Page 1

Setembre2017 // 348

Cornellà , espais d’humanitat


348

SETEMBRE 2017

04. Lectura Nou impuls del Pla Ciutat de la Lectura La lectura com a motor del coneixement continua sent clau tant per a la comunitat educativa, les biblioteques municipals, i les entitats socials, com per a la ciutadania en general.

08. Educació Més de 12.000 estudiants tornen a les aules Des del 12 de setembre els centres educatius de Cornellà estan ja a ple rendiment per afrontar els reptes del nou curs escolar.

11. Societat Projectes més votats per la ciutadania L’Ajuntament incorporarà a la partida d’inversions del pressupost municipal per a 2018 vuit projectes proposats per la ciutadania dins dels pressupostos participatius. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

15. Societat Portes obertes a Can Bagaria La ciutadania podrà conèixer de prop les instal·lacions, encara sense condicionar, i opinar sobre els possibles usos de l’antiga fàbrica tèxtil.

D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

16. Cultura Nova programació cultural a la tardor Espectacles familiars, música, teatre, exposicions, visites guiades i molt més omplen la ciutat d’activitats per a tots els públics.

21. Esports Satisfacció als clubs per l’any esportiu Breu resum en imatges del que ha donat de sí la temporada esportiva 2016-17, amb les entitats i els clubs esportius de la ciutat com a protagonistes.


“Hem començat a naturalitzar l’espai públic i guanyar més llocs de trobada per a les persones.”

Nou curs per continuar creixent

E

E

La cultura ha de ser el nostre factor d’identitat, un element que projecti Cornellà cap a nous horitzons. Per això comptem amb projectes com el Pla Ciutat de la Lectura que ens permet optimitzar recursos, crear nous equipaments o reformular els espais exitents per facilitar-ne l’accés de tota la ciutadania, com és el cas de la transformació del parc de Rosa Sensat en un escenari habitual d’activitats d’animació a la lectura.

La cultura debe ser nuestro factor de identidad, un elemento que proyecte Cornellà hacia nuevos horizontes. Para ello contamos con proyectos como el Pla Ciutat de la Lectura que nos permite optimizar recursos, crear nuevos equipamientos o reformular los espacios exitentes para facilitar el acceso de toda la ciudadanía, como es el caso de la transformación del parque Rosa Sensat en un escenario habitual de actividades de animación a la lectura.

Així és com iniciarem aquest nou curs, comptant amb les vostres aportacions i experiències per dissenyar entre tots la ciutat que volem, fins arribar a concretar les accions i aconseguir un compromís col·lectiu.

Así es como comenzaremos este nuevo curso, contando con vuestras aportaciones y experiencias para diseñar entre todos la ciudad que queremos, hasta llegar a concretar las acciones y conseguir un compromiso colectivo.

stem davant d’un moment important de canvis per a la nostra ciutat, encaminats a la millora de la qualitat de vida de tots els cornellanencs i cornellanenques. Hem començat a naturalitzar l’espai públic i a guanyar més llocs de trobada per a les persones. Ara hem d’anar un pas més enllà i omplir aquests espais d’humanitat. Per això a Cornellà tenim el millor instrument: la lectura, que, per sí mateixa, proporciona un valor tangible en la construcció de la personalitat. L’objectiu és impulsar una ciutat de lectors per continuar creixent, amb el bon exemple que ens donen els alumnes de la nostra ciutat i el treball diari a les aules. És una tasca que suma complicitats i sinergies d’escolars i professors, de la xarxa de biblioteques i de tots els agents culturals i entitats de la ciutat, per potenciar la lectura com a eix de l’adquisició de coneixements i per promocionar la creació cultural.

stamos ante un momento importante de cambios para nuestra ciudad, encaminados a la mejora de la calidad de vida de todos los cornellanenses y cornellanenses. Hemos empezado a naturalizar el espacio público y a ganar más lugares de encuentro para las personas. Ahora tenemos que ir un paso más allá y llenar estos espacios de humanidad. Por eso en Cornellà tenemos el mejor instrumento: la lectura, que, por sí misma, proporciona un valor tangible en la construcción de la personalidad. El objetivo es impulsar una ciudad de lectores para seguir creciendo, siguiendo el buen ejemplo que nos dan los alumnos de nuestra ciudad y el trabajo diario en las aulas. Es una labor que suma complicidades y sinergias de escolares y profesores, de la red de bibliotecas y de todos los agentes culturales y entidades de la ciudad, para potenciar la lectura como eje de la adquisición de conocimientos y para promocionar la creación cultural.

L’alcalde Antonio Balmón


Lectura

460 alumnos de Cornellà transmiten el placer por la lectura

Cornellà es desde 2009 la ciudad de la lectura

Exposiciones, tertulias, libros, cuentos, lecturas en voz alta y espacios creados para leer... muchas maneras de fomentar la lectura

E

l Pla Ciutat de la Lectura es uno de los compromisos del equipo municipal para promover la lectura desde todos los ámbitos sociales con el fin de impulsarla como motor de crecimiento, de cohesión y de conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de Cornellà. Bajo este parámetro, se organizan todo tipo de actividades con el objetivo de crear un sólido valor y aumentar el número de lectores de forma continuada en el tiempo. La Xarxa de Biblioteques Municipals concentra buena parte de las iniciativas, que junto con las bibliotecas escolares son un punto de referencia, así como las iniciativas llevadas a cabo por diferentes entidades de la ciudad, y por la comunidad educativa, en general. Una comisión de trabajo realiza el seguimiento del Pla e impulsa nuevos proyectos, con el fin de lograr un pacto por la lectura entendido como un compromiso del conjunto de la ciudadanía.

4] cornellàinforma

Comunidad educativa y lectura 460 alumnos de 2º de ESO de los institutos de la ciudad han trabajado este año la lectura en voz alta a través de la Corneliada, un proyecto conjunto de las bibliotecas municipales y el Centre de Recursos Pedagógicos del Servei Educatiu Baix Llobregat que promociona la Lectura en Voz Alta (LVA) de los escolares. Sin duda, una experiencia enriquecedora, tanto para los profesores que reciben formación, como para los alumnos ya que les permite mejorar técnicas de dicción, entonación, comprensión lectora y descubrir nuevas y diversas maneras de leer. Des del Pla se promueve la participación de los centros educativos en el diseño de las actividades y se da apoyo a programas consolidados como el proyecto PLOC de animación a la lectura, los clubs de lectura en los institutos, y las bibliotecas escolares.

Encuentros literarios Periódicamente se realizan certámenes literarios, espectáculos como la representación de la leyenda de Sant Jordi y el encuentro de Voluntariat per la Llengua en la Jordiada, el programa de apoyo a la lectura en los mercados municipales, concursos como el de Dones Àrtemis, el de la Gent Gran o el Concurs de Relats Breus que organiza el Orfeó Catalònia y, este año se ha hecho un concierto de homenaje a Montserrat Roig, entre otros.


Setembre2017

Cerca de 40 mil usuarios en las bibliotecas 39.728 personas tienen carné de las bibliotecas de Cornellà, que les permite disfrutar gratuitamente de servicios de préstamo de documentos y de actividades diversas encaminadas a promover el gusto por la lectura, la formación y el desarrollo personal. Una de las más consolidadas son los clubs de lectura, en total ya son siete de propios y seis en colaboración con otras entidades o equipamientos de la ciudad. Este año comenzará uno nuevo, Llegir el Teatre, que tiene como objetivo la promoción del género y la lectura de textos teatrales. Además, realizan horas del cuento, exposiciones, actividades de Bibliolab, concursos o la fiesta del

Terrabastall, una jornada familiar en torno a la lectura. La alfabetización digital es también una misión de las bibliotecas, las cuales facilitan el aprendizaje desde sus instalaciones. En 2016 se hicieron 41 actividades con una participación de 540 personas. La biblioteca Central es centro colaborador autorizado para obtener la certificación acreditativa de la competencia digital (ACTIC). Los usos de las bibliotecas están en continua evolución y deben adaptarse a los retos del futuro y los nuevos hábitos y necesidades de los usuarios.

Incentivo a la creación local Hacer visible la producción literaria de la ciudad y destacar el papel que estos autores y autoras tienen como agentes culturales es otra de las prioridades recogidas en el proyecto. En lo que llevamos de año se han presentado diez libros en el Castell de Cornellà y cuatro en las bibliotecas, y se ha dado apoyo a la edición de dos libros más. En las bibliotecas se presentaron en 2106 once libros de escritores locales. Con el fin de poner en valor el prestigio y la trayectoria de los creadores literarios de la ciudad, las bibliotecas cuentan habitualmente con colaboradores como Montserrat Galicia, autora reconocida de narrativa juvenil; Empar Fernández, escritora destacada en novela criminal; y Xavier Simarro, poeta.

Rincones para leer en el espacio público Transformar el espacio público en un escenario habitual de actividades de difusión de la lectura es una de las apuestas para hacer de Cornellà una ciudad de lectores. Dentro del proyecto Cornellà Natura está prevista la renovación del parque de Rosa Sensat para convertirse en el parque de la lectura y llevar a cabo todo tipo de actividades para disfrutar del placer de leer. Se pretende crear nuevos espacios y potenciar los ya existentes como el “Racó de la lectura” en Can Vallhonrat, o en el parque de Can Mercader. En esta línea se sitúan los dos equipamientos previstos en el plan estratégico de la lectura en los barrios de Fontsanta y Almeda, que contarán con un diseño innovador a base de comparticiones móviles que permitirán redistribuir los ambientes según las necesidades del momento y disfrutar de la lectura tanto en el interior como en el exterior. Además, se estudia crear itinerarios literarios e integrar aún más la lectura en la programación cultural de la ciudad.

cornellàinforma [5


Societat

L’Ajuntament pren accions per dignificar i preservar la memòria històrica “Després del silenci, Cornellà de Llobregat 1975-1980”, una retrospectiva de Toni Baños. Fins l’1 d’octubre, al Castell de Cornellà.

E

n els darrers anys l’Ajuntament de Cornellà i diferents col·lectius de la ciutat han fet esforços per fer visible el llegat històric de la ciutat, mitjançant homenatges als homes i dones que van lluitar per la llibertat i la democràcia, el reconeixement als regidors honoraris de l’Ajuntament de Cornellà, les exposicions i publicacions de llibres, els itineraris i el monòlit en record del moviment obrer, i el suport econòmic a l’edició del documental “El cinturón rojo”produït per la Fundació Utopia, entre d’altres accions. Enguany s’ha procedit al canvi de denominació dels carrers vinculats al franquisme, Almirall Vierna i Víctor Pradera, pels noms de Camí Vell de Sant Boi i carrer de Can Rosés, amb l’objectiu de garantir que l’espai públic sigui un entorn de socialització i educació on es posin en valor les tradicions populars i democràtiques.

