Page 1

Hidrolik&Pnömatik Mayıs - Haziran 2018

Fiyat›:10 TL

Say›: 95

ISSN 1303-6386

Ak›flkan Gücü ve Hareket Teknolojileri Dergisi

www.hidrolikpnomatik.com  AKDER’de Semih Kumbasar Dönemi  MAKFED MEYEM, Sertifika Vermeye Başladı  HKTM, Ar-Ge Merkezi Kurdu  SMC’den Enerji Tasarrufu için ÇözümÖnerileri  Daikin 'ECO' Enerji'yi Hidrolik Güç Paketlerine Getiriyor  Pnömatik Sistemlerin ve Proses Kontrolünün Sorunsuz Entegrasyonu  Pnömatiği Tanıyın: Sürekli Konum Algılama

Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

Say›

95


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

1


2

MayÄąs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

3


4

MayÄąs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

5


6

MayÄąs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

7


İÇİNDEKİLER

AKDER’de Semih Kumbasar Dönemi 14

Aktaş Holding Yeni Pazarlarda Yatırımlarıyla Büyümeye Devam ediyor28

SMC’den Enerji Tasarrufu için Çözüm Önerileri 52

Patlama Tehlikesi Bulunan Alanlar İçin Manyetostriktif Lineer Konum Sensörü 56

Pnömatik Sistemlerin ve Proses Kontrolünün Sorunsuz Entegrasyonu 58

Pnömatiği Tanıyın: Sürekli Konum Algılamar 62

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ad-

Su ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Proje,

OLMARK, Olası En iyi Çözümlere-

nan Dalgakıran, 12 Yıllık Görevini Kut-

5. Karbon Zirvesinde Ödüllendirildi 38

dek Dununion Özelliklerini Taşır 46

lu Karavelioğlu'na Devir Etti 22

HKTM, Ar-Ge Merkezi Kurdu 39

Contalı Proval Kelebek Vanalar 46

Ekin Teknoloji, Ulusal Kalite Günler-

Backplane Ethernet Genişleme

i’nde gençlerle buluştu: “Çok çalışmak

Protokolü 48

ve fark yaratmak başarıyı beraberinde

Eaton’ın Buton Konfigüratörü

MAKFED MEYEM, Sertifika Vermeye Başladı 26

Aktaş Holding Yeni Pazarlarda Yatırımlarıyla Büyümeye Devam ediyor 28

getirir” 40

Kumanda Cihazlarının Seçimini ve

Bosch’un ‘Değişimi Şekillendirin’

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı:

Kombinasyonunu Kolaylaştırıyor 50

Programı Bu Yıl Yıldız Teknik Üniver-

"Endüstri 4.0 için geliştirdiğimiz

sitesi’nde 32

teknolojiler ile Türk firmalarının dünya

SMC’den Enerji Tasarrufu için

SAMSUNG TÜRKİYE ve BOREAS A.Ş.

ile yarışmasını sağlayacağız" 41

işbirliği ile düzenlene panelde;

Bosch’tan First Robotics Competi-

“Türkiye’nin Kadın Mühendisleri, Türkiye’de Kadın Mühendis Olmayı” Anlattı 34

Hidromek, Üniversite-Sanayi İşbir-

tion İçin Öğrencilere Destek 42

Çözüm Önerileri 52

Kimyasalların Dozlanarak Verilmesi Gereken Alanlar İçin Dozaj Pompaları 54

Daikin 'ECO' Enerji'yi Hidrolik Güç Paketlerine Getiriyor 44

liğine Yeni Bir Boyut Kazandırıyor 37

8

Mayıs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

9


www.hidrolikpnomatik.com

BİZDEN

Hidrolik&Pnömatik Ak›flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi

İlk Yayına Başlama Tarihi

Eylül 2002

‹mtiyaz Sahibi

Ahmet Pelit

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Selver Pelit

Genel Koordinatör

Emel fienyüz

Genel Yayın Koordinatörü

Ali Birim

Editör

Başak Pelit

Dijital Medya Editörü

Burak Saltan

Reklam Grubu

Burcu Furat Fahriye Ziyade Hafise Ergün

Abone Sorumlusu

Mehmet Can Pelit

Ofisboy

İsmail Yalçın

Haz›rl›k&Tasar›m ‹çerik Haz›rl›k

AjansMik Ltd. fiti. AjansMik Yay›nc›l›k www.ajansmik.com

Bask›

Şan Ofset HamidiyeMah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane -‹stanbul Tel:0212 289 24 24 Yay›n Türü Yerel-Süreli Yay›n

Akışkan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojileri Sektörünün ilk yayınlanan dergisi, Hidrolik&Pnömatik ile yine sizlerle beraberiz. AKDER üyeleri, yeni yönetim kurulunu belirlemek için 14 Mart’ta bir araya geldi. Dernek üyesi firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Suat Demirer’in konuşmasının ardından divan başkanı ve üye seçimine geçildi. Dönem içindeki faaliyetlerin aktarılmasından sonra derneğin denetim kurulu raporu okunarak 2018-2019 yılı taslak bütçesi onaylandı. Yönetim ve denetim kurullarının oybirliğiyle ibrasının ardından, yönetim kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Semih Kumbasar’ın seçildiği AKDER Genel Kurulu’nda 2018-2020 yılları arasında görev yapacak yeni yönetim kuruluyla birlikte denetleme kurulu, etik kurulu ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) temsilcileri de belirlendi. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle sınav ve belgelendirme merkezi kurulmasına yönelik bir yıldır yürüttüğü proje sonunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu unvanını aldı.

