'De l'amor és lo jardí': Masó i els teixits [llibre]

Page 1


Fotografia i tractament digital: Photography and digital treatment: Jordi Puig Coberta: Cover: Fig. 97, p. 136 Coberta posterior: Back cover: Fig. 17, p. 46 Solapes: Cover flaps: Fig. 80, p. 124 Fig. 94, p. 134 © Edició: © Edition: Fundació Rafael Masó Úrsula Llibres Primera edició, Girona, desembre de 2016 First edition Girona, December 2016 Textos: Texts: Josep Casamartina i Parassols Rosa Maria Gil Tort

Disseny: Design: Joan Colomer Maquetació: Layout: Vador Minobis Correcció lingüística: Copy editing: Eva Vàzquez Traducció a l’anglès: Translation into English: Traduccions Link Impressió: Printed by: Gràfiques Alzamora Imprès a Girona Printed in Girona ISBN: 978-84-946417-0-1 DL: GI-1742-2016 Fundació Rafael Masó www.rafaelmaso.org Úrsula Llibres www.ursulallibres.cat

Agraïments: Acknowledgements: Santiago Alcolea, IAAH Bisbat de Girona Sílvia Carbonell Basté Anna Costal José Manuel Erbez, Sociedad Española de Vexilología Josep Fontanet Masó Sebastià Herreros, Associació Catalana de Vexil·lologia Rosa M. Martín i Ros Montserrat Masó Bru Rosa Masó Bru Nausica Masó Bru Jordi Paulí Collado Núria Peiris Maria Pla de Solà Morales Mn. Enric Plantés Badosa Aurora Ribera Bosch Esperança Sánchez Masó Joan Tarrús Galter Maite Torà Solsona, Orfeó Lleidatà

Totes les obres reproduïdes en aquest catàleg són de Rafael Masó Valentí, excepte quan s’indica el contrari. All works reproduced in this catalogue are by Rafael Masó Valentí, unless otherwise indicated. Acrònims: Acronyms: AHCOAC-G: Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona, Fons Rafael Masó CDMT: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa CDOC: Centre de Documentació de l’Orfeó Català, Barcelona FRM: Fundació Rafael Masó IAAH: Arxiu Mas, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, Barcelona Aquest llibre no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita del titular del copyright. Tots els drets reservats a tots els països. This book may not be totally or partially reproduced by any method, including reprography and computerised treatment without the written authorisation of the copyright holder. All rights reserved in all countries.


“De l’amor és lo jardí” Masó i els teixits “Of Love ’Tis the Garden” Masó and Textiles Josep Casamartina i Parassols Amb un text de With an essay by

Rosa Maria Gil TortSumari Summary

7

11

Preàmbul Foreword

“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden” Josep Casamartina i Parassols

183

Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme Rosa Maria Gil Tort

214

Bibliografia Bibliography

Fig. 1 Rafael Masó al mas Bru, Domeny, c. 1915. Fotògraf desconegut. ¶ Rafael Masó at the Bru farmhouse, Domeny, c. 1915. Photographer unknown. AHCOAC-G

5“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden” Josep Casamartina i Parassols“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Campanetes contra cascalls

Bellflowers versus poppies

L’

T

Exposició Universal de París del 1900 va suposar la consagració de l’Art Nouveau a escala mundial però, com pot passar amb tot zenit, també deixava albirar l’amenaça d’un declivi imminent. El coup de fuet voleiava amb violència pels aires, per portes i façanes de palaus i pavellons, per postals, menús i pasquins, per gerres i gerros, per vidres i metalls, pirogravats i marqueteries, cortinatges, catifes, estors i tapisseries, i per qualsevol altra superfície subjecta de ser envaïda i tatuada a cor què vols. Una voràgine de fuetades i de roses malèvoles que atreien, delectaven i, alhora punxants, feien sangonejar; de cascalls que adormien i, entre somnis i desconnexions, enretiraven la realitat per crear miratges de paradisos perduts. Jardins curulls de flora mòrbida i meravellosa. Noies esllanguides. Princeses sense amant. Xampany a dojo. L’imperi del crepuscle i el deixondiment. Tot un repertori pletòric, curull de significats subliminars, que va entrar amb força a la Catalunya industrial del canvi de segle i es va expandir ràpidament per quasi totes les classes

