Page 1

III Concurs

de Contes

de l’ Espai Jove

Òdena Només, prop dels murs, l’atzavara i vinyes en l’aspre coster. O bé, terra grisa que empara aigua fonda i boscos també. Al cim, l’alta torre domina secrets d’una estesa ruïna.

Categories

Lleus pluges sub ls han solcat amb dits an cs pedres sagrades, i un vent insistent i obs nat cisella les velles arcades. Oculta en el temps que consum, Ai, l’ombra que sotja en la llum!

De 10 a 14 anys: 1r premi: 125€ 2n premi: 75€ De 15 a 18 anys: 1r premi: 125€ 2n premi: 75€

Josep Romeu i Figueras

Premi Especial de poesia Dr. Josep Romeu i Figueres ◊

Millor Poema: 125€ Lliurament de premis: 23 d’abril de a les 19 h a l’Espai Jove

Termini de presentació del 3 al 20 d'abril.


Bases concurs de contes ♦

Participació oberta a tots els joves d’Òdena de 10 a 18 anys.

Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en català o castellà i encapçalats amb un pseudònim.

Totes les obres concursants s’hauran de presentar 3 còpies, a ordinador, a doble espai i amb una extensió màxima de 6 pàgines i mínima de 2 pàgines per una cara en format DIN A4. La font utilitzada serà Arial 12.

Les obres es presentaran dins un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d'especificar el nom del concurs i modalitat a la què es participa. A l’interior d’aquest sobre se n'hi ha de posar un altre, en què consti un pseudònim, i amb les dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI.

Categories:

De 10 a 14 anys: 1r premi: 125€ 2n premi: 75€

De 15 a 18 anys: 1r premi: 125€ 2n premi: 75€

Cada participant nomes podrà presentar un treball en aquesta modalitat de narració.

El termini de presentació serà del 3 al 20 d’abril fins les 15:00 h a la oficina de l’Ajuntament d’Òdena, plaça Major, 2.

El Jurat serà sobirà i estarà integrat per persones qualificades en la matèria. Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat, segons el seu lliure criteri.

L’espai Jove es reserva el dret de publicar, sense ànim de lucre, els treballs participants.

♦ ♦

Bases Premi Especial Dr. Josep Romeu i Figueres

Els originals es podran recuperar a l’Espai Jove fins el 30 de maig. La presentació de les obres pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, els drets i les obligacions que s'enderiaven en la convocatòria. Els premis són econòmics, per tant els pares o tutors legals dels menors, se'ls farà un chec al seu nom en les dependències de l’Ajuntament.

♦ Participació oberta a tots els joves d’Òdena de 12 a 35 anys. ♦ Els poemes han de ser escrits en català o castellà i han de ser originals i inèdits i, per tant, no poden haver estat guardonats anteriorment. L'extensió dels poemes no pot superar en cap cas els 25 versos. ♦ El poema haurà d’inspirar-se en el paisatge o fets d’Òdena tal com Josep Romeu i Figueras fa en el seu poema dedicat a Òdena (darrera pàgina de les bases ho teniu). ♦

El tipus de lletra utilitzada serà ARIAL 12, amb una separació entre línies d'1,5, en DNA4 Cada concursant només podrà presentar al Concurs un únic poema. S'hauran de presentar 3 còpies en paper.

Les obres es presentaran dins un sobre tancat, a l'exterior del qual s'ha d'especificar indicant al sobre Categoria: PREMI DE POESIA. A l’interior d’aquest sobre se n'hi ha de posar un altre, en què consti un pseudònim, i amb les dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI, en el cas de menors també el DNI pares/mares o tutor legal.

♦ El termini de presentació serà del 3 al 20 d’abril fins les 15:00 h a la oficina de l’Ajuntament d’Òdena, plaça Major, 2. ♦ El Jurat serà sobirà i estarà integrat per persones qualificades en la matèria. Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat, segons el seu lliure criteri. ♦ L’espai Jove es reserva el dret de publicar, sense ànim de lucre, els treballs participants. ♦ Els originals es podran recuperar a l’Espai Jove fins el 30 de maig. ♦ La presentació de les obres pressuposa l’acceptació d’aquestes bases, els drets i les obligacions que s'enderiaven en la convocatòria.

III concurs de contes Espai Jove  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you