Page 1

Juliol2017 // 347

Una ciutat cĂ­vica on viure i conviure


347

JULIOL 2017

04. Ciutat 6,3 milions d’euros per al Cornellà Natura La transformació del carrer Verge de Montserrat en una zona per a vianants, la reforma d’espais a l’avinguda Baix Llobregat i a l’avinguda dels Alps i la reordenació del parc del Canal de la Infanta seran les primeres actuacions.

06. Civisme Suma per una Cornellà més cívica L’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa una campanya de sensibilització que convida la ciutadania a mantenir actituds cíviques, respectar la convivència i preservar l’espai públic.

09. Ocupació Resultats de la Llançadora ocupacional 13 persones troben feina a través de la Llançadora d’Ocupació, un mètode innovador de recerca de feina en equip, amb noves eines i procediments d’acord amb el mercat laboral actual. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

13. Educació Estudiar tot l’any al Citilab Més de 1.000 usuaris han aprofitat les instal·lacions del Citilab per estudiar, treballar o fer projectes en grup durant el 2016.

16. Estiu Plans d’estiu D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

Gaudir de la natura als parcs, remullar-se a les piscines o endinsar-se en les lectures recomanades per les biblioteques municipals són algunes propostes refrescants que pots trobar a la ciutat.

18. Cultura Tardor a L’Auditori A la venda les entrades per a La Oreja de Van Gogh, Art de Yasmina Reza i La Treva de Julio Manrique, protagonistes de la nova temporada cultural de L’Auditori.


“S’han de generar inèrcies de bones conductes i s’ha de fer molta pedagogia.”

Respectar l’espai públic

S

E

Sota aquest criteri hem aprovat una nova Ordenança de convivència, en què hem tingut en compte les necessitats dels propietaris de gossos, dialogant amb col·lectius i associacions, i hem fet un procés de reflexió conjunt per intentar compatibilitzar les necessitats dels animals, la seguretat, el manteniment dels espais públics, la salut i el benestar comuns. En aquest procés, conscienciació i responsabilitat són clau. S’han de generar inèrcies de bones conductes i s’ha de fer molta pedagogia.

Bajo este criterio hemos aprobado una nueva Ordenanza de convivencia, en la que hemos tenido en cuenta las necesidades de los propietarios de perros, dialogando con colectivos y asociaciones, y hemos hecho un proceso de reflexión conjunto para intentar compatibilizar las necesidades de los animales, la seguridad, el mantenimiento de los espacios públicos, la salud y el bienestar comunes. En este proceso, concienciación y responsabilidad son clave. Se deben generar inercias de buenas conductas y se debe hacer mucha pedagogía.

La coresponsabilitat és fonamental per fer una ciutat en la qual predominin els valors cívics i on es vetlli per uns nivells de convivència, seguretat i mobilitat òptims, perquè tots puguem trobar-nos els espais públics en les millors condicions per gaudir-ne. Apostem per una bona convivència per garantir l’objectiu final de ser encara més un bon lloc per viure i conviure.

La corresponsabilidad es fundamental para hacer una ciudad en la que predominen los valores cívicos y donde se vele por unos niveles de convivencia, seguridad y movilidad óptimos, para que todos podamos encontrarnos los espacios públicos en las mejores condiciones para disfrutarlas. Apostamos por una buena convivencia para garantizar el objetivo final de ser aún más un buen lugar para vivir y convivir.

om a l’estiu i, amb ell, arriben més ocasions de compartir l’espai públic i l’oci a la ciutat. És el moment de posar en marxa tots els dispositius i recursos necessaris per garantir els nivells de seguretat i preservar el carrer com a lloc de convivència i civisme. Hem augmentat la vigilància, amb més presència dels cossos de seguretat i també dels educadors cívics, que fan una tasca pedagògica molt important a l’hora de detectar actituds incíviques i atenent els dubtes i els suggeriments de la població. Al mateix temps, hem activat un pla d’actuació per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de mantenir la ciutat neta essent responsable dels animals de companyia, tenint cura dels béns comuns i respectant el descans dels veïns i veïnes, entre d’altres consideracions que són de sentit comú, però que no està de més recordar-les.

stamos en verano y, con él, llegan más ocasiones de compartir el espacio público y el ocio en la ciudad. Es el momento de poner en marcha todos los dispositivos y recursos necesarios para garantizar los niveles de seguridad y preservar la calle como lugar de convivencia y civismo. Hemos aumentado la vigilancia, con más presencia de los cuerpos de seguridad y también de los educadores cívicos, que hacen una labor pedagógica muy importante a la hora de detectar actitudes incívicas y atendiendo las dudas y las sugerencias de la población. Al mismo tiempo, hemos activado un plan de actuación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la ciudad limpia siendo responsable de los animales de compañía, cuidando de los bienes comunes y respetando el descanso de los vecinos y vecinas, entre otras consideraciones que son de sentido común, pero que no está de más recordarlas.

L’alcalde Antonio Balmón


Ciutat

Fomentar la movilidad sostenible

Naturalizar la ciudad

Mejorar la calidad ambiental

Cornellà invertirá 6,3 millones de euros para naturalizar el espacio público

E

l Ayuntamiento de Cornellà invertirá más de 6,3 millones de euros en los próximos doce meses en diferentes actuaciones dirigidas a naturalizar el espacio público y a incrementar los espacios para los peatones y el uso de medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, y mejorar la calidad ambiental. Cornellà Natura es el proyecto estratégico que, en un horizonte temporal de una década, busca poner de

Inversión (euros)

Avenida Baix Llobregat (plazas Layret y Monturiol)

450.000

Avenida Sant Ildefons

550.000

Calle Verge de Montserrat

428.000

Avenida dels Alps Parque Canal de la Infanta

4] cornellàinforma

de espacios verdes

relieve los valores ambientales, sociales y paisajísticos de la ciudad. Se estructura en torno a cinco corredores cívicos y urbanos que conectarán el espacio público para los ciudadanos y propiciarán la conectividad de todo el municipio. Actualmente, Cornellà dispone de 9,74 m2 de superficie verde por habitante, y el objetivo para el 2026 es llegar a 15,52 metros cuadrados por habitante, es decir, incrementar en un 60% los espacios verdes.

Urbanismo de dimensión humana

Proyectos e inversiones del Cornellà Natura Proyecto

+ 60%

2.840.000 604.000

Avenida Pablo Picasso

550.000

Ctra. del Prat

900.000

El proyecto hace hincapié en un urbanismo de dimensión humana, que pretende incidir en la mejora de la calidad de vida y contempla la coordinación para reordenar el espacio público teniendo en cuenta la utilidad y el uso común. La remodelación del parque de la Ribera orientada a a las necesidades de los vecinos de la zona, es un ejemplo de ello. Próximamente, se iniciaran las obras de la avenida dels Alps que mejoraran la conexión entre los barrios Centre y Gavarra.


Juliol2017

Próximas transformaciones urbanísticas Avenida dels Alps Comprende una reforma integral de este vial para crear un eje cívico que priorice los peatones y reduzca el paso de vehículos, mejorando la vertebración entre los barrios. Se reducirá de cuatro a dos los carriles de circulación para crear aceras más anchas, y un carril bici, y se destinará la parte superior del talud a un correcan. Una de las transformaciones de más peso será la reordenación del parque de Rosa Sensat para convertirlo en el parque de la lectura con un espacio específico para desarrollar actividades de fomento de la lectura, como “La hora del cuento”, presentaciones de libros, etc.

Calle Verge de Montserrat

Avenida de Sant Ildefons Se remodelará la parte superior de la avenida de Sant Ildefons desde la carretera de Esplugues, de manera que se reducirán los carriles a dos creando una parte central con vegetación arbustiva. Se creará un espacio más amable y sostenible y se prolongará el carril bici desde la carretera de Esplugues.

Se transformará en una calle de prioridad peatonal de plataforma única con vegetación y zonas de descanso para crear un ambiente más cálido y acorde con el entorno natural y favorecer a los peatones.

Carretera del Prat Contempla el tramo entre el parque de la Ribera y el paseo de los Ferrocarriles Catalanes. En esta zona se ampliará la acera para ceder más espacio a los peatones y se creará una mediana verde, manteniendo la zona de aparcamiento.

La ciudad recupera espacios para compartir, vivir y convivir Parque del Canal de la Infanta El segundo gran parque de Cornellà, de 4,2 ha optimizará su sistema de riego automático por un sistema inteligente y sostenible para racionalizar y ahorrar recursos hídricos y mejorar las zonas ajardinadas y arbustivas. Se ampliarán zonas de picnic y se remodelarán zonas de acceso y de juegos infantiles.

Plazas Francesc Layret y Narcís Monturiol

Se crearan espacios más integrados a la naturaleza, substituyendo los actuales cierres por plantas arbustivas. Además, en la plaza Frances Layret se remodelará toda la zona de juegos infantiles.

cornellàinforma [5


Civisme

En marxa la campanya “Sumes o restes? per una Cornellà més cívica” que insta a la col·laboració ciutadana

L’

Ajuntament de Cornellà inicia una campanya de sensibilització que convida la ciutadania a mantenir actituds cíviques, respectar la convivència i preservar l’espai públic. Amb el missatge “Sumes o restes? per una Cornellà més cívica” s’incidirà al llarg dels pròxims mesos en quatre aspectes principals: respectar els horaris de llençar les escombraries, evitar els sorolls per garantir el descans dels veïns i veïnes, tenir cura del mobiliari i els espais comuns, i promoure que la població sigui més curosa amb la tinença d’animals i la recollida dels excrements. En aquest sentit, des d’un missatge positiu i coincidint amb l’entrada en vigor de la nova Ordenança general de convivència ciutadana, que inclou la modificació dels articles que fan referència a la tinença d’animals, la campanya farà pedagogia en la conveniència de censar els gossos i disposar d’una fitxa completa de cada animal amb xip i ADN, ja que ara també serà necessari identificar-lo genèticament. La mesura contribuirà a disminuir l’abandonament de gossos i facilitarà trobar-los en cas de pèrdua. A més es posa en marxa el procediment per detectar, mitjançant l’anàlisi de l’ADN dels excrements no recollits, els propietaris que no compleixin amb les seves obligacions.

