Page 1

1

0

1

1911-2011 1912-2012

Castellbisbal

Centenari

De la festa major

de l’ aigua

i la llum

del 17 al 20 d’aGost de 2012 volum 3


2

P


ÍndeX

SALUTACIÓ pàg. 4

mÉS ACTeS pàg. 55

Per UnA FeSTA SOSTenIbLe pàg. 67

dIvendreS, 17 pàg. 6

mUSeUS pàg. 57

nOTeS de L’emPAITAFOC pàg. 71

dISSAbTe, 18 pàg. 16

eXPOSICIÓ 100 AnYS... pàg. 59

nOTeS generALS pàg. 73

dIUmenge, 19 pàg. 28

bOTIgA I vendA d’enTrAdeS pàg. 61

dILLUnS, 15 pàg. 40

rAL·LI FOTOgrÀFIC pàg. 65

ÍNDEX


1911/2011 – 1912/2012 TAnqUem eL CerCLe

Conxi Llurba Escobar Alcaldessa Martí Ribas Duran Regidor de cultura

e

l 2011 vam celebrar el Centenari de l’arribada de l’aigua i la llum. El programa va ser excepcional: set dies d’actes amb un pressupost aportat per l’Ajuntament que, ni de lluny, va ser el més car de la història, però sí molt voluminós pels temps que ja corrien, fabulós pels que avui vivim. El 2012 celebrem el Centenari de la institucionalització del 20 d’agost com a dia

de la Festa Major. El programa torna a la normalitat, a la baixa, dels quatre dies de festa. L’aportació de l’Ajuntament se n’ha anat per sota de la meitat de l’any passat. Ara bé, ni set dies, ni quatre, s’haurien pogut programar sense la col·laboració de les entitats locals que cada any se sumen a l’organització dels actes que constitueixen la Festa Major. Cada any són més indispensables.

saluta


El model organitzatiu basat en la participació és el model que va néixer amb la transició i la democràcia. La Festa Major ha passat per moments econòmics molt diferents i diferents humors, per diferents colors polítics, diferents discussions, tensions, llums i ombres. Aquest model no té color, cap grup en té la patent. Existeix perquè un dia ens hi vam posar tots els que volíem construir junts Castellbisbal. També va ser excepcional la festa del 1911. Però també

sabem pels cronistes que no van ser tot flors i violes. La unitat de criteris que havia presidit l’arribada de l’aigua i la llum va esdevenir polèmica arrauxada quan es va voler traslladar la principal festa del poble, de Pasqua al 20 d’agost. La Festa Major de cada any ens deixa cròniques i anècdotes, relats i molts records. I documents escripturats als llibres d’actes i decrets. Sumeu-hi, ara, els documents enregistrats i difosos pels nous mitjans audiovisuals; la multi-

ació

plicació d’imatges que ha representat el món digital. Tot plegat és la memòria històrica. El més entranyable i representatiu de tots aquests documents, segurament, és aquest programa que ara teniu a les mans. Acaroneu-lo, amb el convenciment que tot el que la Festa Major representa no té marxa enrere. Per tant, lluitem per aquesta continuïtat: sortim al carrer, gaudim dels espectacles i de la companyia dels amics i veïns. Riguem. Compartim. Aplaudim la Festa Major!


DiVEN


NDREs


8

P


9

dIvendreS, 17

18.00 h FLASh mOve Itinerant, sortida de l’Illa Esportiva Recorregut: c. Major, c. 11 de setembre, av. Pau Casals, La Bassa (av. Gaudí), c. Major i Plaça de l’Església. Ho organitza: G-Sport

A continuació PregÓ A CÀrreC deLS dIAbLeS de CASTeLLbISbAL PeL SeU 25è AnIverSArI plaça de l’Església Ho organitza: Diables de Castellbisbal

19.30 h rePIC de CAmPAneS plaça de l’Església Els tocs, per ordre, seran: 1 Toc de Festa Gran 2 Toc de Sometent 3 Toc de Foc 4 Toc de Festa Petita Ho organitza: Associació de Campaners

A continuació InAUgUrACIÓ deL mUrAL deLS 25è AnIverSArI deLS dIAbLeS de CASTeLLbISbAL A la Barana

19.45 h enCeTAdA Itinerant, sortida del Museu de la pagesia Les Cuques, els Diables, els Capsigranys, els Potafocs, els Gegants i un grapat de músics surten al carrer per encetar la Festa Major.

20.00 h FInAL deL CAmPIOnAT de FUTbOL SALA InFAnTIL de FeSTA mAjOr pavelló de l’Illa Esportiva Ho organitza: Futbol Sala Castellbisbal 21.00 h bALL de FeSTA mAjOr Amb L’OrqUeSTrA PenTAgrAmA pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu


10

P


11

dIvendreS, 17

21.00 h FInAL deL CAmPIOnAT de FUTbOL SALA de FeSTA mAjOr pavelló de l’Illa Esportiva Ho organitza: Futbol Sala Castellbisbal 22.30 h CInemA en remULL Amb LA PeL·LÍCULA LOS vengAdOreS piscina d’Estiu de l’Illa Esportiva Preu: 2€ Cal comprar l’entrada de forma anticipada a la botiga de Festa Major, fins que s’esgotin. Més informació a la pàg. 65. Aforament limitat a 350 persones.