Retirada de les plaques franquistes d’habitatge

L’Ajuntament ha retirat totes les plaques del Ministeri de l’Habitatge franquista que hi havia en edificis de la ciutat. S’han tret 49 plaques que

6] cornellàinforma

contenien el símbol del jou i les fletxes, que identificava el “Instituto Nacional de la Vivienda Española”, organisme pertanyent a la dictadura franquista. La retirada es porta a terme en compliment de l’establert a la Llei 52/2007 de 26 de desembre, de la Memòria històrica, que ha estat complementada a nivell autonòmic per la Llei 13/2007 de 31 d’octubre del Memorial democràtic, i aprovada pel Ple, a proposta de l’Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, que promou la supressió a l’espai públic de símbols que facin referència a la dictadura franquista. Per tant, atenent les lleis que intenten retornar el respecte a aquells que van patir la repressió i la violència del franquisme, l’Ajuntament, mitjançant el Servei de Mediació Ciutadana, va iniciar un procés per dirigir-se, tant personalment com mitjançant carta, a les 49 comunitats de veïns per demanar la seva col·laboració. La resposta va ser favorable i actualment totes les plaques han estat retirades de les façanes.

El Canal de la Infanta estrena nova senyalització Per tal de destacar el valor històric que el Canal de la Infanta Carlota té a la nostra ciutat i fer-lo més visible, s’ha completat la senyalització del seu traçat col·locant unes rajoles identificatives al llarg del seu pas per Cornellà. Els cornellanencs i cornellanenques podran resseguir l’itinerari des de Can Fatjó fins a la rambla de Solanes, a tocar de l’Hospitalet, per conèixer alguns detalls de la història d’aquesta infraestructura, que va ser el motor de la transformació econòmica i social de Cornellà al segle XIX.

Darrerament, l’Ajuntament de Cornellà havia instal·lat elements informatius a cinc punts del seu traçat: al límit amb Sant Joan Despí, al costat del salt d’aigua de Can Vilumara (avinguda de Can Corts), al pont Quitllet (passatge dels Alps), al pont de Can Mercader (a l’entrada nord del parc), i al pont de la rambla Solanes. També es va identificar el tram de vianants que segueix l’avinguda de Can Corts, entre el barri Fatjó i el Centre Comercial Llobregat, amb l’indicador “Passeig del Canal”.


Setembre2017

Más de 7.000 personas reciben asistencia de la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents

L

a Fundació, constituida en 2005 por iniciativa del Ayuntamiento de Cornellà, la Diputació de Barcelona, la Creu Roja y la empresa TECSALSA, está plenamente consolidada y muy vinculada al territorio y, gracias a la labor de profesionales y voluntarios, mantiene su compromiso de ofrecer asistencia a más de 7.000 personas cada año. Ha logrado cumplir su objetivo fundacional de atender a las personas mayores o con diferentes grados de dependencia mediante diferentes servicios y proyectos asistenciales.

(SAD, Ayudas Personales y Comidas a Domicilio) y de atención a cuidadores no profesionales (Cornella Cuida); otros puntuales dirigidos a colectivos más vulnerables, como infancia (Fica’t a l’aigua i Casal Virolai), y el servicio de comedor para personas mayores al que acuden diariamente una cuarentena de vecinos de Sant Ildefons. En breve se pondrá en marcha un nuevo servicio de estimulación terapéutica para personas con un nivel leve de dependencia.

La Residencia Teresa Duran (inaugurada en 2010) es el centro vertebrador de todas las actividades y programas que la Fundació lleva a cabo, siempre en coordinación con los servicios sociales y con otras entidades sociales y cívicas del municipio. Actualmente ofrece 134 plazas residenciales y 30 de centro de día, en parte concertadas con la Generalitat de Catalunya, en el que se atiende a los residentes siguiendo una metodología de atención centrada en la persona.

El valor del voluntariado

Destacan proyectos, alguno de ellos innovadores, de atención comunitaria

Actualmente la Fundació tiene programas de voluntariado dirigidos a cualquier persona que quiera compartir una parte de su tiempo con las personas mayores. En 2016, 44 personas han participado en actividades de voluntariado, y este año además la Fundació ha colaborado con el Ayuntamiento de Cornellà en el proyecto MASE (programa de medidas alternativas a la sanción económica). Podéis contactar con la Fundació en el teléfono 93 375 00 10.

Cornellà Cuida Activo desde 2007, el programa presta asistencia a familiares de personas dependientes, mediante grupos de ayuda psicosocial, conferencias y talleres con personal especializado que ofrece asesoramiento tanto de asistencia a la persona dependiente como de ayuda emocional y psicológica a los cuidadores. Este ciclo de talleres y conferencias atiende actualmente a 55 familias participantes.

Conoce la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents a través de www.dependents.cat

Servicios a la comunidad El Servicio de Ayudas Personales atiende a las personas mayores con problemas de movilidad, ayudándolas a subir y bajar las escaleras y facilita la entrega gratuita en sus domicilios de las compras realizadas en los comercios asociados a Cornellà Compra a Casa, con un total de 34 comercios participantes. Des de 2008 se han entregado mas de 6.500 compras. También se realizan servicios de comidas a domicilio para garantizar que tienen una dieta adecuada a su situación personal, equilibrada y de calidad.

cornellàinforma [7


Educació

Comença el curs escolar a Cornellà amb més de 12.000 alumnes

En total, més de 12.000 infants i joves comencen un nou curs escolar 2017-2018, als setze centres públics i cinc de concertats i als sis instituts de Cornellà.

B

ona part dels alumnes pertanyen a infantil i primària, 7.475, i la resta, a secundària, 3.120. Entre les novetats d’aquest curs, destaca la creació de dos grups més de P3 a les escoles Abat Oliba i l’Areny, i la creació d’un P5 a l’escola Antoni Gaudí. A més, d’un nou 2n de primària a l’Abat Oliba, i l’ampliació d’un primer d’ESO a l’institut Francesc Macià. A secundària, continua la promoció a 3r d’ESO dels dos grups del recentment creat Institut de Cornellà. Són 1.447 els estudiants que s’inicien als cicles formatius de grau mitjà

Més informació a www.cornella.cat i superior, i 612 els que ho fan a batxillerat. Aquest any l’institut Miquel Martí i Pol viurà una experiència pionera, la posada en marxa del Batxibac, el batxillerat amb doble titulació catalana i francesa, que permetrà a l’alumnat accedir directament a les universitats franceses amb les mateixes condicions que els alumnes del Baccalauréat francès. Les vuit escoles bressol municipals també inicien curs amb 612 escolars. L’Ajuntament de Cornellà ofereix, des del passat curs, un sistema de

tarifació social a les escoles bressol i a l’Escola de Música, a partir del qual les famílies paguen les quotes d’aquests serveis en funció de la seva disponibilitat de renda i del nombre de membres, facilitant l’accés als serveis públics en igualtat d’oportunitats.

Suport pedagògic per a les famílies

Les famílies també poden gaudir dels serveis municipals d’atenció a la petita infància amb els Espais Nadó, per a infants de 0 a 9 mesos i els Espais Familiars, adreçats a infants de 9

Nueva oferta formativa en el Citilab C itilab presenta como cada otoño diversas modalidades de cursos. Por un lado, los adultos pueden aprender los conocimientos básicos de Internet. Por otro, los más jóvenes, de 8 a 12, pueden iniciarse a Scratch, ya partir de 12 años pueden elegir entre cursos para aprender a programar aplicaciones para móviles y tabletas con App Inventor, talleres de robótica

8] cornellàinforma

y electrónica creativa con Scratch por Arduino, o participar en uno de los clubs de autoaprendizaje por proyectos, en los ámbitos de la programación, media y makers, asesorado por expertos del Citilab. También en septiembre vuelve Opensurf para los educadores, un espacio con acceso a las nuevas


Setembre2017

Passos de vianants de colors davant les

escoles, per conscienciar en seguretat viària

A

mesos a 3 anys (no escolaritzats). Des del consistori es treballa fermament per una educació igualitària, de qualitat i integradora. Una tasca que va més enllà de l’horari escolar i que facilita a les famílies suport fora de l’escola, tant des del punt de vista de coneixements com de l’educació en valors. Aquest nou curs es tornaran a fer classes de reforç amb professors contractats des de l’Ajuntament mitjançant els plans d’ocupació i es donarà continuïtat al programa “Educar per Créixer”.

quest començament de curs, per millorar la seguretat dels escolars i conscienciar la població (conductors i vianants) de l’atenció que cal posar a l’hora de travessar el carrer, l’Ajuntament de Cornellà està pintant amb colors vius els passos de vianants més propers a les escoles de la ciutat. D’aquesta manera, resulta més visible per als conductors que s’apropen a una zona especial i que per tant han d’extremar la precaució, amb la premissa que s’ha de protegir el dèbil, que és el vianant o, en aquest cas, els nens i nenes que a diari creuen aquests passos. Està previst senyalitzar els passos de vianants de major utilització a l’entorn de cadascuna de les 21 escoles i 8 escoles bressol de la ciutat.

L’objectiu és reduir al mínim l’accidentalitat en els passos de vianants, tenint en compte que en una ciutat densa, com és Cornellà, hi ha d’haver moltes situacions de convivència i interacció entre la mobilitat rodada i la mobilitat a peu. Aquesta novetat es complementarà amb bandes limitadores de velocitat, el missatge “Mira sempre” escrit al terra i la senyalització vertical “Atenció Zona Escolar” sobre groc reflectant.

Conscienciació i educació en seguretat viària

La Guàrdia Urbana de Cornellà realitza des del curs 1983-84 activitats d’educació vial a les escoles de la ciutat. Aquest curs passat s’han impartit un total de 268 hores lectives als centres escolars més 1,5 hores en una obra de teatre a l’Auditori de Cornellà.

tecnologías mediante una infraestructura de carácter público. Comienza una nueva edición del Tecnocampus para las escuelas y el Seniorlab, un servicio que pretende apoderar a las personas mayores en competencias tecnológicas, potenciando así su participación en los debates ciudadanos y evitando la exclusión social.

Más información e inscripciones en www.citilab.eu

cornellàinforma [9


Educació / Societat

Costura solidària

Projecte conjunt dels centres cívics Sant Ildefons i La Gavarra i l’entitat Gent i Futur en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, per confeccionar mocadors per al cap, adreçats a infants oncològics (van fer-ne 60).

