Page 1


Spis treÊci Odzie˝ wodoochronna, standard .................................

Contents 3

Waterproof clothing, standard ......................................

3

Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna ......................... 13

Waterproof antistatic clothing ...................................... 13

Odzie˝ wodoochronna, kwaso∏ugoochronna .............. 17

Waterproof acid-lyeproof clothing ................................ 17

Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna, trudnopalna ... 21

Waterproof antistatic flame retardant clothing ............ 21

Odzie˝ wodoochronna, ostrzegawcza ......................... 25

Waterproof warning clothing ........................................ 25

Odzie˝ wodoochronna, rybacka ................................... 31

Waterproof fishing clothing .......................................... 31

Fartuchy wodoochronne .............................................. 41

Waterproof aprons ........................................................ 41

Spodniobuty i wodery .................................................. 55

Waterproof waders ....................................................... 55

Rozmiary, normy, symbole ........................................... 67

Sizes, standards, symbols ............................................ 67

Tabela rozmiarowa odzie˝y ....................................... 68

Clothes size chart ......................................................

Kolory tkanin .............................................................

Fabric colors .............................................................. 69

69

68

Opis norm ................................................................. 70

EU certyficates ..........................................................

70

Opis materia∏ów ........................................................ 71

Fabrics .......................................................................

71

67

67


JesteÊmy producentem specjalistycznej odzie˝y wodoochronnej i nieprzemakalnej oraz woderów i spodniobutów. Wytwarzana przez nas odzie˝ sprzedawana jest pod naszà w∏asnà markà PROS. Produkty marki PROS to profesjonalna odzie˝ ochronna, wykonana z najwy˝szej jakoÊci tkanin, surowców i dodatków, spe∏niajàca specjalistyczne (aktualnie obowiàzujàce) normy. Przy produkcji u˝ywamy tkanin PLAVITEX i PROVENDEX, co gwarantuje najwy˝szà jakoÊç i 100% satysfakcji. Poszczególne produkty posiadajà certyfikaty uprawniajàce do oznakowania ich znakiem „CE”.

We are a producing company of specialized waterproof clothes, thigh waders and chest waders. Garments produced by our company are sold under our own brand PROS. PROS brand is professional protective clothing, made with the highest quality textiles, raw materials and additives, meeting specialist (present valid) standards. In our production we use PLAVITEX i PROVENDEX fabrics, which guarantees the highest quality and 100% satisfaction. Individual products have the certificates that entitling to CE marking.


OdzieË? wodoochronna, standard Waterproof clothing, standard


Odzie˝ wodoochronna Standard Waterproof clothing Standard

Kurtka wodoochronna 3/4, model 101

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket 3/4, model 101

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket 3/4, model 616 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie, kaptur, napy.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie, Êciàgany kaptur, napy i zamek.

Product-specific features Seams double welded, 2 pockets, hood, snaps.

4

Kurtka wodoochronna 3/4, model 616

Product-specific features Seams double welded, 2 pockets, hood, snaps and zip.


Kurtka wodoochronna kangurka, model 102

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof smock, model 102

Kurtka wodoochronna „PROS”, model 103

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket „PROS”, model 103 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, stójka obszyta polarem, 2 kieszenie nagrzewane, napy, regulacja r´kawów na rzepy, zamek przykryty plisà.

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.

Product-specific features Seams double welded, hood, collar with polar fabric inside, 2 x outside welded pockets, snaps, adjustable sleeves with velcro, hidden zip.

5


Odzie˝ wodoochronna Standard Waterproof clothing Standard

Kurtka wodoochronna, model 300

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket, model 300

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket, model 588 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, stójka, 2 kieszenie nagrzewane, napy, regulacja r´kawów na napy, wentylacja – – oczka pod pachami, zamek przykryty plisà

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, stójka, napy, wentylacja – – oczka pod pachami, wiatro∏apy w r´kawach.

Product-specific features Seams double welded, hood, collar, 2 x outside welded pockets, snaps, adjustable sleeves with snaps, eyelets for ventilation, hidden zip.

6

Kurtka wodoochronna, model 588

Product-specific features Seams double welded, hood, collar, snaps, eyelets for ventilation, sleeves with windstoppers.


Kurtka wodoochronna Stra˝, model 071

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof jacket for Firefighters, model 071

P∏aszcz wodoochronny, model 106

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof coat, model 106 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie, Êciàgany kaptur, napy, 2 rodzaje taÊmy odblaskowej: srebrna i pryzmatyczna. Product-specific features Seams double welded, 2 pockets, hood, snaps, reflective and prismatic stripes.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, 2 kieszenie nagrzewane, napy. Product-specific features Seams double welded, hood, 2x outside welded pockets, snaps.

7


Odzie˝ wodoochronna Standard Waterproof clothing Standard

Peleryna wodoochronna, model 105

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof poncho, model 105

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof bibpants, model 001 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, szelki regulowane gumà.

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps.

8

Spodnie ogrodniczki wodoochronne, model 001

Product-specific features Seams double welded, adjustable elasticated braces.


Spodnie do pasa wodoochronne, model 112

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof waist trousers, model 112

Ubranie wodoochronne, model 101/001

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof clothing, model 101/001 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, guma w pasie, regulacja nogawek na napy.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach, spodnie ogrodniczki – szelki regulowane gumà.

Product-specific features Seams double welded, elasticated waist, adjustable legs with snaps.

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers, bibpants – adjustable elasticated braces.