6] cornellàinforma

La ciutat és responsabilitat de tothom Puntualment, l’Ajuntament realitza campanyes, com Cornellà pel Civisme, que es duu a terme des de fa més de deu anys, per conscienciar de les obligacions i dels drets que tenim tots i totes de mantenir la convivència als espais públics. La ciutat és responsabilitat de tothom, la qual cosa implica el compliment d’unes normes bàsiques que passen per respectar el dret al descans veïnal, especialment durant l’horari nocturn, fer un bon ús de les papereres i dels contenidors d’escombraries, no abandonar els mobles o estris personals al carrer, no fer pintades a la via pública ni a les propietats privades, etc.

Per part del consistori, durant els mesos d’estiu es reforcen els serveis de neteja de carrers, s’han renovat els pipicans i incorporat més correcans (fins a sumar-ne una vintena) per integrar millor la presència dels gossos a la ciutat i evitar tant com es pugui les molèsties als ciutadans i prevenir els possibles riscos per a la salut pública. També s’augmenten les tasques de seguretat a la via pública per part dels cossos policials, així com els controls de sonometries realitzats per la Guàrdia Urbana (per concerts, només el mes de juny se’n van fer 42), una mesura que ha reduït força les queixes pel soroll durant la celebració d’actes populars.


Juliol2017

SUMES O RESTES? Sancions i treballs comunitaris

Una campanya per fer pedagogia

L’Ordenança recull importants sancions econòmiques per fer front als actes incívics. Les sancions poden oscil·lar entre els 30,05 i els 3.000 euros per a casos reincidents com no recollir les deposicions dels animals de companyia. En el que portem d’any, la Guàrdia Urbana ja ha posat 137 sancions relacionades amb la tinença de gossos. L’Ajuntament ofereix la possibilitat de commutar la sanció per treballs en benefici de la comunitat. Es tracta d’una mesura alternativa educativa per tal de reconduir conductes impròpies i afavorir la integració social.

Suma per una Cornellà més cívica Respecta els horaris de les escombraries

La teva actitud ho és tot. Tenir un animal de companyia pot aportar grans satisfaccions, però també comporta una gran responsabilitat: recull sempre les deposicions del teu gos a qualsevol lloc de la via pública. Ens els darrers mesos s’han millorat els Pipicans i construït nous Correcans (veieu el plànol). Porta amb tu una ampolleta d’aigua per netejar els pixums de la teva mascota, per evitar brutícia i males olors al carrer. No el rentis al carrer i evita que begui aigua directament de les fonts. D’aquesta manera contribuiràs a fer un bon ús de l’espai públic per assolir una bona convivència.

Ubicació del Pipicans i Correcans a la ciutat P

Pipicans

C

Correcans

P

LA GAVARRA P

P

EL PEDRÓ P

FONTSANTA FATJÓ P P

Residus urbans: de 20 a 21.30 h Residus orgànics: de 20 a 07 h Vidre: de 08 a 21.30 h Cartró paper: de 00 a 24 h Envasos: de 00 a 24 h

P C

P

Per tenir els carrers en bones condiciones de neteja i salubritat és molt important complir els horaris establerts per llençar les escombraries, tingues en compte que sobretot els mesos que fa tanta calor ens evitarem molèsties i males olors.

CENTRE

SANT IDLEFONS C

C

P P

P

RIERA C

P

ALMEDA

P P

cornellàinforma [7


Civisme / Ocupació

Patios escolares abiertos durante las vacaciones de verano

C

inco patios escolares estarán abiertos todas las tardes para facilitar que los más jóvenes puedan hacer deporte en unas instalaciones adecuadas y seguras. El programa Patis Oberts forma parte de la campaña Cornellà pel Civisme que el Ayuntamiento impulsa cada verano con el fin de fomentar el uso del patio escolar como espacio educativo durante todo el año, al tiempo que se favorece la convivencia en los espacios públicos de la ciudad, ya que se reserva el uso de las plazas y parques para el descanso y el ocio de la ciudadanía.

deportiva aplicando las acciones del programa Juga Verd Play que premia tanto el resultado como los valores, utilizado también en competiciones escolares. Los patios escolares estarán abiertos del 26 de junio al 6 de agosto y del 21 de agosto al 10 de septiembre. Del 7 al 20 de agosto se cierran todos los patios excepto el de la escuela Sant Ildefons. También están abiertos los espacios deportivos de las plazas d’Europa y d’Almeda la Vella, y del parque del Canal de la Infanta.

Favorecer la convivencia y los valores del deporte

Escola Abat Oliba (Centre / Riera): de 17.30 a 21.00 h

Los meses de verano, estos patios escolares cuentan con un dinamizador/a deportivo/a que supervisa la práctica de las actividades y coordina el buen funcionamiento de las instalaciones. En total 16 personas (8 vinculadas a la campaña de civismo y 8 contratadas de los planes de ocupación municipales) se encargan de fomentar la práctica

Patis Oberts “Cornellà Pel Civisme”:

Escola Ignasi Iglesias (Pedró / de 17.30 a 21.00 h

La Gavarra):

Escola Mare de Déu de Montserrat (Sant Ildefons): de 17.30 a 21.00 h Escola Sant Ildefons (Sant Ildefons): de 17.30 a 21.00 h Escola Suris (Fontsanta-Fatjó): de 17.30 a 21.00 h

Educadores en las calles para fomentar el civismo

E

Durante el 2017 los planes locales de ocupación darán empleo a 220 personas por un período de 9 meses 8] cornellàinforma

ste verano, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de educadores cívicos, con la incorporación de catorce personas de los Planes de Empleo Local, a fin de realizar tareas informativas sobre la campaña de civismo, dar consejos y detectar comportamientos que vulneren la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana. Su actuación se enmarca en la campaña Cornellà pel Civisme, que tiene el objetivo de contribuir a un uso adecuado del espacio

público, potenciar la integración, mejorar la convivencia y garantizar la cohesión social. Por ejemplo, informan de cómo modificar o evitar acciones incívicas que pueden tener lugar en calles, parques y plazas; o recordar que en diferentes barrios hay patios de escuelas abiertos para facilitar la práctica de actividades deportivas por parte de los más jóvenes y así no causar molestias a personas que prefieren parques y plazas para descansar.


Juliol2017

Más de la mitad de los participantes en la Lanzadera encuentran trabajo

D

Aprendiendo en equipo

esde su puesta en marcha, el mes de mayo, la primera “Lanzadera de Empleo” en Cornellà ha conseguido que 13 de las 20 personas participantes en el proyecto encuentren trabajo, cuatro de ellas con contrato indefinido. Doce de ellas en empresas de la ciudad, repartidas en diferentes sectores como: construcción, administrativas, camarera de pisos, ayudante de geriatría, dependienta, técnico de mantenimiento de jardinería, ayudante de camarero y auxiliares de reposición del sector comercio. La Lanzadera es una nueva herramienta de fomento del empleo que cambia el enfoque de las políticas laborales, y plantea una nueva filosofía de innovación social con las personas desocupadas. Se trata de un método innovador, basado en el modelo

El programa de la plataforma se desarrolla en cinco meses y consiste en realizar sesiones individuales y en grupo, con personas de perfiles formativos o trayectorias laborales diversas, en el edificio de Políticas de Empleo del Ayuntamiento de Cornellà, en Can Mercader, para entrenar una búsqueda de trabajo innovadora, proactiva, visible y solidaria. Se trata de trabajar en equipo, de manera que entre ellos no impere la competencia, sino que incorporen la cultura colaborativa y se ayuden mutuamente para reforzar sus habilidades, compartiendo conocimientos y responsabilidades. colaborativo, fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Cornellà, la Fundación Santa María la Real, y la Fundación Telefónica, y financiado por el Fondo Social Europeo.

La finalidad última, obviamente, es que consigan un empleo, ya sea por cuenta propia o ajena, gracias a este cambio de actitud.

Si estás interesado/da en participar, ponte en contacto con el Ayuntamiento. Correo electrónico: medi_ambient@aj-cornella.cat Teléfono: 93 475 87 18

Programa piloto de ahorro energético para establecimientos comerciales

E

l Ayuntamiento de Cornellà ha puesto en marcha un programa piloto de ahorro y monitorización energética en 20 comercios del municipio que les permitirá reducir los costes energéticos e incrementar la sostenibilidad ambiental y económica. El programa tiene una duración de ocho meses y el resultado serán dos informes donde se detallarán las posibilidades de ahorro económico con una inversión nula o mínima, por ejemplo: mejoras de gestión y de optimización de la

contratación, ajuste de la potencia contratada a la demanda real, ajuste de los consumos a las necesidades reales y a los periodos con tarifas más económicas, detección de ineficiencias y su corrección, ajuste de las consignas de los equipos en su punto de máximo rendimiento, evitando los recargos en las facturas y sensibilizando a los propietarios de los comercios respecto a la gestión de las instalaciones. El programa proporciona a los comercios participantes un conocimiento sobre su consumo energético y como gestionarlo para ahorrar dinero y energía.

cornellàinforma [9


Societat

Cornellà ha realizado 25 actuaciones contra grupos organizados que ocupan pisos ilegalmente

En lo que llevamos de 2017 ya se han hecho diecisiete intervenciones, más del doble que el año pasado, lo que demuestra que es una problemática creciente

L

a Guardia Urbana de Cornellà ha intervenido en 25 ocasiones en ocupaciones ilegales de viviendas por parte de grupos organizados, a lo largo de 2016 y lo que llevamos de 2017. Es una práctica en la que ciertas personas, con el fin de especular con la vivienda, ocupan pisos ilegalmente para realquilar o venderlos y sacar un beneficio económico. Además, ante la imposibilidad de tomar medidas por falta de regulación jurídica, sólo se puede detener a estos grupos organizados en caso de que se les pille forzando la entrada a la vivienda, por daños o robo. Los detenidos son reincidentes en esta práctica ilegal. Los diecisiete casos atendidos durante este año han sido perpetrados sólo por seis personas diferentes, de las que tres ya realizaron ocupaciones ilegales el año pasado.