Les inscripcions als centres cívics de la ciutat són obertes des de la primera quinzena de setembre

Prepara’t per a l’últim trimestre de l’any

Els centres cívics de la ciutat Centre Cívic del PELL

amb les propostes dels centres cívics

P

odreu trobar des dels cursos i tallers habituals a les novetats que pretenen donar resposta a les inquietuds culturals i personals de la ciutadania. En total tindreu més de cinquanta propostes diverses per triar als tres centres cívics de la ciutat. Els cursos tenen una durada trimestral i us heu d’adreçar a cada centre per formalitzar la inscripció. Al Centre Cívic de Sant Ildefons, començaran a partir del 18 de setembre. Trobareu tallers de música per a infants des de 0 fins a 3 anys, i un ampli ventall de cursos per a adults: zumba, fotografia analògica i digital, dibuix i pintura, joieria, cuina pràctica, informàtica bàsica, balls de saló, flamenc, dansa oriental, sevillanes,

10] cornellàinforma

Informació i nscripcions (fins al 30 de setembre) a la recepció del Parc Esportiu: Av. del Baix Llobregat, s/n 93 475 35 77 www.parcesportiullobregat.com

sardanes, tai-txi, vital-gym, tallers de memòria i estimulació cognitiva.

Centre Cívic de Sant Ildefons

El Centre Cívic de la Gavarra presenta la seva oferta consolidada en pintura, artteràpia, risoteràpia, meditació i els tallers de moda habituals organitzats per l’Associació Cultural Gent i Futur.

Informació i inscripcions: Gerdera, s/n 93 375 63 29 ccsildefons@aj-cornella.cat

El Centre Cívic del Parc Esportiu Llobregat ha preparat 30 cursos entre els quals hi ha algunes novetats com ara els cursos de salsa sense parella, autoestima o mindfulness i meditació. Nous monogràfics de cuina per a dietes veganes i sense gluten, i de cultures culinàries tan diferents com Mèxic, el Líban i l’Índia. A més, hi podeu trobar els tallers habituals de fotografia, pintura, ganxet, cuina en família, entre d’altres.

Centre Cívic de la Gavarra

Informació i inscripcions: Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Carrer Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta 93 376 20 11 ccgavarra@aj-cornella.cat


Setembre2017

El presupuesto de inversiones para 2018 incorporará

E

8 proyectos de la ciudadanía

l Ayuntamiento de Cornellà incorporará a la partida de inversiones del presupuesto municipal para 2018 un total de ocho proyectos propuestos y votados por la ciudadanía dentro de la experiencia de los presupuestos participativos, que tendrán un presupuesto total estimado de 670.000 euros. El presupuesto estimado para cada proyecto ha sido establecido por los técnicos municipales tras la valoración y análisis de las 257 propuestas presentadas inicalmente. Se trata de la segunda experiencia de los presupuestos participativos, en los que la ciudadanía puede proponer proyectos para la ciudad o para su barrio. Entre los meses de junio y julio, un total de 415 personas votaron por alguna de las 72 propuestas finalmente seleccionadas, cifra que ha aumentado respecto de 2016, cuando los votantes fueron 382. El objetivo de los presupuestos participativos es incentivar la intervención de la ciudadanía en la gestión municipal, desde la corresponsabilidad, y contribuir a una eficaz planificación de los recursos municipales.

Proyectos más votados y ámbitos

Un total de 415 personas han votado en el proyecto de los Presupuestos Participativos

Proyecto

Ámbito

Cornellà se prepara para el cambio climático Carril bici El patio de la escuela, un espacio para el barrio Nuevo espacio de reuniones y formación en el campo municipal de futbol Sant Ildefons Instalación de toldos en el parque infantil de la plaza Pallars Patios escolares Mediterrània y Antoni Gaudí con sombra Nuevo parque Lindavista Mejora del área de aparcamiento próxima al instituto Francesc Macià

Cornellà Cornellà Sant Ildefons Sant Ildefons El Pedró La Gavarra La Gavarra Centre

Sant Ildefons cuenta con un nuevo espacio deportivo para los jóvenes

L

a plaza de Sant Ildefons de Cornellà cuenta con una nueva pista polideportiva con el perímetro vallado, adecuada para practicar deportes al aire libre y en un entorno seguro. Concretamente, la instalación ocupa una superfície de 17 x 28 metros, y consta de una pista de fútbol sala y dos de minibasket con cuatro canastas. Con el fin de facilitar espacios a los menores para que puedan jugar a

la pelota en plazas y parques, sin molestar a otras personas que transitan o descansan, se han habilitado en diversos barrios del municipio estos recintos a modo de jaulas dotados con todo lo necesario para hacer deportes, con porterías y canastas. Se trata de una medida que contribuye a mejorar la convivencia en el espacio público, al tiempo que fomenta el ejercicio físico e incide en la calidad de vida de la ciudadanía.

cornellàinforma [11


Cornellà Natura

El proyecto Cornellà Natura pretende naturalizar la ciudad y ganar espacios para los peatones.

Obras en la avenida dels Alps

para mejorar la conexión de la ciudad

E

n las próximas semanas comenzará la transformación de uno de los ejes principales de la ciudad y una de las vías más transitadas del municipio. La avenida dels Alps se reordenará de manera que se priorizará el espacio para los peatones y reducirá el paso de vehículos, eliminando dos de los cuatro carriles de circulación que hay actualmente y creando aceras más anchas con espacio para un carril bici. La parte superior del talud acogerá un correcan y se mejorará la conexión y vertebración entre los barrios Centre y la Gavarra.

12] cornellàinforma

La remodelación también incluye el replanteamiento del parque Rosa Sensat como nuevo parque de la lectura, creando un espacio específico para desarrollar actividades como “La hora del cuento”, presentaciones de libros y talleres para fomentar la lectura.

Espacios públicos para la ciudadanía

La intervención en la avenida dels Alps cuenta con una inversión de 2.840.000 euros. Se trata de una de las actuaciones comprendidas en el proyecto Cornellà Natura que permitirá reordenar el espacio público de la ciudad teniendo en cuenta la

utilidad y el uso común, y revirtiendo en la calidad de vida de las personas. El Ayuntamiento invertirá más de 6,3 millones de euros en los próximos doce meses en diferentes actuaciones estructuradas alrededor de cinco corredores cívicos y urbanos que conectaran el espacio público para los ciudadanos y propiciarán la conectividad de todo el municipio. Actualmente, Cornellà dispone de 9,74 m2 de superficie verde por habitante y se prevee llegar a 15,2 m2 por habitante, es decir, incrementar un 60% los espacios verdes.


Setembre2017

El 24 de septiembre, Cornellà corta calles al tráfico a favor de la Movilidad Sostenible D

omingo 24 de septiembre, la ciudadanía podrá disponer por un día de espacios libres de tráfico motorizado, que se destinarán exclusivamente a los peatones que podrán pasear, jugar e ir en bicicleta cómodamente.

2.840.000 euros de inversión

Nuevo programa de actividades

ambientales en los parques

Cornellà participa de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura, que se celebra en toda Catalunya, del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema “Mobilitza’t per un aire més net!”. Para reflexionar sobre cómo afecta a nuestra salud el uso excesivo del transporte motorizado y promover unos hábitos más sostenibles, seguros y saludables como son los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículo eléctrico, se ha programado un día sin tráfico en algunos tramos de la ciudad (ver plano).

Cornellà respira

Para disfrutar de la experiencia y experimentar cómo respira la ciudad con menos coches circulando por sus calles, se ha organizado una gincana que discurrirá por estos espacios

libres de tráfico, entre las 11 y las 13.30 horas. Los participantes deberán apuntarse previamente mediante formulario o el mismo día en cualquiera de las Jugatecas ambientales, en el parque de Can Mercader o del Canal de la Infanta y utilizar solo vehículos sostenibles o ir a pie. Al finalizar, en la plaza de l’Església, habrá actividades y se sorteará una bicicleta entre todos los participantes que acaben la gincana. Durante la Semana habrá más actividades que podéis consultar e inscribiros a través de la web www.cornella.cat.

Calles con tramos de movilidad sostenible

El 17 de septiembre se reanudan las actividades ambientales de los domingos en los parques del Canal de la Infanta y de Can Mercader, con el fin de ofrecer a las familias un espacio de juego y aprendizaje poniendo en valor la importancia del medio natural. Consulta la web para conocer la actividad programada para el próximo domingo: www.agenda.cornella.cat.

De la Miranda • Bonestar • Vista Alegre • Ramoneda • Plaça Lluís Marsans • Mossèn Jaume Soler • Josep Feliu i Codina • Josep Torras i Bages GAVARRA I PEDRÓ

Ametller • Mn. Jacint Verdaguer • Rambla d’Anselm Clavé • Valentí Carulla • Marquès de Cornellà • Verge de Montserrat • Barcelona • Ramón y Cajal CeNTRE I RIERA

Avinguda de Sant Ildefons SANT ILDEFONS

Passeig Ferrocarrils Catalans • Salvador Dalí • Dolors Almeda • Baltasar Oriol i Mercer ALMEDA

cornellàinforma [13


Societat

Talleres de ciudadania para

conocer de cerca el Ayuntamiento

E

l Ayuntamiento es la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y, por ello, debe ser accesible para todos, transparente y bidireccional. Establecer canales y mecanismos de conversación permanente entre la institución y la ciudadanía es uno de los compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno para promover una escucha activa y mejorar la corresponsabilidad en la gestión pública. Esta es la filosofía del Taller de Ciudadanía, una iniciativa llevada a cabo por el consistorio para dar a conocer el Ayuntamiento de cerca, sus competencias y las herramientas de gestión municipal que a menudo se desconocen. Se trata de un paso más en el conjunto de propuestas de medidas de Gobernanza desarrolladas en los últimos años, como el Consell de Ciutat, la creación de la figura del Defensor, el portal de Govern Obert, la Oficina de Transparencia Municipal, los presupuestos participativos o el canal A Prop Teu, entre otros. Todas ellas encaminadas a implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones municipales para responder a las necesidades e intereses generales de Cornellà. El taller consta de tres sesiones semanales, de una hora de duración (de 19 a 20 h) y se hará los días 4, 11 y 18 de octubre, en la Sala Raimon Llort de la Biblioteca Central, C.C. Joan N. García-Nieto, con previsión de continuar por otros barrios de la ciudad.

14] cornellàinforma

Participa y resuelve tus dudas sobre la gestión pública Primera sesión Miércoles 4 de octubre, a las 19 h. El Ayuntamiento. Organización, competencias y servicios ¿Qué es el Ayuntamiento? ¿Qué hace? Cómo se organiza? ¿Cómo funciona? ¿Qué servicios presta? Segunda sesión Miércoles 11 de octubre, a las 19 h. La gestión económica en la administración local ¿Cómo se hacen y priorizan los presupuestos? ¿A qué se destinan mis impuestos? Cómo funcionan los aparatos administrativos? Tercera sesión Miércoles 18 de octubre, a las 19 h. La relación y participación de la ciudadanía en el Ayuntamiento ¿Cómo recibo información del Ayuntamiento? ¿Qué canales de participación dispone? Cómo puedo desarrollar proyectos o actividades en colaboración con el Ayuntamiento? Para participar en el Taller de Ciudadanía puedes inscribirte enviando un correo a tallerciutadania@aj-cornella.cat.


