Page 1

ESCOLA MUNICIPAL D’ART

em

ics aX

curs 2013-2014

• emaArt

EMA

• t a l l

s er


2

í nd Presentació

x

Matrícula

e

3 4

emaXics emaXics - Infantil I (6 i 7 anys) emaXics - Infantil II (de 8 a 10 anys) emaXics - Infantil III (d’11 a 13 anys) emaJoves (de 14 a 16 anys)

5 6 6 6 6

emaArt emArt I emArt II

7 8 9

EMA

Tallers Dibuix artístic - Matins (iniciació) Dibuix artístic I (iniciació al dibuix clàssic) Dibuix artístic II (curs d’aprofundiment) Dibuix III (del dibuix al color) Taller obert de creativitat plàstica Pintura I Pintura II Pintura III Pintura - Matins (taller obert) Taller de gravat I (1r semestre) Taller de gravat II (2n semestre) Taller de ceràmica (matins) Taller de ceràmica (tardes) Taller d’escultura Taller de tapís Fotografia I (1r semestre) Fotografia II (2n semestre) Pintura a l’oli El primer art contemporani L’art contemporani més a prop

11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20


3

pr e

s ió tac en

Presentació EMA

L’Escola Municipal d’Art continua la seva aposta per una formació artística de qualitat orientada a tots els públics, des dels més petits fins als adults, amb cursos anuals i semestrals.

La proposta educativa per al curs 2013-14 acull cursos i tallers en les diverses disciplines artístiques de l’escola (pintura, dibuix, plàstica, ceràmica, escultura, fotografia, tapís i gravat). Alhora, continua la seva oferta per al públic més petit, amb l’ampliació de la franja d’edat dels estudis d’emaXics (des dels 6 anys fins als 16 anys). D’aquesta manera es vol complementar la formació visual i plàstica rebuda a les escoles. D’altra banda s’ofereixen els estudis d’emaArt pensats per a aquells estudiants adults que busquen una formació bàsica per a la pràctica artística, a fi de dotar-los dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per portar a terme un treball en el camp contemporani de les arts. Aquests estudis es distribueixen en dos anys acadèmics i aquells alumnes que superin les proves d’avaluació obtindran una titulació pròpia de l’Ajuntament de Girona que acrediti els coneixements obtinguts. Aquest proper curs es desplegarà tota l’oferta dels estudis d’emaArt amb el segon curs.


4

ma tr

ula íc

Matrícula

Del 19 de juny a l’11 de setembre, ambdós inclosos Matrícules a través d’Internet a www.girona.cat/ccm També es facilitarà la matriculació a les oficines del Centre Cultural la Mercè i per telèfon, al 972 22 33 05, en horari d’atenció de la secretaria de l’EMA. Horari secretaria: Matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tardes de dilluns a dijous de 17 a 20 h. Durant el mes d’agost només estarà oberta la matriculació per Internet, ja que el Centre romandrà tancat per vacances. Tota la informació referent al pagament dels cursos i normativa, la podeu trobar en el web del centre.

EMA

Consulteu les condicions per obtenir matrícula reduïda al web:

www.girona.cat/ccm Data inici de curs: 16 de setembre 2013 Data final de curs: 20 de juny 2014 (tallers infantils i juvenils) 4 de juliol 2014 (tallers d’adults) Seguiu-nos a: @arts_gi www.facebook.com/artsgirona


5

em emaXics

a

cs Xi

La proposta emaXics planteja ampliar i enriquir l’oferta educativa pensada per als més joves. L’EMA ofereix la possibilitat d’enriquir la formació en arts plàstiques als alumnes de 6 a 16 anys, amb una formació de cultura visual i plàstica que complementi la del treball en aquest camp que es du a terme en els estudis obligatoris i així facilitar el coneixement de les diverses disciplines artístiques. Entenem que l’ensenyament de la pràctica artística és transversal i per aquesta raó la docència es fonamenta en tres àrees principals de treball: el dibuix, el color i el volum. En totes tres disciplines es donaran les bases i la formació per interpretar, representar i entendre l’entorn immediat. S’afavorirà i potenciarà la capacitat de mirar i apreciar el món que ens envolta d’una manera creativa, imaginativa i artística.