9


Odzie˝ wodoochronna Standard Waterproof clothing Standard

Ubranie wodoochronne dla piaskarza, model 044

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof clothing for sand workers, model 044

Kombinezon wodoochronny, model 104

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof coverall, model 104 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach, wzmocnienie przednie w kurtce. Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers, strengthened front panel of smock.

10

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w nogawkach, wiatro∏apy w r´kawach, zamek kryty plisà. Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, legs with windstoppers, sleeves with windstoppers, hidden zip.


Kombinezon wodoochronny z pasami ostrzegawczymi, model 104/R

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof coverall with reflective tapes, model 104/R

Kombinezon wodoochronny z kaloszami, model 104/K

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof coverall with PVC boots, model 104/K Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size ubranie / top: 48-62, stopa / boots: 39-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach, zamek kryty plisà, pasy ostrzegawcze wed∏ug normy EN:471. Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers, hidden zip, reflective strips conform to EN 471.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 900P, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach, zamek kryty plisà. Product-specific features Seams double welded, PVC boots model 900P, hood, snaps, sleeves with windstoppers, hidden zip.

11


Odzie˝ wodoochronna Standard Waterproof clothing Standard

Kombinezon wodoochronny dla kanalarza z kaloszami – typ S5, model 304/K

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof coverall for draining canal's workers with PVC Safety boots S5 type, model 304/K

Gramatura / Weight Plavitex – 350 gr/m2 Plavitex Heavy Duty – 700 gr/m2 GruboÊç / Thickness Plavitex – 0,50 mm Plavitex Heavy Duty – 0,70 mm Rozmiar / Size ubranie / top: 48-62, stopa / boots: 40-47 Kolory / Colors – fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P – typ S5, wk∏adka antyprzebiciowa, podnosek stalowy, kaptur, zamek bryzgoszczelny, wentylacja – – karczek. Product-specific features Seams double welded, safety boots model 400P – – S5 type, steel toe cap, steel midsole, hood, waterproof zip, rear ventilation.

12


OdzieË? wodoochronna, antystatyczna Waterproof antistatic clothing


Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna Waterproof antistatic clothing

Kurtka wodoochronna antystatyczna, model 101/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof antistatic jacket, model 101/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof antistatic suit, model 101/001/A Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy kryte plisà, wentylacja – – karczek.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy kryte plisà, wentylacja – – karczek, wiatro∏apy w r´kawach, ogrodniczki – – regulacja pasa zapinana na napy.

Product-specific features Seams double welded, hood, press studded flap, rear ventilation.

14

Ubranie wodoochronne antystatyczne, model 101/001/A

Product-specific features Seams double welded, hood, press studded flap, rear ventilation, sleeves with windstoppers, bibpants – side press studded flap.


Spodnie ogrodniczki wodoochronne antystatyczne, model 001/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof antistatic bibpants, model 001/A

Spodnie do pasa wodoochronne antystatyczne, model 112/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof antistatic waist trousers, model 112/A Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, szelki regulowane gumà, regulacja pasa zapinana na napy.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, guma w pasie.

Product-specific features Seams double welded, adjustable elasticated braces, side press studded flap.

Product-specific features Seams double welded, elasticated waist.

15


Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna Waterproof antistatic clothing

P∏aszcz wodoochronny antystatyczny, model 106/B

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof antistatic coat, model 106/B Gramatura / Weight 350 gr/m2 GruboÊç / Thickness 0,50 mm Rozmiar / Size 48-62 Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie, kaptur, napy kryte plisà. Product-specific features Seams double welded, 2 pockets, hood, press studded flap.

16


Odzie˝ wodoochronna, kwaso∏ugoochronna Waterproof acid-lyeproof clothing


Odzie˝ kwaso∏ugoochronna Waterproof acid-lyeproof clothing

Ubranie kwaso∏ugoochronne, model 412

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof acid-lyeproof clothing, model 412

18

Kurtka kwaso∏ugoochronna, model 412/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof acid-lyeproof jacket, model 412/A Gramatura / Weight 520 gr/m2

Gramatura / Weight 520 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kapuza, napy kryte plisà, wiatrolapy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, napy kryte plisà, wiatrolapy w r´kawach.

Product-specific features Seams double welded, hood, press studded flap, sleeves with windstoppers.

Product-specific features Seams double welded, press studded flap, sleeves with windstoppers.


Spodnie ogrodniczki kwaso∏ugoochronne, model 412/B

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof acid-lyeproof bibpants, model 412/B

Kapuza kwaso∏ugoochronna, model 412/C

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof acid-lyeproof hood, model 412/C Gramatura / Weight 520 gr/m2

Gramatura / Weight 520 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, szelki regulowane gumà.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci. Product-specific features Seams double welded.

Product-specific features Seams double welded, press studded flap, adjustable elasticated braces.

19


Odzie˝ kwaso∏ugoochronna Waterproof acid-lyeproof clothing

Fartuch kwaso∏ugoochronny, model 124

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof acid-lyeproof apron, model 124 Gramatura / Weight 520 gr/m2 GruboÊç / Thickness 0,50 mm Rozmiar / Size 164-170, 170-176, 176-182, 182-188 Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Regulacja na pasku szyjnym, rynienka w dolnej cz´Êci fartucha. Product-specific features Neck adjustable, a gutter at the bottom of apron.