10] cornellàinforma

Actualmente, para desalojar un piso, es necesario que un tribunal dicte la orden después de un procedimiento judicial que, según las circunstancias, puede alargarse durante meses. La demora agrava el problema social y además también genera graves conflictos de convivencia con el resto de vecinos, fruto de los métodos violentos e intimidatorios que acostumbran emplear. Entre las intervenciones de la Guardia Urbana destacan las agresiones que sufrió una pareja de una de las comunidades de vecinos afectadas.

Apoyo a la modificación de la Ley El Ayuntamiento ya aprobó en el Pleno de marzo, una moción para apoyar la iniciativa de modificar la normativa para recuperar pisos ocupados a través de estos grupos

organizados, en los términos que proponen miembros del Colegio de Abogados de Barcelona. La modificación de la Ley de enjuiciamiento civil consiste en incorporar un inciso que permita desalojar y recuperar inmediatamente la posesión de una vivienda siempre que sus propietarios (o usufructuarios) sean personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas con viviendas sociales. Así, mediante un auto judicial, el tribunal podría acordar la inmediata entrega del piso al demandante. Si esta modificación se llevara a cabo, permitiría actuar contra los grupos organizados que se dedican a extorsionar económicamente a familias en situación vulnerable y especular con la vivienda.


Juliol2017

Mayor vigilancia para garantizar la seguridad en verano

U

n año más, el Ayuntamiento de Cornellà activa el dispositivo especial de vigilancia y seguridad ciudadana de los meses de verano, que potencia la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para la prevención de acciones incívicas, robos y la seguridad vial, entre otros. Se reforzará la vigilancia en las zonas comerciales, parques y lugares de mayor concentración de personas, como en los actos populares y actividades culturales al aire libre. Además, este verano, los Mossos d’Esquadra han incrementado los recursos policiales para garantizar al máximo la seguridad ciudadana. Guàrdia Urbana y Mossos d’Esquadra difunden diferentes campañas con recomendaciones básicas de seguridad y convivencia. En esta página se detallan algunos consejos a tener en cuenta durante las vacaciones, que se pueden aplicar a lo largo del año.

Consejos de la Guàrdia Urbana Mejorar la seguridad en su domicilio: • Cierre siempre la puerta con llave. • No abra la puerta de su domicilio a personas desconocidas. • Cuando entre y salga del garaje, compruebe que la puerta queda cerrada. • Si se presenta alguna persona que dice ser operario de alguna empresa de servicio (agua, gas, luz, etc), pida la acreditación correspondiente. • Si pierde o le roban las llaves de casa, cambie la cerradura.

Descárgate desde aquí la App de Seguridad:

Antes de irse de vacaciones:

Nuevo protocolo de localización de personas vulnerables con la app de Seguridad Desde el 2014, la ciudadanía cuenta con la app gratuita de Seguridad Ciudadana que permite contactar con los diferentes cuerpos de seguridad, trasladar incidencias a la Guardia Urbana y consultar información relevante para situaciones de emergencia, a través del smarphone. Recientemente ha incorporado una nueva funcionalidad que permite localizar determinadas personas en situación de riesgo a través de su dispositivo móvil. Un servicio especialmente recomendado en casos de menores; personas con diferentes grados

• Si nota movimientos sospechosos en edificios deshabitados o en obras, adosados a locales comerciales o en viviendas, llame al 112.

• Haga una lista de los objetos de valor, en caso de robo le facilitará la recuperación. • En cuanto a las joyas y el dinero, no los deje en casa, hay varias entidades de crédito que pueden hacerse cargo durante las vacaciones.

de dependencia, discapacidad o trastornos mentales, y personas en situación de vulnerabilidad. La app cuenta con 26.989 usuarios y se han ofrecido un total de 3.223 servicios, siendo los más comunes las incidencias relacionadas con la vía pública e infracciones del tráfico.

• Deje a alguien de confianza un juego de llaves de reserva y su dirección y teléfono de contacto, mientras usted esté fuera. • Al irse de vacaciones, compruebe que todas las entradas posibles quedan perfectamente cerradas. • No deje señales visibles de su ausencia: encargue a algún vecino la recogida de la correspondencia.

cornellàinforma [11


Espai Públic / Educació

Remodelar l’espai públic

per fer una ciutat més amable L’Ajuntament de Cornellà continua amb les actuacions de reforma urbanística previstes per a aquest tercer trimestre de l’any, que es concreten en millores en la mobilitat i accessibilitat, i en la

remodelació d’espais públics o equipaments, per tal d’assolir unes condicions òptimes de qualitat i sostenibilitat per a la nostra ciutat i donar cabuda també a les demandes ciutadanes.

Semàfors de vianants amb comptador de temps D eu cruïlles amb semàfors de Cornellà tenen nous comptadors de temps per facilitar el pas dels vianants. Es tracta de dues noves òptiques de semàfor per a vianants, ubicades una a cada costat de la via, que incorporen a més del figurí verd i vermell, un comptador que indica el temps que resta per poder travessar el carrer. Aquests dies ha començat la renovació dels semàfors de vianants en punts de la ciutat de més congestió de vehicles amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat de les persones, en especial nens i gent gran, a l’hora de travessar els carrers.

De moment, s’han instal·lat comptadors al llarg de la carretera d’Esplugues, a la confluència amb els carrers Plàsmica, Ignasi Iglesias, Josep Fiter, Les Orioles, Feliu i Codina, Domènec i Muntaner, Iscle Soler, Manuel Mariné Bagaria, Les Garrigues i avinguda de Sant Ildefons. Aquest estiu s’acabaran de col·locar comptadors als semàfors de nou emplaçaments més de la ciutat, i es preveu que tots estiguin en funcionament a finals d’agost. El projecte té un cost aproximat d’uns 17.000 euros.

Nou espai esportiu per als joves a Sant Ildefons L

a plaça de Sant Ildefons començarà les obres per construir una petita pista poliesportiva tancada com una gàbia per practicar esports a l’aire lliure, igual que s’ha fet en altres barris del municipi, per tal de facilitar espais adequats a joves i infants, que sovint han de jugar a pilota en llocs, places i parcs, no permesos. La pista tindrà unes mides aproximadament de 17 x 28 m, i constarà d’una pista de futbol sala i dues de minibàsquet amb quatre cistelles. Des de l’Ajuntament es destinen recursos per afavorir la utilització de l’espai públic per a la pràctica esportiva, fet que contribueix a convertir-lo en un lloc de trobada i convivència, alhora que

12] cornellàinforma

incideix positivament en la qualitat de vida de la ciutadania. Però, practicar esports amb seguretat i respectar la tranquil·litat de les persones que transiten o descansen en els espais públics, de vegades, resulta complicat. Una solució és la creació d’aquests recintes a la via pública dotats amb tot el necessari per fer esports, amb paviment adequat, porteries i cistelles.


Juliol2017

Concentració i estudi al Citilab les 24 hores del dia

S

ón vacances per als estudiants, però no tots podran aparcar els llibres i oblidar-se’n, hi haurà a qui li tocarà pencar aquest estiu si vol passar de curs. Per facilitar l’estudi i la concentració en aquests mesos de calor, Citilab ofereix un ambient adequat per estudiar i preparar exàmens en espais adaptats durant els 365 dies de l’any, ja sigui de nit o de dia, dissabtes i diumenges, les 24 hores. Per fomentar els hàbits d’estudi i donar suport als estudiants al llarg del curs, a través del projecte SUES —Suport a l’Estudiant—, Citilab facilita una aula d’estudi i dona suport als instituts i als alumnes facilitant els recursos perquè puguin desenvolupar els seus projectes de recerca. Entre setmana els estudiants poden fer-ne ús a partir de les 20 h i fins a les 8 h del matí, i durant l’horari habitual d’obertura, tot i que també es desenvoluparan altres activitats al centre.

Citilab, aula oberta tot l’any Plaça de Can Suris, s/n 93 551 06 60 www.citilab.eu

4.168 usos el 2016

Més de mil usuaris

Les aules d’estudi s’han consolidat al llarg del 2016 rebent més de 1.000 usuaris que han aprofitat les instal·lacions del Citilab per estudiar, treballar o fer projectes en grup, sumant així un total de 4.168 usos durant l’any. El perfil dels usuaris de l’aula correspon a una persona jove, d’entre 18 i 24 anys (el 47,95%), majoritàriament de Cornellà (el 55%), i que hi dedica tres hores de temps d’estudi. Aquests espais compten amb accés a wifi gratuït, amb una òptima connexió per poder desenvolupar totes les tasques. L’entrada a les aules d’estudi és oberta a tothom i no hi ha restriccions d’edat, tan sols cal fer-se el carnet de citilaber, que té un cost de 3 euros l’any.

