des del passeig dels FFCC fins al carrer Marquès de Cornellà, el carrer dels Horts modifica la seva direcció i anirà de l’avinguda Baix Llobregat a passeig dels FFCC i el carrer Avenir canviarà el sentit i anirà des del passeig dels FFCC fins l’avinguda del Baix Llobregat.

3

Carrers en obres

Obras de mejora en los accesos al pabellón de Can Carbonell

R

ecientemente se han iniciado las obras de reforma y ampliación de la planta de acceso del Pabellón de Can Carbonell. El objetivo es mejorar la funcionalidad de este equipamiento y adaptarla a nuevos usos. Las obras, que tienen un coste de 400.000 euros, permitirán crear un nuevo espacio social, mejorar la zona de oficinas y el bar, así como ampliar el gimnasio y los lavabos. Asimismo se instalarán en el tejado placas solares.

El primer pas, i element més destacat d’aquest eix va ser la remodelació del parc de la Ribera, obert al públic la passada primavera. Amb una extensió de 112.254 metres quadrats, s’ha convertit en un nou espai de convivència que disposa de 4 zones d’accés, zones de jocs infantils diferenciades per edats, un espai saludable per a gent gran i un altre d’exercicis per a esportistes, a més de la creació de franges d’arbres i arbustos de diferents espècies i un circuit botànic informatiu.

cornellàinforma [7


Cornellà Natura / Societat

Nuevos alcorques en Gavarra R

ecientemente se han remodelado unos 200 alcorques (hoyos que rodean los árboles plantados en las aceras) en las calles Vistalegre, Mossèn Jaume Soler, Doctor Ferran y Pare Marchena. El objetivo es mejorar el aspecto de estos elementos gracias a que se rellenan con un material especial que permite su riego y crecimiento, eliminando el hueco y los problemas derivados del relleno de tierra.

Juegos infantiles pintados en la calzada

L

os niños y niñas que estudian en las escuelas Gaudí y Mediterrània pueden disfrutar desde principios de curso de juegos pintados en la calzada, en un tramo de la avenida Parc Can Mercader, aprovechando que es una zona sin tráfico rodado. El objetivo es promover que los menores puedan descubrir juegos tradicionales al aire libre y tengan alternativas complementarias al juego en plazas y parques.

Renovació del parc infantil de l’avinguda Línia Elèctrica

L

es actuacions fetes s’han concretat en la substitució dels jocs infantils, el paviment de gespa artificial i bancs antics. S’hi han col·locat nous jocs: dues estructures de torretes grans de fusta amb escales i tobogans, gronxadors per a diferents edats, un joc de molles i un vaivé, a més de la col·locació de paviment de seguretat de cautxú de diferents colors, així com nous bancs i papereres.

8] cornellàinforma


Novembre2017

La Lanzadera de Empleo finaliza con un 71% de inserción laboral El consistorio ha destacado el papel de las lanzaderas como un modelo a seguir en la lucha contra el paro y por la integración laboral

D

espués de cinco meses en funcionamiento, la primera Lanzadera de Empleo de Cornellà llega a su fin con un balance positivo, ya que 15 de las 21 personas desempleadas (71%) que han participado en el proyecto han encontrado trabajo en diferentes sectores. La lanzadera comenzó a funcionar en mayo como un innovador programa de lucha contra el paro impulsado por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica y el Ayuntamiento de Cornellà, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 21 personas desempleadas, de diferentes edades, niveles formativos y trayectorias laborales, han participado en diversas actividades para optimizar la búsqueda de trabajo y 15 de ellas han encontrado trabajo por cuenta ajena en diferentes sectores, como construcción, jardinería,

administración, producción, hostelería o logística, entre otros. El consistorio ha destacado el papel de las lanzaderas como un modelo a seguir en la lucha contra el paro y por la integración laboral, uno de los compromisos adquiridos en la Aliança cívica contra la pobresa y en el Acord Social por una ciudad inclusiva e igualitaria en Cornellà.

Canvis en les línies d’autobusos: la 57 deixa de circular i la 68

Canvis a la línia 68 (a Barcelona)

adequa el seu recorregut Des del 13 de novembre s’han Per altra banda, la línia 68 ha produït diversos canvis en les línies adequat el seu recorregut, canviant d’autobusos que passen per Cornellà. Per una banda la línia 57 ha deixat de circular definitivament, ja que existeixen altres alternatives de transport com són la L5 de metro, amb tres parades a la nostra ciutat; les línies 67 i 68 que van fins al centre de Barcelona passant per Esplugues de Llobregat, i en cas de voler anar a l’entorn de Collblanc es pot fer intercanvi amb la 157 a la zona del Pont d’Esplugues.

el punt d’origen i final de Barcelona. El seu recorregut ara comença i finalitza a la parada 3570 ProvençaMuntaner. El recorregut que deixa de fer fins a la plaça de Catalunya de Barcelona es pot fer amb la línia 67 que realitza les mateixes parades en aquest tram. Pel que fa al pas de la 68 per Cornellà, es manté com fins ara.

cornellàinforma [9


Societat

El Servicio de Mediación tiene un resultado positivo en el 95% de los casos

E

l Ayuntamiento de Cornellà dispone, desde hace 12 años, de un Servicio de Mediación para ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos de convivencia vecinal a través de la mediación y hace aproximadamente un año creó el Servicio Transversal de Mediación en el que intervienen diferentes departamentos municipales para encontrar soluciones a temas administrativos, antes de tomar decisiones ejecutivas. Este recurso municipal es gratuito, voluntario, confidencial, rápido y flexible y en él se trabaja el diálogo, el respecto y la dignidad de las personas. Puede acudir cualquier ciudadano de Cornellà, ya sea particular, entidad o persona jurídica. Entre enero y septiembre de 2017 este servicio ha atendido 111 solicitudes de mediación, de las cuales 12 han sido resueltas sin necesidad de abrir expedientes y 99 casos en que sí fue necesario abrirlos, de ellos el 95%

10] cornellàinforma

se han cerrado favorablemente y 5 están abiertos. El número de sesiones de entrevistas y reuniones con las partes implicadas ha sido de 239.

Ruidos, tenencia de animales y limpieza, principales problemas

Respecto al tipo de conflictos de convivencia, los más numerosos tienen que ver con los ruidos (25%), seguidos por la tenencia de animales domésticos (13%), limpieza e higiene (12%), o el uso de los espacios comunes 8%. La visión mediadora ante el conflicto comporta siempre que las partes apuesten por implicarse activamente en la búsqueda de soluciones, que pueden ser innovadoras e imaginativas, ya que serán fruto del diálogo, de la escucha mutua, de la buena fe de los implicados, y del respeto a los intereses de cada una de las opiniones contrapuestas.

Este recurso municipal es gratuito, voluntario, confidencial, rápido y flexible y en él se trabaja desde el diálogo y el respeto

¿Dónde está el Servicio de Mediación? Plaça dels Enamorats, 5 93 377 02 12 mediaciociutadana@ aj-cornella.cat De lunes a viernes de 9 a 14 h Lunes de 16 a 19 h

Tipologia de conflictes


Novembre2017

La Botiga Solidària demana el

suport ciutadà per al Gran Recapte Botiga Solidària de Cornellà

Els dies 1 i 2 de desembre a més de 20 supermercats i grans superfícies de la ciutat s’instal·laran punts de recollida

E

ls dies 1 i 2 de desembre es farà a les grans superficies i supermercats de Catalunya una nova edició del Gran Recapte, una campanya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. Es calcula que actualment un 20% de la població de Catalunya viu en situació de pobresa. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya que alhora donen suport a entitats com la Botiga Solidària de Cornellà.

