Page 1

INFORMATIU MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

Obra de l’artista: Celina

Plaça onze de setembre, s/n 08506, Calldetenes Tel. 93 886 31 05 Fax. 93 889 13 20 calldetenes@diba.cat www.calldetenes.cat


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

SALUTACIÓ ALCALDE

Benvolguts / des, En primer lloc us volem agrair que deixeu entrar a casa vostra una nova edició de l’Informatiu Municipal de l’Ajuntament. Com podeu comprovar amb un format diferent de com l’havíeu rebut fins ara. Aquest canvi pretén poder continuar explicant-vos les notícies del nostre poble amb un cost més reduït. En el moment que rebeu aquest butlletí s’haurà exposat públicament l’auditoria externa de comptes portada a terme per l’empresa Iber-Audit, contractada i subvencionada directament per la Diputació de Barcelona. Els resultats que se’n desprenen no són gens bons. Com ja era ben sabut per a tothom, tenim dificultats importants en la solvència o capacitat per poder pagar especialment a curt termini. Hem arribat a aquest extrem com a conseqüència de fer moltes inversions sense saber com les podríem finançar. Ara ens cal tocar de peus a terra i fer les coses amb seny, sense allargar més el braç que la màniga i d’acord amb les possibilitats reals del poble que som. Cal dir sempre la veritat de tot encara que no ens agradi. La situació és difícil. Des de l’Ajuntament ens caldrà ser molt curosos amb la despesa, no deixar de fer coses però si fer-les amb més austeritat, per tal de poder mantenir els serveis que tenim. I sobretot comptar amb el suport de tothom. Malgrat ens trobem en una situació difícil, si remem tots junts en una mateixa direcció, ens en sortirem. Com a poble valent que som, i ho hem demostrat en altres ocasions, ara ho tornarem a fer. Ànims i endavant. Abans d’acabar, i d’acord als dies que ens trobem, m’agradaria desitjar-vos a tots i a totes unes molt bones festes de Nadal en companyia de les vostres famílies i amics, i especialment un millor any 2012. Rebeu una forta encaixada.

IM# P2

Marc Verdaguer Montanyà Alcalde de Calldetenes


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

EQUIP DE GOVERN

Marc Verdaguer Montanyà. Alcalde i regidor de medi ambient, comerç i consum, agricultura, serveis socials, règim interior i governació. Josep Maria Brachs Roviró. Primer tinent d’alcalde i regidor de serveis, esports i indústria. Eva Freixa i Ors. Segona tinent d’alcalde i regidora de joventut, cultura i premis literaris Benet Illa Puig. Tercer tinent d’alcalde i regidor d’hisenda, administració i comunicació. Miquell Erra Gallach. Regidor de sanitat, ensenyament i patrimoni cultural Abel Blancafort Bancells. Regidor d’urbanisme, obres municipals i brigada EL PLE DE L’AJUNTAMENT DECIDEIX Retribucions dels membres de l’equip de govern. Regidors i Alcalde Retribució bruta de 300 €/mes. A dia d’avui la retribució del membres de l’equip de govern ha estat de 0 € tal i com es va acordar que no es cobraria res fins a conèixer la situació econòmica de l’Ajuntament de Calldetenes a través de l’auditoria externa de comptes portada a terme per l’empresa Iber Audit. Periodicitat dels plens ordinaris Les sessions ordinàries es celebren cada primer dilluns de mes. Cas que coincideixi en festiu o en pont es desplacen al dilluns següent. Els plens ordinaris corresponents a octubre, novembre i desembre van ser retransmesos en directe a través del portal web de l’ajuntament de Calldetenes, dins una prova pilot que ha incorporat també l’enregistrament de les sessions i que pot consultar-se a www.calldetenes.cat/ a la secció Ajuntament/plens. Les retransmissions en directe van poder-se seguir també a través dels iphone4 i els ipad a l’enllaç www.timeover.tv/mobi.asp. Les entrades d’usuaris al web de l’ajuntament per a fer el seguiment de la retransmissió van ser segons l’Analytics: El dia 3 d’octubre i cinc dies posteriors: 99 visites úniques (IP únics). Temps a la pàgina 4 minuts. El dia 7 de novembre i cinc dies posteriors 67 visites úniques. Temps a la pàgina 4’5 minuts. L’equip de govern preveu tornar a repetir l’experiència en alguns plens determinats que puguin tenir rellevància (ple dels pressupostos, etc). NOUS HORARIS D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ A L’AJUNTAMENT Les oficines municipals de l’Ajuntament modifiquen l’horari d’atenció al públic, que es concreten a partir d’ara de la següent manera. Nous horaris d’atenció al ciutadà: De 9:00 h a 14:00 h SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ SETMANAL DEL WEB MUNICIPAL

