Page 1

PUBLICACIÓ GRATUÏTA JULIOL-AGOST 2017 DL B-19542-2017

CALLDETENES

Ajuntament de Calldetenes Plaça Onze de setembre, s/n 08506 Calldetenes Tel. 93 886 31 05 calldetenes@diba.cat www.calldetenes.cat

INFORMATIU MUNICIPAL

MILLORES A LA PISCINA MUNICIPAL


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE Benvolguts veïns i veïnes de Calldetenes, Una vegada més, arribats en aquest període d’estiu, posem a les vostres mans un nou butlletí d’informació municipal per tal que conegueu de primera mà en què hem estat treballant i quins són els principals projectes que s’estan fent pel nostre poble. Aquest número, en concret, arriba pràcticament havent creuat l’equador de la legislatura 2015 – 2019. És doncs una bona oportunitat per a poder fer una valoració de mitja legislatura. Veure què s’ha pogut fer aquests 2 primers anys i el què s’espera acabar en els 2 últims. Espero que ho trobeu una informació útil i interessant i que naturalment per qualsevol dubte o pregunta ja sabeu on ens podeu trobar o com ho heu de fer per localitzar-nos. El 2015 – 2017 ha estat el període d’obertura de la variant, amb l’anàlisi dels primers resultats a nivell de circulació de vehicles i d’afectació que s’ha aconseguit amb aquesta infraestructura. També és el temps d’escoltar propostes dels veïns sobre com ha de quedar el c. Gran i l’avinguda Pau Casals en un futur. També ha estat el període d’execució de les obres de rehabilitació del claustre del monestir de Sant Tomàs, que han d’acabar pròximament. De remodelació de la piscina municipal. De modificació del sistema de recollida d’escombraries per tal de fer-lo més sostenible i adequat a la situació actual. De reducció de l’endeutament (aquest passat 2016 hem aconseguit reduir l’endeutament per primera vegada per sota el 110 %), com a més importants. Allà on no s’ha pogut avançar tot el què hauríem volgut aquests 2 anys ha estat en les obres del pavelló d’esports. A nivell financer ha estat difícil trobar els diners que faltaven per poder acabar les obres degut a que l’endeutament encara continua sent alt. Ara aquesta situació està desencallada pel què esperem que les obres puguin avançar de manera important en els propers mesos. El període 2017 – 2019 vindrà marcat per la posada en servei del pavelló d’esports. Amb el pavelló en funcionament es podran practicar nous esports a Calldetenes i dinamitzar encara més una zona esportiva de gran qualitat. També la participació ciutadana continuarà sent important en aquesta segona meitat de legislatura. Aquest final d’any s’inicia el nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que haurà de regir el creixement i ordenament urbanístic del poble en els propers anys. Per fer-lo, lògicament, el farem entre tots i escoltant l’opinió de tots els veïns i veïnes, que sou els més importants per a decidir el poble què i com ho volem. També haurem d’exposar els resultats del projecte del c. Gran i av. Pau Casals, encara que la rehabilitació no començarà fins que estigui lligat el seu finançament. Aquesta remodelació, que servirà per a convertir una carretera en un carrer més del poble, serà l’obra més important que es farà al poble després de l’acabament del pavelló. Esperem que aquestes pàgines que teniu a les mans us resultin interessants. Us desitjo que passeu un bon estiu i que pugueu carregar piles per a la tornada de vacances, per enfocar un setembre i una tardor trepidants, amb la nostra Festa Major al mes de setembre i amb una fita històrica de la democràcia el proper 1 d’octubre, que ens permetrà poder escollir com ha de ser el país que volem viure. Bon estiu!

Marc Verdaguer Montanyà Alcalde de Calldetenes

Rebuda de la Flama del Canigó Calldetenes, 23 de juny de 2017 L'alcalde de Calldetenes amb els portadors de la Catalunya Nord de la Flama del Canigó, que cada Sant Joan arriba a Calldetenes per encendre la foguera.

1 2


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

L’AJUNTAMENT TANCA L’EXERCICI 2016 PER SOTA DEL 110 % D’ENDEUTAMENT Al Ple ordinari del mes de maig, es va donar compte de la liquidació de l’exercici pressupostari 2016. Des de la regidoria d’Hisenda, es va destacar el tancament de l’any per sota del 110 % d’endeutament, essent del 108,53 %. Aquest valor significa que “teòricament, es deixa d’estar intervinguts, per primera vegada en 7 anys”, amb un romanent de tresoreria ajustat de 243.117,93 €. Des d’alcaldia es va aprofitar per destacar “l’esforç i el treball conjunt que s’ha realitzat des de totes les regidories per aconseguir complir l’objectiu de rebaixar la taxa d’endeutament per sota el 110 %, un treball que cal continuar dia a dia”. També es va posar èmfasi en els gairebé 2,5 milions d’euros pendents de cobrament per part de l’Ajuntament, derivats sobretot de les quotes pendents de la urbanització del Torrental: uns possibles ingressos que, si es desbloquegen, suposarien l’entrada de líquid a les arques municipals per poder retornar préstecs, per baixar encara més la càrrega financera, i poder realitzar noves inversions. Aquest Compte de General de 2016 ha de ser revisat per la Comissió Especial de Comptes, amb representants de tots els grups polítics, i aprovat per Ple. D’altra banda, en el Ple ordinari de juliol també es va aprovar per unanimitat el Compte de gestió 2016 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària, amb uns pendents de cobrament en període voluntari de 13.081,66 € (rebuts) i 29.331,46 € (liquidacions); i en període executiu de 115.454 € (rebuts) i 2.091.098 € (liquidacions).

AJUTS REBUTS A TRAVÉS DEL CATÀLEG SERVEIS Els ajuts concedits en el marc del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació Barcelona a l’Ajuntament, suposen un import total de 40.076,34 €. D’entre els 13 recursos concedits, per valor econòmic dels programes, en destaquen les accions de control de plagues urbanes i prevenció de legionel·losi; accions per enfortir el teixit comunitari i la cohesió del municipi (participació ciutadana i convivència); accions estratègiques per a la cohesió i consolidació del teixit comercial (comerç i fires); activitats esportives; promoció de la salut; accions de foment de l’emprenedoria, l’ocupabilitat i l’emancipació dels joves, entre d’altres. Aquests ajuts són en forma de recursos econòmics, tècnics o materials, i alguns d’ells es poden continuar sol·licitant.

SUBVENCIONS PER A ENTITATS 2017 Els pressupostos 2017 contemplen una única partida destinada a les subvencions amb un import d’uns 20.000 €. Aquest total es distribuirà entre les entitats o persones, que així ho hagin sol·licitat, en funció dels seus projectes. El termini per a presentar les sol·licituds a la Convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats 2017, s'ha tancat aquest divendres 21 de juliol. Ara caldrà valorar les peticions rebudes i atorgar els imports seguint els criteris establerts a les bases de la convocatòria. Un cop atorgades i comunicades les subvencions concedides a les entitats, caldrà que aquestes justifiquin els imports demanats abans de rebre l’import concedit.

LA MAIDO, L’ENRIQUE I EN JOAN S'HAN JUBILAT Des de l’Ajuntament de Calldetenes volem agrair a la Maido Aulet, a l’Enrique Escobar i a en Joan Pujol, tots els anys dedicats al poble i a l’Ajuntament. La Maido es va jubilar al mes de març, després d’onze anys dedicats a l’Escola Sant Marc de Calldetenes. L’Enrique es va incorporar al jutjat de pau de Calldetenes l’any 2009 i des de llavors ha estat al servei del municipi fins al passat mes de maig. I en Joan Pujol s’ha jubilat aquest mes de juliol després de gairebé onze anys treballant a l’Ajuntament, a la brigada municipal i a l’Escola Sant Marc. Molta sort a tots tres en la nova etapa!

MOLTES FELICITATS

3


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

NOVES MESURES PER A MILLORAR EL RECICLATGE A CALLDETENES Després de la campanya informativa i la reunió de presentació, el dilluns 12 de juny es va iniciar la implantació del nou calendari de recollida porta a porta al municipi. L’objectiu és millorar la tria de residus a Calldetenes per aconseguir reduir la fracció de resta i augmentar el reciclatge, sobretot de la fracció multiproducte. Pel què fa a l’orgànic, en destaca la bona qualitat de la fracció; tot i que els quilos recollits podrien ser més evitant tirar residu orgànic a la fracció resta. Aquests canvis són obligats per tal que no augmenti la taxa d’escombraries. La normativa europea i catalana marquen un cànon d’entrada de residus als abocadors que cada any serà més elevat i un cost de tractament previ. Això implica que, si no s’aconsegueixen reduir les tones de rebuig produïdes, l’augment d’aquest cost repercutirà a la ciutadania. D’altra banda, un millor reciclatge comporta un retorn de diners a l’Ajuntament i al municipi. No separar bé té un efecte directe sobre la taxa d’escombraries. De les 690 tones d’escombraries recollides el 2016 a Calldetenes, un 43 % és fracció resta, quan la bossa ideal només inclou un 16 % de rebuig. Així, tenim el repte d’arribar al 84 % de residus reciclables (orgànic, multiproducte i vidre), enfront a l’actual 57 %, tot reduint la fracció resta a partir de la bona tria dels residus. Els principals canvis incorporats al calendari són: • augmenta la recollida multi producte, que passa a fer-se 2 vegades a la setmana: el dilluns i el divendres. • es redueix la recollida de la fracció resta, que es fa igualment els dimecres, però quinzenalment. Recordeu que els bolquers i compreses es poden treure els dies que es recull l’orgànic (sempre en una bossa separada). A part dels canvis en la freqüència, el servei només recull els residus ben seleccionats i el dia que toca. Per exemple, si els operaris detecten envasos en una bossa de la fracció rebuig que es recull els dimecres, aquests no la recolliran ja que estan barrejats. Paral·lelament, també s’han tancat les àrees d’aportació i només s’hi podrà accedir amb clau. Les cases disseminades a les que no se’ls recullen les escombraries porta a porta, tenen la clau per accedir al punt d’aportació que els correspon, que passa a ser d’ús exclusiu per a aquests veïns. El punt d’aportació del polígon quedarà tancat des del 24 de juliol, i caldrà demanar la clau al Punt Jove en horari de 16 h a 19 h de dilluns a divendres. S’ha detectat que ens els municipis on s’ha implantat el porta recentment i les àrees d’aportació no són obertes, els resultats de la tria de residus són més bons.