Can Bagaria. Ctra. d’Esplugues, 169.

Aportacions: El número de compte de la Botiga Solidària és LA CAIXA 2100 0506 1202 0015 5975

Aliments: No és necessari portar-los personalment a la Botiga, es poden portar a les associacions de veïns o parròquies del barri, a la Creu Roja o a entitats com la Peña Dominó.

A la nostra ciutat hi haurà més d’una vintena de punts de recollida i per fer-la possible és necessari i imprescindible la col·laboració dels voluntaris i voluntàries. Les persones interessades es poden donar d’alta des de la pàgina web: www.granrecapte.com. L’any passat més d’un centenar de persones de Cornellà van fer de voluntaris.

La Botiga Solidària, un referent

La Botiga Solidària es va crear a la ciutat el desembre de 2012, impulsada per

l’àrea de Acció Social de l’Ajuntament de Cornellà, amb la col·laboració de les entitats que formen part del Consell de Serveis Socials, voluntaris i parròquies, i l’especial implicació de la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO). Obre dues tardes a la setmana i compta amb un centenar de voluntaris que realitzen les tasques de recollida, emmagatzematge, organització de les cistelles i gestió de l’entrega. L’any 2016, la botiga va lliurar aliments i altres productes de primera necessitat a 940 famílies, més de 2.500 persones.

Cornellà celebra el Dia Internacional E

de la Infància els dies 20 i 21 de novembre

l 20 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Infància en commemoració de l’aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de 1989. A Cornellà es realitza una trobada on infants i joves reivindiquen els seus drets i la seva condició com a ciutadans. Aquest any com a novetat, la celebració es farà en dos dies consecutius, el 20 i el 21 de novembre, en dos espais diferents: la plaça de Sant Ildefons (dia 20) i plaça de la Sardana (el dia 21).

Sota el lema d’aquest any “Un mar de Drets” està prevista la participació d’uns 350 infants del cicle superior de primària de diferents escoles de la ciutat, en una jornada lúdica amb tallers i activitats i amb la lectura d’un Manifest a càrrec del Consell d’Infants, que durant el darrer any han treballat i analitzat diferents drets. Els actes començaran a les 9.15 hores i acabaran amb un grup d’animació.

cornellàinforma [11


Societat

La primera fase del circuito, alrededor del parque de Can Corts, se inaugura el 2 de diciembre

Cornellà estrena un circuito inclusivo para personas con discapacidad

E

l 2 de diciembre Cornellà abrirá el primer circuito inclusivo de la ciudad, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Cornellà y la Fundació Itinerarium que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el fomento de la práctica deportiva (corriendo y/o caminando). La principal novedad de este circuito reside en el hecho de que son recorridos con señalizaciones especiales que indican que son aptos para personas con diferentes necesidades de movilidad y

que sirven además para concienciar a toda la población sobre las dificultades de accesibilidad que tienen las personas con necesidades especiales.

Can Corts, primera parte

El circuito, denominado “Circuit inclusiu, sumant capacitats 39A”, transcurre entre los parques de Can Corts y el parque del Canal de la Infanta. A partir de diciembre se abre al público el circuito de Can Corts (primera fase), y a principios de 2018 se hará la segunda parte, que conectará con el

Circuit Sumant Capacitats Cornellà

i

i

PARC DEL CANAL DE LA INFANTA

Circuit

12] cornellàinforma

i Panell informatiu


Novembre2017

Una App para conocer los recorridos La presentación de este circuito irá acompañada de la puesta en marcha de una app para móviles que se podrá descargar de forma gratuita y que incluirá, además de los circuitos, información sobre el entorno natural, el patrimonio y la historia de la ciudad.

parque del Canal de la Infanta (una vez finalicen las obras de remodelación de esta zona verde). En total, entre las dos fases, el circuito sumará 7 kilómetros y estará indicado con señalizaciones verticales y horizontales en color rosa para informar del recorrido.

Aprodico, un ejemplo de integración

El valor añadido de este itinerario es que se desarrolla en dos espacios naturales de la ciudad de fácil acceso y apto para ser desarrollado por todo el mundo que lo desee.

Inauguración el 2 de diciembre

El circuito se abre al público coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Será el próximo 2 de diciembre, a partir de las 11.30 h con una actividad guiada y abierta a toda la ciudadanía que empezará en la entrada del parque de Can Corts desde la calle Ernest Lluch y acabará en la Masía Can Tirel con una pequeña fiesta conmemorativa con degustación de productos saludables.

El objetivo del consistorio es habilitar y ofrecer mejoras de accesibilidad a personas con movilidad reducida e ir adaptando el urbanismo y los espacios urbanos a esta realidad social

En Cornellà, la Asociación Pro-Disminuidos (Aprodico) es una entidad que trabaja desde hace más de veinte años para defender la integración social y laboral de las personas mayores de 16 años con diferentes grados de discapacidad mediante actividades formativas, lúdicas y deportivas. A lo largo del año desarrollan actividades sociales y participan activamente en la vida social de la ciudad. Aprodico cuenta con un equipo de baloncesto vinculado al CB Cornellà para fomentar la práctica deportiva y favorecer la convivencia entre jóvenes y personas con discapacidad.

La ciutat se suma a la nova Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial

R

ecentment s’ha constituït la Xarxa de Centres Municipals d’Educació Especial impulsada per la Diputació de Barcelona i que comença el seu camí amb la incorporació de 9 escoles de diferents municipis, entre ells Cornellà, amb l’objectiu de poder anar incorporant altres agents, serveis i recursos de suport a l’educació especial en l’àmbit local. La voluntat d’aquestes institucions és sumar sinergies per millorar la capacitat de resposta i atendre les necessitats específiques dels alumnes d’educació especial, tot posant en valor la contribució que des del món local es pot fer per avançar en l’educació inclusiva. Des de l’any 1977, ara fa 40 anys, Cornellà compta amb el centre Virolai, que acull nens/es i joves de 3 a 21 anys amb necessitats educatives especials i amb diferents tipus de discapacitats, distribuïts en les diferents etapes que configuren el sistema educatiu. Des del món local s’entén que l’educació especial i, en general, la inclusió educativa és una línia de treball fonamental per atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.

cornellàinforma [13


Comerç

Cristina Charneco

Carlos Moreno

La Nit de Compres marca l’inici de la

campanya de Nadal al comerç local L

a ciutat ja té una data per celebrar la seva tradicional Nit de Compres als voltants dels mercats Centre i Marsans, un esdeveniment que enceta la campanya de Nadal del comerç cornellanenc i que serveix perquè comerciants i compradors escalfin motors per a un mes de regals i de festa.