Da€›t›m

Kargo

Hukuk Danışmanı

Başak Pelit

Yay›n Dan›flma Kurulu Fikret Dalk›ran

Hipafl

Cengiz Celep

Entek Pnömatik

fiemsettin Ifl›l

Rota Teknik

Dr. Ahmet Dinçer

Anet Hidrolik

İlham Çelebi

HKTM

Cengiz Meriç

MP Hidrolik

Güner Çelikayar Yönetim Merkezi

MOOG

AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› 34384 fiiflli / ‹stanbul Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 web: www.hidrolikpnomatik.com e-mail: info@hidrolikpnomatik.com Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN

Makine uygulamaları ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve mobil uygulamalar alanlarında hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol ile doğrusal hareket ve montaj teknolojilerinin tasarım, geliştirme, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren HKTM, Ar-Ge merkezi kurdu. Türkiye’nin 854. Ar-Ge merkezi olduklarını ifade eden HKTM Genel Müdür İlhan Çelebi, Ar-Ge merkezi faaliyetlerini, şirketin ana faaliyet alanları ile uyumlu olarak sürdüreceklerini söyledi.

Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76

Sizleri Akışkan Gücü ve Hareket kontrol Teknolojileri Sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeniz için dergimizin sayfalarını okumaya davet ediyoruz.

9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District,

Gelecek sayıda buluşma ümidiyle sağlıcakla kalın.

e-mail:info@eisenacher-medien.de İtalya Temsilcisi CASIRAGHI INTERNATIONAL ADVERTISING Via Cardano 81 - 22100 Como (Italia) Tel. +39 031 261407 Fax +39 031 261380 www.casiraghi.info Tayvan Temsilcisi Ringier Trade Media Ltd. Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Saygılarmla.

Mayıs - Haziran 2018 Sayı:95 Fiyat›: 10 TL KDV Dahil - ‹ki ayda bir yay›nlan›r ISSN 1303-6386 © Hidrolik&Pnömatik Dergisi

Ahmet Pelit ahmet@ajansmik.com

Bask› Yeri ve Tarihi: ‹stanbul - 8 Mayıs 2018 Dergimizde yay›nlanan yaz›lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. © Hidrolik&Pnömatik Dergisindekiyaz› ve foto€raflar izinsiz kullan›lamaz.

10

Mayıs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

11


12

MayÄąs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

13


HABER

AKDER’de Semih Kumbasar Dönemi Akışkan Gücü Derneği’nin (AKDER) 12. Olağan Genel Kurulu 14 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi XI. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak Suat DEMİRER hizmet verilen geçmiş 2 yıl ile ilgili yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler sundu. Özet olarak aşağıdaki hususları ifade etmiştir. 1. Başarı ile devam etmekte olan AKDER Hidrolik Pnömatik eğitimleri 2017 yılında daha iyi bir noktaya gelmiştir. Bu yıl içinde eğitim alan mühendis ve teknisyen sayısı 634’e ulaşmıştır. Sanayi içinde tanınırlığımız daha da yükselmiştir. Eğitimler daha çok kurumlara kaymış ve yerinde eğitim hız kazanmıştır. Bu dönemde ilk defa yurt dışından bir talep olmuş ve Pakistan’da da 1 haftalık bir Hidrolik eğitimi verilmiştir. Eğitim maksadıyla kurulmuş olan İktisadi İşletme 2017 yılını az da olsa bir kar ile kapatmıştır.

larının tamamı MTG Makine Tanıtım Grubu desteği TSE’den satın alınmış ve dernek arşivine kaydedilerek üyelerin istifade etmesi sağlanmıştır. 4. Bu dönemde bir de olumsuzluk yaşanmıştır. Ülkemiz makine sanayiinin özellikle yurt dışında tanıtımı için önemli gayretler gösteren bu konularda AKDER gibi makine sanayii derklerine destekler de veren MTG Makine Tanıtım Grubu çıkarılan bir yasa ile kapatılmıştır. 5. 2017 yılında İzmir’de VIII.’si yapılan HPKON 2017 için her türlü des-

tek verilmiş ve başarılı bir kongre gerçekleştirilmiştir. 6. Her tür makine imalat sanayiini temsil eden dernekler bir araya gelerek kurulan MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ile yakın ilişkiler kurulmuş, resmi kuruluşlarla tek elden temas kurulması sağlanmıştır. 7. Üye rehberimiz iki dilli olarak 2017 yılında yeniden basılmış, sektörel haber verme niteliğinde olan AKDER BÜLTEN’in 14. Sayısı basılmıştır. Dernek logomuz değiştirilerek daha modern bir hale getirilmiştir.