Pantalla per al llum del menjador de la Casa Masó (detall). Vegeu pàg. 130-31. ¶ Dining Room Lampshade from Casa Masó (detail). See p. 130-31.

he 1900 Paris Exposition Universelle represented worldwide acknowledgement of Art Nouveau yet, as can happen with anything at its zenith, it also pointed to the threat of an imminent decline. The coup de fouet waved violently through the air, on doors and the facades of palaces and pavilions, on postcards, menus and posters, on jugs and vases, on glass and on metal, on pyrography and on marquetry, curtains, carpets and upholstery, and on any another surface that could be occupied or stamped at will. A whirl of lashes and of malevolent roses that attracted and delighted and were meanwhile sharp like rose thorns; of somniferous poppies that, between dreams and disconnection, withdrew reality to create mirages of lost paradises. Gardens overflowing with marvellous, delicate flora. Slim girls. Princesses without a lover. Abundant champagne. The empire of twilight and awakening. An entire exultant repertoire, brimming with subliminal meanings, which appeared explosively in the industrial Catalonia of the turn of the century, and spread quickly to virtually all social classes that adapted it to suit their respective wishes and possibilities, and presented it in many different ways ranging from excellence to vulgarity. Little wonder that all this angered the 13


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

socials, que van adaptar-lo d’acord amb els seus respectius anhels i possibilitats i el van desplegar de molt diverses maneres, des de l’excel·lència fins a la vulgaritat. No és estrany que tot plegat enfurismés els vigilants de la moral catòlica, com ara el futur bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, que hi va veure al darrere la mà del mateix diable. El Modernisme s’encomanava i calia frenar l’epidèmia. El frívol Reial Cercle Artístic i, sobretot, la bohèmia taverna Quatre Gats eren focus de la perversió estètica que traspuava una crida al desordre, i per pal·liar-ho Torras i Bages va oposar-hi el Cercle Artístic de Sant Lluc, per reconduir el Modernisme cap a una via depurada, continguda i, per damunt de tot, ordenada, nacionalista i pietosa. Un Modernisme que, fos com fos, havia d’estar al marge del Modernisme, per això els seus acòlits no van voler acceptar-ne mai l’adscripció. Torras i Bages també va reforçar l’embranzida amb la posterior creació, l’any 1899, de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que va aplegar personalitats des-

guardians of Catholic morality, such as the future bishop of Vic, Josep Torras i Bages, who saw the devil’s own hand behind it. Art Nouveau was contagious and the epidemic required curbing. The frivolous Reial Cercle Artístic and, particularly, the bohemian tavern Quatre Gats were focuses of aesthetic perversion that appealed to disorder. In order to remedy and to oppose this, Torras i Bages established the Cercle Artístic de Sant Lluc with a view to redirecting Art Nouveau along a refined, restrained and, above all, orderly, nationalist and pious path. It would be an Art Nouveau that, by whatever means, required to be separated from Art Nouveau, which is therefore why its followers never ever accepted the term. Torres i Bages also encouraged this effort with the subsequent creation, in 1899, of the Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, which brought together prominent figures such as Antoni Gaudí, Joan Maragall, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch and Josep Llimona, among others, and was also the focal point for many young people, who were soon to refer to themselves as noucentistes, following the principles of Eugeni d’Ors. Many of these young Christians in this League of Montserrat would become influential in Catalan art and culture Fig. 4 Coixí brodat amb una cistella de fruites, c. 1915. Brodat per Esperança Bru. Llana de colors sobre sarja de cotó, 44 × 44 cm. ¶ Embroidered Cushion with a Basket of Fruits, c. 1915. Embroidery by Esperança Bru. Coloured wool on cotton serge, 44 × 44 cm. Família Fontanet Masó, Girona ¶ Fontanet Masó family, Girona