IM# P3

El web municipal de l’Ajuntament de Calldetenes ofereix l’opció de rebre a través de correu electrònic les informacions publicades setmana per setmana. Si voleu rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda i Taulell d’Anuncis, podeu registrar-vos al web de l’ajuntament i ho rebreu a la vostra adreça de correu electrònic. Només cal omplir el formulari de subscripció a la secció Butlletí del web municipal www.calldetenes.cat


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

EVOLUCIÓ DE LES OBRES DE l’INSTITUT

S’està treballant en la construcció d’una Secció d’ Institut (SI de Calldetenes ), més conegut com “Institut de Calldetenes”. Les obres s’estan portant a terme amb la planificació de poder començar-hi les classes el curs 2012-2013, el proper mes de setembre de l’any que ve. A dia d’avui es porta executat un 30% de l’obra. S’ha acabat la primera fase de moviment de terres i voladures i s’està avançant en la fase satisfactòriament en la part d’estructura. S’està estudiant la possibilitat d’implantar-hi una caldera de biomassa per a calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) per a fomentar la utilització d’energies renovables més respectuoses amb el medi ambient. CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT DE CALLDETENES Degut als problemes de tresoreria que està atravessant la Generalitat de Catalunya el començament de les obres de la variant s’ha endarrerit. Preveiem inicialment que es podrien començar aquest mateix any ja que les obres es varen licitar i es varen adjudicar a l’empresa PASQUINA. No és habitual que unes obres pressupostades i adjudicades es retardin. La previsió que s’ha donat a l’Ajuntament és que començaran l’any que ve 2012, sense concretar el mes. Des de l’Ajuntament hem demanat una reunió al Secretari de Territori i Mobilitat, Sr. Damià Calvet, per agilitzar el màxim possible l’inici de les obres i conèixer de primera mà quan aquestes poden començar. ESTAT DE L’AUDITORIA EXTERNA DE COMPTES

IM# P4

En el moment que rebeu aquest butlletí s’haurà exposat públicament l’auditoria externa de comptes portada a terme per l’empresa Iber-Audit, contractada i subvencionada directament per la Diputació de Barcelona. És una empresa amb experiència en auditories en l’administració pública. La part pràctica de l’auditoria, amb els auditors a l’Ajuntament, agafant les dades comptables que necessitaven, es va fer durant els mesos d’octubre – novembre. L’entrega de l’informe final ha de tenir lloc recentment, a mitjans de desembre.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

S’APROVEN LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2012 SENSE CAP VOT EN CONTRA

El passat dia 10 de novembre es varen votar en Ple extraordinari les ordenances fiscals municipals que regiran per l’exercici 2012. Aquest ple únicament va constar de dos punts: A.P.52.-Proposta de Revisió de Tarifes del Servei Municipal d´Aigua Potable. Punt que recollia un augment de tarifa d’aigua del 6% (no confondre amb els cànons i demés taxes que porta el rebut que no computen en aquest augment). Enllaçat amb aquest punt l’equip de govern va decidir, dins del punt 11 i 12 de les Ordenances – deixar-les sense efecte, es a dir, no cobrar més, el cànon de portada d’aigua d’Osona Sud. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels 4 regidors de CiU i els dos de PeM i el vot en contra dels 4 de ERC. A.P.53.- Proposta d’acord de Modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals (Aprovació Provisional ) per al 2012. Proposta aprovada amb els vots a favor de CiU i PeM (6) i la abstenció de ERC (4) Aquest punt conté pròpiament les taxes que, per no estendre’m detallaré les més importants i que afecten de una manera mes directe al ciutadà. O.F. nº1 IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI) En quants als urbans pugen un 4% i els de naturalesa rustica no es toquen. O.F. nº2 IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) No es toca. O.F. nº3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA(IVTM) S’apuja un 2’5%, tot i que cal detallar en aquest punt que s’han inclòs bonificacions del 20% per a vehicles amb reducció de consum (híbrids) i del 50% per a elèctrics. O.F. nº4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DE TRANSMISIÓ BENS DE NATURALESSA URBANA (IIVTNU) Aquest punt tracta la plusvàlua municipal en la transmissió de béns i consta de quatre trams:

IM# P5

a/ Per a increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys coeficient del 3,7. Aquest no es toca. b/ Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys coeficient del 3,5 (fins ara era del 3,05) c/ Per a increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys coeficient del 3,2 (fins ara era del 3,15)