2. Avrupa derneği CETOP ile ilişkiler gayet sıcak bir şekilde devam etmiştir. Derneğimiz önceki başkanlarından üyemiz Ahmet SERDAROĞLU, 3 yıl CETOP Başkan Yardımcılığı, 3 yıl CETOP Başkanlığı görevini tamamlamış, 3 yıl süre ile de Başkanlık Konseyinde görevini sürdürecektir. 3. Teknik standartlar konusunda kurulan Ayna Komite üzerinden yeni standartlara görüş verilmesi faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu arada mevcut ISO akışkan gücü standart-

14

Mayıs - Haziran 2018

Akışkan Gücü Derneğ (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı, M.Semih KUMBASAR www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

15


HABER

8. Mühendis Belgelendirme ve Makine Projeleri Kayıt ve Tescil Yönetmeliği çalışmaları yapılmıştır. 9.Bu dönemde dernek üyesi sayımız 76 olmuştur. 2 üye iş değişikliği nedeniyle üyelikten ayrılmış, 2 firma da yeni üye olmuştur.Daha sonra gündemin seçim maddesine geçildi ve dernek kurulları ile MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu delegeleri seçildiler. AKDER üyeleri, yeni yönetim kurulunu belirlemek için 14 Mart’ta bir araya geldi. Dernek üyesi firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Suat Demirer’in konuşmasının ardından divan başkanı ve üye seçimine geçildi. Dönem içindeki faaliyetlerin aktarılmasından sonra derneğin denetim kurulu raporu okunarak 2018-2019 yılı taslak bütçesi onaylandı. Yönetim ve denetim kurullarının oybirliğiyle ibrasının ardından, yönetim kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Semih

16

Mayıs - Haziran 2018

Kumbasar’ın seçildiği AKDER Genel Kurulu’nda 2018-2020 yılları arasında görev yapacak yeni yönetim kuruluyla birlikte denetleme kurulu, etik kurulu ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED)

temsilcileri de belirlendi. Oylamanın ardından yaptığı kısa konuşmada AKDER’in yeni dönemde de çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini aktaran Semih Kumbasar, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

Yeni AKDER Yönetim Kurulu: 1. M.Semih KUMBASAR, Yönetim Kurulu Başkanı, HİDROPAR İZMİR/İZMİR 2. Osman TÜRÜDÜ, Başkan Yardımcısı, FESTO/İSTANBUL 3. Ebru DALKIRAN PIDİK, Muhasip Üye, HİPAŞ/İSTANBUL 4. Sevda KAYHAN YILMAZ, Üye, KAYAHAN/KONYA 5. Hasan Fehmi CİVAN, Üye, BOSCH REXROTH/KOCAELİ 6. Mark MİNASYAN, Üye, MERT TEKNİK/İSTANBUL 7. Emre SEMİZ, Üye, POLİMER KAUÇUK/İSTANBUL

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

17


HABER

Türkiye’nin Makinecileri HANNOVER MESSE FUARI’ndaydı

Türkiye’nin Makinecileri, 100 Türk firmasının katıldığı dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe Fuarı’na iki ayrı stantla katıldı. 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Hannover Messe Fuarı, 75 ülkeden 5.000’in üzerinde katılımcıyı ve 210.000 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’nin Makinecileri 9. kez katıldığı Hannover Messe’de bu yıl da ilgi odağıydı.

yer alan stantlarda da Türk makine sektörünün tanıtımını yaptı. Ayrıca iş birliği protokolü imzaladığımız Technology Academy binasında fuarın ikinci günü akşamı gerçekleştirilen kokteylde Türk firmalarımız yabancı muhataplarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu YILMAZ ve Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer SANDALLI fuarda “Türkiye’nin Makinecileri” standını ziyaret edenler arasında yer aldı.

Almanya’daki muhataplarımız, yayınevleri ve Technology Academy yetkilileri ile görüşme ve toplantılar yapan “Türkiye’nin Makinecileri” fuara POMSAD ile katıldı. Havaalanı ve fuar alanındaki Türk Makinesi reklamlarının yanı sıra Hall 3, H23 ve Hall 15 G43’de, pompa holünde

18

Mayıs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

19


20

MayÄąs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

21


HABER

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, 12 Yıllık Görevini Kutlu Karavelioğlu'na Devir Etti Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Seçimli Olağan Genel Kurulu ile yeni başkanını belirledi. MAİB Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kutlu Karavelioğlu, görevi 12 yıldır başkanlığı yürüten Adnan Dalgakıran’dan devraldı. Karavelioğlu, başkan seçilmeden önce MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Ülkelerin kalkınmasında sanayinin yatırım ihtiyaçlarını karşılayan makine sektörünün rolü büyük, makine imalatçılarımızın üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çok büyük gayretler sarf ettiklerini görüyoruz. Onlara ve makine kullanıcılarına destek olacak yeni mekanizmalar geliştiriyoruz, bazı önerilerimizi Maliye Bakanlığı’yla paylaştık” dedi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da makine sektörünün, 2001 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çekti. Türkiye’deki 10 binin üzerinde makine ihracatçısının temsil edildiği tek ihracatçı birliği olan ve Türkiye’nin Makinecileri markası ile faaliyet gösteren MAİB’in Seçimli Olağan Genel Kurulu 14 Nisan’da Ankara’da yapıldı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı ve TİM temsilcilerinin de

