Page 1

CURS 2012/2013 La Llar d’Infants de Malgrat de Mar és un servei públic municipal adreçat als infants de 0 a 3 anys d’edat, en el benentès que per ser admès, l’infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes en el moment d’inici del curs. Podran accedir a la Llar d’Infants Municipal de Malgrat de Mar els infants nascuts els anys 2010, 2011 i 2012. JORNADA DE PORTES OBERTES Dissabte 21 d’abril de 10 a 13h PREINSCRIPCIÓ 2012/2013 Període de preinscripció: Del 24 d’abril al 4 de maig Calendari complert de preinscripció i matrícula • Presentació de les sol·licituds de preinscripció: del 24 d’abril al 4 de maig de 2012 (ambdós inclosos) • Publicació de les llistes amb el barem provisional i número assignat per al sorteig públic: 7 de maig de 2012 • Reclamacions a les llistes del barem: del 8 al 10 de maig de 2012 (de 9 a 12h) • Sorteig per a l’assignació de places(*): 11 de maig de 2012 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 11 de maig de 2012 • Període de matriculació: del 14 al 18 de maig de 2012 (*) En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de baremació On presentar la sol·licitud La sol·licitud de preinscripció (i la formalització de la matrícula) s’haurà de presentar en els terminis indicats a la Llar d’Infants Municipal Els Fesolets (C/ Badalona, 13). •

Horari de preinscripció (del 24 d’abril al 4 de maig) De dilluns a divendres de 9 a 15h

Horari de matrícula (del 14 al 18 de maig) De dilluns a divendres de 9 a 15h

DOCUMENTACIÓ Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna, si en té. Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual) CRITERIS PER LA BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS Criteris generals Germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares, mares o tutors/es legals que hi treballin (40 punts) Domicili al·legat pertanyent al municipi (30 punts) o, si s’escau, lloc de treball del pare/mare o tutor pertanyent al municipi (10 punts)


Renda anual de la unitat familiar (10 punts) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans (10 punts) Criteris complementaris Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts) Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts) Ambdós pares treballadors o progenitor legal treballador en casos de família monoparental(15 punts) HORARIS I SERVEIS L’horari d’escolarització és de 9 a 12h i de 15 a 17h. Amb una hora de canguratge gratuït a escollir en la franja de matí (7:30-9h), migdia (12-13h) o tarda (17-18h) Serveis complementaris: • Acollida matinal (7:30-9h) • Canguratge migdia (12-13h) • Post-escolar (17-18h) Servei de menjador: de 12 a 15h (inclou el dinar i el berenar) PREUS CURS 2012/2013 PREU PÚBLIC LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS FESOLETS" Material escolar, preu per curs Mensualitat escolarització (inclou 5 hores d'escolarització més 1 hora de canguratge) Servei de menjador (0-1 anys) Servei de menjador (1-3 anys) Fix, per dia Esporàdic, per dia Servei de canguratge: - Acollida fix, per mes - Acollida esporàdic, per dia - Migdia fix, per mes - Migdia esporàdic, per dia - Post-escolar fix, per mes - Post-escolar esporàdic, per dia

CONTACTE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FESOLETS Cr/ Badalona, 13 Tel: 93.761.91.18 mgomezf@clece.es

83,20 € 155,00 € 7,90 € 6,66 € 7,90 € 37,44 € 6,76 € 37,44 € 6,76 € 37,44 € 6,76 €


LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ELS FESOLETS CALENDARI CURS 2012/2013

2012

SETEMBRE DL

DM

DX

DJ

DV

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

DL 5 12 19 26

OCTUBRE

7 14 21 28

DS 1 8 15 22 29

D 2 9 16 23 30

DL 1 8 15 22 29

DM 2 9 16 23 30

DX 3 10 17 24 31

DV 5 12 19 26

DS 6 13 20 27

D 7 14 21 28

DM

NOVEMBRE DX DJ DV

DS

D

DL

DM

DESEMBRE DX DJ DV

DS

D

6 13 20 27

1 8 15 22 29

3 10 17 24

4 11 18 25

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

FEBRER DJ DV

DS

D

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

ABRIL DJ DV

7 14 21 28

2 9 16 23 30

GENER DX DJ DV

DL

DM

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

DL

DM

2013 DS

D

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

DX

MARÇ DJ DV

DS

1 8 15 22 29

MAIG DJ DV

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

DL

DM

DX

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

DL

DM

DX

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

3 10 17 24 31

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

JULIOL DJ DV 4 11 18 25

5 12 19 26

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

DL

DM

DX

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

D

DL

DM

DX

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

DS

D

DL

DM

DX

4 11 18 25

5 12 19 26

DS

D

6 13 20 27

7 14 21 28

DIES LECTIUS Període d'adaptació Horari complert DIES NO LECTIUS Caps setmana, vacances i festius Treball intern

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

DL

DM

DX

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

DJ 4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21 28

DS

D

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

JUNY DJ DV

DS

D

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

AGOST DJ DV

DS

D

3 10 17 24 31

4 11 18 25

4 11 18 25

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Els Fesolets  

Preinscripcions Llar d'Infants Municipal Els Fesolets

Els Fesolets  

Preinscripcions Llar d'Infants Municipal Els Fesolets

Advertisement