4


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL VISITA DE L’ECOESTACIÓ: El diumenge 11 de juny al matí, l’Ecoestació va ser a la plaça Onze de Setembre

de Calldetenes per resoldre dubtes sobre els canvis en el calendari de la recollida de residus al municipi, i també per donar a conèixer de forma divertida i visual aspectes sobre la gestió dels residus municipals. Unes 120 persones, adults i infants, varen passar per l’Ecoestació per resoldres dubtes i jugar amb als jocs interactius i a la ruleta dels residus. L’equip mòbil digital, amb l’acompanyament d’un dinamitzador ambiental “en Bassuretto”, va permetre al públic participar a tallers i jocs amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva entre la població de forma lúdica. L’Ecoestació conté una pantalla de gran format on s’hi projecten vídeos explicatius de la composició dels residus, dels diversos tipus de recollida i del tractament que reben. També disposa de 3 pantalles tàctils individuals amb diversos jocs: un dedicat al multiproducte, un altre al vidre i el tercer a l’orgànica. Els jocs, adreçats a infants i adults, tenen la finalitat de formar, educar i divertir. També disposa d’un taller educatiu, format per una ruleta on es fan diverses preguntes relatives als residus als usuaris, que poden contestar mitjançant uns imants que et guien en les respostes possibles.

RECORDATORI: La runa i les restes de material d’obra no es retiren amb el servei de recollida de trastos, ja que són residus que necessiten un tractament especial.

L'ajuntament de Calldetenes compta amb un servei gratuït de recollida porta a porta de residus voluminosos adreçat a tots els ciutadans del municipi. A través d’aquest servei es recullen mobles i trastos vells, electrodomèstics, llits, somiers, matalassos... i qualsevol material especialment voluminós (prèvia concertació telefònica). Amb aquest servei no es recullen restes corresponents a reformes de la llar (runa, materials d’obres, parquets, sostres, restes de lavabos, cuines...) ni tampoc es poden dipositar als punts d’aportació de residus municipals. Les restes d’obres i rehabilitacions han de ser retirades per l’empresa que fa l’obra o el constructor, per al posterior tractament a les plantes especialitzades dels gestors de residus autoritzats. Així mateix, la contractació de saques de runa a empreses de construcció inclou en el preu la recollida i la gestió correcta dels residus.

MODIFICACIÓ DELS HORARIS DE LA LÍNIA DE VIC – CALLDETENES – FOLGUEROLES – SANT JULIÀ – VIC La modificació dels horaris d’aquesta línia només afecta a dues expedicions en l’hora d'arribada a l’Estació d’Autobusos de Vic, són els que arribaven a les 9.00 h i a les 14.45 h, i ara ho faran a les 9.12 h i a les 14.50 h, respectivament. L’hora de pas pels usuaris de Calldetenes cap a Vic és la mateixa. D’altra banda, sí que s’endarrereix 10 minuts l’hora de pas de l’autobús direcció a Folgueroles a primera hora de la tarda: enlloc de sortir de Vic a les 14.45 h, ara surt a les 14.55 h i, per tant, a Calldetenes també passa 10 minuts més tard (15.08 h). Festes locals 2018: • 21 de maig (segona Pasqua) • 24 de setembre (Festa Major)

Xifa oficial del padró 2.446 habitants a 1 de gener de 2017

5


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

ES TANCA LA PRIMEA FASE DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER LA REMODELACIÓ DEL C. GRAN I AV. PAU CASALS Durant els mesos d’abril i maig, es van portar a terme les diverses reunions de presentació pública de l’estudi de reurbanització als veïns i veïnes de Calldetenes. Finalment, es van celebrar 9 reunions sectorials amb els veïns i propietaris dels diversos carrers afectats, els comerciants i empresaris, els veïns del barri de les Quatre estacions, la resta de veïns i veïnes de Calldetenes, i els grups municipals. En aquestes reunions es va presentar la proposta de remodelació que planteja l’estudi des dels diferents punts de vista.

ACTES VANDÀLICS AL MUNICIPI L'Ajuntament ha tingut constància de diversos actes vandàlics al municipi durant les darreres setmanes. Entre d'altres, s'han detactat pintades al mobiliari urbà i l'antena del wifi de la plaça Onze de setembre va ser arrancada. D'altra banda, el 18 de juliol a la nit es va produir el robatori del pop de la piscina. Es tenen indicis de qui poden ser els autors d'alguns dels actes i en cas de poder confirmar la identitat dels autors, seran denunciats.

Paral·lelament, a través d’aquestes reunions i d’una bústia instal·lada a les oficines municipals, es van recollir les propostes i opinions de tothom qui volgués fer la seva aportació o comentari a la proposta de reurbanització. Durant tota la primera fase d’aquest procés participatiu, es van recollir un total 183 propostes. El següent pas, en el que s’està treballant, és la redacció d’un document amb el recull de propostes sorgides de les diferents aportacions veïnals i respondre-les. Al mateix temps conjuntament amb l´equip redactor de l´avantprojecte s´està elavorant un estudi de viabilitat tècnica i econòmica d’aquestes aportacions sorgides del procés participatiu, per incloure-les o no en l’avantprojecte de reurbanització del carrer Gran i l´Avinguda Pau Casals.

AMPLIACIÓ DE LES PISTES DE PETANCA DEL CASAL DE LA GENT GRAN Aquesta primavera es va portar a terme una ampliació de les pistes de petanca del pati del Casal de la Gent Gran. Concretament, es van construir dues pistes noves amb les mides reglamentàries per poder jugar a petanca i a bitlles catalanes. També es va aprofitar per fer el manteniment general de les instal·lacions esportives i adequar les dues pistes existents a les noves mides.

POSSIBLES IRREGULARTITATS A LES OBRES DE L'AUDITORI-TEATRE Al Ple del mes de maig, es va donar compte de l’informe rebut de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en relació a possibles irregularitats en la facturació de les obres i instal·lacions de l’Auditori Teatre Calldetenes. L’informe conclou tres tipus irregularitats: falta de constància de procediment de licitació i adjudicació conforme a la normativa en la contractació de determinades empreses; possible duplicació de conceptes facturats; i una possible adjudicació en baixa temerària de la contractació de les grades mòbils. Amb aquest informe, l’OAC també instava a l’Ajuntament a investigar aquests fets i a adoptar les mesures necessàries. Amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, des de l’Ajuntament es van investigar als fets amb l’aportació de nova documentació i citació dels professionals, per tal de presentar informe amb la relació de les actuacions portades a terme a l’OAC. A dia d’avui, encara no hi ha resposta de l’organisme. Des de l’OAC s’ha demanat la màxima confidencialitat per part de l’Ajuntament mentre es porta a terme la investigació i es proporciona la informació requerida. Els tres grups municipals van estar d’acord a que és necessari “actuar tots a la una i a anar fins al final de la investigació per descobrir la veritat”.

6


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA D’ESTIU A LA RENOVADA PISCINA MUNICIPAL Després d’uns mesos de reforma integral de la piscina municipal, el divendres 23 de juny es van obrir les portes de les renovades instal·lacions amb un cap de setmana d’entrada gratuïta per als veïns i veïnes de Calldetenes. Els primers a posar-se a l’aigua van ser els infants del casal d’estiu, les participants de la sessió d’aquagim del Centre de Serveis de Calldetenes i d’altres banyistes matiners. A les 6 de la tarda es va fer la inauguració oficial amb coca i cava per a tothom i, durant tot el cap de setmana, els veïns i veïnes van poder gaudir de la piscina amb entrada gratuïta. Amb la reforma general de les instal·lacions i de la totalitat del recinte que s’ha portat a terme, s’ha adequat l’espai a les normatives vigents i s’ha fet una millora general de renovació. Alguns dels treballs portats a terme han sigut una neteja general de tot l’espai (magatzems, vestidors, cuina, bar, zona exterior...); neteja, enrajolat i redistribució de l’equipament de la cuina i del bar; modificació de les instal·lacions, repicat i pintura nova; polit del terra i nou sòcol de la piscina; reparacions vàries; renovació de l’entrada i de l’exterior (pintura, desmuntatge del porxo i enderroc de la barbacoa i de la zona de pollastres), i la creació d’una zona nova de dutxes exteriors... D’altra banda, amb la finalització de la concessió de la piscina municipal la tardor passada, es va treure a concurs l’explotació del servei de bar-restaurant, que va quedar desert. Finalment, es va portar a terme un procés negociat i el nou concessionari del bar és Calafell Activa. A més a més de l’explotació del servei de bar-restaurant, de l’empresa en depèn la venda d’entrades individuals, el control d’accés i la neteja dels vestidors. Els treballadors contractats són veïns de Calldetenes. Pel què fa als serveis de socorrisme i de manteniment de les instal·lacions, s’han contractat directament a les empreses especialitzades Catwas.cat i Eix Ambiental, respectivament.