Un club de Citilab crea una samarreta meteorològica El grup “Nous Artesans” del Club de Makers del Citilab ha ideat la samarreta meteorològica: una peça capaç de preveure el temps de Cornellà. Un procés de treball que ha combinat la programació, el disseny, la serigrafia i la costura per fer possible la realització d’aquesta peça de roba innovadora. La samarreta inclou una petita bateria i una placa Whitecat que es connecta a la xarxa LORA de Cornellà i obté les dades meteorològiques del servidor OpenWeatherMap. La xarxa LORA fa possible aquesta connexió ja que cobreix el 95% del territori de Cornellà i pot arribar a llocs on no hi ha cobertura wifi. Aquest projecte s’ha realitzat en el marc d’un dels clubs que el Citilab obre com a espais oberts i creatius en els quals es treballa per projectes i des de l’autoaprenentatge.

cornellàinforma [13


Estiu 2017

Descobreix tot el que pots fer a la teva ciutat

Cada dia hi ha un munt d’activitats a la ciutat que no podeu deixar escapar si voleu treure partit als mesos d’estiu. Podeu seguir de prop tota l’actualitat d’oci i cultura a través de la plataforma digital Què fer a Cornellà.

EN FAMÍLIA

EXPOSICIONS

Dissabte 22 de juliol, 19 h Al parc de la Ribera

Fins al 21 de juliol Al Citilab

EL GRAN REBOMBORI

Deconstruyendo el binarismo de género Projecte fotogràfic sobre la diversitat de gènere creat per Luna Callís Bardají, Patrícia De Torres Gimeno i Andrea Torres Parada.

Espectacle de la Cia. Roger Canals amb cançons, danses i jocs musicals. Divendres 21 de juliol, 19 h Al parc de Can Mercader

TALLER ANDROMINES Construeix la teva joguina musical a partir d’una joguina (majors 16 anys).

Fins al 27 de juliol Al Centre Cívic Sant Ildefons

COLOR A LA VIDA Pintures del cornellanenc Rafael García Alcaide. Del 22 d’agost al 12 de setembre A la Biblioteca Sant Ildefons

DONES DEL MÓN: LLAR I FEINA A BARCELONA Testimoni de dones immigrants d’arreu que s’han establert a Barcelona.

TALLER ANDROMINES II Construeix el teu tocadisc amb material reciclat (taller familiar). Tallers a càrrec de l’Associació d’Art Sonor “44 Perills”. 14] cornellàinforma

Fins a l’1 d’octubre Al Castell de Cornellà

DESPRÉS DEL SILENCI

Cornellà de llobregat 1975-1980 Fotografies de Toni Baños sobre moments cabdals de la nostra memòria.


Juliol2017

Més oferta i més espais per gaudir de les Nits d’Estiu

Consulta tota la programació a la web www.cornella.cat/ca/ NitsDestiu.asp

Aquest mes de juliol l’acabarem amb moltes més propostes a l’aire lliure i en equipaments de la ciutat que obren a les nits per oferir concerts, tallers i espectacles gratuïts.

EL CASTELL

PLAÇA PALLARS

Dimecres 19 de juliol, 22 h

Divendres 28 de juliol, 22 h

TASTETS DE MICROTEATRE

CICLE DANSAFOLK

“Mérgot par terre” (La Burilla), d’Àngel Amazares, i “El Detectiu”, d’Octavi Egea. Dijous 20 de juliol, 22 h

LOS LOCOS DEL OESTE Y SU LOCO COUNTRY JAZZ Sons hawaians i melodies de Jazz es fusionen creant nous paradisos sonors.

AMADEU i Cia. AMADEU ROSELL Concert de la Nova Cançó. Dissabte 29 de juliol, 19 h

CICLE DANSAFOLK

ESBART MARBOLENY Esbart de Les Presses (La Garrotxa).

Dissabte 22 de juliol A partir de les 19 h

STREET ARTS Tallers artístics familiars. A càrrec de Marta Rosell i Lola de Fez. A partir de les 21 h

DANSA-TEATRE Herta Wash (Cia. Mar Gómez) i Molar (Quim Bigas).

CAN MERCADER Divendres 21 de juliol, 22 h MÚSICA

ORGANIC DJ’s Electrònica-orgànica, dansa Vogue i videoprojeccions amb RESIDUAL/GURUS. Dissabte 22 de juliol, 22 h

LES NITS DE L’AGRUPA

2PRINCESESBARBUDES Concert de música en família. Dijous 27 de juliol, 22 h

CONCERT LÍRIC Amb la soprano de Cornellà M. del Mar Humanes i Maxim Shamo al piano. Cicle Música als Castells de la Fundació Castells de Cultura de Catalunya.

PLAÇA ALMEDA LA VELLA

CINEMA A LA FRESCA

Divendres 21 de juliol, 23 h MÚSICA

Dimecres 19 de juliol, 22 h

Los Sobraos El grup celebra el vintè aniversari amb nou disc.

a la plaça de catalunya

CAPTAIN FANTASTIC Dimecres 26 de juliol, 22 h

CAÇAFANTASMES 3

cornellàinforma [15


Estiu 2017

Plans refrescants

per a aquest estiu

Combatre la calor a la ciutat és possible, tot seguit et fem algunes propostes per posar-te a resguard de les altes temperatures. Sens dubte, la més popular és agafar la roba de bany i córrer cap a les piscines municipals, però trobar raconets a l’ombra també pot ser molt gratificant i si el que necessites és refrescar-te amb una bona lectura, el teu lloc és a les biblioteques municipals.

Aprendre i divertir-se

E

ls centres cívics de la ciutat continuen oberts al juliol oferint maneres de passar-ho bé aprenent passos de ball, música, manualitats, risoterapia, pintura, cuina, fotografia, Tai-txí… qualsevol opció és bona per aprofitar els llargs dies d’estiu. Els joves de la ciutat també poden passar pel CRAJ que, com cada estiu, programa tallers diversos i ofereix orientació per trobar feines treballant de monitor de lleure, socorrista, informador turístic, etc, i assessorament per viatjar i estudiar a l’estranger, fer voluntariat i molt més. Consulteu la web municipal per a més informació www.cornella.cat.

Descans i esbarjo als parcs

C

ornellà compta amb importants espais verds que esdevenen centres dinamitzadors de la vida saludable, la promoció de la cultura i les activitats familiars. Per una banda, els parcs Can Mercader, Can Corts, Canal de la Infanta i parc de la Ribera (recentment remodelat). Per l’altra, la llera del riu, un espai lúdic i natural amb zones de passeig molt agradables, i, per últim, les places públiques de la ciutat. Els parcs de la ciutat són multifuncionals, hi podeu trobar des de zones de passeig i repòs fins a espais equipats amb jocs per a la gent gran, aparells d’exercicis per practicar esport, etc. Habitualment s’hi donen cita entitats i associacions de la ciutat per celebrar festes i actes populars. Durant les nits de juliol, els parcs participen en el programa Nits d’Estiu, i esdevenen un lloc privilegiat per gaudir de concerts i activitats gratuïtes en un entorn natural.

16] cornellàinforma

Remullar-se a les piscines

L

es piscines de Cornellà ja són a ple rendiment, tots els dies de la setmana de 10.30 a 19.30 hores. Els abonats de cada instal·lació (PELL i/o Can Mercader) poden gaudir del servei de piscina exterior de la qual són socis, però també la resta de la ciutadania pot accedir-hi a través de diferents formes: entrada puntual, abonament de temporada, o bé abonaments de 10 i 20 usos, vàlids per als dos centres fins a aconseguir l’aforament màxim permès. La temporada de piscina a l’aire lliure al PELL acabarà el 31 d’agost i a Can Mercader l’11 de setembre. Un any més s’ofereix l’entrada especial a preu reduït a partir de les 17 hores per tan sols 2 euros. Informa’t de les activitats dirigides que es fan durant l’estiu i dels abonaments i descomptes disponibles: www.parcesportiullobregat.com.


Juliol2017

Biblioteques i lectura

L

a Xarxa de Biblioteques de Cornellà ja ho té tot a punt per fer-te passar un estiu molt especial. A les seves instal·lacions gaudiràs de totes les comoditats: internet, llibres, revistes, premsa diària, música, cinema… I activitats per a grans i petits com els tallers d’escacs en col·laboració amb el Club d’Escacs Cornellà per divertir-te i posar en forma el teu cervell (17, 18 i 20 de juliol a la Biblioteca Central). Podràs descobrir com sonen els instruments (19 de juliol, a partir de 4 anys, a la BCC), conèixer personatges únics i crear el teu propi heroi o heroïna (del 4 a l’11 d’agost, a la biblioteca Sant Ildefons, a partir de 6 anys), descobrir els misteris de la màgia (del 21 de juliol al 12 d’agost a la biblioteca Marta Mata). Tot això i molt més t’espera cada tarda de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 hores, a les tres biblioteques públiques de la teva ciutat.

Lectures d’estiu Les biblioteques de Cornellà et recomanen les següents obres, que pots agafar en préstec per a aquestes vacances…

PER A INFANTS La pel·lícula de la vida Maite Carranza A partir de 10 anys Una novel·la que és tot un bany de realitat: una família de classe mitjana veu com el seu món es va enfonsant fins a ser desnonada.

