Page 1

Abril2013 Maig2016// // 302 334

Cornellà, compromís ciutadà


334

MAIG 2016

04. Actualitat Pressupostos participatius La ciutadania podrà debatre i opinar sobre com invertir més d’1 milió d’euros del pressupost d’inversions del 2017, per promoure la transparència i la coresponsabilitat en la gestió municipal.

06. Ciutat Una àmplia majoria se sent orgullosa de viure a Cornellà El foment de la lectura, l’increment de zones verdes i els projectes culturals, les polítiques prioritàries per a la ciutadania, segons una enquesta encarregada per l’Ajuntament.

08. Espai públic Cornellà estrena un nou servei de neteja Nous vehicles de neteja i un servei més eficient són algunes de les característiques i millores del nou contracte de neteja municipal signat per l’Ajuntament per als propers anys. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Grinver Arts Gràfiques Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

14. Corpus La ciutat celebra la Festa Major Els Catarres, Chenoa i Xuso Jones protagonistes de la festa més popular, que s’anticipa aquest any amb una agenda plena de diversió, cultura i solidaritat.

18. Societat Propostes per gaudir de l’estiu Esports, jocs d’aigua, sortides, colònies, casals… tot un ventall de possibilitats perquè els infants es diverteixin i aprenguin a la seva ciutat.

21. Esports Festa per tancar la temporada esportiva El parc de Can Mercader acull un any més la Cloenda de l’Esport en Edat Escolar, el 28 de maig, per celebrar el final de les competicions dels Jocs Escolars.


“…tots els esforços que pugui fer l’Ajuntament seran insuficients si no compta amb la complicitat i el compromís de la ciutadania…”

Construïm la ciutat entre tots A

E

I, en aquesta línia, hem estrenat un nou servei de neteja amb més maquinària al carrer i més hores de servei, fruit d’acords i consens per millorar el que ja tenim. Tanmateix, tots els esforços que pugui fer l’Ajuntament seran insuficients si no compta amb la complicitat i el compromís de la ciutadania, que ha de complir amb les normes de civisme i de convivència i vetllar perquè tothom les compleixi. Sóc conscient que aquest compromís ja és àmpliament majoritari, fins i tot cada cop més persones sancionades per incivisme opten per participar en tasques en benefici de la comunitat per commutar les sancions. Hem iniciat, d’aquesta manera, un camí que hem de recórrer tots plegats, on cada idea, cada gest, és important per construir una ciutat encara millor per a tothom.

Y, en esta línea, hemos estrenado un nuevo servicio de limpieza con más maquinaria en la calle y más horas de servicio, fruto de acuerdos y consensos para mejorar lo que ya tenemos. Sin embargo, todos los esfuerzos que pueda hacer el Ayuntamiento serán insuficientes si no cuenta con la complicidad y el compromiso de la ciudadanía, que debe cumplir con las normas de civismo y de convivencia y velar para que todo el mundo las cumpla. Soy consciente de que este compromiso ya es ampliamente mayoritario, incluso cada vez más personas sancionadas por incivismo optan por participar en trabajos en beneficio de la comunidad para conmutar las sanciones. Hemos iniciado, de este modo, un camino que debemos recorrer todos juntos, donde cada idea, cada gesto, es importante para construir una ciudad aún mejor para todos.

quests dies la ciutat celebra una nova edició de la Setmana de la Dignitat, per recordar que hi ha veïnes i veïns que necessiten el nostre suport i la nostra solidaritat, i gairebé se’ns encavalca amb el Corpus, la nostra Festa Major, que aquest any ha matinat. Ha estat una cursa contrarellotge per als diferents col·lectius i entitats de la ciutat que, com sempre, fan possible que tothom s’encomani de la il·lusió i l’esperit de la festa. Estem orgullosos de la nostra gent i de la seva empenta, per això hem volgut anar un pas més enllà en l’àmbit de la col·laboració ciutadana. Es tracta d’una nova experiència de participació en els pressupostos que farà possible que la ciutadania pugui opinar sobre la destinació final d’una part de les inversions previstes en projectes per al municipi.

stos días la ciudad celebra una nueva edición de la Setmana de la Dignitat, para recordar que hay vecinas y vecinos que necesitan de nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y casi se nos solapa con el Corpus, nuestra Fiesta Mayor, que este año ha madrugado. Ha sido una carrera contrarreloj para los diferentes colectivos y entidades de la ciudad que, como siempre, hacen posible que todo el mundo se contagie de la ilusión y el espíritu de la fiesta. Estamos orgullosos de nuestra gente y de su implicación, por eso hemos querido ir un paso más allá en el ámbito de la colaboración ciudadana. Se trata de una nueva experiencia de participación en los presupuestos que hará posible que la ciudadanía pueda opinar sobre el destino final de una parte de las inversiones previstas en proyectos para el municipio.

L’alcalde Antonio Balmón


Actualitat

La ciutadania opinarà a què es destinarà el 25% A

del pressupost d’inversions

quest any, per primer cop, els ciutadans i ciutadanes de Cornellà podran opinar a quins projectes volen que es destinin part dels recursos econòmics municipals, equivalent al 25% del pressupost d’inversions de l’exercici anterior, és a dir, un total de 1.058.450 euros. La quantitat es dividirà en dues parts: 665.400 euros (62,87%) es destinaran a propostes localitzades en els barris i 393.050 euros (37,13%) a propostes que englobin tot el municipi. El procés constarà de tres fases. En primer lloc, durant el mes de maig, es faran sessions informatives, a les associacions de veïns, obertes a tota la població i als Consells Sectorials de Participació, per tal d’informar sobre el procés participatiu.

Procés de participació

El juny, s’obrirà el període de presentació de propostes. Per participar-hi només caldrà estar empadronat a Cornellà, ser major de 16 anys i estar registrat a la web dels pressupostos participatius. Cada persona podrà presentar un màxim de dues propostes, seguint uns criteris d’obligat compliment i sempre emmarcades en l’àmbit d’inversions,

és a dir, tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir. Les inversions que es proposin poden ser de qualsevol tipologia (cultural, social, esportiva, educativa, mediambiental…). Es facilitarà la participació en línia a tota la població, habilitant punts de suport digital on disposaran del suport d’una persona per a resoldre dubtes durant el procés. La segona fase serà la de valoració de les propostes presentades. Una comissió de tècnics de l’Ajuntament s’encarregarà de validar tècnicament, jurídicament i econòmicament els projectes i aprovarà aquells que siguin viables i legals, per finalment sotmetre’ls a votació popular a partir de setembre, la tercera i última fase del procés.

Per votar els projectes que superin la fase selectiva, els requisits seran els mateixos que els indicats per fer propostes. Qualsevol persona pot votar les propostes a nivell de ciutat, però només podrà votar les corresponents al seu barri. Un cop realitzada la votació es procedirà al recompte de vots dels projectes i s’informarà a la ciutadania dels resultats obtinguts. Els projectes guanyadors i amb un mínim de representativitat s’inclouran en l’expedient del Pressupost Municipal de l’Ajuntament que haurà de ser aprovat en sessió plenària.

Coresponsabilitat ciutadana La iniciativa forma part dels compromisos marcats pel govern municipal amb l’objectiu d’incentivar la intervenció de la ciutadania en la gestió municipal. Amb aquesta voluntat, en els últims anys s’han desenvolupat acords sota el nom de “Millores de Governança”, com la creació de la figura del Síndic de Greuges de Cornellà, el Consell de Ciutat o la plataforma Cornellà Opina, i endegat projectes per potenciar la transparència, com la plataforma digital Govern Obert de Cornellà. A més, al març de 2015 es va aprovar a la Junta de Govern Local l’estudi de noves propostes de “Mesures de Governança”.

Informa’t, participa i vota:

http://pressupostosparticipatius.cornella.cat 4] cornellàinforma


Maig2016

Què són les inversions? De l’1 al 30 de juny podeu presentar les vostres propostes en matèria d’inversions per a la ciutat. Una inversió pot ser la renovació i millora del mobiliari urbà, enllumenat, arbrat, zones verdes, parcs infantils; o en relació a la reposició d’infraestructures, com ara la reforma d’edificis; i en matèria d’innovació, com poden ser les aplicacions informàtiques, el desenvolupament d’APPs, webs, etc.

CENTRES DE SUPORT presencial Per facilitar la participació en línia a la ciutadania, s’habilitaran a cada barri punts de suport digital, de dilluns a divendres, amb la presència d’un informador: Ajuntament de Cornellà, Oficina d’Atenció al Ciutadà Casal de la Gent Gran d’Almeda Citilab, al barri Fatjó

L’Ajuntament organitza sessions informatives a les associacions de veïns i als Consells Sectorials de Participació

De 9 a 20 h

De 17 a 20 h

De 17 a 20 h

Centre Cultural Joan N. Garcia-Nieto, al barri de la Gavarra

De 17 a 20 h

Viver d’empreses, al barri del Pedró De 17 a 20 h Parc Esportiu Llobregat (PELL), al barri Riera De 17 a 20 h Centre Cívic Sant Ildefons

De 17 a 20 h

pRESSUPOSTOS PER BARRIS calendari

PEDRÓ 60.000 €

Presentació de propostes: De l’1 al 30 de juny Avaluació de propostes: De l’1 al 31 de juliol Votació de projectes: De l’11 al 30 de setembre

FONTSANTAFATJÓ 60.000 €

GAVARRALINDAVISTA 150.000 €

CENTRE 105.600 € RIERA 60.000 €

Pressupost total: 1.058.450 € 665.400 € (62,87%) per als barris 393.050 € (37,13%) per a la ciutat

SANT ILDEFONS 169.800 €

ALMEDA 60.000 €

CIUTAT BARRIS

cornellàinforma [5


Ciutat

ORGULLO DE VIVIR EN CORNELLÀ

Bastante 51,3%

Los más citados Parques: Can Mercader • Zonas verdes, paseos • Centros Deportivos • CAPs • Centros Comerciales • Bibliotecas • Centros educativos • Citilab

33,8% Mucho

12,3% Poco 1,5% Nada 1,3% NS/NC

El fomento de la lectura, el incremento de zonas verdes y los proyectos culturales, las políticas más prioritarias para la ciudadanía

D

os tercios de la población consideran muy importante que el Ayuntamiento desarrolle políticas para fomentar la lectura, incrementar las zonas verdes y potenciar los proyectos culturales. Esta es una de las conclusiones de la última encuesta de Gesop encargada por el consistorio, para conocer las necesidades e inquietudes de sus ciudadanos. En total se llevaron a cabo 400 entrevistas a principios de año, a personas de entre 30 y 50 años, que opinaron sobre la situación actual de la ciudad y la gestión municipal. La valoración en términos generales, es positiva y sensiblemente mejor que en la última encuesta realizada en 2012. Cornellà es una ciudad donde se encuentra todo lo que se necesita, tiene mucha vida y existe una buena

6] cornellàinforma

convivencia entre los ciudadanos. Estas son las principales cualidades del municipio, según las personas encuestadas, las cuales, a su vez, valoran positivamente la evolución de la ciudad en estos cuatro años y la integración entre barrios. La mayoría, el 85%, manifiesta sentirse orgulloso de vivir en la ciudad, concretamente un 33,8% mucho y un 51% bastante. La satisfacción de los ciudadanos con Cornellà se debe a las buenas comunicaciones y al transporte (57,3%) y la calidad de los parques y zonas verdes (20,3%), coincidiendo con la encuesta de hace cuatro años. Pero, en esta ocasión, también destacan los servicios y equipamientos que se sitúan como el segundo aspecto más positivo de la ciudad (28%). La limpieza aparece como el principal

problema de la ciudad, pero en cambio, se reduce la preocupación por la inmigración y el paro, aunque continúan entre los temas más citados juntamente con la inseguridad.

El futuro de Cornellà

En general, la población tiene una visión más optimista del futuro. Aunque la mayoría considera que la situación económica ha empeorado en los últimos dos años, un 61,5% confía en que mejorará próximamente, mientras que el 17,8% piensa que continuará igual, y sólo un 10,8% cree que empeorará más. Los encuestados se muestran conformistas ante la nueva coyuntura, comprenden los motivos de la crisis y aceptan que no se podrá volver a vivir como antes.


Maig2016

los aspectos más positivos de Cornellà Buena comunicación / 33,0 Transporte Servicios y equipamientos 7,3

57,3

20,8

Parques / Zonas verdes 8,0

20,3

Calidad de vida 7,0

16,3

Comercio

15,3

7,3

Gestión municipal La ciudad mejora

4,5

Dinamismo

2,5

NS/NC

57,3%

4,5

13,8 6,5

Urbanismo / Infraestructuras

6,3

Falta de vida, de ocio

6,3

El campo del Espanyol

5,0

Comercio

4,8

Zonas verdes

4,3

Política, gestión

3,5

Vivienda

3,3

Impuestos

2,8

Primera respuesta Suma de las tres respuestas

Los ciudadanos están satisfechos con la gestión municipal y le otorgan un 6,5 de nota media. El 45% de los encuestados la puntúan con un

14,5

Contaminación / Ruido

Economía

La gestión municipal obtiene un 6,5

15,8

Políticas sociales

10,3

Otros*

20,0

Movilidad 6,8

La buena comunicación y el transporte es lo más apreciado:

5,0

23,5

Paro 10,0

10,3

Proximidad a Barcelona

32,8

Inseguridad 9,5

22,0

Tiene de todo / Accesible 9,0

Limpieza 20,3 Inmigración (cohesión) 16,0

28,0

La gente, convivencia 12,8

Los barrios

los principales problemas de cornellà

notable y el 37,3% le da un aprobado. Sólo un 6,7% de los entrevistados suspenden la gestión municipal y un 9% le da un excelente. El transporte público y las actividades culturales reciben las mejores notas. El aparcamiento, la lucha contra el paro

Otros NS/NC

1,3 3,5 9,3

y la atención al ciudadano son los ámbitos que más mejoran respecto al 2012. La encuesta se inscribe dentro de los objetivos de dotar de mayor transparencia la gestión de la administración municipal, en el marco del programa de Govern Obert.