BREUS URBANISME: PAVELLÓ: Tal com us informàvem en l’anterior butlletí municipal, s’ha portat a terme el procés de licitació de les obres per acabar els tancaments i envolvent de tot l’edifici del pavelló. En aquests moments, s’està pendent de l’adjudicació a la empresa que ha guanyat la licitació. PINTURA VIÀRIA: A través de l’empresa social TAC Osona, aquest juliol s’ha fet un repàs de senyalització viaria horitzontal a diversos carrers del poble: c. Girona, c. Jaume Balmes, c. Estudis, c. Joan Fuster, c. Sant Tomàs i c. Verge de la Mercè. S’han repassat els aparcaments, passos de vianants, indicacions de velocitat i direccions. Queda pendent alguna actuació a la pl. Onze de Setembre i en zones puntuals de la resta del nucli urbà.

AVANÇ POUM: Fa unes setmanes es va mantenir la primera reunió de treball amb la Diputació de Barcelona, des de la regidoria d’Urbanisme: En la qual és va informar de l´equip a qui s´ha adjudicat la redacció de l´avanç POUM. El proper pas és la reunió amb l’equip redactor per definir i concretar el pla de treball. El desenvolupament d’aquest projecte inclou per llei, un procés de participació ciutadana per recollir les inquietuds dels veïns i veïnes a l’hora de decidir com ha de ser la futura ordenació del municipi.

7


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

DOMÈNEC LLADÓ GUANYA PER SEGON ANY CONSECUTIU LA COPA OSONA DE TRIAL A CALLDETENES Després d’haver passat per Taradell, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i L’Esquirol, la Copa Osona de Trial va arribar al circuit de trial de Calldetenes per disputar-se la darrera prova de la competició esportiva el diumenge 18 de juny. Durant tot el matí, els gairebé dos-cents cinquanta participants de totes les categories, van demostrar les seves habilitats en les diferents zones habilitades del circuit. Els inscrits provenien d’arreu de Catalunya i de les comunitats de Madrid, País Basc, València, Aragó, Illes Balears, així com també d’Andorra. Aquest any, la competició va comptar amb una destacada participació d’esportistes internacionals provinents de Dinamarca, Regne Unit, Àustria, França, Bèlgica i Alemanya.

Finalment, Domènec Lladó es va proclamar guanyador per segon any consecutiu en la categoria d’elit masculí de la Copa Osona a la darrera prova de la competició celebrada a Calldetenes. Els altres esportistes que van pujar al primer esglaó del podi van ser: Alan Rovira (sub23), Martí Yélamos (cadet), Jordi Tulleuda (infantil), Martí Cros (aleví), Pau Ribera (principiant), Armand Moreno (benjamí), Axel Ménedez (pre benjamí), Josep Tort (open verd), Marc Serra (open blau) i Alex Sazatornil (open blanc).

S’APROVA EL CONVENI D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL CAMP DE FUTBOL El Ple ordinari del mes de juny va aprovar el Conveni regulador per l’atorgament de llicència d’ocupació temporal d’ús privatiu del camp de futbol a favor del CF Athlètic Riudeperes, per als entrenaments i partits durant la temporada de competició oficial. El conveni estableix els drets i deures de l’entitat, així com el preu bonificat per a la utilització dels camps de futbol i de les instal·lacions. En aquests moments, s'està treballant en les modificacions de la llicència per la propera temporada pels dos clubs que faran ús regular de les instal·lacions: el CF Athlètic Riudeperes i el FC Calldetenes.

8

JORNADES ESPORTIVES D’INTERCANVI DE L’ESCOLA SANT MARC En el marc del projecte interdisciplinar de l’Escola Sant Marc de Calldetenes, es va organitzar una trobada de Korfbal i una trobada d’orientació en les que van participar-hi les escoles dels municipis veïns. TROBADA DE KORFBAL: El dimecres 24 de maig va tenir lloc una trobada de Korfbal a la zona esportiva de Calldetenes. A la matinal esportiva van participar-hi 108 alumnes de 6è de primària de 5 escoles d'Osona. Organitzada des de l’escola Sant Marc de Calldetenes, hi van prendre part l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles, l’escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, l’escola Jacint Verdaguer de Santa Eugenia de Berga i l'escola Les Roques de Vilanova de Sau.

CURSA D'ORIENTACIÓ: D’altra banda, el dimecres 7 de juny es va celebrar una nova trobada amb les escoles dels municipis dels voltants: Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Tona i Calldetenes. En aquesta ocasió, gairebé 200 alumnes de cicle mitjà, van participar en una cursa d’orientació pels terrenys i turons del Torrent de Sant Marc, organitzada pels infants de cicle superior de l’Escola Sant Marc. La jornada havia de tenir lloc el 31 de maig però es va haver de posposar pel mal temps.


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

CALLDETENES S'INCORPORA AL PLA D'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

L’AJUNTAMENT HA DE READMETRE LES DUES TREBALLADORES DE L’EBM

L'Ajuntament de Calldetenes s’ha adherit al PAFES, amb l’objectiu de facilitar la promoció d'estils de vida saludables entre els veïns i veïnes. L’Equip d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut de Santa Eugènia de Berga va iniciar el Programa d’activitat física esport i salut (PAFES) al consultori de Calldetenes el passat 25 d’abril amb la primera caminada, que s'allarguen durant 13 setmanes. El programa ofereix recursos i itineraris saludables per a la promoció de l'activitat física a través de la seva web, on també podeu trobar-hi les quatre rutes saludables proposades a Calldetenes: www.pafes.cat

En primer lloc, cal esmentar que ja s'ha resolt el procediment judicial per a l’acomiadament objectiu de les dues treballadores fa un any. El dia del judici les treballadores i la representant legal d’UGT van retirar la petició de nul·litat derivada del que elles consideraven una represàlia a instàncies de la jutge, que no li veia i, per tant, també van retirar la petició de danys i perjudicis contra l’Ajuntament. En aquest punt, els representants legals de l’Ajuntament i de les dues treballadores, motivats de nou per la jutge, es van asseure a negociar i, s’acceptà la improcedència de l’acomiadament i s’acordà la readmissió de les dues treballadores.

Amb el PAFES, les àrees bàsiques de salut fan prescripció de vida activa, és a dir, fer almenys 30 minuts d’activitat física moderada 5 dies per setmana (adults) o 60 minuts cada dia (infants i adolescents). El PAFES ha suposat l’impuls del treball conjunt entre professionals de la salut, de l’esport i els ens municipals per a la promoció de l’activitat física.

CALLDETENES S’AFAGEIX AL PROJECTE CAPTOR PER AL MESURAMENT D’OZÓ Aquest mes de juny, s’ha instal·lat al municipi un sensor per mesurar i monitoritzar la contaminació per ozó troposfèric a través del projecte CAPTOR. Amb CAPTOR, la ciutadania i els científics col·laboren per monitoritzar l’ozó a Europa amb el desplegament d’una xarxa ciutadana de sensors de baix cost per poder mesurar la contaminació en àrees disperses i complementar les xarxes de mesura de qualitat de l’aire actuals, amb dades que són claus per a la millora del coneixement científic i ciutadà sobre el problema. Els voluntaris allotgen un dispositiu sensor a casa per mesurar el nivell d’ozó dels voltants. Aquest és el cas de Calldetenes, on recentment s’ha instal·lat un aparell de mesura de dades per col·laborar amb el projecte CAPTOR. Els sensors els proporciona i instal·len els membres del propi projecte i el ciutadà només ha de mantenir l’aparell i tenir-lo connectat a la xarxa per enviar les dades.

D’altra banda, i donat que l’acomiadament estava basat en motius econòmics i organitzatius, el fet que la readmissió de les dues treballadores pugui implicar l’acomiadament d’altres mestres o no, és un punt que s’ha de valorar amb tot l’equip del centre, tenint en compte els drets dels treballadors i l’estat econòmic del centre. Des de l’Ajuntament, es continua treballant amb l’objectiu de que l’escola bressol segueixi funcionant correctament per oferir el millor servei a les famílies i infants. Així mateix, volem fer constar que les declaracions per part d'UGT que manifestaven a la premsa local que les mestres de l'escola havien fet més hores aquest curs és falsa, ja que les mestres han fet les hores que els pertoquen, el mateix que passarà de cara al curs 2017-2018. Davant algunes peticions de dimissió de la regidora d’Educació, Mireia Vilà continuarà exercint les funcions del seu càrrec i compta amb el suport de les mestres, famílies i de l’equip de govern. La regidora vol agrair a les famílies i al cos de mestres, la feina feta durant aquest any i el suport rebut.

COMISSIÓ ESPECIAL DEL MERCAT La renovada Comissió Especial del Mercat ha començat a treballar en l'elaboració d'un nou Reglament del mercat per regular i millorar la convivència del mercat setmanal. Els tres grups municipals treballen en la redacció d'aquest document que, un cop definit, caldrà aprovar per Ple.

