Page 1

Per saber-ne més sobre cooperatives de producció d’energia verda Som energia - www.somenergia.cat (català). Primera cooperativa de producció i consum d’energia verda de Catalunya. Enercoop - www.enercoop.fr (francès) Ecopower - www.ecopower.be (flamenc) Onze Energie - www.onzeenergie.nl (holandès)

Per saber-ne més sobre calculadores d’emissions de CO2 i petjada ecològica Cero CO2 - www.ceroco2.org/ Jo sóc la soluciówww.josoclasolucio.com/josoc_index.php?lang=cat X un bon clima (Generalitat de Catalunya) http://www15.gencat.cat/cads/

Per saber-ne més sobre el canvi climàtic i l’eficiència energètica Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelonawww.diba.cat/mediambient Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàticwww.ipcc.ch/ Oficina Catalana del www.gencat.cat/canviclimatic/

Canvi

Climàtic-

Pacte d’alcaldes i alcaldesses - www.eumayors.eu Institut Català d’Energia (ICAEN)- www.gencat.cat/icaen Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE)www.idae.es

Per saber-ne més  
Per saber-ne més  

Per saber-ne més d'energia