22.30 h TeATre Amb vIOLIneS Y TrOmPeTAS Casal Cultural i Recreatiu Intèrprets: Joan Pera, Ferran Rañé, Loll Bertran i Anna Gras Sinopsi: La productora de teatre Focus us ofereix Violines y Trompetas, estrenada l’any 1977 al Teatre Infanta Isabel de Madrid, fou un èxit rotund de públic i de crítica, i va ser representada tant a Madrid com a Barcelona simultàniament durant quatre anys consecutius. L’obra ens relata les vivències de tres músics de cambra, bastant mediocres, que comparteixen no només la professió sinó també els seus objectius amorosos.


12

P


13

dIvendreS, 17

L’obra tracta temes universals en el món de l’escena, com ara: el sexe, la frustració, els desitjos reprimits, etc. Tanmateix, els presenta amb certa novetat i frescor. El fil conductor de l’obra és l’assaig d’El trio de l’Arxiduc, de Beethoven. Preu: 16€ (a la venda a la botiga de Festa Major) 20€ dues hores abans a la taquilla del Casal Cultural i Recreatiu en cas que en quedin. Aforament limitat a 800 persones. Ho organitza: Focus 24.00 h COnCerT Amb rePUbLIkA SkA I mUYAYO rIF plaça de l’Església Us convidem a gaudir d’una nit de festa i bona música amb dues ban-

des amb un directe ben potent. Prepareu-vos per no parar de saltar i de ballar. Republika Ska és una banda lleidatana que sap fer de l’Ska tot un signe d’identitat musical. Una sàvia combinació d’instruments i veus que donen com a resultat uns temes de sonoritats que ens resulten properes i que ens conviden a participar en la seva festa de sons i ritmes. Muyayo Rif és una banda creada l’any 2000 a Cornellà de Llobregat (Barcelona). Afins a ritmes urbans com el punk, ska, reggae, latin o rock, el 2007 van transformar el seu projecte, professionalitzant el seu estil per aconseguir un so propi i un directe diferent. La banda té un directe, en el qual predomina l’energia i la crítica social des de l’esperit optimista i festiu que els caracteritza.


14

P


15

P


Dissa


abtE


18

P

Tintoreria Playà

C/ Major, 21 · Tel. 93 772 02 86

SERVEI:

Tintoreria de Sec, mantes, estores, pells, bugaderia, tenyits, sergits... SERVEI A DOMICILI


19

dISSAbTe, 18

10.00 h CAmPIOnAT de TIr AL PLAT Camp de tir A les 9.00 hores hi haurà l’esmorzar per tots els participants. Ho organitza: Societat de Caçadors de Castellbisbal 10.30 h PInTAdA de CArrerS Carrer dels Balcons (c. Sant Antoni) Pintada de carrers amb motius típics de Burkina Faso, de l’escola Good News i de la vida a l’Àfrica. Hi farem alguns jocs i dinàmiques on veurem com el joc pot fer de vehicle, per difondre i aprendre valors tan importants com la igualtat de gènere. Ho organitza: Esplai Gatzara + Gatzara a Burkina 12.00 h LA PrInCeSA I eL PèSOL de FeSTUC TeATre Exterior d’Els Costals Ho organitza: La Xarxa

12.00 h CASTeLLbISbAL vS SeLeCCIÓ CATALAnA SUb23 pista Coberta de l’Illa esportiva Primer partit de la fase de preparació per al mundial que es celebrarà a l’octubre a Barcelona Ho organitza: Club de Kòrfbal 12.30 h XvII CAmPIOnAT jOC de bITLLeS rOndA de reI Carrer Major, davant del pati de l’Esbarjo Cada bitllaire jugarà 3 partides, a cada partida llançarà 3 bitllots, cada bitlla tombada sumarà un punt, si aconsegueix tombar 5 bitlles deixant en peu el rei (Ronda de Rei), puntuarà 10 punts, si tomba el rei no puntuarà en aquesta partida. El guanyador serà aquell bitllaire amb més puntuació. (Extret del llibre ‘El meu poble’, de Josep Mateu). Seran premiats només aquells jugadors que aconsegueixin fer Ronda de Rei. Ho organitza: RdR + TTSS


20

P


21

dISSAbTe, 18

17.00-20.00 h InICI de LA FeSTA mAjOr menUdA pavelló Escola Mare de Déu de Montserrat Hi trobareu: espai per a petits, espai per a pares, un inflable, tallers diferents, Racons d’Art, Ecojuga...