La Nit, que enguany arribarà a la seva sisena edició, se celebrarà el dia 1 de desembre i tindrà el mateix format que altres anys. El Mercat Centre obrirà les portes i tindrà parades al seu voltant, mentre que el de Marsans romandrà obert també fins a la mitjanit, així com les botigues de l’entorn que ho desitgin. A totes dues zones es tallaran els carrers del voltant per fer activitats d’animació, música en directe i degustacions gastronòmiques.

14] cornellàinforma

En total prop d’un centenar d’establiments mostraran els seus productes amb descomptes especials, de fins al 50%, amb l’objectiu d’incentivar les compres nadalenques en el comerç de proximitat i fomentar el consum responsable. Botigues de roba, d’alimentació, de complements, infantils, d’artesania, de productes naturals o nadalencs, entre molts d’altres, s’instal·laran a carpes al carrer per oferir els seus productes.

Tapes i degustacions

Els visitants que s’hi acostin trobaran també actuacions musicals, espectacles d’animació i zones de restauració a preus populars, amb tiquets que permetran consumir tapes i també degustar propostes calentes per combatre el fred. Es tracta d’una iniciativa organitzada per l’Ajuntament i l’associació Cornellà Compra a Casa, que aposta per

Serà el dia 1 de desembre, des de les 8 del vespre fins a la mitjanit amb prop d’un centenar de comerços al voltant dels mercats Centre i Marsans

posar en valor les virtuts del comerç local: la proximitat, la garantia de qualitat i el tracte personalitzat.

Animació i espectacles als eixos comercials per Nadal A més de la Nit de Compres l’Associació Cornellà Compra a Casa i l’Ajuntament organitzaran a tots els barris de la ciutat i eixos comercials acivitats d’animació i espectacles per dinamitzar les compres durant el període nadalenc.


Novembre2017 Laura Sánchez

Els dibuixos que apareixen en aquestes pàgines formen part dels tallers “Llibretes als mercats” una activitat que es realitza als mercats municipals de Sant Ildefons, Centre i Marsans dins de de la Mostra del Còmic a Cornellà de Llobregat. Aquesta publicació recull il·lustracions que han estat realitzades per alumnes de l’Escola Joso durant les edicions dels anys 2015 i 2016.

Fabio Castro

Comerç amb segell de qualitat i varietat

L’encesa de l’enllumenat nadalenc, del qual també són responsables els comerciants associats, tindrà lloc durant els primers dies de desembre, amb bombetes de baix consum per respectar el medi ambient i reduir la contaminació lumínica de la ciutat. Enguany l’enllumenat s’amplia a més carrers per oferir un ambient festiu i dinamitzar les compres. L’encesa dels llums anirà acompanyada d’un acte a la plaça de Catalunya amb un espectacle d’animació i un taller per la construcció d’una font d’energia per a tots els nens i nenes.

Cornellà és la setena ciutat amb més botigues per habitant de Catalunya amb una mitjana de 13,51 botigues per cada mil habitants segons el primer Cens d’Establiments Comercials de Catalunya elaborat per la Direcció de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Això significa una superfície total de 151.906 metres quadrats i un total de 1.163 establiments comercials.

Encesa de llums de Nadal Descomptes de fins al 50%, animació, música, oci i restauració per gaudir de les compres des d’un ambient distès i festiu

cornellàinforma [15


Comerç / Societat

Espectacles, animació i activitats per a tots els públics La Fira de Santa Llúcia tindrà també un vessant familiar i lúdic amb activitats paral·leles com petits concerts, tallers, degustacions gastronòmiques, sardanes o castellers, a més de diverses iniciatives com un camp de “futbet”, mini karts per als més petits o pista de bàsquet. A més, durant tot el dia, a l’escenari de la plaça de l’Església hi hauran actuacions musicals i moltes sorpreses més. 16 de desembre 17 a 21 h Inauguració de la Fira Concursos de 3x3 bàsquet Futbol infantil Pista de mini karts

Més d’un centenar d’expositors a la VI edició de la Fira de Santa Llúcia

E

S’instal·laran carpes al voltant de la plaça de l’Església i la Rambla

l dissabte 16 durant la tarda i diumenge 17 de desembre durant tot el dia es farà a la ciutat la VI Fira de Santa Llúcia de la mà de l’associació Crear Cornellà. Aquest esdeveniment arriba a la sisena edició, precedida per un èxit de públic i participació, el 2016, amb prop de 30.000 visitants. Aquest any s’instal·laran 120 carpes d’artesans de Cornellà amb tot un ampli ventall de productes d’artesania, de restauració, nadalencs, de joguines, de flors, d’arbres i de petits ornaments. A més, també s’instal·laran més d’una desena de carpes d’ entitats socials i solidàries de la ciutat.

16] cornellàinforma

Ambient nadalenc

La Fira vol ser un punt de trobada en el que la tradició i els valors del Nadal omplin la ciutat d’un ambient festiu i lúdic. El circuit de la Fira de Santa Llúcia s’articula al voltant de la zona de l’Ajuntament, és a dir, la rambla Anselm Clavé, la plaça de l’Església i la plaça dels Enamorats amb la intenció de crear un mercat nadalenc on s’hi podrà trobar tots aquells productes típics d’aquestes dates. A més, tal i com ja es fa ver l’any passat, es tancarà el pas de vehicles a la zona institucional de la carretera d’Esplugues.

17 de desembre 09 a 21 h Música en directe Degustacions gastronòmiques Concursos de 3x3 bàsquet Futbol infantil Pista de mini karts


Consulta toda la formación y actividades del Citilab en la web: www.citilab.eu

Citilab celebra diez años como

referente europeo en innovación social

E

n noviembre de 2007 nació en Cornellà el Citilab, una iniciativa y apuesta municipal dirigida a crear un laboratorio ciudadano para la innovación social y digital que se ha consolidado como un referente europeo de una nueva sociedad del conocimiento, que pone en el centro de acción al ciudadano y que fomenta la innovación tecnológica y social; crea valor, conocimiento y nuevas oportunidades en red.

Citilab tiene 9.516 usuarios/ socios y más de 39.454 usos a septiembre de 2017. En estos diez años se han liderado desde el Citilab más de 50 proyectos. Actualmente están ubicadas 16 empresas y 14 labworkers. Se han desarrollado más de 9.000 horas de formación a colectivos ciudadanos en diferentes ámbitos tecnológicos, a través de proyectos como el SeniorLab (de iniciación en nuevas tecnologías para mayores de 55 años), los Clubs o la creación de talleres de introducción a programación para niños y jóvenes (scratch y Arduino), de creación de Apps, de drones, de robótica o videojuegos, entre otros muchos.

Una semana de fiesta

Del 6 al 12 de noviembre tuvo lugar una semana dedicada a la celebración del décimo aniversario con la realización de actividades y talleres abiertos a la ciudadanía sobre smart cities, drones o robots, actuación de tecnomagos o una jornada de puertas abiertas con actividades para toda la familia como un taller de prototipos musicales, un espectáculo científico o visitas guiadas al showroom de realidad aumentada. También en el marco de este décimo aniversario se celebraron jornadas profesionales como el LAB de co-creación en innovación cultural o conferencias sobre realidad virtual e inteligencia artificial entre otras.

Aula de estudio 365 días al año Desde diciembre de 2015 funciona en el Citilab una Aula de Estudio permanente abierta los 365 días del año y las 24 horas. Un espacio adaptado para facilitar el estudio, con wifi e instalaciones para favorecer la concentración.