20


OdzieË? wodoochronna, antystatyczna, trudnopalna Waterproof antistatic flame retardant clothing


Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna, trudnopalna Waterproof antistatic flame retardant clothing

Kurtka wodoochronna, antystatyczna, trudnopalna, model 500/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Waterproof antistatic flame retardant jacket, model 500/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Waterproof antistatic flame retardant bibpants, model 501/A Gramatura / Weight 530 gr/m2

Gramatura / Weight 530 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

22

Spodnie ogrodniczki wodoochronne, antystatyczne, trudnopalne, model 501/A

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur chowany w stójk´ ,kieszenie nagrzewane, zamek kryty plisà, wiatro∏ap w r´kawie, wentylacja pod pachami, stójka, pasy ostrzegawcze.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, szelki z gumy elastycznej PROS, 2 pasy ostrzegawcze w dolnej cz´Êci nogawek, 1 pas ostrzegawczy na wysokoÊci pasa.

Product-specific features Seams double welded, concealed hood into collar, outside welded pockets, hidden zip, sleeves with windstoppers, eyelets for ventilation, collar, reflective strips.

Product-specific features Seams double welded, adjustable elastic braces PROS, 2 reflective stripes at the bottom of legs, 1 reflective strip on the waist.


Spodnie do pasa wodoochronne, antystatyczne trudnopalne, model 512/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Ubranie wodoochronne, antystatyczne, trudnopalne, model 500/501/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Waterproof antistatic flame retardant suit, model 500/501/A

Waterproof antistatic flame retardant waist trousers, model 512/A Gramatura / Weight 530 gr/m2

Gramatura / Weight 530 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, sznurek w pasie, 2 pasy ostrzegawcze w dolnej cz´Êci nogawek, kieszenie passe-mains (kieszenie przelotowe).

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur chowany w stójk´, zamek kryty plisà, wiatro∏ap w r´kawie, wentylacja pod pachami, 2 pasy ostrzegawcze, spodnie typu ogrodniczki z dwoma pasami ostrzegawczymi.

Product-specific features Seams double welded, waist with drawstring, 2 reflective stripes at the bottom of legs.

Product-specific features Seams double welded, concealed hood into collar, press studded flap, sleeves with windstoppers, eyelets for ventilation, jacket and bibpants with 2 reflective strips.

23


Odzie˝ wodoochronna, antystatyczna, trudnopalna Waterproof antistatic flame retardant clothing

Kombinezon wodoochronny, antystatyczny, trudnopalny z kaloszami – typ S5, model 504/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Waterproof antistatic flame retardant coverall with PVC Safety boots S5, model 504/A

P∏aszcz wodoochronny, antystatyczny, trudnopalny, model 506/A

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

Waterproof antistatic flame retardant coat, model 506/A Gramatura / Weight 530 gr/m2

Gramatura / Weight 530 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

GruboÊç / Thickness 0,65 mm

Rozmiar / Size ubranie / top: 48-62, stopa / boots: 40-47

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400 P – typ S5, wk∏adka antyprzebiciowa podnosek stalowy, kaptur, zamek bryzgoszczelny, wentylacja karczek, r´kawy Êciàgane gumà w tunelu, 1 pas ostrzegawczy w dolnej cz´Êci nogawek, po 1 pasie ostrzegawczym na przedramieniu, 1 pas ostrzegawczy na wysokoÊci klatki piersiowej. Product-specific features Seams double welded, safety boot model 400 P – S5 type, steel toe cap, steel midsole, hood, waterproof zip, rear ventilation, elasticated cuffs, 1 reflective strip on the bottom of legs, 1 reflective strip on sleeves, 1 reflective strip on the chest.

24

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur chowany w stójke, kieszenie nagrzane, zamek kryty plisà, wiatrolapy w rekawach, wentylacja – – oczka pod pachami, stójka, pasy ostrzegawcze. Product-specific features Seams double welded, concealed hood into collar, outside welded pockets, press studded flap, hidden zip, sleeves with windstoppers, eyelets for ventilation, collar, reflective strips.


OdzieË? wodoochronna ostrzegawcza Waterproof warning clothing


Odzie˝ wodoochronna ostrzegawcza Waterproof warning clothing

Kurtka wodoochronna ostrzegawcza 3/4, model 1101

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning jacket, model 1101

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning jacket, model 400R Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie nagrzewane, kaptur, pasy ostrzegawcze, napy.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie nagrzewane , kaptur, stójka, napy, regulacja r´kawów na napy, pasy ostrzegawcze, wentylacja oczka pod pachami, zamek kryty plisà, kurtka posiada rynienk´.

Product-specific features Seams double welded, 2 welded pockets, hood, double reflective stripes, snaps.

26

Kurtka wodoochronna ostrzegawcza, model 400R

Product-specific features Seams double welded, 2 welded pockets, hood, collar, snaps, adjustable sleeves with snaps, double reflective stripes, eyelets for ventilation, hidden zip, a gutter at the bottom of jacket.


P∏aszcz wodoochronny ostrzegawczy, model 1102

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning coat, model 1102

P∏aszcz wodoochronny ostrzegawczy, model 106R

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning coat, model 106R Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie nagrzewane, kaptur, napy, tkanina fluo, pasy ostrzegawcze.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, 2 kieszenie, kaptur, napy, pasy ostrzegawcze.

Product-specific features Seams double welded, 2 welded pockets, hood, snaps, fluorescent fabric, reflective stripes.

Product-specific features Seams double welded, 2 welded pockets, hood, snaps, reflective stripes.

27


Odzie˝ wodoochronna ostrzegawcza Waterproof warning clothing

Spodnie ogrodniczki wodoochronne ostrzegawcze,model 1011

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning bibpants, model 1011

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning bibpants, model 891R Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

28

Spodnie ogrodniczki wodoochronne ostrzegawcze, model 891R

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, pasy ostrzegawcze, szelki regulowane gumà.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, napy, regulacja nogawek na napy, pasy ostrzegawcze.

Product-specific features Seams double welded, double reflective stripes, adjustable elasticated braces.

