__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Metalworking and Machinery Manufacturing Technology Magazine

MetalMakina Mart-Nisan 2020

Sayı:241 242 Fiyatı:15  ISSN1303-6378

Lineer Kızak Operasyonunu Destekleyen NSK K1-L Yağlama Ünite

Balluff’tan Drive-Cliq Arayüzüyle Manyetik Kodlayıcı Sistemi

Metal İşleme ve Makina İmalat Teknolojileri Dergisi

Seco Tools, Double Turbo Kare Dik Kenar Frezeleri ve Uçları Piyasaya Sürüyor

www.metalmakina.com

Laserhybrid Kaynağı, Ekstrüzyon Presi Profillerinde Öne Çıkıyor


ERKAN CNC


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

1


Metalworkingand Machinery ManufacturingTechnologyMagazine

MetalMakina

ȊhȊ5+,2Ȋ3,9

MESS, İş Sağlığı ve Güvenliğine Katkıda Bulunan Projeleri Ödüllendirdi 6

HPKON 2020, 18-21 Kasım’da İzmir’de Düzenlenecek 12

Makineleri Üreten Makinelerin Fuarı 18 Haziran’da İstanbul’da Başlıyor 16

Kobi’ler İçin Küresel Rekabetin Yolu Dijital Dönüşümden Geçiyor 34

Omron Üretimin Geleceğini Bugünden Yaratıyor 44

Lincoln Electric Türkiye, SAF-FRO Markalı Ürünleri Türkiye Pazarına Sunuyor 50

2

Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile BuluCtu 

Stratejik ?letiCimin Püf NoktalarM Masaya YatMrMldM 

DünyanMn 3. Büyük Otomotiv Endüstri FuarM Haziran

Lineer KMzak Operasyonunu Destekleyen NSK K1-L

AyMnda Türkiye’de 

Ya.lama Ünitesi 

Teknoloji GiriCimleri ?çin Özel Alanlar 

Laserhybrid Kayna.M, Ekstrüzyon Presi Profillerinde Öne

Tezmaksan ve AkMm Metal güçlerini birleCtirdi 

ÇMkMyor 

125 YMllMk TakMm TezgahM MarkasM HELLER Erkan Cnc ?le

Seco Tools, Double Turbo Kare Dik Kenar Frezeleri ve

Türkiye'de 

UçlarM Piyasaya Sürüyor

Universal Robots, Gerçek ZamanlM 5G Teknolojisinin

Balluff’tan Drive-Cliq Arayüzüyle Manyetik KodlayMcM Sistemi 

TanMtMmMnda Yer Alacak 

BaCarMlM Bir !irket BirleCme ve OrtaklMk ?çin AtMlacak 4 AdMm

Türkiye’den Dünyaya ?lk Tramvay ?hracatM 

Veri Merkezleri: Enerjiye Ba.MmlM Dünyada DüCman mM,

Teksan Ve Ford Otosan’dan Dev ?Cbirli.i 

KurtarMcM mM? 

Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

3


BÄ°ZDEN

Metal CLleme ve Makine CSektĂśrĂźnĂźn CletiLim PortalY olan MetalMakina Dergisinin yeni sayYsY ile yine beraberiz. DĂźnyanYn birçok Ăźlkesine yayYlan ve son olarak Ăźlkemizde de bir vakada gĂśrĂźlen corona virĂźsĂź ile ilgili geliLmeler baLta SaOlYk BakanlYOY olmak Ăźzere diOer BakanlYklar tarafYndan paylaLYlYyor. Corona virĂźsĂźyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de 14 gĂźn kuralY oldu. Peki nedir bu 14 gĂźn kuralY? 14 gĂźn kuralY kimler için geçerlidir? Corona virĂźsĂźnden korunmak için neler yapYlmalY? CLte gĂźndemde yer alan bu sorularYn cevaplarY‌ YURT DI'INDAN DĂ–NENLER CÇCN 14 GĂœN KURALI * Zorunlu olmadYkça yurt dYLYna çYkYlmamasY gerektiOine vurgu yapan Koca, “BakanlYOYmYzca bildirilen Corona virĂźsten korunma programYna lĂźtfen uyalYm. * Yurt dYLYndan dĂśnenler için 14 kuralY, dĂśnĂźLlerinde 14 gĂźn kendilerini Ăśzellikle izole etmelerini istiyoruz. BĂźyĂźk çoOunluOumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tĂźr. Elleri tam hijyen saOlayacak Lekilde yYkamaktan hangi durumda hangi saOlYk kuruluLuna baLvurulacaOY bellidir.

 Ä°lk YayÄąna BaĹ&#x;lama Tarihi Ĺžubat 1989 Kurucusu At›f Cengiz ‚mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz› ‚leri MĂźdĂźrĂź Selver Pelit Genel KoordinatĂśr Emel ďŹ enyĂźz EditĂśr BaĹ&#x;ak Pelit Reklam Grubu Can Çeçen Sosyal Medya Mehmet Can Pelit YayÄąna HazÄąrlayan AjansMik Ltd. ďŹ ti. Grafik Tasar›m Emin Petek Muhabir Ahmet Berkay Karakoç Bask› ďŹ an Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka₏›thane - ‚stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n TĂźrĂź Yerel-SĂźreli Yay›n

* Biz dĂźnyayY uyarYrken aynY zamanda hazYrlandYk. BakanlYOYmYz ve tĂźm birimleriyle devletimiz Corona virĂźse karLY hazYrlYklarYnY tamamladY. Bir veya birkaç vaka salgYn olarak gĂśrĂźlmemelidir. * Bu durum sadece virĂźsĂźn Ăźlkemiz sYnYrlarYna girdiOi anlamYna gelir. Bu yĂźksek bir ihtimaldi ve gerçekleLti. Czole edilmiL vakanYn Lu an tek anlamY budur. 'imdi yapmamYz gereken hayatYmYzY tedbirler doOrultusunda dĂźzene sokmaktYr. Ulusal bir mĂźcadele edeceOiz, risk somut tedbirler ise basittirâ€? Leklinde konuLtu. Bakan Koca, gĂśzlem altYndaki hastanYn toplumu tehdit etmediOini belirterek, “Corona virĂźsĂź alacaOYmYz tedbirlerden daha gßçlĂź deOildir. TopyekĂźn risk deOildir. Karantinaya alYnmYL bir hasta bir toplumu tehdit edemezâ€? dedi.  ""!  Ticaret BakanlYOY'ndan yapYlan açYklamaya gĂśre, Ăźlkemizde dĂźzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dĂśnemindeki tĂźm ulusal ve uluslararasY fuarlar, yeni tip #koronavirĂźs (#Kovid19) tedbirleri kapsamYnda 1 MayYs sonrasYna ertelenmiLtir. "" !  ! ""!!!" TĂźrkiye Cstatistik Kurumu (TĂœCK), 2020 ocak dĂśnemi sanayi Ăźretim endeksi verilerini açYkladY. Buna gĂśre; sanayinin alt sektĂśrleri (2015=100 referans yYllY) incelendiOinde, 2020 yYlY Ocak ayYnda madencilik ve taLocakçYlYOY sektĂśrĂź endeksi bir Ăśnceki yYlYn aynY ayYna gĂśre yĂźzde 8,5, imalat sanayi sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ăźretimi ve daOYtYmY sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 3,8 arttY. "" !  !"!!  !"" Sanayinin alt sektĂśrleri incelendiOinde, 2020 yYlY Ocak ayYnda madencilik ve taLocakçYlYOY sektĂśrĂź endeksi bir Ăśnceki aya gĂśre yĂźzde 2,1 ve imalat sanayi sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 0,3 azalYrken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ăźretimi ve daOYtYmY sektĂśrĂź endeksi yĂźzde 3,2 arttY. Gelecek sayYda buluLana kadar saOlYk, huzur ve sevinçle kalYn. Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

4

Mart - Nisan 2020

YĂśnetim Merkezi AjansMik Ltd. ďŹ ti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan› - ďŹ ili 34384 ‚stanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de ‚talya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

Mart-Nisan 2020 Say›:242 Fiyat›: 15 TL KDV Dahil ‚ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6378 Š BaskĹ Yeri:İstanbul 16 Mart 2020 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki gÜrßler yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir.Š MetalMakina Dergisindeki yaz› ve foto₏raflar izinsiz kullan›lamaz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

5


HABER

4,::Ȋͭ:H͏SÛ͏Û]L.…]LUSP͏PUL 2H[RÛKH)\S\UHU7YVQLSLYPkK…SSLUKPYKP

MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), 5. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmaları ile üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalarını ödüllendirdi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ‘sıfır iş kazası’ hedefine doğru ilerlerken iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kurum kültürü olarak yerleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Akkol, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde açılması planlanan, MESS’in teknoloji merkezi MEXT’i de İSG alanında ilerleme kaydetmek için efektif biçimde kullanacaklarına dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliğinin yaşam kültürü olarak yaygınlaşması amacıyla MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) tarafından hayata geçirilen MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmaları bu yıl beşinci kez düzenlendi. Yarışmaya, MESS üyesi işyerlerinden toplam 146 başvuru yapıldı. Düzenlenen

6

Mart - Nisan 2020

törende; Altın Eldiven bölümünün 4 kategori birincisi işyerine ve “Tavsiye Edilen Uygulamalar” olarak seçilen 8 projeye ödül verildi. Çalışanların önerisiyle hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği Altın Öneri bölümünde ise 15 uygulama ödül aldı. Törende toplam 27 ödül sahiplerini buldu. “MESS İSG Yarışmaları’na katılan projeler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinci yükseltiyor” MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, törendeki konuşmasında MESS’in faaliyetleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sıralarda geldiğine vurgu yaptı. Akkol, İSG’de ihtiyaç duyulan tüm iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilebilmesi için çalışanın ve işverenin birlikte sorumluluk alması, kolektif bir bilinçle aksiyon alması gerekir” diyerek İSG bilincinin iş hayatında sağlam bir yer edinebilmesi için paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

“MESS üyeleri son 20 yılda iş kazalarını %50 azalttı ancak hedefimiz oranı sıfıra indirmek” Konuşmasında MESS’in yıllık olarak yürüttüğü İSG araştırmalarından veriler de paylaşan Özgür Burak Akkol, sözlerine şöyle devam etti: “MESS üyelerinin 20 yıllık trendine bakacak olursak, kazaların görülme sıklığının son 20 yılda yüzde 50’ye yakın azalma gösterdiğini görüyoruz. Bu değişimi; konuya hassasiyet göstererek, uygulamalarda iyileştirmeler yaparak, kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin de ötesinde önlemler alarak hep birlikte sağladık. Düne göre daha iyi bir yere geldik. Ancak İSG konusunu sadece bir oran olarak göremeyiz. İşte bu nedenle bu trend çizgisinde bir kırılma yapmamız, yarının iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha büyük beklentilerle bakmamız gerekiyor. Çünkü sıfır kaza hedefimizden hala uzaktayız”.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

7


HABER

Özgür Burak Akkol, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete açılması planlanan MESS’in teknoloji merkezi MEXT’in çatısı altında, Türkiye’deki endüstriyel ve dijital dönüşüme öncülük edeceklerini dile getirdi. Akkol, “Dünya çapında en başarılı teknoloji ve çözüm sağlayıcılarla iş birliği içinde olacağımız bu verimli ekosistemi İSG’de dönüşüm yaratmak için de kullanacağız. Dijital fabrikamızda kurgulanan senaryolar arasında İSG’ye yönelik önemli uygulamalar bulunuyor. Ergonomi analizi yaparak çalışma sırasında etrafımızdaki riskleri fark etmemizi sağlayan, çalışanın giydiklerinin İSG açısından uygunluğunu otomasyonla algılayan, çalışana takılan sensörlerle çalışırken yapılan hareketleri tespit edip zarar verecek hatalı bir hareket varsa doğru hareketin nasıl olması gerektiğini gösteren çok farklı uygulamalarımız mevcut. Ayrıca video üzerinden riski analiz eden bir yapay zeka uygulamamız da bulunuyor. Tüm bu teknolojik habitatın içinde İSG konusuna yoğunlaşan eğitim programları da kurguluyoruz” dedi. İSG Ödülleri sahiplerini buldu Yarışmaların Altın Eldiven bölümünde, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan işyeri uygulamaları işyerindeki çalışan sayılarına göre 3 alt kategoride (1-499 çalışan, 500-1499 çalışan, 1500 ve üstü çalışan) değerlendirildi. Altın Eldiven’in “1500’den Fazla Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi”nde “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesiyle Türk Traktör birinci olurken; diğer kategorilerdeki birinciler Anadolu Isuzu ve Beyçelik Gestamp oldu. Bu yıl yarışmanın Altın Eldiven bölümüne endüstriyel otomasyon ve dijital teknolojilerin ön plana çıktığı projelerin değerlendirileceği “İSG 4.0 Kategorisi” de eklendi. Bu kategorinin

birincisi “Dijital Yeraltı Su Kaçağı Arama Sistemi” projesiyle Ford Otosan oldu. Arçelik-LG, Borusan Mannesmann, BSH Ev Aletleri, Chassis Brakes International, Erdemir Çelik Servis, Ford Otosan ve Hema Endüstri “Tavsiye Edilen Uygulama” ödülü alan şirketler arasında yer aldı. Altın Eldiven’de her kategorinin birincisi MESS Eğitim Vakfı’ndan 50 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti almaya hak kazandı. Kategorilerinde 2. ve 3. sırada yer alan toplam 8 proje ise “Tavsiye Edilen Uygulama” ödülü alarak MESS Eğitim Vakfı’ndan 20 bin TL değerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti kazandı. Altın Öneri bölümünde ise 15 üye iş yerinden çalışanların hayata geçen İSG önerileri Ipad ile ödüllendirildi. Dereceye Giren İşyerleri ve Projeleri: Altın Eldiven Kategori Birincileri • 1-499 Arası Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: Beyçelik Gestampt Şasi/ Reset Kazalarının Önlenmesi • 500-1499 Arası Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: Anadolu Isuzu / Ergonomi İyileştirme Projesi • 1500’den Fazla Çalışanın İstihdam Edildiği İşyeri Kategorisi: TürkTraktör / Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım • İSG 4.0 Kategorisi: Ford Otosan / Dijital Yeraltı Su Kaçağı Arama Sistemi

Yaşayarak Öğrenme • Erdemir Çelik Servis / ERSEM İSG Çatı Modeli • Ford Otosan / Gümbür Gümbür İSG Altın Eldiven İSG 4.0 Kategorisi Tavsiye Edilen Uygulamalar • BSH Ev Aletleri / Rampa Emniyet Uygulaması • Hema Endüstri / Yürüme Aparat Gelsin Altın Öneri Dereceye Girenler • • • • • • • • • • • • • •

Arçelik / Çayırova Fabrikası Arçelik-LG Borçelik Çelik Sanayii Borusan Mannesmann / Gemlik Fabrikası Bosch Sanayi ve Ticaret Coşkunöz Metal Form Erdemir Çelik Servis / Manisa Fabrikası Erdemir Çelik Servis / İskenderun Fabrikası Ford Otosan / Gölcük Fabrikası (2 proje) Oyak Renault Siemens Tofaş Türk Traktör Valeo Otomotiv