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

d/ Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys coeficient del 3. Aquest no es toca O.F. nº9 TAXA D’ESCOMBRARIES Increment de un 5% lineal per tarifes i se’n incorporen algunes que no eren previstes. Cal indicar en aquest punt que s’està treballant per part del Consistori en una reducció important de la despesa en aquesta àrea, pel que hem agafat el compromís que l’any vinent, si es compleixen les previsions que tenim sobre la mateixa, rebaixar l’import de la taxa de manera significativa. O.F. nº10 TAXA ENTRADA VEHICLES A TRAVES DE VORERES. S’incrementa en un 5% lineal. La resta de Taxes estan a disposició de tots els ciutadans a les dependències municipals fins a la seva publicació definitiva. Com veieu, tot i el deplorable estat de les finances municipals, l’increment ha estat moderat i fins i tot se’n ha derogat alguna. Els dos grups que formem l’equip de govern, CiU amb 4 regidors i PeM amb dos, som totalment conscients de la greu situació en la que tots ens trobem i ha estat per aquest motiu per el que s’ha decidit contenir la pressió fiscal municipal tot i les necessitats d’ingressos i que detallarem de manera molt més acurada i detallada en la propera exposició de la Auditoria externa que s’ha realitzat. Com és lògic no n’hi ha prou de recaptar, cal dir que les diferents àrees estan fent un anàlisi exhaustiu per tal de decidir per al proper exercici una reducció significativa en la despesa, que ja s’està treballant i que s’informarà puntualment de les mateixes. Segons el calendari previst, el informe d’Auditoria està previst que ens l’entreguin cap a finals de mes de novembre i possiblement buscarem unes dates a principis de desembre per a l’exposició que, per la importància de la mateixa, així com perquè tothom sàpiga on som, convidem i recomanem la assistència a tot el poble a la presentació dels resultats que amb tot, són de 2010, no oblidem que pràcticament ja tanquem 2011.

IM# P6

Benet Illa Puig Regidor d’Hisenda, Administració-RR.HH i Comunicació.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

MILLORES EN LA IL.LUMINACIÓ DELS CARRERS

Aquest darrer trimestre s’ha establert el subministrament elèctric a la urbanització del Sector El Pujol. Per la seva banda, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament ja han entregat l’obra. També s’ha procedit a reduir la intensitat lumínica als carrers del pol.lígon industrial de Calldetenes. La reducció és d’un 30%, fet que comportarà una notòria reducció de la despesa elèctrica. També està prevista la incorporació de tres rellotges astronòmics a l’enllumenat dels carrers de França, carrer Gran i barri nou, que s’han obtingut en concepte de “millores” de l’obra d’enllumenat amb tecnología Led del carrer Països Catalans. La instal.lació d’aquests rellotges significarà un estalvi del 10%. La col.locació en carrers del municipi de les llums de Nadal també es reduirà en concordancia amb la voluntat de reduir despesa. Serveis municipals Des de la regidoria de Serveis s’ha negociat amb èxit la retirada de l’aportació económica per les obres de la canonada de portada d’aigua d’Osona Sud. Quant al mercat setmanal dels diumenges, la gestió del cobrament d’aquest segon semestre ha estat de 29.000e, superant la de l’any 2010 que va ser de 28.000e. D’altra banda, s’ha renovat el conveni per tal que l’Oficina mòbil del consumidor segueixi visitant mensualment el nostre municipi. La regidoria de Serveis està estudiant una possible reducció de serveis, i en aquest sentit s’estan valorant alternatives al tancament de la Deixalleria municipal per tal de no deixar de prestar el servei. La voluntant és optimitzar i evitar una mala gestió d´aquest servei. En algun exercici la despesa anual de la Deixalleria municipal havia superat els 30.000 €/anuals. Actualment l’Ajuntament està negociant amb l’empresa de gestió de residus Ecoembes el retorn dels imports corresponents als anys 2011 i 2010. L’actual equip de govern ha desencallat aquesta situació, amb el suport del Consell Comarcal d’Osona i això pot reportar un retorn de prop de 33.000 e, però es veu difícil d’assolir la xifra de 50.000 e que pertocaria a un seguiment correcte dels cobraments d’aquests tres darrers anys.

IM# P7

Quant al servei de Neteja des de l’Ajuntament es vol demanar comprensió als veins que suporten les obres d’El Torrental i del nou edifici de l’Institut. Cal destacar l’esforç i la paciencia dels veïns d’aquest sector del municipi, que ja porten més de quatre anys en obres. En aquest sentit, des de la regidoria es recolliran propostes per a millorar el servei de Neteja. Cal també informar que s’han dut actuacions de millora en la xarxa de clavegueram dels carrers Barcelona, Girona, Pau Casals i recentment al carrer de França. L’empresa que fa la recollida de les escombreries farà festa el 24 i el 31 de desembre, i el 5 de gener. Per tant, aquests tres dies no hi haurà recollida porta a porta.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

JULIOL DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

ERC-AM

Experiència i Compromís A gairebé sis mesos des de les eleccions municipals; el grup d’ERC–AM va obtenir, gràcies a vosaltres, el millor resultat dels quatre grups presentats. Volem agrair molt sincerament la vostra confiança dipositada en el grup d’ERC-AM. Els vots obtinguts, ens posicionen com la primera força.