Las aulas de estudio del Citilab registraron 4.168 usos durante 2016. La mayoría de usuarios son jóvenes entre 18 y 24 años y más de la mitad de Cornellà, el resto proceden de poblaciones del área metropolitana y Barcelona.

cornellàinforma [17


Cultura

1, 2, 3 i fins a 5 propostes culturals i d’oci cada cap de setmana a Cornellà

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES CORNELLÀ ESCENA + CULTURA EN FAMÍLIA: www.entradescornella.cat

Consu aboname lta el preu dels espectac nts per a diverso les i s de la ven els descomptes d a online www.que a fera

E

ncara queda un mes per al Nadal i mentre arriba la ciutat continua amb una agenda cultural repleta de programació cultural i d’oci: música, teatre, espectacles infantils, activitats familiars, exposicions, tallers… tot sense sortir de Cornellà i amb propostes per a tota la família. Gaudeix i disfruta, fer plans és fàcil a Cornellà.

cornella.

cat

TEATRE FAMILIAR

TEATRE A L’AUDITORI

Diumenge 19 de novembre, 12 h L’Auditori de Sant Ildefons

Diumenge 19 de novembre, 19 h

ART

EL LLOP FEROTGE

18 euros (venda anticipada)

6 euros

El llop ferotge ha estat caçat, amb la Cia. El príncep Totilau.

ART

Diumenge 26 de novembre, 12 h Sala Ramon Romagosa

LA NENA DELS PARDALS

Divendres 24 de novembre, 21 h A la Sala2.cat

6 euros

Un espectacle poètic i emocionant de la Cia. Teatre al detall. Diumenge 3 de desembre, 12 h Sala Ramon Romagosa

Amb Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. De la dramaturga francesa Yasmina Reza, acollim un dels fenòmens teatrals més internacionals en una adaptació signada per Jordi Galceran.

DANSA DE MORT CIA. VIU EL TEATRE

10 euros+consumició a La Fragua (amb venda anticipada)

Strindberg presenta un matrimoni burgés de dos fracassats. Amb Lluís Soler, Mercè Arànega i Carles Martínez.

HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA ROSA? 6 euros

Amb la Cia. Viu el Teatre.

Diumenge 3 de desembre, 19 h

Diumenge 17 de desembre, 12 h L’Auditori de Sant Ildefons

LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE

CINEMÚSICA: ESPECTACLE PER A NADONS

Nova creació de la Cia Corenllà Teatre (en castellà).

12 euros (venda anticipada)

6 euros

Petit homenatge al cinema mut de la Cia. Viu el Teatre.

CINEMÚSICA

Divendres 15 de desembre, 21 h MÚSICA A la Sala2.cat

SUZANNE EN CONCERT 10 euros+consumició a La Fragua (amb venda anticipada)

18] cornellàinforma


Novembre2017

ACTIVITATS DE PATRIMONI Diumenge 19 de novembre, 12 h Museu Palau Mercader

CONCERT: UN VIATGE MUSICAL PER L’OCCITÀNIA A càrrec de Fononèsia (Mireia Latorre, soprano, i Peter Krivda, viola de gamba).

FONONÈSIA

MISHIMA

CORNELLÀ ESCENA Dissabte 25 de novembre, 22 h Sala Ramon Romagosa

Diumenge 26 de novembre, 11.30 h Museu Palau Mercader

MISHIMA EN CONCERT 6 euros

Divendres 1 de desembre, 21 h Sala Ramon Romagosa

DECEMBER QUINTET 6 euros

Original espectacle de cinema mut i jazz en viu.

Gaudeix tot el novembre d’un 20% de descompte en les entrades de Cultura en Família i Cornellà Escena (venda on-line)

Dissabte 2 de desembre, 21 h Sala Ramon Romagosa

TALLER DE NADAL AL MUSEU

Diumenge 10 de desembre, 11, 11.45 i 12.30 h Museu Palau Mercader

PLANETARI FAMILIAR DE NADAL

LA REBEL·LIA POSSIBLE 6 euros

Proposta d’un fantàstic viatge a l’espai. Per a tota la família.

De la Cia. Anònima i dirigida per José Sánchez Orosa. DISSABTES A LA XBC

Dissabte 2 de desembre, 12 h Biblioteca Central

EN BUM I EL TRESOR PIRATA

DISSABTES FAMILIARS A LA XBC

A partir de 4 anys • Demaneu número el dia de l’espectacle

Dissabte 18 de novembre, 12 h Biblioteca Sant Ildefons

Dissabte 25 de novembre, 12 h Biblioteca Marta Mata

Dissabte 16 de desembre, 12 h Biblioteca Sant Ildefons

EL CARRER DEL MAR

TALLER D’EMBOLICAR REGALS

CONTES DE NADAL

A partir de 3 anys • Demaneu número el dia de l’espectacle

Amb Genovesa. Narratives teatrals.

A partir de 3 anys • Demaneu número el dia de l’espectacle

Amb Activijoc.

A partir de 3 anys

Amb La Bleda.

cornellàinforma [19


Cultura

Deu dies de música al carrer per commemorar Santa Cecília

N

ovembre és el mes de la música i enguany Cornellà dedicarà més d’una setmana a omplir de notes musicals tots els racons de la ciutat amb uns circuits musicals que podrem gaudir entre el divendres 17 i el diumenge 26. Tindrem més de d’una vintena de propostes per a tots els gustos, dividits per circuits per poder participar de principi a fi. La festa de la música començarà el dia 17 amb una actuació de reggae a l’espai exterior del Centre Cultural Joan N. García-Nieto (18 h). A les 19 h, al porxo d’entrada del mercat de Sant Ildefons podreu assistir als ritmes de blues que oferiran Blas Picon i Oscar Rabadán, per continuar amb un concert a l’Auditori de Sant Ildefons amb l’actuació de Lauren Nine. En paral·lel, al barri Centre, alumnes de l’escola de música de la Societat Coral la Unió actuaran en diferents cantonades de la rambla Anselm Clavé entre les 18.30 i les 21 h.

Disfrutar a tope de

la Mostra del Còmic’17

D

urante todo el mes de noviembre se realiza la 33a Mostra del Còmic de Cornellà y la ciudad se convierte en el punto de referencia del mundo del cómic. Así lo anuncia el cartel realizado este año por el autor local Guille de las Heras. Nuestra ciudad se llena de historietas a través de exposiciones, talleres, charlas y lecturas en espacios muy diversos como centros cívicos, instalaciones juveniles, centros educativos, comercios o bibliotecas. El objetivo es promover esta actividad artística

20] cornellàinforma

CARLA

(Synth Pop)

TVERSKY

(Electrònica/Electrofunk)

I el dia no acabarà perquè també hi hauran propostes a les 22 h: un concert de Bunkers i The Margins Project a la Factoria Musical i un altre de Sunny Trio a l’Orfeó. Aquesta és una petita mostra de tot el que es podrà gaudir durant aquests deu dies: corals, cantautors… la llista és llarga i per a tots els gustos.