18.00 h PArTIT de FUTbOL AmATeUr UnIÓ eSPOrTIvA CASTeLLbISbAL 25 de SeTembre Camp de Futbol de l’Illa Esportiva Ho organitza: Unió Esportiva Castellbisbal

17.00 h InICI deL rAL·LI FOTOgrÀFIC plaça de l’Església Inscripcions: a la carpa de Moments instal·lada a la Plaça de l’Església, de 17.00 a 19.30 h Entrega: de 17.30 a 20.00 h Vegeu les bases a la pàg. 67. Ho organitza: Moments, Associació de Fotografia

18.00 h SArdAneS Amb LA CObLA SAbAdeLL plaça de l’Església Ho organitza: Colla Sardanista Marinada

17.00 h XXIII TrObAdA de PUnTAIreS Carrer Major Ho organitza: Escola de Puntaires de Castellbisbal

21.00 h nIT FLAmenCA pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu Nit flamenca, que comença amb les actuacions dels quadres de ball Aromas de Romero, Amanecer flamenco, i el Coro Rociero Sagrado Corazón de la Casa de Andalucía de Castellbisbal. A continuació hi hauran les actuacions de Marta Quintero i d’Bohemia. Ho organitza: Casa de Andalucía de Castellbisbal


22

TRANSPORTS

J. TORNES Jaume Tornés i Soler Santiago Rusiñol, 11 Nau c/ Estació, 22 08755 CASTELLBISBAL Tel./Fax 93 772 16 81 / Tel. Mòbil 659 89 32 03 www.transtornes.es tornes@transtornes.es

P

EL CAPRITXET Fleca i Pastisseria C/ Pi i Margall, 36 · Tel. 93 519 14 83 08755 CASTELLBISBAL


23

dISSAbTe, 18

21.00 h COnCenTrACIÓ de L’emPAITAFOC plaça de l’Església 21.30 h ArrIbAdA deL PerSOnATge I InICI de L’emPAITAFOC Itinerant, inici a la plaça de l’Església Recorregut: Plaça de l’Església, c. de Pi i Margall, plaça Catalunya, c. Bellavista, c. Vell, c. de l’Estació, c. Pi i Margall, Plaça de l’Església, c. Major, c. Raval, c. del Sol, c. de Sant Miquel i La Bassa (av. Gaudí).

Convidats: Diables de Terrassa i una bèstia de foc per confirmar. Músiques: Grallers de Castellbisbal Després de l’Empaitafoc no s’acaben les espurnes, la nit de foc continua, vine a saltar i ballar amb els Capsigranys a la Plaça del Joc. Vegeu notes d’Empaitafoc, pàg. 73. Ho organitza: Cuques i Diables de Castellbisbal Hi col·labora: Colla del Bon Àpat 24.00 h bALL de L’emPAITAFOC Amb L’OrqUeSTrA LA LOCA hISTerIA plaça de l’Església


24

Marc Roig i Casanovas Agent Exclusiu AXA Assegurances i Inversions Pi i Margall, 14 08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel./Fax 93 772 18 42 casanovas.marc@agencia.axa.es

P


25

dISSAbTe, 18

24.30 h TAbALAdA SeSSIÓ gOLFA Itinerant, inici porta de la Biblioteca Preu tiquet: 5€ a la venda a la botiga de la Festa Major. Amb la compra del tiquet es té dret a 3 consumicions. Colla convidada: Ssstrepits de Vilassar de Dalt. Ho organitza: Diables i Tabalers de Castellbisbal (Pota-rojos) 02.30 h (aprox.) bALLerA de CAPSIgrAnYS plaça del Joc Músiques: Grallers de Castellbisbal Ho organitza: Cuques i Diables de Castellbisbal

04.00 h (matinada) TrACTOr TrÀnSIT enShUFFLIng SOUnd SYSTem Itinerant, inici a la plaça de l’Església Recorregut: Plaça de l’Església, c. Pi i Margall, plaça de Catalunya, av. Molins de Rei, c. Jacint Verdaguer, c. de l’Olivar, av. de Pau Casals, La Bassa (av. Gaudí), c. Major i Plaça de l’Església. Aquest any el Tractor ve per rescatar-nos al més pur estil shuffling. Apren-te la lletra i el ball que trobaràs a YouTube, però sobretot prepara i porta posat el teu LMFAO Robot Head perquè... AIXÒ NO HI HA QUI HO PARI! I si t’animes, piula a Twitter i penja les teves fotos a Instagram utilitzant el hashtag #ttsshuffling! La foto amb més likes a Instagram tindrà premi! En acabar, hi haurà xocolatada per tothom (fins que en quedi)! Ho organitza: TTSS Hi col·laboren: Amics de Sant Antoni i Colla del Bon Àpat


26

RESTAURANTE SCHERAID BRASERIA - ASADOR

KASTELLBIKE

Surtido de tapas Paella · Fideua · Arroz negro Menú diario Salón banquetes Gran terraza exterior

Venta y Reparación de Bicicletas Accesorios

P

C/ Romaní, 1 (cantonada Farigola) Pol. Castellbisbal Sud Tel. 93 772 29 47 CASTELLBISBAL