EMA Funcionament:

EmaXics s’organitza en quatre franges d’edat: • Infantil 1 (franja d’edat: 6 i 7 anys) • Infantil 2 (franja d’edat: de 8 a 10 anys) • Infantil 3 (franja d’edat: d’11 a 13 anys) • Juvenil (franja d’edat: de 14 a 16 anys) En l’àrea del color es treballaran els coneixements del llenguatge visual i plàstic lligats amb les tècniques (seques i humides) més properes a la pintura. S’assoliran els coneixements bàsics de la teoria del color, les mescles substantives i les relacions cromàtiques. En la de dibuix es donaran les bases per a la representació graficoplàstica, es treballaran conceptes com encaix, proporció, perspectiva, llum, etc. i s’afavorirà una metodologia de treball mitjançant diversos exercicis pràctics per propiciar la capacitat d’expressar-se mitjançant aquest llenguatge plàstic. En la del volum es dotarà l’alumnat de la capacitat d’entendre i representar el volum a partir del treball amb diferents materials i tècniques escultòriques (fang, guix, talla, modelatge, etc.)


6

emaXics - Infantil I

(6 i 7 anys) Les dinàmiques de les activitats proposades en fonamentaran amb el fet d’experimentar, on el joc i la imaginació tindran un paper cabdal. Generar situacions i vivències on els nens i nenes entrin en contacte amb materials, eines i treballs artístics diversos. Amb l’objectiu d’aconseguir un aprenentatge vivencial i actiu, explorant la realitat amb els sentits. Es crearà una proposta d’espai, d’ambient i amb materials per explorar i manipular. En una atmosfera relaxada sense pressions ni expectatives de produir ni tenir res, simplement expressar-se i ser.

Professora: Clara Gassiot Horari: dijous de 17.15 a 19.00 h. Preu: 216,13 €

emaXics - Infantil II

(de 8 a 10 anys) Seguint la dinàmica d’emaXics-Infantil I i respectant els processos individuals de cada infant, emaXics-Infantil II proposarà experiències on es començarà a aprofundir en coneixements més tècnics i característics del dibuix, la pintura i el volum. Professora: Clara Gassiot Horari: dimecres de 17.15 a 19.00 h. Preu: 216,13 €

emaXics - Infantil III

(d’11 a 13 anys)

Professor: Quim Corominas Horari: dimarts de 17.15 a 19.00 h. Preu: 216,13 €

emaJoves Professor: Quim Corominas Horari: dilluns de 17.15 a 19.00 h. Preu: 216,13 €

(de 14 a 16 anys)


7

em emaArt

a

Formació reglada amb titulació pròpia de l’Ajuntament de Girona.

Ar

t

L’oferta educativa d’emaArt es conforma d’una sèrie d’assignatures repartides en dos anys acadèmics (emaArt I i emaArt II) que permetran dotar l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la pràctica artística. Aquests estudis volen esdevenir un pont entre la pràctica amateur i la professional. La formació teòrica i pràctica engloba les tècniques i els procediments artístics següents: dibuix, pintura, escultura, multimèdia, fotografia, ceràmica i gravat. El treball al taller es complementarà amb nocions bàsiques d’història i teoria de l’art que permetran fonamentar una pràctica artística sòlida, coherent i lligada a la creació contemporània. Un altre aspecte important és facilitar la pràctica artística professional mitjançant la realització d’activitats formatives relacionades amb la preparació d’un dossier personal, un projecte artístic, etc. Alhora s’afavorirà el coneixement dels diferents agents que conformen el món artístic: institucions culturals, fires d’art, galeries, gestors culturals, comissaris, ajudes, beques, etc. Pensem que la formació que ofereix emaArt aportarà els coneixements adequats per facilitar l’accés a una formació reglada superior en art. L’accés a emaArt es farà mitjançant un procés de selecció previ que consistirà en una entrevista personal amb membres de l’equip docent de l’escola. Per poder passar del nivell I al II es requerirà que l’alumne demostri que ha assolit els coneixements mínims mitjançant la superació de les avaluacions que proposi el professorat. L’alumne que superi els dos cursos d’emaArt obtindrà un títol propi de l’Ajuntament que certificarà el nivell de coneixements adquirits. Aquest certificat el signarà l’alcalde.