Setembre2017

Jornada de portes obertes a Can Bagaria

Dissabte 7 d’0ctubre vine a fer-hi un cop d’ull i participa aportant les teves idees

C

rs

ug

ues

ere

spl

Cir

d’E

Veg u

a.

eria

BARRI PEDRÓ

Ctr

an Bagaria, l’antiga fàbrica de teixits de llana i cotó de Cornellà, viu moments de canvis, ja que en un futur s’integrarà en el dinamisme associatiu i cultural de la ciutat. Tot i que encara està en procés de restauració, per decidir la destinació final dels diferents usos que tindrà, el pròxim dissabte 7 d’octubre, de 10 a 13 h, l’Ajuntament ofereix una jornada de portes obertes perquè la ciutadania pugui conèixer de prop les instal·lacions, com una primera presa de contacte per copsar la seva opinió. Aquest important edifici del nostre patrimoni històric i industrial resorgeix amb la voluntat de ser un equipament multifuncional i un punt de trobada dels veïns i veïnes i de les entitats del barri.

Isc

le

So

ler

CAN BAGARIA El Pedró

Recuperem el patrimoni de la ciutat

Durant la visita es podran observar elements arquitectònics singulars d’aquesta obra del modernisme de l’arquitecte Modest Feu, construïda entre 1920 i 1925. A l’interior, només algunes de les naus seran visitables, a la resta, per seguretat, no serà permesa l’entrada, donat que tot està per restaurar. Can Bagaria estigué activa fins al 1972, any en què fos tancada com a fàbrica, però mantenint oberts petits tallers de manufactura diversa fins a deixar recentment de mostrar cap mena d’activitat industrial. Actualment, l’edifici és de propietat municipal. El cost de l’adquisició del recinte ha suposat una inversió de 7.200.000

Podeu fer arribar les vostres idees o aportacions al correu canbagaria@aj-cornella.cat

euros i la rehabilitació del conjunt s’estima en uns 2.300.000 euros. El projecte de l’Escola de Música està pressupostat en 3.800.000 euros.

Escola de Música

Algun dels equipaments que albergarà, un cop s’hagi rehabilitat són: l’Escola Municipal de Música, que requereix ampliar el seu espai actual; l’Escola de Segona Oportunitat, de la Fundació El Llindar, i un espai social destinat als veïns i veïnes del barri del Pedró. La normativa que el regeix permet usos molt diversos, publicoadministratiu, sociocultural, esportiu, recreatiu, educatiu, sanitarioassistencial, d’oficina, industrial, magatzem, o instal·lació de bars i/o restaurants complementaris a l’ús principal.

Tens alguna proposta?

Aquesta jornada de portes obertes forma part del procés participatiu impulsat des del consistori per recollir opinions dels cornellanencs i cornellanenques respecte els serveis que en un futur pugui acollir el complex patrimonial de Can Bagaria. En els darrers mesos l’Ajuntament ha dut a terme sessions informatives als barris, amb la ciutadania en general i amb entitats per valorar opinions i idees de cara al futur de Can Bagaria.

cornellàinforma [15


Cultura

Encetem la programació cultural de tardor

Arriben les noves propostes del Cultura en Família i del Cornellà Escena, teatre i música a L’Auditori, activitats de descoberta del patrimoni de la ciutat i molt més per a l’últim trimestre de l’any. Segueix tota l’actualitat a través del Què Fer a Cornellà.

TEATRE

dansa

MÚSICA

Diumenge 1 d’octubre, 19 h L’Auditori

Dissabte 7 d’octubre, 18 h Plaça de Catalunya

Divendres 20 d’octubre, 22 h Sala Ramon Romagosa

LA TREVA

GLAUCOS

SR. CHINARRO EN CONCERT

Inauguració del Cornellà Escena amb un espectacle de dansa, teatre i circ.

Entrada: 6 euros Sr. Chinarro, pioner de la música alternativa a Espanya i un dels millors lletristes del país, presenta el seu dissetè disc d’estudi acompanyat de la seva banda.

18 euros entrada anticipada / 25 euros taquilla / 16 euros grup

Sota la direcció de Julio Manrique arriba aquesta proposta sobre la vida de dos periodistes de guerra ambientada a Nova York.

Diumenge 29 d’octubre, 19 h Sala Ramon Romagosa

A L’OMBRE DE CORÉ Divendres 6 d’octubre, 21 h L’Auditori

El Sevilla. Reflexions del hombre lengua

Entrada: 6 euros Espectacle de dansa que transporta l’espectador a un univers poètic.

Dissabte 25 de novembre, 22 h Sala Ramon Romagosa

10 euros entrada anticipada / 12 euros taquilla / 8 euros grup

El líder del grup Mojinos Escocios Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla ens desvela la seva faceta com a monologuista.

MISHIMA EN CONCERT Entrada: 6 euros Mishima presenten el seu darrer disc “Ara i res”, més descregut i alhora més romàntic, més despullat però també més sentit, més planer però també més literari...

16] cornellàinforma


Setembre2017

VENDA D’ENTRADES:

PATRIMONI Fins l’1 d’octubre Castell de Cornellà

CORNELLÀ ESCENA ÍLIA + CULTURA EN FAM .cat

DESPRÉS DEL SILENCI

lla www.entradescorne

Cornellà de Llobregat 1975-1980

93 377 99 11

AUDITORI + SALA2.CAT

L’Auditori (A. Einstein, 51), dilluns a divendres de 9 a 14 h

www.auditoricornella.com 93 474 02 02

EN FAMÍLIA

EN FAMÍLIA

Fotografies de Toni Baños sobre moments cabdals de la nostra memòria contemporània.

Diumenge 1 d’octubre, 12 h Plaça de la Sardana

Diumenge 29 d’octubre, 12 h Auditori de Sant Ildefons

ROLF AND FLOR

EL COL·LECCIONISTA DE PORS

Fins al 29 d’octubre Museu Palau Mercader

Entrada: 6 euros / Per a infants a partir de 3 anys El protagonista guarda des de ben petit una bona col·lecció de pors que ens explica com en una mena de viatge en el temps, mentre que el seu pare ens ensenyarà les possibles solucions.

Per a infants a partir de 3 anys Inauguració del Cultura en Família amb un espectacle de música pop-rock en format acústic. Dissabte 7 d’octubre, 12 h Biblioteca Sant Ildefons Dissabte familiar:

Taller educatiu DE jocs familiars

Per a infants a partir de 4 anys Dimarts 10 d’octubre, 18 h Biblioteca Sant Ildefons

TALLER PER APRENDRE A FER CASTELLS Per a infants a partir de 4 anys Amb els Castellers de Cornellà.

Neandertals a Catalunya Una revisió de l’estat de la recerca sobre la presència de l’Homo neanderthalensis a casa nostra. Visita comentada el 8 d’octubre, a les 12 h.

Diumenge 24 de setembre, 11.30 h Museu Palau Mercader

Taller de minerals Taller didàctic entorn de la col·lecció de minerals de Joaquim Altabàs, que podeu veure a la planta baixa del Museu Palau Mercader des de l’any 2004. Diumenge 8 d’octubre, a les 11 h Parc de Can Mercader

El jardí històric, LA SEVA vegetació SINGULAR I el trenet Els visitants podran descobrir, primer des de dalt d’un trenet en miniatura, i després a peu, una altra manera de mirar-se el Parc de Can Mercader.

cornellàinforma [17


Societat

Temporada esportiva

Club Deportivo Kyokukan A.E. SÀNDOR Bona temporada amb ascens de categories i consolidació de l’escola de Volei.

Han destacat Angela Gaspar Rodríguez, campiona d’Europa wkb Sènior Femení menys de 65 kg, i Sara Gracia García, tercera classificada Cadet Femení de 55 kg.

BÀSKET ALMEDA

Fartucs i Bitlles Van arribar a la final a la Copa Generalitat, i a les individuals ha destacat Nadia Segura, sotscampiona en el Circuit Individual de Catalunya sub-18 i 3a classificada sub-25.

El club s’ha situat a la 6a posició del rànquing estatal. L’Infantil i Junior femenins han obtingut el sotscampionat de Catalunya i la 10a i 6a plaça respectivament als Campionats d’Espanya.

U.E. Sant Ildefons Un amateur consolidat en Primera Catalana per quart any consecutiu i un futbol base en Preferent, com és el cas del Juvenil A, Cadet A i Infantil A, i l’ascens de l’Infantil C a Primera.

Cornellà Atlètic Club Pàdel Cornellà

C.N. CORNELlÀ Destaca Begoña Lahoz campiona de Catalunya d’Aigües Obertes i subcampiona d’Espanya en la categoria Infantil, i les medalles en campionats de Catalunya de Lucía De La Flor, Pau Andreu i Celia Monforte.

18] cornellàinforma

Aquesta temporada han aconseguit la 5a posició absoluta a la Lliga Catalana, la victòria en Campionat Espanya de Clubs Juniors B i la participació de l’Àlex Salas al Campionat del Món Juvenil a Kenya.

Compte amb un nou equip de veterans que ha començat a 5a categoria federada i ja van segons a la classificació.


Setembre2017

Breu resum amb les imatges que ens han fet arribar les entitats i equips esportius de la temporada 2016-17.

U.E. Cornellà

“Rendir-se no és l’opció” i mostra d’això és l’equip Insercor, una aposta de l’Escola d’Activitats Físiques Adaptades–AFA i la UE Cornellà, per facilitar la integració de totes les persones en l’oferta esportiva.

Esport Ciclista Cornellà Èxit del seu programa: carretera, BTT, familiars i fèmines, i els esdeveniments extra com Via verda ojos negros–Terol, XIII Festa de la bicicleta a Cornellà, Campionat ciclista infantil en edat escolar.

C.B. Cornellà

Cornellà Futbol Sala

C.D. Fontsanta-Fatjó Bona temporada, cal destacar el campionat de lliga federada del Alevin A, infantil A, Cadet A i Infantil B Femení.

Celebra el 40è aniversari de la seva escola de bàsquet per on han passat milers d’infants que han aprés els valors d’aquest esport.

Cal destacar la bona actuació de l’Aleví A, que no va perdre cap partit en tota la temporada, i l’ascens de categoria de l’Aleví B.

Peón Doblado

Handbol Escola Sant Miquel L’equip d’handbol aleví femení es va classificar per a les finals nacionals d’handbol.

Dels cinc equips presentats a la Lliga Catalana, tres han pujat de categoria i han assolit el subcampionat de la Lliga en la 1a categoria i van quedar campions de la Copa Catalana.