Com a conseqüència de la dependència de la radiació solar i la temperatura, la concentració d’ozó a la troposfera varia al llarg de l’any i és màxima a l'estiu, quan hi ha més radiació solar i la temperatura és més alta. Per això, sobretot en situació anticiclònica, es pot superar el llindar d’informació d’ozó. En aquestes situacions de qualitat de l’aire regular o pobra, es recomana, sobretot per part de la població més sensible, renunciar a fer esforços corporals intensos a l'aire lliure que no siguin usuals.

9


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

CAMPANYA PROMOCIONAL D'ESTIU ALS ESTABLIMENTS LOCALS

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DELS COMERÇOS I SERVEIS DE CALLDETENES

Amb l’objectiu de continuar fidelitzant els clients, l’Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes ha portat a terme una acció promocional per aquest estiu en el marc del projecte de dinamització comercial iniciat recentment per a promoure els establiments associats. Del 14 al 30 de juny, els 51 establiments associats van repartir més de 5.000 butlletes entre tothom qui comprés o tingués una despesa. Entre totes les butlletes rebudes, es van sortejar tres abonaments familiars per a tota la temporada de la piscina municipal, gentilesa de l’ajuntament de Calldetenes.

A principis del mes de maig, l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes van signar un conveni de col·laboració que ha permès la contractació d'una empresa de dinamització comercial per a promoure els establiments associats. Aquest acord s’allargarà durant tot el 2017 de la mà de l’empresa Cohesiona, encarregada de dur a terme aquest projecte de dinamització. Una subvenció concedida per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona permet cobrir més d'una tercera part del finançament del nou servei de dinamització de l'Associació. L'altra part, la cobreix l'Ajuntament i la resta la pròpia entitat.

El sorteig es va fer el dilluns 3 de juliol a les 7 del vespre a la piscina municipal i es va emetre en directe a través del facebook de l'associació. Els tres afortunats van ser Joan Pujol Freixas, Josep Bassas Callis i Sara Marcé Hermosilla.

NOVA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS Després d’un període de transició, l’Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes va presentar a finals d’abril la nova junta directiva. Els nous membres que estan al capdavant de l’entitat, un cop finalitzat el traspàs de càrrecs, són Ferran Forcada, president; Emili Alcázar, vicepresident; Dolors Comerma, tresorera, i Simeó Parareda, secretari.

REUNIÓ DE TREBALL AMB EL DIPUTAT DE COMERÇ Isaac Albert, diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, es va reunir el 28 de març amb l’alcalde de Calldetenes Marc Verdaguer. A l’entrevista, se li van presentar els últims projectes portats a terme des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament per tal de promocionar els establiments i el producte local, com la guia de comerços i serveis o les accions de la Setmana del Comerç. D’altra banda, també es van treballar les línies de suport tècnic i econòmic per desenvolupar estratègies de futur.

10

Algunes de les accions que es portaran a terme en el marc del projecte de dinamització comercial són la promoció de la guia comercial a través de les xarxes socials i del web de l’associació, l’organització de la segona gimcana familiar de la Fira de la Mercè, campanyes promocionals amb sortejos i descomptes, o la campanya de Nadal, entre d’altres. D’altra banda, també es vetllarà per la sol·licitud de subvencions a les diverses administracions públiques.

ÉXIT DE LES JORNADES BENVINGUTS A PAGÈS A CALLDETENES El Mas El Pujol i Ababol Restaurant van participar per primera vegada a les jornades Benvinguts a Pagès, impulsades per la Generalitat de Catalunya, durant el cap de setmana del 3 al 5 de juny. El Mas El Pujol va rebre 220 visitants durant els tres dies d’aquesta proposta turística per descobrir la pagesia catalana. El públic familiar que va viure de prop aquesta experiència, va poder gaudir d’una visita guiada per la granja i conèixer de primera mà el dia a dia del mas. Els visitants també van poder tastar la llet acabada de munyir i donar menjar als animals. Pel què fa a Ababol Restaurant, els comensals van poder degustar un menú protagonitzat per productes de proximitat i qualitat provinents de Calldetenes. La proposta, amb molt bona acceptació, incloïa carns, làctics, verdures, begudes, mel... de proveïdors locals elaborats als fogons d’aquest establiment. Durant les segones jornades de Benvinguts a Pagès, gairebé 800 cases de pagès, allotjaments, restaurants i activitats complementàries van permetre als participants organitzar caps de setmana a mida en qualsevol punt del país a través de visites gratuïtes per conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a Catalunya. Les jornades posen en valor la pagesia, el producte de la terra i el turisme d’interior.


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

CAVALLETS I PINZELLS OCUPARAN ELS CARRERS A LA 6ª FIRA DE LA MERCÈ La Fira de la Mercè, la fira del comerç i la bona teca, ja escalfa motors per ocupar els carrers i places de Calldetenes amb una muntanya de propostes durant el dissabte 30 de setembre. El recorregut d’aquesta sisena edició, s’omplirà de pintors i d’art al carrer amb el I Concurs de Pintura Ràpida de la fira, amb categoria infantil i d’adults. El concurs s’organitza en col·laboració amb una empresa especialitzada del sector artístic. Una altra de les novetats d’aquest any, és un taller de maquillatge fantàstic per a infants i joves, o una exhibició de country. L’espai gastronòmic i el mercat de pagès tornaran a desplegar-se a l’ombra dels arbres de la plaça Onze de Setembre, per oferir esmorzars, dinars i sopars amb els millors productes locals. El showcooking d’enguany serà una proposta de menú ràpid de la mà de Romà Prat, propietari del nou establiment “Läufer” que ha obert portes recentment al carrer Gran. En aquesta zona tampoc hi poden faltar el clàssic Concurs de melmelades ni la ballada de sardanes. Pel què fa a les propostes infantils, La Cuineta de la Fira es manté a la plaça Vella per dinamitzar l’espai artesanal, la mascota de la fira, en Peret, proposarà a la canalla diversos jocs d’ara i de sempre per fer baixar el dinar, i la segona edició de la Gimcana familiar ens farà recórrer els establiments a la recerca d’un “producte parany”. Per recórrer la fira i les botigues al carrer des d’un punt de vista diferent, tenim l’opció d’apuntar-nos al 5è Ral·li Fotogràfic, organitzat per l’Agrupació Fotogràfica de Calldetenes o de captar els detalls més amagats i participar al concurs d’instagram, patrocinat per Can Jubany. També tindrem l’oportunitat de badar una estona a la plaça Vella per veure treballar els àgils dits de les puntaires, o de passejar pel carrer Gran i gaudir de les exhibicions de dansa.

ES PRESENTA EL PROGRAMA REEMPRESA A LA CATALUNYA CENTRAL El 15 de juny es va fer l’acte de presentació a la Catalunya Central del programa REEMPRESA Mercat Sectorial del Comerç a Manresa. Reempresa és una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i Autoocupació amb la col·laboració del departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El punt d’atenció més proper que dóna servei per al municipi és Creacció, l’Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement de Vic. Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. Amb aquest procés, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors. Així, Reempresa funciona com a espai físic i virtual per tal de coordinar els serveis efectius de recolzament al cedent i al reemprenedor en processos de reempresa.

LA RUTA DELS MOLINS I SANT MARC, EN FORMAT D'AUTOGUIA L’itinerari autoguiat de natura de la ruta dels Molins i de Sant Marc, estarà disponible ben aviat a través del telèfon mòbil amb l’app NaturaLocal. Els continguts i tracks de la ruta, així com les informacions turístiques, també es podran consultar a la web www.naturalocal.net. El portal inclou propostes d’itineraris de natura autoguiats i excursions en família, per a fer a peu o en bicicleta, d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar el turisme actiu, sostenible, pròxim i de natura. Des de la regidoria de Turisme s’està treballant amb l’empresa Natura Local per acabar de definir els continguts de la proposta del recorregut: itinerari, fotografies, punts d’interès, serveis, informació cultural, audioguia...; i promoure així un nou àmbit del municipi de forma transversal.

11


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

ÚLTIMS PASSOS DE L’AJUNTAMENT CAP A L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL

EL WEB MUNICIPAL RENOVA UN ANY MÉS EL SEGELL INFOPARTICIPA

Aquest mes de juny va tenir lloc la darrera sessió de formació del personal de l’Ajuntament en matèria d’administració digital, de les noves eines de funcionament i del nou sistema de treball. L’ajuntament de Calldetenes està immers en un procés de transformació i adaptació cap a l’administració digital amb la implantació del model e-SET. Aquest model permet, entre d’altres avantatges, una comunicació 24 hores i 7 dies la setmana més àgil, senzilla i eficaç i orientada a les necessitats dels ciutadans, a través de l’aprofitament de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

L’Ajuntament de Calldetenes ha revalidat per quart any, i des de la primera edició, el Segell Infoparticipa a la qualitat i transparència del web municipal calldetenes.cat. Aquest distintiu l’atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El web municipal ha obtingut una puntuació del 82,69 %, fet que significa la renovació del Segell.

Dues de les eines que s’estan integrant per facilitar la comunicació amb l’Ajuntament les 24 hores i 7 dies la setmana, són l’e-TRAM i l’e-NOTUM. El primer mòdul permet a la ciutadania accedir a la informació sobre els tràmits locals i formalitzar les sol·licituds. Així, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment es pot, per exemple, presentar una instància genèrica. S’accedeix a l’e-TRAM a través del web municipal, a l’apartat de Tràmits. En el cas de l’e-NOTUM, és una eina que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent, en substitució del paper.