Av. Pau Casals, 35 08755 Castellbisbal Tel. 93 771 16 67 www.kastellbike.com

COMAS MORRAL, S.L. OLIS i VINS Venda d’oli verge extra, verge i d’oliva Gran varietat de vins de marca i caves Carrer Estació, 10 i 18 Tel. i Fax 93 772 00 34 08755 CASTELLBISBAL comasmorral@gmail.com

CANSALADERIA

DURAN

C/ Plaça de l’Església, 6 93 772 00 07 08755 CASTELLBISBAL


27

P


DiuME


ENGE


30

P


31

dIUmenge, 19

9.45 h CUrSA InFAnTIL de FeSTA mAjOr Circuit urbà, sortida des de l’avinguda pau Casals, davant de l’Escola Mare de Déu de Montserrat Inscripcions: gratuïtes abans del dia de la cursa al web municipal www.castellbisbal.cat Ho organitza: Club Mindundis Team 10.00 h CUrSA ATLèTICA de FeSTA mAjOr Circuit urbà, sortida des de l’avinguda pau Casals, davant de l’Escola Mare de Déu de Montserrat Inscripcions: gratuïtes abans del dia de la cursa al web municipal www.castellbisbal.cat Ho organitza: Club Mindundis Team 10.00 h eXPOSICIÓ de TrACTOrS d’èPOCA Museu del Tractor d’Època i c. Comunicacions Ho organitza: Museu del Tractor

d’Època, Amics del Tractor d’Època del Bages i FAMAE 10.00 h grAn PremI FeSTA mAjOr de CASTeLLbISbAL de COTXeS rAdIO dIrIgITS (PrImerA PrOvA de LA 23a edICIÓ COPA bYCmO) Carrer de la Ginesta (darrera la benzinera) 10.00 h: sèries classificatòries 11.30 h: final Ho organitza: Automòbil Club Pota-rojos Competició i Bycmo 11.00-14.00 h FeSTA mAjOr menUdA pavelló de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 11.00 h PrImerA engegAdA de TrACTOrS Museu del Tractor d’Època i c. Comunicacions Ho organitza: Museu del Tractor d’Època, Amics del Tractor d’Època del Bages i FAMAE


32

P


33

dIUmenge, 19

12.00 h vISITA gUIAdA AL mUSeU de LA PAgeSIA Museu de la pagesia Cal inscripció prèvia al Museu de la Pagesia en l’horari d’obertura.

13.00 h vISITA gUIAdA AL mUSeU de LA PAgeSIA Museu de la pagesia Cal inscripció prèvia al Museu de la Pagesia en l’horari d’obertura.

12.00 h CerCAvILA de TrACTOrS Itinerant, sortida des del Museu del Tractor d’Època Recorregut: c. Comunicacions, c. Trepadella, av. Molins de Rei, c. Castell del Benviure, av. Pau Casals, c. 11 de Setembre, carrer Major, c. de Pi i Margall, av. Molins de Rei, c. de Jacint Verdaguer, c. de l’Olivar, c. del Castell de Benviure, av. Molins de Rei, c. Trepadella i c. Comunicacions. Ho organitza: Museu del Tractor d’Època, Amics del Tractor d’Època del Bages i FAMAE

13.00 h CAnTATA deL CenTenArI de L’ArrIbAdA de L’AIgUA I LA LLUm A CASTeLLbISbAL Auditori d’Els Costals L’any passat vam poder gaudir d’aquesta composició amb  músiques i lletres originals al concert de final de curs de l’Escola de Música a la plaça de l’Església. Ara us la volem oferir en un format més petit i amb unes condicions acústiques molt millors. Preu: 3€

12.30 h COnCUrS de TASTAvInS Casal Cultural i Recreatiu Ho organitza: Joan Sardà

17.00-19.00 h FeSTA mAjOr menUdA pavelló Escola Mare de Déu de Montserrat Hi trobareu: espai per a petits, espai per a pares, un inflable, tallers diferents, Racons d’Art, Ecojuga...


34

P


35

dIUmenge, 19

17.30 h PArTIT de veTerAnS PenYA bLAUgrAnA CASTeLLbISbAL veTerAnS eLS ArCS Camp de Futbol de l’Illa Esportiva Ho organitza: Penya Blaugrana Castellbisbal 18.00 h SegOnA engegAdA de TrACTOr Museu del Tractor d’Època i c. Comunicacions Ho organitza: Museu del Tractor d’Època, Amics del Tractor d’Època del Bages i FAMAE 19.00 h AnImACIÓ InFAnTIL A CÀrreC de LA COmPAnYIA “grImPALLUneS” pista Coberta de l’Escola Mare de Déu de Montserrat

19.00 h TArdA CASTeLLerA Amb eLS XICOTS de vILAFrAnCA, eLS mATOSSerS de mOLInS de reI I eL mInYOnS de TerrASSA plaça de l’Església 19.30 h PArTIT de veTerAnS UnIÓ eSPOrTIvA CASTeLLbISbAL TerrASSA F.C. Camp de Futbol de l’Illa Esportiva Ho organitza: Unió Esportiva Castellbisbal 20.00 h COnCerT Amb L’OrqUeSTrA mOnTgrInS pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu Preu: 5€ L’entrada es comprarà a la mateixa taquilla del Casal a partir d’una hora abans de començar el concert. Aforament limitat.


