Page 1

TENK DET! – et filosofisk barneblad Nr 3 2010

Å tenke

Mening

Å gjøre


Innhold 3 5 6 8 10 12 14 15 16

Å TENKE TENKE PÅ TANKER MENING KUNNSKAP KLOKSKAP KAN VI SPØRRE FOR MYE? KAN VI VÆRE ENIG HELE TIDEN? Å VITE NOE OM VERDEN VET DU? LYKKE I SKOGEN

Vi mennesker mener mye om alle slags ting. at du er du og at det du ser rundt deg også Vi mener for eksempel at noe er fint, mens finnes inne i hode ditt på en måte... Enig? andre ting er stygge. Vi synes at noe er gøy og noe er viktige. La oss si at det sto en gul ku på rommet ditt når du kom inn. Ville du merket det med en For å mene noe, må vi vite noe først. Vi må gang? Ja, det tror jeg! Hjernen vet hva gul for eksempel vite hva vi egentlig tenker på. er, hva en ku er, hva rommet ditt er, du vet Noen filosofer tenker at hjernen tenker med hva du er. det den vet, og jo mer den vet, jo mer kan den tenke. For å få vite ting trenger vi egen- Her kan du lese om noen som lurer på hva tlig ikke tenke så mye. Mye av det vi trenger livet er. De snakker om at de må vite ting, kommer til oss av seg selv. Hjernen vår er så og akkurat som i filosofien så begynner de interessert at vi ikke merker at den samler å lure på hva som er viktig å vite. Samtalen inn ting som vi kan bruke til å tenke med og om livet er basert på en samtale mellom finne ut hva vi mener om ting. filosofen Anders og noen barn i Bergen. Vi går ikke rundt å tenker at – jeg er her, jeg er her, jeg ser det som er rundt meg, det er meg, jeg er her ... Du bare vet det, du kan kjenne

Redaksjon: filosof, Anders P. Petersen og illustratør, Anne Ree, Jubajet design All tekst i dette heftet er skrevet av Anne Ree og Anders P. Petersen Trykk: Bergen grafisk e-post: redaksjonen@tenkdet.no

Støttet av: Sparebanken Vest (Visjon Vest) og Den kulturelle bæremeisen i Bergen kommune ved prosjektleder Greta Evjen.

2

God l esnin g!

ISSN 1892-1809 Utgiver: Jubajet design ENK Adresse: Blådalen 15, 5106 Øvre Ervik www.tenkdet.no

Sparebanken Vest satser på Vestlandet Sparebanken Vest har gjennom sin satsing på barn og unge vært med å støtte en rekke prosjekter som bidrar til gode oppvekstvilkår på Vestlandet. Å delta på dette feltet er å investere i fremtiden, for vår region er helt avhengig av den fremtidige skaperkraften og kompetansen hos generasjonene som kommer etter oss.


Å tenke Filosofer har alltid lurt på hva det egentlig betyr å tenke. Hva er det å tenke? Hva gjør at vi tenker? Er det ikke rart at vi hele tiden bruker ord som vi kanskje ikke helt vet hva betyr – som ordet tenke. Kanskje det betyr å finne ut av ting eller å prøve å forstå noe? Hvorfor tenker vi? For å klare å finne på noe å gjøre? Er det derfor? Er det lysten til å gjøre noe som setter i gang tankene våre. Kanskje å tenke er det samme som å vite noe? Må vi vite noe for å klare å tenke i det hele tatt forresten? Det kan kanskje være nyttig å vite hva tingene vi tenker på heter ...

Bøk! Eik! Gran Osp! ! Bjørk! Furu Lønn! ! Ask!

Tre?

Men hva er det egentlig å vite noe?

Kan vi

? vd e l p vite no e om ting vi ikke har op et samme som å vite d å vær t e d e sikker på noe? Er

fra før – uten egentlig mye at vi e i v t e r kla V r ove r det?

Går det an å tenke på ting

? Tren ger vi å vite noe

m? vi ikke vet noe o

3


å tenke er å forandre litt på det man vet!

Finn ut hva du egentlig tenker om ting, så blir du kjent med deg selv!

Edmund G. A. Husserl 1859–1938

Sokrates 470–399 f.kr. I tankene våre finnes kun ideer. Vi kan ikke engang si om virkeligheten finnes.