Consulta tota la programació a la web municipal: www.cornella.cat BASTANTE (Indie)

y dar oportunidades a la juventud que quiere dedicarse a este mundo. De este modo, comienza en la ciudad un mes dedicado al mundo de las viñetas, la imaginación y la cultura, con las últimas novedades y la participación de destacados autores y editoriales del mundo del cómic. Tendremos exposiciones de la autora local Sonia Berenguer, de alumnado de la Escuela Joso, del Colectivo de Autoras, la exposición central de Kap, reproducciones de originales de Miguelanxo Prado con su obra “Ardalén”, del Centenario de Will Eisner, de personajes como Tintín y Ot el bruixot, de ilustradores relacionados con el fútbol y una charla de Meritxell Bosch.

Consulta en este QR todo el programa de la Mostra


Novembre2017

Fotonotícies del mes

Un recorregut per algunes de les moltes activitats culturals i d’oci que han tingut lloc durant les últimes setmanes a Cornellà.

Activitats al Museu de Matemátiques per commemorar el dia de naixement del matemàtic Martin Gardner. Festa Holi a les festes de Sant Ildefons. Instant de la Desfilada a favor dels malalts d’Alzheimer a l’Auditori.

Degustació de sardines a les festes del Barri Centre.

Concert al Museu Agbar organitzat per l’Ass. Contra el Càncer de Cornellà. Dones participants a l’exposició Toca-te-les a la biblioteca Marta Mata. Els nedadors del CN Cornellà, Alba Cerrillo i Xavi García van ser segona i tercer respectivament al Campionat del Món d’Oceanman.

Guanyadors del 33è. Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà.

cornellàinforma [21


Esports / Opinió

Cornellà serà la seu dels Campionats de Catalunya Universitaris 2018

L

a ciutat de Cornellà acollirà enguany la 33a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. La competició d’esports d’equip es farà íntegrament en aquest municipi, que rebrà el nomenament de Vila Esportiva Universitària 2018, gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Cornellà i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com a coordinadora de l’Esport Català Universitari, comissió designada pel Consell Esport Universitari de Catalunya (CEUC). Cornellà agafa el relleu de Barcelona, i anteriorment d’Igualada i Sant Cugat. El complex esportiu del Parc Esportiu del Llobregat (PELL) i altres instal·lacions esportives del municipi com són el camp de futbol municipal Cornellà, el camp de futbol municipal d’Almeda, el pavelló esportiu de Riera i l’Estadi Municipal de Rugbi Pilar Pons, seran la seu dels campionats a partir del 14 de novembre i que conclouran a mitjans de març de 2018 amb la celebració de les semifinals i finals.

Durant aquest període, més de 100 equips de les 12 universitats catalanes competiran en les disciplines de bàsquet masculí i femení, handbol masculí i femení, futbol sala masculí i femení, voleibol masculí i femení, rugbi a 7 masculí i femení, futbol 7 femení i futbol 11 masculí. La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya (La Xarxa), després de l’èxit d’audiències i visualitzacions del curs passat amb més de 150.000 espectadors, serà per segon any l’operador televisiu que oferirà les retransmissions en directe de les finals i en diferit d’altres partits i reportatges específics.

Més de 100 equips de les 12 universitats catalanes competiran de novembre a març a les instal·lacions esportives de la ciutat

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 24

Edictes

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2017 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent: “Obres de substitució de la coberta de la Casa dels Colons al Parc de Can Mercader” amb un pressupost estimat de 117.256,57 € (IVA no inclòs) i 141.880,45€ (IVA inclòs). Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de

22] cornellàinforma

la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 23 d’octubre de 2017.

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2017 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent:

“Obres pel moviment de terres de la pista de llançament a les instal·lacions del Camp de Rugby de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 428.768,05€ (IVA no inclòs) i 518.809,34€ (IVA inclòs). Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 2 de novembre de 2017.


Novembre2017

Vidal Aragonés Grup Municipal CEC-CPC

Emilia Briones Grup Municipal del PSC

PP, PSOE, Cs: todo atado y bien atado

Recuperar la cordura

A

ra fa un any, es parlava de la fi del bipartidisme. Durant tres llargues dècades, PP i PSOE van anar simulant una alternança en el poder per acabar aplicant, en definitiva, el mateix model neoliberal imposat per la Unió Europea. Després de les darreres eleccions espanyoles, però, ja ho fan junts, sense amagar-se de res, i amb els nous amics de Ciudadanos. Gràcies a tots tres, després d’una nefasta legislatura amb majoria absoluta del PP, Rajoy continua essent president de l’estat espanyol. Si el PSOE algun cop s’havia dit d’esquerres, quan podia optar entre un govern progressista i el búnquer de la dreta espanyolista, va optar per la segona opció. I si en l’àmbit de l’Estat ja és prou coneguda la història, aquest trio tan ben avingut també existeix a Cornellà. Si a nivell estatal i nacional ens neguen el dret d’autodeterminació, sumen per la suspensió de l’autonomia de Catalunya amb l’article 155 o imposen unes eleccions perquè no els agrada com votem els catalans, també ho fan a nivell de ciutat: ni adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum ni rebuig a les irrespectuoses declaracions de l’alcalde Balmón. Quan proposàvem que l’Ajuntament, amb perfecta capacitat econòmica, assumís el cost de les beques menjador mentre no les pagués la Generalitat, tots tres votaven en contra. També ho van fer quan proposàvem que un de cada cinc àpats escolars –molt de mínims– fos amb origen al Baix Llobregat per estalviar en transport i impulsar l’economia local. En una moció per exigir la baixada de tarifes del transport públic i la reversió de les privatitzacions del servei, van tornar a evidenciar el bloc. De la mateixa manera que quan exigíem transparència en les contractacions municipals i fer públics els costos dels serveis gestionats per empreses privades, com una part de les escoles bressol o la recollida d’escombraries: tots en contra. Quan es tracta dels drets més bàsics, també coincideixen: ni banc d’energia local per combatre la pobresa energètica, ni empadronament per a tothom quan parlàvem de dret a la salut ni facilitar l’accés a l’educació amb un programa de beques d’estudis postobligatoris. Igualment, aposten en bloc per la invisibilització de les minories discriminades, tot negant-se a penjar a l’Ajuntament la bandera LGBTI. I, com no, també saben posar-se d’acord per repartir-se càrrecs i sous: davant la situació de crisi del país i la situació de pobresa i dificultats de bona part de la població, prioritzen un sou de 49.900 € per als portaveus del PP i Cs. Tots tres de la mà. Davant la crisi del règim, ells saben com mantenir el poder. Ho tenen tot «atado y bien atado». Fins que la força de la gent els desbordi.