36

P


37

dIUmenge, 19

21.00 h emPAITAFOC InFAnTIL Itinerant, inici a la plaça de l’Església (c. de pi i Margall, plaça Catalunya, carrer Vell, c. de l’Estació, c. de pi i Margall i plaça de l’Església) Colla convidada: Petits Diables de la Selva del Camp Vegeu notes d’Empaitafoc, pàg. 73. Ho organitza: Potafocs de Castellbisbal 24.00 h bALL Amb L’OrqUeSTrA mOnTgrInS pista d’estiu del Casal Cultural i Recreatiu Preu: 5€ L’entrada es comprarà a la mateixa taquilla del Casal a partir d’una hora abans de començar el ball. Aforament limitat.

24.00 h FAn jAzz, SwIng I dIXIeLAnd Amb eL grUP eLS 3 jUAneTeS de L’APOCAdIXIe plaça del Joc Vine a passar una bona estona amb la millor música en directe! En un marc incomparable com és la Plaça del Joc, vine a gaudir amb la música d’aquesta formació que ens delectaran amb el millor swing i dixieland, una música rítmica i enèrgica ideal per a tots els públics! Estàndards tan coneguts com “Mister Sandman”, “Tu vuo fa l’americano” o “Hit That Jive Jack” es barregen amb temes propis i molt d’humor. 24.00 h nIT de dj plaça de l’Església


38

P


39

P


Dill


luNs


42

P


43

dILLUnS, 20 100 AnYS d’AIgUA I LLUm

7.00 h mATInAdeS de FeSTA mAjOr Itinerant, inici a la plaça de l’Església Ho organitza: Grallers de Castellbisbal

10.00 h FUTbOL SALA AL CArrer 3X3 La Bassa (av. Gaudí) Inscripcions: mitja hora abans Ho organitza: Futbol Sala Castellbisbal

9.00 h eSmOrzAr de FeSTA mAjOr pati de l’Esbarjo Preu: 2€ S’ha de comprar el tiquet de l’esmorzar a la botiga de la Festa Major en el seu horari d’obertura al públic. Tiquets per a 300 persones Ho organitza: Colla del Bon Àpat

11.00 h mISSA de FeSTA mAjOr Església parroquial La presidirà el bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortès, i dins de la missa es farà la cerimònia de la dedicació de l’església. Ho organitza: Parròquia de Sant Vicenç

10.00 h rePIC de CAmPAneS plaça de l’Església Els tocs, per ordre, seran: 1. Toc de Festa Gran 2. Toc de Sometent 3. Toc de Foc 4. Toc de Festa Petita Ho organitza: Associació de Campaners

11.00 h PASSejAdeS en CArrO plaça de l’Església Ho organitza: Amics de Sant Antoni Abat 11.00 h TALLerS d’ALImenTACIÓ Casal de la Gent Gran Vols continuar gaudint de tallers d’alimentació per Festa Major? Si és així, el teu lloc és el Casal de


44

P


45

dILLUnS, 20 100 AnYS d’AIgUA I LLUm

la Gent Gran, a la Plaça de l’Església! De les 11.00 a les 13.30 hores aprendràs els secrets de la cuina saludable i gaudiràs d’un esmorzar molt sa que t’ajudarà a créixer. Aquest cop prepararem gelatina amb fruites. Serà deliciós! T’hi esperem. No hi faltis! 13.00 h COnCerT vermUT Amb eL grUP rIU Carrer Major

17.00 h gImCAnA de vehICLeS nO COnTAmInATS Itinerant, inici a la plaça de l’Església Remena entre els trastos que tinguis per casa, recicla tot allò que trobis, fes volar la imaginació, colla els cargols i construeix el teu vehicle! Bases: 1. Caldrà dur un vehicle d’elaboració pròpia i sense motor. 2. S’accepta la participació de bici-


46

P


47

dILLUnS, 20 100 AnYS d’AIgUA I LLUm

cletes sempre i quan aquestes estiguin decorades d’una manera original. 3. Caldrà participar-hi en un equip de quatre a sis persones. 4. L’edat dels participants ha d’estar compresa entre els 6 i els 121 anys. 5. Caldrà inscriure’s el mateix dia de la gimcana a les 17. 00 h a la Plaça de l’Església. 6. És obligatori dur roba per embrutar. 7. El jurat estarà format per tres membres de l’equip de monitors i monitores de l’Esplai Gatzara. 8. S’estableixen quatre premis per als equips participants: - L’equip que acumuli més punts - L’equip més original - L’equip més trempat - Els més “Esplaierus” Ho organitza: Esplai Gatzara 18.00 h meLÉ de PeTAnCA pistes de petanca de l’Illa Esportiva Melé oberta a tothom Ho organitza: Club Petanca Castellbisbal