Altın Eldiven Tavsiye Edilen Uygulamalar • Arçelik-LG / Ergomatik • Borusan Mannesmann / B’Dost Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi • BSH Ev Aletleri / Rampa Emniyet Uygulaması • Chassis Brakes International / İSG

Özgur Burak Akkol 8

Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

9


10 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

11


HABER

/72652HZÛT»KH ȊaTPY»KL+…aLUSLULJLR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir ve İstanbul Şubeleri yürütücülüğünde 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde 9. kez düzenlenecek olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi için Düzenleme ve Yürütme Kurulları toplantılar düzenleyerek hazırlık çalışmalarına başladı. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de gerçekleştirilecek HPKON 2020’de sunulacak bildirilerin gönderim tarihleri belirlenerek afiş ve broşürlerle kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefi, hidrolik ve pnömatik sistemlerinin kullanım ve uygulama alanların-

12 Mart - Nisan 2020

daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve tartışılmasını sağlamak, hidrolik ve pnömatik sektörünü oluşturan firmalar, sektörel dernekler, akademisyenler, meslek odaları ve bu

alanda görev yapan mühendis ve teknik elemanların ortak platformu olmak, hidrolik ve pnömatik alanındaki eğitim, araştırma ve yasal mevzuat konularında yapılması gerekenleri belirlemek ve var olan gelişmeleri hidrolik ve pnömatik alanında çalışan mühendis ve teknik elemanlar ile paylaşmak olan IX. Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi için hazırlık çalışmaları başladı. Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi hazırlık çalışmaları, Düzenleme Kurulu’nun 5 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildiği

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

13


HABER

toplantı ile başladı. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener başkanlığında Şube temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kongre tarihi, yeri, genel çerçevesi ve yürütme kurulu üyeleri belirlendi. MMO’nun 10 farklı şubesinden Düzenleme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda kongrenin 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de yapılmasına karar verildi. HPKON 2020 için belirlenen yürütme kurulu üyeleri, ana çerçevesi çizilen etkinliğin düzenlenmesi amacıyla görevlendirildi. Yürütme Kurulu Çalışmalarına Başladı IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu, Ocak ve Şubat aylarında toplam iki toplantı gerçekleştirerek etkinlik hazırlıklarına başladı. Çalışmalar sonunda ilk çağrı broşürü ve afiş hazırlanarak kamuoyu ve ilgili kişi ve kurumlarla hem basılı doküman hem de dijital olarak paylaşıldı. Kongre programının içeriğine ilişkin çalışmasını sürdüren Yürütme Kurulu; panel, yuvarlak masa toplantısı, atölye çalışması, kurs ve konferanslara ilişkin konu başlıklarını belirleyerek görevlendirmelerde bulundu. Ayrıca kongrede sunulacak bildirilerin konuları yayımlanarak bildiri takvimi şu şekilde belirlendi:

10 Mart 2020

Bildiri özetlerinin gönderilmesi

20 Mart 2020

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi

29 Haziran 2020

Bildiri metinlerinin gönderilmesi

11 Eylül 2020

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun bildirilmesi

Kongre ile ilgili gelişmelere ve güncel bilgilere http://www.hpkon.net adresinden ulaşabilirsiniz. HPKON 2020 ile eş zamanlı düzenlenecek fuar, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Fuar hakkında (0212) 334 69 00 telefon ve hpkon2020@hf-turkey.com // www.hfturkey.com adreslerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

14 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

15


HABER

4HRPULSLYPlYL[LU4HRPULSLYPU-\HYÛ/HaPYHU»KHȊZ[HUI\S»KH)HͭSÛ`VY

+…U`H[PJHYL[PUL`€U]LYLUSLY>05 ,<9(:0(»KHI\S\ͭ\`VY

Türkiye’nin lider imalat sanayi fuarı WIN EURASIA, 18-21 Haziran 2020 arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen fuar, Türkiye sanayisinin 2020 stratejisinde yer alan öncelikli ülkelerle Türk üreticileri bir araya getirecek. Yeni yılın küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkileyecek gelişmelerle başladığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Özellikle Çin’de yaşanan virüs salgını, Avrasya bölgesindeki ticari işbirliklerinin önemini daha da arttırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek. Türk firmaların son teknoloji üretim potansiyelini ser-

16 Mart - Nisan 2020

gileyeceği alan da bu yıl yine WIN EURASIA olacak” dedi. Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip yerli sanayi ürünlerini uluslararası arenaya taşıma vizyonuyla düzenlenen WIN EURAISA, 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında 20 ülkeden 1.400 markayı Türk üreticilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni konseptini Makineleri Üreten Makineler olarak belirleyen WIN EURASIA, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getirecek. “Makineleri Üreten Makineler” sloganıyla en yeni teknolojilerin görücüye çıkacağı fuar Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA,

IES EURASIA ve CeMAT EURASIA katılımcı ve ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacak. Türkiye’de kamunun tam desteği ile yatırımlarına yön veren makine sanayinin uluslararası alanda bir üst lige çıktığını ifade eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, şunları söyledi; “Makine sanayii, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip, ayrıcalıklı bir faaliyet alanı. Bu alanda yerli üretim gücüne sahip olan ülkeler rekabette de önemli avantajlar elde ediyor, ekonomide öne geçiyor. Türkiye’de de makine sanayii, ülke ekonomisi dünya devleri arasına sokabilecek, teknolojik rekabette hak ettiği konuma taşıyacak stratejik bir sektördür. İlgili kamu kurumları ve özel sektör Türkiye’nin bu gücünün farkında ve sektörü geleceğe hazırla-

www.metalmakina.com


HABER

ma noktasında önemli başarılara imza atılıyor. Makineleri üreten makinelerin fuarı WIN EURASIA bu yıl da tüm imalat sanayiini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor.” Türkiye sanayisinde gelişime paralel olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını ve bu yeni ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek için WIN EURASIA’nın da yenilendiğini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi: “Avrasya bölgesinde ticari işbirliklerinin büyük önem kazandığı bu dönemde, Türkiye sanayisinin büyüme hızı WIN EURUASIA’nın da yenilenmesini kaçınılmaz kıldı. Bu yıl fuara 20 ülkeden 1.400 marka standlı katılım gerçekleştirecek. İhracatta artış hedeflenen ülkelerden temsilciler B2B görüşmeleriyle Türkiye’nin üreticileriyle bir araya gelecek. Devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde başta Başta Almanya, Cezayir, Rusya, B.A.E, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün, Yunanistan, Kosova, Sırbistan, Fas, Ukrayna olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden sektörün önemli firmalarının üst ve orta düzey temsilcileri ve satın alma heyetlerini fuarımız süresince ağırlıyor olacağız. 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında WIN EURASIA’da bu yıl teknolojiye her zamankinden çok daha fazla yer ayırdık. Türkiye’nin ileri teknolojisini tüm dünyaya tanıtmak ve yerli teknolojiye yönelik yatırımları teşvik etmek istiyoruz. WIN EURASIA 2020’nin sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle, Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer kazandıracak bir organizasyon olacağına inanıyoruz.” İlk yerli endüstriyel 5G teknolojisi 18-21 Haziran 2020 WIN EURASIA’da görücüye çıkıyor Otonom sistemlerden robot insan et-

www.metalmakina.com

Alexander Kuhnel kileşimine, anlık ısı haritası ve üretim takibinden karanlık fabrikalara, yapay zekâdan, derin öğrenmeye ve bulut sistemine kadar farklı teknolojik ürünler, canlı olarak Türkiye’de ilk kez WIN EURASIA 5G Arena’da gösterilecek. Akıllı üretim için 5G vizyonu doğrultusunda Türkiye sanayisinin ilk 5G uygulamaları 1. Salon Festival alanında görücüye çıkacak. Yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun yer alacağı bu özel alanda Türkiye’nin ilk endüstriyel 5G uygulamaları olan insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi canlı olarak test edilecek. Fuar kapsamında düzenlenecek Endüstri 4.0 Festival Alanı, 5G Arena, Karanlık Fabrika ve WIN 4.0 Uygulama Alanı, Dijital Fabrikalar Özel Alanı ve ENOSAD Forum Alanı katılımcı ve ziyaretçilere son teknoloji üretim kanalları hakkında bilgi verecek. WIN EURAISIA’da hayata geçirilen özel alanlarda birçok teknolojik yeniliğin ilk defa sahne alacağını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın şunları söyledi; “Endüstri 4.0 Festival Ala-

nı, dijital dönüşüm ile Endüstriyel 5G ana temasıyla 45 firmaya ev sahipliği yapacak. 1. salonda yer alan ENOSAD Forum alanı ise 100’den fazla davetli konuşmacıyı bir araya getirecek. “Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Konferans Programı”nda ise Türkiye sanayisinde dijital dönüşüm süreci ele alınacak. WIN Eurasia 2020’de katılımcı ve ziyaretçilere özel kurgulanan 5G Arena’da, gerçek zamanlı endüstriyel 5G teknolojisi Türkiye’de ilk defa sergilenecek.” Türkiye, Metal Working ve Yüzey İşleme Sektörlerinin Üretim Üssü Olacak Fuarın, İmalat sektörü ve ülke ekonomimiz açısından önemine değinen Ertaşkın, şunları söyledi; “WIN EURASIA Fuarı tüm sektörü tek çatı altında buluşturması sebebiyle Türkiye’nin yüzey işleme sektörü açısından da öncelikli bir yere sahip. Fuarımızda yer alan teknolojilere ihtiyaç duyan beyaz eşya, otomotiv, mücevher, gemi ve havacılık sanayiindeki büyümeye paralel olarak her geçen yıl WIN EURASIA’ya ilgi artıyor. Yüzey işleme sektöründeki firmalar, deneyimlerini ve bölgesel

Mart - Nisan 2020

17


HABER

bağlantılarını kullanarak bu alanda önemli işlere imza atıyor. Bu açıdan da WIN EURASIA fuarımız bu potansiyeli ortaya koyacak önemli bir platform sunuyor.” “Bunun yanı sıra yine WIN EURASIA Fuarı bünyesinde yer alan Metalworking EURASIA, metal işleme ve biçimlendirme sanayii için hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sektörün önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlediğimiz bu fuar, yüksek ihracat potansiyeli olan faaliyet alanlarına hitab ediyor. Makina hollerimizi ComVac basınçlı hava ve Makim özel alanımız ile daha da zenginleştirdik. Ayrıca fabrikalara anahtar teslimi tesis kuran firmalarımızda artarak yerlerini aldı. Bu yıl hedef ülkelerden önemli alıcıları fuarımız bünyesinde yer alan değerli Metalworking katılımcılarımız ile biraraya getirerek ülkemiz sanayisine daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Kaynak ve kesme teknolojileri alanında Türkiye de sektörü birleştiren tek fuar olmamız da WIN EURASIA’nın önemini arttıran temel unsurlardan bir diğeri.” Fuarın Odak Noktalarından Biri de Lojistik 4.0 Fuarda katılımcı ve ziyaretçiler, lojistik bilişimi, toplama ve paketleme, yönetim & hizmet, kaldırma ve taşıma sistemleri ile depolama & yükleme gibi önemli ürün gruplarındaki son teknolojileri görme ve deneyimleme fırsatını WIN EURASIA çatısı altında CEMAT EURASIA’da bulacak. CeMAT EURASIA’nın bu yıl, Endüstri 4.0 ile Lojistik 4.0 arasındaki etkileşime odaklanacağını CeMAT EURASIA, son trend teknoloji ve uygulamalarını 18-21 Haziran 2020 tarihlerinde WIN EURASIA’da sergileyecek.

18 Mart - Nisan 2020

Enerji Verimliliği WIN EURASIA Çatısı Altında IES EURASIA’da

İnovatif Yerli Projeler Ödüllendirilmeye Devam Edilecek

WIN EURASIA çatısı altında gerçekleşecek Industrial Energy Systems EURASIA fuarı Enerji Verimliliği Mottosu ile elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki, iletimi, dağıtımı, depolama, enerji ve bina otomasyonu yanında enerji yönetimi konularına odaklanıyor olacak.

WIN EURAISA bu yıl 2’inci kez “WINOVATION” yarışmasının ödül törenine sahne olacak. Hannover Fairs Turkey ve ENOSAD işbirliği ile düzenlenen yarışmada ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projeler ödüllendirilecek. 18 Haziran 2020 tarihinde fuar kapsamında düzenlenecek törende dereceye giren ilk 3 projeye yıl boyunca tanıtım ve pazarlama desteğinin yanında, WIN EURASIA 2021 fuarına katılım teşviki verilecek. 1’inciye ise bu desteklerin yanısıra HANNOVER MESSE 2020 Fuarı’na gidiş-dönüş uçak bileti ve 3 günlük konaklama ödülü verilecek.

Çeşitli coğrafyalardan elektrik elektronik ile ilgili farklı hedef sektörlerden ziyaretçileri ağırlayacak fuar kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Jeneratör Özel Bölümü” yer alacak. Yenilenen çehresi ile IES EURASIA kapsamında dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise ETMD derneği tarafından sektörün gelecek vizyonuna katkı koyacak bir seminer ve ilk olarak üyelerinin yer aldığı özel sergi alanının da yer alacak olması. Ayrıca ziyaretçiler 7 No’lu salonda yer alacak ve sektörün gündem konularının tartışılacağı IES Forum alanını fuar süresince ziyaret edebilirler. İş Dünyasından Tam Destek Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ve Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Akışkan Gücü Derneği (AKDER), Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER), Makine ve Aksanları İhracatçıları Birliği (MAİB), Istanbul Sanayi Odası (ISO) gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen WIN EURASIA, iş dünyası tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Sektörün Buluşma Noktası 18-21 Haziran 2020’da WIN EURASIA Olacak Sektörün önde gelen kurumlarının da desteğini alan fuarda metal levha işlemeden yarı işlenmiş ve işlenmiş ürünlere, şekillendirme teknolojilerinden, işleme teknolojilerine, bağlama/ekleme teknolojilerinden, makina ekipmanları ve komponentlerine kadar metal işleme sanayinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Makine imalatının yanı sıra otomasyon, akışkan teknolojileri, taşıma-depolama sistemleri, süreç denetimi, kalite kontrol, mühendislik, donanım-yazılım, elektrik elektronik, enerji dağıtımı ve iletimi, basınçlı hava ve danışmanlık hizmetlerini de kapsayan fuar, alt ürün guruplarıyla birlikte sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında bir araya getirecek. Sadece sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen ve tüm imalat sektörünü tek çatı altında buluşturan 27.Uluslararası WIN EURASIA fuarını ve fuar bünyesinde yer alan kontenjanla sınırlı konferans ve seminerleri ücretsiz ziyaret edebilmek için www.win-eurasia.com ’dan ücretsiz online biletinizi temin edebilirsiniz.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

19


HABER

>05,\YHZPH»KL:LYNPSLULJLR6SHU.;LRUVSVQPZPȊsPU ȊTaH;€YLUP+…aLUSLUKP

4P[Z\IPZOP,SLJ[YPJ9VIV[\ .;LRUVSVQPZPPSL)\S\ͭ[\ Türkiye’nin en büyük sanayi fuarı olan ve 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek WIN Eurasia Fuarı’nda yeni 5G teknolojisi sergilenecek. 5G Arena özel alanında yer alacak firmaların 5G senaryolarını tanıtacakları bu fuar öncesinde yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun da hazır bulunduğu bir imza töreni düzenlendi. Projenin çözüm ortağı olan firmalar arasında Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi teknoloji devi Mitsubishi Electric’in de yer aldığı bu törende 5G teknolojisine ve şirketlerin dijital dönüşümünün önemine dikkat çekildi. Firmaların farklı çözüm ve hizmetleri ile yer aldıkları bu iş birliği projesinde Mitsubishi Electric’in ileri teknoloji robotu rol aldı. Verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm çağındaki stratejik konumunu vurgulayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğinin de altını çizdi.