Product-specific features Seams double welded, snaps, adjustable legs with snaps double reflective stripes.


Spodnie do pasa wodoochronne ostrzegawcze, model 1012

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning waist trousers, model 1012

Spodnie do pasa wodoochronne ostrzegawcze, model 401R

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning waist trousers, model 401R Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, pasy ostrzegawcze, regulacja nogawek na napy, guma w pasie.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, napy, regulacja nogawek na napy, pasy ostrzegawcze, guma w pasie.

Product-specific features Seams double welded, double reflective stripes, adjustable legs with snaps, elasticated waist.

Product-specific features Seams double welded, snaps, adjustable legs with snaps double reflective stripes, elasticated waist.

29


Odzie˝ wodoochronna ostrzegawcza Waterproof warning clothing

Ubranie wodoochronne ostrzegawcze, model 1101/1011

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof warning vest, model 405

Waterproof warning clothing, model 1101/1011 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci,kaptur, napy, pasy ostrzegawcze.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, pasy ostrzegawcze, zapi´cie na rzepy

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, double reflective stripes.

30

Kamizelka wodoochronna ostrzegawcza, model 405

Product-specific features Seams double welded, double reflective stripes, velcro front opening.


OdzieË? wodoochronna rybacka Waterproof fishing clothing


Odzie˝ wodoochronna rybacka Waterproof fishing clothing

Kurtka morska, sztormowa, model 1088 Waterproof storm smock , model 1088

P R O T E C T

32

Spodnie ogrodniczki, sztormowe, model 008

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

T H E

M A R I N E

Waterproof storm bibpants, model 008

Materia∏ / Fabric: PVC/Cotton

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Gramatura / Weight 600 gr/m2

Gramatura / Weight 600 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,60 mm

GruboÊç / Thickness 0,60 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, wymienialne szelki elastyczne PROS

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.

Product-specific features Seams double welded, replaceable elastic braces PROS.


Kurtka morska, sztormowa, model 1077 Waterproof storm smock , model 1077

Spodnie ogrodniczki, sztormowe, model 007

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Waterproof storm bibpants, model 007

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Gramatura / Weight 280 gr/m2

Gramatura / Weight 280 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,40 mm

GruboÊç / Thickness 0,40 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, wymienialne szelki elastyczne PROS

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.

Product-specific features Seams double welded, replaceable elastic braces PROS.

33


Odzie˝ wodoochronna rybacka Waterproof fishing clothing

Kurtka morska kangurka wodoochronna,model 1066

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof sea bibpants, model 006

Waterproof sea smock, model 1066 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, wymienialne szelki elastyczne PROS

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.

34

Spodnie morskie ogrodniczki wodoochronne, model 006

Product-specific features Seams double welded, replaceable elastic braces PROS.


Ubranie rybackie wodoochronne, model 102/013

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Kurtka sztormowa kangurka wodoochronna, model 1044

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof storm smock, model 1044

Waterproof fishing clothing, model 102/013

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors

Kolory / Colors – fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Kangurka i ogrodniczki, obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w nogawkach, wiatro∏apy w r´kawach.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.

Product-specific features smock and bibpants, seams double welded, hood, snaps, legs with windstoppers, sleeves with windstoppers.

35


Odzie˝ wodoochronna rybacka Waterproof fishing clothing

Kurtka sztormowa kangurka ze wzmocnieniem wodoochronna, model 1044/W Waterproof storm smock with front reinforcement, model 1044/W

Bluza dalekomorska wodoochronna, model 1044/D

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach, podwójne wzmocnienie przedniej cz´Êci.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, napy, wiatro∏apy w r´kawach.

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers, double front reinforcement.

36

Waterproof long storm smock, model 1044/D

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Product-specific features Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers.


Spodnie ogrodniczki sztormowe wodoochronne, model 004

Kurtka sztormowa rozpinana na zamek wodoochronna, model 1055

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof storm bibpants, model 004 P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Waterproof storm jacket (zipped), model 1055

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 48-62

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, Wymienialne szelki elastyczne PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kaptur, stójka, napy przykryte plisà, zamek przykryty plisà.

Product-specific features Seams double welded, replaceable elastic braces PROS

Product-specific features Seams double welded, hood, collar, press studded flap, hidden zip.

37


Odzie˝ wodoochronna rybacka Waterproof fishing clothing

Spodnie sztormowe ogrodniczki ze wzmocnieniem wodoochronne, model 005 Waterproof storm bibpants with reinforcement, model 005

Kapelusz rybacki wodoochronny, model 045

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

P R O T E C T

T H E

M A R I N E

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof fishing hat, model 045

Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size M, L, XL

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, wzmocnienie na kolanach, wymienialne szelki elastyczne PROS. Product-specific features Seams double welded, reinforcment on the knee, replaceable elastic braces PROS.

38

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, od wewni´trznej strony polar, sznurek do regulacji. Product-specific features Seams double welded, with lining polar inside, drawstring for adjustment.


Nogawice rybackie wodoochronne, model 046

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof fishing trousers legs, model 046

R´kawice rybackie z nar´kawkiem wodoochronne, model 043

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof armlets with gloves, model 043 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 48-62

Rozmiar / Size 9,10,11

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Cechy specyficzne produktu Zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, napy, zamek. Product-specific features High frequency welded seams, snaps, zip.

Zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci. Product-specific features High frequency welded seams.

39


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny AP, model 108

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron AP, model 108

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron with front reinforcement, model 108/WZ Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 120/120, 130/120

Rozmiar / Size 120/120

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym, przednie wzmocnienie.