Y

a en octubre decíamos… Nosaltres no volem una Declaració Unilateral d’Independència, ni l’aplicació del 155! Ni immobilisme, ni DUI, volem ponts de diàleg, acord i pacte. Pero de nada sirvió, porque bajo un sectarismo abrumador, con un hemiciclo semivacío, se hizo creer a mucha gente en una realidad paralela. De nada sirvió recordar que la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república había sido suspendida, que la jornada del 1 de octubre no constituía el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que se habían comprometido, que la Unión Europea y todos sus Estados miembros se negaban a reconocer el atropeyo… El pleno celebrado en el Parlament, pasará a la historia por el acto irresponsable y temerario de quienes, sin contar con una mayoría social que lo avale, decidieron la independencia de Cataluña, proclamando una república que solo existe en el imaginario de quien quiere creer en ella. Se creían en posesión de la verdad y se impusieron, pisando derechos, sobre los demás precisamente en nombre del pueblo. ¡Qué irresponsables! Porque la mayoría de los catalanes, no aceptamos decidir entre Cataluña o España, la mayoría queremos las dos, Cataluña y España. Por eso, denunciamos la guerra de banderas, y recordamos, que lo principal es la convivencia y el bienestar de la gente, una convivencia y un bienestar que se pone en peligro con decisiones como las que ambos bandos han tomado. Y por mucho que Puigdemont se empeñe, solo hay una realidad: no hay república en Catalunya y no hay gobierno de la Generalitat, porque el gobierno central lo ha cesado en aplicación del 155 de la Constitución. Y si a los independentistas no les gusta que Rajoy haya convocado elecciones, que recuerden que Puigdemont tuvo en sus manos hacerlo y evitarse, de esta manera, el viaje a Bruselas y el ridículo. El PP encendió la mecha y nunca dejó de provocar. Y que irresponsabilidad es dejar en manos de jueces y fiscales la solución, que es de raíz política y solo mediante el diálogo político puede encauzarse. La realidad es que más de 2.000 empresas, han decidido trasladar su sede social. Así que ahora, ha llegado el momento de la política, de los argumentos, de la defensa racional y respetuosa de las propuestas: elecciones, convocadas por quien inició el incendio. Es una oportunidad de abrir una nueva etapa, con un escenario de entendimiento sobre el que articular espacios de diálogo y encuentro que, de manera efectiva, ayuden a mejorar el autogobierno, recuperar la convivencia e impulsar dinámicas de reforma política por un país mejor. Se ha de abrir el foco a los retos que nos plantea la actualidad: empleo precario, desigualdad creciente… Y, también, recordar a aquellos que, se dejaron la piel por conseguir un acuerdo que no llegó. Toca trabajar para recuperar la cordura. Ya sabes, nos puedes encontrar en psc@aj-cornella.cat, ¡nos vemos por la ciudad!

cornellàinforma [23


Opinió Jorge García Grup Municipal de C’s

Raquel Albiol Grup Municipal d’ERC-AM

Cansados de post verdad, cansados de mentiras

Democràcia?

H

E

n el moment d’escriure aquest article el president de l’ANC i el president d’Òmnium, els Jordis, porten 20 dies a la presó i vuit membres del govern en porten 5 (el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn i les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs) i la resta del govern amb el president Puigdemont estan a Brussel·les a l’exili. Però no s’acaba aquí, aquesta setmana torna a declarar la mesa del parlament, alhora a Cornellà, vuit persones que van ser identificades per encartellar han estat citades a declarar per desobediència.

Desobediència per penjar cartells on posava “Hola República”. I els empresonats i citats acusats de sedició i rebel·lió quan no han exercit violència enlloc. Estem en un procés polític sense garanties jurídiques, perquè no és un procés judicial, és un procés polític i ideològic. Tot molt ‘normal’ en ple segle XXI, en un suposat estat democràtic. Alguns parlen d’un 155 tou, sí, realment la seva aplicació ha estat molt suau: més de 1000 persones van resultar ferides el dia 1 d’octubre per exercir el seu dret a vot, el Parlament està dissolt, els alts càrrecs cessats i el Govern dividit entre la presó i l’exili per portar a terme un mandat democràtic, s’han substituït uns càrrecs legítims i escollits democràticament a les urnes, han intentat intervenir els mitjans públics, hi han presos polítics i ens imposen unes eleccions. Molt tou, sí… La realitat ens torna a evidenciar que l’Estat espanyol tan sols té una manera d’actuar, amb la repressió i la retallada de drets. El PP, amb el suport de Ciudadanos i del PSC-PSOE tornen a sotmetre a Catalunya a una situació d’anulació política amb l’aplicació del 155, una aplicació que liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes. Ens convoquen a unes eleccions, a unes eleccions que no són les nostres, però tornarem a demostrar que no tenim por a les urnes, ens pertoca a nosaltres legitimar-les i la millor resposta que podem donar és una victòria democràtica el 21 de desembre. Nosaltres sempre hem acceptat els resultats de les eleccions, sabran fer el mateix els partits unionistes? Però abans de les eleccions hem de continuar mobilitzant-nos, hem de continuar sortint al carrer per expressar la nostra repulsa a l’actuació del Govern espanyol i als partits polítics que li donen suport, a l’aplicació del 155 i a la constant repressió que estem patint com a país i com a ciutadans i ciutadanes. Hem de sortir al carrer, a Cornellà i a on pertoqui, per defensar la República. Per estar informats/des de les mobilitzacions, us animo a seguir a la Xarxa de Cornellà per la República (XCR), un espai transversal i assembleari que aplega entitats i persones a títol individual en defensa dels drets i les llibertats de Cornellà. Ens trobem al carrer i ens tornem a veure a les urnes!

24] cornellàinforma

oy debo referirme al golpe de estado institucional perpetrado por las fuerzas separatistas encabezadas por el expresidente Puigdemont. Podría justificarlo aludiendo al patético papel de muchos alcaldes, vara en mano, el día de la más tramposa y cobarde declaración de independencia que ha conocido la historia; anónima en la votación y afónica por silenciosa en la persona de Carles el Prófugo. Podría justificarlo también por las rocambolescas mociones presentadas en nuestros ayuntamientos, Cornellá incluido, por ese sectarismo totalitario y supremacista que ignora con desprecio a una parte de la ciudadanía. Pero no hace falta. Por su gravedad, este proceso nos afecta a todos; porque este ex gobierno enloquecido ha jugado con nuestros derechos, trabajos, servicios públicos, impuestos, instituciones (y un largo etc. etc. etc.) Es suficiente razón. Y que algunos estamos cansados de la mal llamada “post verdad” simple y burda mentira, que cual enfermedad contagiosa, se extiende por la esfera política esperando infectar a la población. Su uso por los separatistas no tiene parangón. Recuerdan aquellas palabras: seremos la Suiza del Sur, las empresas no se irán, bueno solo la sede fiscal, bueno solo la presidencia. Ah! y las inversiones en Cataluña no bajaran (sic). Hasta el economista independentista Jordi Angusto reconoció en la Sexta (TV) el pasado 28 de Octubre que las previsiones económicas secesionistas pasaban por un pacto con el gobierno del PP; “en realidad si no hay ese pacto con España, la independencia es imposible” dijo. Al no conseguirlo “estamos en extremistan con consecuencias económicas catastróficas”. ¿Es eso lo que los golpistas transmitieron a la población? O bien estas otras: votar es democrático (pero sólo cuándo y dónde me conviene), queremos dialogo (pero solo si antes de empezar reconoces que Cataluña es soberana –casualmente lo que discute– y además prohíbe la actual Constitución), el Parlament es la expresión de nuestra soberanía (pero no cumplimos las propias leyes ilegales que nos concedemos y violamos los derechos de los diputados de la oposición), hablamos de diálogo (pero el expresidente prófugo solicita una comparecencia para declarar la independencia y ni siquiera se atreve a hablar desde la tribuna), somos pacíficos (pero acosamos a la policía judicial, destrozamos coches patrulla y robamos sus armas o presionamos para que salgan de sus alojamientos). En este proceso los separatistas han citado también a Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. Pero ignoran de la intervención del Gobierno federal y las palabras que Kennedy dirigió al rebelde gobernador de Misisipi: “Los estadounidenses son libres, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia”. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres por la fuerza la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra Constitución ninguna, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. Que lo tengan presente los secesionistas. Porque lo afirmado por Kennedy, no es su querida “post verdad”.