CIU

IM# P8

Diversitat d’opinió i pluralitat d’idees Benvinguts a la secció d’opinió dels diferents grups municipals. El funcionament és el següent: cada força política té el mateix espai per a desenvolupar el tema que consideri més convenient. Això sí, l’escrit ha de ser fet sempre des del respecte i tolerància cap a tothom. És un espai que pot servir de El pacte entre CIU i Poble en Marxa ens situa a crítica, de denúncia, de felicitació, de prol’oposició de l’Ajuntament del nostre poble. Tre- posta, etc. d’acord al què pensi cada grup. ballarem per respondre a la confiança de tots els veïns i veïnes del poble apostant per una política L’ordre d’intervenció de cada grup segueix constructiva que eviti que caiguin els projectes estrictament el dels resultats electorals del encarrilats en l’anterior legislatura i d’altres que passat 22 de maig, és a dir, ERC ocupa el encara s’han de començar, hem de vetllar per tal primer lloc, CiU el segon, PeM-CUP el terque tots vagin seguint el seu curs amb el màxim cer i SI el quart. En aquest espai és intede rigor i procurar que no quedin encallats. ressant veure com cada partit defensa les seves idees, crida a la participació, etc. i si Davant els temps difícils que ens envolten hem hi ha coincidència en els diferents temes de procurar que no ens minvin i encara menys plantejats per a cada partit. Ens sembla que desapareguin els serveis que s’han arribat a pot ser una secció interessant, un lloc on aconseguir. També hem de vetllar perquè es fa- apropar-nos a diferents maneres de veure cin aportacions noves i mantenir totes les petites les coses i posar en comú una sèrie d’idees millores que ens poden permetre un millor ben- per avançar units per Calldetenes. Esperem estar en el poble que tots estimem. que aquest apartat us pugui resultar útil i interessant. Serem al costat dels que governen si les seves polítiques són per construir, però també serem Des del grup de CiU donem la benvinguda a al darrera per evitar que el poble es pari i deixi de la participació del grup de Solidaritat Catatenir en compte les persones, Calldetenes sem- lana per la Independència aquí en aquesta pre ha estat un poble el servei de les persones. secció. Tot i no tenir representació a l’Ajuntament és una veu i opinió que cal tenir en Per recollir idees noves, aportacions, resoldre compte. Com hem explicat moltes vegades dubtes o fer suggeriments, estem a la vostra dis- “Calldetenes som tots” i estem convenposició; podeu contactar amb nosaltres a través çuts que som un poble democràticament del 678684041 o si ho preferiu per correu electrò- més ric si es valoren totes les opinions i nic amb calldetenesendavant@gmail.com punts de vista sobre les coses. Aquesta és la base del progrés i de la democràcia. I Per què Calldetenes és de tots i el construïm entre tots! Calldetenes, com a poble democràtic que som, l’hem de fer entre tots. Tothom hi és Calldetenes Endavant! convidat a dir la seva.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

JULIOL DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

PEM-CUP

SI

Des Poble en Marxa – CUP Calldetenes volem donar les gràcies a les 250 persones que han dipositat la seva confiança en el nostre projecte.

En primer lloc, donem les gràcies a l’actual govern municipal per permetre’ns accedir a aquest butlletí com un grup municipal més malgrat que per manca de quinze vots no assolíssim representació.

Els resultats de les eleccions han deixat un escenari totalment obert. Per primer cop en molts anys, no hi ha hagut cap candidatura que hagi obtingut majoria suficient per a poder dur a terme una tasca de govern en solitari. Això vol dir que s’haurà de parlar amb tothom alhora de tirar endavant qualsevol iniciativa. Des del primer dia després de les eleccions, han estat molts els contactes que varem tenir amb les diferents candidatures amb representació.

Dit això i assumint aquest fet, és innegable que els vots a SI de 73 calldetenecs s’han quedat sense veu ni vot a les sessions plenàries; aquests calldetenencs havien triat com a opció tot allò que vàrem comprometre i que segueix present a la nostra web municipal a www.calldetenes.net.

IM# P9

La renovació, la transparència, els comptes clars, mancomunar serveis i el síndic son i foren les nostres línies mestres per Calldetenes talment com la sobirania nacional de CataluDesprés d’escoltar les propostes, tant d’Es- nya, eix vertebrador de totes les accions de SI. querra com de Convergència i Unió – Independents per Calldetenes, per tal d’arribar a Entenem que la gran preocupació de les auun acord per a la investidura, varem decidir toritats municipals s’ha de centrar en la crisi en assemblea votar a favor del cap de llista que ja directament colpeja els calldetenencs; de Convergència i Unió – Independents per però aquesta no és un crisi normal sinó que Calldetenes, en Marc Verdaguer Montanyà. es tracta d’una crisi estructural. És a dir, s’ha demostrat que els fonaments econòmics reNo hi ha cap pacte de govern tancat. Les cents sobre el que estava construïda la nostra grans decisions han de ser preses a través societat eren producte de la insensatesa i la de debats entre els grups municipals i els cobdícia de molts governants i banquers que veïns. varen crear una situació de riquesa fictícia basada en l’especulació. L’acord assolit entre els dos grups municipals no és un pacte de govern tancat pels I ara hem de baixar trenta-sis esglaons per propers quatre anys. Es tracta d’un acord tornar a pujar-los lentament i amb precaud’investidura amb voluntat de facilitar la go- ció; molts poden prendre mal i és important vernabilitat del consistori a través de grans que una ma els ajudi. I aquesta ma ha de ser consensos. No hi ha disciplina de vot, i tot- l’Ajuntament amb polítiques extremadament hom té dret a votar en sentits diferents, en curoses amb els minsos recursos disponibles el cas de discrepàncies. També tenim la vo- per dur a terme una política consensuada de luntat, si es donen les condicions, d’intentar prioritzacions i una política estricta de transanar involucrant progressivament a regidors parència i control dels diners dels calldeted’Esquerra a les tasques de govern. nencs. Allò no urgent haurà d’esperar.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

NOVES ACTUACIONS PER A PROMOURE EL COMERÇ I ELS RECURSOS LOCALS

Representants dels diversos sectors econòmics de Calldetenes van prendre part el dia 13 d’octubre en una trobada per a posar en comú les singularitats del municipi de cara al procés de creació de marca de municipi. Els participants varen opinar sobre els elements que consideraven més importants dins els àmbits: restauració i producte local; comerç i teixit associatiu; patrimoni natural i entorn; cultura i arts escèniques; fires, festes i activitats; i equipaments i serveis. El procés continua amb la definició dels objectius divulgatius de la marca (tant de la imatge com de l’eslogan); i la posterior creació del disseny d’imatge. Aquest projecte ha estat subvencionat per l’Àrea de Comerç de la Diputació en el 90% del seu cost. D’altra banda comerciants i empresaris del municipi de Calldetenes han participat durant aquest any en tres tallers formatius Modernitza’t organitzats per l’Ajuntament i la Diputació. Les sessions han tractat temes com la reducció de la despesa en la gestió dels comerços (a càrrec de Jordi Genebriera), com presentar el producte de manera atractiva (Maria Callís) i l’aplicació de tècniques de coatch en l’ambit del comerç (Xavier Borràs). En l’organització dels tallers hi ha participat l’Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes, que també ha col·laborat en la posta en marxa de vuit serveis gratuits de diagnosi individual i sis serveis de “Mystery shopping”, tècnica amb la que l’empresa és avaluada mitjançant personal tècnic que actua d’incògnit com a clientela i observa com l’atenen, a més, d’analitzar l’oferta de producte. 15 empresaris de Calldetenes han participat també en un dels dos cursos sobre recursos i eines d’Internet que s’han dut a terme els mesos de novembre i desembre, subvencionats per la Diputació de Barcelona. El segon curs, també d’Internet, anava adreçat a la ciutadania i hi van prendre part 14 persones.

IM# P10

L’Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes sorteja 1.300 e aquest Nadal La segona campanya de Nadal de l’Associació de Comerciants i de Serveis de Calldetenes sortejarà tres premis de 430 € (en total 1.300 €) per gastar en productes dels establiments associats, actualment 43. El sorteig i el lliurament dels tres premis tindrà lloc la Nit de Reis. Per a participar-hi cal fer segellar les 8 caselles a 8 establiments diferents de l’Associació. En aquesta campanya de Nadal hi participa l´ajuntament de Calldetenes, que s’ha fet càrrec del cost de l’impressió de les butlletes. Vol ajudar així a fidelitzar els clients en els compres de Nadal en els comerços i les empreses de serveis de Calldetenes.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

MEDICAMENTS GENÈRICS

Sols a la comarca d’Osona, les 9 ABS de l’Institut Català de la Salut vàrem gastar al 2009 quasi 22 milions d’euros (uns 3.650 milions de pessetes). Una mesura eficaç i fàcil per a contenir aquesta despesa és la utilització de medicaments genèrics. Un medicament genèric és aquell medicament venut amb el nom del principi actiu que incorpora, de forma que és bioequivalent, és a dir idèntic en composició i forma farmacèutica que el medicament amb marca comercial. Els medicaments genèrics tenen idèntica eficàcia terapèutica i compleixen amb els mateixos registres sanitaris que els medicaments equivalents de marca comercial. Espanya és dels països de la Unió Europea que es prescriuen menys medicaments genèrics, sent el percentatge de la despesa total inferior al 10%, en front al 30-35% de la mitjana comunitària. Els medicaments genèrics són més barats bàsicament perquè no paguen cap patent, i les despeses d’embalatge, de promoció comercial i les taxes estatals, són menors. El Ministeri de Salut (AEMPS) i l’Agència Europea del Medicament (AEM) vetllen

Els medicaments genèrics es reconeixen perquè a l’envàs en comptes d’un nom comercial porten el nom de la substància de la que estan fets (el que rep el nom de principi actiu), seguit del nom del laboratori fabricant. A més, inclouen les sigles EFG que volen dir Especialitat Farmacèutica Genèrica. És responsabilitat de tots: usuaris, professionals sanitaris i administració sollicitar i promoure la utilització dels medicaments genèrics (EFG).

IM# P11

A l’any 2009, la despesa de farmàcia a l’Atenció Primària va representar a Catalunya un total de 1.404 milions d’euros (més de 233 mil milions de les antigues pessetes).

perquè tots els medicaments genèrics compleixin tota la normativa de seguretat europea igual que els medicaments de marca. A més, molts laboratoris que fabriquen marques comercials també fabriquen els propis medicaments genèrics. Fins i tot hi ha indústries que en la mateixa planta produeixen medicaments de marca i genèrics.

Anna Rodríguez Ferré, metge de família del CAP de Caldetenes

Des de fa anys la despesa sanitària es va incrementant de forma progressiva fins al punt que s’han fet del tot necessàries polítiques de contenció.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

BECA RIUDEPERES

Cada municipi té la seva identitat pròpia que ens fa semblants als municipis veïns però diferents alhora. Aquest fet és fruit ja des dels nostres orígens, la nostra manera de fer i de ser, de com hem anat creixent i de quina manera, com hem actuat davant de fets importants, treballant la terra, dedicant-nos als nostres oficis, desenvolupant la nostra indústria, del què tenim, dels nostres costums i de tot el que hem fet i estem fent, són les nostres peculiaritats que ens fan diferents i fan que adquirim una personalitat pròpia. Amb la finalitat de recuperar i conèixer els nostres orígens, el nostre passat, tot el nostre patrimoni, etc, en el ple municipal del 3 d’octubre, es van aprovar les que anomenem Beca Riudeperes en referència que el municipi de Calldetenes té els seus orígens a Sant Martí de Riudeperes. Aquesta beca està oberta a tothom i caldrà que es presenti un projecte per desenvolupar un tema concret. Les persones que tinguin el seu projecte escollit tindran un any per realitzar-lo, ens l’explicaran i al final quedarà de propietat del municipi. Finalment dir-vos que aquesta beca la volem dedicar a una persona que va treballar molt pel nostre patrimoni cultural, antropològic i arquitectònic, objectiu d’aquesta beca i, per aquest motiu, l’anomenem: Beca Riudeperes Memorial Josep Carol Moncau

RENOVACIÓ A L’ ESCOLA BRESSOL Fa més o menys un any es van convocar oposicions a l’Escola Bressol Municipal per a cobrir cinc places d’educadores. Un cop resoltes es van anul·lar i calia tornar-les a repetir.

IM# P12

Per tal que estiguessin resoltes abans de l’inici del nou curs escolar 2011-12, es van repetir les proves durant els mesos de juliol i agost i d’aquesta manera les noves educadores ja es poden incorporar el primer dia del nou curs escolar. Van aprovar justament cinc de les disset persones presentades, concretament: Sandra Fernández, Núria Navarro, Marta Planas, Vicky Soley i Alícia Vilaregut, que els hi donem la nostra benvinguda. Finalment, i per poder cobrir una plaça, hem pogut contractar dues educadors de l’escola a mitja jornada, en concreta a la Ma Glòria Comas i l’Elisabet Fàbrega La vessant negativa d’aquest concurs és la conseqüència de prescindir dels serveis d’educadores que van quedar desplaçades, Des d’aquest butlletí volem agrair públicament els serveis professionals al llarg d’aquests darrers anys de: Ma Carme del Rio, Mireia Molet, Dolors Pérez, Marta Raulet i Rosa Ma Serra. A totes elles els hi volem desitjar que ben aviat es puguin anar col·locant en altres llocs de treball.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

MILLORES EN LA CIRCULACIÓ EN ELS CARRERS PROPERS A LES ESCOLES El consell escolar de l’escola Sant Marc va veure amb bons ulls la creació d’una zona 20 o zona 30 o una zona de prioritat invertida on el vianant té prioritat envers el vehicle, entorn de les zones escolars i esportives i els seus accessos més habituals. En motiu del 50è aniversari de les escoles de Calldetenes estem buscant la col·laboració de persones que fossin alumnes de l’escola entre els anys 1950 i 1970 perquè ens pugueu explicar els vostres records i si és possible recuperar fotogràfies i material gràfic d’aquests anys. Preguem adreçar-se a l’Ajuntament i facilitar les vostres dades. Gràcies per la col·laboració.

SETMANA DE LA CIÈNCIA 2011-11-01 Pels voltants del 15 de novembre. Festivitat de sant Albert Magne, patró els científics i també dels amants de la ciència, es celebra la setmana de la ciència a diferents llocs del món. L’edició d’enguany s’ha celebrat del 18 al 27 de novembre i, a casa nostra, com ja és tradició hem dut a terme el següent programa de xerrades: —Dissabte 19 de novembre: BENEFICIS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA. Sr. Aleix Sala i Vila —Dimecres 23 de novembre: OPISTOBRANQUIS: LES PAPALLONES DEL MAR Sr. Guillem Mas —EL CRANC DE RIU AUTÒCTON: ESTAT I CAUSES DE REGRESSIÓ Sr. Gregori Conill —Dijous 24 de novembre VOLTORS A OSONA Membres del Grup d’Anellament de Calldetenes (GACO) —Divendres 25 de novembre. Presentació de la:BECA RIUDEPERES —METEOROLOGIA I L’HOME Sr. Francesc Mauri —Dissabte 26 de novembre EL CERVELL: ¿LA NOSTRA CAIXA NEGRA? Sra. Silvia Gines Padrós —QUIN TIPUS DE METGE VOLEM?. ELS VALORS DELS METGES Sr. Jordi Palés Argullós Amb la col.laboració de: GACO: Grup d’Anellament de Calldetenes, ECOTONS, GROC: Grup de Recerca d’Opistobranquis de Catalunya

CALENDARIS 2012 Volem encetar l’any vinent 2012 oferint-vos un nou format de calendari per les vostres llars. Us estem preparant un calendari de sobretaula amb un mes per pàgina amb fotografies relacionades amb un tema del nostre municipi i cada any estarà dedicat a un tema diferent. Aprofitant que aquest passat mes d’ agost es va celebrar la Festa del Batre, el tema escollit per l’any 2012 és el cicle del blat amb una col·lecció de 12 fotografies que ens acompanyaran al llarg de l’any en tots les feines de producció d’aquest cereal.

Tanmateix, continuem fent amb el Grup d’Anellament el calendari d’ocells de grandària pòster pensant amb espais més grans i públics com comerços, tallers, oficines, etc

IM# P13

En els posteriors anys escollirem un altre tema on, des d’aquí, us convidem a fer les vostres propostes i d’aquesta manera donem a conèixer el nostre patrimoni ja sigui actual o antic.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

L’AJUNTAMENT APROVA LA 2a. FASE DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Calldetenes ha aprovat inicialment el “projecte BASIC I EXECUTIU DEL PAVELLO MUNICIPAL POLIESPORTIU 2ª FASE” per un import de 4.485.422,00. Falten aproximadament 2.700.000 eurs per acabar l’execució de l’obra, i caldrà veure que es pot demanar . La pròrroga concedida per la Secretaria General de l’Esport per a finalitzar les obres és el 15-102012. El passat 17 de novembre va visitar el pavelló el diputat adjunt d’Esports Josep Salom qui va mostrar interés en trobar vies de col.laboració económica des de la Diputació de Barcelona. 57è Cros de Calldetenes La zona esportiva de Calldetenes va acollir el passat diumenge 6 de novembre la celebració del 57è Cros de Calldetenes, que enguany incloia també les proves corresponents a la III Lliga de Cros Escolar d’Osona. Tot i la pluja, 361 atletes provinents de clubs d’arreu del país van prendre part en les diverses curses que es van allargar tot el matí. Els guanyadors en les diferents categories varen ser: Aleví fem.: ELNA CORNELLAS ESCAYOLA 2’38” AVINENT MANRESA Aleví mas.: ISAAC PARADA FALCO 6’30” A.MOLLET Infantil fem.: GEENA STEPHENS CO 3’51” U.A.TERRASSA Infantil mas.: ANTONIO LOPEZ SEGURA 10’18” A.MOLLET Cadet fem.: JUDIT BELLIDO CORONADO 6’56” J.A.SABADELL Cadet mas.: ALEXIS RODRIGUEZ CORONADO 09:16” J.A.SABADELL Juvenil/Junior/Veterà fem.: ANNA HERRERO MORENO 12:42” J.A.SABADELL Juveni fem.: ANNA HERRERO MORENO 12’42” J.A.SABADELL Veterà fem.: NURIA LLORENTE ZURITA 13:16 C.A.PARETS – VETF B Juvenil/Junior/Veterà mas.: LLORENS ESTEVE 14:59 J.A.SABADELL Juvenil mas.: LLORENS ESTEVE 14:59 J.A.SABADELL Junior masculí: ARTUR BOSSY ANGUERA 15:20 A.MONTORNES Veterà mas.: VICENTE BLASCO LUZ 17:15 U.A.RUBÍ VETM A Pre-benjamí mas.: ZAKARIA ENNASRI FRONTADO 1:26