EMA


8

4. emaArt I 4.1. Teoria i pràctica artística I. El primer art contemporani Un recorregut per la història de l’art des de les acaballes del s. XVIII fins als anys 60 del s. XX. Entre els alliçonaments polítics de la pintura neoclàssica, la provocació de l’urinari de Duchamp i l’expressionisme abstracte americà hi ha una història fascinant sobre la mirada i la relació entre l’art i la vida... Una història que forma part del nostre ADN cultural i que encara conforma molts dels nostres fonaments i prejudicis. El plantejament d’aquest curs, malgrat rigorós, s’adapta a un públic heterogeni, no necessàriament especialitzat en art. Per assistir-hi només calen curiositat i ganes de passar-ho bé tot reflexionant sobre l’art que ens ha fet com som. El curs es pot fer per separat o com a inici de l’art contemporani més a prop, que n’és la continuació. En ambdós cursos el sistema de treball es basa en sessions presencials on comentem imatges, textos i fragments audiovisuals diversos, amb la possibilitat de complementar les classes amb visites a exposicions, sortides culturals, conferències, etc., tot sempre des d’un punt de vista interdisciplinari on l’art no es pot deslligar de la política, la religió, la literatura o la filosofia. Professor: Pere Parramon Horari: dilluns de 17.00 a 19.00 h.

4.2. El dibuix i els seus procediments Dins el programa educatiu d’emaArt entenem que el dibuix és una disciplina fonamental en la pràctica de l’artista, com a element d’estudi i pensament del contorn quotidià. Alhora és una disciplina transversal que intervé en qualsevol pràctica expressiva contemporània. El taller es planteja com una àmplia introducció als conceptes i tècniques que s’utilitzen en la formació del dibuix, des del dibuix acadèmic fins a l’expressiu. S’utilitza una metodologia activa, cada alumne va treballant i evolucionant segons el seu ritme d’aprenentatge i les seves capacitats. El professor, des de la seva experiència, condueix, guia i orienta individualment cada alumne segons les seves necessitats, moment evolutiu, característiques personals d’aprenentatge.


9

Hi ha unes propostes de treball dirigides a tot el grup i unes altres d’individuals en què cada alumne, dins un marc de referència donat pel professor, tria una tasca que el motivi, més personal i d’acord amb els seus interessos i necessitats. Professor: Vicente Huedo Horari: dilluns de 19.00 a 21.00 h.

4.3. Tècniques artístiques Aquesta és la part principal de taller del primer curs, en aquesta assignatura es treballaran els procediments artístics. L’assignatura es divideix en dues parts, una destinada als procediments pictòrics (preparació de suports, elaboració de pintures, tècniques mixtes, pintura acrílica, etc.) i, l’altra, centrada en les tècniques principals del treball escultòric (modelatge, talla, pàtines, etc.). La metodologia de treball és a partir de propostes artístiques que es duran a terme mitjançant un procediment artístic determinat. Professors: Jordi Armengol, Clara Gassiot i Tomàs Pons Horari: dijous de 17.00 a 21.00 h.

5. emaArt II 5.1. Teoria i pràctica artística II. L’art contemporani més a prop L’art més proper, el dels anys 60 del s. XX fins ara, sovint ens desconcerta i, fins i tot, ens pot causar rebuig. Per això les expressions artístiques més properes en el temps són les que acaben resultant més desconegudes. Amb aquest curs, que pot plantejar-se com a continuació d’el primer art contemporani o com a proposta totalment independent, ens plantegem transformar la incomoditat que de vegades acompanya l’art contemporani en una oportunitat. Però oportunitat per a què? Per a què és important familiaritzar-se amb l’art conceptual, les performances, l’art digital, postmodern o postcolonial? D’entrada, per a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, perquè en obres com el tauró suspès en un tanc de formaldehid de Damien Hirst, o les sessions al Met de Nova York on Marina Abramović seia muda davant del seu públic, hi ha tot de reflexions sobre les il·lusions i les pors que acaben animant el nostre dia a dia més quotidià.