Hannover Fairs Turkey’in 18-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek WIN Eurasia Fuarı’nda sergilenecek Türkiye sanayisinin 5G senaryoları, fuar öncesinde Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi olan teknolojinin öncü markası Mitsubishi Electric ile birlikte projenin çözüm ortağı firmalarının katıldığı imza töreniyle tanıtıldı.

Törende, MCS Grup tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” 5G ağını kullanarak Mitsubishi Electric robotu, Schunk robot eli ve Siemens Minsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı olarak haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi. Tolga Bizel

20 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


/(),9

Mitsubishi Electric adına törene katılım sağlayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm evresindeki önemine dikkat çekti. Robot kullanımının da hızla yaygınlaştığının altını çizen Tolga Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini anlattı. Dünya devi Mitsubishi Electric’in Türkiye’de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu belirten Bizel, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti. 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışan robotlar Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayan Bizel, “Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor” diye konuştu. Üretimde dijital fabrikalar zamanı Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşandığını belirten Tolga Bizel, “Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu haberleşmelerin 5G teknolojisi ile büyük ivme kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor. Yeni 5G teknolojisiyle sağlanacak olan hız ve verimlilik ile fabrikaların çağ atlaması artık kaçınılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

21


HABER

+…U`HUÛU)…`…R6[VTV[P],UK…Z[YP-\HYÛ/HaPYHU(`ÛUKH;…YRP`L»KL

6[VTV[P]:LR[€Y…U…U2HSIP (\[VTLJOHUPRHȊZ[HUI\S»KH([HJHR

Türkiye ekonomisinin ihracat şampiyonu Türkiye’nin otomotiv üreticileri, uluslararası işbirliklerini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. İhracatta yeni pazar arayışına hız veren sektör, hedef pazarlarla Automechanika Istanbul fuarında bir araya gelecek. Alanında dünyanın 3. Büyük fuarı olan Automechanika Istanbul, Türkiye’nin üreticileri Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra stratejik öneme sahip ülkelerle bir araya getirecek. 25-28 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek. Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul fuarına hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen dünyanın alanında 3.

22 Mart - Nisan 2020

büyük otomotiv fuarı Automechanika Istanbul’da sektörel ticaret heyet ve alım heyeti programları düzenlenecek. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 50’yi aşkın ülkeden satın alma heyeti Türkiyeli üreticilerle bir araya gelerek yeni iş anlaşması imzalayacak. Messe Frankfurt İstanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliğiyle, 14. kez düzenlenecek fuar Türkiye’ deki otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan Parça-Sistemler, Elektronik ve Bağlanabilirlik, Aksesuar ve Özelleştirme, Filo ve Atölye Yönetimi, Arıza Tespit & Onarım, Araç Yıkama ve Bakım, Alternatif Sürüş ve Yakıt Sistemleri, Lastikler ve Jantlar, Kaporta ve Boya, Otonom Sürüş & Mobilite Servisleri gibi özel bölümlerden oluşacak.

Birbirinden Zengin Otomotiv Endüstrisi Konferans ve Seminerleri, Özel Oturumlar; 25-28 Haziran Automechanika Istanbul’da! Automechanika Istanbul 2020’de Automechanika Academy, sektörün dev buluşmasına olanak yaratan birbirinden zengin içerikte konferanslar, paneller, seminer ve workshop programları ile otomotiv endüstrisinin geleceğine odaklanacak. Kadının Gücü Automechanika Istanbul ile Sektöre Damgasını Vurmaya Hazırlanıyor! Öne çıkan panellerin başında; ilki Wtech işbirliğiyle düzenlenecek olan otomotiv sektöründe kadın istihdamının konu edinildiği Women Talk olacak. Zehra Öney Moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde önemli fir-

www.metalmakina.com


HABER

maların otomotiv sektöründeki kadın istihdamına yönelik projleri anlatılacak. Ayrıca otomotiv sektöründe başarılı kadınların kendi öykülerini de paylaştıkları motivasyon konuşmaları yer alacak. Bir diğer önemli panel ise otomotiv sektöründe yeni teknolojilerin alanında uzman kişilerce mercek altına alındığı Engineer Talk olacak. Geleceğin araçlarında kullanılacak yazılımlar, yeni tasarımlar ve malzemelerin konuşulacağı Engineer Talk birçok mühendisi ve teknoloji sevenleri bir araya getirecek. Doğru Parça Doğru Bakım oturumunda ise kullanılan yedek parçanın doğru ve onaylı olması, parçanın takılmasının ve bakım sürecinin araç üreticisinin onayladığı bir süreç olması gerekliliği konuları ele alınacak. E- mobility alanında daha birçok farklı konuda konferans ve panellerin düzenleneceği Automechanika Istanbul 2020’de ayrıca üniversite araç takımları için de eğitimler veriliyor olacak. “Türkiye’nin otomotiv teknolojisindeki atılımını destekliyoruz” Türkiye’nin yeni dönem ekonomi stratejisinde, otomotiv sektörünün kritik teknolojiler kategorisine alınarak rekabetçi politikalarla destekleneceğini belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, Otomotiv endüstrisinin Türkiye ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çektiler. Kühnel ve Yardım sektörün 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğu belirterek şunları söylediler: “Küresel ticaret savaşlarından en çok etkilenen sektörler arasında otomotiv sanayii geliyor, ticari ihtilaflar bu alandaki üreticilerin önündeki belirsizlikleri artırıyor. Ekonomik dalgalanmaları geride bırakan Türkiye ekonomisinde

www.metalmakina.com

otomotiv sektörü, önemli bir görev üstleniyor. Bununla birlikte 2022 yılında ilk yerli otomobilinin seri üretimine başlanacak. Bu olumlu gelişmeler, Türkiye otomotiv sektörünü kendi evinde uluslararası alana taşıyan Automechanika Istanbul fuarının önemini de her geçen yıl artırıyor.” “İstanbul kıtalar arası otomotiv sektörünün merkez üssü olacak” Automechanika Istanbul’a uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu belirten Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, fuarın bu yönüyle Türkiye’nin en önemli uluslararası etkinliği olma özelliği taşıdığını belirterek şunları söylediler:

Hong Kong, Tayvan, gibi önemli ülkelerin katılımı kesinleşti. Almanya, İtalya, Çin, İspanya, Hong Kong, Tayvan, Kore ve Hindistan gibi pek çok ülkeyi pavilyon düzeyinde ağırlayacağız. Automechanika İstanbul ile Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı otomotiv sektöründeki yerli teknolojileri dünyaya tanıtma ve ihracata yönelik yeni işbirlikleri geliştirme noktasında önemli fırsatlar sunacağız.” Tüm sektör bileşenlerini tek çatı altında toplayacak Uluslararası Automechanika Istanbul Fuarı’na ücretsiz ziyaretçi kaydı ve fuar bünyesinde yer alacak tüm etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için http://www.automechanika.com.tr/ websitesini ziyaret edebilirsiniz.

“2019 yılında Almanya’dan Çin’e kadar birçok pavilyonu Türkiye’ deki üreticilerle fuar kapsamında bir araya getirerek önemli başarılara imza attık. Gelecek yıl katılımcı ülke ve marka sayılarımızda daha büyük bir artış olacak. Brembo ve Peugeot fuar kapsamında ilk defa Türkiye’ye gelecek. Şu ana kadar 48 farklı yabancı ülkeden ziyaretçi kaydı yapıldı. Automechanika Istanbul 2020’de 150’ye yakın ülkeden 1,500’e yakın markayı Türkiye’ deki üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdiden Almanya, İspanyol, İtalyan, Kore, Çin,

Mart - Nisan 2020

23


HABER

;LRUVSVQP.PYPͭPTSLYPȊsPUkaLS(SHUSHY

/L`LJHU=LYPJP@LUP-PRPYSLYP6SHU ȊUZHUSHY@LUP-PRPYSLY;HYHMÛUKHU /L`LJHUSHUHUȊUZHUSHYSH)\S\ͭ\`VY

Dünyanın lider endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe, geleceğin fabrikaları için yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek fuarda Türkiye’yi 200’e yakın üretici temsil edecek. KOBİ’leri yeni işbirlikleri için profesyonellerle bir araya getirecek fuarda Türkiye’den 200’e yakın şirket, yeni yatırım kararlarını etkileyecek Endüstri 4.0 yeniliklerini keşfetme imkanı bulacak. Hannover Messe, her yıl geleceği şekillendirecek önemli teknolojik temaların odak noktası olarak bu yıl da genç girişimcileri bir araya getiriyor. İmalat sektöründe startup’lara yönelik artan talebi dikkate alan fuar, Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises) adlı startup programı ile girişimcilere ışık tutuyor. 250 Start up, 98 katılımcı ülkeden 211 bin ziyaretçinin katıldığı Fuar 13-17 Temmuz 2020 tarihleri

24 Mart - Nisan 2020

arasında Almanya’da düzenlenecek. 2020 yılını “Endüstriyel Dönüşüm” sloganıyla karşılayan Hannover Messe, yeni konseptiyle KOBİ’lere geleceğin endüstriyel teknolojilerine daha hızlı geçiş için, yeni bir yol haritası sunmaya hazırlanıyor. Düzenlediği forum ve konferans programlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hannover Messe, teknolojik fabrikalarda çalışanların konumu, yeni iş yapış biçimi ve çalışma koşulları gibi toplumsal konuları da ele alıyor. Hannover Messe’nin ayrılmaz bir parçası olan Endüstri 4.0 Forumu’nda ayrıca çalışabilirlik, güvenlik, güvenlik ve standartlarını kapsayan yenilikler yer alacak. Genç şirketler, ürünlerini ve gelişimlerini sunmaya davet ediliyor. Startup alanındaki program, fuarın yanı sıra forum, sunumlar, ikili iş görüş-

meleri ve atölye çalışmalarını içeriyor. Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları bünyesinde topluyor. Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Enerji Dönüşümü’ne yoğunlaşan fuar kapsamında“Startup’lar ve KOBİ’ler arasında işbirliği”, “Startup’ların nihai amaçları”, “Startup’lar konusunda medyada farkındalık” “3 boyutlu yazıcılara giriş” ve “Heyecan ile tecrübeyi nasıl birleştirirsiniz?” gibi konu başlıklarını ele alınacak. “Startup Pitches @ Young Tech Enterprises - Genç Teknoloji Girişimlerinde Startup Sunumları adlı yarışma ile genç şirketler, ürünlerini ve gelişimlerini kısa bir şekilde sunmaya davet ediliyor. Katılımcılar ödül için yarışırken medyada ve yatırımcılar arasında da farkındalık oluşturuyorlar.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

25


HABER

;LaTHRZHU]L(RÛT4L[HS .…sSLYPUP)PYSLͭ[PYKP /LKLM";…YRP`LȊTHSH[:HUH`PUPU@LYSP;HRÛT;LaNoOSHYÛ2\SSHUÛTÛUÛ (Y[[ÛYTHR]L@H`THR":H]\UTH/H]HJÛSÛR6[VTV[P].PIPkULTSP :LR[€YSLYPȊsPU@LYSP]L4PSSPh€a…TSLY.LSPͭ[PYLYLR+ÛͭH)H͏ÛTSÛSÛ͏Û (aHS[THR]LȊOYHJH[Û(Y[[ÛYTHR

İmalat sanayide ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgâhları sektörünün iki büyük temsilcisi, güçlerini birleştirdi. CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konusunda uzman olan TEZMAKSAN, Türkiye’nin yerli CNC üreticisi SMB Technics’ın distribütörü oldu. Gerçekleştirilen işbirliği ile Türkiye’de imalat sanayinin yerli takım tezgahı kullanımının artırılması; savunma, havacılık ve otomotiv gibi

26 Mart - Nisan 2020

sektörlerde kullanılan takım tezgahları için yerli çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor. Türkiye takım tezgahları sektörünün lider, Avrupa’nın ise beşinci büyük markası TEZMAKSAN, Akım Metal ve A Grup şirketlerden SMB Technics ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre Türkiye’nin yerlileşme hamlesiyle paralel bir şekilde geliştirilen TT-550 ve TT-850 gibi çift taretli, robot otomasyonlu CNC torna tezgahlarının TÜRKİYE satışı TEZMAKSAN tarafın-

dan gerçekleştirilecek. Yerli CNC takım tezgahlarının yaygınlaştırılıp, dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanan iş birliğinde ayrıca ihracatın arttırılması da hedefleniyor. 40’dan fazla yerli ve yabancı markanın distribütörlüğünü yapan TEZMAKSAN ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Akım Metal A Grubu Genel Müdürü Ali Fazıl Böyet, şunları kaydetti: “1963 yılından bu yana sektörün gelişmesi için çalışmaktayız. TEZMAKSAN ile de bu anlamda geçmişten bu güne

www.metalmakina.com


HABER

uzanan çok önemli işbirliklerimiz oldu. Yine sektöre ve ülke ekonomisine katkısının çok yüksek olacağına inandığımız bir projede güçlerimizi birleştirdik. Şimdiye kadar Türkiye’de universal tezgahlarda ve sac işleme tezgahlarında bir torna üretimi yapılmamış. Talaşlı imalatta Türkiye rüştünü ispatlamaya çalışıyor. İşte bu nedenle biz de taşın altına elimizi koyduk, çalışmalarımızı teknolojik olarak TEZMAKSAN ile birlikte daha da ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.” Takım tezgahlarının ihracata dolaylı katkısı 21 milyar dolar Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ise konuya ilişkin şunları söyledi: “İstikrarlı ve güçlü; yerli ve milli bir markayı bünyemize katarak güzel bir işbirliğine imza attık. Artık Akım Metal ürün gamında bulunan tezgahların dağıtımı, satış mühendislerinden oluşan ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek. Böylece birçok sektöre ulaşma olanağımız daha da artacak ve ihracat portföyümüz genişleyecek. Güç birliğimiz, her iki firmayı da daha iyi noktalara taşıyacaktır.” Aydoğdu, imalat sanayide ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahlarının havacılık, savunma, otomotiv, beyaz eşya ve kalıpçılık gibi Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerine katkısının değer bazında 21 milyar dolar olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Söz konusu işbirliği ile Türkiye’nin daha çok kazanacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Akım Metal A Grubu Şirketlerinden SMB Technics, savunma sanayine yüksek teknolojili robotlu namlu tezgahları da üretiyor. Ürün gamında TT-550 ve TT-850 gibi çift taretli, robot otomasyonlu CNC torna tezgahları bulanan SMB Technics’in fabrikası İstanbul Anadolu yakası Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

27


HABER

@ÛSSÛR;HRÛT;LaNHOÛ4HYRHZÛ

/LSSLY,YRHU*5*ȊSL;…YRP`L»KL

Erkan CNC, dünyanın en eski takım tezgahı markalarından Alman HELLER’in Türkiye yetkili satıcısı oldu. Firma, dünyada ileri teknoloji 4 ve 5 eksen işleme çözümlerinde tanınmış bir marka olan HELLER’i Türk sanayicilerle buluşturacak. HELLER ile Erkan CNC’nin yetkili satıcılık anlaşması yılbaşında firma yetkilileri tarafından imzalandı. HELLER markası özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerinin seri imalat ihtiyaçlarını karşılayan makine ve üretim çözümleriyle tanınıyor. 1894 yılında küçük bir atölye olarak kurulan HELLER, günümüzde küresel bir marka olarak son teknolojiye sahip CNC takım tezgahları ve üretim sistemleri imal ediyor. Önde gelen takım tezgahları üreticisi firma dünya çapında 3 bine yakın çalışanı istihdam ediyor. HELLER makinelerinin temsilciliğini üstlenen Erkan CNC’nin Genel Müdürü Serdar Basri Akgün, “HELLER markasıyla müşterilerimize üretimde daha fazla verimlilik ve esneklik sağlamak için geniş bir çözüm yelpazesi sunuyoruz” dedi.