Todos los datos y la encuesta completa se puede consultar en http://governobert.cornella.cat

9 de cada 10

recomendarían a un amigo vivir en Cornellà Datos técnicos: 400 entrevistas presenciales realizadas el mes de febrero de 2016, organizada en tres grupos de discusión, a ciudadanos de los siete barrios de Cornellà, entre 30 y 50 años. Para la selección aleatoria se ha tenido en cuenta la distribución real de la población a partir de cuotas cruzadas de sexo y edad. Se considera que hay un margen de +/-5,0%.

cornellàinforma [7


Espai Públic

Cornellà + Neta, una tarea de todos Cornellà incorpora 20 nuevos vehículos más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente

T

odos queremos tener una ciudad más limpia, y este es también el objetivo del Ayuntamiento de Cornellà. Por un lado, mediante los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, que suponen un importante esfuerzo económico para el municipio. Por otro, mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida: con civismo y fomentando actitudes respetuosas en el espacio público. Recientemente, el Ayuntamiento ha adjudicado el nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de basura y recogida selectiva, y mantenimiento del alcantarillado municipal. Estará vigente hasta el año 2019 y supone un gasto anual de 7.388.871 euros. La adjudicación recoge una serie de mejoras respecto al contrato anterior, que redundarán en una limpieza más efectiva, más ecológica, en horarios

8] cornellàinforma

y actuaciones más adecuadas a las nuevas realidades de la ciudad.

Refuerzo de la limpieza viaria

Por un lado, se incorpora maquinaria nueva que ya hemos empezado a ver por las calles, rotulada con el lema “Cornellà + Neta”. Y además, el nuevo contrato ha permitido incrementar el número de efectivos, aumentar la frecuencia de los servicios y las horas de limpieza. El servicio de limpieza viaria se hace habitualmente por las mañanas, y se combina el barrido mecánico (con máquinas barredoras) con barrido manual, y el barrido mixto, que combina los dos anteriores y la limpieza con agua. Los equipos realizan 139 recorridos diferentes, en función del día de la semana.

Aparte de los vehículos nuevos, el contrato mantiene diversos vehículos ya amortizados del contrato anterior, como los de recogida de basura, a los cuáles se les ha realizado una exhaustiva puesta a punto de motor y renovación de chapa y pintura. También se mantienen los contenedores de basura y se incorporan autocompactadores nuevos para los tres mercados. De todos modos, es importante subrayar que mantener la ciudad limpia es una tarea colectiva, de toda la ciudadanía; por un lado, respetando nuestras calles y plazas y unas básicas normas de convivencia ciudadana, los horarios recomendados para tirar la basura, etc; y por el otro, el servicio A Prop Teu nos permite advertir de cualquier incidencia al Ayuntamiento relacionada con el espacio público para que sea resuelta en el menor tiempo posible.


Maig2016

Nuevo servicio de inspección del alcantarillado Un equipo especializado visitará las infraestructuras hidráulicas de la ciudad para inspeccionar y analizar las instalaciones y evaluar la necesidad de actuaciones de mantenimiento y obras para su correcto funcionamiento, como novedad de la contrata recientemente aprobada, y se mantiene el vehículo cuba mixto del que ya se disponía. Estas infraestructuras incluyen también los dos depósitos de laminación (en la plana del Galet y en el Camp de l’Empedrat), que recogen y acumulan agua en caso de lluvias importantes.

Ampliación de la limpieza viaria Fin de semana: Incremento del servicio los sábados y domingos, especialmente en zonas de gran uso ciudadano, que se suma a la limpieza viaria diaria de lunes a viernes en toda la ciudad. Baldeo: Ampliación del servicio de limpieza de la

calle con agua, en zonas específicas, que es más eficiente contra las manchas y los malos olores, permite actuar bajo los vehículos aparcados, y elimina el polvo acumulado.

Nueva flota más eficiente Los nuevos vehículos adaptados a las últimas normativas europeas son: más eficientes, más silenciosos, más ecológicos —algunos son eléctricos, con lo que no generan emisiones de CO2 a la atmósfera— con sistema de localización por GPS.

Limpieza bases contenedores: Se incrementa este servicio, que consiste en recoger elementos depositados junto a los contenedores y limpiar la base con agua a presión. Dos equipos mecanizados pasarán por la mañana y por la tarde. • 6 Porter eléctrico NUEVO

• 4 Vehículos de caja abierta 2 NUEVOS

• 1 Baldeadora

• 3 Hidrolimpiadores NUEVO

• 2 Barredoras con agua • 6 Barredoras NUEVO • 1 Camión brigada NUEVO

• 2 Furgón eléctrico de inspección NUEVO

Pipicans limpios cada día Como novedad, fruto de una concepción global del espacio público, cabe destacar la incorporación de un servicio de limpieza diaria, los 365 días del año, en los pipicans de la ciudad.

Limpieza interior contenedores: En especial los

meses de verano, se incrementa la frecuenca de lavado interior a los contenedores de rechazo y de materia orgánica para evitar, en la medida de lo posible, los malos olores que genera el calor.

Área estadio del Espanyol: Habrá un servicio

especial de limpieza viaria en el barrio Riera, en la zona de influencia del estadio del RCD Espanyol, en la Avenida del Baix Llobregat y alrededores, los días que haya partido u otros grandes eventos en el campo. Además, para responder a situaciones y momentos del año específicos, se activarán planes especiales de actuación: en verano –incremento del uso de la vía pública—, durante la caída de la hoja, baldeo de plazas (por la noche, en verano), y actos festivos, que dispondrán de un servicio de limpieza posterior. El horario de este último se intentará adecuar para que el ruido del equipo de limpieza, inevitable, estorbe lo menos posible al vecindario.

cornellàinforma [9


Societat

El Síndic fa deu recomanacions

a l’Ajuntament per millorar la gestió

E

l Síndic de Greuges de Cornellà, Joan Barrera, va presentar el passat mes d’abril l’informe anual de 2015, on feia esment de les 262 intervencions, entre queixes i consultes, realitzades per la ciutadania al llarg de l’any. Amb la voluntat de trobar solucions que incloguin la col·laboració entre l’administració i els diferents sectors implicats, el Síndic va oferir 10 recomanacions a l’Ajuntament, de les quals 4 s’han acceptat, una d’elles parcialment, i 6 estan pendents. Entre les recomanacions acceptades destaca la incorporació en les sancions de civisme d’un epígraf on s’informa de la possibilitat de commutar la multa per treballs comunitaris, amb l’objectiu de facilitar el coneixement d’aquesta als afectats. També s’ha tingut en consideració l’observació del Síndic de realitzar tasques de manteniment dels edificis municipals en èpoques en què les instal·lacions estiguin tancades, per evitar molèsties als usuaris, fruit d’una queixa per les olors que va generar repintar un equipament. I un dels conflictes veïnals que van arribar al Síndic es va poder solucionar de forma amistosa perquè Barrera va recomanar que es realitzés una nova reunió amb

10] cornellàinforma

el Servei de Mediació, la Unitat de Convivència Ciutadana i les parts implicades. Per últim, s’ha acceptat el suggeriment d’instal·lar proteccions en el tram d’escala que s’ha construït a la zona de la masia Can Fatjó per garantir la seguretat dels vianants. Pel que fa a les recomanacions pendents, la majoria de casos impliquen solucions a llarg termini. És el cas de tres temes vinculats amb els serveis socials, on el Síndic ha recomanat que el mantinguem informat sobre l’evolució de l’expedient. Els altres suggeriments estan relacionats amb temes d’espai públic, com la petició que es modifiqui l’horari d’instal·lació de taules i cadires a l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública per evitar sorolls, i es millori la visibilitat de la nova zona d’aparcaments de la carretera d’Esplugues amb instal·lacions de miralls per millorar la seguretat. Per últim, i en relació a un conflicte que es va produir en un partit de futbol en instal·lacions municipals, el Síndic ha recomanat a l’Ajuntament que estableixi un mecanisme de comunicació eficaç davant de situacions d’aquest tipus per actuar el més ràpidament possible.

Les recomanacions del Síndic el 2015 Acceptades: 3 Acceptada parcialment: 1 Pendents: 6 Total: 10

Oficina del Síndic Municipal de Greuges Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Mossèn Andreu, 13-19. 08940 Cornellà de Llobregat 93 376 98 94 / 900 70 40 70 93 376 35 19 sindicdegreuges@ aj-cornella.cat


Maig2016

Más de 50 personas realizarán trabajos comunitarios como sanción por incivismo

Q

15 personas ya han comenzado a realizar labores de limpieza del espacio público o voluntariado social para conmutar las multas

uince personas sancionadas por incivismo comenzaron, el pasado mes de abril, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad para subsanar la infracción cometida. En total, 55 personas sancionadas por incivismo en Cornellà se han acogido a la posibilidad de realizar trabajos comunitarios y recibir formación en materia de civismo para conmutar las multas. El Ayuntamiento estudia cada caso en particular y determina el tipo de trabajo según la sanción y la predisposición de la persona. Según el tipo de sanción que hayan cometido deberán dedicar 20, 40 o 100 horas a realizar tareas de interés público y social, tales como limpieza del espacio público (grafitis y pipicans), trabajos de limpieza en el cauce del río o voluntariado social, por ejemplo. La medida tiene por objetivo conseguir que la persona sancionada reflexione sobre las consecuencias de sus acciones, a nivel personal y a nivel comunitario, fomentando un cambio de actitud y mejorando la cohesión social.

Promover un cambio de actitud

La Ordenanza Municipal de Convivencia se actualizó en el pleno del pasado 30 de octubre de 2014, por un lado, para incorporar este programa, que permite sustituir las multas con trabajos sociales y, por otro, endureciendo algunas sanciones, a fin de actuar con mayor rotundidad ante actos vandálicos producto de nuevos hábitos sociales. Los tipos de denuncias susceptibles de sustitución por trabajos comunitarios son los que afectan a la convivencia, la limpieza y la tenencia de animales.

2.413 multas en un año El año pasado se registraron 2.413 sanciones por acciones consideradas incívicas, que sumaron un total de 302.589 euros. Las infracciones más frecuentes fueron por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, llevar el perro desatado y sin identificación censal o alterar el orden y ensuciar la vía pública. Uno de los artículos modificados hacía referencia a la prohibición total y expresa del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y espacios públicos. La ordenanza municipal prevé sanciones de 300 a 700 euros por consumo de alcohol en la calle.

cornellàinforma [11


Medi Ambient / Educació

Cornellà, finalista al Fulla Verda Europea pel compromís ambiental

L

a ciutat de Cornellà figura entre les tres ciutats europees que opten al guardó European Green Leaf (Fulla Verda Europea) 2017, el pròxim mes de juny, juntament amb la població irlandesa de Galway i Mikkeli a Finlàndia. La candidatura representa un important incentiu i, alhora, una recompensa per la tasca portada a terme en els darrers anys, per l’Ajuntament i les entitats locals, en pro d’una ciutat més habitable i sostenible. Cornellà ha estat seleccionada per la posada en marxa de diversos projectes mediambientals encaminats a la millora del rendiment energètic, els desenvolupats en l’àmbit de la mobilitat urbana i la millora de la qualitat de l’aire i el medi ambient.

El concurs de la Fulla Verda Europea es va iniciar el 2015 per la Comissió Europea per premiar el compromís ambiental de les ciutats amb una població d’entre 50.000 i 100.000 habitants i els seus esforços per promoure el seu creixement verd.

Aspectes mediambientals valorats Rendiment energètic

La ciutat ha fet una aposta per la tecnologia LED a l’enllumenat públic, incorporant l’ús d’energia tèrmica en escoles i edificis públics, així com col·locant comptadors intel·ligents d’estalvi d’energia domèstica i accions preventives a les llars de famílies desfavorides per evitar la pobresa energètica.

Cornellà Natura Mobilitat

Projectes com el bicibox, el pla director de la bicicleta i el pla de mobilitat que han suposat la creació de carrers de vianants, l’adquisició de vehicles municipals elèctrics i la instal·lació de punts de càrrega per a aquests.

Cornellà rep el segell InfoParticipa L’ Ajuntament de Cornellà ha estat distingit amb el segell InfoParticipa, el passat 20 d’abril a Barcelona. El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics

12] cornellàinforma

del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. En els darrers anys, l’Ajuntament ha anat incorporant a www.cornella.cat i al portal Govern Obert tota mena d’informació referent al consistori, l’organització municipal, el ple, els regidors, el pressupost i altres elements i indicadors destinats a fer més transparent la gestió municipal.

S’ha valorat el projecte Cornellà Natura, un pla per a millorar l’equilibri i la cohesió de la ciutat i l’àrea local mitjançant la creació de zones verdes, entre altres accions promogudes pel consistori, com ara la recuperació del riu Llobregat, l’increment i la incorporació d’horts urbans.


Maig2016

Cornellà aplicarà el sistema de tarifació social a les escoles bressol i l’escola de música municipals a partir del proper curs

A

partir del proper curs 20162017, l’Ajuntament de Cornellà posarà en marxa un sistema de tarifació social a les escoles bressol i l’Escola de Música municipals, a partir del qual les famílies pagaran els preus públics d’aquests serveis en funció de la seva disponibilitat de renda i del nombre de membres. L’objectiu de l’equip de govern és afavorir l’accés de la ciutadania als serveis i equipaments municipals en igualtat d’oportunitats, adaptant els seus preus públics a la capacitat econòmica de les famílies, i donar un servei públic més eficient i equitatiu. Per aquest motiu, el Consistori ha decidit, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA dins de l’acord per al pressupost d’aquest any, incorporar per al proper curs un sistema de tarifació que permeti, per una banda, que aquelles famílies usuàries, que ara no tenen dret a les reduccions de quota per superar el llindar màxim, paguin a partir de l’aplicació d’aquest sistema un preu més ajustat a les seves possibilitats. I d’altra banda, ampliar l’accés als serveis públics a una franja de població que actualment resten

La mesura permetrà adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies

fora del servei per raons econòmiques i evitar així els problemes que genera l’exclusió d’algunes famílies del sistema de beques actual.