Jeg tenker! Derfor vet jeg at jeg finnes! ... tror jeg.

René Descartes 1596–1650

George Berkeley 1685–1753

Bruk fantasien! Tenk rare tanker!

For å lære noe om livet og verden, må vi bruke vår undring og fantasi. David Hume 1711–1776 Arne Næss 1912–2009 4

Trenger vi å tenke rare tanker? Kanskje må vi det for at verden skal gå videre, for å finne ut nye løsninger på problemer og for å rett og slett bli flinkere til å tenke.


k n er a t ĂĽ Tenke p

Noen tanker klistrer seg helt fast.

Noen tanker vet nøyaktig hvor de skal.

Noen tanker er skumle og gjemmer seg i klesskap.

Noen tanker er varme.

Noen tanker kan fly.

Noen tanker vil vi bli kvitt. 5


Mening

Det er ganske rart ĂĽ leve egentlig!

Hva mener du?

Jeg lurer pü om det finnes en grunn til at vi finnes, en grunn for alt vi gjør

6


Kanskje grunnen er at vi bare liker å gjøre ting, at vi bare har lyst til å gjøre noe?

Gjøre hva? Hva som helst eller? Ting jeg liker!

Er det vi liker å gjøre alltid viktig ... og rett?

Å være me

nneske = å

ha mening

er

Å mene noe En filosof som het Martin Heidegger mente at å være menneske er det samme som å mene noe om alt. En annen måte å si det på er at mennesket bryr seg om alt. Han sa at det ikke går an å tenke uten at vi mener noe. Når vi lærer ting om verden er det fordi vi bryr oss om det, og vi bryr oss om det allerede FØR vi vet hva det er.

en = Å være interessert i verd å lære noe om verden

Martin Heidegger 1889–1976 7


Kunnskap

Jeg lever for å finne ut av ting!

Må finne ut hva jeg liker og hva jeg ikke liker! Og det holder ikke å bare vite om én eneste ting. Da kan det hende at jeg går glipp av noe annet...

8

Hva vil du finne ut? Hva vil du vite?


Jo, men hvis vi gjør kjedelige ting av og til, blir det gøyere å gjøre de tingene vi liker!

Men vil det ikke bli kjedelig å bare gjøre det du liker ... hele tiden?

Så det er egentlig bra å kjede seg altså?

Å vite det rette = å vite noe om det som er godt.

Å tenke rett Sokrates mente at vi må vite noe for å kunne tenke. Og for å kunne tenke rett må vi vite noe om hva som er rett. Filosofer har til alle tider prøvd å finne ut hva som gjør mennesker lykkelige. Sokrates mente at mye av det mennesker gjør gjør de fordi de prøver å få et godt liv. Han mente at løsningen på et godt liv og lykke var å tenke rett!

Kan vi bli lykkelige av å gjøre noe vondt, slemt eller feil?

Sokrates 470–399 f.kr. 9


Klokskap

Noen ganger er vi nødt til å gjøre ting vi synes er kjedelige! Jeg må av og til passe på lillebroren min.

He,he, ja lillebroren din er veldig rampete!

Men etterpå får jeg gjøre hva jeg vil!

Gjør du det for å få lov til å gjøre hva du vil?

10

Nei, mest fordi jeg må. Det er viktig å passe på at han ikke slår seg eller ødelegger noe.


Hva er det som gjør at noe er viktig?

Det som gjør at alle har det bra!

Ja, vi må følge reglene. På skolen og hjemme!

Må vi gjøre det som er rett hele tiden for at alle skal få det bra?

Og vi må være snille med hverandre! Er alle regler rett, fordi regelen om å være snill er rett ?

Må vi vite mye for å forstå om vi er enig med andre?

Nei. Vi må være enig i regelen selv.

JA, vi må vite noe om hva som skjer når vi følger en regel.

Så, hva er meningen med å leve? At vi vil ha det bra? At vi vil gjøre noe, gjøre det som er rett for å få det bra, ... for å leve?

11


Kan vi spørre for mye? Noen synes det er irriterende å få for mange spørsmål. De voksne spør deg kanskje ofte om hva du har gjort på skolen eller hos vennen din? Det kan bli litt for mye av og til. Det er ikke alltid så lett å svare heller.