28 Mart - Nisan 2020

Takım tezgahından çok daha fazlası Akgün, “1894 yılında kurulmuş 125 yıllık köklü bir marka olan HELLER makineleri ve çözümleri, tek bir makineden tam otomatik anahtar teslimi üretim sistemlerine kadar müşteri odaklı komple çözümler üreten takım tezgahlarından çok daha fazlasını ifade etmektedir” diye konuştu. Son teknoloji CNC tezgâhları ve metal işleme için üretim sistemleri sunan

HELLER geniş ürün yelpazesi, 4 ve 5 eksenli işleme merkezleri, freze / torna işleme merkezleri, özel makineler ve işlem makineleri, kaplama modülleri ve ayrıca krank mili ve eksantrik mili işleme makinelerinden oluşmaktadır. Erkan CNC, HELLER markasının farklı kategorilerde F, H, HF ve C serisi makinelerini Türkiye’de satışa sundu. Makinelerin kurulum, eğitim ve teknik servisini de Erkan CNC yürütecek.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

29


HABER

<UP]LYZHS9VIV[Z2VSHIVYH[PM9VIV[SHYÛ`SH>05,\YHZÛH»KH

<UP]LYZHS9VIV[Z.LYsLRAHTHUSÛ. ;LRUVSVQPZPUPU;HUÛ[ÛTÛUKH@LY(SHJHR Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot (cobot) üreticisi Universal Robots, Avrasya bölgesinin lider imalat sanayi fuarı WIN EURASIA’ya katılıyor. 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Salon 2, Stand A100’de yerini alacak Universal Robots aynı zamanda, gerçek zamanlı 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk defa tanıtılacağı “5G Arena” özel alanında da kolaboratif robotlarını farklı uygulamalarla sergileyecek. İnsan-robot iş birliğine dayalı (kolaboratif) robotları ile üretimde güvenliği, verimliliği ve kaliteyi artıran Universal Robots, 18-21 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek WIN EURASIA’ya katılacak. Bu yıl “Sanayide Dijitalleşme” konseptiyle en yeni teknolojilerin dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce ziyaretçi ile buluşacağı fuarda Universal Robots, kendi standının yanı sıra “5G Arena”da da yerini alacak.

“Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz” Türk sanayisinin “Akıllı Üretim için 5G” vizyonu kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştiren 13 şirket arasında bulunan Universal Robots, Salon 1’de kurgulanan “5G Arena” özel alanında gerçek zamanlı 5G teknolojisiyle kolaboratif uygulamalarını sergileyecek. Gerçek zamanlı 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk defa tanıtılacağı platformda yer almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “5G teknolojisi Türk sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna büyük bir ivme kazandıracak. Biz de 13 şirket olarak ülkemizin ‘Akıllı Üretim için 5G’ vizyonu kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştirmek üzere bir araya geldik. Gerçek zamanlı 5G teknolojisini, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan WIN EURASIA’da tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Universal Robots standında yenilikçi uygulamalar yapılacak Universal Robots, farklı erişim ve taşıma kapasitesine sahip iş birliğine dayalı çalışan robotlarıyla Salon 2, Stand A100’de alma-bırakma uygulamalarından polisaj- çapak alma, paletlemeden yapıştırmaya kadar farklı uygulamalar gerçekleştirecek ayrıca G-Koduyla cobot nasıl programlanır deneyimi paylaşacak. İnsan - robot iş birliğinin geleceğin iş modelini oluşturduğunu belirten Kandan Özgür Gök ayrıca, Universal Robots’un iş birliği yaptığı birçok firmanın da cobot’larını WIN EURASIA’da sergileyeceğini dile getirdi. Tak - Çalıştır ve Üretime Başla! Universal Robots, 5G Arena’da ve A100 standında tüm kolaboratif robot modelleriyle farklı uygulama örneklerini sergileyerek kolaboratif çalışmaya yönelik sahip olduğu üstün teknolojisini tanıtacak. Cobot’lar, insanı üretim sürecinin merkezine alan yaklaşımı ve her uygulamaya entegre olacak şekilde tasarlanmış Tak Çalıştır ve Üretime Başla! konseptiyle şirketleri geleceğe hazırlarken rekabet gücünü de artırıyor. İhtiyaca göre özelleştirebileceğiniz uç elelamanı, kamera, tutucu vb. aksesuar ve yazılımlarla donatılan cobot’lar, 17 ileri seviye ayarlanabilir gömülü güvenlik fonksiyonları, esnek üretim gibi birçok avantaj sağlayarak üretimde verimliliği arttırıyor.

Kandan Özgür Gök

30 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

31


HABER

;…YRP`L»KLU+…U`H`H ȊSR;YHT]H`ȊOYHJH[Û

Türkiye’nin teknoloji üreten önde gelen kuruluşlarından olan Durmazlar Makine’nin gücü ve teknolojik desteğiyle Türkiye’de ilk defa tramvay üretimini gerçekleştiren Durmazlar Raylı Sistemler, Polonya’nın önde gelen şehirlerinden olan Olsztyn Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazanarak Türkiye’nin ilk tramvay ihracatını gerçekleştirdi.

2009 yılında AR-GE çalışmalarına başlayan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Samsun ve Kocaeli gibi önde gelen şehirleri için hafif raylı sistem araçları ve tramvaylar üreten Durmazlar’ın, 2018 yılında Polonya’da Olsztyn Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazanarak imzaladığı sözleşme çerçevesinde üretilen ilk tramvayı 2020 yılının ilk günlerinde yola çıktı. Türkiye böylelikle son dönemde önem kazanan “milli ve yerli üretim” konusunda büyük bir adım daha atarak ilk tramvay ihracatını da gerçekleştirmiş oldu. Polonya’ya yola çıkan ilk tramvay aracı, Olsztyn halkına hizmet vermeye başlamadan önce test sürüşlerini tamamlayacak. İlk gönderilen aracın 3 ay sürmesi planlanan süreç sonucunda ise bahar aylarında hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

32 Mart - Nisan 2020

Olsztyn şehri için özel olarak tasarlanan sistem alçak tabanlı 5 modülden oluşuyor. 32.500 mm uzunluğa, 2.500 mm genişliğe sahip olan araçlar uluslararası standartların ve Polonya yerel standartlarının bütün gereklerini yerine getiriyor. Toplamda 210 yolcu kapasiteli olan araçta, 2 engelli bölgesi ve 42 adet koltuk yer alıyor. Aracın bir önemli özelliği ise zeminin aynı yüksekliği koruyarak, eğim ya da basamağa ihtiyaç duymuyor olması. Böylelikle yolculara önemli bir erişim kolaylığı sağlanıyor. 70 km/saat azami hıza sahip olan araçta aşınmaları en aza indirmek için dönerli boji sistemleri kullanılıyor. 2018 yılında Olsztyn şehrinin toplu taşıma sistemi için açılan ihaleyi teknik üstünlük, zamanlama ve fiyat avantajı gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanan Durmazlar Raylı Sistemler, 24 adet tramvay için sözleşme imzalamıştı.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

33


HABER

+\K\SS\6:)»KL2VIP»SLYSL)\S\ͭHU*37(+…U`HUÛUȊSR]L;LR.PNHIP[ /ÛaÛUKHhHSÛͭHU(sÛR,UK…Z[YP`LS/HILYSLͭTL7SH[MVYT\CC3PUR»0L ;LRUVSVQPZPUP;HUÛ[[Û

2VIP»SLYȊsPU2…YLZLS9LRHIL[PU@VS\ +PQP[HS+€U…ͭ…TKLU.LsP`VY

Fabrikalarda endüstriyel haber-

toplantıda CLPA Türkiye Müdürü

leşme ve kontrol sağlayan CC-Link

Tolga Bizel, Sanayi 4.0 sürecinde

teknolojisini dünya genelinde tanı-

robotlar dahil üretim hattındaki

tan CLPA (CC-Link Partner Associa-

tüm makine ve sistemlerin birbiriy-

tion), KobiEfor tarafından ‘’Sektör-

le çok hızlı bir şekilde haberleşme-

den Sektöre Çözümler ve Fırsatlar’’

si gerektiğini vurguladı. Merkezi

temasıyla Dudullu Organize Sanayi

Japonya’da bulunan CLPA’nın te-

Bölgesi’nde düzenlenen toplantıya

mel teknolojisi olan CC-Link IE’nin

katıldı. Türkiye’deki KOBİ’lerin diji-

otomasyon alanında dünyanın ilk

tal dönüşümüne katkı sağlayacak

ve tek gigabit hızında çalışan açık

güncel gelişmelerin konuşulduğu

endüstriyel haberleşme platformu

34 Mart - Nisan 2020

olduğunu belirten Bizel, bu yeni nesil teknolojinin Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu anlattı. KOBİ’lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanarak yaratıcı ve yenilikçi potansiyellerini ortaya çıkarıp küresel rekabet güçlerini artırmada stratejik katkılar sağlamayı hedefleyen KobiEfor tarafından düzenlenen “20. Yıl Buluşmaları”, “Sektörden Sektöre

www.metalmakina.com


HABER

Çözümler ve Fırsatlar” temasıyla Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DES Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak güncel gelişmelerin ele alındığı toplantıda “Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar” konulu bir konuşma gerçekleştiren CLPA (CCLink Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, dijital dönüşümde endüstriyel haberleşmenin önemine dikkat çekerek merkezi Japonya’da bulunan CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olduğunu vurguladı. Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi için bu teknolojinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bizel sözlerine şöyle devam etti; “CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor. CCLink endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor. Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık olarak 300’e ulaşabiliyor.”

ladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CCLink IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor.”

‘’KOBİ’lerin gücüne inanıyoruz’’ Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Bizel, “CLPA olarak, uzun yıllardır kamu tarafından desteklenerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının korunmasının yanı sıra büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiği görüşündeyiz. Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin, gelecekte daha da önem kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkezlerine dönüştürülmesi ve global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisi CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Bizel; şu bilgileri aktardı; “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak baş-

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

35


36 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

37


HABER

;LRZHU=L-VYK6[VZHU»KHU+L]ȊͭIPYSP͏P

;LRZHU-VYK,JV[VYX4V[VYS\ 1LULYH[€Y:LYPZPUP7HaHYH:\UK\

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, 275 – 550 kVA güç aralığında Türkiye’nin ilk yerli jeneratörünü üretti. Üstün performansı ve yakıt tasarrufu ile dikkat çeken Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör serisi, üç farklı motor seçeneğine sahip 18 jeneratör modeli ile pazara sunuldu. Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratörler için her ikisi de sektörünün Ar-Ge lideri olan Ford Otosan ve Teksan Jeneratör dev bir işbirliğine imza attı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli jeneratörler dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacak.

38 Mart - Nisan 2020

Yerli motor ile jeneratör üretiminde sınıf atladı

Ford Otosan ve Teksan yerli jeneratör motoru için işbirliği yaptı

Teksan Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren, yerli üretimde öncü bir şirket konumunda bulunuyor. Teksan’ın yerli motor ile ürettiği jeneratörleri daha üst segmentlere taşıma hedefi ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları meyvesini Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile verdi. Sektörde 275 – 550 kVA güç aralığında yerli motorla üretilen ilk jeneratörü pazara sunmayı başardı. İhracat potansiyeli de yüksek olan Teksan Ford ECOTORQ Serisi jeneratörler, Türkiye’nin en yüksek jeneratör üretme kapasitesine sahip Teksan Kocaeli fabrikasında üretildi.

Dünyanın en büyük motor markaları ile çalışan Teksan, daha yüksek güç aralığındaki jeneratörlerinde de yerli motor ile üretim yapmak isteyince Türkiye sanayisinin öncü şirketi Ford Otosan ile yolları kesişti ve her iki şirketin mühendisleri bu amaç için birlikte çalışmaya başladı. Ağır ticari araç motorundan jeneratör motoruna… Ford Otosan için de bir ilk! Lider ticari araç üreticisi Ford Otosan bu işbirliği ile daha önce ağır ticari araçlarda kullandığı ECOTORQ motor

www.metalmakina.com


HABER

serisine yeni bir soluk katmış oldu. Şirket, Teksan Jeneratör’ün mühendislik tecrübesinden de faydalanarak ilk kez jeneratör sanayinde kullanılan bir motor geliştirdi. İki yıllık yoğun bir çalışma sonucunda endüstriyel kullanıma uygun olarak Ford Otosan’ın mühendislik gücü ile geliştirilen motor, Eskişehir fabrikasında üretildi. Türkiye’de üretti, dünyaya ihraç edecek Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi, 275 kVA-550 kVA güç aralığında pazardaki yerli motorlu tek çözüm olarak dikkat çekiyor. Teksan’ın ürün portföyünde daha önce yerli motorlar ile ürettiği jeneratörleri olmasına rağmen Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile bu güç aralığında bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’nin gururu jeneratörlerin tasarımından yazılımına, motorundan alternatörüne tüm parçaları ülkemizde geliştirilip üretildi. Sessiz ve daha az yer kaplayan kabin tasarımı ve üretimi de yine Teksan’a ait. Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi; en zorlu koşullarda yapılan testlerden de başarıyla geçti. Aynı zamanda tek adımda yüzde 110 yükte çalışabilme başarısını gösterdi. Teksan, Ford ECOTORQ Motorlu jeneratörleri Türkiye’nin yanı sıra dünyaya ihraç ederek dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayacak. Yüksek performans, düşük yakıt tüketimi sunuyor Dayanıklı, zor şartlarda bile yüksek performans gösteren Teksan Ford ECOTORQ Serisi jeneratörler, Avrupalı rakiplerine göre yüzde 10’a kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Tamamı Türkiye’de üretildiği için ürün teslim süresi kısalırken yedek parçalara ulaşmak da daha kolay ve daha az maliyetli hale geliyor. Seride ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18 jeneratör modeli yer alırken ilerleyen dönemde yeni modeller de

www.metalmakina.com

eklenecek. Teksan, diğer ürün gruplarında olduğu gibi Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi’nde yer alan jeneratörlere de 5 yıl garanti veriyor. Ayrıca 7/24 teknik servis ve destek hizmeti sunuyor. Teksan yeni ürün serisi ile 10 Milyon Euro ciro hedefliyor Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, yeni ürünleri Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Yerli üretime önem veren ve bu misyonla Ar-Ge’ye

fabrikamızda ürettik. Müşterilerimize daha yüksek güç aralığında ilk yerli jeneratörü sunmanın gururunu yaşıyoruz. Teksan Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisinin Türkiye pazarının yanı sıra yurtdışında da ilgi görmesini bekliyoruz. Böylece dış ticaret açığının azalmasına da katkı sağlayacağız. 2019 yılını 100 milyon Euro ciro ile kapattık. Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile 10 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de ilerleyen dönemde 275 kVA-550 kVA üzerindeki yüksek güç aralıklarında da yerli çözümler sunabilmek.”.