Product-specific features Neck adjustable.

42

Fartuch wodoochronny ze wzmocnieniem, model 108/WZ

Product-specific features Neck adjustable, front reinforcement.


Fartuch wodoochronny PU, model 108/PU Waterproof PU apron, model 108/PU

Materia∏ / Fabric: PU/Polyester Gramatura / Weight 180 gr/m2

Fartuch wodoochronny dla przemys∏u mi´snego, model 108/PU FILM Waterproof apron for meat industry, model 108/PU FILM

Materia∏ / Fabric: PU Film Gramatura / Weight 180 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,40 mm

GruboÊç / Thickness 0,25 mm

Rozmiar / Size 120/120

Rozmiar / Size 120/120

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features Neck adjustable.

Product-specific features Neck adjustable.

43


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny w paski, model 202 Waterproof apron, model 202

44

Materia∏ / Fabric: PU/Polyester Gramatura / Weight 128 gr/m2

Fartuch wodoochronny w bordowe pasy, model 202 Waterproof apron, model 202

Materia∏ / Fabric: PU/Polyester Gramatura / Weight 128 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,15 mm

GruboÊç / Thickness 0,15 mm

Rozmiar / Size 75/75, 100/75, 110/75, 120/75

Rozmiar / Size 75/75, 100/75, 110/75, 120/75

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features Neck adjustable.

Product-specific features Neck adjustable.


Fartuch wodoochronny, model 202 Waterproof apron, model 202

Materia∏ / Fabric: PU/Polyester Gramatura / Weight 128 gr/m2 GruboÊç / Thickness 0,15 mm Rozmiar / Size 75/75, 100/75, 110/75, 120/75 Kolory / Colors

Fartuch PROS wodoochronny dla przemys∏u mi´snego, model 099 Waterproof apron for meat industry, model 099

Materia∏ / Fabric: Kauczuk nitrylowy / Nitril rubber Gramatura / Weight 540 gr/m2 GruboÊç / Thickness 0,45 mm Rozmiar / Size 100/100, 110/100, 120/100, 130/100, 140/100 Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym. Product-specific features Neck adjustable.

Cechy specyficzne produktu Zawieszany na ramionach, bardzo wytrzyma∏y, brak szwów, brak cz´Êci nasiàkliwych, oczka do wieszaków. Product-specific features Arms apron, Strong and resistible, without seams, no parts absorbent liquids, eyelets for hanging.

45


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny dla ch∏odni, model 203

Materia∏ / Fabric: PU/Polyamide

Waterproof apron for cold stores, model 203

Fartuch wodoochronny dla przemys∏u mi´snego, model 075

Materia∏ / Fabric: PU/Polyamide

Waterproof apron for meat industry, model 075 Gramatura / Weight 220 gr/m2

Gramatura / Weight 220 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,20 mm

GruboÊç / Thickness 0,20 mm

Rozmiar / Size 158-164, 164-170, 170-176, 176-182, 182-188

Rozmiar / Size 164-170, 170-176, 176-182, 182-188, 188-194

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Bardzo lekki.

Cechy specyficzne produktu Przednie wzmocnienie, zawieszany na ramionach, bardzo lekki.

Product-specific features Very light.

Product-specific features Front reinforcement, arms apron, very light.

46


Fartuch wodoochronny rybacki, model 08C

Materia∏ / Fabric: PU/Polyamide

Waterproof fishing apron, model 08C

Fartuch wodoochronny olejoodporny, model 110

Materia∏ / Fabric: PVC/polyester

Waterproof oil resistant apron, model 110 Gramatura / Weight 220 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,20 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 170-176, 176-182, 182-188, 188-194

Rozmiar / Size 120/120 Kolory / Colors

Kolory / Colors W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu OlejoodpornoÊç. Cechy specyficzne produktu Bardzo lekki, regulator na pasku szyjnym, przednie wzmocnienie.

Product-specific features Oil resistance.

Product-specific features Very light, neck adjustable, front reinforcement.

47


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny dla kamieniarza, model 111

Materia∏ / Fabric: PVC/polyester

Waterproof apron for the stone-cutting industry, model 111 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Waterproof apron with round reinforcement, model 082

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 105/90

Rozmiar / Size 115/90

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Wzmocnienie, regulator na pasku szyjnym.

Cechy specyficzne produktu Przednie okràg∏e wzmocnienie, regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features Front reinforcement, neck adjustable.

48

Fartuch wodoochronny ze wzmocnieniem okràg∏ym, model 082

Product-specific features Front round reinforcement, neck adjustable.


Fartuch wodoochronny, model 119

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron, model 119

Fartuch wodoochronny z nadrukiem, model 204

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron, model 204 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 80/90

Rozmiar / Size 80/60

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physica

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Cechy specyficzne produktu Nadruk „Le Grand Chef”.

Product-specific features Neck adjustable.

Product-specific features Printing “Le Grand Chef”.

49


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny z nadrukiem, model 107

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron BP, model 109

Waterproof apron, model 107

50

Fartuch wodoochronny BP, model 109

Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 80/60

Rozmiar / Size 90/120, 120/90

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Nadruk „Smacznego”

Cechy specyficzne produktu Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features Printing “Smacznego” (Bon Appétit)

Product-specific features Neck adjustable.