Kanskje svarer de voksne – IKKE MAS! hvis du spør et spørsmål om igjen og om igjen. Men er det så farlig? Kanskje er det viktigere å spørre litt for mye enn for lite? Det kan jo hende at du går glipp av noe viktig hvis du ikke spør, noe du burde ha visst, som kan føre til at noe dumt skjer.

Heldigvis er det ikke livsfarlig å spørre for mye. Men for noen tusen år siden, i Hellas var det verre! Filosofen Sokrates stilte mange spørsmål, både til de han kjente og til de han ikke kjente. Han stoppet folk på gaten og spurte om forskjellige ting. På denne måten hjalp han dem med å bli kjent med sine egne tanker og finne ut hva de egentlig mente. Han mente dette var den eneste måten å hjelpe hverandre til å bli kjent med seg selv på. Mange syntes det var lærerikt å snakke med Sokrates. Andre syntes det var irriterende at han hele tiden spurte så mange spørsmål. Så i tillegg til å skaffe seg venner fikk han også uvenner ... Det ble bestemt at han ikke fikk lov til å spørre så mye lenger. De mente at han gjorde folk forvirret og skapte uro i byen han bodde i. Han ble bedt om å slutte med det, men det ville han ikke. Til slutt ble han dømt til å drikke et beger med dødelig gift. 12


r. e i år 399 f.k d ø d s te a r k So 0 år. Da var han 7

Noen av vennene til Sokrates ville hjelpe ham med å rømme fra byen. Sokrates kunne ha stukket av eller trukket tilbake det han hadde sagt, men han valgte innsikten sin og sin egen samvittighet. Han drakk giften og døde. Hans ide om at alle burde stille hverandre spørsmål for å hjelpe hverandre med å tenke og bli kjent med seg selv var mange uenig i. Mange av reglene for hva som er rett og galt og metoder for å finne ut hva som er sant og usant – som vi bruker i dag, kommer fra den tiden da Sokrates levde og tiden etter. I dag er det mange som beundrer Sokrates og ser på ham som en stor helt blant alle filosofene.

Kan vi være enig hele tiden? Du har sikkert vært uenig med noen du også. Ofte kan det være kjempevanskelig og for eksempel finne på noe som ALLE vil gjøre på, når venner skal være sammen. En må snakke og kanskje krangle litt for å få problemet løst. Det er ikke alltid like lett å bli enig! Mange foreldre er uenig om hvordan de skal være for barna sine; hva de skal kjøpe eller hvor de skal reise på ferie. Vi er forskjellige alle sammen. Det er derfor vi ofte blir uenige, og det er derfor det er umulig å være enig hele tiden.

Teg

ne?

Er du enig? 13


Å vite noe om verden

Det er kun det vi har opplevd vi kan vite noe om!

David Hume 1711–1776 Vi må tvile på alt som ikke er absolutt sikkert!

René Descartes 1596–1650 Egentlig er alt vi ser bare skygger av den egentlige verden. Den virkelige verden er et annet sted.

Platon 427–347 f.kr Alle ser virkeligheten på sin egen måte!

Immanuel Kant 1724–1804 14


Vet du? Mange filosofer sier at vi ikke kan vite noe før vi har opplevd det selv. For eksempel så kan vi ikke vite at havet er vått før vi har kjent på det. Etterhvert kan vi bli flinke til å kjenne igjen alt som er vått. Vi kan se på regndråpenes form, havets bølger og vannets glitrende overflate. Da trenger vi ikke lenger å kjenne på det hver gang for å vite om det er vått. Da ser vi det bare. Hvordan vi skal oppføre oss er også en ting vi ikke alltid vet før vi har opplevd det. Fra vi er babyer gjør vi forskjellige ting for å se hva som skjer. Vi tester verden rundt oss og venter på at den gir oss svar på om det vi gjør er rett eller galt. Etter en tid blir noen ting en selvfølge. Alle vet at det er galt å stjele, og alle vet jo at det er rett å være snill. Men selv om dette virker ganske klart, så trenger vi å spørre oss selv i blant om det vi vet faktisk stemmer! For det er ikke helt sikkert at vi vil komme fram til det samme svaret nå som vi hadde fra før. Vi forandrer oss og verden forandres. Vi bør kanskje undersøke verden på nytt og på nytt – bare for sikkerhetsskyld ... Se på denne tegningen. noen feil? e n n fi u d rkelig er feil? vi Kan e tt e d t a te vi u Hvordan kan d

He

i

æ

, blala, b la b

5 15


Lykke i s

ko g e n

Buhuuuu!