AJUNTAMENT FUE: L’ajuntament de Calldetenes ha estat reconegut amb el distintiu de la Finestreta Única Empresarial (FUE) per part de la Generalitat de Catalunya. La FUE és la xarxa interadministrativa de referència per a les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb les administracions catalanes, amb independència de quina sigui l’administració responsable del tràmit. L’objectiu de la implantació de la FUE és el d’impulsar mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques catalanes per a fomentar l’activitat econòmica a través de la simplificació i agilització dels procediments administratius.

El segell reconeix les bones pràctiques que es posen de manifest a les pàgines webs de les administracions públiques i es basa en els resultats d'avaluar els webs amb un total de 52 indicadors. El darrer informe s'ha elaborat amb dades recollides entre novembre de 2016 i març de 2017. Durant l’acte d’entrega del 19 d’abril es van fer atorgar a 93 ajuntaments catalans els diferents guardons: 10 Reconeixements, 6 Mencions i 77 Segells Infoparticipa.

NOVA WEB MUNICIPAL: Davant del grau d’obsolència del portal actual, un dels ajuts concedits a través del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona, és la renovació del web municipal a través del recurs material “Presència institucional a Internet”. Amb l’assessorament dels tècnics de la Diputació, s’implantarà un nou portal corporatiu per millorar l’eficiència en la prestació de serveis a la ciutadana i la transparència de l’ens. En aquests moments s’està treballant en els continguts i estructura de la nova web, i es preveu que es pugui activar abans d’acabar aquest any. El portal integrarà les eines de comunicació amb l’Ajuntament (Seu electrònica, perfil del contractant, e-Tauler, e-Tram, e-Notum...).

ENTRA EN SERVEI UNA NOVA WEBCAM METEOROLÒGICA DE CALLDETENES La nova càmera de Meteosona permet seguir els canvis meteorològics en directe des de la plaça Lluís Companys al Serrat. La webcam es va instal·lar i connectar a la xarxa de l’Agrupació Meteorològica d’Osona a mitjans del mes de maig i es poden veure les imatges a través del portal de Meteosona i de l’apartat “El Temps” del web municipal. La webcam permet seguir en directe la meteorologia de Calldetenes, gran part de la Plana de Vic i fins al Collsacabra i els Pirineus, ja que realitza i envia una fotografia cada 3 minuts.

12


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

FESTES DE FINAL DE CURS

PROJECTE ENXANETA

Alumnes i professors de la SI Les Margues van celebrar l’últim dia de curs el dimecres 21 de juny a l’Auditori Teatre de Calldetenes. Durant l’acte es van entregar diversos premis i diplomes, i es va acomiadar la promoció 2013-17 amb un seguit de parlaments i actuacions.

El projecte Enxaneta ha acabat la seva etapa a Calldetenes. Després de la prova de 2 anys al municipi, el projecte del Consell Comarcal ha atès 10 alumnes de l’escola Sant Marc i les seves famílies. L’alumnat ha estat mentorat per la Mariona Buj, que ha estat l’ànima del projecte al nostre poble, i a la qual volem donar les gràcies per la bona tasca que ha realitzat durant aquesta etapa.

Pel que fa a l’Escola Sant Marc, el diumenge 18 de juny va tenir lloc la festa de final de curs amb les famílies, organitzada per l’AMPA, amb un tast de la piscina, una bona arrossada i un espectacle d’animació. L’últim dia del curs a l’escola també es van acomiadar dels alumnes de 6è amb els diplomes corresponents, i van celebrar l’arribada de les vacances amb jocs d’aigua. Finalment, des de la regidoria d’Educació i la direcció del centre van agrair a en Joan Pujol els anys de servei al centre. Finalment, la festa de final de curs de l’escola bressol va ser el dissabte 1 de juliol a la tarda al pati del centre. L’AMPA va organitzar la festa, en la qual hi va haver jocs i activitats (pintura de dit per fer un mural a la paret, pintura de cara, hi havia un photocall i una piscina per pescar pilotes). També hi va haver berenar per tothom i es van entregar els obsequis per tots els nens i nenes, i es van donar orles i birrets als alumnes de P2. Les mestres amb els alumnes de P2 van organitzar una coreografia per la festa. Desitgem molt bona sort a l’alumnat de P2 en aquesta nova etapa.

JORNADA “SANT MARC MANETES” El dissabte 6 de maig es va fer la jornada “Sant Marc Manetes” de renovació del pati de l’escola. Impulsada per l’AMPA de l’escola, una bona colla de pares, mares, infants i mestres van estar treballant per crear jocs i espais nous i refer elements existents. Entre tots van construir, amb troncs i materials reciclats, una cuineta, taules, tamborets, una zona de sofàs, jocs... També es va aprofitar per repintar la tanca de l’hort i de la sorrera d’Infantil. Tampoc no podia faltar-hi un bon esmorzar de xocolata desfeta i coca per recuperar forces i continuar amb les tasques de renovació del pati de l’Escola Sant Marc.

EL NOU CURS 2017-18 Un cop tancades les inscripcions per al nou curs 2017-2018, la Secció d’Institut Les Margues de Calldetenes manté les mateixes línies que en el curs anterior, la qual cosa posa de manifest la bona tasca i l’esperit de continuïtat del centre. A l’Escola Sant Marc han entrat 26 infants a P3 i es mantenen les dues línies a cinquè i a sisè de primària. Pel que fa a l’Escola Bressol Municipal l’Esquitx, les dades d’inscrits al tancament de l’edició ens permeten dir que hi haurà 0 alumnes a l’etapa de lactants, 14 alumnes a P1 i 26 a P3.

NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA LLETRES PER TOTHOM El programa “Lletres per tothom” del Consell Comarcal d’Osona, és un curs per a persones adultes d’origen estranger que vulguin millorar la lectura i l’escriptura del català. El Servei d’Acollida i Integració porta a terme aquest curs amb l’Associació educativa i cultural Ordit a Calldetenes, que s’allargarà fins el 14 de desembre amb una durada de 120 hores (90 hores lectives i 30 hores d’activitats que es vincularan amb entitats del municipi).En aquests moments hi ha inscrites 16 persones procedents de Marroc, Senegal, Romania i Catalunya dels municipis de Calldetenes i de Sant Julià de Vilatorta.

13


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

HORARI D'ESTIU DEL PUNT JOVE (de 16 h a 19 h) • Agost: TANCAT

ELS PUNICORS I LES MONGETES DE LA IAIA PARTICIPEN AL RAID DELS AUSETANS Un any més, es va celebrar a Osona El Raid dels Ausetans, amb 390 joves provinents de 20 municipis de tota la comarca. Des de Calldetenes van participar al torneig d’aventura per a joves de 13 a 29 anys, dos equips: Els Punicors i Les mongetes de la iaia, en categoria de menors d’edat. Després de fer les primeres proves a Calldetenes, els dos equips van participar a la final local a Folgueroles, d’on en surt un equip per representar cada municipi.

ARA TAMBÉ SOM A INSTAGRAM! SEGUEIX-NOS!

@ joventcalldetenes Seguiu-nos al Facebook! • “Jovent de Calldetenes” • “Servei de joventut d’Osona centre”

ELS ALUMNES DE LA SI LES MARGUES PARTICIPEN A LES JORNADES CÀPSULA Més de 900 joves van participar a la tercera edició de Càpsula, unes jornades d'orientació acadèmica i professional organitzades pel Consell Comarcal d'Osona, les regidories de Joventut dels ajuntaments i altres ens de la comarca. Aquesta edició, celebrada a Vic els passats 26, 27 i 28 d'abril, va acollir alumnes de 4t d’ESO de 21 centres d’Educació Secundària Obligatòria de la comarca d'Osona, entre els que també hi havia els joves de la Secció d'Institut Les Marges de Calldetenes. La gran novetat d’aquesta edició de Càpsula va ser l’espectacle d’inauguració amb quatre monologuistes que, sense pèls a la llengua i de manera molt desenfada, acostaven al jovent la realitat de prendre decisions en una societat plena d’estereotips. Com en altres edicions, Càpsula va seguir amb una mostra de l’oferta formativa post obligatòria de la comarca: sessions explicatives sobre el batxillerat, els Programes de Formació i Inserció (PFI) i els cicles formatius de grau mitjà; sessions en un format més pràctic on els representants dels diferents cicles informessin a través de la demostració o l’experimentació; i sessions de contingut transversal al voltant del coneixement de les competències, de l’autoconeixement i del procés de presa de decisions.

14

Tot i que van guanyar els Punicors, per motius personals van cedir la seva plaça a la final a Les mongetes de la iaia. Finalment van ser aquests joves els que van competir per Calldetenes a la final comarcal celebrada a L’Esquirol el cap de setmana del 20 i 21 de maig. L'equip que va guanyar a nivell comarcal i que es va endur el premi d'un dia a Port Aventura va ser l'equip Burrus de Sant Julià de Vilatorta.

El Raid dels Ausetans és una iniciativa que va néixer a l’any 2006 com a projecte mancomunat entre diferents ajuntaments d’Osona. El Raid consisteix en un conjunt d’activitats per a joves que promouen diferents valors com la cohesió social, la integració, el respecte a les persones, el respecte al medi i als col·lectius que l’habiten. Aquests i molts d’altres valors es transmeten mitjançant un gran conjunt d’activitats: socials, esportives, d’aventura, culturals, d’oci… Totes elles es desenvolupen seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig, amb dues categories diferenciades: majors i menors.