22

Mayıs - Haziran 2018

katıldığı Genel Kurul’da başkan yardımcısı Kutlu Karavelioğlu başkanlığa seçilirken, yarısı yenilenen Yönetim Kurulu da kan tazeledi. Genel Kurul açılışındaki konuşmasında ihracatçı birliklerinin sektörlerin gelişimine verdiği katkıya dikkat çeken Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel şunları söyledi: “Sektörel birlikler, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için kurulmuş çok değerli platformlar. Sektörün görüşlerini doğrudan karar mekanizmalarına aktarmaları bakımından da önemli görev icra ediyorlar. Makine ise sanayileşmenin, ilerlemenin motoru olan bir sektör. Makine imalatçılarımızın üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çok büyük gayretler sarf ettiklerini görüyoruz, onlara ve makine kullanıcılarına destek olacak yeni mekanizmalar geliştiriyoruz, bazı önerilerimizi de Maliye Bakanlığı’yla paylaştık”.

Makine ihracatımız 16 yıldır yüzde onbeş artıyor Makine sektörünün, 2001 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Türk makine sanayii, sektörel örgütlenmeye verdiği önemle büyük bir dayanışma sergilemektedir. 22 alt sektörünün tamamı derneklerini kurmuş, biraraya gelerek oluşturdukları ihracatçı birliğimizin ve federasyonumuzun çatısı altında yurt içinde ve yurt dışında etkin lobi gücüne sahip olmuşlardır. Uluslararası tepe kuruluşların hemen tamamında bayrağımız dalgalanmaktadır; önemli kısımının yönetiminde temsilcilerimiz görev yapmaktadır. Giderek pekişen ortak kültürümüz, bu www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

23


HABER

ülkenin geleceği için duyduğumuz büyük sorumluluğu karşı konulamaz bir vazifeye dönüştürmektedir. Bizim dünyamızın örgütlerinde firmaların ve bireylerin değil, ülkenin ve sektörün menfaatleri konuşulur. Bütün seçimlerimizde olduğu gibi bugün de, yıllarca kendi alt sektörleri için görev yapmış, bu kültürü mas etmiş arkadaşlarımızla emaneti devir alıyoruz. Çalışmalarımız, aramıza yeni dahil olmuş asil ve yedek üyelerimizin de tecrübe ve katkılarıyla hızlanarak devam edecek ve bugün 15 milyarı aşmış bulunan ihracatımız yepyeni rekorlara koşacaktır.” “Makine sanayinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacak” Makine İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz dönemde Türkiye’de makine bilinci ve kavramı henüz oturmamıştı. Oysa ki dünya mal ticaretinin önemli bir kısmı makinelerden oluşuyor. Hep birlikte önemli hizmetler yaptığımız, en önemlisi de, sektörümüzün stratejik

24

Mayıs - Haziran 2018

olduğunu nihayet bütün toplumun görmesini sağladığımız ortadadır. Makine üretim aracıdır, teknolojidir, katma değeri, refahı, rekabet gücünü doğrudan artıran bir unsurdur. Ürünlerin materyal ömrü uzun olabilir ama teknolojik ömürleri artık çok kısa. Her makine bir öncekinden daha gelişmiştir; daha az hatayla daha çok üretir haldedir. Bu hızla evrilen bir üretim aracını yurtdışından temin etmeye razı olup, hele de ikinci ellere meylettiğinizde teknolojik çöplüğe dönüşürsünüz. Başkasının makinesi küresel rekabetçi olunamaz. Bu yarış giderek hızlanıyor; alt gelir seviyesinden orta gelire çıkan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Makine sanayiinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.” KUTLU KARAVELİOĞLU hakkında Makine Yüksek Mühendisi olan Kutlu Karavelioğlu, 1984 ODTÜ mezunu. Yüksek Lisansını bilgisayar yardımıyla tasarım (CAD) üzerine yaptı. Karavelioğlu, SMS Samsun Makina Sanayi A.Ş.'nin Başkan Yardımcılığını, Layne Bowler A.Ş.'nin de Murahhas Azalık görevlerini yürütmekte, sektörel kuruluşlarda 1996'dan beri hizmet vermektedir.

Makine İhracatçıları Birliği’nin kurucuları arasında yer alan Karavelioğlu; TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclisi Başkanlığı, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Hali hazırda Avrupa Mühendislik Endüstrileri Konfederasyonunda Türkiye’yi temsil etmekte ve Avrupa Pompa İmalatçıları Federasyonunda Önceki Başkanlık görevini sürdürmektedir.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

25


HABER

MAKFED MEYEM, Sertifika Vermeye Başladı Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle sınav ve belgelendirme merkezi kurulmasına yönelik bir yıldır yürüttüğü proje sonunda, 31 Ocak 2018 itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu unvanını aldı. MAKFED MEYEM pro- jesi, makine sektörü için işsizlerin ve dü- şük gelirli çalışanların istihdam edilebilirlikleri ve gelir düzeylerinin artırılma- sı, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştiril- mesi bakımından önem taşıyor. Pro- jeyle birlikte, çalışanların nitelikleri- nin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik 10UY0002-4/02 Makine Bakımcı (Seviye 4), 12UY01053/00 Makine Montajcısı (Seviye 3) ve 12UY0105-4/00 Makine Montajcısı (Seviye 4) yetki alanlarında belgelendirme faaliyeti yürütülecek Makine Bakımcı için 26 Mayıs 2016’dan bu yana belge zorunlulu- ğu mevcutken Makine Montajcısı için belge zorunluluğu 25 Eylül 2018 ta- rihinde başlayacak. Bu tarihe kadar belgelendirilmeyen makine montaj personelinin çalıştırılması halinde iş- verenlere, Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanlığı’nın öngördüğü cezai iş- lemler uygulanacak.