Club Agility Cornellà Un equip del Club Agility Cornellà classificat per a la final del Campionat d’Espanya d’Agility.

cornellàinforma [19


Espai Públic / Edictes

D

issabte 30 de setembre vine a conèixer el nou park de bikers i skaters del carrer Sevilla i gaudeix d’una jornada festiva on no faltaran les demostracions d’art urbà, les acrobàcies i les competicions d’aquesta pràctica esportiva. Hi seran presents diferents col·lectius de joves de la ciutat i associacions com la Fundació Contorno Urbano per treballar els murals que es faran al llarg de tota la paret, tant del parc com de la zona d’aparcament. Les escoles de ball de la ciutat mostraran les seves coreografies i la Factoria Musical farà sessions de DJs. A més, la botiga FreeStyle Cornellà ha organitzat una exhibició i un petit campionat d’skaters i bikers.

El 30 de setembre estrenem nou park a Cornellà

Popular entre els joves

El nou equipament, obra de Daniel Yabar, un dels dissenyadors de parks més coneguts del moment, ja fa unes setmanes que és obert i força freqüentat, especialment per joves. Compta amb 600 m2 dotats d’estructures per a la pràctica del patinatge, l’skate i la bicicleta acrobàtica, amb diversos elements com una duna completa, mitja duna, piràmide gran i petita, etc. La rampa de més alçada fa 2,70 metres. El perímetre de la instal·lació està tancat i adequat amb columnes de llum LED i una font.

Fes servir la instal·lació amb seny i d’acord amb el teu nivell

Solució al càlcul mental de la pàgina 27: 13

Edictes

EDICTE Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de maig de 2017, s’ha publicat íntegrament la modificació núm.7 de l’Ordenança de Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel que respecta als articles 91, 92, 93, 94, 95, 99 i 102 i a la nova Disposició Addicional Segona i Disposició Final, aprovada inicialment per acord plenari adoptat el dia 23 de febrer de 2017. La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Cornellà de Llobregat, 26 de maig de 2017.

EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha

20] cornellàinforma

esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Projecte executiu de les millores del Parc del Canal de la Infanta”, aprovat inicialment per decret de l’alcaldia núm.-2114, de data 3 de maig de 2017, d’aquest Ajuntament, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 16 de maig de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7370 de data 16 de maig de 2017, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 08 de maig fins el 19 de juny de 2017, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en aquest període, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 03 de juliol de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de

qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 03 de juliol de 2017.

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2017 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el següent projecte d’obres: Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Projecte d’urbanització Avinguda Sant Ildefons, entre Carretera d’Esplugues i carrer Sant Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), amb un pressupost de 105.905,09 € (IVA no inclòs) i 128.145,16 € (IVA inclòs) i redactat per l’enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol. Segon.- Nomenar com a Director d’obres a l’enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol i com a Director d’execució de les obres al arquitecte tècnic municipal Sr. Albert Roig i Cunill. Tercer.- Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació

i al Tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. Quart.- Condicionar la eficàcia de l’aprovació definitiva del present projecte d’obres a la signatura del CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE SANT ILDEFONS, EN EL VÈRTEX TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES, DEL TRAM COMPRÈS ENTRE LA ROTONDA DE LA CARRETERA D’ESPLUGUES DE CORNELLÀ, EL CARRER DE SANT ANTONI MARIA CLARET I L’AVINGUDA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i aprovat pels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat Cornellà de Llobregat, 06 de juliol de 2017.


Setembre2017

Edictes

EDICTE En conformitat amb el que disposa els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 3781/17 de 21 de juliol, de cessament assessor Grup Municipal d’ERC-AM personal eventual: … “Decret d’Alcaldia núm. 3781/17 de 21 de juliol Mitjançant Decret número 4294/2016, de 3 d’octubre, i a proposta de la Portaveu del Grup municipal d’ERC-AM, aquesta Alcaldia va procedir a nomenar al senyor José Santacreu García com assessor d’aquest Grup municipal, en qualitat de personal eventual d’aquest Ajuntament i en conformitat amb les previsions establertes a l’acord plenari de data 2 de juliol de 2015, pel qual es va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual municipal, en la nova redacció donada a aquest mitjançant nous acords plenaris de 31 de març i 29 de setembre de 2016. Atès que en data 11 de juliol d’enguany (RE 27.424) ha tingut entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament un escrit de la Portaveu del Grup municipal d’ERC-AM, senyora Raquel Albiol, sol·licitant el cessament del senyor José Santacreu García com assessor del seu Grup municipal amb efectes del dia 31 d’agost de 2017 i el nomenament, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 del senyor David Bravo Romero com a nou assessor d’aquest Grup. Per tot això, aquesta Presidència, en conformitat amb el que disposa l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en ús de les atribucions que legalment tinc conferides HE RESOLT Primer.- Acceptar la petició efectuada per la Portaveu del Grup municipal d’ERC-AM, senyora Raquel Albiol i, en conseqüència, cessar al senyor José Santacreu García com assessor d’aquest Grup municipal amb efectes del dia 31 d’agost de 2017 i donar-li de baixa a tots els efectes com a personal al servei d’aquest Ajuntament. Segon.- Nomenar amb efectes del dia 1 de setembre de 2017 personal eventual d’aquest Ajuntament al senyor David Bravo Romero, per ocupar el lloc de treball d’assessor del Grup municipal d’ERC-AM, amb una retribució bruta anual de 35.000 €. Tercer.- Establir per aquest lloc de treball la dedicació i descripció que consta en la part dispositiva de l’acord plenari de 29 de setembre de 2016, pel qual es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal eventual d’aquest Ajuntament. Quart.- Notificar aquest Decret al Grup municipal d’ERC-AM, als senyors José Santacreu García i David Bravo Romero i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. Cinquè.- Publicar aquest cessament i aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d’Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que estableix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

i per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Cornellà de Llobregat, 24 de juliol de 2017.

EDICTE En conformitat amb el que disposa els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, es dóna publicitat a l’acord plenari de 20 de juliol de 2017, relatiu a la modificació del règim dedicació, del senyor Daniel Martínez Rodríguez. … “Acord de 20 de juliol de 2017 Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, es va procedir a la determinació del règim de dedicació i de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, en el qual es va incloure un règim de dedicació parcial pels Portaveus d’alguns Grups polítics municipals que es van acollir a aquest règim, i que, amb diverses modificacions operades mitjançant acords posteriors respecte d’alguns Portaveus en concret, va restar vigent fins que es va materialitzar l’acord plenari adoptat el dia 26 de novembre de 2015, pel qual es va aprovar la moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP), relativa al fet que els grups municipals de la oposició gaudissin de millores tècniques i humanes que facilitessin la seva tasca. Atès que en data 30 de juny de 2017 amb registre núm. 28720, ha tingut entrada en aquest Ajuntament, escrit del Grup Polític Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) pel qual, a la vegada que informen del canvi de portaveu del Grup, proposen que el seu Portaveu desenvolupi les seves funcions en règim de dedicació exclusiva. Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional, dins dels límits màxims establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial. Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot excedir de 15 i que, en aquest Ajuntament, únicament es troben en aquest règim, en aquests moments, l’Alcaldia, un total de sis regidors i regidores que son membres de la Junta de Govern local, ostenten la condició de Tinents d’Alcalde i son depositaris de diferents delegacions de competències de l’Alcaldia i el Portaveu del Grup polític municipal del PP. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, segons la seva redacció actual derivada de posteriors modificacions, el sentit que, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2017, el Portaveu del Grup Polític Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Daniel Martínez Rodríguez, desenvoluparà les seves funcions en el règim següent: • Règim: dedicació exclusiva • Retribució anual bruta: 49.900,00 € Els Portaveus de la resta de Grups municipals, o be ja es troben en situació de dedicació exclusiva i/o parcial, o be no han manifestat la seva voluntat de percebre retribucions periòdiques, ni exercir el seu càrrec en un règim de dedicació específica. Segon.- Aquest règim de dedicació i la seva corresponent retribució restarà sotmesa al règim jurídic establert als punts primer i tercer de la part dispositiva del referit acord plenari, la redacció dels quals resta complementada, com a conseqüència del contingut del punt anterior i, en conseqüència, als requeriments següents: a. Aquesta retribució es percebrà prorratejada en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre. El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el següent: • Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny. • Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre. b. La percepció d’aquesta retribució serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen al punt quart de l’acord plenari de 2 de juliol de 2015 anteriorment esmentat i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Tercer.- Notificar aquest acord, pel seu coneixement i efectes, al Departament municipal de Recursos Humans i al Portaveu del Grup Polític Municipal CiutadansPartido de la Ciudadanía (Cs), senyor Daniel Martínez Rodríguez, fent-li constar que s’entendrà acceptat aquest nou règim de dedicació i retribució de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal,

en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. … Cornellà de Llobregat, 26 de juliol de 2017.

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el següent projecte d’obres: Aprovar inicialment el projecte d’obres Reordenació de l’Avinguda Pablo Picasso, amb un pressupost de 453.672,36 € (IVA no inclòs) i 548.943,56 € (IVA inclòs) i redactat per l’Enginyer Civil Sr. Carlos Ruiz Soria. Nomenar com a Director d’obres a l’Enginyer Civil Sr. Carlos Ruiz de l’empresa INTEC Gestió Integral de Proyectos i com a Director d’execució de les obres a l’arquitecte tècnic municipal Sr. Albert Roig i Cunill. Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. Notificar el present acord al Departament de Patrimoni per al seu coneixement i efectes, i alhora donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Cornellà de Llobregat, 28 de juliol de 2017.

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2017 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el següent projecte d’obres: Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Urbanització de la Carretera del Prat, en el tram comprés entre el Passeig dels Ferrocarrils Catalans i el carrer Tirso de Molina”, amb un pressupost de 740.873,58 € (IVA no inclòs) i 896.457,03 € (IVA inclòs) i redactat per l’arquitecte Sr. Ricard Casademont i Altimira Nomenar com a Director d’obres a l’Enginyer Sr. David Moreno de l’empresa Civil Site i com a Directora d’execució de les obres a l’arquitecta tècnica municipal Sra. Karen Roman i Urgell. Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients.

cornellàinforma [21


Edictes / Opinió Edictes Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. Notificar el present acord al Departament de Patrimoni, per al seu coneixement i efectes, i alhora donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Cornellà de Llobregat, 28 de juliol de 2017.

EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Urbanització de l’avinguda Sant Ildefons, entre la carretera d’Esplugues i l’avinguda Línia Elèctrica”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 7 d’abril de 2017, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 25 d’abril de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7355 de data 24 d’abril de 2017, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 22 de juny al 2 d’agost, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 24 d’abril de 2017 i el 2 d’agost de 2017, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 3 d’agost de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 3 d’agost de 2017.

EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Projecte d’urbanització de l’Avinguda Sant Ildefons entre Carretera d’Esplugues i carrer Sant Antonio Maria Claret d’Esplugues de Llobregat (Barcelona)”, aprovat inicialment per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2017, d’aquest Ajuntament, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 13 de juliol de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7409 de data 11 de juliol de 2017, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 10 de juliol fins el 21 d’agost de 2017,

22] cornellàinforma

sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en aquest període, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 28 d’agost de 2017, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 05 de setembre de 2017

3.3zDelegacióRegidors. mod 6 Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament, i dins de les mesures de configuració del nou Cartipàs municipal, mitjançant Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny, es va determinar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia en els membres de la Corporació durant aquest mandat, el qual va estar vigent fins que, com a conseqüència d’una nova organització municipal, es va procedir a l’establiment d’un nou règim de delegacions de competències de l’Alcaldia mitjançant nou Decret núm. 1698/2016, de 19 d’abril, que segueix vigent actualment. Atès que en aquests moments resulta necessari tornar a reconsiderar algunes de les previsions d’aquest règim general de delegacions de competències, amb l’objecte d’adequar-les a les noves necessitats de funcionament d’aquesta entitat que es plasmaran en un futur pròxim en una modificació de l’Organigrama municipal, amb l’objecte d’incorporar, dins del organigrama de l’Alcaldia, una nova Àrea d’Estudis i Actuacions ambientals. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, HE RESOLT Primer.- Modificar el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 1698/2016, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el règim de delegacions de competències de l’Alcaldia, respecte dels extrems següents: 1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA • Es modifica el punt 1.6 que resta redactat en els termes següents: 1.6. Les competències en matèria de transport i mobilitat urbana no incloses en punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 2. ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA • Es modifica el punt 2.2, que resta redactat en els termes següents: 2.2. Impuls, gestió, direcció i control dels programes d’estudis relacionats amb els plans de sostenibilitat medi ambientals, ambientalització del paisatge i espai urbà, qualitat ambiental, mobilitat urbana peatonal, eléctrica i en bicicleta, així com a l’execució de les actuacions derivades d’aquests, que es materialitzin en la realització de programes i obres municipals relacionades amb el Pla d’actuació Cornellà Natura que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

• S’incorpora un nou punt 3.13 amb la redacció següent: 3.13. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació Pla director comunitari a Sant Ildefons. • Es suprimeix el punt 3.17. • Es modifica la numeració dels anteriors punts 3.13 a 3.16, que passen a ser els punts 3.14, 3.15, 3.16 i 3.17. • Es dona nova redacció als punts actuals següents: 3.16. Les competències relacionades amb la gestió, direcció i control del medi ambient, no incloses en punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 3.17. Les competències relacionades amb la direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat, tant respecte dels edificis, equipaments i instal·lacions municipals (estalvi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del canvi climàtic, ambientalització de les compres i contractes municipals, etc.), com respecte de les accions que impulsi l’Ajuntament en relació amb immobles privats, en ambdós casos quan no es puguin considerar incloses en punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 3.18. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’eficiència energètica. Comunicació i educació ambiental. Segon.- El règim jurídic i d’exercici d’aquestes competències serà el mateix que el establert en el Decret número 1698/2016, de 19 d’abril, respecte de la resta de delegacions. Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Quart.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2017, ha acordat aprovar les bases particulars i la corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2017, següent: BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ PER EMPRESES DE PERSONES EN ATUR RESIDENTS

A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2017 PROJECTE OCUPA’M (6+6) El termini de presentació de sol·licituds serà a comptar des del dia següent a la publicació al BOP de l’extracte de la convocatòria tramesa per la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb un límit màxim del 15 de setembre de 2017. Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. de l’Església s/n, 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2017, ha acordat aprovar les bases particulars i la corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva per a l’exercici 2017, següent: PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU DEL CURS ESCOLAR 2017-2018 DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA, DELS INSTITUTS PÚBLICS, DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS I DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des del dia següent de la publicació al DOCG de l’extracte de la convocatòria i fins el 6 d’octubre de 2017. Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/ obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. Església s/n, 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juliol de 2017, ha acordat aprovar les bases particulars i la corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva per a l’exercici 2017, següent: PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU DEL CURS ESCOLAR 2017-2018 DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES I CENTRES CONCERTATS D’INFANTIL I PRIMÀRIA, INSTITUT, EMEE VIROLAI I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des del dia següent de la publicació al DOGC de l’extracte de la convocatòria i fins el 6 d’octubre de 2017 Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. de l’Església s/n, 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12.


Setembre2017

Vidal Aragonés Grup Municipal CEC-CPC

Emilia Briones Grup Municipal del PSC

Autodeterminació per decidir-ho tot

Seguim apostant per l’educació

D

avant el referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre, Cornellà en Comú – Crida per Cornellà hem iniciat una campanya amb altres organitzacions germanes de la comarca que culminarà el proper divendres 22 amb un acte al qual us convidem a participar. A continuació reproduïm el manifest: El proper 1 d’octubre, el poble de Catalunya estem convocats a exercir el nostre dret d’autodeterminació participant del referèndum que s’ha convocat amb la pregunta «Vol que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?». Per a les candidatures municipalistes de ruptura del Baix Llobregat, des de la nostra perspectiva nítidament anticapitalista i feminista, això és tot un exercici de participació democràtica irrenunciable que forma part de la nostra manera de fer política: és el poble qui ha de tenir el dret a decidir-ho tot, absolutament tot.

A

Cornellà començarem el curs amb dos nous grups de P3 a les escoles Abat Oliba i l’Areny i amb l’augment d’un grup de primer de l’ESO a l’Institut Francesc Macià. Des de l’Ajuntament, junt amb tota la comunitat educativa de la nostra ciutat, hem continuat demanant a la Generalitat tots els recursos que creiem que necessiten els centres educatius de Cornellà. I ho demanem a l’administració competent, perquè nosaltres, sense tenir les competències, sí que invertim en Educació. El proper curs els centres comptaran novament amb les propostes educatives adreçades als diferents cicles, amb el programa d’activitats extraescolars Educar per Créixer, perquè l’Educació va més enllà de l’horari lectiu, i continuarem amb el programa d’estudi assistit, amb docents de reforç contractats mitjançant Plans d’Ocupació.

Per una banda, és cert que són moltes les reticències davant del paper del PDeCAT i Junts pel Sí. Davant la seva corrupció, les seves polítiques neoliberals antisocials i el seu processisme, hem de mobilitzar-nos el proper 1 d’octubre. Ben lluny de donar suport a les seves polítiques, cada vot al referèndum d’autodeterminació és un vot d’impugnació del Règim del 78 i per la transformació social. Per l’altra banda, no pot haver-hi excuses per no participar-hi. Qui es dedica a criticar la manca de garanties o a demanar una consulta pactada amb l’Estat, no fa més que bloquejar aquest exercici democràtic. L’estat espanyol del PP, el PSOE i Cs mai no pactarà cap referèndum ni aportarà cap mena de garanties per l’exercici del dret d’autodeterminació per part del poble català. Davant l’immobilisme d’uns i el processisme d’altres, la millor garantia és la participació popular massiva.

Els plans d’ocupació a les escoles tenen moltes funcions. La primera, ajudar aquell alumnat que més ho necessita. Amb aquestes accions volem també contribuir, des de l’administració local, a la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social. I, finalment, a donar dignitat a les persones que no tenen feina, perquè es vital per desenvolupar el projecte de vida de qualsevol persona tenir una feina digna. Així que, com sempre, defensem la dignitat de moltes famílies.

Al Baix Llobregat, lluny de tòpics i titulars interessats, el poble treballador està majoritàriament sensibilitzat amb l’exercici del dret a decidir. És hora que, lluny de restar passiu o de ser instrumentalitzat per part d’uns o d’altres, es mobilitzi per fer palesa la voluntat de canvi social i contribuir a aprofundir l’escletxa en el Règim del 78 de la monarquia, la corrupció i el capitalisme neoliberal. Els ajuntaments dels nostres municipis, majoritàriament en mans del PSC i ICV, han d’acompanyar el poble en aquestes reivindicacions en comptes d’ignorar-lo o fins i tot menysprear-lo. Cal que es posin del costat de la democràcia i de les urnes i que facilitin la votació el proper 1 d’octubre.

També pensem que no hi pot haver educació de qualitat sense uns espais dignes i adequats, per això aquest estiu hem fet diferents actuacions de millora als centres, amb una obra destacada com el gimnàs de l’escola l’Areny finançada íntegrament per l’Ajuntament. I una vegada més, no és la nostra competència però donem la cara, mentre que la Generalitat de Catalunya no té diners per pagar ni inversions ni el deute d’uns 13 milions d’euros que té amb nosaltres, però sí troba diners per a urnes!!

Amb tot, aquest 1 d’octubre ha de ser el punt d’inflexió perquè comencem a decidir-ho absolutament tot. Ha de ser la porta d’un procés constituent àmpliament participatiu i de base popular en què la gent prengui la paraula per poder decidir sobre el model econòmic i social, la nostra relació amb la Unió Europea i l’OTAN i les nostres institucions polítiques comunes. Lluny de separar-nos de la resta de pobles de la península ibèrica, el referèndum és també una oportunitat per superar el Règim del 78 al conjunt de l’Estat i per retrobar-nos, des de la fraternitat, amb les classes populars d’aquests països germans.

Creiem que l’etapa de 0 a 3 anys és plenament educativa i per això mantenim, malgrat la falta de finançament per part de la Generalitat (0 euros!) la nostra xarxa d’escoles bressol municipals. Són unes escoles ben valorades per les famílies i que compten amb excel·lents professionals.

Fem una clara aposta per la lectura, per la cultura, per l’educació. Perquè l’educació ens fa créixer. Cornellà es prepara per començar un nou curs, amb noves oportunitats per desenvolupar-nos, amb els cursos del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, amb la completa Xarxa de Biblioteques, i amb una àmplia oferta formativa social i cultural als diferents centres cívics, a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, a l’Escola d’Adults, a la Universitat de la Gent Gran, a l’Escola Oficial d’Idiomes o al mateix Citilab ampliant formació vers les tecnologies de la informació i la comunicació. Un curs més, doncs, des del Govern municipal apostem per l’Educació! Només cal que busquis allò que més t’agrada fer per créixer amb nosaltres. Som-hi! Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [23


Opinió Jorge García Grup Municipal de C’s

Raquel Albiol Grup Municipal d’ERC-AM

Prostituyendo en bien común

No tinc por!

L

amentablement el final de l’estiu ha estat marcat per l’atac terrorista que va tenir lloc a la Rambla i a Cambrils el passat 17 d’agost. Primer de tot, condemnem sense pal·liatius l’acció terrorista i traslladem el més sentit condol als familiars i amics de les víctimes i ferits, entre els afectats una família de Cornellà. La resposta de la ciutadania ha estat exemplar: des del minut zero hem donat exemple de solidaritat i de fortalesa. Vam sortir al carrer a dir que “No tenim por”, una manifestació on la ciutadania va rebutjar clarament el terrorisme; la gent va fer palès que no trencaran el seu dia a dia, i va expressar el seu dol, amb banderes o sense, fossin quines fossin.