Promoure la igualtat en l’accés a l’educació

Amb aquesta mesura l’Ajuntament continua treballant per garantir al conjunt d’infants de la ciutat el dret d’accés a l’etapa educativa de 0-3 anys i

d’altres serveis educatius i culturals; i s’uneix a altres projectes educatius portats a terme pel consistori, com l’estudi assistit a les escoles, l’Educar per Créixer o el Pla Educatiu d’Entorn al barri Sant Ildefons. El consistori promou un model educatiu just, inclusiu i equitatiu que permeti l’accés a una educació pública i de qualitat a tota la ciutadania, sense discriminació per qüestions econòmiques.

L’Ajuntament renova l’ús de polseres intel·ligents

per millorar la seguretat durant les excursions dels infants

L’

Ajuntament de Cornellà renovarà per a l’any vinent l’ús de les polseres intel·ligents per als nens de les escoles que ho sol·licitin, després de la bona valoració feta del dispositiu com a mesura de prevenció i seguretat. Aquest sistema d’identificació es va implementar, com a prova pilot, durant l’últim trimestre del passat curs escolar 2014/2015, per a totes les escoles de primària del municipi, des de P3 a 6è. La bona acollida va

propiciar que durant l’actual curs 2.737 alumnes d’infantil i primària de la ciutat es beneficiïn del sistema.

Polseres intel·ligents

Es tracta d’unes polseres personalitzades, intransferibles, adaptables, impermeables i de diversos colors que contenen les dades codificades i a les quals es pot accedir entrant a la web que s’indica i introduint el codi de la polsera o

mitjançant la lectura d’un codi QR. La polsera també porta escrit el número de telèfon d’Emergències (112) que connecta amb els Mossos d’Esquadra, els quals tenen accés a la informació ja que el sistema disposa del seu reconeixement i suport. El sistema d’identificació iKanguro va ser desenvolupat per dues dones emprenedores de Cornellà, Sílvia Fernández i Pilar Jiménez.

cornellàinforma [13


Corpus’16

Una cita amb la diversió, la tradició i la cultura La Festa Major arriba d’hora aquest any. Del 26 al 29 de maig podrem gaudir d’un centenar d’activitats per a tots els públics.

L

a música continua sent un dels punts forts de la festa. Aquest any, passaran per la plaça de Catalunya: la cantant Chenoa, i el grup convidat Molly Varlet, Els Catarres i el grup convidat Círculo Rojo. El pàrquing del Parc Esportiu és l’escenari de les propostes més atractives per als joves: per una banda, Aina, Amelie i Xuso Jones, i de l’altra, la Nit Sounday. Tampoc poden faltar la cantada d’havaneres i el rom cremat o les orquestres a la nit, a les places, per ballar fins a la matinada, a més de les activitats de cultura popular que ens ofereixen les entitats, com és el cas de la Festa Galega a Can Mercader, el certamen de rumbes i sevillanes o la carpa de la Peña Atlético Minas.

PRINCIPALS ACTES DEL CORPUS’16 ESPECTACLES FAMILIARS

Ds

21

de maig

Pl. de l’Església

09.30 h. VI matinades de grallers i timbalers 11 h. XXI Trobada de gegants del Corpus

Dj

26

Ajuntament de Cornellà

21.15 h. Pregó de Corpus 21.35 h. Corndefoc 2016. Colles i bèsties de foc

Propostes i espectacles per a tota la família

El programa equilibra la música adreçada a tot tipus de públic amb activitats familiars a diferents punts de la ciutat. Dins del “Corpus en família” podreu fer bombolles de sabó gegants, veure espectacles infantils, jugar al parxís o als escacs, participar en gimcanes, ballar, dibuixar i molt més. A més, la festa no seria el mateix sense les activitats més tradicionals i populars, com la mostra de catifes de flors, la trobada gegantera, els castells, les sardanes, el Populari o el Corndefoc, que aquest any compta entre les colles convidades amb els Dimonis de Factoria de So de Mallorca, on tenen una forma diferent d’entendre la festa del foc. Just abans serà el pregó, que anirà a càrrec dels Castellers de Cornellà, amb motiu del seu 25è aniversari.

14] cornellàinforma

CATIFES DE FLORS

EL PREGO


Maig2016

ELS CATARRES

CHENOA TRADICIONS MUSICA EN DIRECTE

FESTES DE FOC

DV

27

Ds

28

AINA

Dg

XUSO

29

09.30 h. Parc Esportiu Llobregat Passejada Festa Major 2016 (ruta històrica) / Gent Gran

10 h. Parc de Rosa Sensat II edició de la baixada d’andròmines

10.30 h. Rambla d’Anselm Clavé 1a Trobada de Puntaires Corpus 2016

10 h. Pl. de Sant Ildefons Mostra infantil de catifes de flors del Corpus

10 h. Pl. Lluís Companys Mostra de catifes de flors del Corpus

19 h. Pl. de Sant Ildefons Havaneres i cremat de rom amb Els Pirates

17 h. Parc de Rosa Sensat Posa’t lila al megacastell horitzontal

10 h. Mercat Centre Degustació de productes

19 h. Pl. de Catalunya

12 h. Pl. Tàrrega Festa de l’escuma amb la Cia. Tururut

+ Els Catarres

17.30 h. Parc de la Infanta Gimcana familiar “Cultures del Món” 20 h. Escola L’Areny “L’envelat del Corpus”. Corncanta, festival de cant de Cornellà 21 h. Parc de Can Mercader Gran ball amb l’orquestra “Tropicana” 22 h. Escenari del pàrquing

del PELL

18.30 h. Pl. de l’Església Populari. Cercavila i exhibició de cultura popular i tradicional 20 h. Pl. de l’Església Correfoc infantil

Círculo Rojo

21 h. Parc de Can Mercader Ball amb orquestra “Marimba” i queimada popular 23 h. Mirador de la Torre de la Miranda

Castell de focs d’artifici

22.00 h. Escenari

del pàrquing del PELL

Nit Sounday + Holi Dolly Festival 22.30 h. Pl. de Catalunya

Aina + Amelie + Xuso Jones en concert

Molly Varlet + Chenoa en concert

22.30 h. Pl. de Catalunya Ball de Festa Major amb l’orquestra Metropol

23.30 h. Pl. de Sant Ildefons Ball amb l’orquestra La Privada

CASTELL DE FOCS

Programa oficial del Corpus a: http://www.cornella.cat/ca/Corpus.asp cornellàinforma [15


Acció Social / Cultura

IV Setmana de la Dignitat, del 17 al 22 de mayo

Numerosas entidades suman esfuerzos para hacer frente A La pobreza

L

a Setmana de la Dignitat es una propuesta nacida de la treintena de entidades e instituciones que forman parte del Acuerdo Social 2012-2016, para defender la dignidad de las personas y hacer frente a la pobreza. Bajo el lema “Haz frente a la pobreza. Cornellà por la Dignidad” se organizan actividades divulgativas, reivindicativas y simbólicas, con la “D” de dignidad como protagonista.

La plaza Catalunya escenario principal El sábado 21 la plaza Catalunya acogerá una gran variedad de actividades. Por la mañana habrá la fiesta de la Ludoteca, que incluirá talleres promovidos para defender la dignidad, además de circuitos en motos y karts organizados por la Guardia Urbana y un camión de bomberos. Las jornadas concluirán el domingo 22 con la fiesta de la bicicleta y la celebración del Día Internacional de las Familias, en el parque de Can Mercader.

Acciones por la dignidad

Conferencias divulgativas Durante la semana tendrán lugar distintas conferencias. El martes el Presidente de la Taula del 3er Sector, hablará de la situación de emergencia social. Al día siguiente se tratará el tema de la pobreza energética en la Biblioteca Central y la situación vulnerable de las personas inmigradas en la sede social de la Cruz Roja. El jueves también se tratará la enfermedad de la esclerosis múltiple en una charla-debate en el Centre Cultural Joan N. Garcia-Nieto.

16] cornellàinforma

El Manifiesto por la Dignidad se leerá en un acto popular el jueves 19, delante de la sede de CC.OO., a las 12 h. Durante la semana se llevarán a cabo actividades relacionadas con el lema de las jornadas y fiestas reivindicativas por la igualdad y la diversidad. Los centros educativos participan con acciones, como el “Mural per la Dignitat” a cargo del AMPA de la Escuela SAMC, “Pintem un món millor” con los Espais Familiars Roger de Llúria y la Trepa, o el “Mural per la Pau” que organiza el Consell d’Infants de Cornellà. Además, las bibliotecas y diversas entidades de la ciudad promueven conferencias, charlas y proyecciones. Consulta toda la programación y adhiérete al MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD : www.cornella.cat/ca/ SetmanaDeLaDignitat.asp

Gran colecta de alimentos La Gran Colecta de Alimentos para la Botiga Solidària proporciona productos básicos a familias en situación de dificultad económica del municipio. Las personas interesadas en participar pueden llevar los productos a las asociaciones de vecinos, a los comercios de la entidad Cornellà Compra a Casa adheridos a la campaña, al Estadio Municipal de Atletismo y al Pabellón Sant Ildefons. LEGUMBRES COCIDAS, , SAL, AZUCAR, ACEITE, HARINA, TOMATE FRITO, CONSERVAS, GEL DE BAÑO, PAÑALES, LECHE...


Maig2016

La ciutat et sorprendrà, segueix-la al Què Fer

VENDA D’ENTRADES: CORNELLÀ ESCENA ÍLIA + CULTURA EN FAM 93 377 99 11

A Cornellà tens tot un ventall de propostes d’oci i cultura, per triar i remenar. Descarrega’t l’APP Què Fer a Cornellà al teu mòbil de forma gratuïta i accedeix a la informació en qualsevol moment i a qualsevol hora.

AUDITORI + SALA2.CAT

www.auditoricornella.com 93 474 02 02

TEATRE FAMILIAR

MÚSICA I TEATRE

PATRIMONI

Dissabte 21 de maig, 12 h Biblioteca Marta Mata

Divendres 20 de maig, 21 h Sala2.cat de L’Auditori de Cornellà

Diumenge 29 de maig, 12 h Museu Palau Mercader

Per a infants a partir de 4 anys Ruskus Patruskus us proposa un fascinant viatge per l’espai, els àtoms i les matemàtiques.

Un espectacle ple de gags i petites històries amb música de fons, on tot s’hi val.

Missió Setciències

BE GOD IS

Per a tots públics Soul, blues, reggae, swing i rock & roll, per cantar i no parar de ballar!

CHOCOLAT

Cia. Divinas us fascinaran amb les seves veus i les seves coreografies, recordant els Estats Units dels anys 30. Del 8 de maig al 24 de juliol Museu Palau Mercader

Fotos en família FOTOS EN FAMILIA

Diumenge 12 de juny, 12 h Museu Palau Mercader

Concert Música a l’època de Shakespeare Chocolat

EXPOSICIONS

Diumenge 12 de juny, 11 h Museu Palau Mercader A partir de 10 anys

Dissabte 21 de maig, 21 h Sala Ramon Romagosa

Jordi Tonietti & The Bus Band

A partir de 3 anys

El misteri de Can Mercader

Diumenge 22 de maig, 12.30 h Parc de la Infanta

Jordi Tonietti & The Bus Band

Contes clàssics al Museu Palau Mercader

Mostra fotogràfica del segle XIX fins a mitjan segle XX, quan apareix la fotografia en color. Activitat familiar complementària, diumenge 5 de juny: “El retratista ambulant al Museu Palau Mercader”.

Música a l’època de Shakespeare

Música vocal anglesa acompanyada amb la viola de gamba.

Del 19 de maig al 21 de juliol Espai d’Art Moritz

Fotollibres. Aquí i ara

Ricardo Cases, Cristina De Middel, Óscar Monzón, Aleix Plademunt, Simona Rota, Txema Salvans, Carlos Spottorno, Antonio M. Xoubanova. Coproduïda per la Fundació Foto Colectania.

cornellàinforma [17


Societat

Esplais, AMPAS y entidades deportivas organizan actividades en todos los barrios.

Actividades lúdicas y educativas para disfrutar del verano

E

l curso escolar toca a su fin y se hace patente la necesidad de actividades para que los más jóvenes puedan jugar y divertirse sin moverse de su ciudad. Los casals, campus de verano y colonias son una opción ideal para disfrutar desde finales de junio hasta principios de agosto. Las inscripciones ya están abiertas, por lo que se recomienda contactar por teléfono o correo electrónico directamente con la entidad, para conocer la edad recomendada y los horarios.

La mayoría de las escuelas y esplais de la ciudad, organizan sus propios casals, de lunes a viernes, que incluyen en ocasiones días de colonias, campamentos, excursiones o bien actividades de playa y de piscina. Los clubs deportivos también son una buena alternativa, ya que durante el verano ofrecen la posibilidad de combinar las actividades deportivas y juegos, fomentando valores deportivos, educativos, de convivencia y de trabajo en equipo.