Novembre2017

Daniel Serrano Grup Municipal del PP

Arnau Funes Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

PSC Cornella: 2018 más impuestos menos oportunidades

Hem de seguir treballant per Cornellà

L

a intensidad política de las últimas fechas en Cataluña, que incluye al ex Presidente cesado de la Generalitat fugado de la justicia y en busca y captura, comporta que poner el acento crítico en la política municipal no resulte sencillo. Hay demasiado ruido y eso conlleva que se nos escapen demasiadas cosas. No obstante, y a pesar de las dificultades del momento, nuestra obligación como oposición es denunciar todas aquellas cuestiones que desde nuestro punto de vista entendemos que o bien no son positivas para la ciudad o bien no lo son para sus ciudadanos y empresas. Y en materia de impuestos municipales tengo muy malas noticias para ustedes: el gobierno municipal nos vuelve a subir los impuestos municipales. Efectivamente, el gobierno municipal anda despistado y en materia de ordenanzas fiscales y presupuestos está desperdiciando el mandato. Un año más no aprovecha el impulso de la recuperación económica y vuelve a lo de siempre pero peor. Peor porque como he dicho anteriormente suben los impuestos municipales, y en concreto, suben los precios públicos y tasas un 2%. Nuevamente el gobierno municipal del PSC sigue querer devolvernos todo lo que nos subió en los últimos años y muy especialmente durante los años 2009-2013. El IBI se nos dice que se congela otra vez, como si fuera una gran noticia que paguemos el elevado IBI que se paga. El gobierno municipal se justifica diciendo que es de los más bajos. Yo desde aquí les pregunto a ustedes si creen que pagan mucho o poco IBI y estoy convencido que la gran mayoría me dirán que pagan mucho y no se equivocan. Pagan mucho, demasiado, y no nos cansaremos de decirlo: en Cornellà se pueden y deben bajar los impuestos y especialmente el IBI. No compartimos que la recuperación económica se aproveche para freír a más impuestos a nuestros vecinos y empresas. Es un grave error. Subir los precios públicos y tasas municipales (impuestos muy ligados a la actividad económica) es un reconocimiento tácito por parte del equipo de gobierno de que la actividad económica mejora y la expectativa es que siga mejorando. Pero pretender recaudar más subiendo impuestos en momentos de aceleración económica es de una gran torpeza. Todo lo contrario. En momentos de crecimiento económico hay que aprovechar para bajar los impuestos, especialmente los más sangrantes como el IBI o los ligados a la actividad económica y todo ello para hacer de nuestra ciudad un espacio atractivo para atraer empresas que sigan creando riqueza y empleo. Nuevamente el gobierno municipal del PSC no sólo no baja los impuestos sino que esta vez nos los sube para 2018, por cierto, siendo los únicos que hemos votado contra dicha subida. Son muchas las cosas que en 2019 tendremos que recordar a la hora de renovar nuestro Ayuntamiento, y entre ellas estará que el Partido Popular de Cornellà es el único que año tras año ha pedido bajar los impuestos en la ciudad. Cada partido tiene sus prioridades y modelo de ciudad pero les puedo asegurar que el nuestro no es machacarles el bolsillo como se hace en la actualidad.

E

n el moment en què escric aquestes línies el company Joan Josep Nuet i la resta de la mesa del Parlament estan amenaçats de presó per haver facilitat un debat parlamentari, i companys i companyes amb qui he discrepat políticament però amb qui també he compartit espais de treball i debat dormen a la presó. Em refereixo al vicepresident Junqueras i a exconsellers com Joaquim Forn, Meritxell Borràs o Raül Romeva. La presó incondicional decretada contra ells és d’una desproporció enorme i una mostra més de l’autoritarisme que el PP trasllada a la policia, a la fiscalia i al poder judicial en general. Les accions unilaterals del Govern de Puigdemont, de Junts pel Sí i de la CUP, que tant hem criticat ICV-EUiA, no mereixen el tractament judicial que s’està donant. El PP segueix engrandint el problema perquè s’han encaparrat en resoldre un conflicte polític mitjançant la justícia. Una justícia, per cert, que necessita una reforma profunda. La societat catalana viu cada cop més preocupada pel seu futur i per com acabarà tot plegat. Entenem i compartim aquesta preocupació. No som una força independentista però creiem que cal canviar la situació si volem seguir tenint una societat cohesionada. Sempre hem apostat per buscar solucions polítiques allà on toca: al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Cosa que ni uns ni altres han fet. Ni el fins ara Govern de Catalunya ni el Govern de l’Estat han respectat les mínimes garanties democràtiques que un procés com el de la relació Catalunya-Espanya mereixia. Calen debats serens i rigorosos, on s’abordin totes les possibilitats democràtiques que tenim i on uns i altres acceptin que es pot cedir, que es poden canviar coses i que es pot negociar. Tot i això, hi ha algunes línies vermelles que creiem que l’unilateralisme i l’autoritarisme centralitzador no han de traspassar. No es pot retrocedir en llibertats democràtiques, ni en l’autogovern, ni en l’autonomia de les institucions catalanes. Mentrestant, sense perdre de vista la situació general, hem de seguir treballant cadascú en les seves responsabilitats. No ho podem aturar tot. Després d’unes eleccions municipals (2015) que van fer impossible qualsevol suma de govern que no fos amb el PSC, aquest grup municipal va decidir fer oposició constructiva. Ja ho hem dit i ho repetim: cap protesta sense proposta. Seguint aquesta màxima ens trobem davant el debat del pressupost 2018, el tercer d’aquest mandat, on tornem a fer propostes d’habitatge, ocupació, sostenibilitat, municipalisme i cogovernança. Fem propostes noves que anirem explicant els pròxims dies però també vetllem perquè es garanteixin els compromisos que hem aconseguit en anteriors exercicis, com ara la tarifació social a les escoles bressol i l’escola de música, l’oficina d’eficiència energètica o els projectes de socialització i reutilització de llibres de text a les escoles. A més, també ens satisfà haver arribat a l’acord de crear una primera partida per elaborar un pla director al barri de Sant Ildefons. Tots els barris de Cornellà mereixen atenció especial i segurament caldrà fer des de l’Ajuntament el que la Generalitat i l’Estat no inverteixen en ells. Creiem que cal començar pel barri més gran on viu més gent i on hi ha més necessitats socials, per Sant Ildefons, on calen diferents intervencions urbanes i comunitàries. Cal seguir treballant, que no s’aturi tot.

cornellàinforma [25


co nt es M a al ish la Pa im BC tr a C on en a c T “L eat t on ce pa a re rt rd ne In al na fa s” d nt al els il: D Pa a illu tr la n on BC s d at C ec i F ne lli arc m a la br it BS es de a

de

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya des de 1895 fins avui

1, 2… Crea, acció!