La repugnante manipulación realizada por los separatistas de la manifestación realizada en Barcelona con motivo del atentado yihadista en las Ramblas y Cambrils nos afecta a todos. Desde Jordi Évole a la periodista Cristina Pardo, quien se preguntó: “Abucheos, banderas, pancartas. ¿Contra quién es esta manifestación?”, toda la prensa no amordazada ha denunciado la campaña separatista que sustituyó la solidaridad con las víctimas y la condena de los asesinos por una campaña contra España.

I a la manifestació es va xiular al rei, sí, perquè no podem oblidar que aquest rei porta una motxilla: recordem la venda d’armes a països que vulneren els drets humans i estats que subvencionen el terrorisme, entre ells l’Estat Español. Nosaltres estem a favor de la pau, contra la islamofòbia i contra la manipulació, però no podem oblidar qui són els responsables. No poden pretendre que ens ataquin ideològicament i que la gent no reaccioni i surti al carrer a defensar-se. Alguns poden dir que la manifestació no era el dia per a les banderes, però potser haurien de revisar qui va voler instrumentalitzar políticament l’atemptat; i és injust, sobretot per les víctimes i els familiars.

Como afirmaba Juan Carlos Girauta: “el Ayuntamiento de Bcna, al que por alguna razón se reservó la competencia de organizar el servicio de orden (…) asignó oficialmente dicha tarea a los voluntarios de la ANC. (…) El servicio de orden quedó en manos de la organización separatista más potente de Cataluña.

Els atemptats han posat també sobre la taula la reflexió de la necessitat d’acceptar la creixent diversitat social i de millorar els mecanismes bàsics d’integració com són l’educació i el respecte efectiu als drets fonamentals —treball, habitatge i salut—. No culpem als que també en són víctimes! 1 d’octubre: votarem! Ara sí que tenim a tocar l’1 d’octubre, la data del Referèndum. Sota la pregunta “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?” podrem decidir el nostre futur com a país. I ho podrem decidir democràticament, votant sí a la independència, o votant-hi no. Les dues són igual de legítimes, democràtiques i respectables. Ara bé, com més persones s’impliquin en la construcció d’una societat que doni resposta als reptes del segle que vivim, més possibilitats tindrem de gaudir d’una democràcia estable, madura i excel·lent. Per això us emplacem perquè aneu a votar, sigui quina sigui la vostra opció. Però voteu, no podeu no formar part d’aquest acte legítim i vinculant (encara que molts vulguin fer creure el contrari).

24] cornellàinforma

El bien común es el conjunto de medios y condiciones de vida, morales y éticas que debe procurar la sociedad a sus miembros para que éstos puedan alcanzar los fines de su vida. Para ello deben preservarse los principios que nos permitan desarrollarnos y buscar nuestro bien particular, siempre que lo hagamos a través de medios lícitos. Por desgracia, en Cataluña hay partidos políticos que no sólo ignoran estos principios sino que son capaces de vulnerarlos o retorcerlos en beneficio de intereses propios egoístas y bastardos, como su delirante afán secesionista, concretado en el uno de octubre. ¿Afecta esto a nuestra ciudad? Desde luego, porque mal pueden representarnos en Cornellá aquellos que callan ante los desmanes de sus partidos cuando perjudican a la sociedad.

Alguns han volgut des del primer moment posar el focus en temes que no eren els que pertocaven: han atacat als mossos, quan en aquest cas, ha estat més que exemplar la seva actuació; alguns mal anomenats periodistes han volgut vincular el procés d’independència amb el terrorisme i un llarg etc… I el que ens queda per veure.

Construïm una nova república! Votar és democràcia!

C

omienza un nuevo curso político en nuestra ciudad y me veo obligado a sustituir los buenos deseos por una denuncia: el grave desprecio de algunos políticos hacia el bien común.

Cuando los autocares fletados por la Delegación del Gobierno se detuvieron en la calle Caspe y descendimos, los llamados a ocupar el «bloque de autoridades» tuvimos que desfilar entre gritos, insultos y banderas separatistas. Esas aceras, las de la calle Caspe y las del tramo de Paseo de Gracia entre Caspe y Gran Vía, debían estar vacías por detrás del cordón policial. Era un cometido del servicio de orden. Pero lo que este hizo fue llenarlas con su gente de la ANC, CUP y otros. El set para la realización televisiva, y para cualquier fotografía que no fuera aérea, estaba listo: lo que iba a ver el mundo era una manifestación independentista. (…) Finalmente, en una veintena de puntos, situados en las esquinas por donde transcurría la manifestación, se proveía a quien lo deseara de seis modelos de rótulos para el montaje y de camisetas gratuitas. (…) Puigdemont caldeó el ambiente del montaje poco antes a través de la prensa extranjera. Un ex conseller de ERC aportó su cuota de odio presentando a España como responsable de los atentados con el sutil mensaje de «Estado asesino».” Parece claro que ni siquiera el respeto a las víctimas del atentado ha arredrado a Colau, la CUP, ERC, PDCat, o la ANC. Que no digan que se preocupan por nosotros, por Cataluña o por Cornellá. Sólo les interesa su pesebre. Y en ese altar han sacrificado la memoria de las víctimas. ¡Pobre bien común!


Setembre2017

Daniel Serrano Grup Municipal del PP

Arnau Funes Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

Se consumó el atropello… contra los católicos de Cornellà

Frenar el preu del lloguer i Cinema Pisa

E

fectivamente, y tal y como nos temíamos, en el último pleno del mes de julio previo al periodo vacacional, se consumó el atropello contra los católicos de la ciudad, atacando sus símbolos, y en concreto, iniciando de oficio por parte del gobierno municipal del PSC los trámites para retirar de la fachada del Ayuntamiento la cerámica dedicada a la Virgen del Rosario. Sin duda iniciativas como esta nos dan a entender que para el PSC y el resto de partidos políticos, en Cornellà no tenemos problemas más importantes que retirar una pequeña placa de cerámica colocada en la fachada del Ayuntamiento en honor a la Virgen del Rosario. Una placa en la que nadie había reparado, nadie salvo los sectarios. No les molestan las ratas del tamaño de gatos que deambulan por la ciudad, ni los malos olores ni la suciedad de nuestras calles que son el criadero de cucarachas del tamaño de un limón; no les preocupa tampoco que desde hace años no venga un proyecto empresarial a Cornellà capaz de generar por si solo varios centenares de empleos (para algunos es mejor crearlos con presupuesto público para crear clientelismo, eso sí, clientelismo temporal porque así es el empleo que genera el Ayuntamiento). No les molesta tampoco el creciente incivismo, preocupante ya en algunas zonas de la ciudad, ni la inseguridad, ni las ocupaciones ilegales. Ni los altos impuestos. Nada de esto les preocupa realmente. El verdadero problema de la ciudad era la plaquita de cerámica de la Virgen del Rosario. Según ellos, porque es de los años 50. En este sentido, confiemos que no les dé también por pedir la demolición del barrio de San Ildefonso construido también entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Pero como decía esa era la excusa que daban. ¿El motivo real? Pues sencillamente que es simbología católica. No hay más. Los cristianos creyentes molestamos en la ciudad, nuestras creencias, según ellos, deben quedar reservadas para nuestros domicilios. Esta es la actitud sectaria de aquellos que pretenden que los que tenemos creencias cristianas debamos avergonzarnos por ello. Actitud sectaria y, si me lo permiten, hipócrita también. Y digo esto, porque en el mismo pleno donde se aprobó retirar definitivamente una placa de simbología católica, se aprobó también por esos mismos partidos políticos (PSC incluido), autorizar que una entidad islámica cediera a favor de otra de la misma confesión religiosa el solar sobre el que se ha construido la “gran mezquita” al lado de la rotonda de San Ildefonso. Y aquí viene la hipocresía: este solar se cedió no hace muchos años de forma gratuita y con carácter vitalicio para construir esta gran mezquita y, por si fuera poco, incumpliendo todos los plazos de construcción. Para esto ni hubo ni hay laicismo que valga, el laicismo se lo aplicamos sólo a los católicos de la ciudad que con resignación cristiana callamos y tragamos. Por este motivo les pido memoria. Faltan menos de dos años para volver a las urnas en unas elecciones municipales y allí será el momento de recordar que por un puñado de votos en disputa con la extrema izquierda no se puede estar constantemente atacando los símbolos que son importantes también para los católicos de la ciudad. Merecemos respeto y por ello debemos reaccionar.

A

ccedir a un habitatge és un dret bàsic de totes les persones i les administracions l’han de garantir. Fer que tota la ciutadania pugui accedir a aquest dret és un objectiu primordial de la coalició ICV-EUiA als ajuntaments, del grup d’Entesa a la Diputació i a l’AMB i dels grups parlamentaris d’En Comú Podem al Congrés i de Catalunya Sí Que Es Pot al Parlament de Catalunya. També amb aquest objectiu com a part nuclear del seu ideari polític ha nascut Catalunya en Comú amb figures molt rellevants en la lluita pel dret a l’habitatge com l’Ada Colau. En aquesta línia al Ple municipal de Cornellà del mes de juliol vam presentar una moció demanant una regulació del preu del lloguer. Vivim una nova bombolla de l’habitatge, però en aquest cas està afectant més encara als preus del lloguer. Per exemple a Cornellà, segons dades oficials, hem passat d’un preu mitjà de 537€ mensuals l’any 2015 als 572€ de l’any 2017, però en alguns barris el preu encara s’ha disparat més. Aquest encariment provoca que cada cop les persones hagin de destinar més part del seus sous a pagar el lloguer o que hagin d’abandonar casa seva perquè no la poden pagar. Que no ens enganyin, així no hi ha sortida de la crisi; hi ha més precarietat i més pobresa. Amb la moció presentada i aprovada al Juliol demanàvem a totes les administracions mesures per aturar aquesta escalada. A l’Ajuntament li demanem que treballi (cooperant amb municipis propers i entitats supramunicipals) per crear un parc d’habitatge públic de lloguer, i a l’Estat i a la Generalitat que canviïn les lleis d’arrendaments urbans i estableixin contractes de lloguer més llargs i una limitació dels preus de lloguer. La política és fer propostes i prendre decisions. Per això creiem que, en aquest cas, els conflictes entre drets dels propietaris i dret a l’habitatge a l’hora de legislar es podrien rebaixar considerablement si existís un veritable parc públic d’habitatge de lloguer a preus assequibles per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin accedir a un habitatge digne. Un dret com aquest no pot quedar en mans de l’especulació immobiliària. Finalment, recordar que aquest estiu s’ha enderrocat el Cine PISA després d’un procés de 10 anys. Un fet que ens omple de tristesa. Sempre hem defensat que s’havia de mantenir l’activitat del cinema i l’edifici com un equipament cultural. Vam participar en recollida de signatures i actes per defensar el cinema, i el 2012 vàrem ser els únics en presentar al·legacions al Pla d’Actuació Urbanística que el transformava en habitatge. Seguim demanant obrir un espai de participació ciutadana per decidir què fer allà ara que els terrenys del PISA tornen a ser públics perquè l’operació immobiliària que es va projectar ha passat per mans privades, municipals i ara de l’AMB. Per ICV-EUiA el que cal en aquest sector son equipaments culturals i comunitaris. Al novembre del 2016 vam recolzar una moció per estudiar la possibilitat d’incorporar pisos de lloguer social entre els habitatges que s’hi faran. Vam veure aquest acord com a una oportunitat per reobrir el debat de què fer amb el “sector PISA”, un debat en el que tornarem a demanar el màxim espai possible per a equipaments socials i culturals.