14


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Fig. 54-55 Disseny de les inicials PM per a la roba de Paula Masó, c. 1922. Llapis sobre paper de carta i sobre (matasegells del 8 d’octubre de 1922), 12,5 × 15,4 cm c/u. ¶ Design of Initials PM for Paula Masó’s Clothes, c. 1922. Pencil on stationery paper and envelope (postmarked October 8, 1922), 12.5 × 15.4 each. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

92

Fig. 56 Disseny de les inicials NM per a la roba de Narcís Masó, s/d. Llapis sobre paper vegetal, 22 × 14,5 cm. ¶ Design of Initials PM for Narcís Masó’s Clothes, n.d. Pencil on glassine, 22 × 14.5 cm. FRM


“Veni ad domum illuminare” “Veni ad domum illuminare”

Fig. 57 Dissenys d’inicials per a la roba de diferents membres de la família, s/d. Llapis sobre paper, 16 × 21,5 cm. ¶ Designs of Initials for the Household Linen of Different Family Members, n.d. Pencil on paper, 16 × 21.5 cm. FRM

93


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Fig. 58 Pantalla per al llum del menjador de la Casa Masó, decorada amb l’Esperit Sant i la inscripció “Veni ad domum / illuminare / fecundare / exornare”, 1910. Brodat manual, de tipus calat i d’aplicació, realitzat per Esperança Bru. Cintes, fils i teixits de seda, i vidrets, 20 × 156 cm. ¶ Dining Room Lampshade from Casa Masó, Decorated with a Motif of the Holy Spirit and the Inscription “Veni ad domum / illuminare / fecundare / exornare”, 1910. Hand embroidered with drawn thread work and appliqué techniques, by Esperança Bru. Silk ribbons, threads and fabrics, and small pieces of glass, 20 × 156 cm. FRM. Donació de Jordi Masó Bru, 2010 ¶ Gift of Jordi Masó Bru, 2010

94


“Veni ad domum illuminare” “Veni ad domum illuminare”

95


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Fig. 59 Tapet de ganxet ovalat, s/d. Punt de ganxet amb fil perlé, 21 × 61 cm. ¶ Oval Crocheted Doily, n/d. Crochet stitch with “pearl” thread, 21 × 61 cm. FRM

Fig. 60 Tapet de brodat noruec Hardanger, c. 1910. Lli, panamà amb fil de brodar blanc i groc i punta de ganxet, 20 × 40 cm. ¶ Hardanger Embroidered Doily, c. 1910. Linen, Panama weave with white and yellow embroidery thread and crochet stitch, 42 × 39 cm. FRM

Fig. 61 Drap de taula del menjador de la Casa Masó (detall), c. 1918. Lli amb punt de vora foradada i contorn de punta de ganxet, 64 × 70 cm. ¶ Dining Room Tablecloth from Casa Masó (detail), c. 1918. Linen with drawn-thread work and crochet edging, 64 × 70 cm. FRM

96


97


138


Coixins alemanys German cushions

Fig. 101 Mocadors brodats amb diferents inicials de membres de la família Masó, dissenyades per l’arquitecte. ¶ Handkerchiefs embroidered with the initials of different members of the Masó family, designed by the architect. FRM

Fig. 102 Tovalló blanc brodat amb les inicials MA (Masó Aragó), c. 1918. Lli, crepé brodat amb fil blanc, 60 × 62 cm. ¶ White Napkin Embroidered with the Initials MA (Masó Aragó), c. 1918. Linen crêpe embroidered with white thread, 60 × 62 cm. FRM

139


140


Coixins alemanys German cushions

Fig. 103 Funda de coixí amb figura asseguda i motiu triangular, c. 1910. Lli, batista i fil de brodar, 64 × 64 cm. ¶ Pillowcase with Seated Figure and Triangular Motif, c. 1910. Linen, batiste and embroidery thread, 64 × 64 cm. FRM

Fig. 104 Inicials PM (Paula Masó) i la inscripció: “A la amorosa / Germana de sanc / i excel·lent / Germana de la Caritat / el seu germa Rafel malalt a / Domeny a 10 d’octubre / de / 1922”, 1922. Tinta sobre paper, 8,4 × 42 cm. ¶ Initials PM (Paula Masó) and the Inscription: “To the Lovely / Sister of Blood / and Excellent / Sister of Charity / Her Brother Rafel Sick in / Domeny on the 10th of October / 1922”, 1922. Ink on paper, 8.4 × 42 cm. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