Més informació a: www.cornella.cat 18] cornellàinforma

Parc Esportiu o Can Mercader, propuestas del PELL Un año más, el campus de verano del Parc Esportiu Llobregat (PELL) ofrece la posibilidad de escoger entre un campus más orientado a la práctica deportiva (baloncesto, fútbol, voleibol y piscina) en las mismas instalaciones, para menores entre 4 y 14 años; o un campus donde la prioridad es la naturaleza y la cultura con visitas a rincones del parque Can Mercader, disfrutando de sus piscinas, el rocódromo, etc, y dirigido a niños y niñas de 7 a 14 años.


Maig2016

Música o tecnología En la Masia de Can Tirel, la Societat Coral “La Unió” organiza, del 22 de junio al 29 de julio, unos talleres musicales que combinan la actividad creativa y artística con el juego, el teatro, las manualidades y la diversión. Pero, si lo que os inquietan son las nuevas tecnologías, el Citilab vuelve con su Tecnoestiu, del 22 de junio al 27 de julio (actividad de un día).

Casals EL PEDRÓ: CEIJ Mowgli

93 377 06 95 cijmowgli@esplai.org || AMPA Escola Sant Miquel 93 376 90 56 santmiquel.ampa@gmail.com || AMPA Escola Ignasi Iglesias 93 375 72 51 ampaignasiglesias@gmail.com || Club Bàsquet Femení Cornellà 93 375 39 38 club@basquetfemenicornella.com

RIERA: AMPA Escola Abat Oliba

93 377 90 05 ampabatoliba@gmail.com || AMPA Escola l’Areny 93 377 61 57 ampaslareny@hotmail.com || Campus del Parc Esportiu Llobregat 93 475 35 77 www.parcesportiullobregat.com || Campus Esportiu UD Cornellà 93 474 10 63 || Campus Pavelló Riera 664 662 477 (Albert) casalpavelloriera@gmail.com

SANT ILDEFONS: Club Sanfeliu-Sant Ildefons 93 338 39 13 club@sanfeliu-santildefons.org || AMPA Escola Torre de la Miranda 680 125 674 Isabel trompitxol@hotmail.com || Campus Hoquei Patins – Poliesportiu 93 376 29 43 || Campus Club Ràpid Cornellà (Handbol) 93 376 29 43 || Campus Cornellà Futbol Sala 667 489 498 627 451 852 || Campus AE Sàndor (voleivol) 93 376 29 43

ALMEDA: AMPA Escola Dolors Almeda

93 480 03 51 657 646 769 (Ester) ampadolorsalmeda@ gmail.com || AMPA Escola Martinet 627 520 489 martinet.imalleure@gmail.com || Complex Aquàtic Esportiu Can Mercader 93 475 35 80 info@complexcanmercader.com || CD Almeda 93 597 14 45 cdalmedaef@gmail.com || Bàsquet Almeda 93 474 22 11

FONTSANTA-FATJÓ: AMPA Escola Suris 93 377 74 57 ampasuris12@ gmail.com || Esplai Fontsanta-Fatjó 93 480 19 01 fontsanta-fatjo@ esplai.org || Campus Esportiu Fontsanta-Fatjó 649 968 549 (David Cuadrado) 618 082 152 (Iolanda)

CENTRE: G.E. Vol i Vol

93 377 97 66 esplaivolivol@gmail.com || AMPA Escola Anselm Clavé 93 377 43 43 ampaanselmclave@ gmail.com || AMPA Escola Els Pins 93 474 25 92 661 870 002 (Dani o Paco) ampapinscornella@gmail.com

LA GAVARRA: CEIJ Gavina

Colonias y campamentos

93 375 28 00 CEIJ Mowgli 93 377 06 95 ceijgavina@gmail.com || cijmowgli@esplai.org • GE Vol i Vol AMPA Escola Mediterrània 93 377 97 66 esplaivolivol@gmail.com 608 272 551 608 • Club Sanfeliu-Sant Ildefons 272 552 ampa. 93 338 39 13 club@sanfeliumediterrania@yahoo.es santildefons.org • Esplai Fontsanta|| AMPA Escola Jacint Fatjó 93 480 19 01 Verdaguer 93 376 60 79 fontsanta-fatjo@fundesplai.org • roser@ 639 368 305 CEIJ Gavina 93 375 28 00 llirka.com || AMPA ceijgavina@gmail.com • Escola d’Educació Especial Virolai 93 376 31 59 A8032270@xtec.cat || CB Cornellà 93 474 02 82 secretaria.basquetcornella@gmail.com

cornellàinforma [19


Societat / Esports

Fotonotícies del mes

Un recorregut per algunes de les moltes activitats culturals i d’oci que han tingut lloc durant les últimes setmanes a Cornellà.

45è aniversari de l’Esplai Mowgli.

XXIV Jordiada al Can Mercader.

Guanyadors dels Treballs de Recerca de Batxillerat.

Mostra de Punts de Llibre 2016. Festa Enxaneta a la plaça de Catalunya.

Festes del barri Fontsanta-Fatjó.

15è aniversari Factoria Musical.

20] cornellàinforma

30 Aniversari Casal de la Gent Gran d’Almeda.


Maig2016

L’entitat (+)MEC, premiada per

la seva tasca social

L’

entitat esportiva (+)MEC, Medi Ambient Excursionisme Cultura, es va constituir el 2006, amb les persones que organitzaven la Caminada Almeda-Montserrat des de l’any 1999, i des de llavors ha contribuït a fomentar l’esport com a un element de cohesió social que implica tota la ciutadania. Aquest mes de juny rebrà el Premi a la Tasca Social de l’Esport, en el marc de la Festa de l’Esport a Cornellà.

en Edat Escolar

E

l dissabte 28 de maig, a les 9 hores, tindrà lloc al parc de Can Mercader la jornada de Cloenda de l’Esport en Edat Escolar. Primer, amb el lliurament de trofeus als millors equips de la temporada i el reconeixement a les entitats i escoles que han participat a les competicions escolars organitzades per l’Ajuntament o pel Consell Esportiu del Baix Llobregat. Tot seguit, començarà la

part més lúdica, amb les activitats esportives i de lleure: tennis, pàdel, escalada, rugby, minigolf, bitlles catalanes, petanca, karate, circuit d’agilitat a cegues… i jocs d’aigua a la piscina municipal. Es tracta d’una gran festa que se celebra cada any, des de ja en fa més de quaranta, per acomiadar la programació esportiva amb tots els participants i els seus familiars.

Solució al càcul mental de la pàgina 31: 20

Can Mercader acull la Cloenda de l’Esport

(+)MEC participa en el foment d’activitats als espais naturals, gestiona l’Escola de Muntanya, així com les excursions de l’Almeda-Montserrat i Muntanyes del Baix Llobregat, de cita anual, les sortides de senderisme, ferrades i escalada. També fan activitats de cap de setmana i porten a terme 32 activitats extraescolars als centres educatius del municipi. A més, promouen el Train Running, la cursa d’obstacles protagonista de la Festa del Riu. I, per primer cop, conjuntament amb l’Ajuntament, van fer la Cursa de la Dona, en benefici del projecte de salut que l’entitat IPI COOP duu a terme a North Wollo, a Etiòpia.

El Racó de l’Art de

les Dones de Cornellà

E

l Racó de l’Art de les Dones és una iniciativa del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), amb l’objectiu de donar visibilitat a les artistes plàstiques i visuals de la nostra ciutat. Es tracta d’un espai obert a noves expressions i diàlegs sobre l’art femení, amb perspectiva de gènere, a on la sostenibilitat i el reciclatge seran presents. El CIRD cedirà mensualment un espai del seu vestíbul per acollir exposicions de petit format de les dones artistes de la ciutat. El racó es va inaugurar el passat 15 d’abril, coincidint amb el Dia Internacional de l’Art, amb Katy Pastor, artista plàstica i visual. La propera mostra programada serà la de les artistes Eva Rodríguez, dissenyadora tèxtil, i Sílvia Iruela, il·lustradora, del 17 de maig al 15 de juny.

• cornellàinforma [21


Edictes Edictes

EDICTE En conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es dóna publicitat a l’acord plenari de 31 de març de 2016, relatiu a la modificació del règim dedicació del senyor Daniel Serrano. … “Acord de 31 de març de 2016 Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, es va procedir a la determinació del règim de dedicació i de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, establint que amb efectes del dia 15 de juny de 2015 la senyora Raquel Albiol i Gilabert i senyor Arnau Funes Romero, en la seva qualitat, respectivament, de Portaveus dels Grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), desenvoluparien el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals, percebent per això una retribució bruta anual de 18.359,96 €. Aquest acord va ser posteriorment modificat, respecte del senyor Arnau Funes Romero, mitjançant nou acord plenari de 30 de juliol de 2015, pel quals es va modificar el seu règim de dedicació parcial, reduint la seva dedicació a 10 hores setmanals, i les seves retribucions a 9,179,98 € bruts anuals. Atès que, segons consta de forma expressa en aquest acord, els Portaveus de la resta de Grups municipals, o be es trobaven en situació de dedicació exclusiva, o be havien manifestat la seva voluntat de no percebre retribucions periòdiques, ni exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. Atès que segons consta a l’escrit que aquesta Alcaldia ha dirigit a la Secretaria General de l’Ajuntament en data d’avui, com a conseqüència de l’acord plenari adoptat el passat dia 26 de novembre de 2015, pel qual es va aprovar la moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP), relativa al fet que els grups municipals de la oposició gaudissin de millores tècniques i humanes que facilitessin la seva tasca, es va obrir un període perquè els diferents grups polítics municipals efectuessin les seves propostes, que ha culminat, entre d’altres, amb la proposta del Partit Popular que el seu Portaveu desenvolupés les seves funcions en règim de dedicació exclusiva. Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els articles 32 i següents del ROM, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional, dins dels límits màxims establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial. Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot excedir de 15 i que, en aquest Ajuntament, únicament es troben en aquest règim en aquests moments l’Alcaldia i un total de sis regidors i regidores que son membres de la Junta de Govern local, ostentes la condició de Tinents d’Alcalde i son depositaris de diferents delegacions de competències de l’Alcaldia. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, en el sentit que, amb efectes del dia 1 d’abril de 2016, el

22] cornellàinforma

Portaveu del Partit Popular, Daniel Serrano Coronado, desenvoluparà les seves funcions en el règim següent: • Règim: dedicació exclusiva • Retribució anual bruta: 49.900,00 € Els Portaveus de la resta de Grups municipals, o be ja es troben en situació de dedicació exclusiva i/o parcial, o be no han manifestat la seva voluntat de percebre retribucions periòdiques, ni exercir el seu càrrec en un règim de dedicació específica. Segon.- Aquest règim de dedicació i la seva corresponent retribució restarà sotmesa al règim jurídic establert als punts primer i tercer de la part dispositiva del referit acord plenari, la redacció dels quals resta complementada com a conseqüència del contingut del punt anterior i, en conseqüència, als requeriments següents: a. Aquesta retribució es percebrà prorratejada en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre. El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el següent: • Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny. • Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre. b. La percepció d’aquesta retribució serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen al punt quart de l’acord plenari de 2 de juliol de 2015 anteriorment esmentat i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Tercer.- Notificar aquest acord, pel seu coneixement i efectes, al Departament municipal de Recursos Humans i al Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular (PP), senyor Daniel Serrano Coronado, fent-li constar que s’entendrà acceptat aquest nou règim de dedicació i retribució de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. … Cornellà de Llobregat, 4 d’abril de 2016.

EDICTE En conformitat amb el que disposa els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es dóna publicitat a l’Acord Plenari de 31 de març de 2016, a la modificació de determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual: … Acord de 31 de març de 2016 Com a conseqüència de la renovació de la Corporació municipal a rel de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 2 de juliol, posteriorment rectificat mitjançant nou acord plenari de 30 de juliol de 2015, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, establint un total de 5 llocs de treball d’aquesta naturalesa, així com les seves característiques i retribucions.

Atès que dins d’aquests llocs de treball de personal eventual es van incloure els de Coordinador d’obres de projectes municipals, ocupat pel senyor Manel Castells Gasulla segons Decret de l’Alcaldia núm. 2962/2015, de 3 de juliol, i els d’Assessor/a de Polítiques d’Igualtat i Coordinador/a de Projectes d’Innovació social i urbana, que es troben actualment vacants. Atès que segons consta a l’escrit que aquesta Alcaldia ha dirigit a la Secretaria General de l’Ajuntament en data d’avui, com a conseqüència de l’acord plenari adoptat el passat dia 26 de novembre de 2015, pel qual es va aprovar la moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP), relativa al fet que els grups municipals de la oposició gaudissin de millores tècniques i humanes que facilitessin la seva tasca, es va obrir un període perquè els diferents grups polítics municipals efectuessin les seves propostes, que ha culminat, entre d’altres, amb la proposta dels Grups municipals de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C’s) i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – L’esquerra plural – Entesa (ICV-EUIA-EP-E)de disposar d’un assessor del Grup en règim de personal eventual. Atès que aquestes circumstàncies unides a la necessitat d’adequar aquest acord a la nova organització que s’està impulsant, comporta la supressió dels llocs de treball de personal eventual d’Assessor/a de Polítiques d’Igualtat i Coordinador/a de Projectes d’Innovació social i urbana, i la modificació de la denominació del de Coordinador d’obres de projectes municipals, així com la creació de quatre nous llocs de personal eventual, dos d’assessorament especial als Grups polítics, anomenats Assessors dels Grups municipals i altres dos d’assessorament d’iniciatives i programes relacionats amb la innovació social i urbana. Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest Ajuntament pot incloure a la seva plantilla un número de llocs de treball de personal eventual que no excedeixi del número total de membres de la Corporación i que segons el seu article 104, les determinacions sobre el número, característiques i retribucions del personal eventual determinades pel Ple son susceptibles de modificació, amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos anuals. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que legalment té conferides i en conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD Primer.- Modificar els punts primer a tercer de la part dispositiva de l’acord plenari de data 2 de juliol de 2015, posteriorment rectificat mitjançant nou acord plenari de 30 de juliol de 2015, els quals restaran redactats en els termes següents: … Primer.- Determinar que pel present mandat el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament serà el següent: NUMERO: 1 // CARACTERÍSTIQUES • Denominació • Dedicació: • Assessor d’obres de projectes municipals • Ordinària // RETRIBUCIONS: 59.514 € NUMERO: 1 // CARACTERÍSTIQUES • Denominació • Dedicació: • Cap de Premsa • Ordinària // RETRIBUCIONS: 42.240 € NUMERO: 1 // CARACTERÍSTIQUES • Denominació • Dedicació: • Director/a del Institut Municipal de Radiodifusió • Ordinària // RETRIBUCIONS: 39.140 € NUMERO: 2 // CARACTERÍSTIQUES • Denominació • Dedicació: • Assessors de projectes d’innovació social i urbana • Ordinària // RETRIBUCIONS: 35.000 € NUMERO: 2 // CARACTERÍSTIQUES • Denominació • Dedicació: • Assessors dels Grups Polítics municipals • Ordinària // RETRIBUCIONS: 35.000 € Segon.- La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la incompatibilitat per a la percepció d’hores extraordinàries i l’obligació d’estar a disposició de l’Alcaldia en qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament d’aquest