Agafi’s fort el barret, senyora Jensen Diana Coromines. A partir de 7 anys

PER A JOVES

PER A ADULTS

Fora de mi Sharon M. Draper

De què parlo quan parlo d’escriure Haruki Murakami

Una nena de catorze anys, en cadira de rodes i sense poder comunicar-se amb paraules, ens obliga a repensar els nostres prejudicis.

Totes les fades del regne Laura Gallego

Repensar el mundo: 111 sorpresas DEL siglo XXI Moisés Naím

Relat fantàstic a l’entorn del món de les fades.

Recull d’articles sobre el món actual.

Aquí és on tot comença Jennifer Niven A vegades, quan coneixes algú, el món canvia.

¿Mau iz io? Carson Ellis. Entre 4 i 6 anys

Moriré besando a Simon Snow Rainbow Rowell

Ojo con los números

Barreja de novel·la fantàstica i romàntica que narra la història de Simon, un jove orfe.

Per a petits lectors

Una reflexió sobre l’experiència com a escriptor i com a lector, i sobre la literatura en general.

Más allá DEL invierno Isabel Allende L’emigració i la identitat d’Amèrica a través de tres personatges que aprendran a creure en segones oportunitats.

Recordarán tu nombre Lorenzo Silva Relat històric de l’episodi en què el General Aranguren es va oposar a l’aixecament contra la República del 1936.

cornellàinforma [17


Cultura

La Oreja de Van Gogh, Francesc Orella i Clara Segura, a la nova temporada de L’Auditori

Figuren en cartell altres noms de l’escena catalana com Mima Riera, David Selvas, Ramon Madaula, Pere Arquillué, Lluís Villanueva… i espectacles de la mà de la Cia. Corenllà Teatre i d’Aracaladanza. Ja podeu adquirir les entrades per a la nova temporada cultural prevista a la sala de Cornellà per als mesos d’octubre a desembre.

Entrades:

(Ext 1307) nstein, 51) Auditori (A. Ei h L’ de ó ci ep Rec 14 ndres de 9 a Dilluns a dive m a. icornell co www.auditor 934 74 02 02

Música

TEATRE

Dissabte 21 d’octubre

La Oreja de Van Gogh

Diumenge 3 de desembre

La gata sobre el tejado de zinc caliente 12 euros entrada anticipada / 19 euros taquilla / 10 euros grups

22 euros entrada anticipada / 29 euros taquilla / 20 euros grup

La Cia. Corenllà Teatre tancarà la temporada de tardor amb l’adaptació del gran clàssic de Tennessee Williams.

La banda de pop celebra els seus vint anys de carrera amb el seu nou àlbum “El planeta imaginario”, amb cançons que han passat a formar part del llegat del pop espanyol. Diumenge 1 d’octubre

LA TREVA 18 euros entrada anticipada / 25 euros taquilla / 16 euros grup

Sota la direcció de Julio Manrique arriba aquesta proposta sobre la vida de dos periodistes de guerra ambientada a Nova York. Diumenge 19 de novembre

ART 18 euros entrada anticipada / 25 euros taquilla / 16 euros grups

Adaptació de Jordi Galceran d’un dels fenòmens teatrals més internacionals, de Yasmina Reza. Una comèdia brillant que posarà a prova l’amistat de tres homes que semblava impossible de trencar-se.

18] cornellàinforma

DANSA Diumenge 5 de novembre

Vuelos 12 euros entrada anticipada / 19 euros taquilla / 8 euros infants Preus especials per a famílies: www.auditoricornella.com

Espectacle de dansa contemporània per a tota la família, inspirat en la figura de Leonardo da Vinci, que convida a gaudir de tots els sentits. A càrrec de la Cia Aracaladanza.


Juliol2017

Formació amb perspectiva

E

de gènere al CIRD

l Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Cornellà (CIRD) ofereix cada curs escolar un seguit de tallers i cursos de formació per a dones de la ciutat, pensats des d’una perspectiva de gènere, amb l’objectiu de millorar la seva autoestima, potenciar les seves habilitats socials i donar visibilitat a les dones que han fet història. Aquests cursos es desenvolupen d’octubre a juny, un cop per setmana, en horari de mati i tarda, són gratuïts, i les inscripcions són obertes tot l’any.

PROGRAMACIÓ

Durant el curs passat es van impartir 28 tallers i van participar-hi 520 dones en total. Els cursos es complementen amb la programació de Tardes d’Òpera al CIRD, sessions monogràfiques dedicades a les òperes més destacades així com a les grans veus, a càrrec de Marcel Gorgori, periodista especialitzat en òpera, i es realitzen tots els dimecres de 17 a 19 hores, del 4 d’octubre al 29 de novembre.

SALUT

CREIXEMENT PERSONAL

Autoestima i equilibri emocional • Atenció plena Intel·ligència emocional • Vivir, amar, aprender • Creativitat femenina • Enfoca’t, Estima’t

TALLERS CULTURALS

Les dones a la guerra civil • Història de la música clàssica • Què han pensat les dones al llarg dels segles? • Protagonistas femeninas de la historia, de la cultura y de la ciencia Taller de dona i sexualitat • Taller de nutrició • Taller especialització càncer de mama i exercici físic • Taller de fisioteràpia per a dones: sòl pelvià i abdominals hipopressives • Taller sobre salut: estrès, fibromiàlgia, ansietat

ALTRES

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones Mn. Jacint Verdaguer, 16-18 93 474 28 41 ladona@aj-cornella.cat www.cornella.cat

Aprendre sense límit d’edat a la UGG E studiar a partir dels 55 anys és possible a la Universitat de la Gent Gran de Cornellà (UGG) que, com cada any, organitza una àmplia oferta de cursos dels diferents àmbits del pensament humà. Les inscripcions comencen el 5 de setembre i el curs està repartit en dos quadrimestres de 30 hores cadascun, impartit el dimarts i dijous de 18 a 20 h. Podreu triar entre una vintena d’assignatures: Treballem la memòria;

Tècniques de comunicació i resolució de conflictes; Creixement personal; Anglès I i II; Noves tecnologies: informàtica i fotografia; Les dones i la literatura, Història de l’art: un tastet als diferents estils artístics de la Prehistòria fins a l’actualitat; L’Art: obres emblemàtiques; Geografia d’Europa: un continent divers; Astronomia; Història de la música a Venècia; Ens divertim fent matemàtiques; 15 meravelles del món: un viatge sense sortir de classe; L’antropologia sociocultural i el repte de

Tècniques personals i professionals per comunicar-nos millor • Taller de tecnologies de la informació i comunicació • Taller de cant coral • Taller de defensa personal

desxifrar la diversitat humana; Filosofia política moderna. De Maquiavel a la globalització; La dona en la cultura clàssica; Història de Cornellà de la mà del seu patrimoni històric; Història del teatre clàssic, d’Èsquil a Goethe; Història contemporània amb crispetes.

Més informació i inscripcions: C. Mossèn Andreu, 15, 3a planta (C. C. Joan N. García-Nieto) 93 376 70 11 info@cornella.uned.es www.unedbarcelona.es

cornellàinforma [19


Societat

Setmana de la dignitat

Acte central a la plaça de Catalunya.

Acte inaugural amb Jordi Évole.

Cornellà va viure les Jornades de la Dignitat del 8 a l’11 de juny, amb la participació de la ciutadania i la implicació de nombrosos col·lectius i entitats.

Activitats divulgatives i reivindicatives al carrer Miranda.

Taller de jardineria amb la Fundació El Llindar.

Concert solidari de La Factoria Musical.

Dia Internacional de les Famílies. Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música i la Societat Coral La Unió.

8a edició del Cros Popular PELL Corpus 2017.

20] cornellàinforma

Dignitat als centres educatius i les AMPA.


Juliol2017

Corpus’17

Les festes del Corpus’17 ens han deixat un munt de records i anècdotes que recollim en aquesta galeria d’imatges.

El Pregó

Corndefoc Populari

Concert de David Otero

Ball cerimonial de l’Àliga de Cornellà

Entitats

Tradicions

Nit de llums i “selfies”

Els Amics de les Arts

Holli Dolly Festival

Corpus en família

cornellàinforma [21


Societat / Edictes

E

stiu es sinònim de festa major, de festivals i de celebracions a l’aire lliure. Al juliol és el torn del barri d’Almeda que celebra la seva festa gran amb un munt de propostes lúdiques i populars per a totes les edats, organitzades per les entitats i associacions del barri. Aquest any, a més, han fet una aposta per l’art urbà i els artistes locals organitzant l’Urban Coast Cornellà, amb demostracions de grafits, Street Work Out, DJ + concerts, Micro Lliure, etc, d’11 a 21.30 hores, dissabte 22 de juliol, a la plaça de Joan Miró. Escalfaran motors amb la tradicional cursa popular del dissabte 15 de juliol i el Mercat d’Intercanvi de Segona Mà, a la plaça de Joan Miró. Durant la setmana del 17 al 20, a la plaça d’Almeda la Vella, es faran diversos tornejos de futbol sala. I el plat fort arribarà divendres 21 de juliol, amb l’actuació del grup musical santfeliuenc “Los Sobraos”, que celebrarà el seu 20è aniversari amb un concert a la plaça d’Almeda la Vella, a les 23 h. A la mateixa plaça, durant la tarda de diumenge, hi haurà ludoteca amb Toc toc jocs, tallers diversos, festa de l’escuma, correfoc i final de festa.