TEKSAN FORD ECOTORQ MOTORLU JENERATÖR SERİSİ yatırım yaparak kendi teknolojisini geliştiren bir şirketiz. yerli Kojene• 275-550 kVA güçİlkaralığında yerli motorla üretilen ilk jeneratör rasyon-Trijenerasyon sistemi ve hibrit • 3 dizel motor seçeneği ve 18 farklı model jeneratörü arasında • Zorlubunlar koşullarda 2 binsayabiliriz. 500 saat test edildi, 130 ton yakıt harcandı Ford• ECOTORQ Motorlu Jeneratör Se- (Avrupa’nın önde gelen 4 motor Yüzde 10’a kadar yakıt tasarrufu risi demarkası bu yaklaşımımızın bir devamı ile yapılan test sonuçlarının ortalamasına göre) olarak ortaya çıktı. Dahayük yüksek güç • Tek adımda %110 alabilme, aralığında yerli jeneratör üretmeyi • Zor şartlarda bile yüksek performanslı hedefledik ve bunun için Ford Oto• Dayanıklı san• ileYerli işbirliği yaptık. Ford Otosan ve üretim Teksan mühendislerinin çalışmaları • Hızlı teslim sayesinde son derece başarılı bir per• 7/24 teknik destek ve servis formans gösteren yerli fiyatlı motorlu Ford • Yaygın ve uygun yedek parça ECOTORQ Serisi Jeneratörleri Kocaeli

Mart - Nisan 2020

39


40 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

41


HABER

4P[Z\IPZOP,SLJ[YPJȊZ[HUI\S.LKPRlUP]LYZP[LZP»UKL+…aLUSLULU¸:LR[€Y…U 3PKLYSLYP`SL7HaHYSHTH:VOIL[SLYP¹,[RPUSP͏PUKLk͏YLUJPSLYSL)\S\ͭ[\

:[YH[LQPRȊSL[PͭPTPU7…M5VR[HSHYÛ 4HZH`H@H[ÛYÛSKÛ

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından organize edilen “Sektörün Liderleriyle Pazarlama Sohbetleri’’ etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında “Küresel Şirketlerin Yerel İletişimleri” konulu bir sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, küresel markaların yerelleşme stratejileri hakkında önemli bilgiler aktardı. Yakın gelecekte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale

42 Mart - Nisan 2020

geleceğini vurgulayan Ceneviz, konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra dijital mecraların doğru analiz edilmesinin ve iletişim araçlarının yeni dünyanın gerekliliklerine uygun şekilde kurgulanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Teknoloji devi Mitsubishi Electric, İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Sektörün Liderleriyle Pazarlama Sohbetleri 3” isimli etkinliğe katıldı. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda “Küresel Şirketlerin Yerel İletişimleri” konulu sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ce-

neviz, markaların toplumların kültürü ile entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Küresel markaların yerelleşme stratejileri hakkında önemli bilgiler aktaran ve deneyimlerini paylaşan Ceneviz, şu açıklamalarda bulundu: “Global markaların varlık gösterdikleri ülkelerin ve toplumların dinamiklerine uyum sağlamaları oldukça önemli. Aksi halde ciddi marka krizlerini yönetmek durumunda kalırlar. Örneğin, 34 ülkede direkt operasyonları bulunan Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren dünya devlerinden biri. Markamızın global stratejilerinin ışığında yerel-

www.metalmakina.com


HABER

leştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Gerek ürün odaklı iletişim çalışmalarımızda gerek kurumsal iletişimde global bakış açımız ile yerel zenginliklerimizin senkronizasyonu konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye, bünyesinde birçok rengi, çeşitliliği barındıran kıymetli bir ülke ve global bir marka olarak bu çeşitliliği iletişim stratejilerimizde göz önünde bulundurmak en önemli gündem maddelerimizden biri. Çünkü ancak global ve yerel zenginlikleri sentezleyerek etkili bir şekilde kullanan markalar, kendi kategorilerinde fark yaratan çalışmalara imza atabilirler diye düşünüyoruz.’’

Rekabetin arttığı ve karlılıkların düştüğü bu dönemde markalar artık birbirlerine benzer, homojen yapıda ürün ve hizmetler sunuyor. Bu noktada Mitsubishi Electric olarak yeni dünya düzeninde işletmelerin müşterilerine kişiselleşmiş, daha esnek, üretim

maliyetlerinin optimize edilebildiği ve çok daha hızlı bir üretim modeli sunabilmesi için teknolojiler geliştiriyoruz. Bunu da sahip olduğumuz üstün Ar-Ge ve mühendislik gücüyle gerçekleştiriyoruz’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni dünyanın gereklilikleri yakından takip edilmeli Yeni iletişim modelleriyle birlikte yakın gelecekte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale gelmesinin beklendiğini söyleyen Ceneviz, bu doğrultuda konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra dijital mecraların da doğru analiz edilmesi ve stratejik iletişim araçlarının yeni dünyanın gerekliliklerine uygun şekilde kurgulanması gerektiğini vurguladı. Son yıllarda dünya üzerinde birçok pazarı domine eden global markaların sıralamalarının değiştiğini ifade eden Ceneviz; “Kimi markalar artık pazarda yer bulamadan yok olup gidiyor veya varlıklarını sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle hedef gruplar ile değer temelli iletişim kurarak işletmenin ürün ve hizmetlerini kâr edeceği şekilde sunmak anahtar bir role sahip. Yeni dönemde tüketici isteklerinin daha rasyonel şekilde daha kısa sürelerde analiz edilebilmesi nedeniyle markaların faaliyetlerini, yeni ürünlerini ve hizmetlerini müşteri ile işbirliği içinde yaratacaklarına tanıklık edeceğimizi söylemek mümkün. Sanayi 4.0 ve dijital fabrikalar bu talebin yansımaları olarak karşımıza çıkıyor.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

43


-Ȋ94(l9l5

6TYVUlYL[PTPU.LSLJL͏PUP )\N…UKLU@HYH[Û`VY

Omron, günümüzün en son teknolojileri ile geliştirdiği hareket, kontrol, algılama, görsel denetim, makine emniyeti ve robotik çözümler sayesinde üretimde kaliteyi yükseltip verimliliği artırmayı mümkün kılan akıllı ve esnek fabrikaların kapısını açıyor. Nasıl olduğunu görmek için 18-21 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlecek WIN Eurasia Fuarı’nda Omron standını ziyaret edebilirsiniz. Avrasyanın en büyük ticari fuarı olan WIN Eurasia 2020, bu yıl 1821 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Fuar ziyaretçileri, insan, makine ve yapay zeka arasındaki kusursuz uyumu Omron’un standında uzman ekibiyle konuşarak deneyimleyecek.  Omron,  innovativeAutomation!  konsepti ile geleceğin esnek üretim hatları için bütünsel bir yaklaşım izliyor ve üretimin geleceğini bugünden yaratıyor. Giderek artan endüstriyel sorunlara esnek çözümler Günümüzde üreticilerin, üretim hattı ve tedarik zinciri boyunca yüksek düzey kaliteyi ve kapsamlı izlenebilirliği

44 Mart - Nisan 2020

sağlamak zorunda olduğuna inanılıyor. Bununla beraber üretimi daha önce hiç olmadığı kadar esnek, hızlı ve özelleştirilebilir hale getirmeliler. Ayrıca; kalifiye eleman yetersizliği, sürdürülebilirlik ve üretim süreçleri ile işletme hedeflerine ilişkin yasal şartların artması gibi dış etkenleri de dengeleme konusundaki sorunlarla yüzleşiyorlar. Omron’un yeni nesil teknoloji çözümleri işte tam da burada devreye giriyor: “İnsanların potansiyelini ortaya çıkaracak ve artıracak çözümler” Yapay zekanın (AI) altın çağında insan ve makine arasındaki bağlantı, günümüzün ana konusu olmaya başlıyor. Omron, bu yaklaşımın altını çizerek, yenilikçi çözümlerden oluşan eksiksiz bir endüstriyel otomasyon portföyü sunuyor. Bu portföy içinde; verinin toplanma, işlenme ve anlamlandırma sürecini hızlandıran, insanlar ve makineler arasındaki uyumu sağlayan ve yüksek üretim esnekliği sağlayan Edge tabanlı AI kontrolü de bulunuyor. Omron’un eşsiz kontrol teknolojisinin, mobil ve kolaboratif robotlarla birlikte olan kombinasyonu, tüketicilerin daha çok özelleştirme talebini, bir hattı yeniden düzenlemeye gerek kalmadan karşılayan, yüksek düzeyde bir üretim hattı esnekliği sağlıyor. Omron, görsel denetim, algılama, emniyet, robotik, hareket ve kontrol konularında firmanın ana teknolojilerinin entegrasyonunu açık standartlara dayanarak, kapsamlı bir şekilde sunuyor. Omron’un innovative-Automation! konsepti, kendini daha önce

ispatlamış “Algılama ve Kontrol + Düşünme” teknolojileri arasında bir sinerji sağlayarak üreticilerin esnek üretim sayesinde kişiselleştirilmiş ürünler elde ederken daha yüksek Genel Ekipman Verimliliği’ne (OEE), ayrıca maksimum güvenlik ve kaliteye ulaşmasına yardımcı oluyor. Esnek üretimin geleceği: Kolaboratif ve Mobil Robotlar Omron’un yeni TM serisi Kolaboratif Robotu, geleceğin fabrikalarının üretim şeklini kökten değiştirmek ile iyileştirilmiş üretkenlik, verimlilik, ürün kalitesi için insanlar ve makineler arasındaki uyumu desteklemek amacıyla tasarlanmış teknolojilerin bir örneği olarak WIN Eurasia’da sergilenecek. Techman işbirliğiyle geliştirdiği yeni kolaboratif robot, geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen ve bu zamana dek otomasyona geçirilmesi zor olmuş uygulamaları otomasyona geçiriyor. Robot, Omron’un LD serisi otonom mobil robotuyla sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor ve kolaboratif robotun üstüne direkt olarak monte edilmiş 3 boyutlu görüş kamerasıyla birlikte bu çözüm, bir çok karmaşık işlerin de otomasyona geçirilmesine olanak tanıyor. Bu robot, çeşitli maddeleri bir tepsi veya kabın içine ayrıştırabiliyor ve yerleştirebiliyor. Buna ek olarak esnek üretim ve materyal taşıma için üretim süreçlerini bağlıyor. Yapay Zeka (AI) sahada Bir Yapay Zeka (AI) kestirimci bakım kütüphanesine sahip olan Omron’un

www.metalmakina.com


-Ȋ94(l9l5

yeni Sysmac Yapay Zeka (AI) Kontrolörü, ekipman ömrünü uzatmak için; “Edge” cihazları ile ilgili verileri bir kontrolör içinde topluyor, analiz ediyor, kullanıyor ve bozulmaların önüne geçmek amacıyla anormallikleri tespit ediyor. Bu güçlü çözüm, sorunları önceden saptayarak ve bu sorunları çözmek için derhal harekete geçilmesi gerektiğine dair bildirimde bulunarak müşterilere ekipman hasarı riskini ve duruş süresini azaltma konusunda yardımcı olabilir. Müşteriler, kestirimci bakım işlemlerini kolaylaştırmak ve ani aksaklıkları önlemek için gelişmiş teknolojimizden ve veri bilimci ekibimizden yararlanabilirler. Omron, orijinal üretimde bir yenilik yaklaşımı olan “innovative-Automation” konseptini hayata geçirmek için müşterileri ile birlikte çalışıyor. Yapay Zekalı Kontrolör ve Sysmac Kütüphanesi ile akıllı otomasyon konseptinin gerçekleştirilme sürecini hızlandırıyor. Bu da, makine duruş süresini azaltmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve sıfır kusurlu ekipman üretmek için insanların ve makinelerin uyum içinde iş birliği yaptığı geleceğin fabrikasını mümkün kılıyor. innovative-Automation! Endüstriyel otomasyonda öncü bir şirket olan Omron, görüntü işleme sensörleri ve diğer algılama cihazlarından servo motorlar gibi çeşitli kontrolörler ile diğer çıkış cihazlarına varan geniş bir ürün, ekipman kontrol ağına sahip. Bu ağ, bir dizi emniyet ürünü ve endüstriyel robotları da kapsıyor. Omron, bu cihazları yazılım yoluyla birleştirerek, dünya çapındaki tüm üreticiler için çeşitli türlerde eşsiz ve yüksek performanslı otomasyon çözümleri geliştiriyor. Omron, ürün portföyünde bulunan gelişmiş teknolojilere ve geniş kapsamlı cihaz seçeneklerine dayanarak, “innovative-Automation!” adında bir stratejik konsept öne sürdü. Konsept üç yenilikten oluşmaktadır: “Entegre/Integrated” (kontrol değişimi), “Akıllı/Intelligent” (Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) tarafından sağlanan zeka gelişimi) ve “İnteraktif/Interactive” (insanlar ve makineler arasında oluşan uyum). Omron, bu konsepti gerçekleştirerek, üretim tesislerine inovasyon getirmeyi hedefliyor.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

45


46 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

47


-Ȋ94(l9l5

3PULLY2ÛaHR6WLYHZ`VU\U\ +LZ[LRSL`LU5:223@H͏SHTHlUP[LZP

Yeni NSK K1-L, orijinal K1 yağlama ünitesinin hizmet ömrünün neredeyse iki katı hizmet ömrü sunmaktadır.

Uzun süreli, bakım gerektirmeyen operasyonlar sağlamak isteyen lineer kızak kullanıcıları için, NSK yeni geliştirdiği K1-L yağlama ünitesini sunuyor. Önceki versiyonu olan K1’den (1996’da piyasaya sürüldü) daha gelişmiş yağlama kapasitesi sağlayan, NSK’nın yeni nesil K1-L’si, daha uzun hizmet ömrü, daha düşük sürtünme ve azaltılmış yağ kullanımı ile kaynak ve enerji tüketimini azaltarak çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Bu ünite hemen sipariş edilebilir. Günümüzün akıllı fabrikaları ve otomasyon teknolojileri endüstriyi hızlandırmakta, makine imalatçılarını ve fabrika işletmecilerini genel masrafları azaltma ve rekabetçi kazancı destekleme kapasitesi olan bakım gerektirmeyen konseptler aramaya itiyor.

48 Mart - Nisan 2020

Bu doğrultuda, NSK’nin K1-L modeli tamamen yepyeni bir uzun süreli yağlama sağlamak için tasarlanmıştır. Lineer kızak performansını uzun süreler boyunca korumak için verimli yağlama gereklidir. Bununla birlikte, gerekli yağı uygulamak için düzenli bakım yapmak, özellikle de makinenin durmasını gerektirecek şekildeyse, hem zaman hem de maliyet kaybına neden olur. NSK K1-L, yağlayıcı deposu kapasitesini geliştirerek ve bakım aralıklarını uzatarak bu sorunun üstesinden geliyor. Sonuçta hem çalışma süresinde hem de verimlilikte artış ortaya çıkarken, bakım maliyetleri de düşmektedir.