26

Mayıs - Haziran 2018

BELGELENDİRMEYE TAM DEVLET DESTEĞİ MAKFED MEYEM yetki alanındaki üç meslek için 31 Aralık 2019 tarihine kadar sınav ve belgelendirme ücreti İŞKUR tarafından karşılana-

cak. Sı- nav ücreti aday tarafından veya 10 kişi ve üzeri aday için işveren tara- fından toptan ödenirken üç sınav hakkı sonunda başarılı olan aday- lar için ödemelerin tamamı bir ay içerisinde iade e"dilecek. Dolayısıy- la işveren veya çalışan için bir mali- yet söz konusu olmayacak. MAKFED MEYEM sınavları, Ankara’da Sincan OSB’de bulunan Erkunt Mesleki Eği- tim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bununla birlikte yeterli düzeyde aday ve alt yapıya sahip olan işveren ala- nında Ankara dışında da sınav hiz- meti verilebilecek.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

27


HABER

Aktaş Holding Yeni Pazarlarda Yatırımlarıyla Büyümeye Devam ediyor Mevcut pazarlardaki payını artırıp yeni pazarlara giriş yapacak olan Aktaş Holding, gelecek 3 yıl içerisinde yurtdışında yeni yatırımlar öngörüyor. Aktaş Holding, dünyada raylı sistem yatırımlarının 3’te 2’sini oluşturan Çin, Hindistan ve Japonya pazarlarında yeralacak. Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, 5 yıl önce başlattığı büyüme stratejisindeki hedeflerini adım adım yerine getiriyor. Çin, Kıta Amerika’sı ve Hindistan’da büyümesini sürdüren Aktaş Holding, bu bölgelerde 30’dan fazla ana üretici firmaya üretim yapmaya başladı. Son 3 yıldır büyüme rakamlarında geometrik bir ivme kazanan grup, yılsonuna kadar OEM’lerin cirodaki payını yüzde 30’a çıkartmayı hedefliyor. 2018 yılı için büyüme oranını dolar bazında yüzde 35-40’larda gerçekleştirmesi öngörülen Aktaş Holding, satış sonrası pazarında da sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Otomotivde farklı ve henüz bulunulmayan Güney Amerika ve Afrika’nın bazı ülkelerinin yanı sıra Güney Asya gibi pazarlara giriş yapıp, mevcut pazarlardaki payın artırılmasını amaçlayan grup, yedek parça pazarında da ciddi bir ivme kazanacak. “3 yıl içerisinde 3 önemli bölgeden birinde yeni fabrika yatırımı yapacağız”

28

Mayıs - Haziran 2018

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol Önümüzdeki 3 yıl içerisinde büyümenin dışında, en az bir tane yurtdışı üretim yatırımı yapılacağını belirten Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol; “Amerika, Hindistan veya Rusya’da yeni üretim yatırımları yapılmasınnı öngörüyoruz. Gelecek yıllar için planladığımız bu yatırımı muhakkak hayata geçireceğiz. Pazar büyüklüğü açısından Amerika, Çin, Hindistan ve Avrupa potansiyeli en yüksek bölgeler. Ürünlerimiz teknolojik olduğu için bu pazarlar, bizim için diğer bölgelere göre daha verimli” dedi. Satış sonrası pazarda Rusya’nın bazı bölgelerinde pazar lideri olduklarını belirten Erol, “Yaptığımız iş birliklerine dönük çeşitli fizibiliteleri oluşturmaktayız. Mevcut pazar fırsatlarımız dikkate alındığında bu

bölgelerde satışlarımıza paralel kapasite yaratılması gerekecektir. Rusya bu nedenle sadece bulunduğu coğrafya ve yakın coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri için önemli bir yatırım fırsat bölgesi olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde istediğimiz koşullar oluşursa, 3 yıl içerisinde bir yatırım planlıyoruz” dedi. “Çin ve Hindistan ile çeşitli pazarlara raylı sistem ekipmanları üreteceğiz” Aktaş Holding’in otomotiv, raylı sistemler ve havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren Ulaşım Grubu’nun raylı sistemleri öne çıkardığını ifade eden Erol, “Raylı sistemlerde hem titreşim önleyici hem süspansiyon sistemlerindeki ürünleri hem de raylı sistemlerin yatırımlarında gir-