Viu les festes

al barri d’Almeda

Concert estel·lar amb “Los Sobraos”, animació, art urbà i tradicions populars…

Solució al càcul mental de la pàgina 27: 44

Edictes Llobregat: http://www.cornellaweb.com

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juny de 2017, ha acordat aprovar les bases particulars i la corresponent convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva per a l’exercici 2017, següent: BASES REGULADORES DE L’ACCIÓ CONCERTADA PER AL FOMENT I LA PROMOCIÓ DE PROJECTES I INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS EN MATÈRIA DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS PER SUPRIMIR LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER L’ANY 2017. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2017. Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de

22] cornellàinforma

També es troben a disposició dels interessats al Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12. Cornellà de Llobregat, 8 de juny de 2017.

EDICTE

habitatges amb protecció oficial règim general de la promoció situada al carrer Bonavista, 77-79 de Cornellà de Llobregat integrada pels habitatges i al preu que consta a l’Annex 1. Segon.- Podran participar en aquest procediment les sol·licituds inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat fins el dia de la publicació d’aquesta Resolució a la seu electrònica del Registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.

Ref: Inici procés adjudicació 11 habitatges de la promoció carrer Bonavista, 7779 de Cornellà de Llobregat.

Tercer.- Aprovar els requisits d’accés a aquests 11 habitatges qualificats amb protecció oficial de lloguer en règim general a 10 anys amb el contingut que es detalla en l’Annex 2.

Referent a l’aprovació de declarar l’inici del procediment d’adjudicació en règim de lloguer dels 11 habitatges amb protecció oficial règim general de la promoció situada al carrer Bonavista, 77-79 de Cornellà de Llobregat

Quart.- Publicar aquesta resolució al taulell d’anuncis de l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat i a la revista municipal CORNELLÀ INFORMA.

Per Decret d’Alcaldia de l´Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb número 2730/17 de data 1 de juny de 2017, ha resolt el següent: Primer.- Declarar l’inici del procediment d’adjudicació en règim de lloguer dels 11

Cinquè.- Comunicar el present acord CEVASA, PATRIMONIO EN ALQUILER, SL i a l’empresa municipal de PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA, pel seu coneixement i efectes. Cornellà de Llobregat, 7 de juny de 2017.


Juliol2017

José David García Grup Municipal CEC-CPC

Emilia Briones Grup Municipal del PSC

Autodeterminació per decidir-ho tot

Referèndum? ...Quin referèndum?

E

l passat 9 de juny es va anunciar formalment el referèndum d’autodeterminació que està previst que se celebri l’1 d’octubre. Totes les catalanes del Principat estem cridades a participar i decidir col·lectivament responent a la pregunta «Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?».

Malgrat la voluntat majoritària de la ciutadania d’exercir aquest dret, encara hi ha sectors reaccionaris que el rebutgen i opten per posar-hi impediments. És el cas del PSC de Cornellà, encapçalat per l’alcalde Balmón, que el passat 12 de juny, quan en una entrevista a Catalunya Ràdio era preguntat pel tema, responia «Referèndum? No sé de què em parla». Un absolut menyspreu i cinisme per la voluntat de bona part de la població del nostre país i de la nostra ciutat. Totes les persones tenim dret a la llibertat d’expressió i a fer públiques les nostres opinions, però quan s’ostenta un càrrec públic com és el d’alcalde de Cornellà, s’ha de fer des del respecte per totes les opcions polítiques. Per això al ple municipal del mes de juny vam presentar una moció de rebuig a aquestes declaracions contra el dret a decidir del poble de Cornellà, contra la manca de respecte de l’alcalde envers la població i perquè l’Ajuntament cedeixi espais per a la celebració del referèndum si és necessari, a més de facilitar els espais de debat adequats per garantir una representació adient per a totes les opcions. L’únic grup que es va situar del costat de la democràcia, del debat i del dret a l’autodeterminació va ser ERC. El PSC i el PP van optar per presentar mocions alternatives amb el suport de Ciudadanos, que no feien més que cridar a l’acatament de la llei, per molt que sigui contrària a la voluntat democràtica majoritària del poble. ICV-EUiA, per la seva banda, va optar per abstenir-se del debat, limitant-se a dir que se’n parla massa i que això no correspon als ajuntaments. Nosaltres ho vam deixar clar: som una candidatura plural, amb independentistes i federalistes, gent que defensa totes les opcions possibles però amb una premissa bàsica: democràcia i dret a decidir-ho tot. Que partits polítics com el PSC, el PP o Cs defensin el no a la independència és totalment legítim. El que no ho és tant és que es limitin a imposar aquesta opció sense un debat plural i sense donar veu als cornellanencs i cornellanenques. És evident que cal sortir d’aquest atzucac i que l’única possibilitat és el referèndum. Reiterem la crida que vam fer als regidors del PSC: si tenen por d’assumir les conseqüències, els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre posin-se en situació tècnica de vacances. Nosaltres, com a responsables d’aquest Ajuntament i amb les majories necessàries, convocarem junta de portaveus i ple municipal extraordinaris, cedirem els espais necessaris perquè a Cornellà es pugui votar i assumirem les conseqüències que se’n derivin. No hi ha excuses.

L’

anunci de la futura convocatòria d’un referèndum unilateral i previsiblement il·legal el proper 1 d’octubre de 2017, no es pot en cap cas confondre amb un referèndum a l’empara de la llei vigent. Nosaltres creiem que hi ha un problema d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Un problema que té profundes arrels i una causa ben concreta: l’absència de diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya, que en els darrers cinc anys no ha fet més que agreujar el problema. Però no hi ha solució unilateral, ni fora de la llei, per a aquest problema. La majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una solució a través del diàleg, la negociació, el pacte i la consulta. Un pacte que, des del nostre punt de vista hauria de servir per aprofundir i enfortir l’autogovern de Catalunya, en el marc d’una àmplia reforma constitucional. Aquest pacte hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i de tota Espanya. Volem votar en el marc de la llei, és a dir, amb garanties democràtiques. Una consulta o referèndum acordat és del tot incompatible amb la unilateralitat que practica el govern de la Generalitat. Però la realitat és que no existeix una majoria social per iniciar un procés unilateral d’independència. El 9 de novembre de 2014 ja es va realitzar una consulta que no va produir cap canvi en les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya; més enllà de les inhabilitacions polítiques i la imatge internacional d’un govern paralitzat i en crisi. Per tot això, el nostre posicionament és el següent: —Constatar que no hi ha democràcia, ni Estat de Dret, sense respectar la legalitat. —Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en el cas que demani la col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial respectant l’ordenament jurídic vigent pel que fa a les competències assignades a l’administració i a l’autoritat electoral. —Constatem que l’Ajuntament de Cornellà no és, ni pot ser cap impediment perquè se celebri qualsevol convocatòria electoral o consulta, ja que les facultats en aquesta matèria corresponen únicament al poder executiu convocant, i en relació al seu desenvolupament a l’administració electoral representada per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral, tal com preveu la LOREG. —Manifestem el nostre respecte per qualsevol mobilització que es pugui produir en relació a la defensa dels drets i llibertats de expressió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En aquest sentit l’Ajuntament vetllarà per garantir el bon funcionament amb la finalitat d’enfortir la convivència i assegurar el profund respecte a totes les expressions. —Manifestem que l’èxit o fracàs d’aquesta proposta no es pot transferir de forma irresponsable als ajuntaments, per aquest motiu expressem la nostra preocupació per la incapacitat del govern de la Generalitat i de l’Estat per evitar aquesta situació de confrontació i expressar que la via judicial no és el camí més idoni per solucionar-la. Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [23


Opinió

Raquel Albiol Grup Municipal d’ERC-AM

Daniel Martínez Grup Municipal de C’s

L’ARE de la Montesa, la recollida de residus i el Referèndum

Política cercana y útil

H

an passat dos anys de mandat a l’Ajuntament i a ERC continuem fent feina per contribuir a millorar Cornellà i les condicions de vida de tots els seus habitants. Destaquem tres temes del darrer Ple: les nostres mocions sobre la prevenció de residus i l’Àrea Residencial Estratègica del barri de la Montesa d’Esplugues, totes dues aprovades per unanimitat, i les declaracions del nostre alcalde, Antonio Balmón, a Els Matins de Catalunya Ràdio.

Les ARE són projectes urbanístics establerts el 2009 que, a canvi d’augmentar el sòl edificable perquè els promotors en treguin més profit econòmic, els obliguen a finançar serveis i zones verdes. A causa de la crisi es van aturar i no és fins ara que alguns, com la de la Montesa, a Esplugues, tornen a tirar endavant. L’ARE de la Montesa és la més densa de tot el Baix Llobregat i preveu construir 2.100 pisos a la zona compresa entre el Rayo Amarillo, l’antiga fàbrica de la Montesa i Sant Ildefons. Però tot i que és un projecte que es portarà a terme a Esplugues, Cornellà en serà afectada directament per proximitat geogràfica, tant pel que fa a mobilitat, serveis, equipaments, transport públic i a la població de la ciutat. Vam presentar la moció per coneixe’n l’estat actual i per fer un estudi que valori l’impacte que tindrà sobre Cornellà. D’inici, ERC no compartim aquest model urbanístic, que consisteix a especular, construir i massificar cada metre quadrat del terme municipal. Considerem urgent saber com ens afectarà aquesta ARE per poder-hi trobar solucions abans no sigui massa tard. Residus Vam presentar una moció per elaborar un Pla de prevenció de residus nou a Cornellà. El Pla anterior era per al període 2013-2016 i, per tant, actualment no en tenim cap de vigent, una situació que trobem força greu, atès que la neteja és un dels principals problemes de la ciutat. La moció demanava, bàsicament, avaluar el Pla de prevenció de residus 2013-2016 per conèixer objectivament l’estat actual i per fer-ne un de nou en el termini de sis mesos. Rebuig a les declaracions de Balmón El nostre posicionament a la moció de CeC-CpC de de rebuig a les declaracions de Balmón a Catalunya Ràdio en què menystenia el referèndum i posava en dubte que l’Ajuntament permeti votar l’1 d’octubre va ser el mateix que al comunicat de rebuig que vam emetre el mateix dia de les declaracions. Ho considerem una greu manca de respecte per a les persones que volen que se celebri el referèndum d’autodeterminació, independentment de quina opció triïn, i constatem que l’alcalde no representa tots els cornellanencs i cornellanenques quan menysprea la voluntat de la majoria dels catalans i catalanes de celebrar aquest referèndum, alhora que és molt greu que no es garanteixi el dret a poder votar l’1 d’octubre. El Ple va aprovar la moció alternativa del PSC amb el vot de Cs i l’abstenció d’ICV. Sigui com sigui, continuarem defensant el dret a vot de la ciutadania de Cornellà. Us desitgem un bon estiu i us esperem al setembre, ens queda molta feina a fer i us necessitem a tots i totes!