18.30 h CAnTAdA d’hAvAnereS Amb eL grUP eLS PIrATeS I rOm CremAT Per A TOThOm plaça de l’Església 20.00 h COnCerT de múSICA POPULAr A CÀrreC deLS AmICS deL jOrdI ArÍS Vine a gaudir de les cançons de sempre que ens oferiran el Jordi i una colla d’amics del poble. plaça de l’Església 22.00 h SOPAr de FI de FeSTA La Bassa (av. Gaudí) Inscripcions: a la botiga de Festa Major del 15 al 20 d’agost, fins esgotar les places. Aforament limitat a 550 persones. 23.00 h bALL de FI de FeSTA mAjOr Amb LA bAndA deL drAC La Bassa (av. Gaudí)


48

P


49

dILLUnS, 20 100 AnYS de FeSTA mAjOr

24.00 h CASTeLL de FOCS porta de l’Ajuntament Acte patrocinat per BASF, pulcra, parking Service Castellbisbal, SA i Contank, SA.


50

P


51

P


altR


REs


54

P


55

mÉS ACTeS

dIvendreS, 17 · 21.30 h SOPAr Per LA IndePendènCIA pati de l’Esbarjo Un país en Marxa cap a l’estat propi. Preu: 8 € Venda de tiquets a partir de les 18.00 h al Pati de l’Esbarjo. Ho organitza: Assemblea Nacional Catalana de Castellbisbal

de dISSAbTe A dILLUnS mOSTrA de LAbOrS Sales parroquials Inauguració: dissabte 18 d’agost a les 19.00 hores Horari: del 18 al 20 d’agost de 19.00 a 21.00 hores dIUmenge, 19 · 12.00 h vermUT SOCIALISTA Carrer de les vinyes (davant la seu del pSC-pM de Castellbisbal) Preu: 2€, inclou beguda i picapica. Obert a tothom. Ho organitza: PSC-PM Castellbisbal

MÉs


56

P


57

mUSeUS

mUSeU de LA PAgeSIA

mUSeU deL TrACTOr d’èPOCA

hOrArI: Horari de visites durant la Festa Major: 18 al 20 d’agost: de 10.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 21.00 hores Entrada gratuïta

hOrArI: Horari de visites durant la Festa Major: 18 i 19 d’agost: 18 d’agost de 10.00 a 14.00 h 19 d’agost de 10.00 a 19.00 h Preu de l’entrada: 3 € (preu reduït de Festa Major)

MusEus


58

P


59

100 AnYS de LA FeSTA mAjOr de L’AIgUA I LA LLUm

1

0

deL 17 d’AgOST AL 16 de SeTembre

1

ICIÓ 1912-2012 X P oS e1911-2011 Cent AnYS De lA feStA mAjor

de l’ aigua

i la llum

del 17 d'agost al 16 de setembre de 2012

hOrArI: Del 17 al 20 d’agost: • de 18.00 a 21.00 h Del 24 d’agost al 16 de setembre: • divendres, dissabtes, diumenges i festius de 18.00 a 21.00 hores LLOC: Sala d’exposicions d’Els Costals

A LA SALA D'EXPOSICIONS D'ELS COSTALS

Castellbisbal

EXPO


60

AUTOESCOLA RACC CASTELLBISBAL Tel. Fax 937 711 713 a/e: castellbisbal@raccautoescola.cat www.raccautoescola.es

* Autoescola * Assegurances de cotxe, llar i vida Informa’t sense compromís

P

Av. Antoni Gaudí, 33 · 08755 Castellbisbal


61

LA bOTIgA de LA FeSTA mAjOr

Aquí trobaràs tot el relacionat amb la Festa Major, les samarretes d’enguany, les samarretes de les entitats culturals, les armilles, els barrets, els mocadors, els gots, el programa de mà, les entrades dels diferents espectacles, el llibre de la Cantata del Centenari de l’arribada de l’aigua i la llum a Castellbisbal, ...

hOrArI: 16 i 17 d’agost: de 17.00 a 21.00 h 18 i 19 d’agost: de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 h 20 d’agost: de 10.00 a 14.00 h

LLOC: Casal de la Gent Gran, a la Plaça de l’Església

bOtiGa


62

P


63

P


64

P


65

rAL·LI FOTOgrÀFIC de LA FeSTA mAjOr 2012

De nou aquest any MOMENTS, Associació de Fotografia, amb la collaboració de l’Ajuntament de Castellbisbal i de l’Associació de Comerciants, proposa a tots els aficionats i amants de la fotografia participar en el Ral·li Fotogràfic de la Festa Major. Els únics requisits són disposar d’una càmera digital, i fer la inscripció el mateix dia del rally. Està obert a totes las edats i tots els nivells. El funcionament del Ral·li és molt senzill: 1. Inscripció en la paradeta de la organització que serà a la Plaça de l’Església el dia 18 d’agost a partir de les 17.00 h. i fins a les 19.30 h. 2. En el mateix moment

de la inscripció es comunicaran els tres temes per fotografiar. 3. Entrega d’una fotografia per tema a la mateixa paradeta abans de les 20.00 h. Important: cal portar les targetes de memòria buides. Els participants han d’interpretar els temes en el sentit més ampli possible. Totes les fotografies es realitzaran en format JPG i amb la màxima resolució que permeti la càmera. El format del Ral·li impedeix el tractament posterior de las imatges, per la qual cosa es premiarà sobre tot l’originalitat de las composicions. Les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones.

