Issuu on Google+

Lectura de poemes de Nadal Divendres 20 desembre a les 19. 30 h a carrec de Serafina Busquets, Josepa Ca ma, Ferran Garcia, Jau me Gelpí, Teresa Hernández, Loli Honorato, Quim Mallorquí, Lluís Mateu, Maite Navarro, Dolors Noguer, Ester Pascual, Pilar Quintana, Agnes Rentero, Marina Tarridas i Angela Tura


Lectura de poemes de Nadal