Fartuch wodoochronny dla przemys∏u mi´snego, model 120 Waterproof PU apron for meat industry, model 120

Materia∏ / Fabric: PU FILM Gramatura / Weight 180 gr/m2

Fartuch wodoochronny dla przemys∏u mi´snego, model 203 LUX

Materia∏ / Fabric: PU/Polyamide

Waterproof apron for meat industry, model 203 LUX

GruboÊç / Thickness 0,25 mm

Gramatura / Weight 220 gr/m2

Rozmiar / Size 120/90

GruboÊç / Thickness 0,20 mm

Kolory / Colors

Rozmiar / Size 158-164, 164-170, 170-176, 176-182, 182-188

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical Cechy specyficzne produktu Brak szwów, regulacja na pasku z ty∏u, oczka do wieszaków. Product-specific features Without seams, adjustment on the back, eyelets for hanging.

Cechy specyficzne produktu Bardzo lekki, przednie wzmocnienie z PU Film. Product-specific features Very light, with PU film front reinforcement.

51


Fartuchy wodoochronne Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny przedni z r´kawami, model 121

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof apron with sleeves, model 121

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof waist apron, model 117 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 350 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

Rozmiar / Size 120/100

Rozmiar / Size 50/60

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physica

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, przednie wzmocnienie, d∏ugie r´kawy Êciàgane guma w tunelu Product-specific features High frequency welded seams, front reinforcement, long sleeves with elastic cuffs.

52

Fartuch wodoochronny zapaska, model 117


Nar´kawki wodoochronne, model 002

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof protect sleeves, model 002 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Zar´kawki rybackie wodoochronne, model 115 Waterproof oversleeves, model 115

Materia∏ / Fabric: PU/Polyamide

Gramatura / Weight 220 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,20 mm

Rozmiar / Size 60 cm

Rozmiar / Size 47 cm

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, zakoƒczone gumà w tunelu

Cechy specyficzne produktu S∏u˝à do prac w przemyÊle rybnym jak i przemyÊle spo˝ywczym. Zar´kawki sà przystosowane do kontaktu z ˝ywnoÊcià.

Product-specific features Seams double welded, elastic cuffs.

Product-specific features Recommended for fish and food industries. They can be used in contact with food.

53


Spodniobuty i wodery Waterproof waders


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty „Max S5” Fluorescencyjne, model SBM01 FLUO

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof chest waders MAX S5 Fluo 400P, model SBM01 FLUO

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof waders Max S5 Fluo 400P, model WRM02 FLUO Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 39-48

Rozmiar / Size 39-48

Kolory / Colors – fluo

Kolory / Colors – fluo

– fluo

– fluo

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P – typ S5, wzmocnienie na kolanach, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P – typ S5, wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features Seams double welded, boots model 400P – S5 type, knee reinforcement, elastic braces PROS.

56

Wodery ''Max S5'' Fluorescencyjne, model WRM02 FLUO

Product-specific features Seams double welded, boots model 400P – S5 type, knee reinforcement.


Spodniobuty „Premium”, model SBP01

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof chest waders Premium 400P with knee reinforcement, model SBP01

Wodery „Premium”, model WRP02

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof thigh waders Premium 400P with knee reinforcement, model WRP02 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 40-47

Rozmiar / Size 40-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P, wzmocnienie na kolanach, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P, wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features Seams double welded, boots – 400P model, knee reinforcement, elastic braces PROS.

Product-specific features Seams double welded, boots – 400P model, knee reinforcement.

57


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty „MAX S5”, model SBM01 Waterproof chest waders Max 400P (safety boots S5 and knee reinforcement), model SBM01

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Gramatura / Weight 700 gr/m2

Waterproof thigh waders Max 400P (safety boots S5 and knee reinforcement), model WRM02

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 40-47

Rozmiar / Size 40-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P – typ S5, wk∏adka antyprzebiciowa, podnosek stalowy, wzmocnienie na kolanach, sznurek do regulacji na wysokoÊci klatki piersiowej, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P – typ S5, wk∏adka antyprzebiciowa, podnosek stalowy, wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features Seams double welded, safety boots model 400P – – S5 type, steel toe cap, steel midsole, knee reinforcement, drawstring for adjustment on the chest, elastic braces PROS.

58

Wodery „MAX S5”, model WRM02

Product-specific features Seams double welded, boots model 400P – – S5 type, steel toe cap, steel midsole, knee reinforcement.


Spodniobuty „Standard”, model SB01

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof chest waders Standard 900P, model SB01

Wodery „Standard”, model WR02

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof thigh waders Standard 900P, model WR02 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 39-47

Rozmiar / Size 39-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 900P, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 900P.

Product-specific features Seams double welded, boots model 900P, elastic braces PROS.

Product-specific features Seams double welded, boots model 900P.

59


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty górnicze antyelektrostatyczne, model SBA01

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof chest waders 400P antistatic, model SBA01

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof waders 400P antistatic, model WRA02 Gramatura / Weight 700 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size 40-47

Rozmiar / Size 40-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu / Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P wersja antystatyk, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 400P wersja antystatyk.

Product-specific features Seams double welded, antistatic boots model 400P, elastic braces PROS.

60

Wodery górnicze antyelektrostatyczne, model WRA02

Product-specific features Seams double welded, antistatic boots model 400P.


Spodniobuty Nylon 400P, model SBN01 Waterproof chest waders Nylon 400P, model SBN01

Materia∏ / Fabric: Nylon Oxford 210D Rozmiar / Size 39-48

Wodery Nylon 400P, model WRN02 Waterproof waders Nylon 400P, model WRN02

Materia∏ / Fabric: Nylon Oxford 210D Rozmiar / Size 39-48

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Szwy podklejane taÊmà, kalosz model 400P, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu Szwy podklejane taÊmà, kalosz model 400P, elastyczne szelki PROS.

Product-specific features Completed with seam sealing tape, boots model 400P, elastic braces PROS.