Fig. 105 Dissenys de les inicials SM per a la roba de Santiago Masó, s/d. Llapis sobre paper, 12,5 × 12,5 cm. ¶ Designs of the Initials SM for the Clothes of Santiago Masó, n.d. Pencil on paper, 12.5 × 12.5 cm. FRM

141


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

“Déu i mon nom”

“God and My Name”

L

F

a culminació del projecte de vida de Masó era formar una família. Amb Esperança va tenir set fills: Rosa, Francesc, Jordi, Rafael, Montserrat, Josep i Esperança (fig. 133). El primer, una noia, va néixer deu anys després de casats. A la fotografia, feta per l’arquitecte l’any 1921, de Rosa Masó Bru de bebè, es por observar com tota la part dels teixits —el vestit d’ella, la coixinera i el cobrellit— són ben elaborats, amb puntes, fistons i brodats (fig. 130). Tot i que no n’ha quedat cap esbós, ni tampoc la roba, també s’hi veu la mà decidida del pare. Sí que s’han conservat, en canvi, molts dibuixos de camisoles d’infant que mostren l’entusiasme de Masó per la seva canalla (fig. 131 i 132, 134-138 i 141-46). La majoria, amb formes geomètriques al volt del coll, ben enrivetades i amb brodat anglès al pit. En algunes, el fistó de l’escot es transforma en llegenda: “Déu i mon nom”, assajada sovint en impresos i sobres aprofitats que també presenten inicials de tots plegats, inventades i resseguides amb finor. Cap de les robes originals no s’ha conservat; l’ús continu amb tants infants Fig. 130 Rosa Masó Bru, al bressol dissenyat pel seu pare. Fotografia de Rafael Masó, 1921. ¶ Rosa Masó Bru, in the cradle designed by her father. Photograph by Rafael Masó, 1921. AHCOAC-G

orming a family was the culmination of Masó’s life project. With Esperança, he had seven children: Rosa, Francesc, Jordi, Rafael, Montserrat, Josep and Esperança (fig. 133). The first, a girl, was born ten years after they were married. The photograph, taken by the architect in 1921, shows Rosa Masó Bru as a baby and a series of fabrics that include her dress, the pillowcase and the bedspread, which are very elaborate and made with lace, scallop garland and embroidery (fig. 130). Although neither sketch nor the clothing remains, the determined hand of the father is also evident. What have survived, however, are many drawings of children’s camisoles that show Masó’s enthusiasm for his children (fig. 131 and 132, 134-138 and 141-146). Most have geometric shapes around the neck, are well trimmed and feature broderie anglaise on the chest. In some, the scallop trim of the neckline bears a legend: “Déu i mon nom” (God and my name), often rendered on printed sheets and envelopes that were reused to try out all their initials, which were painstakingly designed and traced. None of the original clothing has survived as continuous use by so many children eventually wore out étamines and batistes. However, both Esperança and her daughters, when they were older, remade the items of embroidery to keep 165


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

va acabar gastant étamines i batistes. Però tant Esperança com les seves filles, quan van ser grans, van repetir els brodats per preservar-ne la vigència i van reproduir moltes d’aquestes camisoles per als fills que van tenir. També Rosa, Montserrat i l’altra Esperança, amb l’ajuda constant de la mare, van reproduir jocs de llit, de taula i fins i tot bosses de pintes per als seus respectius aixovars (fig. 147-52). Campanetes i rams, pardals i gavines, quadrats, cercles i tirabuixons dibuixats pel pare que es passaven de l’una a l’altra com or en barra i que han conservat sempre amb una veneració absoluta.

166

them alive and reproduced many of these camisoles for the children they in turn had. Rosa, Montserrat and the young Esperança, with the constant help of their mother, also reproduced sets of bed linen, table linen and even bags for haircare for their respective trousseaus (fig. 147-52). Bellflowers and branches, sparrows and seagulls, squares, circles and ringlets drawn by their father, were passed on from one to another and were always held in absolute veneration.