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

SORTIDA JOVE AL PARC AQUÀTIC El passat dijous 13 de juliol, un grup de 125 joves d'entre 13 i 17 anys varen participar a la tercera sortida jove al parc aquàtic d’Aquabrava, mancomunada entre diferents municipis d'Osona i del Bisaura. En aquestes sortides, el/la jove es fa càrrec de l’entrada, i l’Ajuntament corresponent assumeix el cost del transport. D’aquesta manera, la sortida es fa més assequible per al jovent. Des de Calldetenes, hi varen assistir 25 nois i noies, incloent els joves participants al projecte de Voluntariat Ambiental, que van tenir la sortida gratuïta com a contraprestació a la seva involucració al poble. Aquestes propostes d’oci s’organitzen des del servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona amb el suport dels ajuntaments de Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Les Masies de Roda i del Bisaura. Les sortides es realitzen dos cops l’any: al novembre s’organitza una sortida a Port Aventura, i al mes de juliol, al parc aquàtic de Roses; i poden participar-hi els joves que formen part dels projectes de tècnics de joventut compartits d’Osona centre i d’Orís i Bisaura.

La valoració de la sortida és molt positiva, tan pels assistents com pels tècnics acompanyants i organitzadors. Vist l'èxit continu de les propostes, la propera sortida anual amb aquestes característiques es realitzarà al mes de novembre amb destí a Port Aventura. L’objectiu d’aquestes sortides és fomentar la coneixença i cohesió entre grups de joves de diferents municipis, i oferir alternatives al temps lliure.

ESTÀS BUSCANT FEINA?


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

EL VOLUNTARIAT AMBIENTAL 2017 CONNECTA I MILLORA ELS ESPAIS NATURALS RECUPERATS Durant aquest mes de juliol s’ha portat a terme una nova edició del Projecte de Voluntariat Ambiental de Calldetenes, arribant al cinquè any de la proposta estiuenca, amb la participació de 20 nois i noies. En aquesta ocasió s’ha treballat en la millora, manteniment i restauració de les zones naturals on s’havia actuat en les quatre edicions anteriors (Ruta dels Molins, Torrent de Sant Marc, Les Adoberies i la Bassa del Blanqueig). Un dels objectius del projecte d’enguany era “connectar” els espais existents a través del disseny, la construcció i la instal·lació d’un cartell informatiu per a cada zona, per a posar en relleu la finalitat i característiques de les intervencions, i donar significació al projecte.

ACTE DE CLOENDA: Finalment, el divendres 21 de juliol al vespre, es va celebrar l’acte de cloenda d’aquesta edició amb la presentació dels treballs realitzats als veïns i veïnes de Calldetenes. A les 7 del vespre, es va sortir des de la plaça Onze de Setembre i es van recórrer alguns dels espais on s'ha treballat, mentre els propis joves explicaven les tasques realitzades: davant l'escola, la bassa del Blanqueig, la pl. de la Roca, el parc de les Adoberies i el parc a davant la pl. Armand Quintana. Després de rebre el diploma i la carta de recomanació de mans de l’alcalde i del regidor de Joventut, es va tancar l’acte amb un piscolabis al parc de les Adoberies. També es va agrair a la brigada municipal i als tècnics, tot l'esforç invertit en el projecte i en especial a la Joana Barrot, en el seu últim dia.

A més a més, també s'ha treballat en altres zones del municipi amb la construcció de nou equipament o la restauració dels propis espais. A la plaça de la Roca, s'ha restaurat el mural, a davant de l'Escola Sant Marc s'ha construït un gran banc per als pares i mares, i s'ha restaurat l'àrea de jocs del parc de davant la plaça Armand Quintana, entre d'altres. Durant tres setmanes, els i les joves han portat a terme treballs de jardineria, fusteria, pintura, paleta... però també de disseny i redacció amb la realització dels cartells i l’actualització del blog on s’explica i s’il·lustra el dia a dia del voluntariat ambiental. En aquesta nova edició, s’han mantingut les activitats d’oci per motivar els joves i fomentar-ne la coneixença, amb la sortida a un parc aquàtic i l’abonament per a la piscina municipal. Durant el projecte, els participants tenen diversos referents – monitors, tècnics de Joventut, treballadors de la brigada...– que vetllen per la qualitat educativa del projecte, per l’adquisició de competències transversals, i per l’aprenentatge de competències tècniques relacionades amb la pintura, la jardineria, la construcció i la fusteria.

Paral•lelament als treballs i a les activitats d’oci, els nois i les noies fotografien i relaten el seu dia a dia al blog del camp de treball: http://voluntariatcalldetenes.blogspot.com

16


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES

7è TALLER DEL BATRE

El diumenge 25 de juny, va tenir lloc una nova cita de bitlles catalanes a Calldetenes. El campionat es va celebrar a l'aparcament de davant de la SI Les Margues i van participar-hi 145 jugadors en 29 equips d'arreu de Catalunya. La propera tirada serà l'1 d'octubre, per Festa Major.

El diumenge 23 de juliol, un mes abans del que és habitual, va celebrar-se la cita anual amb les feines tradicionals del camp: batre, ventar i molinar. La setena edició del Taller del Batre va iniciar-se de bon matí a l'era enllosada del Molí de la Calvaria, desfent el modoló obtingut del blat segat a cops de volant el passat juny a Taradell. Aquest blat va ser batut a pota amb animals de peu rodó, a càrrec dels Traginers de Prats de Lluçanès i el camp de treball dels Tonis de Taradell. Per tancar el matí, es va fer el paller acompanyat per la música i les danses de la collita a càrrec del grup Els Segadors de la Plana.

REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ Com ja és tradició, cada nit de Sant Joan arriba a Calldetenes, provinent de la Catalunya Nord, la Flama del Canigó per encendre la foguera. La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. La Flama va arribar en el tradicional quinqué, portada per dos representants de la Catalunya Nord i acompanyada pels voluntaris de Tradicat que any rere any van a recollir-la. Seguidament, i abans d'encendre la foguera, es va llegir el missatge de la Flama, elaborat enguany per l'històric defensor de la Flama, Toni Ayala. Es va rematar la vetllada amb coca i vi dolç per tots els presents a la llum de la foguera de Sant Joan.

Ja a la tarda, es va continuar amb les operacions de ventar, mesurar i ensacar el gra de blat. També es va posar en marxa el molí hidràulic per molinar el gra i fer la farina. Finalment, el forner Àngel Puigseslloses va elaborar el primer llevat de l’any, fet amb farina de sègol del camp experimental del mas el Colomer.

35 ANYS DE FESTES A DARRERE ELS HORTS Del 17 al 23 de juliol, van celebrar-se les festes del barri de Darrere els Horts amb activitats cada vespre: cursa de cargols, cursa de patinets i motos, salt de corda, cursa de cambrers, joc del mocador i de les cadires, la 6a Gran Quina Barri Show carregada de premis i actuacions, i la botifarrada popular amb concert d'havaneres. El diumenge al matí es va tancar la gresca amb xocolatada i festa de l'escuma.

FESTA D'ESTIU A data de tancar l'edició d'aquest butlletí, està previst celebrar una nova edició de la Festa de la Tapa i la Cervesa per donar la benvinguda a les vacances d'estiu. Per aquest divendres 28 de juliol s'ha organitzat una jornada a la plaça Onze de Setembre per sopar a la fresca a base de tapes i propostes per picar, tastar cerveses artesanes i gaudir del concert de rumba amb David Kanal.

17


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

PER SANT JORDI: LLIBRES Un any més, els treballs guardonats als Premis Literaris de Calldetenes s’han editat en format llibre i van sortir al carrer per Sant Jordi. Els guardons de teatre, poesia i novel·la dels Premis Literaris de Calldetenes, a més a més de la corresponent dotació econòmica, premien els autors amb la publicació dels llibres, a càrrec de l’editorial Cal Siller. L’obra guanyadora de teatre va ser el relat Els que criden de Gerard Vidal i Barrena. Amb només 21 anys, el jove escriptor barceloní es va endur aquest guardó amb la seva primera obra teatral. La peça dramàtica, de rerefons existencialista, consta de 5 escenes i tres personatges en un únic espai. El jurat de poesia, va atorgar el premi d’aquesta categoria al menorquí David Vidal pel treball pel llibre que porta per títol Paraula umbilical. De la mà d’aquest músic n’ha nascut un recull de poemes que avarca una diversa gamma de formes poètiques impregnades d’una vivaç musicalitat. Finalment en narrativa, la novel·la guanyadora va ser Xiuxiueig, del vigatà Lluís Vilarrasa. Amb aquest relat, l’autor retorna a l’apassionant món de les relacions entre pares i fills després d’haver experimentat amb diversos gèneres, molt d’ells guardonats en certàmens literaris d’arreu del país.

Paral·lelament a la publicació de les propostes literàries, la primera setmana de juny es va tancar el termini per a presentar treballs a la 38a edició dels Premis Literaris de Calldetenes. Els guanyadors es donaran a conèixer a la gal·la de lliurament del 16 de setembre de 2017, en plena Festa Major.

UN RECORD PER A PILAR CABOT La poetessa va morir a finals de maig a l’edat de 76 anys. Des de l’Ajuntament de Calldetenes volem agrair de nou a l’escriptora osonenca tots els anys dedicats als Premis Literaris de Calldetenes, com a membre del jurat del Premi Jacint Verdaguer de Poesia.