L’entrega de las fotografies es realitzarà als ordinadors que l’organització posarà a disposició dels participants. Es podran seleccionar les fotografies al mateix ordinador. L’organització designarà un jurat format per tres persones que concediran tres premis de 150 euros, un per cada tema, i un premi a la millor sèrie de tres fotografies per a menors de 16 anys. El veredicte es farà públic durant la inauguració de la exposició de les fotografies que han participat en el Ral·li. Las bases completes es poden trobar a www. elsmoments.es i a la paradeta de l’organització. Qualsevol informació addicional es pot demanar a elsmoments@gmail.com.

Ral·li


66

P


67

Per UnA FeSTA mAjOr SOSTenIbLe

Aviat donarem el tret de sortida a la Festa Major, plena d’actes i celebracions. Després d’un any esperant aquest moment, ja estem preparats/ des per gaudir-ne i divertir-nos-hi com sempre. Però, compte! Qualsevol festa, sigui gran o petita, pot tenir impactes sobre el medi ambient i les persones. Evitem que la nostra festa es converteixi en una festa SOS terrible i treballem per fer una festa SOSTENIBLE i VERDA. És la nostra responsabilitat, durant la Festa Major i totes les celebracions d’aquests dies, respec-

tar al màxim el medi ambient i també les persones que ens envolten. Amb una mica d’enginy i recursos podem minimitzar els residus, el soroll i estalviar energia i aigua, sense deixar de banda el tema de com ens movem. A continuació us donem una sèrie de consells i recomanacions per fer la nostra Festa Major més sostenible. TOTHOM HI SURT GUANYANT!

PrACTICA LeS TreS “r”: redUeIX, reUTILITzA I reCICLA! Evita els envasos, embolcalls i productes d’un sol ús com plats, gots, coberts de plàstic o tovallons de paper. La utilització de vaixella reutilitzable i tovallons de roba, afavoreix clarament la reducció dels residus que es generaran durant les festes. A més, t’estalviaràs uns calerons! Informa’t del servei de lloguer que ofereix la Deixalleria municipal (93 771 17 45). És gratuït per a totes les entitats del municipi.


68

P


69

Per UnA FeSTA mAjOr SOSTenIbLe

CAdA COSA AL SeU COnTenIdOr! Separa els residus que es generin, d’aquesta manera contribuiràs a la recuperació dels materials i el seu reciclatge. Si trobes el contenidor ple, no deixis els residus a qualsevol lloc; si us plau busca’n un altre de proper amb suficient capacitat. Si tens residus voluminosos, truca a la Deixalleria! 93 771 17 45 i demana pel servei gratuït de recollida domiciliària de voluminosos. reCOrdA... Diposita cadascun dels residus al seu contenidor corresponent. Al contenidor de color marró es diposita la brossa orgànica; al contenidor color

verd fosc i tapa groga, la brossa inorgànica; al contenidor blau, el paper i cartró; al contenidor verd clar, el vidre. per a la seva recollida, aboca’ls abans de les 10.00 h al contenidor correcte. eL gOT, mÉS de 100 COPS! Perquè aquesta Festa Major sigui el més verda possible, el got reutilitzable és una molt bona opció! per 2 euros podràs comprar el teu got reutilitzable a la botiga de la Festa Major. Utilitza’l tantes vegades com vulguis i contribueix, reduint els residus, a fer una festa més neta.

mOU-Te, PerÒ nO COnTAmInIS! No cal que agafis el cotxe per anar i tornar de la Festa Major, mou-te a peu o en bicicleta i evita, sempre que sigui possible, el cotxe. El planeta t’ho agrairà i el teu cos, també! Utilitza el transport públic municipal. Tens un bus molt a prop teu! A més, el Punt Verd disposa de lloguer de bicicletes. Informar-te’n al 93 771 11 60.