24] cornellàinforma

P

olítica cercana y útil. Así es como nuestro grupo municipal entiende que debe desarrollarse su labor en el Ayuntamiento, a pesar de que otros se dedican a debates estériles o que nada tienen que ver con la ciudad. En este pleno presentamos dos mociones. La primera de ellas, conjuntamente con PSC, PP e ICV-EUiA para dar apoyo al manifiesto de la Federación Francesc Layret – COCEMFE Barcelona sobre la accesibilidad universal en Cornellá. En Ciutadans estamos comprometidos con la supresión de barreras arquitectónicas que garantice la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno, por ello fuimos el grupo proponente de crear una mesa de trabajo para hacer un seguimiento del Plan Municipal de Accesibilidad Universal y somos de los grupos más insistentes en solicitar que se apruebe el Plan de Movilidad, pendiente desde 2012. Si recordáis, a principios de mandato, en septiembre de 2015, Ciutadans presentó nuestra primera medida en este sentido, solicitando la adaptación de todos los parques de la ciudad para los niños con diversidad funcional. La otra moción que presentamos y que salió adelante gracias al apoyo del resto de grupos municipales y con el voto de abstención de PSC y PP (recordad que los dos grupos aprobaron una moción para promocionar la marca Cornellà), trataba sobre la promoción de la artesanía y la recuperación de oficios perdidos. Porque hablar de artesanía, es hablar de tradición, de productos diferenciados, de comercio local y proximidad. Queremos impulsar una verdadera política municipal en defensa de la artesanía, de la promoción de sus productos y marcas. Una propuesta para fomentar y generar nuevas oportunidades a emprendedores con vocación artesanal, alumnos de FP de la familia artesana, parados de larga duración y discapacitados. La moción cuenta con un gran número de propuestas: la creación de una escuela taller en Can Bagaria para la formación de nuevos profesionales, aplicación de incentivos fiscales a los emprendedores y nuevos artesanos, instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat para que en nuestra ciudad haya grados formativos de la rama artesanal, cesión de espacios públicos para “coworking” y asesoramiento profesional específico. En resumen, un proyecto ambicioso, pero decidido para situar a Cornellá en el mapa de la artesanía. En la parte de ruegos y preguntas recogimos una queja vecinal sobre el mal estado del parque infantil de la calle Granada y las aceras de las calles Cádiz y Sevilla proponiendo al equipo de gobierno su actuación urgente para la reparación, sustitución de elementos daños y la adecuación de las aceras. Para finalizar, el PSC vuelve hacer gala de su falta de transparencia y sus viejos modos, ya que la oposición hemos tenido que enterarnos a través de la prensa que se van a destinar 35 millones de euros en 10 años para el proyecto Cornellà Natura. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en el despacho municipal de Can Vallhonrat o a través de correo electrónico: ciutadans@aj-cornella.cat.


Juliol2017

Daniel Serrano Grup Municipal del PP

Sergio Gómez Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

Dos años de mandato a examen

Seguim tenint propostes per millorar Cornellà

H

an pasado dos años desde las últimas elecciones municipales y es un buen momento para evaluar la gestión del Gobierno municipal. Desde el punto de vista del Gobierno socialista ya lo hemos señalado en más de una ocasión. Ni vemos proyecto de futuro para Cornellà ni vemos la ambición necesaria para seguir transformando la ciudad. No vemos nuevas inversiones que generen riqueza y ocupación. Tampoco vemos ambición para convertir la ciudad en un foco de oportunidades. El gobierno mira demasiado de reojo a la extrema izquierda y en ocasiones coquetean con ella. Error, inmenso error. De bajada de impuestos, tasas y precios públicos mejor ni hablemos. El Gobierno municipal tiene auténtica alergia a rebajar la presión fiscal después de haberla subido en mandatos anteriores. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones, especialmente en el debate de presupuestos municipales y ordenanzas fiscales, que desde el Gobierno municipal no están sabiendo aprovechar la ola de la recuperación económica que se está produciendo en nuestro país. El Gobierno de Cornellà está realizando una gestión para resistir como si la situación económica en la ciudad fuera la misma que en el periodo 2008-2013. Obviamente no lo es y eso implica que se ha de adaptar la gestión a la nueva coyuntura. Pese a que la labor del Gobierno municipal es muy mejorable, desde el PP, además de criticar su gestión municipal, también hemos hecho nuestra aportación para mejorar la vida de nuestros vecinos, y en aquello que presentaban otros partidos políticos, si lo considerábamos positivo para la ciudad, también lo hemos apoyado. A nosotros no nos importa el color político de la propuesta sino la propuesta en si misma y si es positiva la respaldamos. Lamentablemente no siempre ha ocurrido al revés. En este sentido, no contamos, por ejemplo, con el respaldo del resto de partidos para mejorar la accesibilidad al Parque de Can Mercader desde San Ildefonso así como tampoco para reabrir el apeadero de Renfe que serviría para mejorar la movilidad de las personas que residen tanto en San Ildefonso como en Almeda. Así mismo, tampoco se apoyó nuestra iniciativa para soterrar los contenedores de la basura, que sin duda nos ahorraría ver desagradables imágenes en estas fechas de calor y poca lluvia, donde cucarachas y ratas campan a sus anchas. Afortunadamente en el último pleno se aprobó por unanimidad nuestra propuesta para ejecutar un plan para la desratización de la ciudad porque hay escenas que en pleno siglo XXI no son de recibo. La limpieza de la ciudad es muy mejorable, especialmente en los meses de verano y la resignación por el calor o la falta de lluvia no son más que una excusa. Debe hacerse más. En el plano económico, nuestras peticiones de bajadas de impuestos tampoco han sido escuchadas por ningún partido (triste realidad) siendo los únicos que defendemos que en Cornellà se puede y se deben bajar los impuestos. Hagamos un presupuesto más acorde a la realidad y así podremos destinar el supuesto superávit para bajar impuestos y no para enjuagar la deuda de Procornellà. En definitiva, otro modelo de gestión y de ciudad es posible y ese modelo es el que representamos desde el Partido Popular de Cornellà. Un modelo cuyo principal objetivo es centrarse en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Porque sólo nos importas tú.

D

esprés de 10 mesos de treball participatiu, al juny el govern municipal va aprovar el Pla d’Actuació de Mandat (PAM). Tot i que anem tard, creiem que és positiu que un ajuntament compti amb un PAM; que expliqui què vol fer, quines són les seves prioritats i també que faciliti que la ciutadania opini al respecte. A diferència d’altres grups, que no han participat, nosaltres si hem volgut fer aportacions en el procés de debat d’aquest PAM. Sovint qüestionem moltes de les decisions i de les gestions del govern, però quan una cosa no ens agrada intentem generar alternatives i fer propostes. Per això, en aquest dos anys de mandat hem fet propostes al debat del reglament orgànic, al cartipàs municipal, als pressupostos municipals i a tot allò on creiem que es pot influir per transformar la ciutat. ICV-EUiA hem fet més de cinquanta aportacions al PAM, i la majoria han estat incorporades al document. Propostes adreçades a millorar el funcionament de l’Ajuntament, a prioritzar les polítiques socials i ambientals i a millorar la transparència i la participació. Hem proposat mesures com reforçar el Citilab i el seu arrelament a la ciutat, incrementar el parc d’habitatges públics i de lloguer social, apostar per la rehabilitació d’habitatges i l’oficina d’eficiència energètica, reforçar els serveis d’inclusió social o educació (oficina d’escolarització, més tarifació social, socialització de llibres i nova zonificació escolar), impulsar el recinte de Can Bagaria com a motor de la cultura, la creació i l’economia social, o concretar el Pla Estratègic de Cultura i la redefinició del projecte urbanístic de Ribera-Salines. Hem intentat que part de la proposta que tenim per Cornellà es reflecteixi en la feina que fa un Ajuntament que és de tots i totes. I seguim fent propostes. Així, el Ple de Cornellà va aprovar la nostra moció per elaborar una guia de contractació pública social. És possible establir clàusules socials en els contractes municipals amb empreses i aquesta eina s’ha de fer servir més per lluitar contra la pobresa i la precarietat. Volem que tota contractació que faci l’Ajuntament tingui criteris de sostenibilitat, d’igualtat de gènere, de condicions laborals dignes o d’inclusió de persones amb diversitat funcional. Després d’anys de debats, Cornellà, per fi, tindrà una guia de contractació com la que ha fet l’Ajuntament de Barcelona, amb una comissió tècnica que vetllarà pel compliment de les clàusules socials durant l’execució dels contractes. Per acabar explicar que en el darrer Ple Municipal vam tornar a parlar del Referèndum. Seguim defensant el que vàrem dir a les eleccions autonòmiques i a les generals i a tots els espais de debat on hem participat: la solució passa per un referèndum vinculant, amb garanties democràtiques i reconeixement. Lamentem i combatem l’immobilisme del PP però tampoc entenem l’estratègia de JxSí i la CUP. Amb una llei presentada fora del Parlament, sense possibilitat de debat, amb un cens que encara no coneixem, i una administració electoral escollida a dit faran que el Referèndum enlloc de ser una solució sigui un problema per Catalunya i, de retruc, per Ajuntaments i treballadors i treballadores públics. L’1 d`octubre pot significar moltes coses, però ara per ara no és el referèndum que nosaltres defensem i Catalunya necessita.