Hva er det? Du ser så trist ut.

Jaaaa.... det er sååå kjeeeedelig her! Kjedelig? Hvordan da? Er du også trist slange?

Det er ingenting å finne på.

Hm ... ja, jeg føler meg litt trist.

Enig!

Alt er sagt og alt er gjort ...

Hvordan vet du det?

Ingen sier noe interessant, ingen sier noe nytt og ingen har noen gode ideer til hva vi kan finne på. Sukk!

Ikke skyld på oss andre! Finn på noe selv da!

Husker dere hvordan det var her før? Dere kranglet og sloss, mange ble spist av andre og alle var redde for noe.

Jo jeg husker det. Reven spiste fetteren min! Fy deg!!

Ja ... vi har vel det.

16

Men vi har det bra nå! Har dere glemt at vi har fått det bra her?

Kanskje litt for bra? Snufs!


Dere kan faktisk gjøre hva dere vil nå.

Ha, ha, hør på dere selv! Hør hva dere sier! Dere kjeder dere fordi dere har det for bra! Det er det rareste jeg har hørt! Hi, hi, hi!

Men jeg vet ikke hva jeg vil! Buhuuuu!

? ?

Kanskje maurene har rett? Vi må kanskje jobbe for å bli lykkelige.

? ?

?

Ja. La oss prøve! Jeg vil gjerne være lykkelig! Dere må gjøre noe! Mest mulig! Da blir dere lykkelig! Jobb, jobb, jobb!

Men hva skal vi gjøre?

Dyrene tenkte lenge på hva de skulle finne på – som alle hadde lyst til. Det tok lang tid før de endelig ble enige. Det var musen som til slutt kom med ideen:

Hm ... Jeg blir med!

Ok for meg!

Vi kan bygge et utsiktstårn på toppen av den gamle furua der! Så kan vi sitte å nyte synet av den fine skogen vår! 17


La oss sette i gang!

Sukk! Fin utsikt, godt å slappe av, men nå kjeder jeg meg igjen.

Jeg også.

Den lykken varte jammen kort!

18

Ja, det er nok ikke mulig å være glad for et utsiktstårn for alltid. Vi burde ha bygget noe større! Et slott!


Jeg vil ha en seng laget av den mykeste myrull inne i stammen på eiketreet der borte.

Ville det gjort dere gladere enn dette? Ville lykken vart lenger med et slott?

Jeg ønsker meg ikke et slott.

Men så ... begynner utsiktstårnet å knake og knekke. A-o-ao-aaa! Hjeeelp!

Oj, oj, oj! Det raser! Iiiiiiik!

Går det bra med dere? Au!

K!

DUN

Så gøy har jeg ikke hatt det på lenge!

Oaoo!

He, he, he!

Hi, hi, hi!

Hva er det egentlig som gjør oss lykkelige? Kanskje det er det vi tilfeldigvis opplever som gjør oss mest glade? Er å være glad og lykkelig det samme? Kanskje er vi lykkelige uten å vite det ...

19


ISSN 1892-1809

© Jubajet design

Ja!

Nei!

Vanskelig ...

Det er fint å kjede seg av og til. Før du kan føle deg glad, må du ha vært trist en gang. Mennesker gjør kloke ting uten å måtte tenke seg om. Grunnen til at vi tenker er at vi er nødt til å forandre oss. Alle blir lykkelige av de samme tingene. Vi kan reise til andre land i tankene våre. Å føle noe er å forstå noe. Når vi filosoferer roter vi til tankene våre. Følelser er det samme som tanker uten ord. Filosofiske spørsmål er både vanskelige og enkle samtidig. Det er lett å la være å tenke. Å tenke er å leve. Det er bra at vi tenker feil av og til. Det er tankene våre som får ting til å skje i verden.

Les mer på: www.tenkdet.no Du kan bestille klassesett*, gavekort eller årets 4 utgaver hjem i posten. Se vår nettside for pris- og bestillingsinformasjon. *Prisen avhenger av antallet. Send oss en e-post om du lurer på hvor mye det kommer til å koste for et klassesett.

TENK DET  

- et filosofisk barneblad. Nr 3 2010