10

Un endinsament sense complexos en l’art contemporani, per a tothom, familiaritzat amb el tema o no, i amb un sistema de treball transversal i multidisciplinari complementat amb artistes convidats, l’assistència a xerrades i visites a museus. Professor: Pere Parramon Horari: dilluns de 19.00 a 21.00 h.

5.2. Medi digital En aquesta assignatura es treballaran conceptes i eines del medi digital, amb l’objectiu de dotar l’estudiant d’una capacitat mínima en l’ús i coneixement de les eines bàsiques per potenciar el seu treball artístic (ús de xarxes socials, webs, etc.). També, i des d’un punt de vista instrumental, es treballarà l’aprenentatge de l’ús de la càmera fotogràfica i de vídeo, del retoc de la imatge i l’edició de vídeo. La metodologia de treball es fonamentarà en una tasca dinàmica a base de propostes artístiques que permeti assolir els coneixements de manera pràctica i interessant. Professors: Manel Bayo i Fred Lebail Horari: dilluns de 17.00 a 19.00 h.

5.3. Projectes artístics En el taller de Projectes artístics l’alumne haurà d’aplicar els coneixements adquirits mitjançant l’execució de les diverses propostes que es duran a terme amb les tècniques treballades durant els estudis. Es potenciarà no només la realització de l’obra sinó també la seva exhibició. En el darrer trimestre de l’any cada estudiant haurà de realitzar el seu projecte final, des de la conceptualització, producció i exhibició de l’obra amb la tutoria personalitzada d’un dels tutors de l’assignatura. Es faran diverses exposicions públiques per tal que els alumnes tinguin l’oportunitat de mostrar els seus treballs i adquirir consciència de tot el procés que suposa un projecte artístic. Professors: Jordi Armengol, Manel Bayo, Clara Gassiot i Pere Parramon Horari: dimecres de 17.00 a 21.00 h.


11

Ta Tallers

lle 6. Dibuix artístic matins

rs

(iniciació)

Curs d’iniciació a les tècniques del dibuix com a forma artística, que incorpora des dels recursos clàssics fins a les tècniques contemporànies. Es tractaran temes com l’estudi del bodegó, el paisatge, la perspectiva, el cos humà... Professor: Manel Bayo Horari: Dimarts de 10.00 a 13.00 h. Preu: 267,80 €

EMA

7. Dibuix artístic I

(iniciació al dibuix clàssic)

Per aprendre a mirar i copiar del natural. Adreçat a aquelles persones que tinguin una certa habilitat per al dibuix i que desitgin potenciar-la i enriquir-la amb metodologia i rigor. Professor: Vicente Huedo Opció A: dilluns i dimarts de 17.00 a 19.00 h. Preu: 309,00 € Opció B: Dimarts de 19.00 a 21.00 h. Preu: 216,30 €

8. Dibuix artístic II

(curs d’aprofundiment)

Adreçat a persones que ja tinguin una pràctica sòlida del dibuix i que desitgin, per motius d’estudi o bé professionals, aprofundir en les tècniques del dibuix. Professor: Vicente Huedo Opció A: dimecres de 17.00 a 19.00 h. Opció B: dimecres de 19.00 a 21.00 h. Preu: 216,13 €


12

9. Dibuix III

(del dibuix al color)