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

29


HABER

diler üretiyoruz. Bu noktada Hindistan, Japonya ve Çin gibi dünyada raylı sistem yatırımlarının 3’te 2’sini yapan pazarları hedef aldık. Mevcutta Hindistan üzerinde ciddi çalışmalar ve temaslarımız var. Ayrıca süspansiyonda Hindistan’ın diğer OEM’lerine de üretime başladık. Aktaş Holding olarak, dünyanın her yerini karış karış gezip, bizim için potansiyeli olan pazarları tespit etmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu. “3 ana bölgede önemli satış hacimleri yakaladık” Oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini ve çok dış etken olmasına rağmen bu seneyi iyi geçireceklerini belirten Erol, “Özellikle 3 ana bölgemiz olan,

potansiyel gördüğümüz Çin, Kıta Amerika’sı ve Hindistan bölgesi bize çok önemli ivme kazandıracak. Geçen yıllarda bunların tohumlarını ekmiştik. Artık meyvelerini toplamaya başladık. Bu gelişmeler, bizim 5 yıl önce oluşturduğumuz strateji planının güncellenerek gelen süreçlerimizin bir sonucu. Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz. Bunlar içerisinde özellikle Amerika’da orijinal ekipman satıcısı firmalara iş yapmaya başladık. Satış sonrası firmaların dışında da artık giderek daha fazla OES ve OEM’lere satış yapıyoruz. Bu rakamın artmasının yanı sıra üretim miktarlarımızın da artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi. Global strateji planı adım adım ilerliyor 110 milyon dolar seviyesinde bir toplam büyüklüğe ulaşan Aktaş Holding’de, otomotivin payının yüzde 75-80 seviyesinde olduğunu belirten Erol, otomotiv dışı ürünlere yapılacak yatırımlarla otomotivdeki bu

30

Mayıs - Haziran 2018

payın yüzde 50-60’lar seviyesinde kalmasını arzu ettiklerini kaydetti. “Büyümemizin yüzde 30-40’lar seviyesinde olması durumunda, yeni yaptığımız yatırımlar sıfırdan olduğu için otomotivdeki büyümeden daha etkili olacak” diyen Erol, şöyle devam etti: ”Otomotiv tarafında şu anda iki önemli yatırımımız var: İlk olarak Avrupa-Bulgaristan’daki fabrikamızı büyüttük. Onun kapasitesini artırmaya devam edeceğiz. Diğeri ise Bursa’daki geçen sene büyüttüğümüz fabrikamızın ürün yelpazesini genişleterek yeni ürün gruplarının üretimine başlayacağız. Aktaş Holding olarak global strateji planımızda adım adım ilerliyoruz. Otomotiv tarafındaki yatırımlarımızı ve kapasite artırımı çalışmalarımıza hız verirken, bunun yanına diğer alanları da koymaya başladık. Endüstriyel hortum diye tanımladığımız hava, su, yakıt, kumlama ve hidrolik hortumlarına uzanan üretim yatırımımız da bir yandan devam ediyor. Bu yatırım her yıl gelişerek devam edecek. Dolayısıyla Aktaş Holding olarak faaliyetlerimizde, her bir alanı birlikte geliştirmeyi öngördük.”

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

31


HABER

Bosch’un ‘Değişimi Şekillendirin’ Programı Bu Yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 dönüşümüyle ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Değişimi Şekillendirin- Diji-tal Üretim ve Sanayi 4.0 Programı’ bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ge-çekleştiriliyor. Programa seçilen öğrenciler, Bosch Manisa ve Bosch Bursa Fabrikalarının deste-ğiyle Nesnelerin İnterneti, bağlanabilirlik, Sanayi 4.0 konularındaki teorik bilgileri-ni pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak. Sanayi 4.0 alanında dünyada ve Türkiye’de öncü çalışmalara imza atan, kazandığı deneyimi iş dünyasıyla da paylaşan Bosch Türkiye, bu büyük dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesi için sanayi-üniversite iş birliğine ağırlık vermeye devam ediyor. Bosch, ilk olarak geçen yıl düzenlediği ‘Değişimi Şekillendirin- Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 (Shape the Change – Digital Manufacturing & Industry 4.0) Programı’nı bu yıl daha da geliştirerek Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Bosch Türkiye IoT ve Endüstri 4.0 Proje Ekibi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinin birlikte yönettiği program, üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılı-mına açık ve ücretsiz şekilde düzenleniyor. Programa katılan öğrencilerin, dijital üretim ve Sanayi 4.0 konularına odaklanmış projeler üzerin-de çalışmaları amaçlanıyor. Bu proje kapsamında öğrencilere Bosch’un Türkiye’de faaliyet gösteren kendi fabrikalarından örnek alanlar sunularak, bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları isteni-yor. Bu yıl öğrencilere verilen başlıklar arasında

32

Mayıs - Haziran 2018

gerçek zamanlı veri işleme, verilerin eş zamanlı analizi ve kullanıcılara çevrimiçi bir platformda sunulması, üretimde istasyon bazlı andon sistemi çalışması, maliyet optimizasyonu, veri madenciliğine dayalı hata azaltma gibi konular yer alıyor. Bosch bilgi ve deneyimlerini öğrencilere açıyor Bosch Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan bu programla öğrencilere, Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 konularında hem kendi gelecek vizyonlarını oluşturma hem de fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkânı veriyor. IoT ve Endüstri 4.0 temalı gerçek uygulama projelerinin verilmesi saye-sinde konu teoriden çıkarılarak pratiğe dökülüyor, böylece sanayi-üniversite iş birliği kapsamında potansiyel fırsatların oluşması sağlanıyor. Bosch Türkiye, programı sürdürülebilir kılmak için önü-müzdeki yıla ilişkin planlamalara daha şimdiden başladı ve her yıl giderek artan sayıda öğrenci Bosch’un bilgi ve deneyimle-

rinden yararlanabiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Bosch iş birliği ile ilgili olarak; “Öğrencilerin Sanayi 4.0 teknolojileri ve bu teknolojilerin neden olduğu dijital dönüşümü anlamaları, dönüşümde yer almaları ve aynı zamanda öğrencilerin kritik düşünme becerisini geliştirmeyi amaçladıklarını” ifade ettiler. ‘Değişimi Şekillendirin’ Programı boyunca proje öğrencilerine biri Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, diğeri Bosch Türkiye’den olmak üzere iki danışman eşlik ediyor. Programa seçilen 11 öğrenci, Nisan ayından itibaren Bosch Bursa Fren Fabrikası ve Bosch Manisa Termoteknik Fabrikası mühendislerinin eşliğinde çalışmaya başladılar. Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin final sunumunun ardından program, Haziran ayında jüri değer-lendirmesi ile tamamlanacak.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

33


HABER SAMSUNG TÜRKİYE ve BOREAS A.Ş. işbirliği ile düzenlenen panelde;

“Türkiye’nin Kadın Mühendisleri, Türkiye’de Kadın Mühendis Olmayı” Anlattı Boreas ve Samsung firmaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘İklimlendirme Sektörünün Mühendis Kadınları Konuşuyor’ adlı bir panel düzenledi. Panelde Samsung Electronics Türkiye Sistem Klimalarından Sorumlu Kıdemli Müdür Okan Tutcu, Açık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, FNP Mühendislik’ten Filiz Pehlivan, Polimeks İnşaat’tan Elif Çalımlı, Çevre Yapı İnşaat’tan Esra Kendüzler, Metta Proje’den Özlem Açıkgöz, AE Arma Elektropanç’dan Ayten Demirtaş ve Essa Mekanik’den Esma Sarıaslan Divrikli konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Boreas A.Ş. Pazarlama Müdür Ezgi Temoçin ile Samsung Electronics Türkiye Sistem Klimalarından Sorumlu Kıdemli Müdür Okan Tutcu’nun yaptığı panelde 300’den fazla katılımcı yer aldı. Kadınlar Günü’nün çıkış noktası olan 1857 direnişinden bahsederek bu günün bir süreç olduğuna vurgu yapan Ezgi Temoçin, Türkiye İklimlendirme Sektöründe başarılarıyla adını tarihe yazdıran ilk kadın mühendisleri de hatırlattı. Konuşmasına Atatürk’ün “Büyük adamlar, büyük kadınların eseridir sözünü hatırlatarak başlayan Okan Tutcu, Boreas firması ile sektörde kadın mühendis sayısını artırmaya yönelik farkındalık yaratmak istediklerine dikkati çekti. Okan Tutcu, “Boreas ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bir kıvılcım olmasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki, bundan sonra sektörümüze kadınların ilgisi daha fazla olacak. Biz sadece kadın katılımcılar olsun istemedik.

34

Mayıs - Haziran 2018

Kadın ve erkeklerin yer almasını istedik. Bizim sektörümüzde kadının değerine dikkat çekmiş olacağız” açıklamasında bulundu. Tutcu’nun ardından konuşan Açık Grubu Yönetim Grubu Başkanı Yüksel Açık, konuşmasına tüm kadınların “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlayarak başladı. Açık’ın, kendi hayatından anekdotlarla renklendirdiği sunumu, katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. Açık, “Her insan dünyaya gözünü açtığında bir kadının, annesinin, gözlerine bakar. Her insanın hayatına ilk dokunan insan annesidir. Benim annem, 57 yıllık kısa ömrüne, kız evlat özlemi ile dokuz doğum sığdırdı, ama daima erkek evladı oldu. Hayatta kalan biz yedi erkek kardeş arasında ben, annemle baş başa bir yıl geçirebilecek kadar şanslıydım. Tokat Almus’ta annemle kaldığım bir yıl boyunca ona yarenlik ederek, biraz da onun kız evlat özlemini dindirmeye uğraşarak dünyaya kadın gözüyle baka-

bilmeyi öğrendim. Annemin neden bu kadar sevildiğini de keşfettim. Sahip olduğu empati yeteneği ve insanları karşılıksız sevmesi nedeniyle, gördüğüm en kalabalık cenaze töreniyle uğurlanmış kadındır annem. İlkokuldayken 28 öğrencisine neredeyse annelik yapan bir kadın öğretmene sahiptim. Tayininin çıktığını söylediğinde istisnasız her öğrenci gözyaşı döktü. Ben, bir insanın öğrencileri tarafından bu kadar sevilmesinin nedenini düşündüm ve buldum. Bir itiş kakış sırasında üç düğmem kopup da utana sıkıla sırama oturduğumda, elinde iğne, iplik ve düğmelerle gelip önlüğümü onardığında bu sorunun yanıtı daha da netleşti kafamda: Eşit muamele ve gerçek sevgi, öğretmenimizi bu kadar sevdirmişti. Lisede başka bir kadın öğretmenimden saygınlığı ve bunun ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Kıymetli Şadan Hocam, herkesi dinleyebilmesi, anlamaya çalışmasıyla bu saygınlığı edinmişti.