Product-specific features Completed with seam sealing tape, boots model 400P.

61


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty Nylon Camouflage 400P, model SBN01 CAM Waterproof chest wader Nylon Camouflage 400P, model SBN01 CAM

Materia∏ / Fabric: Nylon Oxford 210D Rozmiar / Size 39-48

Waterproof wader Nylon Camouflage 400P, model WRN02 CAM

Materia∏ / Fabric: Nylon Oxford 210D Rozmiar / Size 39-48

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Szwy podklejane taÊmà, kalosz model 400P, elastyczne szelki PROS.

Cechy specyficzne produktu

Product-specific features Completed with seam sealing tape, boots model 400P, elastic braces PROS.

62

Wodery Nylon Camouflage 400P, model WRN02 CAM

Szwy podklejane taÊmà, kalosz model 400P, elastyczne szelki PROS. Product-specific features Completed with seam sealing tape, boots model 400P.


Spodnie w´dkarskie do pasa „Standard”, model SP03

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof fishing trousers Standard 900P, model SP03 Gramatura / Weight 700 gr/m2 GruboÊç / Thickness 0,70 mm Rozmiar / Size 39-47 Kolory / Colors

Kalosz PVC, model 400P PVC boots, model 400P

Materia∏ / Fabric: PVC Rozmiar / Size 40-47 Kolory / Colors

Cechy specyficzne produktu Wykonane z tworzywa PVC, wysoki protektor. Product-specific features Made on PVC, high protector, carved sole.

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, kalosz model 900P. Product-specific features Seams double welded, boots model 900P.

63


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Kalosz PVC model 400P – typ S5, PVC safety boots, model 400P – S5 type

Materia∏ / Fabric: PVC Rozmiar / Size 40-47

PVC boots, model 900P

Materia∏ / Fabric: PVC Rozmiar / Size 39-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

Cechy specyficzne produktu Wykonane z tworzywa PVC, wysoki protektor, wk∏adka antyprzebiciowa, stalowy podnosek.

Cechy specyficzne produktu Wykonane z tworzywa PVC.

Product-specific features Made on PVC, steel toe cap, steel midsole, high protector, carved sole.

64

Kalosz PVC, model 900P

Product-specific features Made on PVC


Ocieplacz filcowy d∏ugi, model KL09/L FILC Long warm socks for boots (felt), model KL09/L FELT

Materia∏ / Fabric: Filc / Felt Gramatura / Weight 300 gr/m2

Ocieplacz filcowy krótki, model KL09/S FILC Short warm socks for boots (felt), model KL09/S FELT

Materia∏ / Fabric: Filc / Felt Gramatura / Weight 300 gr/m2

Rozmiar / Size 36-47

Rozmiar / Size 36-47

Kolory / Colors

Kolory / Colors

Cechy specyficzne produktu Ocieplacze idealnie nadajà si´ na wk∏ady do kaloszy. Chronià przed ch∏odem i pomagajà w zachowaniu czystoÊci obuwia. Ocieplacz w ca∏oÊci ∏àcznie z podeszwà wykonany z mi´kkiego filcu.

Cechy specyficzne produktu Ocieplacze idealnie nadajà si´ na wk∏ady do kaloszy. Chronià przed ch∏odem i pomagajà w zachowaniu czystoÊci obuwia. Ocieplacz w ca∏oÊci ∏àcznie z podeszwà wykonany z mi´kkiego filcu.

Product-specific features Made on soft felt, the gaiters become for the rain boots. The product ensures an excellent protection against cold and helps to keep rain boot's cleanness.

Product-specific features Made on soft felt; the gaiters become for the rain boots. The product ensures an excellent protection against cold and helps to keep rain boot's cleanness.

65


Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Nogawice wodoochronne, model 507

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof trousers legs, model 507

66

Nogawice wodoochronne, model 508

Materia∏ / Fabric: PVC/Polyester

Waterproof trousers legs, model 508 Gramatura / Weight 350 gr/m2

Gramatura / Weight 700 gr/m2

GruboÊç / Thickness 0,50 mm

GruboÊç / Thickness 0,70 mm

Rozmiar / Size rozmiar uniersalny / one size

Rozmiar / Size rozmiar uniersalny / one size

Kolory / Colors

Kolory / Colors

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

W∏aÊciwoÊci fizyczne / Physical

Cechy specyficzne produktu Obustronne zgrzewanie szwów pràdem o wysokiej cz´stotliwoÊci, napy s∏u˝àce do regulacji.

Cechy specyficzne produktu Na wysokoÊci ud regulowane zapi´cia, w wewn´trznej kieszeni wk∏adka E.V.A.

Product-specific features Seams double welded, snaps for adjustment.

Product-specific features Thigh area with adjustment with fix-lock buckles, inner pocket includes E.V.A. knee protection.


Rozmiary, normy, symbole Sizes, standards, symbols


Rozmiary, normy, symbole Sizes, standards, symbols Tabela rozmiarowa odzie˝y / Clothes size chart

68

Symbol

S

M

L

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Rozmiar Size

48

50

52

54

56

58

60

62

Wzrost Growth

164

170

176

176

182

188

194

198

Obwód klatki piersiowej Chest

96-100

100-104

104-108

108-112

112-116

116-120

120-124

124-128

Obwód pasa Waist

80-84

80-84

84-88

84-88

88-92

92-96

96-100

96-100


Kolory tkanin / Fabric colors Bia∏y

White

– fluo

˚ó∏ty fluorescencyjny

Fluorescent yellow

˚ó∏ty

Yellow

– fluo

Pomaraƒczowy fluorescencyjny

Fluorescent orange

Pomaraƒczowy

Orange

Czerwone paski

Red strips

Czerwony

Red

Niebieskie paski

Blue strips

B∏´kitny

Sky blue

Bordowe paski

Maroon strips

Niebieski

Blue

Kamufla˝

Camouflage

Granatowy

Navy blue

Zielony

Green

Bordowy

Maroon

Jasny oliwkowy

Light olive

Ciemny oliwkowy

Olive

Szary

Grey

Czarny

Black

69


Rozmiary, normy, symbole Sizes, standards, symbols Opis norm / EU certyficates EN 340 – Odzie˝ ochronna – – Wymagania ogólne.