“Déu i mon nom” “God and My Name”

Fig. 131 Dibuixos de brodats per a colls de camisola infantil amb la inscripció “Déu i mon nom”, s/d. Tinta sobre paper, 13,6 × 20,8 cm. ¶ Embroidery Drawings for Children’s Camisole Necklines with the Inscription “God and My Name,” n.d. Ink on paper, 13.6 × 20.8 cm. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

Fig. 132 Dibuixos per a brodat de camisola de nadó, 1933. Tinta sobre paper de sobre, 12,5 × 16 cm. ¶ Embroidery Drawings for a Newborn’s Camisole, 1933. Ink on paper envelope, 12.5 × 16 cm. Hereves de Josep Masó Bru, Girona ¶ Heirs of Josep Masó Bru, Girona

Fig. 133 Els fills Masó Bru a les arbredes de Domeny, fotografiats pel seu pare, c. 1930. ¶ The Masó Bru children in the woodlands at Domeny, photographed by their father, c. 1930. AHCOAC-G

167


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Fig. 134 Dibuix per al brodat d’una camisola de nadó, c. 1921. Llapis sobre paper de calc, 21,5 × 18 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Baby’s Camisole, c. 1921. Pencil on tracing paper, 21.5 × 18 cm. AHCOAC-G

168


“Déu i mon nom” “God and My Name”

Fig. 135 Dibuix per al brodat d’una camisola de nadó, c. 1921. Llapis sobre paper encerat, 21,7 × 23,7 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Baby’s Camisole, c. 1921. Pencil on waxed paper, 21.7 × 23.7 cm. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

Fig. 136 Dibuix per al brodat d’una camisola de nadó, amb la inscripció “Déu i mon nom”, c. 1921. Llapis i tinta sobre paper encerat, 22,2 × 32,5 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Baby’s Camisole, with the Inscription “God and My Name”, c. 1921. Pencil and ink on waxed paper, 22.2 × 32.5 cm. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

Fig. 137 Dibuix per al brodat d’una camisola de nadó, amb la inscripció “Déu i mon nom”, c. 1921. Llapis i tinta sobre paper encerat, 22,2 × 32,5 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Baby’s Camisole, with the Inscription “God and My Name”, c. 1921. Pencil and ink on waxed paper, 22.2 × 32.5 cm. FRM. Donació de Joan Tarrús, 2016 ¶ Gift of Joan Tarrús, 2016

Fig. 138 Dibuix per al brodat d’una camisola de nadó, c. 1921. Llapis i tinta sobre paper encerat, 22 × 32 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Baby’s Camisole, c. 1921. Pencil and ink on waxed paper, 22 × 32 cm. Montserrat Masó Bru, Girona

169


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”

Fig. 139 Patró de camisa per a Esperança Bru, s/d. Llapis sobre paper, 30 × 58 cm. ¶ Pattern for a Shirt for Esperança Bru, n.d. Pencil on paper, 30 × 58 cm. Montserrat Masó Bru, Girona

Fig. 140 Patró de camisa per a Esperança Bru, s/d. Llapis sobre paper, 32 × 44 cm. ¶ Pattern for a Shirt for Esperança Bru, n.d. Pencil on paper, 32 × 44 cm. FRM

170


“Déu i mon nom” “God and My Name”

Fig. 141 Dibuix per a brodat de camisola infantil, c. 1920. Llapis sobre paper, 16 × 22 cm. ¶ Embroidery Drawing for a Children’s Camisole, c. 1920. Pencil on paper, 16 × 22 cm. AHCOAC-G

Fig. 142 Camisola de nadó, c. 1920. Batista brodada amb fil blanc i vora foradada, 20 × 52 cm. ¶ Newborn Camisole, c. 1920. Embroidered batiste with white thread and drawn-thread work, 20 × 52 cm. Montserrat Masó Bru, Girona

171Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme Rosa Maria Gil Tort


“De l’amor és lo jardí” “Of Love ’Tis the Garden”


Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme

Noucentisme de filigrana

“D

e l’amor és lo jardí”. A casa els Masó, el Noucentisme es cova a la llar i creix en el país. La llar, el primer embolcall de la vida dels homes, és la pell fina que recobreix la llavor del que ha de fructificar, la membrana de l’ou, el tel de les entranyes, allò que guarda el més preuat, el nucli que és promesa de futur. Els fills i les filles creixien revestits d’aquest tel protector de la llar, que ho amarava tot, els àpats, les lectures, els detalls, les cançons, la llum del riu, els mobles i tot el que els acompanyava i vestia: tapets, cobrellits, cortines, coixins, petites obres d’artesania destinades a endolcir el dia a dia, protegir els mobles, fer la taula bona per a dinars, berenars i sopars, filtrar la llum, donar descans al cos, embellir els racons amb essències simbòliques de flors, sanefes i fulles. Aclucades d’ull que relligaven el relat de la quotidianitat. Res no hi mancava i tampoc res no hi feia nosa. L’home fa la casa i la casa fa l’home, com tantes vegades va anotar Rafael Masó. I en aquesta tasca, els objectes quotidians eren els guies Fig. 153 Retrat d’Esperança Bru, c. 1912. Fotografia de Rafael Masó. ¶ Portrait of Esperança Bru, c. 1912. Photograph by Rafael Masó. AHCOAC-G

Handcrafted Noucentisme

“D

e l’amor és lo jardí” (Of Love ’Tis the Garden). In the Masó household, Noucentisme was nurtured in the home and spread outside it. The home, the first sanctum for human life, is a thin skin that covers the seed of what must later bear fruit, the egg’s membrane, the skin of the innards, or the safeguard for what is most precious, the core of future promise. The children grew up within this protective skin of the home, which pervaded everything: meals, reading, tiny details, songs, the light of the river, the furniture and every item that accompanied and clothed them: doilies, bedspreads, curtains, cushions, small handcrafted works made to accompany everyday life, to protect the furniture, to decorate the table for lunch, afternoon teas and dinners, to filter the light, to allow the body to rest, and to beautify corners with symbolic essences of flowers, borders and leaves. Blinks of an eye that framed the story of daily life. Nothing was missing and nothing was surplus to requirements. Man makes his home and the home makes man, as Rafael Masó so often noted. In so doing, everyday objects were silent guides in the passage of life. They included clothes and embroidery, created behind the windows of the river, of those shining the clearest and most 185


Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme

Fig. 154 Tapís de la Confraria de Sant Jordi, instal·lat a l’església de Sant Pere de Galligants, Girona, 1907. Fotografia de Rafael Masó. ¶ Tapestry of the Confraternity of Sant Jordi, installed in the Church of Sant Pere de Galligants, Girona, 1907. Photograph by Rafael Masó. AHCOAC-G

186


Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme

silents del pas de la vida. I entre aquests, les robes i els brodats, creats darrere les finestres del riu, les de la llum més diàfana i suggeridora, seguint models antics, sovint heretats i copiats de les àvies i les mares. Les dones, sacerdotesses dels detalls minúsculs del dia a dia, amb saviesa, senzillesa i paciència, aplegant brins i retalls de no gaire res, per a un resultat brillant i perdurable. En aquest ambient van créixer els germans Masó, criats entre àvies, ties, mare i germanes, i tots, en major o menor mesura, van quedar tocats per les ales subtils de l’esperit de la casa. Rafael, el més esteta, va ser qui més pregonament va reconèixer aquesta herència que ja fruïen en vida, ben incardinada en la seva manera de veure la llar, l’arquitectura, l’art. Per això ben aviat es va sentir atret pels valors que emanaven de les labors humils de les mans familiars. Anys més tard, durant la seva formació com a arquitecte, i una mica després, ja titulat, en la seva voluntat de forjar un estil nou per al nou món que somniava, va recordar l’ambient mirífic de casa seva, i el va saber connectar amb lectures, viatges i detalls observats arreu. Sempre atent al que es deia a fora i a dins del país, per boca dels qui ell considerava referents —Eugeni d’Ors, Joaquim Folch i Torres—, a La Veu de Catalunya i a les revistes estrangeres de països que conservaven, malgrat tot, el valor de la tradició codificada en l’artesania popular, la veritable essència del lloc, com a primer valor de la modernitat.

