Page 1


utlletí

nformatiu

Coordinació, elaboració, disseny, maquetació i edició: Servei de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar Assessorament lingüístic: Centre de Normalització Lingüística del Maresme Impressió: en paper reciclat a càrrec d' Emserarrobam, S.L.L. Dipòsit legal: B-15064-2006 Tiratge: 7.500 exemplars Ajuntament de Malgrat de Mar carrer del Carme, 30 telèfon 93 765 33 00 premsa@ajmalgrat.cat www.ajmalgrat.cat @ajmalgrat Butlletí Informatiu és una revista editada pel Servei de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades figuren en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Si no voleu rebre més el Butlletí Informatiu, o les vostres dades són incorrectes, dirigiu-vos, podeu comunicar-ho a través de premsa@ajmalgrat.cat o bé per telèfon 93 765 33 00. Butlletí Informatiu es pot descarregar en versió pdf des de la plana web de l'Ajuntament www.ajmalgrat.cat.

Ajuntament de Malgrat de Mar


3


6


12


3.300

3.229

3.197

3.200 3.081

3.100

3.028 3.000 2.890

2.900 2.800 2.700 2007

2008

2009

2010

2011

13


16


17


A dalt, una imatge de Josep Mora al seu despatx a l’alcaldia. A sota a l’esquerra, a l’acte d’homenatge a Fèlix Cardona l’any 1983 i a la dreta, la col·locació de la primera pedra de l’institut Ramon Turró i Darder l’any 1990. Fotos: Arxiu Municipal Malgrat.

18


19


Per a més informació, connecta’t a

www.ajmalgrat.cat

O bé, si preferiu, podeu enviar un correu a

policialocal@ajmalgrat.cat

FEM-HO BÉ FEM-HO MILLOR FEM CIVISME

Ajuntament de de Ajuntament Malgrat de Mar


Ajuntament de Malgrat de Mar

Butlletí Informatiu Ajuntament de Malgrat de Mar  

Revista número 23

Butlletí Informatiu Ajuntament de Malgrat de Mar  

Revista número 23

Advertisement