cornellàinforma [25


la BC G C i so m p s ca In arc ten na fa s C ibl d nt a e e l a na i s a m i C l al an de ud obi M la abl lita e, t er ca de r

co nt es ,a de

Dia a dia www.cornella.cat

Va

setembre/octubre

F de est la es G del av b ar ar Ta ra ri ri ll ba e r de d’a lr n iu ell Ll am Vi ob e Pa si re nt, la ta ga u gu t M ia er d a c ad al Pr er M “V es us er en eu di ta , 3 ci 6” ó d , a el la lli B C br C e

Agenda

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

De festa en festa per Gavarra, Pedró, Centre i Sant Ildefons

Cara a cara al Cornellà Creació

Sarah Harmon, directora de Linkedin Talent Solutions Espanya i Portugal, i Fernando Trias De Bes, expert en estratègia i innovació, es trobaran cara a cara al Cornellà Creació Fòrum, el 6 d’octubre, a les 9 h, al Museu Agbar de les Aigües.Inscripcions a www.cornellacreacio.cat.

Fotos en conserva

L’

últim trimestre de l’any aplega quatre festes de barri a la nostra ciutat, que comença del 15 al 17 de setembre amb la de la Gavarra-Lindavista, amb una àmplia oferta organitzada per la Coordinadora d’entitats del barri, amb les ja tradicionals migas i sardinada popular, tallers, contes, cercavila, balls populars i gran festa del foc. Seguiran

les propostes festives del Pedró i les del barri Centre, cap a finals de mes, en commemoració de la Mare de Déu del Roser. A l’octubre serà el torn de les festes del Pilar a Sant Ildefons amb la popular gimcana fotogràfica i molta animació i diversió per a totes les edats. Consulteu a l’agenda municipal tota la programació a www.cornella.cat.

26] cornellàinforma

El Joc d’Almeda

Coneix la història i transformacions que ha viscut el barri d’Almeda en els darrers cent anys, jugant per equips de 2 a 5 persones (a partir de 10 anys), i descobreix racons amagats de la teva ciutat. Diumenge 17 de setembre, davant del Museu Palau Mercader, a les 10.45 h. Inscriu-te al tel. 93 474 51 35 o al correu museumercader@aj-cornella.cat.

Gimcana fotogràfica a Sant Ildefons

Cornellà acull la Fira de Col·leccionisme Playmobil L’ univers Playmobil arriba al recinte firal de Cornellà els 7 i 8 d’octubre, promogut per Esplay, un centre itinerant de lleure educatiu en família amb activitats, tallers i jocs de grans dimensions per estimular la creativitat. Els aficionats podran gaudir de diferents propostes participatives i visitar una desena de diorames, amb escenes protagonitzades per les populars figuretes, que, fins i tot, recordaran fets i personatges vinculats a la nostra ciutat. Els nens i nenes amb l’ajuda d’un monitor,

Teniu fotografies antigues? Es poden digitalitzar? En aquest taller repartit en dos matins, 16 i 17 de setembre al Castell, descobrireu maneres de conservar les vostres fotografies en les millors condicions. Apunta’t al telèfon 93 474 51 35 o al correu museumercader@aj-cornella.cat.

podran crear la seva pròpia escena i participar en el Concurs Infantil de Diorames Playmobil, patrocinat per Abacus, prèvia incripció a www.esplay.cat, a partir del 15 de setembre. També, tots els visitants podreu retratar-vos en el photocall de figures gegants i participar en el sorteig d’un lot de productes Playmobil. Entrada: 3 euros. Gratuïta per a menors de 2 anys i infants fins als 12 anys que acreditin la seva residència a Cornellà.

Dissabte 14 d’octubre, dins la Festa Major de Sant Ildefons, podeu participar en equip i afinar l’enginy, l’observació i la creativitat, haureu de trobar arguments en defensa del barri a partir de la reconstrucció de la seva història. Més informació a www.cornella.cat/ca/ActivitatsPatrimoni.asp.

Teatre per a joves

A partir del 28 de setembre torna el taller de teatre al CRAJ amb dos grups, per a joves de 12 a 16 anys i de 17 a 21 anys. Per a més informació podeu enviar un mail a craj@aj-cornella.cat.

Visita a la Torre de la Miranda

Activitat teatralitzada a la Torre de la Miranda per pujar fins a dalt de tot, gaudir de les privilegiades vistes i conèixer una mica millor aquesta emblemàtica construcció lligada a la història de l’antiga finca Mercader. Diumenge 15 d’octubre, a les 12 h. Inscriu-te al telèfon 93 474 51 35 o al correu museumercader@aj-cornella.cat.


Activitats ambientals als parcs

1

CÀLCUL MENTAL

Tallers familiars de descoberta de l’entorn natural, diumenge 17 a les 11.30 h:“Què hi posarem al kit de supervivència?” (parc del Canal de la Infanta.), i “Tortugues invasores” (parc del Can Mercader). I el 24 de setembre se celebra la Gimcana de la mobilitat sostenible i saludable a tots dos parcs.

Deixa’t abduir

Ovnis, éssers d’altres mons i altres tòpics vinguts de l’espai exterior defineixen la nova edició de B-Retina 3001, el Festival de Cinema Sèrie B de Cornellà, que tindrà lloc del 15 al 17 de setembre al C.C. de Sant Ildefons. Informació i entrades a www.b-retina.cat.

Biblioteca humana

Teniu una nova oportunitat de participar en la 2a Biblioteca humana de Cornellà. Apropeu-vos a la Biblioteca Sant Ildefons el 5 d’octubre i barregeu-vos amb els vostres veïns, en el marc de la Festa Major del barri.

Anellament d’ocells

Apunta’t a conèixer l’entorn natural del riu i de les espècies que hi viuen, tot fent activitats com anellament d’aus i taller de rastres. Inscripcions per al pròxim 16 de setembre i 14 d’octubre, a les 10 h: 93 475 87 18 o medi_ambient@aj-cornella.cat.

4 + 6 x 3 ·· – 5 – 1 x 7 + 12 – 2 ·· –

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Jazz & Beer, música i cervesa artesana a Cornellà E l festival celebra la 5a edició el pròxim dissabte 30 de setembre, a la plaça de l’Ajuntament (Can Vallhonrat), des del migdia i fins a la mitjanit. La jornada començarà amb El Tren del Swing, un espectacle adreçat als més petits, seguit per Yadira Ferrer Quartet, representant d’una nova generació de veus de l’illa de Cuba. A la tarda, l’espai Cornejazz obrirà de nou les seves portes a les escoles de música de la ciutat. Tot seguit les actuacions de Saphie

Wells and the Swing Cats & Swing Maniacs i, més tard, Víctor de Diego Trio. Per cloure, tindrem un combo de soul, jazz i ritmes jamaicans amb The Gramophone Allstars Big Band. Pel que fa als cervesers, hi seran Ales Agullons, Les Clandestines, Cornèlia, L’Espiga i Hazte1Litro, i també les maltes de Bripau, Quer, La Calavera, Kusfollin i Tro Ales, amb la presència de restauradors. Informa’t a www.jazzandbeer.org.

Més de 200 activitats saludables per posar-te en forma a la tardor V

ine a fer Esport Salut! comença el 12 de setembre amb més de 200 Inscripcions activitats per a l’últim trimestre de l’any, cursos de català totalment gratuïtes i pensades per fer L’oferta del CNL inclou des del curs esport de forma saludable i combatre el inicial fins al curs de nivell C2 (abans, sedentarisme i les patologies derivades nivell D), en modalitat presencial. d’aquest. Les sessions tenen lloc als Podeu demanar informació a: parcs, places i piscines municipals, cornella@cpnl.cat o al telèfon 93 475 07 86. dirigides per monitors especialitzats i es fan de dillluns a dissabte en horari Amplia coneixements de matí i tarda. L’oferta és variada amb a la UGG Més d’una vintena de matèries a triar activitats adaptades a les diferents dels diferents àmbits del pensament condicions físiques i amb diversos humà, adreçades a les persones a partir nivells d’intensitat. Com a novetat s’ha de 55 anys. Apunta’t a la Universitat de afegit un grup d’intensitat mitja-baixa la Gent Gran. Informa’t al carrer Mossèn d‘Ànim 10 al parc del Canal de la Infanta Andreu, 15, 3a planta, al telèfon 93 376 70 11 o al mail info@cornella.uned.es. Solució a i un altre al parc de la Ribera. la pàgina 20

9 – 3 + 11 ?

B Sa aix nt cic Ild let ef ad on a s ,m er ca do

Sa la 2. ca t la

El Se vi lla ,a

B a ibl la io BS tec I a

H um an a,

X “C XX iu VI ta I t d Cu e C rs or a P ne op llà ul ” ar

nt al El de a m lm la é s BM p es et , M it de H to a ist ts la òr , B S ia I ic in em D a iss a, la a b BC te C fa m ili ar ,

E a ld la oc BC um C e

26 27 28 29 30 31

Programació completa a: www.cornella.cat/ca/PAFES.asp

cornellàinforma [27


La coresponsabilitat ciutadana impulsa microprojectes a l’espai públic

AMB VOSALTRES MILLOREM CORNELLÀ La col·laboració de tothom és important per al manteniment de l’espai públic, la convivència i la seguretat

Un banc en mal estat, una vorera malmesa, un pas de vianants… comunica-ho a l’A prop teu via facebook, twitter, correu electrònic o formularis online

Tenir cura i protegir l’entorn urbà és un esforç compartit

Actuem plegats i obtenim resultats. Cada suggeriment és ràpidament estudiat per trobar la solució més adient

www.cornella.cat www.apropteucornella.cat

Escaneja el codi QR i entra a la plataforma digital de comunicació amb l’Ajuntament

Cornellà Informa 348 - Setembre 2017  
Cornellà Informa 348 - Setembre 2017  

Cornellà Informa_Setembre 348

Advertisement