suggestive light, based on antique models, often inherited and copied from grandmothers and mothers. Women, the priestesses of the tiny details of everyday life, wisely, simply and patiently collected threads and remnants to yield a brilliant, lasting result. All this accompanied the growth of Masó and his brothers and sisters, who were raised by their grandmothers, aunts, mother and sisters, and all of them, to a greater or lesser extent, were influenced by the subtleties of the spirit of the house. It was Rafael, the greatest aesthete, who most deeply acknowledged this legacy that they already enjoyed in life, which very much shaped his way of perceiving the home, architecture and art. From very early on he therefore felt attracted by the values that emanated from the humble needlework of familiar hands. Years later, in his training as an architect, and shortly afterwards once he had qualified, in his desire to forge a new style for the new world that he dreamt of, he recalled the extraordinary atmosphere of his home, which he was able to bring together with reading, travel, and tiny details observed all over. Always attentive to what was being said both outside and inside the country, by whoever he considered an authority —such as Eugeni d’Ors, Joaquim Folch i Torres—, in La Veu de Catalunya and in the journals from foreign countries that, despite everything, upheld the value of tradition codified in popular handicraft, the true essence of that place as the primary value of modernity. He looked both 187


Noucentisme de filigrana Handcrafted Noucentisme

Mirada cap a dins i mirada cap a fora per aprofundir en les arrels, per avançar endavant pel camí del progrés que no menysté ni malbarata res. I a partir d’aquí, expressar en petits dibuixos sobre paper de calc la seva voluntat estètica en els detalls, brodats sobre tot el que havia de ser proper al cos, testimoni de la vida, essència del benestar i la bellesa. Aquest esperit d’economia i sobrietat en les formes va esdevenir una constant en l’ambient de casa els Masó que es va transmetre a les generacions següents, fet que ha perpetuat una estètica en les coses de casa que encara avui podem contemplar. Precisament, en temps de guerra, aquesta herència artística va ser aprofitada per les dones per obtenir uns ingressos que fessin més passadora la penúria de la situació. Elles van recórrer als dissenys de l’arquitecte i de les publicacions alemanyes, per confeccionar nines, coixins, bosses i peces de llenceria infantil que venien en botigues de Girona i de Barcelona. Retornant al principi, tot devia començar amb una inicial per a un mocador, que la mare i les germanes demanaven al bon dibuixant, qui sap si encara ni tan sols arquitecte. De les inicials a les sanefes per a estovalles, llençols i tapets, i d’aquestes als coixins i estors. Tot podia haver acabat aquí, amb el traç ràpid de les lletres sobre el revers de qualsevol paper, i que elles el brodessin. Massa senzill per a qui està atent a tot, encuriosit per la tradició, preocupat pels materials, les línies, els dissenys d’aquí i de 188

inwards and outwards to explore roots, and to make headway along the path of progress that neither undervalues nor wastes anything. In small drawings on tracing paper he thereupon set down his aesthetic wishes in small details, embroidered on everything associated with the body, a testimony to life and the essence of well-being and beauty. This spirit of economy and simplicity of form became a constant in the atmosphere of the Masó home that was conveyed to subsequent generations, a fact that perpetuated an aesthetics in the items of the home that is still apparent today. Indeed, in the wartime, the women made use of this artistic legacy to earn an income that made the hardship of war more bearable. They used the designs of the architect and of German publications to make dolls, cushions, bags and items of children’s underwear that they sold in shops in Girona and Barcelona. At the very beginning everything must have started with an initial for a handkerchief, for which the mother and sisters required a good draughtsman, who at that time was not even an architect. From initials to borders for tablecloths, sheets and doilies, and then on to cushions and sheer curtains. Everything could have Fig. 155 Mocador amb les inicials PV (Paula Valentí), c. 1909. Brodat per Esperança Bru. Batista i fil de brodar blanc, 44 × 44 cm. ¶ Handkerchief with the Initials PV (Paula Valentí), c. 1909. Embroidery by Esperança Bru. Batiste and white embroidery thread, 44 × 44 cm. FRM


189