Maig2016

lloc de treball pugui ser compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Pública, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat. La dedicació parcial suposarà el compliment d’una jornada laboral de 16 hores setmanals i estar a disposició de l’Alcaldia en qualsevol moment en que sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament d’aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Pública, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat. Tercer.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual, serà la següent: DENOMINACIÓ: Assessor d’obres municipals // DESCRIPCIÓ: Es responsable de la coordinació dels projectes municipals d’obra pública, així com de l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia. DENOMINACIÓ: Cap de Premsa // DESCRIPCIÓ: Es responsable de la direcció i coordinació del Servei de Premsa i del seu personal, així com de l’assessorament a la Tinença d’Alcaldia. DENOMINACIÓ: Director/a del Institut Municipal de Radiodifusió // DESCRIPCIÓ: Es el màxim òrgan administratiu unipersonal de direcció del Institut, responsable del compliment de les seves finalitats i de donar compliment als objectius fixats, d’acord amb el que es preveu als seus Estatuts reguladors. Aquest lloc de treball de personal eventual estarà funcionalment adscrit a aquest Institut. DENOMINACIÓ: Assessors de projectes d’innovació social i urbana // DESCRIPCIÓ: Es responsable de l’assessorament de les iniciatives, actuacions i programes relacionats amb la innovació social i urbana, realitzar propostes relacionades amb el seu camp d’actuació, així com d’altres funcions similars que li siguin atribuïdes. DENOMINACIÓ: Assessors dels Grups polítics municipals // DESCRIPCIÓ: Es responsable d’efectuar tasques de coordinació i distribució de funcions materials als seus membres, així com d’altres funcions similars que li siguin atribuïdes pel propi Grup. … Segon.- Aquestes determinacions es subjectaran, amb caràcter general, al règim jurídic establert als punts quart, cinquè i sisè de la part dispositiva del referit acord plenari de data 2 de juliol de 2015. Tercer.- Donar a aquest acord la mateixa publicitat i difusió i en els mateixos mitjans que a l’acord plenari modificat i comunicar-lo al Sr. Manel Castell Gasulla i al Departament de Recursos Humans, als efectes legals oportuns. … Cornellà de Llobregat, 4 de març de 2016.

EDICTE Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Remodelació del Parc de la Ribera ”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 19 de febrer de 2016, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 2 de març de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7067 de data 26 de febrer de 2016, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 22 de febrer fins el 29 de març de 2016, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 22 de febrer de 2016 i el 9 d’abril de 2016, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 9 d’abril de 2016, en conformitat amb

les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 11 d’abril de 2016

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2016 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent: “Obres de construcció d’un skate-parc al carrer Sevilla de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 142.148,72€ (IVA no inclòs) i 171.999,95€ (IVA inclòs). Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats. Cornellà de Llobregat, 20 d’abril de 2016

En conformitat amb el que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 1698/16 de 19 d’abril, d’aprovació de la delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees d’actuació als membres de la Junta de Govern Local, deixant sense efectes els Decret 2798/2015, en la nova redacció donada a aquest pel Decret d’Alcaldia núm. 2802/15 de 18 de juny, el qual va ser puntualment modificat pel Decret 3171/2015, de 24 de juny. Decret d’Alcaldia núm. 1698/16 de 19 d’abril Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament, i dins de les mesures de configuració del nou Cartipàs municipal, mitjançant Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny, es va determinar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia en els membres de la Corporació durant aquest mandat, el qual, amb la modificació puntual introduïda mitjançant Decret núm. 3171/2015, de 24 de juliol, segueix vigent actualment. Atès que en aquests moments resulta necessari tornar a reconsiderar algunes de les previsions d’aquest règim general de delegacions de competències, amb l’objecte d’adequar-les a les noves necessitats de funcionament d’aquesta entitat que es plasmaran en un futur pròxim en un nou Organigrama municipal. Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, HE RESOLT

Primer.- Deixar sense efecte el règim de delegacions de competències conferit per aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny, el qual va ser puntualment modificat mitjançant Decret núm. 3171/2015, de 24 de juliol. Segon.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, amb els mateixos efectes, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada Àrea i amb els camps d’actuació que, a títol merament enunciatiu, es recullen en el punt segon de la part dispositiva d’aquesta resolució respecte de cada Àrea, als quals s’haurà d’ajustar posteriorment l’Organigrama Municipal aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 4454/2009, d’1 de juliol i ratificat pel Ple el dia 23 de juliol de 2009. REGIDOR/REGIDORA: Antonio Martínez Flor // ÀREA: Espai Públic i Convivència REGIDOR/REGIDORA: Emília Briones Matamales // ÀREA: Innovació Urbana i Presidència REGIDOR/REGIDORA: Manuel Ceballos Morillo // ÀREA: Territori i Sostenibilitat REGIDOR/REGIDORA: Rocío García Pérez // ÀREA: Cultura i Igualtat REGIDOR/REGIDORA: Sergio Fernández Mesa // ÀREA: Economia i Governança REGIDOR/REGIDORA: Montserrat Pérez Lancho // ÀREA: Educació i Política Social En tot cas, s’entendrà que l’Àrea de l’Alcaldia i la Sindicatura de Greuges d’aquest Ajuntament, s’integren en l’àmbit funcional de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. Tercer.- Aquesta delegació general comportarà, tant la facultat de direcció de l’Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, siguin necessaris per l’execució de la delegació i, en especial, les que a continuació s’indiquen, sempre que no estiguin delegats de forma expressa a favor d’un Regidor o Regidora adscrit a l’Àrea: PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA 1. Promoció, impuls i proposta dels expedients de contractació de qualsevol naturalesa, llevat els de caràcter patrimonial i d’atorgament de concessions de tota classe relacionats amb l’Àrea d’actuació. 2. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d’autorització d’obligacions relatius a la seva Àrea d’actuació, en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, incloses les subvencions, així com l’aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 3. La signatura dels documents comptables previs al reconeixement d’obligacions que no siguin simultanis als actes d’autorització i disposició de despeses, amb independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i disposició corresponguin a altres òrgans. 4. Els actes de direcció, impuls, gestió, i resolució corresponents als serveis inclosos en la seva Àrea que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i altra legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, ni atribuïdes excepcionalment a altres Àrees en els apartats següents. Sense perjudici d’això i a efectes de delimitació de l’àmbit d’actuació de cadascuna de les Àrees. Correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i les matèries següents: 1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 1.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de reparació simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l’espai públic i equipaments públics que en cada exercici

cornellàinforma [23


Edictes Edictes el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 1.2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia, a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de ser aprovat per un altre òrgan. 1.3. Autorització de les liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea que no siguin competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 1.4. Manteniment i serveis. 1.5. Manteniment d’infraestructures públiques escolars, culturals, socials i esportives. 1.6. Transports i, en general, foment de les polítiques de mobilitat urbana. 1.7. Autorització de les despeses periòdiques relatives als serveis de subministrament d’aigua, llum, gas i anàlegs. 1.8. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la col·locació de pivots. 1.9. Concessió de guals. 1.10. Concessió, modificació o denegació d’autoritzacions d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials al sòl, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques siguin necessàries per a la seva realització. 1.11. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la col·locació de taules, cadires, quioscs i establiment de venda de caràcter provisional, així com en matèria d’instal·lació de suports de publicitat, col·locació de marquesines i de veles. 1.12. Autorització de llicències d’ocupació d’espais privats amb la col·locació de taules i cadires. 1.13. Recollida d’animals de la via pública. 1.14. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb la tinença d’animals potencialment perillosos. 1.15. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora en matèria d’animals de companyia i de gossos potencialment perillosos. 1.16. Direcció i actes governatius relacionat amb els Mercats Municipals. 1.17. Obertura d’establiments. En aquesta matèria, a més d’assumir les competències relacionades amb la tramitació i resolució dels permisos ambientals i les activitats sotmeses a règim de comunicació, incloses les autoritzacions i llicències urbanístiques vinculades a aquestes, assumirà també tot el que es relaciona amb els controls periòdics i les revisions de les activitats en funcionament, expedirà les llicències d’obertura, els permisos i llicències municipals ambientals i les llicències i autoritzacions urbanístiques a elles vinculades, així com les seves modificacions, un cop hagin sigut atorgades per l’òrgan municipal competent i assumirà íntegrament la potestat sancionadora en matèria d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions, i en matèria d’horaris comercials previstos en la Llei 8/2004, de 23 de desembre. 1.18. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels horaris màxims d’establiments públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la Llei 10/1990, de 15 de juny, així com la realització d’espectacles i activitats de caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 239/1999, de 31 d’agost. 1.19. Prefectura superior de la Guardia Urbana, seguretat ciutadana i circulació. 1.20. Protecció Civil. 1.21. Llicència per a la instal·lació de reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 1.22. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb les targetes d’aparcament per a persones amb disminució –individuals i col·lectives- a que es refereix l’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, i de les altres mesures regulades per aquesta norma per a facilitar el

24] cornellàinforma

desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 1.23. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora en matèria dels establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, trànsit o per l’incompliment de les Ordenances Municipals de caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència a l’Alcaldia. 1.24. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia per ordenar la inspecció, incoació i tramitació d’expedients administratius sancionadors per incompliment de les previsions contingudes al Títol Sisè del Reglament General del Servei Metropolità d’abastament domiciliari d’aigües a l’àmbit metropolità, que regula les situacions d’excepcionalitat o d’emergència de sequera. 1.25. Autoritzacions relatives al repartiment de publicitat i propaganda, realització d’activitats no permanents en locals tancats i activitats recreatives i espectacles a l’aire lliure. 1.26. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 2. ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA 2.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació no relacionades amb equipaments públics que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 2.2. Impuls, gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals relacionades amb el pla d’actuació Cornellà Natura que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 2.3. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de ser aprovat per un altre òrgan. 2.4. Autorització de les liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea, que no siguin competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors i Regidores). 2.5. Impuls, gestió, direcció i control dels programes dirigits a establir noves formes de gestió dels serveis municipals relacionats amb la protecció social i preservació de l’espai públic, en concret el programa d’actuació A prop Teu, i el relacionat amb la creació dels districtes d’innovació social i urbana. 2.6. Polítiques de nova ciutadania i de mediació comunitària. 2.7. Comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament, de les empreses municipals i dels seus ens instrumentals. 2.8. Coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal, que es determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia i, específicament els següents: a. Els relatius als projectes i programes inclosos dins del marc de l’acord amb la Diputació de Barcelona de Xarxa de Governs Locals. b. El Pla integral de Fontsanta. c. Els Premis Ciutat de Cornellà. 2.9. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació per a promoure actuacions de desenvolupament econòmic i cohesió social, i en concret el relacionat amb l’Acord Social. 2.10. Impuls, direcció i gestió del Consell de Ciutat. 2.11. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació a desenvolupar a Can Bagaria. 2.12. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement. 2.13. Serveis d’informació i atenció a la ciutadania i Registre d’entrada sortida de documents. 2.14. Informàtica. 2.15. Pla d’implantació de l’Administració electrònica. 2.16. Pla Govern Obert. 2.17. Unitat de Transparència. 2.18. Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus

ens instrumentals vinculats presents i futurs. 2.19. Activitat estadística i vist-i-plau dels certificats d’empadronament. 2.20. La política de seguretat documental i digital. 2.21. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3.1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer establiment, reforma o gran reparació d’equipaments públics que en cada exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea. 3.2. En relació amb les obres de la seva Àrea la competència contractual de les quals correspongui, per delegació d’aquesta Alcaldia, a la Junta de Govern Local, l’aprovació dels Estudis de seguretat i salut, la conformitat dels plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que per això sigui necessari adjudicar un contracte d’assistència que per la seva quantia hagi de ser aprovat per un altre òrgan. 3.3. Autorització de les liquidacions provisionals d’obres incloses a la seva Àrea, que no siguin competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 3.4. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic. 3.5. Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de gestió. 3.6. Edificació, que inclou, entre altres matèries, la tramitació, concessió, modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències urbanístiques i altres autoritzacions, i el control de l’activitat relacionada amb les declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes al Reglament de Protecció de la legalitat Urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig i a les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, excloses les llicències d’obres majors, així com l’expedició d’aquestes últimes, un cop atorgades per l’òrgan competent. 3.7. Llicències i autoritzacions relatives a ocupació de la via pública o de terrenys d’ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular, i entre altres, la instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i descàrrega, guals per a obres, etc. 3.8. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 3.9. Vist i plau dels certificats de qualificació urbanística, d’obra nova i antiguitat, de compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 3.10. Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d’imposar les corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit. 3.11. Gestió, direcció i execució de les activitats municipals relacionades amb l’àmbit de l’habitatge. 3.12. Impuls, gestió, direcció i execució de Projectes estratègics i Plans d’actuació integrals relacionats amb la planificació urbanística. 3.13. Patrimoni municipal. 3.14. Cementeri. 3.15. Gestió, direcció i control del medi ambient. 3.16. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del canvi climàtic, ambientalització de les compres i contractes municipals, etc.). 3.17. Impuls, coordinació i seguiment dels Plans de sostenibilitat municipals (Pla d’Acció Ambiental, Pla d’Acció d’Energies Sostenibles, etc.). 3.18. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’eficiència energètica. 3.19. Impuls i foment de la mobilitat sostenible elèctrica i en bicicleta. 3.20. Comunicació i educació ambiental. 3.21. Gestió dels Horts urbans municipals en tots aquells aspectes que no afectin al règim jurídic de la concessió ni a la seva titularitat. 3.22. Exercici de la potestat sancionadora en matèria de residus industrials, excloent les deixalles i els residus sòlids urbans. 3.23. Sanitat i Salut pública.


Maig2016

3.24. Consum. 3.25. L’exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora en les matèries següents: a. Vigilància alimentaria, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries dels aliments, les aigües de consum, els establiments comercials minoristes dels sectors alimentaris, els mercats municipals i els establiments de restauració col·lectiva, inclosos tant els de caràcter comercial com social, així com respecte de la formació sobre manipulació d’aliments. b. Sanitat ambiental, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries i de salubritat d’edificis i locals destinats a habitatges o llocs de convivència humana, tales com poliesportius, escoles, perruqueries i saunes, campaments turístics, nuclis zoològics, etc. 3.26. Control de les condicions higiènic sanitàries per a la prevenció de la legionel·losis i exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora en aquesta matèria, així com l’elaboració i control del cens de les instal·lacions i els programes d’autocontrol corresponents. 3.27. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 4. ÀREA DE CULTURA I IGUALTAT 4.1. Impuls, gestió i coordinació dels programes d’actuació relacionats amb les polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura. 4.2. Gestió i direcció del projecte Cornellà Ciutat de la Lectura. 4.3. Gestió i direcció dels equipament públics municipals destinats a Biblioteques. 4.4. Gestió i direcció del Pla de Biblioteques Municipals, Espais de lectura i Aules d’estudi. 4.5. Impuls d’activitats, gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis culturals, i Sales d’Exposició. 4.6. Redacció de plans d’actuació d’intervencions, propostes d’activitats, difusió i foment cultural del Patrimoni Històric–Artístic. 4.7. Organització d’activitats culturals i lúdiques. 4.8. Gestió i administració del Museu Can Mercader, dels béns adscrits a l’Àrea i dels béns municipals inclosos en el Catàleg d’edificis d’interès arquitectònic. 4.9. Polítiques d’Igualtat. 4.10. Impuls, gestió i direcció de l’Escola Municipal de Música, l’Escola d’Humanitats, la Universitat de la Gent Gran, i la Universitat Nacional d’Educació a Distancia. 4.11. Impuls, gestió i direcció del Centre d’Interpretació de la Història de la ciutat, i programes de la Memòria Històrica. 4.12. Activitats relacionades amb el món de la joventut, en especial pel que fa a la coordinació interdepartamental. 4.13. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil. 4.14. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut. 4.15. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat. 4.16. Gestió dels programes de ludoteques. 4.17. Organització d’activitats dirigides a la joventut. 4.18. Foment de la política lingüística. 4.19. Seguiment i control de l’aplicació del Reglament municipal per l’ús de la llengua catalana. 4.20. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 5. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA 5.1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa, llevat els de caràcter patrimonial i d’atorgament de tota classe de concessions, quan la seva quantia no excedeixi dels límits següents: 5.1.1. Respecte dels contractes administratius típics, fins als límits previstos en cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

5.1.2.Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 30.000,00 euros. Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat dels actes de promoció, impuls i proposta i els d’autorització de les obligacions corresponents, que corresponen als Regidors i Regidores de cada Àrea en els termes previstos en aquest decret. 5.2. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d’autorització (llevat d’aquells que hagin estat delegats en una altra Àrea d’Actuació), disposició i reconeixement d’obligacions, en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, incloses les subvencions, així com l’aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 5.3. Disposició i reconeixement d’obligacions en relació amb les liquidacions provisionals d’obres, quan no siguin de la competència d’altres òrgans (Junta de Govern Local i Regidors o Regidores). 5.4. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 5.5. Inspecció tributària. 5.6. Recaptació tributària. 5.7. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer. 5.8. Coordinació econòmica dels Organismes Autònoms. 5.9. Planificació, proposta i gestió pressupostària. 5.10. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic. 5.11. Vist i plau dels certificats de béns. 5.12. Vist i plau dels certificats d’altes i baixes d’activitats econòmiques. 5.13. Imposició de sancions (incloent multes) derivades d’expedients sancionadors que s’incoïn a partir de l’ incompliment de les obligacions tributàries. 5.14. Reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a cap altre òrgan, excepte que siguin de pagament anticipat. 5.15. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les aportacions a Organismes Autònoms i Societats Municipals i a les aportacions obligatòries a entitats a les que pertany la Corporació. 5.16. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses financeres i amortitzacions. 5.17. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en aquells supòsits que no correspongui a cap altre òrgan. Quan es tracti d’actes d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions referits a les altres Àrees de delegació previstes en aquest Decret, anirà precedit, necessàriament, de la signatura dels corresponents documents comptables pels regidors o regidores de l’àrea afectada, actes d’impuls previ sense els quals no es podrà aprovar cap acte d’autorització i disposició de despeses, ni de reconeixement d’obligacions. 5.18. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitats empresarials i suport al comerç. 5.19. Justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa i les ordres de reposició d’aquestes. 5.20. Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió econòmica i financera en general. 5.21. Contractació i Compres. En aquesta matèria assumirà la presidència de totes les meses de contractació de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònomes i la capacitat de proposta d’acords als òrgans col·legiats municipals. 5.22. Coordinació de les Empreses Municipals en matèria econòmica i de personal. 5.23. Assessoria Jurídica. 5.24. Diligenciació dels llibres oficials d’Actes acreditatius de l’adopció d’acords pels òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets de l’Alcaldia i d’informes jurídics de la Secretaria General. 5.25. Vist i plau dels certificats de resolucions i acords municipals i dels altres certificats que no hagin sigut objecte de delegació a favor d’altres membres de la Junta de Govern Local. 5.26. Autorització, disposició i reconeixement

d’obligacions en relació amb les despeses periòdiques relatives als serveis de subministrament de telèfon. 5.27. Arxiu. 5.28. Política i gestió de personal. 5.29. Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de responsabilitat patrimonial de competència de l’Alcaldia. 5.30. Turisme. 5.31. Ordenació i autoritzacions relacionades amb l’ús i transformació de totes les dependències municipals afectes als serveis municipals, incloses les que no tenen la condició d’equipaments municipals de caràcter social, esportiu i cultural. 5.32. Coordinació de processos electorals. 5.33. Pla d’Organització i reforma administrativa. 5.34. Redacció, i coordinació del seguiment d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal. 5.35. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament. 5.36. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. 6. ÀREA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL 6.1. Impuls, gestió i direcció dels programes i plans d’actuació relacionats amb l’aliança cívica contra la pobresa. 6.2. Impuls, gestió i direcció per a promoure el pla integral de protecció de la infància i adolescència. 6.3. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes, llevat de les funcions delegades a altres àrees. 6.4. Gestió i direcció de les activitats en els edificis públics destinats a activitats educatives i culturals. 6.5. Gestió i direcció dels programes municipals relatius als Instituts d’Educació Secundaria. 6.6. Foment de polítiques de suport a la Família. 6.7. Gestió de les polítiques d’acció social. 6.8. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de Serveis Socials. 6.9. Coordinació i seguiment de la gestió relacionada amb La Fundació per a l’atenció a persones dependents. 6.10. Gestió i direcció de la formació ocupacional. 6.11. Gestió i direcció dels Plans d’Ocupació promoguts o gestionats per l’Ajuntament. 6.12. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 6.13. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. Quart.- Efectuar a favor dels Regidors que a continuació es relacionen una delegació específica d’atribucions respecte dels assumptes següents: REGIDOR/REGIDORA: José Manuel Parrado Cascajosa // ASSUMPTE: Acció Comunitària i Esports. Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció política dels Departaments afectats a la gestió d’aquests assumptes, com la gestió de la matèria concreta a que aquest abasta, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets que siguin necessaris per l’execució d’aquesta delegació i, en especial, les que a continuació s’indiquen: 1. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d’autorització d’obligacions relatius a la seva Àrea d’actuació,, en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost incloses les subvencions, així com l’aprovació de les bases particulars regulares de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 2. La signatura dels documents comptables relacionats amb els actes d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions relatius a l’assumpte, en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost, incloses les subvencions, així com la aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 3. La signatura dels documents comptables previs al reconeixement d’obligacions quan no siguin simultanis als actes d’autorització i disposició de

cornellàinforma [25


Edictes / Opinió Edictes despeses, amb independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i disposició correspongui a altres òrgans. 4. Els actes de direcció, impuls, gestió i resolució corresponents als serveis afectats a la gestió dels assumptes a que es contrau la delegació que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències indelegables a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, ni estiguin delegades a favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, ni atribuïdes excepcionalment a altres Àrees per aquest Decret. 5. Gestió i direcció del Centre de Recursos per les Entitats ciutadanes. 6. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana. 7. Coordinació de l’activitat desenvolupada als barris per les Regidores i els Regidors de Districte. 8. Impuls, direcció i gestió dels programes d’Acció Comunitària d’abast general. 9. Foment de la política municipal en matèria de cooperació i solidaritat. 10. Activitats relacionades amb el món de l’esport. 11. Gestió i direcció dels equipaments i altres instal·lacions municipals de caràcter esportiu. 12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora. Cinquè.- Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, senyors/ senyores Raquel Albiol i Gilabert, Vidal Aragonés Chicharro, Emilia Briones Matamales, Angel Camacho Hervás, Manuel Jesús Casado Ruiz, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Arnau Funes Romero, Jorge García Mulet, José David García Muñoz, Rocio García Pérez, Sergio Gómez Márquez, Maria del Carmen López Alvarez, Anna Clara Martínez Fernández, Antonio Martínez Flor, Daniel Martínez Rodríguez, Aurora Sánchez Mendo, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho, Maria Josefa Ruiz Tienda, Francesc Sànchez i García, Daniel Serrano Coronado, Enrique Vanacloy Valiente, les competències que l’article 51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través del Gabinet de l’Alcaldia. Sisè.- Les competències delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que preveuen els articles 166 i següents del ROM i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: … Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm …, de data ………………, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de ………………… … Les resolucions que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executives i presumptament legítimes, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. Setè.- Aquest Decret tindrà efectes a comptar del dia 25 d’abril de 2016, llevat del que es refereix a les

26] cornellàinforma

delegacions números 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.13, 3.14 i 5.35 del punt tercer de la seva part dispositiva, que iniciaran la seva vigència el dia 1 de juny de 2016, data fins la qual es continuarà aplicant respecte d’aquestes matèries el règim de delegacions actualment vigent. En conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 179.d) del ROM, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient. Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Novè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. Desè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Cornellà de Llobregat, 20 d’abril de 2016.

EDICTE En conformitat amb el que disposa els articles 104 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 1736/16, de 21 d’abril, de nomenament del personal eventual: … “Decret d’Alcaldia núm. 1736/16 de 21 d’abril Com a conseqüència de la renovació de la Corporació municipal a rel de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 2 de juliol, posteriorment rectificat mitjançant nou acord plenari de 30 de juliol de 2015, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, establint un total de 5 llocs de treball d’aquesta naturalesa, així com les seves característiques i retribucions. Atès que aquest règim ha sigut recentment modificat mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 31 de març, entre d’altres aspectes, amb la creació de quatre nous llocs de personal eventual, dos d’assessorament especial als Grups polítics, anomenats Assessors dels Grups municipals, i altres dos d’assessorament d’iniciatives i programes relacionats amb la innovació social i urbana, d’acord amb el que disposen

els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, 12 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril i 23.3. del ROM. Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l’article 9 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d’aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que hagin d’ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel Ple de la Corporació. Per tot això, aquesta Alcaldia, vistes les propostes efectuades pels Portaveus dels Grups municipals de Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C’s) i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – l’Esquerra Plural – Entesa (ICV-EUIA-EP-E) i en ús de les atribucions que em confereix l’article 22.2.2 del ROM, HA RESOLT Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, a les persones que a continuació es relacionen, per ocupar els llocs de treball que així mateix s’especifiquen: CÀRREC: Assessora de projectes d’innovació social i urbana // RETRIBUCIÓ: 35.000€ // NOM I COGNOM: Maria del Pilar Rascón Fernández CÀRREC: Assessor del Grup Municipal de C’s // RETRIBUCIÓ: 35.000€ // NOM I COGNOM: Pablo Enrique Heerdt Aznar CÀRREC: Assessora del Grup Municipal d ICVEUiA-EP // RETRIBUCIÓ: 35.000€ // NOM I COGNOM: Claudio Carmona Vargas Segon.- Aquests nomenaments tindran efectes a comptar del dia 25 d’abril de 2016, amb excepció del conferit a favor de la senyora Maria del Pilar Rascón Fernández, que tindrà efectes el dia 1 de maig següent. Tercer.- Establir pels esmentats llocs de treball la dedicació i descripció que consta en la part dispositiva de l’acord plenari de 31 de març de 2016, pel qual es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal eventual d’aquesta Corporació. Quart.- Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d’Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que estableix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya. En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. Cinquè.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al Ple del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni compte puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi produeixi. Sisè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. … Cornellà de Llobregat, 21 d’abril de 2016.


Maig2016

Maria Josefa Ruiz Grup Municipal CEC-CPC

Emilia Briones Grup Municipal del PSC

Racisme, ni a l’Ajuntament ni enlloc!

Nueve de cada diez y presupuestos participativos

A

mb independència que haguem nascut a Andalusia, a Catalunya, a l’Equador, a Extremadura, al Marroc o a l’altra punta del món, tots i totes som una única Cornellà. Aquesta ciutat l’hem construïda colze a colze, des de la solidaritat i el suport mutu, però encara hi ha qui pretèn veure problemes de convivència on no n’hi ha per tal de dividir-nos. No empadronar també és racisme El PSC, malgrat presentar-se com a progressista, és un dels primers a aplicar polítiques racistes i xenòfobes des del govern. Així, exclou de l’empadronament a molts cornellanencs, cosa que els deixa fora de drets fonamentals com la salut, malgrat que la llei garanteix el dret –i l’obligació– de tothom a estar empadronat. En una moció d’ICV-EUiA sobre el dret a la salut fèiem una esmena per garantir l’empadronament per a tothom, però PSC, C’s i PP votaven en contra. Els requisits abusius són racisme Molts no poden empadronar-se, però molts d’altres tampoc no poden accedir a ajuts i serveis públics per la imposició de requisits com l’empadronament durant cinc anys. Al març presentàvem una moció per eliminar aquest requisit pel que fa als ajuts als estudis universitaris: el PSC votava en contra dient que els requisits els havien fet docents; PP i C’s també votaven en contra, no fos cas que això convertís Cornellà en un «oasi» o «paradís en la terra». Fins i tot el Síndic de Greuges alertava sobre aquesta situació i proposava a la seva memòria que s’eliminés el requisit de cinc anys per accedir a habitatge social. Per al PP, això situaria Cornellà en un «clar desavantatge». Però que hi hagi qui no pot accedir a un sostre no sembla ser cap desavantatge. Els nascuts aquí no fan soroll; la resta, no se saben comportar Al mateix Ple en què el Síndic presentava la seva memòria, el PP –els mateixos que van basar la seva campanya en el «no a la gran mezquita»– deia sorprendre’s per «la reduïda proporció de casos per qüestió de convivència» i denunciava que aquestes qüestions eren culpa dels locals d’oci i de «persones que procedeixen d’altres països i que no entenen que el que és normal als seus països aquí no ho és», per acabar reblant que «han d’adaptar-se». «¿Con disfrazarme de moro es suficiente?» També aquest mes d’abril, el portaveu de C’s, davant l’explicació en una Comissió Informativa d’uns ajuts per a persones en risc de vulnerabilitat, preguntava quins eren els requisits amb una expressió, si més no, curiosa: «¿Amb disfressar-me de moro és suficient?». No deixa de ser un exemple més del discurs racista que tenim als ajuntaments i que no podem tolerar que es normalitzi. Per unes festes populars lliures de masclisme, racisme, homofòbia i transfòbia Finalment, us volem desitjar un bon Corpus. Unes festes que, com a espai de llibertat, expressió i ruptura amb la quotidianitat per trobar-nos, passar-nos-ho bé i socialitzar-nos, no poden ser un espai de normalització de tota mena d’agressions injustificables. És per això que us animem a plantar cara i disfrutar d’unes festes lliures d’agressions!

M

ientras la ciudad celebra la IV Semana de la Dignidad, una reivindicativa semana repleta de actividades para concienciar a la población sobre la necesidad de plantar cara a las desigualdades y a la situación de precariedad actual, y justo después la Fiesta Mayor de Cornellà, quiero explicaros varias cosas. El 85% de la ciudadanía preguntada se siente orgullosa de vivir en la ciudad, concretamente un 33,8% mucho, y un 51% bastante. 9 de cada 10 recomendarían a un amigo vivir en Cornellà. Hoy Cornellà es una ciudad donde se encuentra todo lo que se necesita, tiene mucha vida y existe una buena convivencia entre los ciudadanos. Estos son los principales atributos del municipio según la encuesta realizada por GESOP para conocer preocupaciones e inquietudes de una parte de la ciudadanía. La lectura, el incremento de zonas verdes y los proyectos culturales, son las políticas más prioritarias para la ciudadanía. La gestión municipal se puntúa con un 6,5 de media. Éstas son algunas de las conclusiones de la encuesta que puedes conocer en detalle a través de esta web gobernobert.cornella.cat. La verdad es que en la encuesta se refleja el compromiso de la ciudadanía, demostrado cada vez que se organizan actividades o iniciativas en la ciudad. Por ello, y para mejorar nuestra gobernanza, en los últimos años hemos puesto en marcha diferentes mecanismos: A prop teu que ha permitido codiseñar 700 microproyectos en el espacio público ya está consolidado o el Cornellà Opina que en un mes volveremos a reactivar. Pero hoy os quiero hablar de los presupuestos participativos que ponemos en marcha.

Para el presupuesto del 2017, hemos decidido que un 25% del presupuesto de inversiones del año anterior, se confeccione con la participación directa de la ciudadanía. Así, 1.058.450 euros se destinaran a proyectos de inversiones para Cornellà y para cada uno de sus barrios, propuestos por los propios vecinos y vecinas. Cualquier persona mayor de 16 años podrá presentar a partir del 1 de junio en la web pressupostosparticipatius.cornella.cat sus proyectos y en septiembre serán votados. Así los que obtengan mayor representatividad se incorporarán a los presupuestos del 2017. Aparte de la plataforma digital que centralizará todo el proceso, se habilitará un punto en cada barrio para asesorar y ayudar presencialmente a personas que necesiten ayuda. También quiero explicaros que Cornellà es, junto a las ciudades irlandesa de Galway y finlandesa de Mikkeli, finalista para obtener el premio de la Hoja Verde Europea 2017. El premio Capital Verde Europea se concede todos los años a una ciudad europea con un historial probado de elevados estándares medioambientales y que está comprometida con el desarrollo sostenible futuro. Es un buen reconocimiento al Cornella Natura y al trabajo desarrollado hasta la fecha en este ámbito. Y para acabar, Bon Corpus!! Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat, y ¡nos vemos por la ciudad!

cornellàinforma [27


Opinió

Raquel Albiol Grup Municipal d’ERC-AM

Jorge García Grup Municipal de C’s

Un any en perspectiva

En defensa de un Cornellá ético

E

l 24 de maig farà un any de les eleccions municipals, un any que com ja esperàvem, ens havia de portar i ens ha portat, molts canvis. En l’àmbit municipal el PSC perdia la majoria absoluta que tenia des de feia 30 anys, i entraven noves formacions polítiques al consistori, com Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, essent segona força i C’s tercera. ERC vam tornar al consistori amb dos regidors, el Francesc Sànchez i jo mateixa, essent quarta força per davant d’ICV-EUiA i el PP. Aquesta correlació de forces amb el govern en majoria simple, és més plural i representatiu de la ciutat. I s’evidencia en la variabilitat de propostes, enfocs i dinàmiques. Es podria esperar que al no tenir majoria absoluta el PSC, si tota l’oposició ens possèssim d’acord es podria condicionar més a l’equip de govern, però de moment no ha estat possible: per una banda els socialistes governen com si tinguessin majoria absoluta i en decissions clau, acaben comptant amb el suport d’ICV-EUiA o de C’s o del PP. Mirant enrere i fent balanç d’aquest any de legislatura, podem dir que hem fet molta feina però ens en queda molta per fer. Continuem treballant per un Ajuntament més obert i participatiu, incidint perquè la ciutadania tingui més pes i decisió en temes clau de la ciutat. Treballem perquè els pressupostos siguin els de tots i no tan sols els d’uns quants, treballem perquè els comptes del consistori i de les empreses municipals siguin clars. Treballem perquè Cornellà sigui més verda del que ho és ara, defensem el patrimoni cultural, històric i artístic de la ciutat. Necessitem un Cornellà cohesionat socialment, on la relació entre barris i cultures sigui un model i un eix vertebrador de la ciutat. Lluitem per un Cornellà més just. I som la única força política al consistori que lluita per assolir la República Catalana. Una República Catalana que ja estem construint des de la Generalitat, amb un govern que ja porta 100 dies i que té molt clar que defensarà els drets dels ciutadans més enllà del que digui un tribunal polititzat com el Tribunal Constitucional, perquè mai un tribunal polític pot passar per sobre de la voluntat democràtica del poble. Alhora l’Estat Espanyol es dedica a posar traves cada dia a l’economia catalana, sense adonar-se que si l’economia catalana va bé, és un factor positiu per l’economia espanyola i per la de tots. En breu ens tornarem a trobar en unes noves eleccions espanyoles, unes eleccions que no suposaran grans canvis per nosaltres, perquè governi qui governi, tenim clar que no defensarà els interessos dels catalans i les catalanes. Per això ens cal ser-hi presents amb força, perquè no decideixin per nosaltres i per tenir una veu ferma i clara que lluiti pels nostres drets. Però abans tenim per davant la festa major de Cornellà, uns dies plens d’activitats gràcies sobretot a les entitats i la ciutadania que any rera any posen el seu granet de sorra perquè aquestes siguin les festes de tots i totes. Ens trobem en alguna de les moltes activitats que es realitzaran a la ciutat. Bona festa major!

28] cornellàinforma

E

n el Pleno Municipal de marzo, el grupo “CeC-CpC” presentó una moción a favor de que el ayuntamiento optase por trabajar con la llamada “banca ética”. Hasta aquí nada que objetar, incluso deberíamos reconocer que tal iniciativa merece un aplauso, sino fuera por algunas de las razones con las que pretendían justificar su argumento; que el ánimo de lucro, la voluntad de ganar dinero, es la fuente de todos los males. Es evidente que la propiedad privada debe regularse en base a principios éticos y jurídicos que garanticen el bien común. La defensa de la propiedad y el libre mercado no puede legitimar una acumulación ilimitada de bienes que atente a la dignidad humana. Bastantes abusos hemos visto durante los últimos años, mientras el gobierno español del PP miraba hacia otro lado. ¿Dónde se encuentran entonces nuestras diferencias con el mix anticapitalista-separatista de Cec-CpC? En que estos afirman que la banca tradicional tiene como único objetivo el ánimo de lucro. Y no es cierto. Tienen una responsabilidad social, que ni el gobierno les ha obligado a cumplir, ni unos banqueros sin escrúpulos han querido recordar. Ciutadans Cornellá está convencido de que toda economía obsesionada por los beneficios, pero indiferente a cómo los produce, se vuelve inhumana. El problema no es ganar dinero, sino la manera en la que se intenta ganarlo. La banca ética tiene puntos positivos y por eso merece tener un papel en nuestra economía. Pero a diferencia de los defensores de ideologías del jurásico, cuyo fracaso ha sido demostrado desde Moscú a Caracas, CiutadansCornellá no cree que sea la manera de frenar las injusticias que un capitalismo salvaje pueda causar. La solución en Cornellá no es trabajar en exclusiva con una banca ética. La solución es una administración pública que obligue a los bancos a cumplir con unas reglas éticas, de transparencia, justicia y solidaridad. No queremos una banca ética que sonroje a la tradicional. Queremos que TODA la banca sea ética. Y si no, que desaparezca. ¿Es esto posible? Desde luego. Es tan posible como tener pequeñas empresas y negocios en manos de personas que quieren ganarse la vida, prosperar, ganar dinero… y que no tienen intención de hacerlo pisando el cuello de sus vecinos, engañando a los clientes o amenazando a la competencia. ¿Lo dudan estos partidarios de controlar la economía y ahogar a la iniciativa privada? Que miren a los autónomos, pequeños empresarios o a los mismos trabajadores de Cornellá. Son el mejor argumento que podemos darles. Por eso lamentamos actuaciones políticas como la mencionada, que bajo un supuesto buen propósito, esconden un doctrinarismo trasnochado y fracasado que ignora que la transformación de la sociedad ha producido una “nueva inabarcabilidad” (Habermas). Dicho de modo más sencillo; rechazamos una doctrina que disfrazada de buenas intenciones, esconde una visión de la realidad que no corresponde con la sociedad actual. En defensa de Cornellá, de su ciudadanía, de sus emprendedores, de sus autónomos y empresas, afirmamos que es posible y necesario que todos prosperemos y ganemos dinero. Estamos convencidos de que podemos hacerlo honradamente, cumpliendo la ley y actuando éticamente. Ese es nuestro objetivo. Trabajemos juntos para conseguir una sociedad ética.


Maig2016

Daniel Serrano Grup Municipal del PP

Sergio Gómez Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

Por la eliminación de la Feria del Cannabis en Cornellà

1 Mayo por los derechos laborales y sociales

E

l pasado pleno del mes de abril el Partido Popular presentó una moción para cancelar definitivamente la Feria del Cannabis (SPANNABIS) que desde hace diez años se celebra en la Fira de Cornellà.