18

NOVA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE RECERCA PER A ESTUDIANTS DE LA SI LES MARGUES Els ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, convoquen la cinquena edició dels Premis de recerca per a estudiants de la SI Les Margues de Calldetenes, en una modalitat única sota el títol de ciència, cultura i coneixement. Les propostes dels alumnes de 4t ESO del centre de Calldetenes, es poden presentar fins al 21 de setembre de 2017 a la direcció del centre o a els oficines de l’ajuntament de Calldetenes. Trobareu les bases al web municipal. Els tres guanyadors es proclamaran al mes de novembre durant les activitats de la Setmana de la Ciència 2017 a Calldetenes. Cadascun dels treballs premiats serà exposat en una presentació davant el públic assistent a l’acta d’entrega de premis.


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

L’ESPARENYA TEATRE TANCA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA A L’AUDITORI Actors i actrius locals, adults i infantils, varen ser els encarregats de cloure la temporada oficial d’aquesta primavera de l’Auditori Teatre Calldetenes. L’Espardenya Teatre va protagonitzar la comèdia “Los blancos dientes del perro” el dissabte 20 de maig; i el grup infantil El Trencalosques ens va portar tres contes dels de sempre en la seva particular versió el diumenge 28 de maig. Foto: Toni Màrquez

El maig també va ser un mes musical amb el concert del grup Falsterbo “Cançons de folk per cantar junts”. El 7 de maig l’Auditori es va omplir de ritme amb cançons tant populars com Paf, el drac màgic, L'estranya joguina o Que s'han fet d'aquelles flors, entre moltes d’altres. A més a més, l’escenari municipal va acollir el diumenge 14 de maig la cloenda del IV Cicle de Músiques a Santa Llúcia amb el concert de música clàssica “Vesprada amb Schubert”, interpretat pel Grup ReBLa’T. Ja fora de la programació estable, el dissabte 22 de juliol, els joves actors de la companyia Gottic Teatre van presentar “Animals de companyia”, amb el taquillatge a benefici dels alumnes de l’Escola Estel. Paral·lelament, la regidoria de Cultura i el Consell Gestor de l’Auditori Teatre han estat treballant tots aquests mesos per preparar i coordinar la propera temporada de teatre, música i titelles. Les propostes es destaparan el diumenge 3 de setembre a les 6 de la tarda. L’encarregat de descobrir-nos els espectacles serà l’actor Fel Faixedas a través d’un show d’humor i música basat en “Bona nit benparits!”, una obra estrenada aquest juliol.

Xou d’humor i música amb

FEL FAIXEDAS

+ presentació de la nova temporada de tardor

Fotografia: Ernest Forts

Diumenge 3 de setembre a les 18 h Calldetenes Entrada única: 5 € Venda d’entrades anticipades al web del teatre i a les oficines de l’Ajuntament de Calldetenes (de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h). Venda d’entrades a taquilla una hora abans de l’espectacle.

www.teatrecalldetenes.cat


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

S’INICIA L’ESPAI ACTIVA’T CALLDETENES El 20 d’abril va tenir lloc la presentació del programa “ESPAI ACTIVA’T”, organitzat per l’Ajuntament de Calldetenes amb el recolzament tècnic dels professionals del Consell Comarcal d’Osona i del Consorci d’Osona de Serveis Socials, i el finançament de la Diputació de Barcelona i d’aquest Ajuntament. Espai Activa’t són centres de diferents pobles de la comarca d’Osona que s’uneixen per ampliar el ventall d’activitats adaptades als interessos i necessitats de les persones properes a l’edat de jubilació o ja jubilades actives i dinàmiques. L’objectiu del programa és promoure el dinamisme i mantenir l’autonomia i el benestar de les persones a través d’activitats d’oci i lleure: tallers lúdics i terapèutics, manualitats, tallers de voluntariat, intercanvis de casals, ús de mitjans audiovisuals, cuina... Des del mes de maig, a l’Espai Activa’t Calldetenes s’han fet diverses activitats: taller de bijuteria amb argila polimètrica, demostració i degustació de cuina d’estiu, xerrada sobre cura de Plantes i flors, taller per aprendre a fer centres amb flors, taller de jocs per a la memòria, per a grans i petits, i un taller de Biodansa. Les propostes es realitzen al Casal de la Gent Gran, principalment els dilluns a la tarda.

UN DIA PRIMAVERAL ACOMPANYA EL 52È HOMENATGE A LA VELLESA El diumenge 22 de maig es va celebrar de nou la festa dedicada a la gent gran de Calldetenes, amb la participació de gairebé un centenar d’homenatjats. La celebració va començar amb la tradicional missa cantada i la presentació d’ofrenes a l’església de la Mercè. Acompanyats per un bon sol, els avis i àvies van ser els protagonistes de la sessió de fotografies amb els seus acompanyants i famílies. Tot seguit, va tenir lloc l’actuació sorpresa a l’Auditori Teatre Calldetenes, aquest any un espectacle de màgia que va sorprendre i meravellar a tothom. Tot seguit, el grup es va traslladar a Santa Margarida per gaudir del dinar de germanor i del brindis final.

20

CENTRE SERVEIS DE CALLDETENES: SANT JOAN I EXCURSIÓ A SANT SADURNÍ D'ANOIA El 9 de juny va tenir lloc l’excursió del Centre de Serveis de Calldetenes. Aquest any el destí va ser Sant Sadurní d’Anoia, on van visitar el Museu del Cava i van dinar a la Fonda Neus. Amb les energies recuperades, van fer unes “ballaruques”, van ballar la conga i, abans de tornar cap a Calldetenes, varen cantar l’hora dels adéus.

Des del Centre de Serveis també van voler celebrar la festa Sant Joan. La revetlla particular va ser el dimecres 21 de juny a la tarda, amb un divertit concert a càrrec del grup Te Delegats i coca per tothom. I no podia faltar la participació del públic a l’hora d’ajudar a cantar les cançons més populars.


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

LA SALUT I LES RELACIONS SOCIALS Fa uns dies, vaig llegir en una publicació mèdica, no de les que parlen de malalties, si no d'hàbits de vida i de prevenció en salut, un interessant article sobre l'efecte Roseto. L'efecte Roseto o la importància per la salut que té cultivar les relacions humanes, es titulava. L'autor reflexionava sobre l'evidència de que tenir unes relacions humanes estables i generoses té un efecte protector per a la salut. Roseto és un petit poble de Pensilvània (USA), on es va detectar que el nombre de morts per infart cardíac era clarament més baix que a la resta de poblacions del voltant. Després d'analitzar l'epidemiologia d'aquest fenomen, sembla ser que el fet diferencial relacionat amb la baixa mortalitat cardiovascular, era un singular tipus de relacions socials que caracteritzava els habitants d'aquest poble. Roseto era una comunitat d'emigrants italians amb una particular cultura i tradició: gent afable que s'ajudava mútuament, sense distincions en el tracte segons el nivell econòmic, amb cases properes i famílies extenses. El fet de com influeixen les relacions socials en la salut, ha estat motiu d'atenció de molts altres articles: en algun1 es conclou que hi ha una evidència científica ferma que mostra que les relacions socials afecten a una gama de resultats de salut, incloent la salut mental, la salut física, els estils de vida i el risc de mortalitat. Altres estudis anteriors2, ja ens informaven que els adults que tenen pocs contactes socials (aïllament social) o estan descontents de les seves relacions socials i familiars (se senten sols), tenen més risc de patir mortalitat prematura. Els investigadors han identificat tres principals vies mitjançant les quals les relacions socials poden afectar la salut: el comportament en salut (la soledat s'associa a menor activitat física i consum de tabac), mecanisme psicològic (menor autoestima, menors habilitats per encarar problemes i resoldre'ls) i fisiològics (alteracions del sistema immunitari i augment de la pressió arterial). Tot això ens ha de fer pensar als professionals sanitaris, que moltes vegades, prevenir l'aparició de certes malalties i evitar la mort prematura, no passa sempre per receptar medicaments i fer analítiques i mamografies i colonoscòpies i altres proves. Ni tant sols en fer aprimar els pacients, animar a fer exercici, mirar la pressió arterial i aconsellar no fumar. Potser també caldria fomentar en la nostra població tenir més vida social, promoure activitats compartides, viatges, festes... Tenir més cura dels nostres veïns, i demanar ajut si ens sentim i trobem sols. La satisfacció personal, sentir-se amb serenitat interior, valorar el que es té, sentir-se estimat o apreciat, són sentiments personals que ens porten a ser feliços. En aquesta línia, des del consultori mèdic (que és de tots vosaltres) ja hem iniciat algun projecte com el de fer exercici tots junts i hem començat a sortir a caminar en grup. També, des de Serveis Socials, està en marxa un ambiciós projecte sobre la Prescripció Social, en el que entre altres coses, s'intentarà vincular els usuaris amb activitats que es realitzen dins la comunitat, per millorar la salut social. Potser així aconseguirem estar una mica més sans i feliços.

Lorena Segura Martín (metgessa resident) Anna María Rodíguez i Emma Gabarre (metgesses adjuntes) Magda Tarrés (infermera) Montse Periàñez (administrativa)

(1) Social Relationships and Health: A Flash point for Health Policy (2) Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality A Meta-Analytic Review.

