Page 1

Octubre2014 // 318

Es tripliquen les activitats culturals i d’oci


318

OCTUBRE 2014

04. Actualitat Nova web i app cultural La ciutat ha vist triplicada la seva oferta cultural i d’oci. Per donar-la a conèixer s’han creat dues plataformes interactives.

08. Societat ‘Cornellà Cuida”, eina de suport a familiars de persones dependents La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents posa en marxa un cicle de xerrades per a cuidadors no professionals.

09. Acció social Nou servei d’atenció a addiccions tecnològiques L’Ajuntament ha impulsat aquest servei per donar suport i oferir informació respecte de l’ús adequat de les noves tecnologies a adolescents i joves i a les seves famílies. Edita: Gabinet de Premsa i Comunicació Fotografies: Guillem Urbà Imprimeix: Impremta Pagès Distribueix: Igualssom SRL http://www.cornella.cat/ca/cornellaInforma.asp

11. Cultura Exposicions sobre el Tricentenari Durant el mes d’octubre la ciutat acollirà una mostra al Museu Palau Mercader sobre com era la ciutat als voltants de 1700.

13. Economia Inaugurat el viver d’empreses per a emprenedors D’aquesta revista se n’editen 37.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al Gabinet de Premsa. Tel.: 93 377 02 12 Correu: premsa@aj-cornella.cat

El 25 de setembre va obrir portes aquest nou espai destinat a emprenedors que volen posar en pràctica la seva idea de negoci.

16. Cultura Ja tenim aquí el Festival Internacional de Pallassos El parc de la Infanta serà l’escenari que acollirà el Parc dels Pallassos durant el diumenge 19 d’octubre.


“…hemos aumentado la oferta con más actividades familiares en parques y plazas, como un ejercicio de inversión en clave de futuro, de enriquecimiento social y de crecimiento como comunidad…”

Invertir en cultura es invertir en progreso S S

om una ciutat creativa, activa culturalment i amb una gran xarxa d’equipaments culturals. Disposem de museus, espais de difusió i creació artística i sales d’exposicions que ens permeten tenir un ampli ventall d’activitats que, a més, s’enriqueix amb les nombroses propostes de les nostres entitats.

omos una ciudad creativa, activa culturalmente y con una gran red de equipamientos culturales. Disponemos de museos, espacios de difusión y creación artística, o salas de exposiciones que nos permiten contar con un amplio abanico de actividades que, además, se enriquece con las numerosas propuestas de nuestras entidades.

Cornellà és també un referent cultural per cites importants com el Festival Internacional de Pallassos (que celebrem aquests dies), la Mostra del Còmic, les Nits d’Estiu, la Nit de Reis o la Jordiada, entre d’altres; o per programacions teatrals consolidades com el Cornellà Escena, el Cultura en Família o el Teatre a L’Auditori. El Museu Palau Mercader, el Castell, el Museu Agbar i, també, el de les Matemàtiques són espais que ens consoliden com a ciutat impulsora de cultura i difusora de coneixement. Disposem, a més, de la intensa activitat cultural que es fomenta des de les biblioteques municipals o d’equipaments com el Citilab. I hem de sumar-hi, també, esdeveniments ciutadans de gran participació com la Fira de Santa Llúcia, els mercats d’intercanvi o la Nit de Compres. En un percentatge elevat, moltes d’aquestes activitats són gratuïtes, com ho són les d’oci saludable.

Cornellà es también un referente cultural por citas importantes como el Festival Internacional de Pallassos (que celebramos estos días), la Mostra del Còmic, las Nits d’Estiu, la Nit de Reis o la Jordiada, entre otras; o por programaciones teatrales consolidadas como el Cornellà Escena, el Cultura en Família o el Teatre a L’Auditori. El Museu Palau Mercader, el Castell, el Museu Agbar y, también, el de Matemáticas son espacios que nos consolidan como una ciudad impulsora de cultura y difusora de conocimiento. Contamos además con la intensa actividad cultural que se fomenta desde las bibliotecas municipales, o desde equipamientos como el Citilab. Y sumamos también, eventos ciudadanos de gran participación como la Fira de Santa Llúcia, los mercados de intercambio o la Nit de Compres. En un porcentaje elevado, muchas de estas actividades son gratuitas, como lo son las de ocio saludable.

Ara, a més de tot això, hem augmentat l’oferta amb més activitats familiars en parcs i places, com a un exercici d’inversió en clau de futur, d’enriquiment social i de creixement com a comunitat. Per fer difusió de tot això, hem aprofitat les noves tecnologies per crear un butlletí digital i una app, sota la denominació Què fer a Cornellà, des d’on es pot veure de forma ràpida i àgil, en qualsevol lloc i a qualsevol hora, tota la programació cultural i d’oci de la ciutat.

Ahora, además de todo ello, hemos aumentado la oferta con más actividades familiares en parques y plazas, como un ejercicio de inversión en clave de futuro, de enriquecimiento social y de crecimiento como comunidad. Para hacer difusión de todo ello, hemos aprovechado las nuevas tecnologías para crear un boletín digital y una app, bajo la denominación Què fer a Cornellà, desde donde se puede ver de forma rápida y ágil, en cualquier lugar y a cualquier hora, toda la programación cultural y de ocio de la ciudad.

L’alcalde Antonio Balmón


Actualitat

Cornellà crea el proyecto “Què fer a Cornellà”, triplicando las actividades culturales y de ocio en la ciudad

C

ornellà cuenta, cada mes, con más de medio centenar de actividades culturales y de ocio en los diferentes equipamientos municipales, es decir, una media de dos actividades diarias, desde presentaciones de libros, espectáculos infantiles, hora del cuento, exposiciones, conciertos o teatro, entre otras. Además, este otoño el Ayuntamiento amplía su propuesta cultural los fines de semana con una programación dirigida al público familiar, con actividades gratuitas en muchas plazas y parques, como fórmula para continuar acercando la cultura a la ciudadanía y ofrecer nuevas opciones de ocio sin salir del entorno urbano. En este sentido, y para dar mayor difusión a toda la agenda cultural y facilitar el acceso a todo lo que se ofrece en la ciudad de forma ágil, se han aprovechado las nuevas tecnologías y se ha creado una app y una web bajo el título: “Què fer a Cornellà” (www.queferacornella.cat) Estas dos plataformas permiten el acceso rápido a las actividades que se programan diariamente y los usuarios pueden seleccionar la que deseen, ver el lugar en el que se realiza y sus características, desde cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento.

Consultar actividades y comprar entradas en unos segundos

La nueva web se estructura en los apartados de: teatro y arte, niños, festivales y ferias, lectura, conferencias y aire libre y deportes. Desde las dos plataformas también se pueden comprar entradas. La web está activa también en las redes sociales facebook, twitter, instagram y flickr.

4] cornellàinforma

Descárgate la app en tu móvil La web se complementa con una app gratuita que muestra los contenidos de la web adaptada a los formatos de los diferentes aparatos informáticos. La aplicación está adaptada para ser utilizada en smartphones y tablets de los sistemas operativos de Android y Apple.


Octubre14

Una web interactiva y ágil

Con la web “Què fer a Cornellà” escogerás el día y la actividad que más te guste para disfrutar plenamente de lo que pasa en la ciudad, sólo con un clic, en cualquier momento del día y a cualquier hora.

Las redes sociales están asociadas a esta web a través de facebook, twitter, instagram y flickr.

Se puede acceder a la compra de entradas de los diferentes espectáculos.

Las noticias se actualizan de forma periódica con la novedades más recientes

Subscribiéndote al newsletter de la web podrás recibir la información en tu correo electrónico.

En la sección ‘Cornellà dels cornellanencs’ encontrarás entrevistas con personas de la ciudad.

Consulta toda la información en http://www.queferacornella.cat

cornellàinforma [5


Actualitat / Societat

I què trobarem a la web del “Què fer a Cornellà”?

Una nova programació gratuïta d’espectacles a places, parcs i biblioteques se suma a l’ampli ventall de propostes d’oci actiu i saludable als espais naturals de la ciutat

Consulta totes les novetats culturals i d’oci a www.queferacornella.cat

Es tripliquen les activitats

Música i Teatre per a tots els públics

Aire Lliure i Esport

Les programacions de teatre i música que s’impulsen des del Consistori, com ara el Cornellà Escena i Teatre a L’Auditori, també es poden consultar amb una ràpida visita a la nova web, des d’on a més, es poden comprar entrades.

6] cornellàinforma

Aquesta tardor el programa Teatre Familiar es complementa amb noves activitats a parcs i places, adreçades, especialment, al públic infantil, amb l’objectiu que aquests espais siguin escenaris propers i accessibles per a les famílies.

També tindrem opció de consultar totes les alternatives per gaudir de l’oci a l’aire lliure, amb reportatges que ens permeten endinsar-nos en les possibilitats que ens ofereixen el riu o els nostres parcs, i altres opcions d’oci saludable.

Festivals i Fires La web registra de forma permanent les activitats més actuals de la setmana, de forma que a la pàgina principal sempre es poden veure les novetats més destacades com ara el Festival de Pallassos, les Festes del Corpus, la Nit de Reis, la Nit de Compres o la Fira de Santa Llúcia, entre moltes altres.

Cornellà dels Cornellanencs L’actualitat també marcarà l’activitat d’aquest apartat, en què es podrà conèixer en profunditat una persona de la ciutat, cosa que ens dóna l’oportunitat de xerrar amb ella i explicar-nos els seus projectes.


Octubre14

El Consell de Ciutat analitza els pressupostos per a 2015 i l’enquesta de satisfacció ciutadana

E

l Consell de Ciutat és un òrgan consultiu, de participació i de diàleg a la ciutat creat a principis de 2013 i format per ciutadans i ciutadanes, representants d’entitats i membres del govern local. De forma periòdica es reuneixen per analitzar els fets més rellevants de la ciutat i per proposar noves iniciatives per promoure la participació ciutadana. A la reunió de setembre, els seus membres van desglossar les dades de

l’enquesta de satisfacció que l’empresa Gesop ha fet entre 600 veïns i veïnes de Cornellà, fent repàs de les activitats més valorades i dels aspectes que la ciutadania considera més importants per al present i futur de la ciutat. Un altre dels aspectes que es van abordar a la reunió va ser el pressupost municipal per a l’exercici 2015 i els principals eixos sobre els quals treballarà.

Aquesta plataforma ha posat en marxa projectes com el “Cornellà valors”, per impulsar principis socials i valors

La Generalitat té un deute total amb l’Ajuntament de 12 milions d’euros

L’Ajuntament iniciarà la via contenciósadministrativa contra la Generalitat

si no paga el deute de les escoles bressol L’ Ajuntament de Cornellà ha aprovat requerir a la deute aproximat amb aquest Ajuntament per aquest Generalitat de Catalunya que faci efectiu el pagament servei ascendeix a un total de 3.307.200 euros. En cas de 826.000 euros, més els interessos legals que corresponguin, en concepte d’aportacions pendents per al sosteniment de les escoles bressol municipals.

Un deute pendent des del curs 2011-2012

La quantitat requerida correspon al deute vençut i exigible de l’aportació compromesa per part de la Generalitat per al curs 2011-2012. Des d’aquell any, la Generalitat ni tan sols ha formalitzat els convenis pel sosteniment aprovat, de manera retroactiva. Per tant, l’estimació del

que el departament d’Ensenyament de la Generalitat desestimi aquests requeriments, l’acord aprovat pel ple municipal al mes de setembre faculta a l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, per interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’acord va ser aprovat amb el suport dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, PP i l’abstenció de CiU. En total, el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament és de més de 12 milions d’euros.

cornellàinforma [7


Societat

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents ofrece este servicio en el marco de programa “Cornellà Cuida”

Charlas de apoyo y formación a cuidadores

de personas dependientes

C

uidar a un familiar, sea una persona mayor o afectada por una situación de dependencia es una tarea complicada, muchas veces agotadora y casi siempre poco reconocida. La persona cuidadora no dispone, en muchas ocasiones, de herramientas para hacer frente a diferentes situaciones y por este motivo, la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents cuenta con un área especializada para ofrecer ayuda a personas cuidadoras no profesionales y que cada año da apoyo a más de 2.000 familias. A través de ella, pone a disposición de las familias un equipo de profesionales experimentado y ofrece la oportunidad de poder asistir, de forma totalmente gratuita, previa inscripción, a charlas y conferencias que abordan distintos aspectos para mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras. Este ciclo de conferencias, denominado “Cornellà Cuida”, se realizan en la residencia Teresa Duran de forma mensual, tienen una duración aproximada de 90 minutos y requieren de inscripción previa, bien a través del teléfono de la Fundació (93 375 00 10) o vía e-mail (info@dependents.cat). La próxima conferencia será el 4 de noviembre y tratará sobre “La importancia de la higiene en la persona dependiente”. El resto de conferencias se pueden consultar en la web www.dependents.cat.

Oberta la convocatòria dels Premis

Ciutat de Cornellà 2015 E ls veïns i veïnes del municipi poden proposar, durant els pròxims mesos i fins a l’ 1 de desembre, persones, entitats o empreses que considerin mereixedores d’un premi Ciutat de Cornellà, per haver contribuït a la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme en la nostra ciutat.

Els Premis Ciutat de Cornellà se celebren de forma biennal i el 2015 arriben a la 9a. edició. Tenen com a objectiu fer un reconeixement públic a persones i entitats que amb el seu treball i dedicació han realitzat una important labor en el desenvolupament d’actuacions que afavoreixen el conjunt de la ciutadania. Els candidats poden optar a cinc categories diferents: premi Ciutat de Cornellà d’Humanitats, premi d’Acció Cívica, premi d’Economia, Premi d’Honor Ciutat de Cornellà i Premi Especial Ciutat de Cornellà. Les bases del concurs es poden consultar a la web municipal www.cornella.cat.

8] cornellàinforma


Octubre14

Creado un servicio para atender

y prevenir las adicciones tecnológicas Cerca del 30% de los adolescentes españoles de entre 14 y 17 años afirma utilizar Internet hasta el punto de descuidar otras actividades

E

l Ayuntamiento de Cornellà ha puesto en marcha un servicio de atención a las problemáticas derivadas del mal uso de las nuevas tecnologías, para ofrecer asesoramiento especializado a todos los sectores de población, especialmente a adolescentes y jóvenes. El servicio, operativo desde hace aproximadamente un mes, se realiza en colaboración con el Citilab y los expertos del P.A.S. (Prevención, Asistencia y Seguimiento), que son los profesionales que gestionan el CAS Fontsanta. El objetivo es prevenir, orientar y tratar los efectos del uso inadecuado de las nuevas tecnologías. El servicio actuará en primer lugar en una fase preventiva, con sesiones informativas y talleres específicos que impartirá un profesional del Citilab. Estas sesiones se dirigirán inicialmente a los centros educativos y, posteriormente, se podrán hacer extensivas a otros colectivos en función de la demanda. En caso de detección de alguna patología

o ciberadicción se derivará al CAS Fontsanta, para que haga el seguimiento y el tratamiento terapéutico adecuado como centro de salut mental y adicciones. El CAS Fontsanta da servicio a los municipios de Cornellà, Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí. Se creó en el año 1991 y ofrece orientacion, información y asesoramiento a todas las personas que se encuentran en una situación de drogodependencia.

Ciberadicciones y acoso tecnológico

El servicio abordará este tema desde dos ámbitos diferentes: las dependencias y adicciones, y las problemáticas asociadas al acoso tecnológico. El servicio se prestará con diferentes modalidades de intervención: individual y colectiva. El servicio tiene su centro de atención en el Citilab y se puede contactar a través de la web http://tecnoatencio. citilab.eu y el correo electrónico: tecnoatencio@e-citilab.eu.

Objetivos: • Prevenir las situaciones de riesgo derivadas del uso inadecuado de las nuevas tecnologías. • Favorecer el uso responsable de las nuevas tecnologías. • Ofrecer herramientas para poder diferenciar un uso razonable de un uso arriesgado. • Detectar otras patologías y derivarlas a los recursos de la comunidad. • Asesorar a las familias para evitar conflictos generacionales.

cornellàinforma [9


Educació / Cultura

Más de un centenar de propuestas educativas para colegios e institutos

V

isitas a los museos de la ciudad, talleres musicales, marionetas, teatro, ludoteca, salud ambiental, animación lectora, educación viaria, un planetario digital, salidas al río o a los parques urbanos, talleres de radio y arqueología son algunas de las propuestas educativas municipales para los alumnos de educación infantil y primaria de las escuelas de la ciudad.

medio ambiente, drogas y otros muchos para educación secundaria, son algunas de las más de 100 propuestas educativas que el Ayuntamiento de Cornellà ofrece a las escuelas para el curso 2014-2015.

Actividades sobre educación afectiva, cooperación, salud, animación, cómic,

La mayor parte de ellas son gratuitas para los centros y se ponen a su

Las actividades están enfocadas a complementar y enriquecer la formación académica de los estudiantes

10 anys de l’Espai Jove

de Sant Ildefons

E

l setembre de 2004 es va crear l’Espai Jove Sant Ildefons, una iniciativa municipal que tenia com a objectiu treballar amb els joves del barri i crear espais de relació i creació. En els darrers anys, ha crescut fins a convertir-se en un espai de referència educativa i comunitària, on es treballen, mitjançant tallers i altres eines, aspectes com ara la salut, l’esport, la cuina, les arts urbanes, l’expressió artística o la tecnologia, entre d’altres. Al centre es treballa amb els joves i les famílies en l’assessorament i acompanyament en diferents àmbits, des dels estudis fins a la recerca de feina.

Espai Jove Sant Ildefons

On són? Edifici Roger de Llúria, carrer Almogàvers, s/n | Telèfons: 93 376 65 56/ 619 637 521 | Correu: jovesantildefons@gmail.com | Facebook: www.facebook.com/espaijove.santildefons Qui hi pot participar? Tots els/les joves d’entre 12 i 20 anys.

10] cornellàinforma

disposición con el objetivo de ampliar y enriquecer la formación de los estudiantes y ofrecer más herramientas que complementen su formación académica. Todas las propuestas se pueden consultar en la web www.cornella.cat, en el apartado de educación.


Octubre14

Dues exposicions commemoren el Tricentenari a Cornellà

El Museu Palau Mercader acull una mostra que recorda com era Cornellà cap al 1700

L

a ciutat de Cornellà se suma als actes de commemoració del Tricentenari 1714-2014 amb dues exposicions monogràfiques amb la voluntat de fer memòria i fomentar la reflexió sobre el passat i el futur de Catalunya. La primera s’obrirà al públic el 26 d’octubre al Museu Palau Mercader sota el títol “Cornellà de Llobregat 1714. Un municipi barceloní en la cruïlla de dos segles”. La mostra recorda com era la ciutat de Cornellà cap al 1700, quin aspecte tenia el territori, la seva població i altres aspectes locals, per oferir una visió del context de la Guerra de Successió i la seva repercussió en el nostre territori. En el marc de l’exposició també es podrà veure un projecte de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, que vol oferir una mirada als elements que es conserven del segle XVIII. Cornellà hi participarà amb la presentació

de dos retrats de gran format de l’Arxiduc Carles d’Àustria i Elisabet Cristina de Brünswick, conservats al Museu Palau Mercader, i que es creu que podrien ser un regal de la cort de l’Arxiduc a la família Bell-lloch.

Exposició itinerant a la plaça Carles Navales

L’altra exposició es podrà veure entre el 25 d’octubre i el 6 de novembre, a la plaça de Carles Navales (davant de la biblioteca Sant Ildefons). La mostra, sota el títol “1714. 300 anys després: commemorem el passat, repensem el futur”, fa un breu repàs, des de la Guerra de Successió, dels 300 anys que han transcorregut fins arribar al present. Es tracta d’una mostra itinerant a l’aire lliure que recorre tots els pobles de Catalunya, produïda pel Tricentenari i la Generalitat de Catalunya.

Visita comentada amb els comissaris de l’exposició al Museu L’exposició del Museu Palau Mercader ofereix, a més, l’oportunitat de poder fer una visita guiada amb els comissaris de l’exposició, Joan i Josep Fernández Trabal, que explicaran alguns dels aspectes característics de la vida quotidiana, els mitjans de subsistència i el govern local a la parròquia de Cornellà a cavall del segles XVII i XVIII. Les visites guiades seran el 2 de novembre i el 14 de desembre, a partir de les 12 hores, i tindran una durada de seixanta minuts.

cornellàinforma [11


+ EDUCACIÓ

L’Ajuntament potencia l’aprenentatge d’idiomes amb projectes com Dyned o Educar per Créixer

E

ls pressupostos municipals de l’Ajuntament de Cornellà compten aquest any amb una partida de 2,6 milions euros destinats a temes estrictament educatius, principalment a projectes que reforcen la tasca formativa dels centres fora de l’horari lectiu. Entre els objectius, una de les prioritats és el reforç en Programa Dyned l’aprenentatge d’idiomes. Es tracta d’un programa adreçat a alumnes dels centres educatius de la ciutat a partir de 5è de primària. És un mètode “en línia” d’aprenentatge de l’anglès que facilita tant la seva comprensió com la posada en pràctica Educar per Créixer d’habilitats comunicatives orals en L’“Educar per Créixer” és un projecte aquesta llengua. Es pot desenvolupar que pretén definir i millorar el model des de casa, fora de l’horari lectiu, educatiu de la ciutat buscant la implicació i el seu contingut és totalment de diferents sectors. A través d’aquesta adaptable al nivell inicial plataforma s’estan impulsant iniciatives per de cada estudiant. Més a escolars amb diferent grau de formació. informació: http://www. cornella.cat/ca/Dyned.asp. En col·laboració amb l’EOI, s’impulsa un programa de voluntariat per fer cursos i tallers de llengua anglesa, tant d’iniciació com de conversa, al llarg del curs escolar. Així mateix, des de fa dos anys s’impulsa un casal d’anglès a l’estiu per a alumnes de 1r i 2n de l’ESO.

L’institut Francesc Macià, centre multilingüe

El curs 2014-2015 l’institut Francesc Macià posa en marxa una iniciativa innovadora per reforçar l’aprenentatge de la llengua anglesa: possibilitat, per als alumnes de primer curs de batxillerat científic, de poder seguir les classes, en aquest idioma, de les assignatures de filosofia, educació física i ciències del món contemporani. Així mateix, el centre ofereix també aquesta opció als alumnes de 1r d’ESO en l’assignatura de geografia. D’altra banda, el centre treballa en la formació multilingüe amb l’oferta a l’ESO de francès o alemany com a assignatures optatives. El centre també va ser pioner, en col·laboració amb la seva Ampa, l’Ajuntament i l’EOI, en la creació d’un curs pilot adreçat a estudiants dels instituts de Cornellà. Aquest curs preparava els joves per a la superació de les proves per a l’obtenció del certificat oficial d’anglès dels nivells intermedi (B1) i avançat (B2). Donat l’èxit de l’experiència de Cornellà, aquesta iniciativa s’ha estès aquest curs, amb el suport del Departament d’Ensenyament i dels Ajuntaments, als municipis de Sant Boi, Gavà i Viladecans. 12] cornellàinforma

L’Escola Oficial d’Idiomes, un referent

L’Escola Oficial d’Idiomes, ubicada a la ciutat des de fa tres anys, va significar un salt qualitatiu en l’aprenentatge d’idiomes, ja que va permetre tenir a la ciutat una escola pública on s’imparteixen ensenyaments que donen dret a les úniques titulacions oficials que s’expedeixen a l’Estat espanyol i que alhora són reconegudes a l’estranger. Més informació: www.eoicornella.cat.


Octubre14

+ COHESIÓ SOCIAL

En marxa el nou viver d’empreses per a joves emprenedors

E

l 25 de setembre es va presentar públicament el nou Viver d’Empreses Procornellà per a joves emprenedors amb una jornada de portes obertes. Está ubicat al carrer de Joan Fernández i presenta una nova filosofia basada en el concepte de “consum col·laboratiu”, és a dir, obtenir beneficis socials, ambientals i econòmics compartint recursos. Per tant, l’equipament estarà dotat amb servei íntegre de telecomunicacions amb fibra òptica i control d’accés

intel·ligent les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, i també hi haurà d’altres serveis compartits, com la recepció de trucades, autoservei de fotocopiadora, impressora, enquadernacions, etc. L’edifici, un cop obert a ple rendiment, oferirà 14 despatxos, 25 places de coworking, sales de reunions i tres aules formatives. Tot a tarifes assequibles que afavoreixin als emprenedors la posada en marxa del seu projecte, i amb preus bonificats especials per a

Requisits per a accedir-hi Per poder accedir al viver és imprescindible presentar un pla d’empresa. Per a fer-ho, els emprenedors poden rebre l’assessorament dels tècnics del Centre d’Empreses de PROCORNELLÀ. S’oferiran preus bonificats per a joves d’entre 16 i 35 anys que resideixin a Cornellà, com per exemple, el fet de llogar un despatx a partir de 49 euros mensuals, a més de donar altres facilitats. Les empreses allotjades en el nou viver també tindran accés a serveis juridicmercantils, econòmicfinancers, laborals i de recursos humans, entre d’altres. cornellanencs menors de 35 anys que vegin en l’autoocupació el seu futur laboral. En una primera fase s’han obert vuit despatxos d’entre 8m2 i 16m2, on ja s’han ubicat set empreses, una zona de coworking amb capacitat per a 15 places i una zona de meeting a la planta baixa. La segona fase de les obres, a partir de 2015, donarà com a resultat espai per a 6 despatxos més i una altra zona de coworking i estaran disponibles les tres aules de formació tècnica professional.

Ya se pueden solicitar las ayudas fiscales

de “Cuota Cero” para crear una empresa Desde octubre, todas aquellas local es alquilado) y el de vehículos de personas físicas y jurídicas que tracción mecánica, así como en la tasa quieran poner en marcha un proyecto empresarial en la ciudad, independientemente de su edad, pueden acceder a las bonificaciones que el Ayuntamiento de Cornellà ofrecerá para los ejercicios 2014 y 2015. Desde su puesta en marcha ya se han concedido ayudas para 7 nuevas iniciaivas.Las bonificaciones, denominadas “Cuota Cero”, incluyen la exención del pago del 100% de impuestos como el IBI (si el

de recogida de residuos comerciales, de apertura de actividades, ocupación de la vía pública en actividades de restauración; además de la bonificación parcial del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Para acceder a las ayudas, las personas jurídicas tendrán que acreditar que viven en Cornellà y que están empadronadas en el municipio, entre otros requisitos.

cornellàinforma [13


+ CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Relación de trabajos de la USC

La Unitat de Seguretat Ciutadana funciona de martes a sábado en horario nocturno. Algunas de sus principales funciones son:

La Unidad de Seguridad Ciudadana ha conseguido reducir un 45% las denuncias

E

n septiembre de 2011 el Ayuntamiento de Cornellà puso en marcha la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana con el objetivo de conseguir rebajar los niveles de sensación de inseguridad, así como prevenir actos incívicos, el uso incorrecto de los espacios públicos y evitar la alteración del orden público. Esta unidad, formada por un cabo y cinco agentes, empezó a funcionar en el barrio de Sant Ildefons con especial incidencia en horarios de tarde y noche de martes a sábado (de 18 a 1 horas entre semana, y de 18 a 4 horas viernes y sábados). Uno de los principales elementos diferenciadores es que en su mayor parte hacían patrullaje a pie por zonas interbloques y en zonas de ocio y también en motocicleta. Además, realizan labores informativas con visitas a entidades y asociaciones, y un seguimiento especial de grupos conflictivos. También, trabaja en dispositivos conjuntos con otros cuerpos de seguridad y complementa el

14] cornellàinforma

Patrullaje a pie. Diariamente hacen batidas a pie de 18 a 22 horas para atender las necesidades de los ciudadanos y resolver conflictos de forma directa. Visitas a entidades. De forma

periódica visitan las sedes de entidades y asociaciones para conocer sus impresiones y atender sus demandas.

Dispositivos de control en fiestas de barrio. Colaboran con el resto de dispositivos para reforzar la seguridad.

trabajo que la Guàrdia Urbana realiza diariamente a través de los guardias de barrio o la Unidad de Convivencia. Desde su puesta en funcionamiento, hace ahora tres años, el balance de esta Unidad ha sido positivo. Realiza su actuación en todos los barrios y ha conseguido reducir en más del 45% las denuncias y sanciones vinculadas al incumplimiento de las ordenanzas municipales. Asimismo, la actuación de esta unidad ha provocado un descenso de más del 15% en demanda de servicios por parte del ciudadano.

Información y prevención De manera progresiva, en estos últimos tres años se han reducido de forma sistemática las denuncias, así como las intervenciones por ruidos y altercados en las calles, conductas conflictivas, inspecciones en locales, etc. Todo ello ha permitido aumentar la sensación de seguridad.

Presencia en plazas y espacios públicos. Presencia regular en plazas

y parques como medida de prevención y disuasoria.

Refuerzo en zonas de ocio nocturno. La presencia de policía

a pie permite reforzar las labores de vigilancia en esas zonas.

Campaña de civismo. Realizan una exhaustiva tarea en la interposición de denuncias por infracciones vinculadas a las ordenanzas municipales. Mediación en la resolución de conflictos. Especialmente

de convivencia en el interior de inmuebles que puedan generar molestias a los vecinos.


Octubre14

+ CONVIVÈNCIA CIUTADANA

Los parques y los espacios públicos, dos de los ámbitos más valorados por los ciudadanos

E

n la encuesta realizada el pasado mes de mayo por la empresa Gesop entre 600 ciudadadanos de Cornellà, el segundo aspecto más valorado de la ciudad es la calidad de los parques y los espacios públicos y el ambiente en general. Cornellà cuenta con una red de parques y zonas verdes que suma alrededor de 500.000 metros cuadrados. A su mantenimiento y conservación se destinan anualmente más de 2 millones de euros. En los últimos años se ha intentado equilibrar el descanso con el ocio activo. Así, se han instalado toldos en las zonas de juegos infantiles de los parques y plazas, se han renovado los juegos, se han creado zonas de pic-nic y, también, espacios y aparatos para practicar deporte y actividades saludables. La inversión total municipal en políticas de espacio público suman más de 18,5 millones de euros durante 2014.

Cornellà pel civisme

También en este ámbito se trabaja a través de campañas informativas y de concienciación. Una de ellas, puesta en marcha este verano, hace hincapié en el coste de los equipamientos y servicios. La campaña ha consistido en la instalación de unas etiquetas de grandes dimensiones en diferentes espacios de la ciudad en las que se anuncia el gasto que supone el mantenimiento de los servicios y los espacios públicos. Por otro lado, la campaña “Cornellà pel Civisme”, que viene desarrollándose desde hace varios años en verano, incluye una labor pedagógica, realizada por educadores cívicos, para fomentar la responsabilidad en el uso y disfrute del espacio público.

Una valoración del 6,7 sobre 10 para el espacio público La encuesta, realizada el pasado mes de mayo, revela que los ciudadanos de Cornellà señalan los parques y plazas de la ciudad como uno de los aspectos más positivos de la ciudad. Asimismo, en una escala de 0 a 10 en cuanto a la gestión municipal, el servicio de recogida de basuras obtiene un 7,1, mientras que el estado del espacio público y la limpieza obtienen una nota media de 6,7 y 6,6, respectivamente. La gestión municipal por ámbitos: Metro Tranvía Autobús Mercados municipales Bibliotecas Públicas Recogida de basuras Instalaciones deportivas Alumbrado público Servicios educativos Mantenimiento de parques y jardines Actividades culturales y de ocio Estado del espacio público Atención al ciudadano Limpieza Actuación de la guardia urbana Seguridad ciudadana Servicios sanitarios Urbanismo y obras públicas Ruido Tráfico Servicios sociales Gestión económica del ayuntamiento Iniciativas y políticas contra la crisis Aparcamiento

6,0 Media gestión municipal

4,1

4,8

7,8 7,7 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 5,9

cornellàinforma [15


Cultura

Tota la programació i venda d’entrades a: www. festivaldepallassos.com

El Festival Internacional de Pallassos torna a la

ciutat del 13 al 19 d’octubre La gran carpa de la plaça de Catalunya Tortell Poltrona, Leo Bassi, Peter Shub, Housch Ma Housch i Licedei encapçalen

La gran carpa de la plaça Catalunya serà el principal escenari. Acollirà la gala central els dies 17,18 i 19 d’octubre i comptarà amb un espectacle dirigit i conduït per Tortell Poltrona, i amb la participació de dues figures de reconegut prestigi internacional i clowns de referència dels darrers anys: Housch Ma Housch (Ucraïna) i Licedei (Rússia), amb la col·laboració de tres mossos de pista molt especials: Pere Hosta, Miner Montell i Toti Toronell. La programació per a les escoles de la ciutat continuarà sent protagonista a la carpa, amb propostes divertides de la mà de Sergi Ots i les companyies Ponten, La Tal i Elegants.

la programació de la 16a edició del Festival Internacional de Pallassos ‘Memorial Charlie Rivel’, que organitza l’Ajuntament de Cornellà i que tindrà lloc entre el 13 i el 19 d’octubre a diversos indrets del municipi. 16] cornellàinforma

El parc de la Infanta serà “El Parc dels Pallassos”

El diumenge 19 d’octubre el Parc dels Pallassos serà el plat fort per a gaudir en família, de manera gratuïta. Aquest any canvia la ubicació i es farà al parc de la Infanta. Durant tot el dia el parc es convertirà en una gran carpa a l’aire lliure on es podran veure propostes de carrer amb l’humor com a denominador comú: originals i per a tots els públics. El programa el conformaran espectacles com “Walkman” de Ganso & Cia;“El Niu”, de Dudu & Cia;“Juan Palomo ya está aquí!”, de la Companyia Barré; “The McKensy’s Clan Band” de Traüt espectacles; “La Famiglia Monegli”, de La Fanfare Sakazic, o “Les Pompiers” de la Cia. La Tal, entre d’altres.


Octubre14

Els espais expositius de Cornellà obren la temporada de tardor

C

ornellà compta amb diversos espais expositius, pensats per donar a conèixer la producció d’artistes tant locals com foranis. Així, el Castell, compta amb dues sales d’exposicions. A la tardor i a l’hivern de cada any hi podem visitar les obres seleccionades del Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” i la Mostra de Pintors de Cornellà.

Artistes locals joves i dinàmics

L’espai d’Art Moritz està orientat a donar veu als joves creadors

locals, amb una renovació constant de les exposicions. Aquests últims mesos de 2014 podrem veure Sota el Cel, d’Ana Pérez; Homs, el llapis tranquil, en el marc de la Mostra del Còmic, i les creacions dels alumnes del taller d’art del centre cultural Joan N. García-Nieto.

d’un llinatge aristocràtic del segle XIX. A partir del 26 d’octubre podreu visitar allí mateix “Cornellà de Llobregat 1714. Un municipi barceloní en la cruïlla de dos segles”. Al mateix edifici també es troba el Museu de Matemàtiques, que exposa permanentment la col·lecció “Experiències matemàtiques”. La Paret Taronja del CRAJ (Centre de Recursos Juvenils), les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà, o la recepció del Parc Esportiu són altres espais expositius.

I el Museu Palau Mercader, a més de les exposicions temporals que acull periòdicament, és avui l’exponent de la forma de vida i de les afinitats culturals i artístiques

Sales d’exposicions Espai d’Art Moritz. Centre cultural Joan N. García-Nieto. Carrer Mossén Andreu, 17. Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h / dissabtes de 17 a 21 h. El Castell. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s/n. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. diumenges de 10 a 14 h. Museu Palau Mercader. Carretera de l’Hospitalet s/n. Horari: diumenges i festius de 10 a 14 h.

Fiestas de barrio en Gavarra, Pedró y Centre

E

ntre septiembre y la primera semana de octubre estos tres barrios han dinamizado la vida social ciudadana con un amplio abanico de propuestas de todo tipo y para todos los públicos. La participación y complicidad han sido,

como siempre, uno de los indicadores de la vitalidad y dinamismo de los barrios y las entidades organizadoras. En las imágenes, algunas de las actividades realizadas en los tres barrios.

cornellàinforma [17


Cultura

Jesús Fernández y Antonio Abril se llevan la tablet

del II Concurso SmartPhoto

U

n total de 80 vecinos y vecinas de Cornellà han participado este año en el II Concurso SmartPhoto organizado por el Ayuntamiento, para animar a la ciudadanía a captar los instantes más emotivos vividos en la ciudad. Este año había dos categorías: “Corpus 2014” y “Racons de Cornellà”. El jurado, reunido el 20 de septiembre, otorgó el premio de la Fiesta Mayor a la imagen titulada “un sentiment, una tradició”, de Antonio Abril; mientras que Jesús Fernández fue el ganador en la categoría de “Racons”. Las fotos más votadas por el jurado se podrán ver próximamente en una muestra itinerante en torretas móviles que se colocarán por diferentes espacios públicos de la ciudad. Todas las fotos se pueden ver en: http://www. cornella.cat/ca/galeriaimatges.asp.

“Luces y colores”, de Alan Brodbent, finalista en la categoría “Corpus 2014” Imagen ganadora categoría “Racons de Cornellà”, de Jesús Fernández.

“Un sentiment, una tradició”, de Antonio Abril, imagen ganadora categoría “Corpus 2104”. “Encant i descans a la vora del riu”, de Anna Rubio, finalista en la categoría de “Racons”

La recomanació de Trini Llamas* Poques vegades passa: obres una novel·la, comences a llegir-la i ja t’ha atrapat. Ja no pots aturar-te i no precisament pel desig d’acabar-la, necessites endinsar-te al món de la Neus i saber-ne més. Així és “Una dona meravellosa”, de Joan Jordi Miralles, visceral i esperançadora, escandalosa i optimista, pertorbadora i sorprenent. Els escenaris són part del Baix Llobregat i Barcelona; es nota que l’autor coneix el context a la perfecció. La seva protagonista és una dona que, malgrat tenir-ho tot, no és feliç i desitja canviar radicalment de vida. El destí li depara girs inesperats i trasbalsadors que posaran en joc la seva relació amb els que l’envolten, i que li provocaran una forta crisi personal. Sexe, dolor, penitència i sacrifici. Coratge i desesperació, il·lusió i covardia. Un títol amb trampa però en definitiva un autèntic cant a la vida… confia en mi, no et deixarà indiferent. Vaig acabar-la fa un parell de mesos i encara no me n’he pogut desenganxar. *Trini Llamas és cantant de NadaSuite.

18] cornellàinforma


Octubre14

A la Biblioteca Marta Mata es farà una exposició dedicada al 50è aniversari de Mafalda que després serà itinerant i es portarà a escoles i instituts

Els guanyadors del 30 Concurs de Còmics obriran

un mes dedicat a les vinyetes

Premi Ivà pel dibuixant Paco Roca

U

Detall de “Nostàlgia”, de Judith Ballester Villalta, guanyadora del premi “Ciutat de Cornellà”.

n total de 109 participants, amb 101 obres, han optat aquest any a la 30a. edició del Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà. Judith Ballester Villalta, de 21 anys, ha estat la guanyadora del premi “Ciutat de Cornellà” amb la seva obra, “Nostàlgia”; i Elena Cabanzón, de 15 anys, s’ha endut el Premi a la millor autora júnior, per “Garçon”. Per tercer any consecutiu dues noies s’emporten els principals premis d’aquest concurs d’àmbit nacional. D’altra banda, el Premi a la millor historieta d’humor ha estat pel còmic “Cronovaciones”, del barceloní Wahab Zeglache; el Premi al millor guió ha estat per a José Antonio Morlesín i la seva història “Trensueño”. “L’autobús”, d’Óscar Martínez, ha obtingut el Premi a la millor historieta en català i el Premi animació i còmic ha estat per a Mario Martínez i la seva proposta “Madres Chuais”. En aquesta edició el Premi al millor autor local ha quedat desert.

El dibuixant valencià Paco Roca ha estat guardonat amb el 21è. Premi Ivà al millor historietista professional. Els seus inicis, l’any 1996, van estar lligats a la publicació Kiss Comix. Hi va dibuixar històries amb personatges infantils, com Peter Pan o Aladí, de protagonistes i també ha treballat a la revista Víbora. El 2008 va rebre el Premi Nacional del Còmic per la seva obra, “Arrugas”, que també va ser premiada al Saló del Còmic de Barcelona.

El jurat ha fet mencions especials per a les obres d’Ernesto Gomis, Marisa Martínez y Adrián Arias.

La Mostra del Còmic del 3 al 30 de novembre

Totes les obres premiades es podran veure al Castell de Cornellà del 3 al 30 de novembre, en una de les moltes exposicions que ompliran la ciutat de vinyetes. A l’Espai d’Art Moritz, es podrà veure una mostra del dibuixant Josep Homs, que està fent l’adaptació al còmic de la trilogia Millenium. També tindrem una expo del còmic Macbeth a la Biblioteca Central, la mostra Còmic made in Cornellà al restaurant El Diván de los Sentidos i una altra d’Oxfam-Intermón titulada “Viñetas de vida: dibujantes on tour”, a la Biblioteca de Sant Ildefons.

Detall de “Trensueño”, de José Antonio Morlesín, premi al millor guió.

Com a acte central, l’entrega de premis del concurs i del Premi Ivà, el 7 de novembre, a partir de les 19.00 hores al Castell. El cartell de la Mostra d’enguany és obra del dibuixant JL, d’El Jueves. Més informació: www.cornella.cat.

cornellàinforma [19


Esports

25 anys del “trenet” a Can Mercader E l Ferrocarril de Can Mercader, el popular “trenet”, compleix 25 anys amb una salut de ferro. Per commemorar-ho, el 19 d’octubre es farà una jornada d’activitats, coincidint amb la festa que cada any permet gaudir del viatge en diferents vaporosos. La festa començarà a les 11 del matí amb la circulació dels diferents trenets i amb actuacions i activitats paral·leles que es perllongaran durant la tarda. El ferrocarril de Can Mercader es va inaugurar l’11 de setembre de 1989 fruit de la iniciativa del Club d’Amics del Ferrocarril-Cornellà i la implicació de l’Ajuntament en les obres d’infraestructura i el finançament del projecte. Des d’aleshores, “el trenet” s’ha convertit en el símbol del parc i el principal reclam dels visitants.

Exp. 07-2014 Referent a l’aprovació inicial del projecte d’obres de “Reparació de filtracions a la coberta Pavelló Esportiu Llobregat”, ubicat a l’avinguda del Baix Llobregat cantonada carrer del Futbol, de Cornellà de Llobregat. La Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2014, va aprovar, entre altres, el següents acords: “Primer.- Aprovar el projecte d’obres de “Reparació de filtracions a la coberta Pavelló Esportiu Llobregat”, ubicat a l’avinguda del Baix Llobregat cantonada carrer del Futbol, de Cornellà de Llobregat, de pressupost d’execució per contracta 133.971,37€ (IVA inclòs).

Nous cursos de formació al Citilab

om cada quatrimestre, el Citilab torna a posar en marxa cursos de formació adreçats a persones de totes les edats. La formació en Internet i noves tecnologies es realitza de forma continuada i està orientada a la creació de petits grups de treball que van practicant i aprenent tot construint un projecte sobre un tema del seu interès. Només és necessari tenir el carnet de soci (3€/ any) i el personal del centre atén els participants en horari de 17 a 21

20] cornellàinforma

hores. Un cop s’avança en el procés de formació, les persones poden definir grups de treball que es coordinen de manera independent i autònoma. Regularment, també es fan cursos genèrics en noves tecnologies i d’altres de caràcter més específic com poden ser, scratch, scratch for arduino o el curs de videojocs i realitat virtual. Tota la informació es pot consultar a la web del Citilab: www.citilab.eu.

Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), i al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes.” En compliment de l’article 37 del Reglament d’ Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995 de 13 de juny) se sotmet l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació del municipi, a la web municipal i al tauler d’anuncis municipal de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. La documentació integrant de l’expedient es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Acció Territorial i Habitatge de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria), 08940 Cornellà de Llobregat. El període d’informació pública esmentat s’ampliarà en cas de coincidir totalment o parcialment amb el mes d’agost, i en la proporció que correspongui. Cornellà de Llobregat, 31 de juliol de 2014

Solució al càcul mental de la pàgina 27: 23

C

Edicte


Cornellà de Llobregat, anys de democràcia

Còmic col·leccionable que es publica cada mes al Cornellà Informa. http://anysdedemocracia.blogspot.com.es/


22] cornellĂ informa


Octubre14

Continuen les propostes d’esport saludable

F

ins al mes de desembre continua activa la programació municipal d’esport saludable, amb més de 200 propostes per a totes les edats, que es fan a l’aire lliure i també a la piscina de Can Millars. Totes les activitats són gratuïtes i estan dirigides per monitors especialitzats. La majoria tenen una durada aproximada de 50 minuts. Es pot escollir entre caminades, running, nordik walking, txi kung, classes dirigides de gimnàstica o natació, entre d’altres. Tota la programació es pot consultar a: www.cornella.cat/ca/PAFES.app. Es tracta d’activitats amb diferent nivell d’ intensitat.

Edicte

Álex Ramos, campió d’Espanya

i de Catalunya de natació

A

questa jove promesa de Cornellà fa anys que dóna alegries al seu club: el CN Cornellà. Álex Ramos, de 15 anys, és un dels nedadors joves de més projecció de Catalunya. Actualment és or i campió d’Espanya infantil en 100 metres lliures i en 100 esquena, tercer classificat en 50 metres lliures, 200 lliures i 100 papallona. També és campió de Catalunya en 50, 100 i 200 lliures i en 200 estils, i plata i subcampió de Catalunya en 100 i 200 esquena. A més el cornellanenc ha estat també campió d’Espanya en relleus.

Mari Carmen Paredes suma

nuevas victorias

L

a atleta de Cornellà Mari Carmen Paredes continúa añadiendo éxitos a su gran palmarés. Este año la deportista ha reinado en la Copa del Mundo de Maratón en Londres en la categoría T12 (discapacidad visual) conquistando la primera posición y batiendo el récord del mundo. El pasado mes de agosto se colgó la medalla de bronce en el IPC Athletics European Chanpionships en los 1500 T12. Mari Carmen Paredes recibió este año el Premio de la Nit de l’Esport de la Ciudad en la categoría Dona y Esport.

Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que ha esdevingut aprovat definitivament el projecte d’obres que a continuació es detalla: Projecte d’obres anomenat “Construcció de protecció solar amb marquesina al camp de futbol Fontsanta de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 11 de juliol de 2014, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 23 de juliol de 2014 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 6668 de data 21 de juliol de 2014, exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 18 de juliol de 2014 fins el 22 d’agost de 2014, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 18 de juliol i el 28 d’agost de 2014, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 29 d’agost de 2014, en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat. Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Cornellà de Llobregat, 23 de setembre de 2014.

cornellàinforma [23


Opinió La història convoca a Cornellà

Dues cares, d’una mateixa enquesta

Jordi Rosell Grup Municipal de CiU

Arnau Funes Grup municipal d’ICV-EUiA

V

F

otarem. Decidirem. Ferms. Serens. Compromesos. Catalunya i Cornellà vol votar. Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà hem de poder decidir si Catalunya ha de ser un Estat independent o seguir formant part de l’Estat espanyol. Si els habitants de Sant Jaume de Frontanyà i de Barcelona ho faran, a Cornellà també, no en tingueu cap dubte. Si l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i de Badalona han donat suport per fer-ho, a Cornellà també ho farem, tot i els impediments de l’Alcalde.

a unes setmanes l’Ajuntament feia publics els resultats d’una enquesta realitzada a una mostra de 600 ciutadans/es de Cornellà i encarregada a GESOP. De l’enquesta, cal destacar que majoritàriament l’ATUR és considerat el gran problema de la ciutat, que 9 de cada 10 cornellanenc/ ques estan satisfets/es de viure a la ciutat i que un 85% dels s’identifiquen positivament amb la ciutat, amb diferències importants entre determinats barris. Cal fer però una segona lectura més en profunditat per destacar d’altres aspectes igualment importants.

CiU vam presentar al Ple del passat mes la moció de suport a la consulta del 9-N. La mateixa moció que s’ha presentat a 930 dels 947 municipis. Una moció que demana garantir la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta a cada municipi.

En primer lloc, i amb una visió a mig i llarg termini de la ciutat, és significatiu que més del 30% dels enquestats consideren Cornellà com una ciutat amb poques oportunitats tot i la seva excel·lent ubicació i connexió amb Barcelona, un fet que pot estar relacionat amb la manca d’innovació que els mateixos enquestats detecten en la gestió de la ciutat. Per altra banda, els enquestats, especialment els de Sant Ildefons, situen com a segon problema de la ciutat a la inseguretat i la immigració. Un fet que pot resultar lògic o previsible donada la dimensió i situació socioeconòmica de barris com Sant Ildefons (un dels barris més pobres de Catalunya) i pel gran nombre de persones nouvingudes que hi viuen, però que també ha de causar alarma i preocupació. És símptoma que alguna cosa s’ha fet malament, i potser les polítiques de l’Ajuntament de gestió migratòries basades en el reforç policial de la zona, barrejat amb certes polítiques de mediació comunitària, són insuficients. A Cornellà continuen pesant massa alguns prejudicis i estereotips, i potser s’ha d’apostar per una política de convivència més basada en el diàleg i la pedagogia entre els col·lectius.

A Cornellà no s’ha pogut ni debatre, perquè el PSC ho considera que no és de competència municipal. Mentre l’Estat interpreta la Constitució Espanyola com un tòtem, a Cornellà, per a l’Alcalde Balmón el tòtem és el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Qualsevol qüestió que no és del seu interès, l’excusa és el ROM. Saben d’un Tribunal que és part i jutge a la vegada, interpretant segons com li interessa (i a vegades amb celeritat!) la norma? Mateixa melodia. Quan decideixes posar-te d’esquenes a les urnes, no s’hi val a seguir fent les cortines de fum: ara fem una aplicació pel mòbil i una campanya “Què fer a Cornellà” (que està molt bé i ens serà útil), crear una unitat de transparència per poder fer una notícia per transmetre als ciutadans que s’hi creu, i fins i tot preparar el camí per denunciar administrativament a la Generalitat per l’impagament de les escoles bressol (per suposat que la Generalitat ha de pagar!). Tot això està molt bé, però, les nostres prioritats, ara mateix, són més grans. A Convergència, les nostres forces estan en aquests moments fermament dirigides a què els veïns i veïnes de Cornellà puguem decidir el nostre futur. Aquesta moció va més enllà dels partits, i que el doble de regidors del PSC de tot Catalunya hi hagin donat suport comparat amb els que s’han abstingut o votat en contra, en són la millor evidència. La imatge de quasi tots els alcaldes del país posant-se a disposició del país la setmana passada, és històrica. I la nostra ciutat a la banqueta, sense ser-hi, perquè el PSC de Cornellà pensa que hi ha prioritats més importants. La decepció, pel comportament de l’Alcalde Balmón, entre molts de nosaltres hi és però la força que ens empeny passa per sobre de qualsevol dificultat. I és que vindria una recentralització huracanada, per més que la disfressessin de reforma de la Constitució. A la Moncloa no són de guanyar el partit per un gol sinó per golejada. Si volem deixar de viure sota un govern que ha actuat sempre en contra dels nostres interessos, ara és moment de passar pàgina. No oblidem que pot haver-hi dubtes sobre el nostre futur, però tenim les certeses sobre què ens passarà si ens quedem. La història ens ha convocat, aquella que queda als llibres, i l’estem escrivint aquests dies. Fem-nos dignes d’ella.

24] cornellàinforma

En segon lloc, cal destacar que el barri Riera consideri com el seu principal problema les molèsties que continua causant l’activitat del Camp de l’Espanyol. Aquest és un tema, que malgrat les millores logístiques incorporades, està relacionat directament amb un model de ciutat que hem denunciat en reiterades ocasions davant els responsables municipals. Sempre hem defensat que els actuals terrenys on s’ubica el Camp, i els voltants, podrien haver estat dedicats a dotar el barri d’una gran zona verda, que sumada amb la proximitat de la llera del riu Llobregat, hauria suposat un segon gran parc a disposició dels ciutadans/es de la ciutat. Ara cal compensar al barri reforçant les zones verdes i l’accés al Riu. Cal destacar, en negatiu, el coneixement que es té dels “serveis de la ciutat”, que en general és baixa, tot hi que en determinades franges d’edat si que es coneixen molts serveis. Resulta significatiu que grans projectes engegats per l’equip de govern com “l’ApropTeu”, “L’Acord Social” o la “Oficina de Mediació Hipotecària” tinguin un grau de coneixement inferior al 15%, o que l’oferta cultural i esportiva de la ciutat només sigui coneguda pel 26%. Cal analitzar quin paper hi juga, en aquest sentit, la restrictiva oferta de canals d’informació local, o de mitjans de comunicació, que existeix a la ciutat, i alhora el desinterès ciutadà envers l’Ajuntament. No sabem que ens ofereix la ciutat, que fa la ciutat amb els nostres impostos, i això en l’etapa actual amb tanta agitació 2.0 i amb tants suposats ulls damunt de la gestió pública és un fet tant insòlit com preocupant. Aquest és el gran problema de Cornellà que l’enquesta remarca: No ens interessa la nostra ciutat o a la ciutat no li interessa tenir ciutadania interessada? Segurament una mica de les dues coses, però en qualsevol cas l’enquesta de satisfacció municipal ha de generar un sentiment agredolç a tothom, també al Govern del PSC.


Octubre14

Más publicidad del equipo de Gobierno… a cargo del dinero de todos

9 de cada 10

Maximiliano Palacios Grup Municipal del PP

Emília Briones Grup Municipal del PSC

E

l pasado mes de septiembre, en esta misma revista, se publicaban los datos parciales de una encuesta encargada por nuestro Ayuntamiento. Esta acción no es aislada, sino que es algo que el PSC hace continuamente con la revista municipal: utilizarla como escaparate. No nos parece decente gastar dinero público en estos momentos en una encuesta que no es necesaria. Es evidente que las personas que viven en Cornellá tienen otras necesidades, puesto que el propio ayuntamiento fomenta campañas de recogida de alimentos. Y ahora se gastan el dinero en una encuesta de vergonzosa propaganda de su supuesta gestión, en la que nos muestran una Cornellá maravillosa, pero ocultan los problemas que también refleja la propia encuesta… el paro, la falta de seguridad, la inmigración, la suciedad de las calles, los malos olores de contenedores y cloacas… Está claro que el PSC ha puesto manos a la obra en la campaña electoral de las próximas municipales, porque es evidente que tienen miedo a perderlas. Se gastan el dinero de todos/as en una encuesta de gestión que deberían pagar ellos y por eso el Partido Popular hizo una pregunta en el Pleno para saber cuánto nos ha costado a todos/as esta encuesta. En este mismo pleno, y ante la información aparecida en la prensa acerca de una asociación para consumir cánnabis, marihuana o yerba, en la que se señalaba que el Ayuntamiento de Barcelona extinguía la licencia del local que utilizaban como sede social y que dicha Asociación se mudaba a nuestra ciudad, presentamos otra pregunta al pleno. Nos preocupa la permisividad y pasividad que está mostrando nuestro Ayuntamiento con este tipo de asociaciones y con la gran feria que cada año montan en un local municipal, dando un vergonzoso ejemplo, a diferencia de lo que hacen otros municipios. De igual manera pedimos que el Ayuntamiento elabore un plan gradual que permita el soterramiento de los contenedores de basuras del municipio. Este sistema permite enterrar bajo el suelo los contenedores de residuos y basuras y con ello suprimir los malos olores, que son insoportables durante los meses de verano, perjudicando tanto a vecinos/as como a comerciantes y hosteleros que ven afectada su actividad por las molestias y malos olores que desprenden los mismos. Estaremos pendientes de si lo toman en consideración o pasan de ello como de otras muchas propuestas del Partido Popular. Por último, quisiera hacer referencia a otra moción, en este caso de ICV-EUiA, acerca del posible cambio en la elección de los alcaldes. Presentó una propuesta sin ningún sentido, que los partidos, en el lugar que corresponde, que es el parlamento español, ni siquiera están debatiendo y que sólo sabemos de ella por declaraciones a la prensa de los diferentes líderes. Estamos cansados de debatir sobre cosas inútiles y de que el Alcalde consienta la entrada de mociones que no son de competencia Municipal. Estamos cansados de la demagogia barata y vergonzosa del portavoz de ICV, al que parece que sólo le interesan los temas que le puedan rentabilizar a él políticamente y se olvida de su función como regidor, que no es otra que defender los temas que afectan a la población de Cornellá.

L

es dades que es desprenen de l’enquesta encarregada per a conèixer quines són les principals opinions sobre la ciutat, el barri, l’entorn, els equipaments i les activitats que organitza l’Ajuntament, l’acció municipal i altres elements per potenciar i millorar, les tens integrament publicades a www.governobert.cornella.cat. Us deixo aquí cinc cèntims: —El 38,5% dels entrevistats diu que està molt satisfet de viure a Cornellà, que, acompanyats del 51,2% que es consideren satisfets sumen els 9 de cada 10 que tenen una percepció positiva. Fins a un 85% de cornellanencs s’identifiquen positivament amb la ciutat. —El millor aspecte de Cornellà són els mitjans de transport; en segon terme estan els parcs i espais verds i l’ambient general de la ciutat, que està ben comunicada i que és tranquil·la. Així mateix, l’enquesta revela que l’atur és, a molta distància, el principal problema de la ciutat, esmentat per un 33% dels enquestats. Obro parèntesi. De les mesures impulsades per fer front a la situació de crisi, en el marc de l’Acord Social, la Botiga Solidària és la millor valorada. I és evident que amb els 1.000 llocs de treball que estem creant des de l’Ajuntament amb els plans d’ocupació local (2012-2015) no en tenim prou. L’ increment d’un 300% en els últims anys del pressupost d’acció social, l’oficina de mediació hipotecària, l’increment d’ajudes a l’IBI, l’ajuda “Quota Zero” per a noves iniciatives econòmiques, el nou viver empresarial… Només són un pal·liatiu, sempre ho hem dit. Totes les administracions s’haurien implicar, tocar de peus a terra i destinar recursos a la situació actual. Si nosaltres que hi destinem molts diners, fem el que fem, us imagineu que podríen fer els altres si canviéssin les seves prioritats? Es tracta d’invertir en persones, no en banderes. Tanco parèntesi i segueixo. —La gestió municipal rep un 6 de nota mitjana. —Els serveis i equipaments municipals reben en general entre un 7 i un 8 de puntuació. El Museu Palau Mercader i L’Auditori són els equipaments més coneguts i utilitzats. —L’enquesta també remarca que només un 27% declara conèixer les activitats municipals que organitza l’Ajuntament, tot i estar molt ben valorades (un 7,4). De les dades se’n poden treure moltes reflexions, moltes lectures, però a nosaltres les dades ens serveixen per seguir treballant. I és en aquesta línia que fa uns dies hem presentat Què fer a Cornellà, un projecte de ciutat que recull tot allò que podem fer el cap de setmana a Cornellà. Tens infinitat de motius per quedar-te a la ciutat i més ara que hem triplicat les activitats, principalment les adreçades a les famílies. Descarrega’t l’app per tenir tota la informació a només un clic o consulta la web! Per una altra banda, seguim reclamant allò que d’altres administracions de manera vergonyosa ens deuen. Per això portarem a judici a la Generalitat de Catalunya si no ens paga el seu deute. Parlem de 12 milions d’euros. No ens queixem per queixar-nos, la situació és molt greu. Nosaltres també estem patim la crisi, però som responsables amb la nostra ciutadania. I és evident que tenim clares les nostres prioritats, que no són altres que les persones i defensar Cornellà amb tot allò que hem construït en els últims anys. Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens veiem per la ciutat!

cornellàinforma [25


co nt e

a

la

BM M I d’ nau An g a ur Pé ac re ió z “ de Ex So la a po ta m N la si av p c el os i l al . C ó ce tra es a 17 l” rl 14 es ,

Dia a dia www.cornella.cat

de l

octubre/ novembre

L’ ho ra

A de cte bi co bl m io m te em qu o es ra a tiu la 7 BS 0 I any s H or a de lc on C te or urs a la qu d e BC íd j ie ar C s a di n D Co er e m sfi rn ia em la na so òr da tu br ia b r e e es n tà èfi L de ca i i ab m or m “L at at od a ge or a” sa id e la le BS ct I ura

Agenda

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 XVII Festival Internacional de Pallassos

Cornellà Escena puja el teló L

a programació del Cornellà Escena ens prepara aquesta tardor propostes molt interessants a uns preus competitius. Una de les primeres propostes és el concert de la banda valenciana ‘Modelo de Respuesta Polar’, dissabte 25 d’octubre, a la Sala Ramon Romagosa. Ja al novembre, el dia 9, ens visitaran els actors Pau Roca i Carlota Olcina, amb la seva obra

“Pulmons”, una proposta de reflexió personal d’una jove parella. El 22 de novembre, la sala Ramon Romagosa acollirà el concert del grup Jose la Reina, que presentarà el seu darrer disc “Bailamos por miedo” publicat a principis d’any. Es pot ampliar informació i comprar entrades de tots els espectacles a www.queferacornella.cat.

Titelles a l’Orfeó

La Cia. Txo Titelles presenta la seva proposta de teatre amb titelles: “Cotó”. Una colla de titelles en forma de conills juguen junts i comparteixen aventures. Serà el diumenge, 26 d’octubre, a partir de les 12.30 h, a l’Orfeó Catalònia.

Desfilada benèfica per l’Alzheimer

El 19 d’octubre, a les 18.30 h, a L’Auditori, es farà un any més la desfilada benèfica “La memòria està de moda’, organitzada per l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat, que enguany celebra el seu 20è. aniversari.

51è. Cros Escolar

El dissabte, 25 d’octubre, a partir de les 9.30 hores i fins les 13.30h al parc de can Mercader, tindrà lloc el 51è. Cross Escolar de la ciutat i el 2n. Cros Comarcal Escolar. En ells podran participar tots els nens i nenes dels centres educatius de la ciutat.

Visites a la planta noble del Palau Mercader

Set dècades de biblioteques a la ciutat E

l dimecres 15 d’octubre se celebra a l’auditori del Centre Cultural de Sant Ildefons un acte commemoratiu de la inauguració, fa 70 anys, de la primera biblioteca pública de Cornellà, ubicada a la planta baixa de la masia de Can Gaia (l’actual seu de la Guàrdia Urbana al carrer Rubió i Ors) l’any 1943, i que posteriorment es va traslladar a una planta baixa del carrer de mossèn Jacint Vedaguer. L’acte commemoratiu consistirà en la projecció d’un vídeo sobre l’evolució d’aquests equipaments a la ciutat i la presentació de la tasca que s’hi desenvolupa actualment. L’acte serà obert a tothom i es clourà amb un petit concert musical.

26] cornellàinforma

De forma periòdica s’organitzen visites guiades a la planta noble del Museu Palau Mercader, on s’expliquen les formes de vida de la finca Mercader i els seus habitants. Les visites comencen a les 12h tenen una afluència màxima de 20 persones per sessió i és recomanable fer inscripció prèvia a museumercader@ aj-cornella.cat o al telèfon 93 474 51 35.

La Blancaneus al Patronat

Qui no té en ment la història de la Blancaneus? S’han fet milers de versions d’aquest conte clàssic, que ens visitarà un cop més a la ciutat el proper 2 de novembre, a partir de les 12.30 h a la Sala Ramon Romagosa del Patronat. Es poden comprar les entrades anticipadament a la web:queferacornella.cat i també a la web municipal www.cornella.cat.

Nit gòthica a Cornellà

El 31 d’octubre, a la plaça dels Enamorats, es farà una nit màgica sota el títol “Encants esotèrics”. S’iniciarà a les 21 hores i hi haurà diferents activitats.


1

2

Barcelona, abans que CÀLCUL MENTAL el temps ho esborri Projecció d’aquest documental sobre la història de la família Baladia, emparentada amb els Mercader, a cavall del segle XIX i XX. 19 d’octubre, a les 12 hores, amb una durada de 90’.

Animació i fantasia a la plaça de l’Església

Diumenge 9 de novembre, a les 12.30 h, a la plaça de l’Església, la Cia. Xarop de Canya porta el seu espectacle Quin Sarau. Un espectacle gratuït per a tota la família, amb animació, i on es combinen jocs, danses, coreografies esbojarrades i cançons.

Les Quatre Estacions

El diumenge, 26 d’octubre, al Museu Palau Mercader (11.30 h), tindrà lloc un taller familiar, lúdic i participatiu sobre la representació de les estacions de l’any. Adreçat a públic familiar, amb infants a partir de 6 anys.

Itinerari del moviment obrer

El 19 d’octubre, a les 11 h, i amb una durada de dues hores, es farà un recorregut per alguns punts de Cornellà que van ser escenaris del moviment obrer dels anys seixanta i setanta a la comarca del Baix Llobregat. El punt de trobada és als pisos Montesa. Cal fer inscripció prèvia.

Concerts a l’Orfeó

El dissabte 17 d’octubre, a partir de les 22 hores, l’Orfeó presenta l’espectacle “Havaneres de dues terres”. Venda d’entrades al telèfon 93 376 52 58. o a l’adreça de correu electrònic secretariaorfeo@gmail.com.

Pink Zumba contra el càncer de mama

Amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, es farà una activitat solidària al Parc Esportiu Llobregat, una sessió de Pink Zumba. Començarà a les 12 hores, i la participación és oberta a tothom.

18 + 14 – 6 + 5 x 3 – 7 ·· –

2 + 6 – 25 + 7 – 8 ?

3

4

5

6

7

8

9

P a eti l’O ts rf co eó nc er ts

A hi cti st vi òr ta ie t f s d am e l il Ba ci iar rc “ a ll Ca ad ”a L n a la es M de BC er s ca ar C de da r ne s

T s al Il alu ler de d d fo ab ’al ns le im al en C. ta C. ci H Sa ó or a nt de lc on te a la BM M

T “L eat a re Bl fa an m ca ili ne ar us : ”

N a or fe di r k es W po a rt lki D Sa ng aq esc lu . V Ca u ob t! in à n ti re e M c a ix ill l e ar a l m s pis ed H ci i a or na na a do del ns co a nt C la e pl orn BMper .d e M el llà sE G na ho m tic or a at a l s a

27 28 29 30 31

10 11 12 13 14

Taller gratuït per tenir cura de les orquídies

C

om tenir cura de les orquídies. Aquest és el títol del curs pràctic de jardineria que, de forma totalment gratuïta, prèvia inscripció, es podrà fer el 18 d’octubre al Garden Cornatur de Cornellà, ubicat al carrer del Progrés, núm.10. Les places són limitades i cal inscriure-s’hi enviant un correu a gardencornnatur@tecsalsa.cat. El Garden Cornnatur és una botiga que forma part de l’entitat sense ànim de lucre Tecsalsa, dedicada a la integració laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament.

L’Auditori porta a escena la dansa contemporània A

l’octubre, L’Auditori de Cornellà té preparades dues sessions especials dedicades a la dansa contemporània els dies 25 i 26 d’octubre. “Da Capo”, de la companyia Otra Danza, el 25 d’octubre i “Medea”, de Thomas Noone Dance, l’endemà, dos espectacles amb entrada i preu únic per a tots dos. Aquestes dues propostes formen part de la nova programació de Teatre-L’Auditori que es podrà seguir fins al desembre. La comèdia romàntica prendrà el relleu el 16 de novembre de la mà d’Alba Florejachs i de Jordi Díaz, protagonistes de Losers (perdedors). I, per últim, la màgia del Mag Lari, el 21 de desembre. Les entrades ja estan a la venda a www.auditoricornella.com.

Solució a la pàgina 20 cornellàinforma [27


Cornellà Informa 318 - Octubre 2014  
Cornellà Informa 318 - Octubre 2014  
Advertisement