Coneixeu en Tintín i en Milú? Sabeu qui és l’Hergé? A la biblioteca Sant Ildefons us proposem endinsar-vos dins el fantàstic món d’aquest dibuixant de còmics, escriure bafarades i riure amb les ocurrències del capità Haddock. Tot això, el dimecres 29 de novembre, a les 18 h, a la biblioteca Sant Ildefons.

F

ins al 14 de gener, el Museu Palau Mercader acull la Mostra Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya des de 1895 fins avui. L’avi del Barça de Valentí Castanys, una imatge de Kubala, de Cesc o un derbi entre Barça i Espanyol convertit en vinyeta per Ricard Opisso, són algunes de les il·lustracions de l’exposició. La popularitat que va adquirir el futbol des dels inicis de la seva implantació a finals del segle XIX, el va convertir aviat en un subjecte temàtic per a l’art del còmic que, a través de les seves vinyetes, no només parla d’aquest popular esport, sinó que reflecteix, a més, la transformació de la societat en més de cent anys.

Els més petits de tots

Dimecres, 22 de novembre, a les 18 h, a la biblioteca Central tindrà lloc la representació de “Sons”, a càrrec d’Elisabeth Ulibarri. És una activitat adreçada a nadons de 6 a 36 mesos.

Tast de música al Museu

El Museu Palau Mercader rebrà la visita dels alumnes de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas el 3 de desembre, a partir de les 12 h. Els visitants podran gaudir de música en directe, amb la interpretació de peces clàssiques i contemporànies.

“Vinum conditum”

Benvingood Day a la Deixalleria E

l diumenge, 19 de novembre, d’11.30 a 13 h a la Deixalleria de Cornellà (carrer Progrés, 18-20) es farà una jornada de portes obertes, amb activitats per a tota la família. Es faran tallers de compostatge, una visita guiada a la deixalleria i un taller de reparació d’aparells elèctrics. A més, durant tot el matí hi haurà una xocolatada, portes obertes a l’espai re-utilitza, repartiment de bosses per a la recollida selectiva, animació musical i molt més. Als tallers es podrà participar a través del formulari que hi ha a l’agenda de la web www.cornella.cat o al correu: medi_ambient@aj-cornella.cat.

26] cornellàinforma

Va

Dia a dia www.cornella.cat

B a en la vi D ng ei oo xa d lle D ri ay a

novembre/ desembre

R de eci l S ta em l p ill oèt e r ic El o Az a m la é ul BC s p e C ti ts de to ts

Agenda

En el marc de la Fira de Santa Llúcia, ens apropem a les restes arqueològiques entorn de l’edifici consistorial i de l’església de Santa Maria amb un taller pràctic per conèixer alguns condiments que tenen la propietat de convertir el vi comú en una beguda de festa. Serà el 17 de desembre, a les 12 h.

Farcit de llibres

La biblioteca i el centre cívic de Sant Ildefons us conviden el 28 de novembre, a les 17.30 h a la biblioteca a combinar el plaer de la literatura amb el de la gastronomia. Ens trobarem per compartir l’experiència de la lectura i després cuinar.

Recital poètic “El Semillero azul”

El 21 de novembre, a les 18 h a la biblioteca Sant Ildefons tindrà lloc una sessió de poesia de la mà del Cículo Artístico Literario Semillero Azul.

Conferència: els ingredients de la novel·la negra El 22 de novembre, a les 19 h a la biblioteca Central tindrà lloc una classe magistral a càrrec de l’escriptora Empar Fernández.


2

3

4

Va de contes

La biblioteca Central farà, el 24 de novembre, les 18 h una tarda de contes de tardor amb la contacontes Mon Mas. Adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys.

Dilluns de cinema

“Si Dios quiere” d’Edoardo Maria Falcone serà la pel·lícula que ens oferirà la biblioteca Central el proper 27 de novembre, a partir de les 17 h.

Taller infantil “Superpatata”

La biblioteca Marta Mata ofereix als més petits de la casa un taller sobre el món del còmic on Artur Laperla ensenyarà com crear i dibuixar els nostres propis còmics. Serà el 22 de novembre, a partir de les 18.30 h.

Teatre infantil: “La nena dels pardals” La sala Ramon Romagosa acull l’obra de teatre infantil “La nena dels pardals”, de la Cia teatre al detall. Diumenge, 26 de novembre a partir de les 12 h.

Mishima en concert

El grup presenta a Cornellà el seu darrer disc “Ara i res”. Un treball més i millor que mai i alhora més romàntic, més despullat i més sentit. El concert serà el 25 de novembre a les 22 h a la sala Ramon Romagosa. Preu: 6 euros.

5

CÀLCUL MENTAL

18 x 2 + 36 ·· – 4 – 5 + 10 – 13 x 8 ·· –

6

7

8

9

co nc er t Su za nn ee n

P Co res nt en e d ta e Rció ei de s l

de N ad al Pl an et ar if am ili ar

al Pa la u

·li a el re b

1

Ta st de m ús ic a

T po eat ss re ib : “ le La ”

nt il T cr all ea er ci de ó in fa

29 30

10 11 12 13 14 15 16 17

Segona edició dels tallers de ciutadania

E

ls propers dies 15, 22 i 29 de novembre, a les 19 h es tornaran a fer tres sessions dels tallers de ciutadania, una iniciativa portada a terme per l’Ajuntament per a donar a conèixer a la ciutadania el funcionament, les competències i les eines de gestió municipal. Les sessions es faran al Citilab a partir de les 19h i tenen una durada d’una hora. El dia 15 de novembre la sessió tindrà com a tema “l’Ajuntament: organització, competències i serveis”, la del 22 de novembre serà sobre “la relació i participació de la ciutadania en l’ajuntament” i la del 29 de novembre portarà per títol: “la gestió econòmica en l’administració local”. Les inscripcions es poden fer al correu electrònic: tallerciutadania@aj-cornella.cat.

Presentació del Conte de Reis 2018 E

l proper 12 de desembre al Castell de Cornellà, tindrà lloc la Durant tot el mes de novembre presentació del tradicional Conte els joves de la ciutat poden gaudir de la programació nocturna i de Reis, en un acte a partir de les saludable de les Nits Insòminia. 18 h. El conte d’aquest any titulat: Per participar només cal entrar en la “La fada i el mag” ha estat escrit per web municipal: www.cornella.cat, a Mireia Xortó i les il·lustracions són l’apartat de joventut i donar-se d’alta. obra d’Elisabeth Quintana, àlies Les Mimelis. El Conte és una creació Teatre al Patronat editada per l’Ajuntament i adreçada “La rebel·lia possible” de la Cia Anònima serà l’obra que es podrà als nens i nenes de les escoles de veure al Patronat el 2 de desembre, la ciutat d’infantil i primària. Cada a partir de les 21 h. Interpretada any és una obra diferent i original per Xavi Casan, Toni González, pensada perquè els més petits Carla Mercader, Joan Sureda, Núria Valls i Maria Villarejo. Solució a puguin pintar amb colors. la pàgina 22

Nits Insòmnia

5 + 50 – 42 ?

cornellàinforma [27


Cornellà Informa 350 - Novembre 2017  

Cornellà Informa 350 - Novembre 2017

Advertisement