21


BUTLLETÍ MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | JULIOL - AGOST 2017

PDeCat

PeM - CUP

Hem creuat l’equador: ja hem passat mitja legislatura

Valoracions a l'esquador de legislatura

L’alcalde s’hi referia en la seva salutació, ja hem passat mitja legislatura des de les darreres eleccions municipals i és bon moment per veure on estem. Per aquest motiu pensem que és oportú recordar una dada que hem conegut fa pocs dies. L’any 2016 ha estat el primer any en molts que l’Ajuntament ha pogut tancar l’exercici amb un endeutament per sota el 110 %. Pensem que és una bona notícia que s’ha d’explicar. Continuem tenint un endeutament alt que dificulta poder fer moltes coses però, si tenim present que venim del 180 %, llavors ja es veu diferent. Anem per bon camí. Continuem tenint en la urbanització de El Torrental el motiu principal d’aquest endeutament tan alt. La urbanització continua parada per culpa del judici i aquest fet fa que l’Ajuntament no pugui cobrar els diners de la urbanització que el poble ja ha avançat. Quan això es solucioni, l’endeutament municipal podrà reduir-se de manera molt important. Amb aquesta situació, el què l’Ajuntament ha pogut fer és anar acabant les obres que estaven a mitges abans d’obrir-ne de noves. Estem parlant de l’institut, la variant i ara l’última gran obra: el pavelló esportiu. Són obres destacades i necessàries per al nostre poble, que amb el temps s’aniran posant en valor i justificaran la seva necessitat i importància per a Calldetenes. Però al mateix temps que estem treballant el present, és important mirar endavant i preparar bé el futur. Demanar l’opinió a tots sobre com ha de ser el poble després de la variant i sobre com ha de ser el carrer Gran i l’avinguda Pau Casals, és començar-se a preparar per als propers anys. Aquest projecte serà la propera obra important que es farà a Calldetenes i convé fer-ho bé: amb la participació de tothom i no començant fins que disposem del finançament necessari per poder-la fer i hagi millorat la situació econòmica de l’Ajuntament. Aquesta és la nostra reflexió emmarcada en aquests mesos de mitja legislatura 2015 – 2019. El grup municipal del PDeCAT de Calldetenes us desitja un bon estiu!!

Partit Demòcrata Europeu Català de Calldetenes

L’assemblea arribem a l’equador de la legislatura en el context de pacte de govern amb PDCAT. Partíem d’un pacte anterior al qual vam voler donar continuïtat, per la bona tasca que havien portat a terme els dos regidors anteriors i perquè teníem clar que la majoria absoluta del PDeCAT no s’havia construït solament amb la tasca portada a terme pel partit, sinó que havia estat gràcies a l’esforç compartit – cosa que el batlle va entendre molt bé convidant-nos a formar-ne part. La lluita i el treball d’un partit petit però fort com el nostre no sempre és visible i no sempre arriba al poble. Això no vol dir que no treballem, al contrari: durant aquests dos anys el treball del partit ha estat constant. D’una banda, la tasca de l’assemblea durant la legislatura és dotar els regidors del criteri del grup pel que fa a aspectes de la gestió de les seves carteres i donar forma al criteri de poble. Pel que fa a la tasca dels regidors/es, en aquesta legislatura PEM-CUP té tres regidories delegades: Educació, Esports i Participació Ciutadana. Pel que fa a la gestió de cadascuna de les àrees, passats dos anys i malgrat els errors, encerts i aprenentatges, ens sentim satisfets de les tasques portades a terme: a l’espera del resultat final, tot el poble valora molt positivament les intervencions que s’han fet a l’àrea d’esports tant pel que fa a la remunicipalització de les piscines, que s’han renovat. També és positiva la gestió de la zona esportiva, que en entrar es trobava tancada i ara iniciarà temporada amb dos clubs locals. En l’àrea d’Educació, malgrat la sentència judicial que s’acaba de produir, a nivell de poble la valoració del curs escolar a l’escola bressol ha estat molt positiva, tant pel que fa a l’àmbit pedagògic, com pel que fa al docent i familiar. Destaquem els projectes en conjunt entre els diferents centres educatius del poble que s’han activat en el Consell Municipal d’Educació.També volem esmentar l’enfocament cap a les famílies en la tria dels recursos provinents de Diputació. Finalment, la regidoria de Participació Ciutadana ha portat a terme la seva primera gran acció amb els debats i consulta sobre el carrer Gran. Ens queda ara activar les bústies de participació al carrer i la Participació Ciutadana del POUM. Creiem que tot el poble ha de ser conscient que la coalició ha estat fent un gran treball les darreres legislatures: servir al poble entrant a un consistori endeutadíssim, amb dinàmiques de treball molt complexes i amb problemes molt greus en totes les àrees heretats d’una mala gestió anterior no és gens fàcil. Estem segures que, en uns anys, el poble podrà valorar l’esforç que estem fent dia a dia. Des de PEM-CUP seguim fent poble, no només en les nostres àrees, sinó contribuint a l’esperit crític i activament en totes les tasques que sorgeixen a l’Ajuntament. Seguim!

Poble en Marxa – CUP Calldetenes

22


JULIOL - AGOST 2017 | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | BUTLLETÍ MUNICIPAL

ERC - AM Particiació ciutadana a prova Quan ens vam presentar a les eleccions un dels temes que ens interessava era acostar realment la política al poble perquè creiem que la política municipal s’ha de fer no només per a la gent del poble sinó amb la gent del poble. Amb aquesta intenció hem estat col·laborant en la redacció del reglament de participació ciutadana, un reglament que està gairebé a punt però que no s’ha acabat de tancar. Esperem que l’equip de govern en promogui el tancament aviat.

www.seu-e.cat/web/calldetenes/ govern-obert-i-transparencia

COMUNICA'T AMB L'AJUNTAMENT “El govern respon”: el Consensus és una eina de participació ciutadana que permet, entre altres coses, adreçar cartes als regidors i mostrar-ne les respostes. http://consensus.calldetenes.cat

En la primera prova, el projecte del C.Gran/Av.Pau Casals/C.Blanqueig, hem passat a la pràctica sense tenir la teoria ben tancada i creiem que, com a mínim, es bo analitzar com ha anat.

"Alcalde on-line" i "Els regidors responen": una altra possibilitat per adreçar-vos als càrrecs electes de Calldetenes, de l'equip de govern i de l'oposició, és a través dels formularis de contacte a l'espai Seu electrònica de la web municipal.

En primer lloc volem agrair molt la participació del poble. En general tots anem enfeinats i costa arribar a tot arreu; venir a les reunions pot suposar un esforç que des d’ERC no ens cansarem d’agrair perquè el considerem imprescindible.

Torn del públic: al finalitzar cada Ple municipal s'obre el torn a les preguntes i comentaris del públic. Els Plens ordinaris es celebren el primer dilluns de cada mes a les 20.30 h i estan oberts a tothom.

Per part nostra vam demanar que quan es fes el procés de participació ciutadana el projecte no estigués tancat, que no fos la presentació del que es faria, sinó una base a partir de la qual tothom pugués dir-hi la seva i així s’ha fet. L’oportunitat s’ha tingut i això ho valorem molt en positiu. Ara bé, com a mínim hi ha dos punts que nosaltres els hauríem plantejat diferent: hem trobat a faltar una visió global i transparència en la part econòmica. Per què calia una visió global? Doncs perquè quan es proposa remodelar l’artèria principal de Calldetenes no s’afecta només tres carrers, sinó que té conseqüències per al conjunt del poble i cal analitzar-ho i explicar-ho de manera global: les circulacions de vehicles (durant i després de les obres) i la ubicació de les zones d’aparcament (què haurem de fer per arribar a casa o anar a comprar); les zones de càrrega/descàrrega; la possibilitat de fer un carril bici que enllaci la ruta dels molins amb Sant Llàtzer,... analitzar i explicar el conjunt podia haver ajudat als veïns a entendre l’afectació real del projecte, avantatges i inconvenients. I per què calia ser clars amb el tema econòmic? Doncs perquè un projecte com aquest val molts diners i entenem que, quan es planteja, s’ha de tenir previst qui el pagarà; si una part la pagarà l’ajuntament s’ha de saber si la pot assumir o si això generarà un endeutament excessiu. Acostar la política al poble també va d’això, de posar les cartes (totes) sobre la taula.

Grup Municipal d'ERC Calldetenes - AM

Registre presencial i telemàtic: per entrar instàncies a l'ajuntament podeu fer-ho en horari d'atenció al públic a les oficines (dilluns de 9 a 14.30 i de 15.30 a 17.30, i de dimarts a divendres de 9 a 14.30) o a través de l'apartat "Tràmits i gestions" a la Seu electrònica del web municipal. Horaris d'atenció de l'alcalde i regidors: si voleu reunir-vos directament amb l'alcalde o algun dels regidors per un tema concret, podeu trucar a les oficines per demanar cita (93 886 31 05). Web municipal www.calldetenes.cat: una altra forma per estar informats és a través del web municipal on trobareu notícies, agenda, taullell d'anuncis, informació genèrica,... Si voleu rebre cada setmana un extracte dels articles publicats, podeu omplir el formulari de subscripció a l'apartat Butlletí i ho rebreu a la vostra adreça de correu electrònic. També ens podeu fer arribar comentaris a través de la "Bústia de suggeriments". A facebook som @AjuntamentDeCalldetenes i a twitter @ajcalldetenes www.youtube.com/ajcalldetenes www. issuu.com/ajcalldetenes Per llegir online el butlletí municipal, el programa de festa major, la programació del teatre...

23


Butlleti Informatiu Calldetenes - Juliol 2017  

L'informatiu municipal de l'Ajuntament de Calldetenes. Juliol-Agost 2017.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you