İşin aslı, yeni geliştirilmiş bir tür reçine sayesinde ünite, orijinal K1 modeline kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yağ tedarik edebiliyor. K1-L’nin diğer avantajları arasında arabanın lineer kızak üzerindeki hareketi sırasında dinamik sürtünme kuvvetini yaklaşık %20 azaltan özel şekli ve yapısal bütünlüğün korunmasına yardımcı olmak ve ayrıca toz ve diğer kirletici partiküllerin girişini engellemek için koruyucu muhafazası bulunmaktadır. K1-L, ilk başta, şirketin standart lineer kızakları (NH ve NS serisi) için mevcut olacak, ilerleyen zamanlarda ise diğer modellere genişletilecektir.

NSK’nın orijinal ünitesinin başarısını daha da arttıran K1-L, yağlama kapasitesinde kayda değer gelişim sunmaktadır.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

49


-Ȋ94(l9l5

3PUJVSU,SLJ[YPJ;…YRP`L:(--96

4HYRHSÛlY…USLYP;…YRP`L7HaHYÛUH:\U\`VY SAF-FRO markalı kaynak ve kesme ürünleri artık Lincoln Electric Türkiye (Askaynak) güvencesiyle Türkiye pazarında. Bir Lincoln Electric kuruluşu olan olan SAF-FRO profesyonel kullanıcılar için kaynak ve kesme ürünleri, çözümleri ve hizmetleri tasarlıyor ve üretiyor. İlk olarak SAF-FRO’nun üçüncü nesil multi-proses kaynak makinesi DIGIWAVE III’ü Türkiye’deki kaynak profesyonelleriyle buluşturan şirket sektörde büyük bir dönüşüme imza atıyor. Yazılım tabanlı anahtarlama teknolojisine dayanan üç fazlı bir invertörden oluşan bu makine %30 oranında enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Bu kaynak makinesi olağanüstü kaynak performansının yanı sıra güncellenebilir Linux yazılımı ile kaynak çalışmalarının doğru bir şekilde izlenebilirliğini ve takibini sağlayan USB, Ethernet hatta Wi-Fi gibi yeni iletişim araçlarına sahip. Kaynak işlemlerinde mükemmel sonuçlar sunan DIGIWAVE III, 200’den fazla sinerjik

kaynak modu sağlıyor. Çok çeşitli malzeme, çap, tel, gaz kombinasyonları için mükemmel bir kaynak performansı da sunan bu makinenin 50 tane özel sinerjik modu bulunuyor. Makine; MIG/MAG kaynağında, karbon çelik/ paslanmaz çelik malzemelerin kaynağında ve örtülü elektrod kaynağında mükemmel sonuçlar veriyor. SAF-FRO ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünlerine www.askaynak.com. tr adresinden ulaşılabiliyor. Lincoln Electric Türkiye dünya çapında kaynak sektörlerini dönüştüren SAF-FRO markalı yeni nesil kaynak ve kesme çözümlerini Türkiye pazarına sunuyor. Şirket ilk olarak SAF-FRO’nun üçüncü nesil multiproses kaynak makinesi DIGIWAVE III’ü kaynak profesyonelleriyle buluşturuyor. DIGIWAVE III, işlem kontrolü sağlayarak optimum kaynak kalitesi sunuyor. Kaynak parametrelerinin kontrol limitlerinin ayarlanabildiği makine böylece bir hata tespit edilir edilmez gerçek zamanlı olarak uyarılar alınmasını sağlıyor. Bir makinenin normal bir elektrik şebekesine bağlanabileceğini gösteren EN 6000-3-12 ile uyumlu olan DIGIWAVE III, %30’a kadar enerji tasarrufu sunuyor. Makinenin su soğutucusunun ve isteğe bağlı fanın otomatik olarak çalıştırılması, renkli ekranın ayarlanabilir zamanda sönmesi ve sadece gerçekten ihtiyacınız olan elektriği tüketmesi enerji tasarrufunu sağlayan özellikler arasında yer alıyor. Geleneksel CV modundan yaklaşık %20 daha yüksek kaynak hızı! Kaynak sektöründe normlara ve gerekliliklere uymanın gittikçe önem ka-

50 Mart - Nisan 2020

zandığı bilinciyle hareket eden Lincoln Electric Türkiye’nin (Askaynak) yeni nesil kaynak makinesi DIGIWAVE III’ün sahip olduğu torç kalibrasyonu kaynak ustalarının normlara uygun hareket etmesine destek oluyor. DIGIWAVE III hızlı kısa ark özelliği ile karbon çelik ve paslanmaz çeliklerin yalnızca pals modunda normal olarak ulaşılabilen tel besleme hızını kullanarak damla transferi davranışını değiştirmeye imkan veriyor. Bunun yanı sıra geleneksel CV modundan yaklaşık %20 daha yüksek kaynak hızı sunuyor. Tam kontrollü metal özelliği ise temiz bir kaynak için tam kontrollü kısa ark avantajı veriyor. Makine bu özellik sayesinde sıçrantı oranını düşürüyor ve rakipsiz kaynak kalitesi sunuyor. Klonlamayla verileriniz güvende! “Klonlama” özelliği, Wave III kurulumlarının yedeğinin tutulmasını ve çoğaltılmasını sağlıyor. Bu özellik sayesinde öngörülemeyen durumlar, üretimin devamlılığını sağlamak için kolayca yönetilebilir hale geliyor. DIGIWAVE III’ün sayaç ve limitleme özellikleri tel biter bitmez veya kontak meme vb. parçaların değiştirilmesi gerektiğinde kaynak ustasının doğrudan uyarıyor böylece ark süresi artabiliyor. Buna ek olarak, DIGIWAVE III‘ün bellek özelliği ile prosedürler sürekli olarak değerlendirebiliyor ve güncel şekilde geliştirebiliyor. DIGIWAVE III daha fazla verimlilik için standart olarak tüm otomasyon entegrasyonları için standart bir iletişim arayüzü ile donatılıyor. SAF-FRO ve Lincoln Electric Türkiye’nin tüm yenilikçi ürünlerine www.askaynak.com. tr adresinden ulaşılabiliyor.

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

51


-Ȋ94(l9l5

3HZLYO`IYPK2H`UH͏Û,RZ[Y…a`VU 7YLZP7YVMPSSLYPUKLkULhÛRÛ`VY Otomotiv tedarikçisi Alu Menziken, ekstrüzyon presi profillerinin kaynağında LaserHybrid kaynak yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem, çok yaygın olan sürtünme karıştırma kaynağına (Friction Stir Welding) karşın önemli avantajlar sunmaktadır: Az aşınmaktadır, malzeme çıkıntıları problem değildir ve bu kaynak yöntemiyle hem alın hem de köşe kaynağı yapılabilir. Bu nedenle Alu Menziken, akü tablası bileşenlerinin üretimi için bir LaserHybrid kaynak sistemine yatırım yapmıştır ve Fronius Welding Automation ile Fanuc kaynak ve robot teknolojisiyle net proses avantajları elde etmektedir. Yukarı Avusturya’daki Ranshofen’de bulunan Alu Menziken Euromotive GmbH, Kasım 2014’te İsviçreli Alu Menziken Extrusions AG şirketinin yüzde yüz kardeş şirketi olarak kurulmuştur. Şirket çapında yaklaşık 700 çalışan istihdam edilmektedir, bunların 150’si Ranshofen’dedir.

Burada Alu Menziken, otomotiv ve havacılık sanayi için modern alüminyum hafif yapı bileşenleri ve sistemleri geliştirip üretmektedir. Avusturyalılar otomotiv segmentinde premium üretici, spor arabası üreticisi ve E-hareketlilik için tedarikçi olarak ün yapmışlardır. Tipik bileşen ve yapı grupları nakit para yönetim sistemleri, koltuk yapıları, yuvarlama sistemleri ve akü kutularıdır. Otomotiv üreticileri, Alu Menziken şirketinin tecrübe, esneklik ve geliştirme becerisinin yanı sıra özellikle firma içi üretim derinliği ve yüksek üretim bilgi birikimini de takdir etmektedir. Akü tablası elemanlarının prototipleri oluşmadan önce tüm konstrüksiyon çizimleri yapılabilirlikleri açısından kontrol edilmekte ve proses akışı simüle edilmektedir. Tüm parçaların kaynak ve birleştirme tekniği açısından hayata geçirilebilir olup olmadığı test edilmekte ve gerektiğinde bir yarıçapın büyütülmesi veya bir tabanın değiştirilmesi gibi düzeltmeler önerilmektedir.

Resim 1: Alu Menziken Euromotive GmbH’nın Ranshofen/ Yukarı Avusturya’daki hizmet binasına bakış.

52 Mart - Nisan 2020

Birinci öncelik, akü tablalarının sızdırmazlığıdır Otomotiv branşı hemen hemen düz ve deformasyon olmayan kaynak sonuçları gerektirmektedir. Aynı zamanda bileşenleri tekrarlanabilir kalitede kaynak yapmak sürekli daha büyük alanlı ve daha zor hale gelmektedir. Akü tablaları, araç şasisinin milimetre milimetresine ayarlanmadan önce bir sızdırmazlık testine tabi tutulmalıdır. Nedeni: Tüm akü tablalarının yalnızca hava geçirmez değil, aynı zamanda püskürtme suyuna karşı korumalı da olması gerekmektedir. Bu, kaynak yapmayı zorlaştırmaktadır. Yüksek yüzey kalitesi, ısı iletkenliği veya temizlik gereksinimleri nedeniyle alüminyum kaynağı çok tercih edilmektedir. Yalnızca dikiş hazırlama veya kaynak parametreleri oluşturmayla ilgili kapsamlı bilgiler değil, aynı zamanda münferit tabla elemanlarının deforme olmasını önleyecek doğru kaynak sırasına ilişkin kapsamlı bilgiler de gereklidir. Alu Menziken bu uzman bilgisine

Resim 2: Norbert Dickinger, Ranshofen’deki Alu Menziken’de üretim müdürüdür.

www.metalmakina.com


-Ȋ94(l9l5

Resim 3: Ekstrüzyon presi profillerinin gerilmesi sırasında Alu Menziken’de kaynak teknoloji uzmanı olan Sven Esterbauer.

sahiptir. Şirket, EN ISO 3834-2 TÜV’e göre sertifikalıdır ve kalifiye kaynak uzmanlarının yanı sıra kalite yönetimi sisteminin önemli bir unsuru olarak harici bir kaynak süpervizörlüğü de istihdam etmektedir. Esas itibariyle 5000-7000 serisi alüminyum alaşımlar kaynak yapılmaktadır. Ekstrüzyon presi profillerinde LaserHybrid’in avantajları Şu anda otomotiv endüstrisi halen sürtünme karıştırma kaynağını kullanmaktadır. Bu kaynak yöntemi, gaz veya ilave malzeme kullanmamakta ve oldukça düşük sıcaklıklar sayesinde (alüminyumda yaklaşık 550 derece Celsius) neredeyse deformasyonsuz kaynak yapmaktadır. Bu bağlamda döner takım (pim olarak adlandırılmaktadır) yüksek kuvvetle birlikte birleştirme yarığına dalar. Bu pim, birkaç saniye içerisinde erime noktasının hemen altına kadar kaynak bölgesini ısıtır. Malzeme yumuşamaya başladığında, şu anda yüksek pres kuvvetiyle birleştirme hattı boyunca dönen pimin ileri hareketi başlar. Pimin etrafında eriyen alüminyum birleşir ve nihayetinde sıkıca bir bağlantı oluşturur. Sonunda ileri hareket durur ve dönen takım, kaynak bölgesinden çekilir. Ancak tam olarak bu hareket önemli bir sürtünme karıştırma kaynağı dezavan-

www.metalmakina.com

Resim 4: Uzunlamasına dikişlerin LaserHybrid kaynağı bir Fanuc robotu yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

tajına sahiptir: Döner takımın ana malzemeyi bıraktığı yerde bir delik meydana gelir. Mühendisin kaynak işleminden sonra çıkartılması gereken bir iş parçası çıkıntı mesafesi planlaması gerekir. Bir diğer dezavantaj sürtünme karıştırma kaynağı köşe kaynaklarının kaynağı için uygun değildir. Alın ve köşe kaynakları, aynı kaynak kafasıyla kaynak yapılamayacağı için daima iki ayrı işlem gerektirmektedir. Buna karşın bu, PA ve PB pozisyonunda LaserHybrid kaynağı sırasında mümkün değildir.

Ranshofen’deki Alu Menziken’de üretim müdürü olan Norbert Dickinger avantajları bilmektedir: “Biz, birden fazla akü tablası bileşenini tek bir işlemde kaynak yapabiliriz ve çıktımızı lazer tarafından stabilize edilmiş ark sayesinde yüksek kesme hızıyla arttırıyoruz. Aynı zamanda birim uzunluk başına düşük enerji sayesinde iş parçası deformasyonu minimize edilmektedir.”

Alu Menziken için gelecek, LaserHybrid’dir

Proje işbirliği içinde düzenlenmiştir: Makine mühendisliği ve kaynak teknolojisi Fronius Welding Automation’dan, robot ve fiber lazer ise Fanuc’dan gelmektedir. Alu Menziken, hali hazırda uzun süreden beri manüel kaynak ve robotlu kaynak için TPS ve TPS/i serisi kaynak akımı kaynakları başarıyla kullanıldığından dolayı Fronius ile daha önce iyi deneyimlere sahiptir.

Alu Menziken doğrudan LaserHybrid kaynağını kullanmaktadır. Bu kaynak yöntemi, köşe kaynağına izin vermektedir ve gereksiz çıkış alanlarını önlemektedir. LaserHybrid, ortak bir proses bölgesinde lazer ışınını bir MIG kaynak prosesi ile kombine etmektedir. Yüksek konsantre, kaynak dikişine yönelik ışın çok yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu sayede alüminyum buharlaşır ve ana malzemenin derinine nüfuz eder. Lazeri takip eden MIG prosesi, dikişin doldurulması için kullanılmaktadır ve optimum bir kenar bağlantısı sağlar. İlave olarak nüfuz etmiş ısı, malzemeye gaz çıkışı için süre verir ve bu sayede saf lazer kaynağına kıyasla gözenek oluşturma meylini önler.