Los motivos que alegamos para poner fin a la celebración de este tipo de acontecimientos fueron básicamente tres. Primero, no consideramos de recibo que mientras por un lado realizamos continuas campañas públicas para llevar una vida sana, al mismo tiempo se presten instalaciones públicas de todos para, cuanto menos, vender las bondades del cannabis (de la que derivan drogas como el hachís o el “porro”). Segundo, no compartimos que una feria de esta temática (el cannabis) se celebre en una instalación de las dimensiones de la Fira, ya que el perfil de visitantes no es únicamente el de personas con un interés científico o terapéutico, sino también (el que más abunda) el de aquellas que ven la oportunidad de vivir un fin de semana en Cornellà en una especie de “limbo jurídico”, con las consecuentes molestias para los vecinos de los barrios que lindan con la Fira (Almeda y Riera-Centro) por parte de aquellos visitantes que alargan la “experiencia” hasta la noche y/o madrugada. Y tercero, no creemos que este tipo de acontecimientos suponga ningún tipo de promoción positiva para la ciudad. Es positivo promocionar la ciudad pero no a cualquier precio. Debemos ser más imaginativos y acoger ferias o acontecimientos que realmente aporten valor añadido a la ciudad. Y sinceramente, una “feria del porro” nosotros no lo vemos. Lo más sorprendente (o no) es que nuestra moción para cancelar definitivamente esta Feria del Cannabis no contó con el apoyo de ningún grupo municipal en el Ayuntamiento. Todas las fuerzas de izquierda (PSC, Ciutadans e ICV-EUiA-Izquierda Plural) y las de extrema izquierda (Cornellà en Comú-Crida per Cornellà y ERC) se aliaron para votar en contra, y que por tanto, con su voto han permitido que el año que viene se vuelva a celebrar una nueva edición de esta Feria del “porro” que empezó en Barcelona y que finalmente (y para nosotros de forma desgraciada) se ha quedado en Cornellà. Nosotros, insistimos, creemos que es positivo y necesario promocionar nuestra ciudad porque dicha promoción es buena para poder atraer empresas e inversiones que permitan más desarrollo económico y más empleo. Trasladar una imagen óptima de Cornellà es aquella que se hace a través de acontecimientos alejados de la temática de las drogas. Para nosotros esa promoción entendemos que debería hacerse, por ejemplo, a través del deporte, la gastronomía o la cultura (donde por cierto, desde el Partido Popular también hemos propuesto que el Ayuntamiento haga un Plan Estratégico de Cultura). Pero una Feria del Cannabis no es nada de eso y realizar este tipo de acontecimientos en Cornellà en nombre de una mal entendida modernidad no nos hace ningún favor. Y sino, preguntémonos lo siguiente: ¿por qué Barcelona dejó de acoger la Feria del Cannabis?

E

l 1 de Mayo es el día internacional del trabajo, un día de movilización de la clase trabajadora y de lucha contra las desigualdades y por la defensa de nuestros derechos. Desgraciadamente un año más la crisis económica y social, la precariedad laboral y la pobreza, han sido protagonistas de las movilizaciones en todo el mundo. En Cornellà también vivimos la situación de pobreza y de precariedad, donde prácticamente el 20% de nuestros vecinos y vecinas están en paro, y el 90% de los que han encontrado trabajo lo han hecho de forma temporal y con sueldos de miseria. Por eso desde ICV-EUiA-EP presentamos en el último pleno una moción denunciando que la culpa de esta situación es de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, no de la gente trabajadora. Desde el Estado, la UE y la Generalitat han empeorado las condiciones de vida de la ciudadanía, en especial con la aplicación de recortes en los servicios públicos (Sanidad, educación,servicios sociales…) y con las reformas laborales como la Ley 3/2012. La Reforma laboral no ha mejorado la productividad de las empresas ni nuestra economía, y ha aumentado la precariedad laboral, depreciando los salarios y aumentando la desigualdad social al quitar prestaciones sociales a las persona desempleadas. En la moción aprobada de forma mayoritaria apostamos por exigir al Gobierno la derogación de les recientes reformas laborales, y muy especialmente la Ley 3/2012, así como que se inicie las reformas legislativas necesarias para recuperar el nivel de protección social existente hasta Junio de 2012 y especialmente la cobertura de les personas mayores de 45 años. Por otra parte, con la moción se pide a la Generalitat la puesta en marcha de un Plan de actuación de la Inspección de Trabajo de Cataluña que tenga como objetivo la prioridad en erradicar la desigualdad salarial por razones de género así como la persecución del fraude en la contratación laboral o el uso abusivo del contrato a tiempo parcial y las horas extras trabajadas y no cobradas. Hay otra manera de paliar los efectos de la crisis haciendo políticas al servicio de la ciudadanía como incrementar el Salario Mínimo interprofesional a 1.000€ cómo pedimos desde 2003. En el debate de esta moción surgió la necesidad de que el Ayuntamiento aplique en su política de recursos humanos medidas para recuperar los derechos de los trabajadores/as públicos y evitar la aplicación de la reforma laboral. Creemos que se debe respetar el proceso de negociación colectiva de un nuevo convenio laboral en el Ayuntamiento, pero hoy es posible garantizar una mejora retributiva y de prestaciones sociales, una mejor formación y un plan de prejubilación de los trabajadores/as. Por otra parte es urgente consolidar y ampliar en algunos casos la plantilla municipal que actualmente se encuentra limitada por la rigidez del Ministerio de Hacienda. Finalmente desde ICV-EUiA-EP queremos desearos unas buena Fiesta Mayor y agradecer a todas las entidades el trabajo y la implicación para conseguir que todos/as disfrutemos de la fiesta.

cornellàinforma [29


Dia a dia www.cornella.cat

J o or Ag ber nad ba tes a r a de de l M p le u ort s A se es ig u üe s

maig/juny

T la en Jo D nis se ign ta p it u Ta a la t En rra , pl per d aç Co tr a rr en ella a d Ca e a s e n sol me M id n er ar t H c i a om ad s, a mb en er la E a BC l S tg C em e a ill Ce VI er rv D I o a Ll eg Co Az nt uí us rn ul es s C ta el , l , om p à l M pa aça la ar ny d M at s e as ó d ia e R Ca o “ n ck Ti a a Las la a re l pl ca aç de a m de ia Sa s b nt ai Il lan de ” fo ns D Pa ia E rc u s, ro a pe la u BS de I ls

Agenda

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Atchúss!! amb Fernando Tejero, entre altres artistes de renom

Cloenda Jordiada

El dissabte 4 de juny, a les 12 hores, serà la cloenda de la Jordiada, a la masia de Can Tirel, amb el lliurament de premis i trofeus del XXI concurs de fotografia “Memorial Bernardí Fornals”. Del 28 de maig al 4 de juny, les obres estaran exposades a la sala Les golfes de Can Tirel, a l’avinguda de Can Corts.

El cant dels ocells

A

driana Ozores, Marlene Alterio, Ernesto Alterio, Enric Benavent i Fernando Tejero són els protagonistes d’Atchúuss!!, una comèdia inspirada en textos d’Anton Thékhov, escrita i dirigida per Carles Alfaro i per l’actor Enric Benavent. Diumenge 29 de maig, a les 19 hores, a L’Auditori

de Cornellà, l’humor i la sàtira serviran per retratar les debilitats, fortaleses, desitjos i apaties de l’espècie humana. Cinc intèrprets que representaran diferents papers al servei d’una comèdia farcida de petites grans històries. Més informació: http://www.auditoricornella.com.

Immersos en les dades, un reflex de la societat actual L

a producció de dades en quantitats massives és un dels fets fonamentals del nostre temps. Per explorar l’emergència de la base de dades i els seus efectes, el Citilab acull, fins al 23 de juny, “Immersos en les dades”, una exposició itinerant del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, ideada a partir de l’exposició Big Bang Data, una coproducció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Fundación Telefónica. Aquesta exposició vol ser una acció de promoció i difusió de la cultura del segle XXI i les grans transformacions de l’era digital. Amb la voluntat d’oferir recursos als visitants per contextualitzar, aprofundir i dialogar

30] cornellàinforma

Visita guiada a l’entorn del riu Llobregat per aprendre a reconèixer el cant i els sons dels ocells. La sortida és per a tots els públics, el dissabte 18 de juny, a les 10 del matí. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 475 87 18 o a través del correu electrònic eflores@aj-cornella.cat.

Duquende y “La Fabi”

Dos maestros del cante para despedir la 33a edición del Festival de Arte Flamenco de Catalunya: Duquende, acompañado a la guitarra por José Andrés Cortés y Fabiola Pérez, “La Fabi”, acompañada a la guitarra por Paco Heredia. El 21 de mayo, a las 21.30 h, en el Auditori de Sant Ildefons.

Objectes amb moltes vides

amb les temàtiques i els plantejaments de l’exposició i amb els artistes que hi participen, l’exposició també ofereix un espai de documentació, un servei educatiu i activitats complementàries vinculades.

Dóna una segona vida als objectes i participa comprant, venent o intercanviant productes al Mercat d’Intercanvi i de Segona Mà que s’instal·larà el pròxim dissabte 4 de juny, a la plaça de Sant Ildefons, de 10.30 a 14.00 hores.

World Gospel Singers

Dins del cicle de petits concerts a l’Orfeó Catalònia, podreu sentir clàssics com “Oh Happy Day”, “Amén” o “Stand by me” al més pur estil de la música popular religiosa típica de la comunitat negra dels Estats Units. Divendres 27 de maig, a les 22 hores. Més informació i venda d’entrades al telèfon 93 376 52 58 o al correu electrònic secretariaorfeo@gmail.com.

Festa de la bicicleta

Celebrem la XII Festa de la bicicleta a Cornellà el diumenge 22 de maig, a les 10 del matí. La passejada popular comença al parc de Can Mercader i té un recorregut de 8 km per camins d’interès natural. Hi pot participar tothom a partir dels 10 anys. Més informació: www.esportciclistacornella.com.


1

2

“La pobresa energètica, una nova prioritat social”

Ecoserveis i el Departament de Medi Ambient aborden la pobresa energètica i quines mesures es poden prendre per aportar solucions efectives a les famílies. La xerrada que, forma part dels actes de la Setmana de la Dignitat, serà el dimecres 18 de maig, a les 18.30 h, a la biblioteca Central.

Toni Hill a la BCC

L’autor Toni Hill, membre del grup Aut@rs de Cornellà, presenta, a la biblioteca Central, el dilluns 23 de maig, a les 18.30 hores, la seva darrera novel·la “Els àngels del gel”, una intriga psicològica ambientada a la Barcelona de principis del segle XX.

Dia Internacional dels Museus

Amb ocasió del Dia Internacional dels Museus podeu apropar-vos a conèixer la història de la finca Mercader i d’una família aristocràtica del segle XIX. El dimecres 18 de maig es farà una visita guiada, a les 17 h, a la planta noble del Museu Palau Mercader i el diumenge 22 hi haurà jornada de portes obertes, entre les 11.30 i les 13.30 hores.

El Canal de la Infanta: un viatge en el temps

Activitat per conèixer la història d’aquesta obra d’enginyeria de 1819, cabdal per al desenvolupament del marge esquerre del riu Llobregat, el 22 de maig, a les 12 h. Informació i inscripcions al telèfon 93 474 51 35 o al correu: museumercader@aj-cornella.cat.

Exposició sobre territoris oblidats

Fins al 31 de maig, a la biblioteca Marta Mata, podeu veure l’exposició organitzada per Cornellà Solidari “Territoris oblidats: refugiats palestins del Líban”, que aborda la problemàtica de més de cinc milions de refugiats palestins al món i la situació de pobresa i precarietat en què viuen.

3

CÀLCUL MENTAL

10 + 55 ·· –

25 x 5 + 15 ·· –

4 x 20 – 3 + 8 ·· –

4

5

6

7

8

9

4 d 8è Le e C Ap s A or le ig nel c de üe là l s al a S pa ar rc da de na

T c as al erv t-m CC es ar . d e s i id e nt atg Sa e r e nt na de Il ci de on fo a ns ls

S p et i C arc ma an s d na M e l de er a I l’E rc n n ad fan er er ta gia

F a est Ca a n de M l’E er s ca po de rt r

,

I paI Ba rc ix de ad R a Ac os d’A a n al ti i C s p vit Sen drò an ar at sa m M cs s am t ine s, er de b ca la ie de In nt Ci a r fa l en cl nt s Fae C a m réi íli xe a r a la H BS or a I de lc on te a la BS I

28 29 30 31

10 11 12 13 14 15

Cornellà sota el prisma artístic de Ciutat Cruïlla 2016

E

l 24 de maig s’inaugura al Castell de Cornellà la cinquena edició d’aquesta mostra col·lectiva que constitueix una reflexió i una visió diferent de la ciutat i el fet urbà, feta des del punt de vista i perspectiva dels artistes i creadors Cristian Sarmiento, Aina Puig Soler, Alicia del Hoyo i Víctor Garrido. Són quatre artistes joves estretament vinculats a Cornellà, que, des de diferents llenguatges i tècniques creatives, ens proposen la seva manera particular d’entendre la ciutat, com a cruïlla de pas de gent i de cultures al llarg de la seva història. Cadascun ha elaborat una idea que s’ha materialitzat en una creació única i diferent a

partir de la utilització de diversos elements i materials, com dibuixos, objectes, pintures, escultures, fotografies, vídeos, entre d’altres. L’exposició romandrà al Castell del 24 de maig al 24 de juliol.

Les Aules d’estudi i l’aula permanent al Citilab, a punt per als exàmens finals D el 20 de maig i fins al 3 de juliol les Aules d’estudi tornen a obrir les seves portes als estudiants per preparar els exàmens de final de curs. La biblioteca Marta Mata i el Centre Cultural Joan N. GarcíaNieto obren el divendres, dissabte i diumenge. En canvi, la biblioteca Sant Ildefons obre el dissabte i el

diumenge, a partir del dia 21 de maig. A més, teniu l’aula d’estudi permanent al Citilab oberta cada dia de dilluns a divendres, de vuit de la tarda a vuit del matí, i dissabtes i diumenges. El 27 de maig i el 24 de juny romandran tancades. Consulteu els horaris específics de cada centre a http://www.cornella.cat/ca/AulesDestudi.asp.

5 – 9 ?

Solució a la pàgina 21 cornellàinforma [31


Cornellà Informa 334 - Maig 2016  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Cornellà Informa 334 - Maig 2016  

Butlletí d'informació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat / Boletín de información del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Advertisement