Aquest curs complementa la formació dels alumnes amb un bon nivell de dibuix. Es tracta d’un curs de caire divulgatiu que incideix en l’estudi i en la pràctica de les diferents disciplines tradicionals de pintura: oli, acrílic, aquarel·la, pastel... És imprescindible haver fet el segon curs i/o tenir una tutoria amb el professor. El dibuix és una disciplina fonamental en la formació pràctica de l’artista. El dibuix es tracta des del punt de vista clàssic de la representació mimètica de la realitat i a partir de la concepció geomètrica de l’espai. Els cursos ofereixen tres nivells d’aprenentatge, iniciació, aprofundiment i incorporació del color. Dins de cada nivell s’empra una metodologia activa. Cada alumne treballa i evoluciona segons el seu ritme d’aprenentatge i les seves capacitats. El professor, des de la seva experiència, condueix, guia i orienta individualment cada alumne segons les seves necessitats, moment evolutiu, característiques personals d’aprenentatge. Hi ha unes propostes de treball adreçades a tot el grup i altres d’individuals en què cada alumne, dins un marc de referència donat pel professor, tria una tasca que el motivi, més personal i d’acord amb els seus interessos i necessitats. Un curs està destinat a l’aprenentatge del dibuix de model viu. Per garantir una bona metodologia i optimització de l’ensenyament cal que les classes siguin de 12 alumnes per nivell, excepte el tercer nivell (del dibuix al color). Professor: Vicente Huedo Horari: dijous de 17.00 a 21.00 h. Preu: 309,00 €

10. Taller obert de creativitat plàstica El taller ha de permetre que l’alumne pugui descobrir i potenciar les seves possibilitats creatives. Recercar i experimentar les capacitats expressives i, en definitiva, trobar la manera d’exterioritzar el potencial creatiu que tots tenim.


13

Es faran propostes de collage, pintura, grafisme, llibres creatius, enquadernació i presentació de treballs artístics, disseny de cartells, experimentació a partir de material de reciclatge, escultures de paper. Totes les propostes estaran sempre relacionades amb l’art contemporani. Els diferents llenguatges artístics: lectura, anàlisi i producció de treballs artístics. Treballs a partir de pintures d’autors famosos, com Picasso, Miró, Van Gogh, Bacon... Les propostes del taller van adreçades a recuperar la creativitat que tenim quan som nens i que descuidem quan som grans. Professor: Quim Corominas Opció A: dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h. Preu: 309,00 € Opció B: dimarts de 17.00 a 21.00 h. Preu: 216,13 €

11. Pintura I El propòsit principal del curs és la introducció de l’estudiant en la pràctica pictòrica a través dels diferents mitjans plàstics vinculats al fet artístic, clàssic i contemporani. El curs es planteja com una introducció en l’ús de les tècniques pictòriques tradicionals –tinta, aquarel·la, acrílic, guaix, etc.– amb el propòsit de dotar l’alumne dels recursos bàsics necessaris per començar a desenvolupar-se en la pràctica de la pintura. El procés d’ensenyament aprenentatge es basa en la realització d’un seguit d’activitats en què l’alumne haurà d’aplicar els continguts bàsics dels procediments pictòrics treballats. Aquests continguts, un cop assimilats, s’aplicaran correctament a les activitats plantejades mitjançant un seguit d’exercicis puntuals que tenen com a objectiu practicar una determinada tècnica, experimentar amb un determinat procés i crear diàleg crític i d’opinió personal, que es durà a terme mitjançant l’assessorament artístic i tècnic del professor. Entenem la creació contemporània com una disciplina oberta i, per tant, es reforçarà el treball al taller amb la visita a exposicions i conferències. Professor: Jordi Armengol Horari: dilluns de 17.00 a 20.00 h. Preu: 267,80 €


14

12. Pintura II El curs es planteja com la continuació de Pintura I i, per tant, adreçat a un alumne amb experiència prèvia en la pràctica pictòrica. Es pretén que l’alumne complementi i ampliï els coneixements teòrics i tècnics en els diferents medis pictòrics (acrílic, oli, etc.). Per tal de poder adquirir les habilitats i els coneixements necessaris s’incidirà en l’estudi i anàlisi dels moviments artístics més representatius per esbrinar-ne les claus, les propostes i les aportacions en l’evolució de l’art. La metodologia de treball es basarà en la realització de les diferents activitats proposades que permetin la consolidació dels coneixements, tot relacionant-los amb exposicions teòriques que es duran a terme durant el curs. L’estructura del curs serà dinàmica i flexible, de manera que l’alumne participi en la programació d’activitats paral·leles que s’adeqüin a cada projecte personal. No entenem la pràctica pictòrica com una activitat aïllada i, per tant, es proposaran diferents activitats paral·leles amb la voluntat de crear una dinàmica de diàleg i debat que enriqueixi les diferents pràctiques al taller. Un dels objectius del curs és fomentar el desenvolupament d’un llenguatge pictòric. L’alumne que no hagi cursat Pintura I haurà de tenir una entrevista prèvia amb el professor. Entenem la creació contemporània com una disciplina oberta i, per tant, es reforçarà el treball al taller amb la visita a exposicions i conferències. Professora: Clara Gassiot Horari: dilluns de 17.00 a 20.00 h. Preu: 267,80 €

13. Pintura III El taller de Pintura III és la continuació natural del taller de Pintura II, destinat a alumnes amb una experiència prèvia en el treball pictòric. L’objectiu del taller és que l’alumne desenvolupi un llenguatge propi mitjançant el reforç del treball personalitzat a partir de l’elaboració d’una proposta artística personalitzada.


15

Entenem la creació contemporània com una disciplina oberta i, per tant, es reforçarà el treball al taller amb la visita a exposicions i conferències. Aquells alumnes que no hagin cursat Pintura II, caldrà que tinguin una entrevista prèvia amb el professor. Professor: Jordi Armengol Horari: dimarts de 17.00 a 20.00 h. Preu: 267,80 €

14. Pintura

Matins (taller obert)

Aquest curs de caire divulgatiu incideix en l’estudi i la pràctica artística. Potenciar que cada persona pugui treure el fil que la connecta amb la seva part d’artista, deixar anar l’expressió única i individual, i en el cas de tenir experiència en pintura aprofundir en l’obra que s’esta fent. Es partirà dels colors bàsics per anar aprenent les diferents gammes de colors i tons. Treball amb els volums bàsics. A partir d’un moment cada alumne treballa en la direcció que li escau. El taller es dirigeix a tota persona interessada en la pintura i l’art en general per tal d’experimentar i trobar la seva capacitat artística. Per gent que no ha pintat mai i gent que ja va fent les seves temptatives en la pintura. Professor: Pep Camps Opció A: dijous de 10.00 a 13.00 h. Preu: 267,80 € Opció B: divendres de 10.00 a 13.00 h. Preu: 267,80 €

15. Taller de gravat I

(1r semestre)

El curs té com a objectiu la introducció a les tècniques i els materials del gravat tradicional i de l’actual gravat no tòxic. Els alumnes obtindran els coneixements teòrics de les tècniques del gravat i treballaran les seves planxes amb cada una de les


16

tècniques exposades. El curs es complementa amb visites a exposicions i tallers de gravat i a col·leccions que habitualment són tancades al públic. Per il·lustrar cada tècnica, el professor aportarà gravats dels artistes del seu taller per comentar-los amb els alumnes. Professor: Sebi Subirós Horari: dimarts de 17.00 a 21.00 h. Preu: 206,00 €

16. Taller de gravat II

(2n semestre)

En aquest curs, continuació del curs de Taller de Gravat I, els alumnes podran ampliar els seus coneixements i realitzar gravats de major complexitat tècnica: alcogravat, tècniques additives, electrogravat, fotopolímers, gravats en color, col·lage, estampació avançada... El curs té com objectiu el coneixement de les tècniques de gravat tradicionals i les noves tècniques de gravat no tòxic amb nous materials. Es farà especial incís tant amb el desenvolupament de les noves tècniques com amb el ressorgiment de tècniques antigues com el gravat tradicional japonès. Els alumnes obtindran els coneixements teòrics de les tècniques del gravat i treballaran les seves planxes amb cada una de les tècniques exposades. El curs es complementa amb visites a exposicions i tallers de gravat i a col·leccions que habitualment són tancades al públic. Per il·lustrar cada tècnica el professor aportarà gravats dels artistes del seu taller per comentar-los amb els alumnes. Professor: Sebi Subirós Opció A: dimarts de 17.00 a 21.00 h. Preu: 206,00 €

17. Taller de ceràmica

(matins)

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne, a partir del fang, sigui capaç de crear una sèrie d’objectes (amb volum) amb unes tècni-


17

ques molt acurades. Quan l’alumne ja tingui una experiència prèvia en ceràmica, es treballarà a partir de les tècniques apreses perquè siguin capaços de crear peces ceràmiques amb finalitat artística i amb decoracions fetes amb esmalts i engalbes propis. Professora: Providència Casals Horari: dilluns de 10.00 h a 13.00 h. Preu: 267,80 €

18. Taller de ceràmica

(tardes)

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne, a partir del fang, sigui capaç de crear una sèrie d’objectes (amb volum) amb unes tècniques molt acurades. Quan l’alumne ja tingui una experiència prèvia en ceràmica, es treballarà a partir de les tècniques apreses perquè siguin capaços de crear peces ceràmiques amb finalitat artística i amb decoracions fetes amb esmalts i engalbes propis. Professora: Providència Casals Horari: dilluns i dimarts de 17.00 a 21.00 h. Preu: 412,00 €

19. Taller d’escultura Iniciació al modelat artístic, elecció i fabricació de les eines per modelar, introducció a les armadures per a peces fetes amb terracota, coneixement dels tipus de terres i xamotes, nocions del tall i buidat de la peça, reconstrucció i muntatge amb barbotina, assecat de la peça i la cuita, les peces en terracota, els pigments, introducció a les armadures per a peces fetes amb el sistema del motlle perdut, divisions i finestres del motlle perdut, realització del motlle perdut, el negatiu, obertura i tractament del motlle, reproducció i realització del positiu, tractament, afinitats i no afinitats entre els diferents materials, el guix, el trencament del motlle i la tècnica d’esculpir, restauració i neteja de la peça, el món de la pàtina, les peces en guix i ciment, els estucs i el làtex, localització de la peça, estudi de la base i col·locació. Professor: Tomàs Pons Horari: dilluns i dimarts de 17.00 h a 21.00 h. Preu: 412,00 €


18

20. Taller de tapís El taller s’ha dissenyat per tal que els alumnes adquireixin els coneixaments de la tècnica del tapís, així com del maneig dels telers d’alt lliç. També, es treballaran els volums, el doble ordit i els ordits suplementaris. La metodologia de treball per aquells alumnes que s’iniciïn en aquesta tècnica, començaran per desenvolupar el concepte de teixit, la seva tècnica i elaboració. Els alumnes que ja tinguin un coneixement bàsic, s’endinsaran en l’exploració de diferents possibilitats que ens ofereix la tècnica del tapís, amb un nou concepte i ajudats de materials diferents als tradicionals, per poder arribar a un llenguatge contemporani. Amb aquest taller es pretén que cada persona pugui trobar el coneixement i els mitjans que necessita per poder desenvolupar el seu món creatiu en l’àmbit del teixit. L’alumnat podrà quedar-se les peces elaborades si fa efectiva una taxa de 24 €/kg. Professor: Mercè Ibarz Horari: dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 20.00 h. Preu: 412,00 €

21. Fotografia I

(1r semestre)

El taller de Fotografia 1 vol ser una introducció completa a l’ús de la càmera fotogràfica, amb la voluntat d’aproximar l’alumne al llenguatge fotogràfic. El taller es desenvoluparà a partir de treballs proposats pel professor orientats a conèixer les possibilitats tècniques de la fotografia. Al final del curs es podrà fer un ús adequat de la càmera digital per obtenir-ne el màxim rendiment. Alhora s’estudiaran els aspectes necessaris per educar el nostre ull i començar a desenvolupar un estil propi a través del mitjà fotogràfic. Professor: Fred Lebail Horari: divendres de 18.00 a 20.00 h. Preu: 206,00 €

22. Fotografia II

(2n semestre)

La finalitat d’aquest curs de fotografia creativa i contemporània


19

es centrarà en crear, descobrir i desenvolupar un llenguatge fotogràfic propi. Treballarem diferents llenguatges visuals, els més moderns i contemporanis i, a la vegada els millors per a poder desenvolupar el nostre estil. També es treballarà la fotografia d’autor. Per enriquir del nostre llenguatge visual i fotogràfic i, les propostes del grup seran l’eix principal del treball durant el curs. Trobar sentit a les nostres fotografies serà el més important. Treballant les propostes fotogràfiques del grup, posarem la màxima atenció en el procés creatiu, mirant d’aprofundir en les diferents propostes i, així poder fer realitat les nostres fotografies més personals. Professor: Martí Artalejo Horari: divendres de 18.00 a 20.00 h. Preu: 206,00 €