Fronius ve Fanuc’un kaynak ve robot teknolojisi

Alu Menziken’de kaynak teknoloji uzmanı olan Sven Esterbauer övgüyle “Fronius bizi örnek desteğiyle ikna etti. Yardıma ihtiyaç olduğunda kısa süre içerisinde birisi olay yerinde. Daha küçük problemleri telefon desteğiyle veya uzaktan bakımla çözüyoruz. Ayrıca Fronius düzenli olarak kaynak teknisyenleri için geliştirme kursları sunuyor. İyi işletme iklimi de önemli bir rol

Mart - Nisan 2020

53


-Ȋ94(l9l5

oynamaktadır. Yalnızca yüksek kalitede bileşenler takıldığı için Fronius cihazlarının bozulması neredeyse imkânsızdır” demiştir. Norbert Dickinger ise meslektaşını onaylamaktadır: “Bu projede de Fronius Destek örnekti.” Bu sayede Fronius, yeni robotlu kaynak hücresi tasarlanmadan önce Thalheim’da ilk kaynak denemesini yapmıştır. Tatmin edici sonuçlardan sonra tesis tasarlanmış ve imal edilmiştir. Sonraki adımda Alu Menziken başka deneme ve parametre tespitleri için sıfır noktası germe sistemine sahip bir kaynak istasyonu kullanmıştır. Akabinde robotlu kaynak hücresi Y-konumlandırıcı ile birlikte Ranshofen’e kurulmuştur. Dickinger, “Fronius ile birlikte tüm parametreleri optimize ettik. Böylelikle ortaklık temelli bir işbirliği hayal edildi” diye eklemiştir. Kaynak sisteminin otomatikleştirilmesi için Alu Menziken bilinçli olarak Fanuc’u tercih etmiştir: Uzman yalnızca robot değil, aynı zamanda lazer kaynağı da tedarik etmektedir.

Resim 5: Birlikte proje başarısına: Fronius kaynak teknolojisine sahip Fanuc robotu.

Avantajı, optimum robot hızı ve lazer gücü senkronizasyonunda kendisini göstermesidir. Diğer artı noktaları ise robotun kullanıcı dostu ve kolay programlanabilir olmasıdır. Farklı iş parçası boyutları için tasarlandı Belli bir iş parçası boyutuna kadar farklı ekstrüzyon presi parçaları kaynak yapılabilir, burada azami kaynak aralığı 2.800 x 2.000 milimetredir ve konumlandırıcı tarafı başına iş parçası ağırlığı 500 kilogramdır. Üretim prosesi yarı otomatik ilerlemektedir: Usta, alüminyum iş parçalarını bir Y-konumlandırıcı üzerine yerleştirdikten sonra güvenlik ışık bariyeri sayesinde emniyete alınmış otomatik gerdirme prosesini etkinleştirir. Akabinde Y-konumlandırıcı, lazer koruma kabinine döner ve kaynak robotu başlangıç konumuna gider. Kaynak programı, öngörülen temizleme çevrimlerinden sonra torç temizliğindeki gibi otomatik sona erer. Sona erdikten sonra robot bekleme pozisyonuna geçer ve Y-konumlandırıcı, kaynak yapılmış iş parçasını kabinden çıkarır. Sonunda iş parçasının gerginliği otomatik alınır ve parça çıkartılabilir. Sven Esterbauer için tesis önemli avantajlar sunmaktadır: “Fronius sistem kontrolü, yeni bir kullanıcının tesisi birkaç dakika içerisinde kullanabileceği kadar sezgiseldir. Büyük dokunmatik ekran sayesinde sürekli olarak robot pozisyonu, proses parametresi ve dikiş izleme dahil tüm proses hakkında eksiksiz bir genel bakışa sahip olacaksınız.” LaserHybrid: Maliyet açısından daha uygun, daha hızlı ve daha esnek

Resim 6: Sistem kontrolü ve Y-konumlandırıcı ile birlikte Fronius LaserHybrid kaynak hücresi.

54 Mart - Nisan 2020

Alu Menziken Euromotive, LaserHybrid kaynak yönteminin avantajlarıyla ön plana çıkmaktadır. Şu anda alın kaynağı ve köşe kaynağını ve bununla birlikte tüm bileşenleri tek bir işlemde kaynak

yapabilirsiniz, bu, prosesi daha hızlı ve maliyet açısından daha uygun hale getirmektedir. Nobert Dickinger, “Alu Menziken’in LaserHybrid prosesini otomotiv endüstrisine yerleştireceğine eminim” açıklamasını yapmıştır. İkna etmek için tedarikçi, gösteri amacıyla farklı duvar kalınlıklarında ve kaynak nüfuziyetinde çeşitli bileşenlerden ve bunun yanı sıra makroskopik olarak hazırlanmış kaynak kalıplarından meydana gelen özel bir ekipman bir araya getirmiştir. Dickinger, “Fronius Welding Automation ve Fanuc’un yeni robotlu kaynak hücresi bize bu konuda yardımcı olacak” diyerek emin olduğunu ifade etmiştir. Perfect Welding Bölümü Fronius Perfect Welding, ark kaynağı alanında yenilik lideri olup robot destekli kaynak işlemleri için küresel pazar lideridir. Ayrıca sistem sağlayıcısı olarak Fronius Welding Automation bölümü, konteyner yapımı ya da offshore sektöründe kaplama gibi müşteriye özel eksiksiz otomatik kaynak çözümleri sunmaktadır. Portföy, manuel uygulamalara yönelik güç kaynakları, kaynak yapma aksesuarı ve geniş hizmet spektrumu ile tamamlanmıştır. Dünya çapında 1.000’i aşkın satış partneri bulunan Fronius Perfect Welding, müşterilerine son derece yakındır. Fronius International GmbH Fronius International, genel merkezi Pettenbach’ta olan Wels, Thalheim, Steinhaus ve Sattledt’te tesisleri bulunan bir Avusturya şirketidir. Şirket, dünya çapında 4.760 çalışanıyla, kaynak teknolojisi, fotovoltaik ve akü şarj sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Ürünlerinin yaklaşık %92’si, 30 uluslararası Fronius şirketi ve 60’tan fazla ülkedeki satış partnerleri/temsilcileri aracılığıyla ihraç edilmektedir. Fronius, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile 1.253 patenti sayesinde dünya pazarında teknoloji lideridir.

www.metalmakina.com


-Ȋ94(l9l5

:LJV;VVSZ+V\ISL;\YIV2HYL +PR2LUHY-YLaLSLYP]L<sSHYÛ 7P`HZH`H:…Y…`VY

Seco Tools, yüksek makine gücü tüketimi olmadan üstün parça yüzeyi kalitesi elde etmeye çalışan üreticiler için yeni Double Turbo ile sektör lideri kare dik kenar freze takımlarını genişletmiştir. Freze takımları kaba operasyonları iyileştirir ve gelişmiş freze geometrisi ile çelik, paslanmaz çelikler, dökme demir ve yüksek ısı alaşımlarında enerji tüketimini azaltır. En yüksek üretkenlik seviyesi için takımlarda en son teknoloji ürünü Seco Tools frezeleme kalitelerine sahip dört kesme kenarlı çift taraflı uçlar kullanılır.

tesislerin ihtiyaçlarını karşılar. Bu sistem, yüzeydeki uyuşmazlık olasılığını azaltmak ve 90 derecelik açı hassasiyeti sağlamak için mümkün olan en pozitif helisel açıya sahip son derece doğru bir geometri içerir. Bu hassasiyet sayesinde, finiş frezeleme döngü süreleri önemli ölçüde kısaltılır veya bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırılır.

Double Turbo, hem iş atölyelerinin hem de büyük miktarda üretim yapan

ZOMX16 uçların etkili talaş boşaltma ve düşük kesme kuvvetleri için yüksek,

www.metalmakina.com

Double Turbo frezeler çapları 32 mm ile 125 mm arasında değişen 19 adet metrik birimli seçeneğe ve 1.25 inç ile 5 inç arasında değişen 16 adet inç birimli seçeneğe sahiptir.

pozitif geometrileri vardır. Bu özellikler, daha uzun takım ömrü ve pürüzsüz yüzey kalitesi için titreşimleri en aza indirir. Çift taraflı tasarım, önemli ölçüde kenar başına maliyet tasarrufu sağlar. ZOMX16 uçlar, ME10 ve M12 olmak üzere iki geometriye ve 0.8 ile 1.6 olmak üzere iki radyüse sahiptir. Hem PVD hem de Duratomic® CVD kaliteleri mevcuttur. Double Turbo kare dik kenar freze tasarımında daha yüksek verimliliğe sahip malzemeler ve kaynaklar kullanılır. Bunun sonucunda sera gazı emisyonu (CO2) azaltılır. Bu nedenle bu frezeler daha sürdürülebilir ve güvenilir bir seçimdir.

Mart - Nisan 2020

55


-Ȋ94(l9l5

)03A/HZZHZ7LUZ)HͭSÛRSHYÛ]L7LUZSLYP Bilz takım tutucu sistemleri, Dünya çapında pek çok farklı uygulama alanında ve farklı makinalarda kullanılabilmektedir. Bilz’in başarısı, sürekli yeni bir ürün geliştirerek daha geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerine farklı çözümler sunmaktır. Her geçen gün pazarda geniş bir kullanım alanı bulan hassas pens başlıkları üretimi ile Bilz ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. Bilz firması 100 yıllık geçmişinin verdiği güç ve tecrübe ile bu ürün grubunda da en güçlü üretici olma yolunda rekabetçi adımlar atmaktadır. Yüksek performansa sahip yeni hassas pens tutucular aynı zamanda fiyat rekabeti ile Türkiye pazarına sunulmaktadır. BT,SK,HSK ve BBT (FBT-Face Contact BT) tutucu grubunda SC06-SC10SC13-SC16-SC20-SC25 pens çeşitleri mevcuttur. Diğer markalar ile uyumlu pens,kapak,anahtar ve tutucuları ile Bilz, bu grupta güçlü bir tedarikçi olma yolunda ilerlemektedir.

• Mükemmel eş merkezliliğe sahiptir. • ER penslere göre daha hassas salgı değeri. • ER penslere göre iki kat sıma kuvveti • Tüm frezeleme, delme, raybalama ve kılavuz çekme uygulamaları için

uygunluk. • Rulmanlı anahtar ile kapağı kolayca sıkabilme ve sökebilme • Uzun boy kesicileri gövde içindeki boşaltma sayesinde tutucu içine doğru sürebilme.

Özellikleri; • Sıkma kapağında kanallar yoktur. Bu nedenle son derece hassas balanslanmıştır ve hava türbülansı oluşmaz. (G2.5 - 25.000 rpm)

56 Mart - Nisan 2020

Bilz hassas pens başlıklarını Boehlerit Türkiye üzerinden üzerinden tedarik edebilirsiniz. Daha detalı bilgi için: mustafa.budak@boehlerit.com.tr

www.metalmakina.com


www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

57


MAKALE

)HÍ­HYĂ&#x203A;SĂ&#x203A;)PYÍŹPYRL[)PYSLÍ­TL]L 6Y[HRSĂ&#x203A;RČ&#x160;sPU([Ă&#x203A;SHJHR(KĂ&#x203A;T

Uzmanlar, hangi amaçla yapÄąlÄąrsa yapÄąlsÄąn Ĺ&#x;irket birleĹ&#x;me ve ortaklÄąk konularÄąnda doÄ&#x;ru stratejiyle hareket etmek gerektiÄ&#x;inin altÄąnÄą çiziyor. Ĺ&#x17E;irket birleĹ&#x;me ve ortaklÄąklar (Mergers&Acquisitions-M&A), iĹ&#x; dĂźnyasÄąnÄąn Ăźzerinde en çok spekĂźlasyon yapÄąlan konularÄą arasÄąnda yer alÄąyor. M&A iĹ&#x;lemlerinin ekonomik olduÄ&#x;u kadar sosyal boyutu da gĂźndemde Ăśnemli bir yer teĹ&#x;kil ediyor. Kamuouyuna mal olmuĹ&#x; bĂźyĂźk Ĺ&#x;irketler iĹ&#x;in içinde olduÄ&#x;u zaman Ăśnce kulisler hareketleniyor, ardÄąndan da haberler yayÄąlmaya baĹ&#x;lÄąyor. SonrasÄąnda ise iĹ&#x;lemin akÄąbeti hakkÄąnda olumlu olumsuz kehanetler Ăźretilmeye baĹ&#x;lanÄąyor. M&A iĹ&#x;lemlerinde baĹ&#x;arÄąnÄąn saÄ&#x;lanmasÄą ve iĹ&#x;lerin uzun vadede iyi gitmesi için profesyonel bir yaklaĹ&#x;Äąmla, ince eleyip sÄąk dokuyarak adÄąmlar atmak gerekiyor. Finansal yĂśnetim konusunda yerli ve uluslararasÄą firmalara da-

58 Mart - Nisan 2020

nÄąĹ&#x;manlÄąk hizmeti veren Dinamo DanÄąĹ&#x;manlÄąk Kurucu OrtaÄ&#x;Äą, Kamu Ă&#x2013;zel OrtaklÄąÄ&#x;Äą (PPP) ve Proje FinansmanÄą UzmanÄą Fatih Kuran Ĺ&#x;irket birleĹ&#x;me ve ortaklÄąk iĹ&#x;lemlerinin baĹ&#x;arÄąlÄą olmasÄą için dikkat edilmesi gereken 4 noktayÄą Ĺ&#x;Ăśyle açĹklÄąyor:

da Ăźzerinde en çok tartÄąĹ&#x;ma yapÄąlan alanlardan biri Ĺ&#x;irket bĂźnyesinde kalacak olan kiĹ&#x;ilerin liyakata mÄą yoksa sadakate gĂśre mi seçilecek olduklarÄądÄąr. Bu konudaki tartÄąĹ&#x;ma birleĹ&#x;menin Ăźzerinden seneler geçse bile genelde hiç bitmez.

Katma DeÄ&#x;eri ArtÄąracak AdÄąmlarÄąn AtÄąlmasÄą

Kritik Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;an KadrolarÄąnÄąn KorunmasÄą

Ă&#x2013;zellikle aynÄą sektĂśrden iki Ĺ&#x;irket artÄąk tek bir çatÄą altÄąnda toplanacak ise bu baÄ&#x;lamdaki hassasiyetler daha da artar. DoÄ&#x;al bir sonuç olarak aynÄą iĹ&#x;i yapan bĂślĂźmlerde personel çĹkartÄąlmasÄąna gidilmesi nerede ise kaçĹnÄąlmazdÄąr. Ă&#x2013;zellikle Ĺ&#x;irket birleĹ&#x;melerinde en kÄąsa zamanda net sonuç alÄąnabilecek husus maliyetlerden tasarruf saÄ&#x;lamak olduÄ&#x;u için Ăśzellikle hizmet yoÄ&#x;un iĹ&#x; alanlarÄąnda personel kadrosunu daraltÄąp birim iĹ&#x; gĂźcĂźnden saÄ&#x;lanacak olan katma deÄ&#x;eri artÄąrmak en temel amaçlardan bir tanesidir. Bu aĹ&#x;ama-

SatÄąn alma iĹ&#x;lemlerinde alÄącÄą taraf genelde satÄąn aldÄąÄ&#x;Äą Ĺ&#x;irketin performansÄąnÄą beÄ&#x;endiÄ&#x;i ve potansiyelini de olumlu deÄ&#x;erlendirdiÄ&#x;i için alÄąm kararÄąnÄą vermiĹ&#x;tir. UnutulmamasÄą gereken Ăśnemli hususlardan biri Ĺ&#x;irketi bu performansa taĹ&#x;Äąyan insan kaynaÄ&#x;ÄąnÄąn Ăśnemidir. Ă&#x2013;zellikle satÄąn alan Ĺ&#x;irket ilgili iĹ&#x; kolunda yeterli deneyime sahip deÄ&#x;il ise satÄąn alÄąnan Ĺ&#x;irketteki kritik kadrolarÄąn satÄąn alma sonrasÄą en azÄąndan belli bir dĂśnem (genelde 3-5 yÄąl) bĂźnyede kalacak olmasÄąnÄą baĹ&#x;tan saÄ&#x;lamak çok Ăśnemlidir.

www.metalmakina.com


MAKALE

Yönetim Kadar Alt Kadrolara Da Değişimin Benimsetilmesi Özellikle oturmuş piyasalarda şirketlerin organik büyüme potansiyeli sınırlarına dayandığı durumlarda M&A işlemlerinde ivmelenme başlar. Şirket birleşme ve satın almaların pek çok nedeni olabilir. Bunlar arasında en yaygın olanları: Pazar payını artırmak, karlılığı geliştirmek, yeni pazarlara girmek, müşteri portföyünü geliştirmek, ürün gamını çeşitlendirmek ve/veya tamamlamak, çapraz satış kanalları açmak, dikey veya yatay entegrasyon sağlayarak pazardaki durumunu kuvvetlendirmek, ölçek ekonomisini geliştirmek, maliyetlerde tasarruf sağlamak, know-how transferi sağlamak ve ArGe alanında verimliliği geliştirmektir. Görüleceği üzere temel motivasyon satışları ve karlılığı artırırken aynı zamanda

maliyetleri düşürmeye yöneliktir. Diğer taraftan da yaratılacak sinerji ile daha güçlü bir inavosyan ikliminin de yeşertilmesi hedeflenir. Uluslarası danışman şirketlere milyonlarca dolar para harcanarak yönetilmeye çalışılan ve üzerinde aylarca kafa patlatılan devasa birleşme planları işin insan boyutuna gereken önem verilmediği takdirde zaafiyete uğramaya mahkumdur. Özellikle birbirinden çok farklı iki kurum kültürü bir araya gelecek ise potansiyeli çok yüksek olan işlemlerde bile tehlike çanları çalıyor olabilir. Bir kadın ve erkeğin bir araya gelip evlililik müessesini sürdürmeleri aralarındaki sevgi bağına rağmen zor zanaatken iki ayrı kurumun tek bir çatı altında toplanması ve ahenkle çalışması hiç de kolay değildir. Başarı ancak yönetim kademesi kadar alt kadroların da süreci içtenlikle benimsemesi ve sahiplenmesi ile mümkün olabilir.