C.A.PARETS Pre-benjamí fem.: ANNA QUERO PRAT 1:58 C.A.VIC Benjamí mas.: SEVE MIRALLES VAZQUEZ 2:46 A.MOLLET Benjamí fem.: ÈLIA RIUS PEDRA 3:08 AVINENT MANRESA Sénior promesa fem.: LIDIA RODRIGUEZ SIERRA 18:33 ATLETISMO SANTUTXU Promesa sénior mas.: OMAR OUGHZIF 21:32 J.A.SABADELL Promesa mas. ABDELKABIRZAROUAL AADEL 23:46 A.D.A.S O BARCO Sénior mas.: OMAR OUGHZIF 21:32 J.A.SABADELL

IM# P14

Cros Escolar d’Osona Aleví fem.: NÚRIA SELVA TORRAS 2’42” C.A.VIC Aleví masculí: FERRIOL GALOBARDES NOGUÉ 6’36” C.A.VIC Infantil fem.: JANA AGUILAR BRUCH 3’55” C.A.VIC Infantil mas.: ARNAU PALLÀS PIQUÉ 10’38” C.A.VIC Cadet fem.: BERTA ESTRAGUES HIGUERUELO 7’04” A.A.TONA Cadet mas.: ROGER PALLÀS PIQUÉ 09:30 C.A.VIC Pre-benjamí mas.: ANIOL CLAVELL CLOTET 1:27 AEE ZER

ALT LLUÇANÈS Pre-benjamí fem.: ANNA QUERO PRAT 1:58 C.A.VIC Benjamí mas.: LLUC COMA MACIÀ 2:47 AEE ZER ALT LLUÇANÈS Benjamí femení: MAR CÓRDOBA MATÍAS 3:11 CEIP SEGIMON COMAS


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

EXCURSIÓ DE LA GENT GRAN DE CALLDETENES

El passat 30 d’octubre l’Ajuntament va organitzar l’excursió anual amb la gent gran del municipi, amb destí al Santuari de Nostra Senyora de Queralt, el mirador del Berguedà, i dinar a Prats de Lluçanès. La sortida va anar molt bé, tot i no poder disfrutar de les excel·lents vistes des del Santuari de Queralt degut a la boira. TALLER DE CUINA DE NADAL El taller, organitzat per Tallers Calldetenes els dies 15 i 19 de desembre ha tingut molt bona acollida i s’ha hagut de fer un altre grup per donar cabuda a totes les persones interessades. Tallers Calldetenes està preparant també diferents tallers formatius de temes diversos pel primer trimestre del 2012. JORNADES D’ORIENTACIÓ LABORAL PER A JOVES A CALLDETENES Els propers 24 de gener i 7 de febrer tindran lloc al Punt Jove de Calldetenes dues sessions d’orientació laboral destinades als joves del municipi. Les jornades tindran una durada d’una hora i mitja i volen servir per ajudar als joves a conèixer i aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina. També es preten informar i fer reflexionar als joves sobre els comportaments i les aptituds que han de tenir en el moment d’iniciar el procés de recerca de feina. Les sessions són obertes a nois i noies entre 16 i 35 anys i seran aconduïdes per una mediadora sociolaboral de l’Oficina Jove d’Osona, qui treballarà en grups reduïts per tal de trobar opcions de recerca de feina òptimes per a cada cas. AUDITORI TEATRE DE CALLDETENES

IM# P15

Les propostes del XIX Festival de Titelles Calltitellesdetenes han portat un nombrós públic enguany a seguir els 6 espectacles programats. “Desclassificats”, “Les dones sàbies”, “Somiatruites”, Esclat gospel singers, “Visca els nuvis”, “Mozart”, i “Els Murris salven el bosc” han completat la programació d’aquest segon semestre del 2011.


INFORMATIU

MUNICIPAL

PUBLICACIÓ GRATUÏTA

DESEMBRE 2011

Ajuntament de Calldetenes

IM# P16

NADAL A CALLDETENES

Informatiu Municipal desembre 2011  

Butlletí d'informació municipal de Calldetenes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you