cornellàinforma [25


C a ine la m pl a .d al e a Ca fr Co ta esc al n lu a, Ca cer ny t st l a e l ír l ic ,

Dia a dia www.cornella.cat

T al ast Ca et st s d el e m l ic Lo ro Co s te at un Lo re c tr os , y d Ja e l zz O Lo , a es de s l C te Ca Sob as y s n ra te u M o ll Lo s er , L co ca al 2P e s de pa al ri Ni t r r n s Ca c d c st ese e el s l’A l Ba g rb ru V ud pa M isi er ta es : ca M , de us e r u Pa la u

juliol/agost

M Se er go ca na t d m ’Int à, er Ci pl ca La cl .J n is oa vi Va m n id ile e F M e a tS m ir ó an il t V iar ic : en ç

Agenda

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Danses i sons tradicionals al Castell Aules d’estudi a l’agost

El Centre Cívic Joan N. García-Nieto obrirà les aules d’estudi del 25 d’agost al 3 de setembre per als estudiants que vulguin preparar els exàmens de recuperació. També teniu les aules del Citilab obertes tot l’any, les 24 hores. Informeu-vos al 93 376 35 61.

Mercat de pagès

E

l cicle de música i dansa tradicional catalanes, Dansalfolk, tanca la programació cultural de les Nits d’Estiu. El Castell de Cornellà acull, divendres 28 de juliol, a les 22 hores, el concert de la Nova Cançó a càrrec d’Amadeu i Cia, amb Amadeu Rosell, cantant, músic i folklorista reconegut. Dissabte 29 de juliol, a les 19 hores, hi haurà l’actuació de l’Esbart Marboleny de les Preses (la Garrotxa),

una formació amb més de dos-cents dansaires distribuïts en diferents grups, que ha actuat arreu del món. Dansafolk es defineix com un festival de dansa catalana i de creació, que organitza des de fa anys l’Associació Sardanista de Cornellà amb l’afany de recuperar i divulgar els balls i les cançons tradicionals i fer-les arribar a tota mena de públic.

Ludoteca d’aigua per a les famílies B

ombolles, construccions, laberints, sons, coets… tot amb aigua! Torna la ludoteca d’aigua al Museu Agbar de les Aigües, un espai on les famílies poden disposar d’un espai de joc lliure i gratuït. Fins al 31 de juliol, podreu descobrir tot un ventall de jocs i experiències per als infants de 3 a 12 anys. L’activitat es desenvolupa de dimarts a divendres de 16 a 20 hores, el dissabte de 10 a 20 hores i el diumenge de 10 a 14 hores. El Museu Agbar és un espai viu, concebut perquè hi aflorin les diverses manifestacions i aproximacions a l’aigua a través d’una oferta d’exposicions i activitats per a tots els públics.

26] cornellàinforma

Durant els mesos de juliol i agost hi haurà Mercat de pagès al parc de Can Mercader, el diumenge de 10 a 14 hores. Un lloc de trobada entre el Parc Agrari del Baix Llobregat, agricultors i consumidors, que ofereix la possibilitat de comprar fruites i hortalisses de proximitat i de qualitat.

Voluntariat amb gent gran

A la residencia Teresa Duran necessiten voluntaris durant tot el curs per a cobrir les activitats de dijous a la tarda, del tipus jocs de taula, de 16.30 a 18 h, i divendres al matí per treure els usuaris de la residència a fer un tomb pel carrer. Us en podeu informar al Punt de Voluntariat i Solidaritat de Cornellà, al carrer de Mossèn Andreu, 17.

Celebració de la Diada Cornellà celebrarà la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, amb la tradicional ofrena floral al monument de la plaça de l’Església i posterior ballada de sardanes a càrrec de la cobla Maricel, a les 11.30 h.

Street Arts

Demostracions artístiques a la pl. del Pallars a càrrec de la pintora i il·lustradora Marta Rosell, que ens convidarà a una experiència interactiva dialogant pictòricament amb la “Nit Estelada” de Van Gogh, i amb la fotògrafa Lola de Fez aprendrem a construir una “caixa fotogràfica màgica”, el 22 de juliol, a les 19 h.

Dansa-teatre al carrer

La Cia. Mar Gómez representa Heart Wash, una curiosa història d’amor amb tres personatges: un home, una dona… i una rentadora!, i Quim Bigas, parla sobre la felicitat, l’eufòria, el benestar i la seva personificació, a Molar. Obert a tots els públics, a la plaça del Pallars, el 22 de juliol, a les 21 hores.


de lp ar c M Ca er n cat M d er e ca Pa de gè r s, a

28 29 30 31

Cornellà Civisme: patis oberts Patis oberts fins al 10 de setembre, tancats del 7 al 20 d’agost (excepte l’escola Sant Ildefons)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 Del 25 d’agost al 3 de setembre

Obren les Aules d’Estudi del C.C. Joan N. García-Nieto.

Visita guiada al CÀLCUL Museu Palau Mercader MENTAL Vine a conèixer la història de la finca Mercader i descobreix alguns dels espais de la planta noble, decorats segons el gust d’una família aristocràtica de finals del segle XIX. Cal inscripció prèvia per al pròxim diumenge 23 de juliol, a les 12 h, al telèfon 93 474 51 35.

Apunta’t al Tecnoestiu

Fins al 26 de juliol, els menors de 6 a 12 anys encara sou a temps de passar un dia jugant i aprenent al taller de tecnologia del Citilab. El preu és de 6 euros i us hi podeu inscriure enviant un correu electrònic a inscripcio@e-citilab.eu o trucant al 93 551 06 60.

Mercat d’intercanvi El Mercat d’Intercanvi i de Segona Mà s’instal·larà diumenge 17 de setembre als voltants del mercat Marsans. Simultàniament es farà el Taller d’inspecció tècnica de bicicletes, d’11 a 13.30 h.

Dones astrònomes

Descobreix les dones que han protagonitzat fites de l’astrofísica al llarg de la història i el seu paper fonamental, sovint oblidat, en els avenços en aquest camp. Al Museu Palau Mercader podeu veure la mostra “Amb A d’astrònoma”, fins al 3 de setembre.

8 – 2 x 12 – +·· 20 – 16 + 30 – 6 ·· – 2 – 10 + 4 x 1 ?

B-Retina, l’únic festival de sèrie B, torna al setembre L’ Associació B-Retina, organitzadora del festival “B-Retina, Festival de cinema sèrie B de Cornellà”, torna amb novetats, com patrocinadors de luxe, ampliació de dates, una sessió familiar especial i convidats d’excepció. OVNIS, extraterrestres, abduccions, espai sideral i molt més formaran el leitmotiv de la tercera edició del festival, sota el títol de “B-Retina 3001”, que tindrà lloc el 15, 16 i 17 de setembre. Després de dues edicions en les quals el festival s’ha pogut consolidar com a únic del seu el gènere, amplia programació i oferirà tres dies de pel·lícules, concurs de curts, homenatge especial, mercat exterior, conferències gratuïtes i més sorpreses relacionades amb el món del cinema de sèrie B i la cultura que l’envolta. Visita la web del festival: www.b-retina.cat/ca.

XXII Concurs de Narrativa de Dones Àrtemis A

fi de promoure i incentivar el paper de la dona en la societat, Fins al 21 de juliol sou a temps de l’Associació de Dones Àrtemis conèixer les noves perspectives de organitza una nova edició del pintura a l’entorn de l’anomenada Concurs de Narrativa adreçat a “pintura expandida”, a partir de l’ús de tècniques que eixamplen els límits dones. El tema és lliure i els relats tradicionals, a l’Espai d’Art Moritz. poden estar escrits en català o en castellà. Es valorarà la creació Curs de català a l’agost literària, imaginativa i innovadora. El CNL de Cornellà ofereix un curs de Les tres obres guanyadores rebran nivell Bàsic 1, en modalitat presencial, un premi de 700, 400 i 300 euros, del 7 d’agost a l’1 de setembre, de dilluns respectivament. El lliurament de a divendres, de 9.15 a 12 h. Inscripcions premis, que es fa cada any al voltant obertes fins al 21 de juliol, demaneu-ne del 8 de març, Dia Internacional informació al telèfon 93 475 07 86 o al mail cornella@cpnl.cat. Solució a de la Dona Treballadora, és un acte la pàgina 22

Plou, neva, pinta

festiu que serveix per posar en valor l’actualitat de la lluita de la dona i, alhora, per presentar el llibre amb els relats finalistes i guanyadors. Si voleu demostrar el vostre talent literari, teniu temps fins al 6 de novembre per enviar les obres, consulteu les bases a www.agenda.cornella.cat o envieu un mail a donesartemis@gmail.com.

cornellàinforma [27


Bon estiu, bona lectura

www.cornella.cat

Cornellà Informa 347 - Juliol 2017  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 347 - Juliol 2017  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Advertisement