Page 1

ajgb@ara-santacoloma.com jovesgramenet.blogspot.com Lokal Social Krida (c/Beethoven, 7) Ateneu Popular Júlia Romera (C/Sant Ramon, 51) Santa Coloma de Gramenet

CONVOCATÒRIA

A

LA

JORNADA

PER

L'EDUCACIÓ

PÚBLICA

A l’actual situació de crisi capitalista, veiem com els drets socials de la classe treballadora es van suprimint mica en mica, l’Estat del benestar pel que van lluitar les nostres avies i avis es va reduint, deixant pas al capitalisme salvatge i a la privatització de tots els béns públics. En aquest context econòmic i social , l’educació no resta al marge i també ha patit del desmantellament d’aquests drets, començant per les retallades en el pressupost educatiu, que condueix a la massificació de les aules, la desaparició de la sisena hora, la disminució dels salaris dels treballadors de la comunitat educativa i, per tant, la precarietat de la seva situació laboral... Aquests només són uns exemples, però el desmantellament del dret a l’educació va molt més enllà. A la Universitat pública veiem com, amb Bolonya com a punt de partida, les empreses comencen a entrar als espais decisoris, influenciant sobre el coneixement a través de les seves inversions, produint una universitat que mesura la qualitat educativa exclusivament per la seva eficiència, encaminant tot el coneixement cap al mercat laboral. I això no és tot, podríem seguir fent una llarga llista de mesures que suprimeixen el seu caràcter públic: nous plans d’estudi, becaris en condició precària, augment de taxes, màsters obligatoris a preus desorbitats, externalització de serveis, condicions precàries dels treballadors... El pitjor de tots aquests atacs a l’educació pública és que aquest ajustaments no són temporals, ni estan lligats a la conjuntura econòmica, sinó que aquesta última serveix de pretext per a poder conduir els béns públics cap a una completa privatització, que permetria, en aquests cas, deixar en mans d’unes elits dominants el coneixement i la ciència. Per aquests motius, l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs volem mostrar la nostra disconformitat amb les retallades i demés atacs contra l’ensenyament públic i convocar les I Jornades Per l’Ensenyament Públic els dies 24 i 25 de febrer. Per l’ensenyament públic, popular i de qualitat, Pels nostres drets socials, Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs

Manifest de les Jornades per l'Ensenyament Públic  
Manifest de les Jornades per l'Ensenyament Públic  

Jornades per l'Ensenyament Públic i Popular 24 i 25 de febrer de 2012