Fatih Kuran

Başarılı İki Şirketin Birleşmesi Satın alma ve birleşmeler konusundaki diğer önemli nokta da iki vasat şirketin bir araya gelip muhteşem bir şirket oluşturmayacağı gerçeğidir. Özünde yüksek performans göstermeyen şirketler bir araya geldiklerinde sağlayacakları katma değer bazı maliyet azaltma operasyonlarının ötesine muhtemelen geçemeyecektir. Genelde başlangıç aşamasında sağlanan tasarrufların şirket performansına yansıması saman alevi etkisinin ötesine geçemez ve var olan kötü gidişatı ancak geciktirebilir. Bu tip işlemleri şirketlere bir kurtuluş reçetesi olarak görmek büyük hatadır. Başarılı M&A işlemleri alanlarında mevcut durum itibari ile kendilerini ispat etmiş başarılı şirketlerin daha mükemmel, karlı ve verimli olana doğru yolculuğu şeklinde gerçekleşiyor ise anlamlı olacaktır.

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

59


MAKALE

=LYP4LYRLaSLYP!,ULYQP`L)H͏ÛTSÛ+…U`HKH+…ͭTHUTÛ2\Y[HYÛJÛTÛ&

@ÛSTHakaJHU,H[VU,SLR[YPR ;…YRP`LlSRL4…K…Y…

29 Ocak 2020, Dünya üzerindeki enerji tüketimine dair istatistikler size şaşırtıcı gelebilir. Bu istatistiklere dikkatle bakmak, odaklanmak ve bu istatistikleri anlamaya çalışmak yerinde olacaktır. Ancak enerji tüketimi ve emisyonlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler arasındaki basit bağlantıyı kurmak da gerekli midir? Bu durum, sosyal medya ve çevre düşmanı yaratan tüm dijital etmenler göz önüne alındığında aşırı bir istek midir; yoksa veri merkezleri enerji tüketimini azaltma ve gezegenimizin kaynak-

60 Mart - Nisan 2020

ları üzerindeki baskıyı hafifletme kabiliyetine sahip asıl kurtarıcılar olabilir mi?

netleştirmek için, daha ayrıntılı bir inceleme ve daha derin analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Küresel bir veri merkezinin enerji tüketimi yaklaşık olarak 200 terawatt saat şeklindedir. Bu rakam, dünya genelinde gerçekleşen 20,000 terawatt saatlik enerji tüketiminin yüzde birine tekabül etmektedir. Veri merkezlerini genel ICT endüstrisi içinde bir araya getirmenin, 2040 yılına kadar bu oranı dünyadaki elektrik tüketiminin % 20’sine yükselteceği ve emisyonları da % 5 ila % 14 seviyesine hızla çıkaracağı tahmin edilmektedir. Bu tahminleri

2016 yılında, dünyada 13.5 gigaton enerji üretilmiştir. Bu miktar, 160,000 terrawatt saate eşittir. Halihazırda dünya genelindeki enerji talebi, ulaşımda bu miktarın % 28’ine, binalarda % 30’una ve endüstride % 38’ine denk gelmektedir. Binalardaki elektrik talebi şaşırtıcı bir şekilde yükselmiştir ve dünya genelindeki toplam enerji tüketiminin hemen hemen % 60’ının sebebi de bu taleptir.

www.metalmakina.com


MAKALE

Sürekli olarak artmakta olan nüfusun yanı sıra, ekonomik ve dijital büyüme de göz önüne alındığında, bu güç tüketimiyle ve emisyonlarla nasıl baş edileceği tartışılmaktadır. Veri Merkezleri Dijital Dönüşümü Nasıl Şekillendiriyor? Veri merkezleri uygulamaların çalıştırılması, verilerin işlenmesi ve depolanması için merkezi bir nokta olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden, dijital dönüşümün temelinde veri merkezleri yer almaktadır. Dijital dönüşüm, işlemleri daha akıllı, daha hızlı, daha ucuz ve tabii ki daha verimli olarak yapabilmek demektir. Dijital dönüşüm daha yüksek enerji süreçlerinin yerini almakta, süreçlerinin yeniden tasarlanmasını ve otomasyonunu sağlamakta ve yapay zeka anlamında ümit vermektedir. Veri merkezlerinin modernleştirilmesiyle ve dijital dönüşüme daha fazla

www.metalmakina.com

odaklanılmasıyla ortaya çıkan, aşağıdakileri içeren bir dizi trend bulunmaktadır: Akıllı Binalar:. Bu kavramın anlamı, bina içinde akıllı termostatları, aydınlatmayı ve sensörleri kapsayan dijital dönüşümdür. Akıllı binalara geçilmesiyle, güç tüketimi % 10 oranında azalacağı ve toplam enerji tasarrufunun 2040 yılına kadar 65,000 terrawatt saat olacağı öngörülmektedir. Endüstri 4.0: Bu kavram otomasyon, robot teknolojisi, 3 boyutlu baskı, veri analizleri ve makineler arası haberleşme gibi endüstri içindeki dijital dönüşümü ifade etmektedir. Bu, tüketilen enerjiyi, kullanılan malzeme miktarını, harcanan zamanı ve endüstriyel üretimle ilişkili masrafları azaltmanın gerekli bir sonraki adımıdır. Otonom Araçlar: Gömülü ve harici verilerin işlenmesiyle ile ilgili sürekli bağ-

lantıların birleşimi, otonom araçların çalıştırılmasını sağlamaktadır. Otonom araçların kullanımının artmasıyla birlikte, kara nakil araçlarının enerji tüketiminin % 25 oranında azalma potansiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. eTicaret: İnternet üzerinden yapılan alışverişin, toplam karbon ayak izini % 50 oranında azalttığı saptanmıştır. Bulut Bilişimi: IT varlıklarını ve uygulamalarını buluta yerleştirerek, daha az verimli, eskiden kalma, özel veri merkezlerine kıyasla güç tüketimini % 25 oranında azaltabiliriz. Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan “Eaton küresel dijitalleşme sürecini yakından takip etmektedir. Müşterilerimize veri merkezlerinde enerjiyi verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde kullanılabilmelerini sağlayan xStorage Enerji Depolama modülleri, Enerji Tasarruf Sistemi ile

Mart - Nisan 2020

61


MAKALE

%99’a kadar verimliliğe sahip akü ömür takibi yapabilen akıllı UPS’ler ve Arcon Ark Hatası Koruma Sistemi gibi yenilikçi çözümler sağlıyor, Diagnose dijital kestirimci bakım çözümlerimiz ile üretim performansını arttırıyoruz. Veri Merkezinin Modernleştirilmesi Verimliliği arttırmayı ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmayı hedefleyen bütün trendlerin arkasında veri merkezleri bulunmaktadır. Dünya genelindeki veri merkezlerinin IT yükünün 2017 yılından 2020 yılına kadar üç katına çıkmasıyla, bu yüke karşılık gelen elektrik tüketiminin de % 3 oranında artacağı düşüncesiyle bu durum inandırıcılığını korumaktadır. Bu da, veri merkezi ortamını elektriğin tüketildiği ortamlar içinde en verimli hale getirmektedir. Öyle ki, veri merkezi klasik elektrik üretim tesisleri ve gücü besleyen dağıtım altyapılarından daha verimlidir. Eğer bu bile veri merkezlerini kurtarıcı olarak göstermeye yeterli değilse, her büyük veri merkezinde örtülü halde bulunan frekans yanıtı ve talebe göre yanıt özelliklerini anlamak, bu fikri destekleyecektir. Bir veri merkezinin UPS yedek gücüyle ve kritik IT yükünün mevcut yedek gücün yalnızca % 30’u kadar olduğu bir tesis içindeki güç üretimiyle tasarlandığını düşünün. Bunun anlamı, dünya genelinde depolanmış veya kullanılabilir 466 terawatt saat enerjinin bulunmasıdır. Bu enerji, şebeke gücünün kullanılamadığı ve yedek güce ihtiyaç duyulduğu aşamaya kadar ihtiyatlı bir şekilde bekletilmektedir. Bu durumda şu sorular ortaya çıkmaktadır: Bu enerji verimli mi? Bu kritik güç varlıkları daha üretken olabilir mi? Bu durum ortaya çıkarken, ‘’Enerji Bilinçli UPS’’ gibi doğru bir UPS teknolojisi sayesinde etkili iki şekilde kullanılabilir.

62 Mart - Nisan 2020

Bunlardan birincisi talebe göre yanıttır. Enerji pazarlarında şebeke operatörlerinin sekonder güç kaynaklarından faydalanabilmesini sağlayan bir mekanizma bulunmaktadır. Eski model güç üretim tesisi gücü artık tek bir yönde müşteriye iletmemektedir. Ancak iki yönlü bir model ile güç müşteriye hem tedarik edilmekte hem de gücü depolayan veya üreten müşteriden alınmaktadır. İkincisi ise frekans yanıtıdır. İşlenmemiş gücün aksine, burada da iki yönlü diğer bir ilişki mevcuttur ancak bu durumda bu ilişki şebeke operatörünün şebeke frekansını yönetmesine ve sıkı mevzuata ilişkin ve operasyonel limitler içerisinde tutmalarına yardımcı olmaktadır. Bu kontrol, şebekenin istikrarlı çalışması için gereklidir. UPS’ler bu senaryo için idealdir; bu ünitelerin depoladığı güç, şebekeyi ve dahili kritik sistemleri desteklemek için hızlı bir şekilde yönlendirilebilmektedir. Frekansa göre olan bu hızlı yanıtın, çok büyük bir faydası vardır. Bu hızlı yanıt sayesinde, şebeke daha enerji verimli hale gelebilmektedir. Enerji verimli bir şebeke için operatör-

lerin rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsemesi gerekmektedir.Bu kaynaklar, doğaları gereği değişkendir. Yani, bu kaynakların şebeke üzerindeki varlığının istikrarsızlık yaratma potansiyeli vardır. Veri merkezlerindeki UPS’lerin frekansa karşı yanıt hızı istikrarsızlığı azaltmaktadır, bu da şebeke üzerinde yenilenebilir daha fazla enerjinin % 30 ila % 70 oranlarında kullanılmasına olanak tanımaktadır. Veri merkezleri elektrik enerji tüketmelerine rağmen, dekarbonize edilen elektriğin de çaresidir. Veri merkezleri sorunun değil, çözümün bir parçasıdır. Veri merkezi güç şebekesi hakkındaki görüşleri yeniden değerlendirme ve bunları dönüştürmeye başlama zamanı gelmiştir. Veri merkezlerinin çevre üzerinde bıraktığımız etkileri azaltan dijital dönüşümü nasıl sağladığını açıkça görmemiz gerekmektedir. Veri merkezi operatörlerinin ve elektrik dağıtım endüstrisinin desteğiyle, veri merkezi güç şebekesinin dekarbonize edilmesine büyük ölçüde yardım edecektir.

www.metalmakina.com


(3-(),;Č&#x160;29,23(4Č&#x160;5+,2:Č&#x160;

ANCA CNC

A.KAPAK

METALEXPO

51

ANKIROS

61

METALSHOW

47

AUTOMECHANIKA

49

MITSUBICHI

19

BOEHLERIT

9

NURSAN CNC

33

ELAN EXPO

36

OTR MAK!NA

7

EMO M!LANO

25

PARAMILL

21

ERKAN CNC

Ă&#x2013;.K.!Ă&#x2021;!

RTECH

31

ERKAN CNC

13

SANDVIK

29

ERMKASAN

15

STUDER

3

GEMFA

5

AH!NLER

A.K.!Ă&#x2021;!

HABER ENDĂ&#x153;STR!

56

TANDEM

5

KAL!TE FUARI

64

TEZMAKSAN

KAPAK

MADEN FUARI

48

TOKSAN

1

MAK!NAEXPO

40

WIN 2020

41

MAKTEK AVRASYA

37

ZOLLER

10-11

ABONE FORMU Adâ&#x20AC;ş Soyadâ&#x20AC;ş :......................................................... Ă&#x153;nvanâ&#x20AC;ş :.......................................................... Firma adâ&#x20AC;ş :.......................................................... Uzmanlâ&#x20AC;şk alanâ&#x20AC;ş :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

GARANT! BANKASI PERPA UBES! IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA UBES! IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA UBES! IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KRED! BANKASI PERPA UBES! IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BE!KTA IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98

 Yâ&#x20AC;şllâ&#x20AC;şk abonelik Ăźcreti 90 TL.

!BANKASI PERPA UBES! IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydanâ&#x20AC;ş PK.34384 ďŹ iďŹ&#x201A;li / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

www.metalmakina.com

Mart - Nisan 2020

63


64 Mart - Nisan 2020

www.metalmakina.com


MetalMakina Mart-Nisan 2020 e-dergisi 242 sayi  

Metal İşleme ve Makine İmalat Sektöründeki Yenilikleri MetalMakina Mart-Nisan e-dergisinde HEMEN OKUYUN Innovations in Metalworking and Mach...

MetalMakina Mart-Nisan 2020 e-dergisi 242 sayi  

Metal İşleme ve Makine İmalat Sektöründeki Yenilikleri MetalMakina Mart-Nisan e-dergisinde HEMEN OKUYUN Innovations in Metalworking and Mach...

Profile for ajansmik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded