Page 1

´ TIRINCULIS LA REVISTA MUNICIPAL D'AIGUAVIVA

62

DESEMBRE 18


Benvolguts veïns, Un any més i a les portes del Nadal, m’adreço a vosaltres per desitjar-vos el millor en aquestes dates. La família es la protagonista de les festes nadalenques, malauradament aquest any, la família de tots els que formem Aiguaviva restarem en dol per la pèrdua d’un dels seus membres més estimats, el nostre Pere. Les circumstàncies en les que ens ha deixat ens han colpit a tots. D’en Pere en podríem destacar moltes coses, però amb el que tots estarem d’acord és amb la seva disponibilitat, lleialtat i amor incondicional al poble d’Aiguaviva i a cadascun de nosaltres. En Pere ens coneixia a tots, sempre alerta i sempre a punt per ajudar on calia. Treballador incansable, no coneixia horaris ni festius. En Pere formava part de l’entorn d’Aiguaviva, ens serà difícil no veure’l més. Pere, ets insubstituïble i només puc adreçar-me a tu amb paraules d’absolut agraïment per tot el que sempre has fet, mai t’oblidarem. Descansa en pau. Joaquim Mateu i Bosch Alcalde d’Aiguaviva

col·laboradors Joaquim Mateu

Anna Serra

Laura Alabau

Tirínculis vol dir Tirínculis era el “nom de guerra” d’una colla de joves d’Aiguaviva molt actius als anys 70 i també del seu local (al costat de l’església, on avui en dia encara es pot veure la inscripció del mot). Van crear un grup de teatre i van impulsar la primera revista del poble. El nom va sortir canviant les “u” per “i” de la paraula llatina turunculus, que vol dir recluta en llatí.

Xènia Torras

Revista impresa amb paper 100% lliure de clor

Pere Lloret

Mn. Jordi J.Pou

Amb la col·laboració de

E d i t a : A J U N TA M E N T D ’ A I G U AV I VA . C o n s e l l d e r e d a c c i ó : J o a q u i m M a t e u , M o n t s e B e l m a r, Anna Serra, Joan-Pau Ferré Coordinació i fotografia: Joan-Pau Ferré Redacció i correció: Montserrat Mola Disseny i maquetació: Ítaca Consulting en Comunicació SL D. legal: GI-948-97

3


AIGUAVIVA AL DIA CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT Actualment el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament d’Aiguaviva no està creat atès que l’Ajuntament es troba exempt de l’obligació de crear i mantenir aquest lloc de treball; exempció que ve establerta perquè en el seu moment es complien els requisits que establia la normativa. Actualment aquesta situació ha canviat, perquè, entre d’altres motius, en el cens de 2017 ja consten 779 habitants al municipi i els pressupostos municipals, tant de l’any 2017 com del 2018, superen els 1.250.000 €, per la qual cosa se superen àmpliament els requisits que actualment permeten que s’atorgui l’exempció. Això ha suposat un augment de recursos, de tasques i d’expedients a resoldre, així com l’interès de l’Ajuntament per tenir una plaça de secretari/ària interventor/a en l’estructura que es pugui proveir de forma legalment prevista i no únicament per acumulació o pels serveis d’assistència.

És per això que l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per deixar de ser exempt de la plaça de secretaria i ha procedit a la creació i classificació del lloc de treball de secretaria (classe 3a.); lloc de treball reservat als funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció per la seva posterior provisió mitjançant concurs de mèrits. Mentre s’estan realitzant els tràmits per a aquesta creació del lloc de secretaria i atès que Ignasi Pràdanos va deixar el càrrec de secretari el passat mes de setembre, les funcions de secretari de l’Ajuntament les realitzarà un secretari/a del Servei d’Assistència Tècnica als Municipis de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.

MILLORES EN CAMINS PUBLICS D'AIGUAVIVA A part del manteniment periòdic que es fa dels camins públics del municipi —moltes vegades és difícil que estiguin sempre tots en bon estat a causa de la gran xarxa de camins de què disposa el municipi—, per al 2019 està prevista una actuació de substitució dels trencaaigües dels camins per desguassos transversals constituïts per canonades i els seus brocals. A part de la construcció d’aquests desguassos transversals caldrà també configurar de nou les cunetes de la part del camí al qual donarà servei cada desguàs, i també configurar de nou el ferm, així com donar-li la forma bombejada adequada per facilitar l’aportació de les aigües de pluja cap als nous desguassos. Amb aquesta obra es milloraran els drenatges dels camins i es reduirà la formació de grans xaragalls, que dificulten i impossibiliten el pas dels vehicles. L’obra té un pressupost total per contracte de 48.813 € i estarà finançada pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins la Línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb un import de 47.665,89 €.

4

Més imminent serà l’execució de les obres de reparació i renovació de l’asfaltatge del camí que va de l’A-2 a la carretera de l’Aeroport (camí de l’Abadia) després que en el Ple de setembre passat s’aprovà un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per tal d’executar aquestes obres. Amb la signatura de dit conveni s’estableix que la Diputació de Girona executarà les obres, mitjançant el personal i la maquinària de les brigades mòbils i sota la direcció tècnica d’enginyers de la Diputació, i l’Ajuntament d’Aiguaviva, entre d’altres, aportarà un dipòsit de 5.895,63 € pel cost del materials emprats.

FESTES LOCALS PER AL 2019 Aquest Ajuntament aprovà assenyalar, com a festes locals per a l’any 2019, el dia 25 de juliol (Sant Jaume) i el dia 29 d’octubre (Sant Narcís), coincidint amb la festa local de Salt i la festa local de Girona, respectivament.


SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES LÀMPADES I LLUMINÀRIES DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPAL L’Ajuntament d’Aiguaviva, des de la Regidoria de Medi Ambient encapçalada per Marta Vives, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes, i havent aprovat el Pla d’acció de l’energia sostenible, té com a objectiu implementar instal·lacions d’energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic.

de l’enllumenat exterior, adequar les instal·lacions a la normativa actual, reduir l’impacte ambiental i limitar l’emissió de flux cap al cel i la contaminació lumínica. El pressupost de les actuacions proposades es resumeix segons el quadre següent:

És per això que, després de la instal·lació de la caldera de biomassa a les escoles (l’inici de les obres és imminent), ara és el moment de realitzar un canvi de llumeneres de l’enllumenat públic del municipi. Amb la realització d’una auditoria energètica de l’enllumenat públic es feu un diagnòstic de les instal·lacions actuals —sistemes d’enllumenat, nivells lumínics dels carrers i altres espais, consums energètics i potències contractades, etc.— i es determinaren les accions que s’han de seguir, encaminades principalment a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions

Total general substitució luminàries Total legalització quadres

170.480,00€ 11.589,00€

Total proteccions contra sobretensions Total monitorització quadres TOTAL (IVA inclòs)

2.677,50€ 10.500,00€ 195.246,50€

D’aquestes actuacions, estarà subvencionada per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’acció, la substitució de les làmpades i lluminàries amb una subvenció de 30.000,00 €.

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT PROCEDENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) PER A LA CONNEXIÓ DEL MUNICIPI D'AIGUAVIVA AMB VILABLAREIX I AMB L'AEROPORT DE GIRONA MITJANÇANT UNA VIA VERDA Tal com s’havia anunciat anteriorment, a iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient, l’Ajuntament d’Aiguaviva té previst connectar, mitjançant una via verda, el nucli urbà d’Aiguaviva amb el polígon industrial de Mas Aliu (Deu Roures de Vilablareix) resseguint el marge esquerre del riu Masrocs. Aquesta proposta es va presentar al Consorci de les Vies Verdes de Girona, organisme que va creure oportú aprofitar l’execució d’aquesta via verda per allargar la connexió fins a l’Aeroport de Girona. La construcció d’aquesta nova via, que connectarà el nucli urbà d’Aiguaviva amb l’Aeroport, serà paral·lela a la carretera GIV- 5331.

Aquest nou carril bici de 4.775 m connectarà amb el tram en fase entre Aiguaviva i Mas Aliu, d’uns 700 m de longitud. El projecte de connexió del municipi d’Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’Aeroport de Girona té un pressupost total de 1.090.573,02 €. Aquest projecte, que es duria a terme el 2019, s’inclourà en la petició de subvencions que realitzarà el Consorci de les Vies Verdes de Girona a la convocatòria de subvencions per a fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per un import de 545.286,51 €.

Actuació 1. Projecte de connexió Aiguaviva amb Mas Aliu seguint el Masrocs 2. Construcció d’una via verda que connecta el nucli urbà d’Aiguaviva amb l’Aeroport de Girona

Pressupost projecte 139.798,02€

950.775,00€

Subvenció FEDER sol·licitada 69.899,01€

475.387,50€

5


FESTA MAJOR Del 13 al 16 de setembre van arribar uns dels dies més esperats al poble, els de la Festa Major. Aquest any va començar amb una gran sorpresa, i també novetat, els carrers es van emplenar de foc, a mans dels Diables d’en Pere Botero i el seu magnífic correfoc. Minuts abans les autoritats (alcalde i regidors, Raül Morales, director dels Serveis Territorials de Presidència a Girona, i els batlles de Vilobí, Riudellots i St.Jordi Desvalls) donaven el tret de sortida a la festa i deixaven pas al pregoner d’enguany, l’actor i humorista Jordi Rios, qui es va posar en els papers de les seves més conegudes imitacions (principalment del Crakòvia) com ara Carles Puyol, Núñez, Sergio Ramos o el Foraster, entre d’altres. Quan es va acabar el pregó es van donar a conèixer l’hereu i la pubilla d’aquest any, en Roger Martín i la Júlia Soler. Tot seguit va començar el correfoc que va acompanyar tots els assistents fins a l’envelat, on els esperava el pica-pica ofert per l’Ajuntament.

6


La nit va continuar fins a altes hores de la matinada amb la NIt Jove i les actuacions de Silverflame, Festucs i, el cap de cartell, el grup madrileny de punk Boikot.

7


El tret de sortida de la jornada de dissabte va ser el tradicional campionat de petanca; aquest any el duel va ser contra les tripletes de Salitja-Sant Dalmai. Poc després va començar el concurs de dibuix infantil i a mig matí les autoritats locals van inaugurar les diverses exposicions del Polivalent: la mostra de cistelleria, els espantaocells del concurs, manualitats fetes per la Paqui i Carlos amb material reciclat... Posteriorment també es van poder veure les escultures de Lluís Lagarda, així com l’exposició de Jordi Seriñà, que es va inaugurar a la tarda, en què també es va homenatjar l’artista. Recordem que Jordi Seriñà ens ha deixat aquest mateix any.

8


La tarda del dissabte va començar amb el tradicional Concurs de ratafia que organitza l’Associació Cultural. Enguany la guanyadora, entre la vintena de licors presentats, va ser la barreja d’herbes de la Maria Palau, seguida de la d’en Martí Sedeño i en Carles Valdor. Tot seguit els més petits van poder fer gresca amb l’animació de Jordi Ibars a l’envelat i, quan va acabar, van poder berenar tots plegats (per gentilesa de la Bellsolà).

Aquest any el temps va acompanyar i es va poder celebrar la Festa Holi. Tots els assistents van poder gaudir d’aquesta original festa d’origen hindú i es van poder llençar les diverses pols de color entre ells, de manera que tothom va acabar amb el cos i el cap multicolor.

9


La vesprada va continuar amb el sopar popular, en el qual els més de dos-cents comensals van poder gaudir del menú preparat pels Arrossaires d’Argelaguer i d’una bona estona de tertúlia. La nit va acabar, com no podia ser d’una altra forma en una fesa major, amb música i ball fins a altes hores de la matinada, de mans del grup de versions Hotel Cochambre i seguit del Dj Cochambre.

10


El diumenge es va llevar amb una de les novetats d’aquesta edició: el primer torneig d’escacs, amb força participació de totes les edats. Un cop finalitzat, es va fer lliurament dels trofeus als guanyadors de cada categoria i d’un record a tots els participants. D’altra banda, després de l’Ofici Solemne, que va estar acompanyat de la Coral Veus Amigues d’Aiguaviva, van tenir lloc les Tres sardanes del vermut, a càrrec de la Cobla Costa Brava, seguides del corresponent pica-pica ofert per l’Ajuntament. La mateixa cobla va tornar a oferir sardanes a primera hora de la tarda. Mentre, just al mateix moment, tenia lloc el tradicional partit de futbol entre joves i velles glòries.

També la Costa Brava, aquest cop en format d’orquestra, va ser l’encarregada de tancar, un any més, la nit del diumenge amb el concert de música catalana i el ball de fi de festa. A la mitja part del concert de l’Orquestra Costa Brava es va fer el lliurament dels premis del concurs de dibuix i del concurs d’espantaocells d’aquest any, obra de la família MasferrerRupià.

11


SANT JOAN D'AGOST El primer dia de setembre va tenir lloc la festa del nostre patró, Sant Joan d’Agost; una jornada que posa el punt final, per a molts, a les vacances d’estiu. En vistes de l’èxit de l’any anterior, enguany es va repetir el tobogan aquàtic gegant a la baixada del carrer Circumval·lació i, és clar, l’atracció va tornar a ser un encert! Petits i grans van gaudir-ne de valent durant tota la tarda. La celebració va finalitzar amb el sopar popular a la piscina organitzat per l’Associació Cultural.

12


l'hora del conte Dins de l’activitat de L’hora del conte, organitzada per la Regidoria de Cultura a Ca la Neus, a l’octubre ens va tornar a visitar Glòria  Matas, aquesta vegada amb Festa Major! Aquesta sèrie de contes,  centrats en les fires, el món del circ, els gegants i els capgrossos, va  fer passar una tarda ben entretinguda a tots els nens que hi van assistir. Al novembre va ser el torn de la Pepa, amb la seva sèrie de Contes Propers.

XERRADA DE SALUT El divendres 19 d’octubre, també a Ca la Neus, va tenir lloc una xerrada de salut centrada en el tema del dolor. La sessió va anar a càrrec de la farmacèutica de Fornells Pilar Pararols, la qual ens va explicar les diverses tipologies de dolor, les seves característiques, com evitar-lo i els diferents tractaments farmacològics i no farmacològics que hi ha, segons el tipus i la intensitat del dolor. Aquestes xerrades formen part del Programa d’educació sanitària a la gent gran organitzat pel Departament de Salut, conjuntament amb CatSalut i el Col·legi de Farmacèutics.

13


APLEC DE VILADEMANY Prop d’un centenar de persones es van aplegar el diumenge 9 de setembre al tradicional aplec de l’ermita de Vilademany. Com ja és costum, la missa va estar acompanyada dels cants de la Coral Veus Amigues d’Aiguaviva. Cal destacar que enguany es va dur a terme una col·lecta especial per a les obres de restauració que necessita urgentment l’ermita. Com mana la tradició, l’acte solemne va finalitzar amb tots els assistents cantant els goigs en honor a la Mare de Déu i, tot seguit, un piscolabis ofert per l’Ajuntament i el supermercat Fornells Olivets.

CONCERT DE COBLA El dia 6 d’octubre vam poder gaudir del concert-espectacle de la cobla La Principal de La Bisbal, acompanyada de Pep López (narrador, cantant i guitarra), emmarcat en el cicle de concerts de cobla que  ofereix la Diputació de Girona (del qual, a més, patrocina el 50% del cost).

14

L’espectacle proposava viure, mitjançant la veu de Pep López i la música de La Principal de la Bisbal, històries i llegendes de les comarques gironines; uns relats clàssics amb sorpreses i humor. Les narracions  anaven acompanyades de projeccions de dibuixos de Montse Baqués.


TRINXALLIRIS A principis de setembre vam comptar amb la presència de l’actor Toni Albà, acompanyat del Col·lectiu Moltes Mercès i el pallasso Jordi  Pesarodona. Van estar tota la tarda filmant un videoclip, amb música del grup El senyor dels llamps, per al pregó alternatiu del Trinxalliris de les festes de la Mercè de Barcelona. El vídeo, filmat també conjuntament a  altres poblacions, era una recreació humorística dels fets de l’1 d’octubre, en el qual Toni Albà, caracteritzat com a Felip V, intentava impedir  el referèndum emportant-se l’urna. Molts aiguavivencs i gent de pobles veïns no s’ho van voler perdre i van poder formar-ne part com a figurants.   El resultat final el podeu trobar al YouTube amb el títol de “Trinxalliris”.

15


ACTES 1 d'octubre Per commemorar el primer aniversari del referèndum i els fets de l’1 d’octubre es van celebrar un munt d’actes arreu del país, la població d’Aiguaviva no en va ser una excepció. Com a inici dels actes, el cap de setmana l’alcalde, el Sr. Joaquim Mateu, i la regidora de cultura, la Sra. Montse Belmar, van inaugurar al Polivalent una exposició de fotografies de Joan Ribot i de Joan-Pau Ferré. A les fotografies s’hi poden veure imatges d’aquella jornada al nostre municipi, des de l’obertura del col·legi electoral fins al recompte final, passant, evidentment, per l’assalt de la Guàrdia Civil, però també per moments més alegres com l’esmorzar, el dinar i la castanyada popular. El dilluns 1 d’octubre va començar amb una connexió en directe amb El matí de Catalunya Ràdio, durant el qual la periodista Mònica Terribas va entrevistar Jaume Mas.

16


A la tarda vam comptar amb la visita de la Consellera d’Agricultura, la Sra. Teresa Jordà, que va visitar l’Ajuntament i va escriure unes paraules en el llibre d’honor (un text que podeu llegir en aquesta mateixa pàgina). Tot seguit va  acompanyar el nostre alcalde durant la lectura del manifest  i va dirigir unes paraules als assistents. Abans de marxar va visitar  l’exposició de fotografies i no va poder evitar emocionar-se veient els detalls del brutal  assalt rebut durant el referèndum.

Un honor majúscul ser avui al poble d’Aiguaviva i tenir el goig de signar el llibre d’honor del Consistori que alhora és el llibre dels aiguavivencs i aiguavivenques. Aiguaviva és un poblet encantador enmig de turonets encisadors, avui però Aiguaviva és una petita Gàl·lia dins la, ben aviat, República Catalana. Avui fa un any tots els vilatans celebraven aplegats al voltant d’una taula que la democràcia havia guanyat a Catalunya perquè portàvem mig dia exercint aquesta suprema voluntat, i just llavors, van aparèixer. Ho van fer equipats amb porres i gasos pebre, ho duien tot i varen fer tot, vosaltres només vareu votar però també també vareu plantar cara, vareu defensar les urnes i la dignitat no només d’Aiguaviva sinó ´de tot un país que aquell 1 d’octubre de fa un any va decidir que mai res més seria igual, que va decidir determinar-se. Com a Consellera del Govern del país vull encomanar-vos el reconeixement del país i el pols d’aquells valors que anhelem i perseguim, els republicans. Ara doncs, alçats i tossuts, seguim fins la victòria final. Aiguaviva hi serà una vegada més. Amunt i crits.

17


Foto:CCMA

La jornada va acabar (com un any abans) amb una castanyada popular organitzada pels veïns del poble. Els actes de record es van cloure amb la lectura  dramatitzada d’una carta de la mare d’Adrià Carrasco, el jove membre d’un CDR acusat de terrorisme, a càrrec de Cristina Argelés, seguida del cant de la cançó de Lluís Llach “Companys, no és això”.

El dia abans el programa 30 minuts de TV3 va emetre l’especial “Marcats per l’1 d’octubre”, un reportatge, gravat durant el mes de juny, que s’endinsava en cinc poblacions que van quedar marcades per aquella data, entre elles la nostra.

18


FEM-NE VIA Un altre acte en memòria de l’1 d’octubre va ser la cadena humana organitzada per l’ANC, emulant la Via de l’any 2013, amb el títol de “Vam votar. Fem-ne via!”. La cadena, que es va fer la tarda del diumenge 7 d’octubre, va unir el col·legi electoral de Sant Julià de Ramis amb el de la nostra població, i en el seu recorregut de més de 13 km va passar per diverses escoles i llocs de votació on també van haverhi càrregues policials el dia del referèndum. La jornada va finalitzar amb un acte reivindicatiu a la pista d’Aiguaviva. Per a la preparació i l’organització de l’acte va caldre l’ajuda de molts  voluntaris, particulars i empreses. Molts veïns d’Aiguaviva s’hi van  apuntar, com a encarregats de cada tram, de mobilitat, fotògrafs, i,  principalment, per a la preparació de la gran botifarrada groga que acompanyava l’acte. Els cuiners, ja des del matí, van estar coent la carn i preparant uns 2.500 entrepans.

19


Un cop finalitzada la via, l’envelat d’Aiguaviva i els seus voltants es van omplir de gent que va seguir els discursos i actuacions programades. Cal destacar les intervencions dels alcaldes dels municipis participants a la Via, entre ells l’alcaldessa de Girona i diputada, la Sra. Marta Madrenas, de la Sra. Elisenda Paluzié, presidenta de l’ANC, que va reclamar  las polítics “no malbaratar” el referèndum del 2017, de la Sra. Anna Arqué, vicerectora de la Universitat Catalana d’Estiu, i també de representants i familiars dels presos polítics i exiliats, dels advocats Voluntaris  pel Dret de Defensa, dels Mossos per la República Catalana, dels CDR... però el moment culminant va ser la presència a l’escenari del cantant i exdiputat del Parlament, Lluís Llach, qui, a més d’animar els assistents a no estar tristos i seguir endavant, va cantar, a cappella i amb l’acompanyament del públic, els seus èxits “Silenci” i “L’estaca”. Entre parlaments vam comptar amb les actuacions de diversos artistes,  entre ells Adrià Puntí, Titot, la Cobla la Bisbal Jove, el grup Fok, l’Empordanet i Ramon Mitjaneta. L’acte va finalitzar amb un missatge enregistrat del president Carles Puigdemont des de Bèlgica.

20


club de petanca Ja s’està preparant el pròxim Campionat de l’Amistat entre els diferents pobles del nostre entorn. Enguany, i com a novetat, està previst canviar el color de la nostra  samarreta, que serà blau clar, ja que l’Ajuntament s’ha ofert a  uniformar tots els jugadors. Estem molt il·lusionats per superar els resultats finals del darrer  campionat. Ens hi esmercem en tots els entrenaments, gairebé diaris i, com sempre, estaríem ben contents d’augmentar la plantilla.. L’equip petanca Aiguaviva

Imatges de 13è campionat de petanca de la Festa Major d’aquest any.

21


ZONA JOVE Laura Alabau

El passat 9 de novembre des de la Zona Jove del Gironès es va dur a terme l’activitat “Halloween Kids” a l’espai de Ca la Neus. L’activitat consistia en un taller de maquillatge, on els/les nostres joves pintaven als nens i nenes que havien vingut. Alhora, un altre grup, també dinamitzat per les joves del poble, duia a terme una manualitat de pintura amb ceres. Aquesta activitat de treball comunitari va aplegar en aquest espai a més de 30 nens i nenes. Prèviament i amb el suport de les entitats municipals, s’havia fet difusió a l’Escola del poble i per les xarxes socials. L’objectiu principal de la Zona Jove és aconseguir que els joves tinguin un espai on parlar i actuar amb llibertat, un espai que es sentin seu i on puguin proposar, preparar i gaudir de diverses activitats tals com cinema, jocs de taula, joc digitals, tallers etc. Des d’aquí, aprofitar també per animar a la resta de joves del poble majors de 12 anys a utilitzar aquest espai. Seria molt interessant captar a més joves, per una banda, com a una bona eina de socialització i acompanyament i per l’altra, per donar a conèixer les necessitats dels joves a la resta de la comunitat. Actualment la Zona Jove Gironès engloba un total de 13 municipis de la comarca on es fa dinamització als locals joves concrets de cada poble, sempre amb el suport de les entitats municipals. Us animem a tots a venir a passar-vos-ho bé!

Al vespre del mateix dia va tenir lloc la xerrada “Comunicació amb les famílies amb adolescents” a càrrec d’Elisabeth Soler, psicòloga en àmbit juvenil i familiar. Una xerrada que forma part del cicle “Tot el que fem educa“ que organitza la Zona Jove i el Consell Comarcal del Gironès, encarada als pares i en la qual els assistents, al finalitzar la presentació, van poder realitzar totes les consultes que tenien sobre els diversos temes que van lligats amb l’adolescència.

22


CASTANYADA Aquest any ha tingut lloc una castanyada molt especial i divertida, la Regidoria de festes i la Comissió de Festes van preparar una tarda plena de jocs clàssics per acompanyar (i ajudar a pair) les castanyes i la  xocolatada que van oferir per berenar. Els assistents, nens i grans, van poder participar dels populars jocs de la cadira, d’estirar la corda, del mocador, les curses de sacs i ous... entre d’altres, uns jocs senzills però que van fer passar un bon diumenge a tots els assistents.

23


associació cultural Per tancar la temporada d’estiu, i coincidint amb la festa de Sant Joan d’Agost, des de l’Associació Cultural vam organitzar un segon sopar a la piscina. Aquest any s’hi van apuntar vuitanta persones, que creiem que van passar una bona vetllada. Per la Festa Major vam organitzar la 10a edició del Concurs de Ratafia amb un gran èxit de participació. I, al novembre, va tenir lloc un taller de cremes naturals, a càrrec del nostre veí Àngel Surribes. En aquest taller, els participants van poder fer-se una tintura expectorant, a més de les seves pròpies cremes (de calèndula, d’hipèric i d’eucaliptus); tot a base d’essències naturals i de les herbes aromàtiques i medicinals que havien anat a recollir ells mateixos a l’inici del taller.

24


CORAL veus amigues Carme Casacuberta

Després de cantar a les misses de l’Aplec de Vilademany i de la Festa Major, hem de dir que aquest any no hi va haver concert ja que se solapava amb les sardanes. Tot i això, no perdem les ganes de cantar i ja ens estem preparant per al concert de Nadal. Com cada any el farem el dia de la Marató de TV3,

diumenge 16 de desembre, a la tarda, conjuntament amb dues corals més, la Coral de Maçanet de Cabrenys i la Coral Veu de la Prada del poble rossellonès de Canohès, a qui convidem per poder-vos oferir així un repertori diferent i més variat. El concert, el fem aquest dia perquè així, a més de desitjar-vos unes Bones Festes, col·laborem en aquesta gran causa que és recaptar fons per a la recerca mèdica, enguany destinada a la investigació del càncer. Com sempre aprofito per fer una crida i animar-vos a cantar amb nosaltres. La Coral ha de créixer i és una pena que havent gent al  poble que sap cantar, que estudia música, gent jove, gent gran... hàgim  d’anar a buscar cantants de fora. Com sabeu assagem cada dilluns de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 a la Torrentera.

25


La via unilateral Es podria definir el procés com la sèrie de canvis que ha viscut Catalunya des que la independència i el dret a decidir varen situar-se al centre del debat polític i social. D’això ja fa uns quants anys i han passat moltes coses. Per tal de comprendre millor aquesta situació complexa en què ens trobem us recomano la lectura de dos documents aprovats en el Ple extraordinari del Secretariat Nacional de l’ANC del 6 d’octubre, els podeu trobar tots dos a la web. El primer document mira enrere i es titula “Relat del que ens ha passat”, un resum molt aclaridor del procés des del 2010 fins a l’actualitat, especialment interessant pel fet que identifica els errors comesos i explica com hem arribat fins al punt on som ara.

Pere Lloret ser un goig reunir personalitats com l’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, en Lluís Llach, en Carles Puigdemont -en forma de missatge enregistrat-, els alcaldes dels pobles de la via, l’Anna Arqué, en Titot, familiars dels presos i exiliats, advocats que lluiten pels drets de les víctimes de l’1-O, entre d’altres. Però encara va ser millor veure com milers de persones s’aplegaven altra vegada aquí units per una mateixa idea: la defensa de les nostres llibertats. Des de l’ANC volem agrair a tots els voluntaris, artistes i empreses que varen col·laborar a fer-ho possible, així com a l’Ajuntament i a l’Associació Cultural d’Aiguaviva pel seu gran ajut.

Ara som en un punt de força confusió i l’ANC ha assumit el lideratge del moviment independentista amb un paper molt actiu. A nivell exterior ha continuat treballant per la internacionalització del procés polític català, uns exemples en són la conferència al Parlament Europeu, el suport a les consultes d’autodeterminació del País Basc, i l’organització d’un debat internacional a La Haia sobre el dret a l’autodeterminació del poble català.

Actes multitudinaris com aquest i tants d’altres que es celebren arreu aporten energia per afrontar un futur complicat, amb bona part de l’atenció centrada en el judici dels presos polítics, el judici de la vergonya en paraules de l’Elisenda Paluzie, del qual el President Torra ha dit que serà un judici contra tot el poble català.

A Catalunya ha fet campanya per exigir la publicació al DOGC de la declaració d’independència, ha presentat un recurs al constitucional contra el jutge Llarena per denunciar la vulneració dels drets dels electors, ha promogut un procés de primàries per intentar garantir el màxim d’alcaldies independentistes en les properes eleccions muncipals, ha engegat una campanya de consum estratègic que vol enfortir el teixit empresarial català i fugir de les empreses de l’oligarquia espanyola que han donat suport a la repressió de l’estat espanyol, a més de moltíssims actes en suport als presos i exiliats, la caixa de solidaritat, etc. I a nivell local, el passat 7 d’octubre l’ANC va tornar a situar Aiguaviva en el centre d’atenció amb un gran acte per celebrar l’aniversari de l’1-O i també per recordar els fets del 2-O de l’any passat, el dia en què el nostre poble va acollir un acte que va omplir a vessar la pista i voltants, ple de força i emoció, en una gran demostració de rebuig popular als fets del dia anterior. De ben segur que ho recordeu.

26

L’acte del dia 7 va ser el punt final de la via humana que va enllaçar Sant Julià de Ramis, Girona i Aiguaviva. Va

El segon document que us recomano mira endavant, és el Pla estratègic, que fa la previsió dels possibles escenaris de futur per assolir la independència i descriu amb detall el més probable i l’únic que depèn de la societat catalana, per això és l’escenari pel qual aposta l’ANC: la via unilateral.


AMPA

Text i fotos: AMPA CEIP Vilademany

LA JUNTA DE L'AMPA ES RENOVARÀ A LA PRIMAVERA! La segona assemblea ordinària del 2018 la vàrem realitzar el passat mes d’octubre i es va informar, entre d’altres assumptes, que aquest curs es continua fent l’extraescolar de mecanografia adreçada als alumnes de 5è i 6è i que s’ha iniciat l’extraescolar d’art, els divendres al migdia, en dos torns, activitat adreçada a alumnes de P3 a 6è. A l’Assemblea també es va fer un resum d’algunes de les actuacions dutes a terme des del mes de maig de l’any 2016, en què l’actual Junta de l’AMPA va prendre possessió del càrrec: - Estructura del parc infantil del pati d’Educació Infantil (subvenció Diputació de Girona). - Caseta infantil per al pati. - Taula de pic-nic de fusta, per al pati de primària. - Material informàtic i projectors (classes de 1r, 2n i 3r). Totes les aules de l’escola ja estan equipades amb projectors o pissarres digitals. - Compra i instal·lació de l’aparell d’aire condicionat al menjador. - Fogons de la cuina i altres arranjaments. - Reparació i manteniment dels aparells d’osmosi aigua. - Obra major: pista al pati de primària, pintura i marcatge de la pista, compra i instal·lació de porteries. - Per Reis: material divers per a educació física, material divers per a educació infantil i primària i per al menjador. - Subvenció de les festes a l’escola: castanyada, coca de llardons, xocolatada, patge, Sant Jordi... - Extraescolar al migdia: art (per a alumnes de P3 a 6è). - Extraescolar a la tarda: mecanografia (per a alumnes de 5è i 6è).

Un curs més hem tirat endavant la contractació d’un fotògraf perquè les famílies puguin disposar de calendaris, fotografies i felicitacions de Nadal. Agraïm la col·laboració de les famílies que han deixat material per a la decoració del lloc d’exposició on fer les fotografies. I destaquem el patrocini de les empreses: Bar Restaurant Aiguaviva, Blanch, Brandway, Disav, Hípica Aiguaviva, Metall Nou, Restaurant Can General, Ribinerf i Supermercat Fornells Olivets. Aquest curs la Junta de l’AMPA per segon any consecutiu ha encarregat talonaris de números del sorteig de la grossa. A veure si tenim sort i ens toca! Durant el festival de Nadal de l’escola se sortejaran dues fantàstiques paneres. El benefici que se n’obtingui de la venta de números s’invertirà en la compra de joguines i material didàctic per a l’escola. Us informem que a la primavera toca canviar les membres de la Junta de l’AMPA, per això demanem que si algú està interessat en formar part de la nova Junta, es posi en contacte amb nosaltres a través de l’adreça: aiguavivaampa@gmail. com. Podeu consultar el bloc de l’AMPA accedint a la pàgina Web de l’escola. La Junta de l’AMPA

27


LLAR D'infants Vam iniciar el curs 2018-2019 molt contents perquè ens vam tornar a retrobar tots, famílies i equip educatiu. L’etapa d’adaptació va passar molt ràpidament i en un no res ja estavem a les fires. Els nens i nenes de P2 vam agafar l’autobús de linia i vam passar una bona estona a les fires de Girona. Que divertit!!!!!!!. Estem molt contents amb la nova materinitat de la Bea, que ha sigut mama de’n Pol i donem la benvinguda a la Paula, com a substituta de la Bea a P2 fins que ella s’incorpori. Seguint la tradició, la Castanyera va arribar a la llar carregada de castanyes i vam celebrar la castanyada amb les famílies, fent un berenar boníssim!!!. Vam torrar castanyes i vam ballar la dansa de la Castanyera!!! Dins els projecte de la tardor, aquest any hem treballat el projecte circ. Hem ambientat la llar com si fos un circ, i els pares i mares han realitzat tot tipus d’activitats relacionades amb aquest món. Hem fet malabars, pallassos, màgia, equilibristes….i fins i tot hem menjat xurros, cotó de sucre etc…

28

Fotos: Llar d’infants

Com cada any els més petits també col·laborarem amb la marató tot preparant manualitats. També estem preparant tots els treballs de Nadal….ens espera una gran feinada!!!.

Silvia Ramos

Esperem que aquest nou any ens porti alegría i salut per a totes les persones que estimem. I per tu Pere, tenim el mateix desig, allà on siguis. Una abraçada ben forta i molts petons de tots nosaltres. Sempre estaràs en els nostres cors.


ESCOLA Textos i fotos: Escola Vilademany

ESMORZAR DE BENVINGUDA El 14 de setembre a l´hora del pati vam celebrar el tradicional esmorzar de benvinguda. Varem presentar els alumnes i mestres nous a l´escola i vam esmorzar pa amb xocolata. Seguidament els nens i nenes van poder jugar a diferents jocs tradicionals gegants repartits pel pati.

29


CURSET D´ASSESSORAMENT MESTRES

PELS

El passat 4 d´octubre un parell de pares de l´escola que treballen en el món sanitari, la Sara Herranz i en Raul Espinosa van oferir als mestres de l´escola un assessorament sobre RCP (reanimació cardiopulmonar) que va ser molt profitós.

SORTIDA A LA VINYETA El 25 d´octubre tota l´escola va anar d´excursió a La Vinyeta (Mollet de Perelada). Alla vam poder fer una visita completa a l´explotació: vam fer un passeig guiat per les vinyes, les oliveres, el galliner (on ens van explica com funcionava la sala de marcat i classificació d´ous) i la vinagreria. Vam acabar fent una visita al celler i al procés d´elaboració del vi amb les tines i les botes.

30


LA CASTANYADA El 26 d´octubre vam fer la castanyada al pati de l´escola. Vam començar amb les actuacions musicals de cada curs i al acabar ens vam menjar les castanyes que la familia Dos Anjos ens va torrar al pati. També vam rebre la visita de La Gota d´Aiguaviva.

JOCS AL PATI El 30 d´octubre i dins del projecte d´escola de “Jocs al pati”, els alumnes i mestres de l´escola vam pintar diferents jocs tradicionals al pati. Vam tenir la col·laboració d´en David Saubí que ens va fer unes plantilles que ens van ajudar moltíssim a l´hora de pintar.

31


VISITA GRANJA DANONE El dijous 22 de novembre els alumnes de 4t, 5è i 6è van realitzar una visita a la Granja Can Ribas de Maçanet de la Selva a càrrec de l´empresa Danone. Allà ens van explicar tot el procès d´extracció de la llet i recollida per a traslladar-la posteriorment a la fàbrica on es fabriquen els iogurts. Al final de la visita vam fer una degustació d´alguns productes.

els nous alumnes de p3 arnau

MARIA

ABRIL

pol

JAUME

MIQUEL

Josep GUILLEM

32


INSTITUT

Text i fotos: Institut Vilablareix

Estimar l’horitzó i menjar-se el paisatge.

(...)El meu país és tan petit que quan el sol se’n va a adormir mai no està prou segur d’haver-lo vist

Un projecte pedagògic per aprendre a estimar casa nostra.

Lluis Llach.

Les quatre parets d’un institut no són pas el límit de l’espai d’aprenentatge d’un alumne. Quan sortim de les aules connectem amb una realitat tangible del territori que fa que els nostres estudiants dimensionin els seus paisatges, els estimin i els respectin. Caminar pels racons naturals, pujar muntanyes properes, olorar castanyedes, aixecar la mà per tocar les pedres antigues, capbussar-se en aigües clares, gaudir de la tradició mil·lenària dels ingredients més representatius de la cultura mediterrània, conèixer la història i el patrimoni són també classes magistrals i necessàries per fer el paisatge seu.

passejada amb gairebé 100 nois i noies de primer de l’ESO per conèixer Sant Miquel, sortint des de Girona per tornar pel preciós poble de Celrà. Més endavant va ser el torn dels nanos de 2n amb una visita al monestir de Ripoll on van experimentar amb la cal·ligrafia medieval i van quedar impressionats amb la història d’aquest petit però precios raco de país. Els alumnes de 3r van gaudir d’una visita magnifica a Empordalia on van veure tot el procés d’elaboració del meravellós oli d’oliva de l’Empordà en un paisatge tan proper i tan ric en memòria i tradició.

Durant aquests mesos del primer trimestre a l’institut Vilablareix vàrem fer diverses sortides amb gairebé tots els cursos: Una magnífica

El paisatge, per estimar-lo, cal trepitjar-lo i és això el que fem i continuarem fent. Ens trobarem pel camí.

EXCURSIÓ A SADERNES El dia 25 de setembre els alumnes de 4t d’ESO vam fer una sortida a Sadernes. Vam sortir de Vilablareix a un quart de nou del matí i al cap d’una hora ja hi érem. L’autocar ens van deixar a uns quants quilòmetres del poble de Sadernes, ja que no hi tenia accés, i des d’allà vam començar la caminada que va durar unes 2 hores, aproximadament. Al principi, els  camins eren amples, però de mica en mica ens vam adonar que no serien tota l’estona així, ja que s’anaven tornant estrets i cada vegada més dificultosos. Mentrestant, anàvem gaudint del paisatge, era espectacular: ens envoltaven tot de muntanyes, un munt de vegetació i un riu que seguia el nostre pas fins a arribar a la gorga, on ens vam poder banyar. Durant el camí, vam fer unes quantes parades: la primera, que ja quasi es trobava a la meitat del trajecte,

per descansar una mica i beure aigua; la segona va ser per esmorzar, i a la tercera ens vam parar a la zona del refugi de Sant Aniol d’Aguja, però llavors ja ens quedaven pocs minuts per arribar. Tot seguit, quan vam ser a la gorga, ens van deixar una estona per banyar-nos, fer-nos fotos i tirar-nos des d’una roca immensa. Finalment, després de banyar-nos, vam tornar cap al refugi, on vam poder reposar i dinar, i, així, agafar forces pel trajecte de tornada. Una vegada vam tornar a ser a baix, vam veure que els busos ja ens estaven esperant; vam deixar les motxilles i vam tornar cap als nostres pobles. Va ser una excursió molt cansada, però, tot i així, ens va agradar molt. Va valdre molt la pena fer l’esforç de la caminada, ja que les gorgues eren precioses i ens ho vàrem passar d’allò més bé un cop a dalt. Proposem que es continuï fent els anys següents perquè és una sortida interessant. Ginna Gómez, Daniela Manrique, Paula Llinàs i Èlia Suy Alumnes de 4t ESO.

Moltes gràcies a la professora Eva Figueres. Professora de català dels alumnes de 4t que han escrit l'article.

33


premis st.joan 2018 EL NEN QUE VOLIA SER ASTRONAUTA Hi havia una vegada un nen que es deia Igor, que volia ser astronauta i cada nit abans d’anar a dormir li agradava sortir al balco a mirar els estels. Una nit abans d’anar a dormir, el seu avi li va preguntar que que voldria ser quant sigues gran, i el nen li va dir que volia ser astronauta, que li agradaven molt les estrelles i volar per l’espai. L’igor es va fer gran i com deia quant era petit es va fer astronauta. Va crear una especie de cohet. Va arribar el dia en que l’Igor, per fi, es va anar a despedir dels seus pares i dels seus amics perque marxava a l’espai. Va despespegar el cohet!!! Quant anava per l’espai va veure un planeta molt raro que era tuticolori. Va anar i quant va arribar i va sortir del cohet es va trovar tres aliens i es va desmayar. Els aliens el van portar en una mena d’hospital del seu planeta. L’igor es va despertar i va veure i es va trovar molts aliens del planeta alia. Els aliens eren de color verds, amb 2 antenes i 3 boques i 1 ull. Quant es va despertar li van començar en un parlar d’una manera molt rara que ell no entenia. L’igor nomes preguntava com es deia aquet planeta i l’unic que entenia era ...Vegeta. Es va quedar alla uns dies perque els aliens eren molt simpatics i es van fer amics. L’igor despres d’un temps va decidir que volia tornar a la terra per veure al seus pares i amics. El dia abans de marxar l’Igor del planeta Vegeta, els aliens ii van fer una festa sorpresa. Mentre tots s’ho estaven pasasan molt be a la discoteca, van venir aliens d’un altre planeta i varen començar a lluitar d’una manera molt rara. L’igor mai havia vist aquesta manera de lluitar, els aliens es van

34

1r Premi Categoria B (3r primària) Pseudònim: “Astronauta” Autor: Ian Garcia

convertir en superguerrers. Els superguerrers s’enfadaven molt i se li posaven els ulls blaus i les antenes grogues, i van lluitar amb uns poders molt estranys que nomes L’igor escoltava: KAMEKAME-HAAAAAAA... I sortira una bola blava de la seva ma que empuxava als aliens de l’altre planeta, tambe escoltava: SHUNGANIDO!!!... tambe era una técnica que era un canvi de lloc instantani.... L’Igor com no tenia superpoders no podía ajudar als seus amics aliens, l’unic que podía fer era agafar als aliens petits i portar-los en una cova perque no els fessin mal. Despres de moltes hores els amics de l’Igor van guanyar la guerrar i van celebrar una festa que va durar molts dies. Alla va coneix una noia alien que es deia Alien -Blanca. I l’igor es va enamorar. Va arribar el moment de marxar, pero l’Igor li va prometre a la Alien-Blanca que tornaria a buscar-la i ella nomes feia que plorar. L’Igor va marxar,.... Quant a arribar a la Terra, la seva familia i amics l’estaven esperant i molt contents tots junts el van abraçar molt fort. Tothom li feia moltes preguntes de que havia trobat a l’espai i ells els va explicar el que va trovar i que es va fer amics d’uns Aliens. Els pares es va quedar bocabadats perque es pensaven que no existien. Van pasar molts mesos i L’igor trobava molt a faltar a la Aliens-Blanca i va decidir tornar al planeta Vegeta. Quant va arribar es va trovar a la Alien-Blanca plorant d’emocio perque havia tornat i tenia 2 Aliens petits que la Alien-Blanca


va tenir mentre L’Igor era fora. La Alien-Blanca li va dir que eren fills seus i L’igor es va alegrar molt. Els Aliens amics va veure un altre cop a L’Igor i li van fer una abraçada molt forta. I despres L’Igor li va dir a la Alien-Blanca si volia marxar amb ell i els seus fills a la Terra amb la seva familia,... la Alien-Blanca va dir que si i els amics Aliens per la despedida li varen fer una altra festa sorpresa on varen ballar tota la nit. Es va fer de dia i L’Igor,la Alien-Blanca i els seus 2 fills varen marxar cap a la Terra. Quant va arribar a la terra la gent va anar cap a les seves cases perque tenien molta por. Mai havien vist un alien, pero l’Igor nomes cridava a tothom que eren molt amables i no feien mal a

ningu. La gent del pobre de L’igor al sentir que ell cridava aixo van sortir de les seves cases i van anar on estaven ells per poder coneixe a la Alien-Blanca i als seus 2 fills. L’igor va tornar a casa amb els seus pares i la seva nova familia, i estaven molt feliços tots,... De cop,... L’igor es trova a la seva habitacio i es dona compte que tot el que ells es pensava que havia viscut era tot un somni. Es va posar molt trist... aquella mateixa nit va agafar un telescopi i va començar a mirar les estrelles i entre elles va veure un planeta muiticolori i aquell era el planeta del seu somni, PLANETA VEGETA!!! I va dir que el seu somni algu dia el faria realitat.

EL SECRET DE LA RATAFIA Com cada any, per Sant Joan la Maia (una senyora gran del poble) havia fet la ratafia amb la seva combinació secreta d’herbes, flors algun secret més nou d’aquell any (ella sempre volia millorar). Després de passar tot l’estiu reposant, la ratafia ja estava a punt. La va anar a buscar per posar-la en una ampolleta per portar-la al concurs de ratafies de la festa major, que es feia l’endemà. Ja està! Va dir contenta la Maia, fa una olor boníssima! I quan anava a tapar l’ampolleta... Ai! M’he tallat! En aquell moment se l’hi va vessar una mica de ratafia al tall no s’ho podia creure! Havia desaparegut! Però no li va fer gaire cas. Va pensar: Em faig gran...! Però en Pol ho havia vist tot; ell no suportava perdre i sabia que aquest any guanyaria la Maia. Aquella nit en Pol va robar la ratafia de la Maia. L’endemà al matí la Maia va anar a la cuina a buscar la ratafia. No hi és! On és la meva ratafia? La Maia va anar a comunicar a l’ajuntament que no podia concursar perquè havia perdut la ratafia i que miraria el concurs com a espectadora. Primer el jurat va tastar la ratafia de la Laia, després la de la Marta i la tercera era la d’en Pol... La Maia va sospitar d’en Pol, perquè ell no s’havia presentat mai al concurs de ratafies, però no en tenia cap prova. Llavors la Maia va veure que un jutge portava una tireta, es va

1r Premi Categoria D (5è primària) Pseudònim: “Meldelluna” Autor: Blanca Miñarro

recordar del que li havia passat amb el seu tall, i li va dir: Es podria posar una mica de ratafia a la ferida? El jutge la va mirar tot estranyat, però com que la Maia era una senyora gran molt sàvia, ho va fer. La ferida es va curar a l’instant, i la Maia va cridar: La meva ratafia! L’ajuntament va decidir que per comprovar-ho escriurien la recepta tots dos, i en Pol no sabia què posar. La Maia va explicar el que hi havia posat (menys el secret!), i també al que li havia passat a ella amb el seu tall. Tot el poble se’n va posar una mica per desfer-se de les ferides i de cop tots els canals de televisions estaven allà. Van venir empresaris per fabricar-ne a canvi de molts diners, però ella només volia viure tranquil·la i els hi va dir que no se’nrecordava. La Maia s’havia fet famosa arreu del món! l el poble anomenat Aiguaviva també es va fer famós!

35


L’AL·LÈRGIA Hi havia una vegada un noi que es deia Josep. Passava molt de temps a l’hospital perquè era al·lèrgic a moltes coses, com ara, al gluten, a la lactosa, a la patata bullida, al sucre... Per poder controlar el seu estat d’en Josep ho feien des de l’hospital, per tal de poder-li fer més proves, per vigilar que no mengés res del que no havia de menjar... Un dia li van trobar una altra al·lèrgia, al pèl dels animals. Però era un problema, perquè en en Josep li encantaven els animals. Els metges li varen dir que no podria tornar a anar al zoo. Quan li van explicar aquesta noticia va creure que no hi podria tornar. Es va posar molt trist. Un dels pocs dies que va sortir de l’hospital, quan va arribar a l’escola, la mestre els va anunciar que el dia dos de maig anirien a una excursió al zoo. Això no li va agradar gens perquè era al cap d’una setmana i no sabia com explicar-los als seus pares, així que no els hi va dir res. Al tornar a casa no els hi va explicar res, perquè sabia que si els hi deia no li deixarien anar. Quan va arribar el dia de l’excursió, els seus pares li van preguntar a on anaven, i en Josep perquè li deixessin anar, va mentir dient que no ho sabia. Quan va arribar a l’escola com que era el nen més guapo de la classe, i volia xulejar davant de les nenes, va dir que ell sabia totes les coses sobre el zoo i que no es separessin d’ell perquè si els hi passava alguna cosa, ell les ajudaria. Passejava tranquil·lament pel zoo i no tenia cap reacció, però quan van passar per davant de la girafa li van començar a plorar els ulls. Les professores van esperar un moment observant-lo, per mirar si li marxava. Doncs si, al cap de cinc minuts li va marxar, això volia dir dos coses la primera que només té al·lèrgia a les girafes, i segona que aquesta al·lèrgia no es molt forta. Així que va continuar l’excursió com si no hagués passat res. A l’hora de dinar va voler provar el sucre perquè mai l’havia provat. Al cap de dos segons de menjar-ne se li va inflar moltíssim la cara i el coll. Els mestres van veure que no li passava, i van trucar als seus pares i a una ambulància. L’ambulància se’l va emportar ràpidament a l’hospital un altre cop. Els seus pares van arribar a l’hospital, continuant sense saber on havia anat d’excursió. Els metges, el primer que van investigar era què havia menjat perquè se li infles tant la cara. El van punxar amb penicil·lina i quan el cos va reaccionar els metges li varen preguntar moltes coses. Una de les

36

1r Premi Categoria E (6è primària) Pseudònim: “Fruita” Autor: Abril Gonzàlez

preguntes van ser, que has menjat perquè el teu cos reaccioni de aquesta manera, una altra va ser, on estaves... Com que en Josep va dir que ja no volia mentir més, va tallar la conversa i va explicar tot el que havia passat. Tothom escoltava. Ell els va explicar que havia anat a una excursió al zoo, i que no havia passat res fins arribar a les girafes, que li van començar a plorar els ulls. Però al cap de cinc minuts se li va passar. Després va saltar el metge i va dir que ell ja li havia dit que no podia anar el zoo. Els seus pares estaven molt indignats. Ell va dir que calles tothom que encara no havia acabat i tothom va callar, i va continuar dient... Després a l’hora de dinar vaig voler provar el sucre i em va agafar una reacció tremenda, i se’m va començar a inflar la cara i el coll i no podia respirar. Al cap de dos dies el van deixar sortir de l’hospital. l quan va arribar a casa seva, els seus pares el van renyar molt. Perquè estaven histèrics que no li hagues dit que anava en el zoo i bla...bla...bla... Li van preguntar perquè no li havia dit res. Ell va contestar, perquè tenia por que li diguessin que no. Els seus pares ho van entendre i es van tranquil·litzar. Al cap d’uns dies va tornar a l’hospital perquè li havien de donar una bona notícia. Quan van arribar-hi, li van dir que tenien una possible solució a la seva al·lèrgia. Si cada dia, cada tres hores es prenia aquests medicaments, durant tres mesos, li passarien totes les al·lèrgies que té. Quan li van donar aquesta tant bona notícia es va posar super content i va començar a donar vots i vots. Passats tres mesos va tornar a l’hospital i li van fer les proves, van veure que ja no tenia cap al·lèrgia a res. Va ser una super bona noticia.


PARRÒQUIA Mn. Jordi Jaume Pou

Una comunitat (esglèsia) global En la revista anterior parlava de l’altar. Es l’altar que fa que aquest edifici significatiu del nostre poble sigui una esglèsia. Es l’altar qui fa que els qui ens reunim el diumenge a l’esglèsia siguem una comunitat cristiana. Aquest altar que és un record de la mort salvadora de Crist a la creu i a sobre d’on s’hi celebra el Memorial d’aquesta mort salvadora i de la resurrecció de Crist. La nostra comunitat parroquial es també un record de la comunitat cristiana sencera, global, universal. El diumenge tota la comunitat cristiana escampada pels cinc continents es reuneix. Nosaltres en som una molt petita part, pero ens unim a la resta de cristians de tot el món que s’alegren del seu Creador i Salvador. Formem part d’aquesta única Esglesia de Crist que va creixent i estenent-se per tot el món. Nosaltres que preguem en un edifici amb molts segles d’història ens hem d’alegrar que llocs on fa 50 o 100 anys quasi no hi havia cristians, ara n’hi hagi milions. Hi va haver un temps en que altres comunitats cristianes que havien estat molt

Rector d’Aiguaviva i historiador

nombroses quasi desapareixien mentre a casa nostra les comunitats cristianes naixien i creixien arreu. La fe i la vida cristiana d’una comunitat no es estable: neix, creix, té moments molt vius, altres s’apaga o emmaladeix, es recupera o pot morir. Però la comunitat global no para mai de crèixer i escampar-se pel món, perquè es l’Esperit Sant, Déu mateix qui li dona la vida i la força.

Per diferents motius els europeus ens hem considerat el centre del món i els cristians europeus ens hem vist com el centre de l’Esglèsia. Ja fa temps que no es així. Adonar-nos-en ens ajudarà a sentir-nos part d’aquesta única comunitat cristiana global, plena de vida com mai ho havia estat abans. El nostre altar, tant modern, ens ha de fer pensar que la majoria dels catòlics es reuneixen entorn d’altars de menys de 50 anys. Que el nostre altar sigui fet d’una única peça de pedra ens ha de fer pensar en aquesta única comunitat, sorgida de la voluntat de Crist i Ell mateix la pedra que sosté tot l’edifici de l’Esglèsia.

Obres arranjament capella de Vilademany. Amb motiu de l’aplec de Vilademany ja es va començar a posar fil a l’agulla per iniciar les obres. El pressupost d’arranjar els fragments de guix del sostre que van caient i de pintar de blanc tot el sostre puja a uns cinc-mil euros. L’Ajuntament ja ens ha dit que hi col·laborarà. La parròquia també hi posara una part i ara queda continuar recollint donatius per la resta. Els que vulguin fer un donatiu poden fer un ingrés al compte de CaixaBanc. Moltes gràcies. Parroquia d’Aiguaviva-Obres Vilademany ES18 2100 0002 54 0201837734

37


HISTÒRIA

Jordi Bohigas

El dia que Aiguaviva va ser notícia Ho va ser fa un any, tristament, i ho va ser també fa gairebé quaranta anys, en ocasió de les primeres eleccions municipals de la democràcia des de des de 1934. Aiguaviva era encara petit poble rural de no més de cinc-cents habitants i, encara, amb pocs serveis. Cal recordar que molts carrers no estaven asfaltats i que el telèfon no arribava a tot arreu. En Joan Rabasseda, després de cinc anys d’alcalde, plegava perquè, com bé diu l’entrevista que li van fer a La Vanguardia, no es veia en cor de continuar i ningú més es presentava. Les eleccions van tenir lloc el 3 d’abril de 1979 i els aiguavivencs no van poder votar perquè no es presentava cap llista electoral i, per tant, no sortí elegit cap alcalde. Llavors, les alarmes començaren a sonar: si el poble es quedava sense ajuntament, el més probable és que fos annexionat (ajuntat) a un altre municipi veí. Com m’han explicat alguns testimonis, un senyor amb certa influència que passava temporades a Aiguaviva va començar a alertar els veïns d’aquesta possibilitat, i impulsà la candidatura que llavors es presentà, finalment,

38

en una segona convocatòria: encapçalada per Pere Oliveras, hi havien els veïns, alguns d’ells ben coneguts, Francesc Vargas, Josep Dalmau (Temple), Francisco Garrofa, Jaume Pujol, Lluís Vidal i Josep Vilaplana. Tots ells van poder ser elegits en unes segones eleccions que es celebraren, per aquells municipis on no s’havia presentat ningú (en total 3 a tot Catalunya), el dia 26 del mateix any. Votaren 150 veïns d’un total de 319: ni la meitat del cens. Lluny, doncs, de les xifres rècord de participació que s’assoliria a principis del s. XX, quan votava gairebé el 90%. Fet comprensible, ja que en no haver-hi disputa tampoc hi havia gaire motivació per anar a votar. Serveixi aquest escrit és doncs, també un homenatge a aquells aiguavivencs (encara no hi havia dones en política!) que en uns moments difícils van tenir el coratge i l’esperit de servei, i sense cobrar res, per fer el pas i presentar-se.


s t u g n i v n e B

Guillem López Orozco

Hola! Em dic Guillem. Vaig néixer el 6 de setembre. Sóc el petitó i també l’alegria de la casa juntament amb el meu germà Leo.

Paula Corbacho Gutiérrez

Filla de Gemma Gutiérrez de Can Cueta, aquesta preciositat va néixer el 31 d’octubre a Can Ruti de Barcelona. Benviguda!

agenda DESembre 15 - TIÓ DE NADAL 16 - LA MARATÓ DE TV3 (tot el dia)

23 24 -

CONCURS DE DIBUIX PER A LES POSTALS DE NADAL (12h) CONCERT DE NADAL ELS PASTORETS MISSA DEL GALL

GENER

5 - CAVALCADA DE REIS (19h) 13 - ENTREGA DE PREMIS DELS CONSURSOS DE DIBUIX I DE PESSEBRES (12h)

febrer 3 - CALÇOTADA POPULAR (Associació Cultural) 17 - ESMORZAR D’HIVERN

MARÇ 10 - CARNESTOLTES

MAIG

5 - FESTA DEL ROSER - CURSA SUA LA GOTA


Serveis generals

HORARIS CONSULTORI AIGUAVIVA (972 394 593) DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Ajuntament De dilluns a divendres de 9 a 14 h 972 23 50 07 dimecres i dijous de 16 a 19 h 972 23 54 61 (fax)

METGE

11.00 - 13.30 8.10 - 10.00

-

11.00 - 13.30

INFERMERA PEDIATRE

8.10 - 10.00 8.10 - 10.00

-

11.00 - 13.30 10.30 - 11.30

8.10 - 9.30

-

-

-

-

Consell Comarcal del Gironès 972 21 32 62

INFERMERA PEDIATRIA

8.10 - 9.30

-

-

-

-

Servei de recaptació: XALOC 972 20 64 41

Obertura Consultori:

Correus Aiguaviva De dilluns a divendres de 9 a 9.30 h

Dilluns: 8.10 a 14h Dimarts: 8.10 a 10.30h

Secretària Jutjat de Pau 972 39 43 19 Divendres de 10 a 14 h

URGÈNCIES HORARI

DILLUNS

CL.VILABLAREIX

Servei d’aigües PRODAISA 972 20 20 78

972 49 55 87

Avaries Endesa 902 53 65 36

CL.FORNELLS

Protectora d’animals 972 50 23 61 Recollida de trastos vells 972 23 50 07 1r dimecres de mes Deixalleria 972 23 88 11 De dilluns a divendres de 9.15 a 21 h Dissabte de 9.15 a 14 h CEIP Vilademany 972 23 24 89 Llar d’infants 972 39 45 17 Parròquia (Mn. Jordi Pou) Rect.Bescanó 972 44 02 81 Mossos d’Esquadra de Salt 972 44 10 73

Servei d’ANÀLISIS nomès els dilluns

Per URGÈNCIES fora del horari del Consultori d’Aiguaviva podeu adreçar-vos als Consultoris de Vilablareix o Fornells.

Registre Civil i Jutjat de Pau 972 23 50 07 Serveis Socials 972 20 19 62

Dijous: 8.10 a 14h Divendres: 8.10 a 11.30h

9.30 - 11.30

972 47 68 02

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

8.10 - 20.00 11.00 - 20.00 8.10 - 14.30 8.10 - 14.30

DIVENDRES

8.10 - 18.00 8.10 - 14.30

8.10 - 14.30 15.00 - 19.30 8.10 - 14.30 8.10 - 14.30

Els CAPS DE SETMANA i FESTIUS podeu adreçar-vos al CAP de Salt: Dr. Jordi Nadal c/Manuel de Falla 34 - De 8 a 20h - 972 24 37 37

teisa - 103 Girona - santa coloma de farners GIRONA HOSPITAL(Salt) AIGUAVIVA

07.00 08.00 09.15 12.15 13.15 14.15 16.15 18.15 19.15 20.15

07.05 12.20 13.20 16.20 20.20

07.12 08.17 09.32 12.32 13.32 14.32 16.32 18.32 19.32 20.32

VILOBÍ

STA. COLOMA

07.23 08.30 09.45 12.45 13.45 14.45 16.45 18.45 19.45 20.45

07.55 08.55 10.10 13.15 14.15 15.10 17.15 19.10 20.10 21.15

STA. COLOMA

07.00 07.45 09.15 11.15 13.15 14.30 15.15 17.15 18.15 19.15

VILOBÍ

07.15 08.00 09.30 11.30 13.30 14.45 15.30 17.30 18.30 19.30

AIGUAVIVA HOSPITAL(Salt) GIRONA

07.27 08.12 09.42 11.42 13.42 14.57 15.42 17.42 18.42 19.42

07.45 10.00 12.00 15.15 18.00 -

08.00 08.40 10.15 12.15 14.10 15.30 16.10 18.15 19.10 20.10

TEISA: 972 204 868 - www.teisa-bus.com

urgències

112 Serveis mèdics Consultori Aiguaviva - C/Major, s/n Fornells de la Selva

972 39 45 93 972 47 68 02

CAP Salt 1 Manuel de Falla, 34

972 24 37 37

CAP Salt 2 Pg. Marquès de Camps, s/n

972 43 91 36

Hospital Sta. Caterina Consultes i urgències

972 18 26 00

Farmàcia Sendra

972 24 12 54

Transport sanitari no urgent

972 41 00 10

Podologia Dra. Sara Blanquera (Visites concertades )

972 23 50 07

Informació: 972 419 010 www.girona.cat/bus

Tirínculis nº 62  

Revista municipal de l'Ajuntament d'Aiguaviva

Tirínculis nº 62  

Revista municipal de l'Ajuntament d'Aiguaviva

Advertisement