70

EN 340 – Protective clothing – – General requirements.

Produkt posiada atest Paƒstwowego Zak∏adu Higieny.

This product is certified by the National Institute of Hygiene.

Materia∏ odporny na dzia∏anie wody, Fabric is resistant to water, fats, t∏uszczów, Êrodków dezynfekujàcych, digestive juices, enzymes soków trawiennych i enzymów. and disinfectants.

Odporny do -50ºC.

This product is resistant to bending at low temperatures.

EN 343 – Odzie˝ ochronna – – Ochrona przed deszczem.

EN 343 – Protective clothing – – Protection against rain.

Produkt wodoodporny.

Waterproof product.

EN 13034 – Odzie˝ chroniàca przed ciek∏ymi chemikaliami (typ 6 i typ PB[6] odzie˝y)

EN 13034 – Protective clothing against liquid chemicals (type 6 and type PB[6])

EN 14605 – Odzie˝ chroniàca przed ciek∏ymi chemikaliami.

EN 14605 – Protective clothing against liquid chemicals.

EN 471 – Odzie˝ ostrzegawcza o intensywnej widzialnoÊci do u˝ytku profesjonalnego.

EN 471 – Clothing Warning Visibility for professional use.

EN ISO 14116 – Odzie˝ ochronna – – Ochrona przed goràcem i p∏omieniem.

EN ISO 14116 – Protective clothing – – Protection against heat and flame.

EN ISO 20345 – – Obuwie zawodowe – typ S5.

EN ISO 20345 – – Occupational Boots – S5 type.

EN 1149-5 – Odzie˝ ochronna – – W∏aÊciwoÊci elektrostatyczne.

EN 1149-5 – Protective clothing – – Electrostatic properties.

Obuwie zawodowe – antystatyczne.

Personal protective equipment: occupational footwear, electrostatic properities.


Opis materia∏ów / Fabrics PVC/Polyester: gruboÊç 0,50 mm, gramatura 350 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do –50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.

PVC/Polyester/PVC: gruboÊç 0,50 mm, gramatura 520 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Material spelnia równie˝ wymogi normy EN 14605. PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605. PVC/Polyester: gruboÊç 0,50 mm, gramatura 350 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Material spelnia równie˝ wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance chara cteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471. PVC/Cotton: gruboÊç 0,65 mm, gramatura 530 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Materia∏ spe∏nia równie˝ wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034. One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.

71


PVC/Polyester: gruboÊç 0,50 mm, gramatura 350 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Materia∏ spe∏nia równie˝ wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.

PVC/Polyester: gruboÊç 0,70 mm, gramatura 700 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.

PVC/Polyester: gruboÊç 0,70 mm, gramatura 700 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Materia∏ spe∏nia równie˝ wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5. PVC/Polyester: gruboÊç 0,70 mm, gramatura 700 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzyma∏oÊç na rozdzieranie oraz wodoszczelnoÊç szwów dowodzà i˝ materia∏ spe∏nia wymogi normy EN 343, które sà potwierdzone przez akredytowany instytut badaƒ materia∏ów w∏ókienniczych. Materia∏ spe∏nia równie˝ wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance chara cteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471. PU/Polyamide: gruboÊç 0,20 mm, gramatura 220 gr/m2. Materia∏ charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na zginanie przy du˝ych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny.

PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.

72


AJ Group Sp. z o.o. 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19, tel./fax: +48 68 453 58 98, tel.: +48 68 453 58 97 www.ajgroup.pl Dział handlowy tel./fax: +48 (63) 242 70 84, tel./fax: +48 (63) 242 71 01, tel./fax: +48 (63) 242 71 02, tel./fax: +48 (63) 242 71 03 Janusz Pawlak tel.: +48 502 665 246, e-mail: jp@ajgroup.pl Dział handlowy – odzież Mariusz Silski tel.: +48 509 237 569, e-mail: ms@ajgroup.pl Dział handlowy – spodniobuty i wodery Adrian Dyderski tel.: +48 510 146 445, e-mail: ad@ajgroup.pl Dział handlowy – fartuchy Radosław Bryl tel.: +48 502 664 846, e-mail: rb@ajgroup.pl Export / Sales Department Olga Zajączukowska tel.: +48 503 187 973, e-mail: export@ajgroup.pl Albina Borkowska tel.: +48 510 146 347, e-mail: albinab@ajgroup.pl Izabela Rzaczkiewicz tel.: +48 503 187 974, e-mail: ir@ajgroup.pl

Niniejszy katalog był aktualny w chwili oddawania do druku. Polityka naszej firmy zakłada stały rozwój produktów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian specyfikacji, kolorów i cen produktów opisanych w niniejszym katalogu. Najnowsze informacje można uzyskać u naszych handlowców. Projekt i skład katalogu –

tel. +48 502 471 469


PROS 2013 - ON-LINE CATALOGUE  

We are a producing company of specialized waterproof clothes, thigh waders and chest waders. Garments produced by our company are sold under...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you