23. Pintura a l’oli El curs pretén ensenyar les diverses tècniques i possibilitats de la pintura a l’oli: utilitzar correctament la paleta de colors, aprofundir en el coneixement de la tecnologia, oferir formació en el tractament del volum, les formes i la perspectiva a través de la pintura, aprendre l’ús de les transparències, les diferents textures, la pintura ràpida, etc. El curs també està enfocat a desenvolupar la tècnica de treball amb natura morta i amb model. Professor: Evdokim Perevalsky Horari: divendres de 17.00 a 19.00 h. Preu: 206,00 €

24. El primer art

contemporani

Un recorregut per la història de l’art des de les acaballes del s. XVIII fins als anys 60 del s. XX. Entre els alliçonaments polítics de la pintura neoclàssica, la provocació de l’urinari de Duchamp i l’expressionisme abstracte americà hi ha una història fascinant sobre la mirada i la relació entre l’art i la vida... Una història que


20

forma part del nostre ADN cultural i que encara conforma molts dels nostres fonaments i prejudicis. El plantejament d’aquest curs, malgrat rigorós, s’adapta a un públic heterogeni, no necessàriament especialitzat en art. Per assistir-hi només calen curiositat i ganes de passar-ho bé tot reflexionant sobre l’art que ens ha fet com som. El curs es pot fer per separat o com a inici de L’art contemporani més a prop, que n’és la continuació. En ambdós cursos el sistema de treball es basa en sessions presencials on comentem imatges, textos i fragments audiovisuals diversos, amb la possibilitat de complementar les classes amb visites a exposicions, sortides culturals, conferències, etc., tot sempre des d’un punt de vista interdisciplinari on l’art no es pot deslligar de la política, la religió, la literatura o la filosofia. Nota: Aquesta assignatura també forma part de l’itinerari d’estudis d’emaArt II. Professor: Pere Parramon Horari: dilluns de 17.00 a 19.00 h. Preu: 206,00 €

25. L’art contemporani més a prop L’art més proper, el dels anys 60 del s. XX fins ara, sovint ens desconcerta i, fins i tot, ens pot causar rebuig. Per això les expressions artístiques més properes en el temps són les que acaben resultant més desconegudes. Amb aquest curs, que pot plantejar-se com a continuació d’El primer art contemporani o com a proposta totalment independent, ens plantegem transformar la incomoditat que de vegades acompanya l’art contemporani en una oportunitat. Però oportunitat per a què? Per a què és important familiaritzar-se amb l’art conceptual, les performances, l’art digital, postmodern o postcolonial? D’entrada, per a conèixer-nos millor a nosaltres mateixos, perquè en obres com el tauró suspès en un tanc de formaldehid de Damien Hirst, o les sessions al Metropolitan Museum de Nova York on Marina Abramović seia muda davant del seu públic, hi ha tot de reflexions sobre les il·lusions i les pors


21

que acaben animant el nostre dia a dia més quotidià. Un endinsament sense complexos en l’art contemporani, per a tothom, familiaritzat amb el tema o no, i amb un sistema de treball transversal i multidisciplinari complementat amb artistes convidats, l’assistència a xerrades i visites a museus. Nota: Aquesta assignatura també forma part de l’itinerari d’estudis d’emaArt II. Professor: Pere Parramon Horari: dilluns de 19.00 a 21.00 h. Preu: 206,00 €

Escola Municipal d'Art. Curs 2013 - 2014  

La proposta educativa per al curs 2013-14 acull cursos i tallers en les diverses disciplines artístiques de l'escola. Tota la informació a w...

Escola Municipal d'Art. Curs 2013 - 2014  

La proposta educativa per al curs 2013-14 acull cursos i tallers en les diverses disciplines artístiques de l'escola. Tota la informació a w...

Advertisement