70

P


71

nOTeS de L’emPAITAFOC

Recordem, a tots els participants, espectadors i veïns, un seguit de recomanacions per tal de garantir al màxim la seguretat de la festa més emblemàtica: 1. No aparqueu el vostre vehicle en cap zona per on hagi de passar l’Empaitafoc, ni en carrers propers als del recorregut. 2. Els veïns i veïnes que viviu en els carrers del recorregut i carrers propers, protegiu portes i finestres per tal que les espurnes dels petards no les malmetin. 3. L’aigua forma part de la festa, però tingueu cura a l’horari de llançar-ne i fixeu-vos en qui passa per sota, per tal

de no mullar ni diables, ni cuques, ni bèsties forasteres, ni músics. La pólvora, en contacte amb l’aigua, és imprevisible i perillosa. 4. Per participar als Empaitafocs cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, mocador de coll, barretina o barret, calçat flexible, lleuger i tancat. Recomanable: taps a les orelles. L’organització aconsella no participar en els Empaitafoc a tots els que no puguin complir aquestes mesures de seguretat. 5. Ni els infants més petits, ni els cotxes de nadons en cap cas han d’estar a primera línia de foc. 6. Tot el públic participant en tots els

esdeveniments lligats als Empaitafoc és responsable en primer i únic terme dels accidents que hi puguin succeir. 7. En tots els esdeveniments lligats a l’Empaitafoc de dissabte hi haurà els serveis d’una ambulància fixa a la confluència dels carrers Sant Joan i Sant Antoni, i dues ambulàncies mòbils que garantiran la cobertura de tot el recorregut.


72

P


73

nOTeS generALS

SOPAr de FI de FeSTA Les reserves de taules per al sopar a la fresca del dia 20 es podran fer fins al dia 20 d’agost (en cas que en quedin) a la botiga de la Festa Major, ubicada al Casal de la Gent Gran. Hi haurà 550 places. Per al sopar a la fresca us agrairíem que portéssiu la vaixella que utilitzeu habitualment a casa o que aneu a buscar la vaixella reutilitzable a la Deixalleria. Intenteu evitar els plats, gots i coberts d’un sol ús, ja que generen molts residus.

zOneS d’eSTACIOnAmenT de vehICLeS Durant els dies de la Festa, alguns carrers poden romandre tallats a la circulació de vehicles total o parcialment. Eviteu, doncs, la circulació dins del nucli urbà i utilitzeu les zones d’estacionament situades a la cruïlla del c/ Font del Cabrer amb el c/ Esports, el pàrquing de l’Illa Esportiva, així com les zones d’estacionament dels c/ Sant Lluc i Sant Mateu. Tingueu en compte que durant tot el mes d’agost les zones blaves d’estaci-

onament seran gratuïtes. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, recordeu que la seguretat vial és cosa de tots. ILLA de vIAnAnTS Es tancarà al trànsit de vehicles a partir de divendres 17 d’agost, des de les 18.00 hores, i fins dimarts 21 d’agost. Així mateix, es restringirà al trànsit qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de la Festa. Seguiu en tot moment les indicacions de la Policia Local i utilitzeu els recorreguts alternatius als carrers que romandran tancats.

NOtEs


74

P

MOTO AUTO JUNI, S.L. MECÀNICA, PLANXA i PINTURA MULTIMARCA DE L’AUTOMÒBIL c/ Trepadella, 1 · 08755 CASTELLBISBAL Tel. 93 771 18 60 · autojuni@autojuni.com


75

nOTeS generALS

mObILITAT Durant tots els dies de la Festa Major els Transports Municipals de Castellbisbal mantindran els seus preus i horaris habituals. ATrACCIOnS InFAnTILS Estaran situades a la Plaça Folch i Torres ILLA eSPOrTIvA Les instal·lacions exteriors romandran obertes en el seu horari habitual, excepte el dilluns 20 d’agost, festiu, l’horari del qual serà de 9.00 a 20.00 hores. Les instal·lacions interiors romandran tancades en la seva totalitat del 6 al 19 d’agost com a conseqüència de la preceptiva aturada tècnica de manteniment.

PUnT de PrImerS AUXILIS Durant els dies de Festa Major, del 17 al 20 d’agost, s’habilitarà un punt d’assistència sanitària a l’antic Espai de La Plaça, sota la seu de l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch. Al servei, que estarà obert durant els moments de més activitat de la festa, s’atendran les primeres cures immediates. L’any passat, més d’una trentena de persones van ser ateses al punt d’assistència sanitària de la Festa Major. Enguany, gràcies a la col·laboració entre la Creu Roja, Protecció Civil i la Regidoria de Salut Pública, el servei es torna a posar en marxa.

ALTreS InFOrmACIOnS d’InTerèS El dilluns, 20 d’agost, és dia festiu a la població i, per tant, els COMERÇOS i tots els SERVEIS MUNICIPALS ESTARAN TANCATS. L’organització es reserva el dret de variar o modificar la programació per causes que ho justifiquin. En cas de pluja consulteu el web i Facebook.


76

JOIERIA RELLOTGERIA

JOANA

P

C/ Major, 11-13

08755 CASTELLBISBAL


77

P


78

P


PATrOCInAdOrS:

PrOveïdOrS COL·LAbOrAdOrS: So JC So i Llum, Victori Produccions, Pere Vila Audiovisuals, Era Produccions, Solfesa.

Amb LA COL·LAbOrACIÓ de:

FI


25 anys de Diables Disseny grĂ fic: Estudi LluĂ­s Torres

Programa de Festa Major 2012  
Programa de Festa Major 2012  

Hi trobareu les diferents activitats programades per la Festa Major que es celebrarà del 17 al 20 d'agost.

Advertisement