www.hidrolikpnomatik.com


HABER Hayatıma dokunan ve bana bu derece kıymetli değerleri öğreten kadınlara huzurunuzda teşekkürlerimi iletiyorum.” Yüksel Açık, Açık Grubu Şirketlerinin faaliyet alanlarını özetledikten sonra, şirketlerinde yönetim kadrosunda yer alan kadın çalışanlara teşekkürlerini iletti ve kadınların özellikle detaylara daha iyi odaklanmaları ve titizlikleri ile yönetici kadrosunda çok daha başarılı olduklarına dikkat çekti. Yüksel Açık, Açık şirketler grubunun kadın iş gücüne ve kadın yöneticilere verdiği önemi; “Beş farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin üçünde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Şirketlerimizdeki kadın yönetici oranı; %14 olan Türkiye ortalamasına karşı %33’ün üzerinde” sözleriyle vurguladı. Yüksel Açık; “bu vesile ile Boreas A.Ş Genel Müdür Yardımcımız Müge Lülecioğlu’na özverili çalışmaları için teşekkür etmek isterim. Vietnam’da fiberoptik bağlantı ekipmanları üreten fabrikamızda 332 kişi çalışıyor. Çalışanların 219’u yani % 66’sı kadın” dedi. Okan Tutcu’nun Samsung hakkında kısaca bilgi vermesinin ardından davet edilen panelistlerden FNP Mühendislik’ten Filiz Pehlivan, “Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Okul hayatımdan iş hayatıma pek çok zorlukla karşılaştım elbette. Türkiye’deki teknolojik gelişmeler konusunda pek çok ilkin içinde olduk. MNG Holding, benim için çok iyi bir okuldu. Orada çalışırken pek çok büyük projede bulunma şansı yakaladım. Bu elbette pek çok yeni bilgi ve tecrübe edinmek anlamına da geliyordu. Eskiden bilgiye ulaşmak bugünkü kadar kolay değildi. Bir yandan öğrenip bir yandan tasarlamak zorunda kalıyorduk. Bugün, bir kadın olarak şirket sahibi, mesleğinde başarılı bir iş kadını ve bir anne olarak başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere Türk toplumuna teşekkür ediyorum. Beni başarılı kılan bu topluma vefa borcum olduğuna inanıyorum ve bunun sorumluluğunu taşıyorum. Gençlerin elinden tutmanın, onlara yardımcı olmanın, bu sorumluluğun bir parçası olduğuna inanıyorum. Bunun en rahat yapılabileceği platform, sivil toplum kuruluşları. Öncelikle kendi sektörümdeki faal derneklerden Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nde (TTMD) çalışmalarım oldu. Daha sonra TTMD’nin yönetim kuruluna giren ilk kadın olarak derneğin genel sekreterlik görevini yürütmeye başladım. Yaptığım işi, benden sonra geleceklere örnek olmak için daima çok iyi yapmam gerektiğine inanıyorum. Ardından Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne (TMMMB) üye oldum. Orada da aktif çalışmalarımız oldu. Daha sonra ANGİKAD Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği’ne üye oldum. ANGİKAD, kadınların eşit hakları için ciddi çalışmalar yapıyor. Türkiye’de kadın çalışanların önünde gerçekten zorluklar var. Ama bu zorluklar aşılamayacak zorluklar değil. Yeter ki dirençli www.hidrolikpnomatik.com

Mayıs - Haziran 2018

35


HABER ve donanımlı olun” dedi. Okan Tutcu’nun “Bir kadın olarak şantiyede olmak ne demektir?” sorusuna Elif Çalımlı, “Aslını isterseniz bana şantiyede daima saygıyla yaklaşılmıştır. Bunda güzel şirketlerde güzel insanlarla çalışmış olmamın payı büyük elbette. Baret ve yeleğimle şantiyeleri altını üstüne getirirken hiç kimseden rahatsız edici bir bakış bile görmedim. Sadece bir tek gün arabamı şantiye binasının arka tarafına park ettim. Akşam baretimle yeleğimi çıkarıp arabama doğru yürümeye başladım. Arabam, işçi koğuşlarının olduğu bölgedeydi. Bu beni hiç rahatsız etmedi çünkü zaten sabahtan akşama kadar üç bin işçi ile çalışıyorum. O bölgeden geçerken, pencereden bir işçi beni görüp bir türkü söylemeye başladı. Daha sonra tüm pencerelerden işçiler türkü söylemeye başladı. Ben kendimi arabama attım ve o an anladım ki o baret ve yelek sadece iş güvenliğini sağlamakla görevli değil. Bunun dışında şantiyede çalışmak bir erkek için ne kadar zorsa bir kadın için de o kadar zor. Kadınların hijyen açısından daha titiz olmaları, uzun çalışma saatleri, aşırı sıcakta ve aşırı soğukta açık havada olmak gibi bazı ekstra zorlukları var ama bence şantiyede olmak çok keyifli” yanıtını verdi. Panelistlerden Esma Sarıaslan Divrikli, üniversitedeyken evlendiğini ve çok erken yaşta çocuk sahibi olduğunu, daha sonra bir şirketin çalışma saatlerine uyamayacağı için kendi şirketini kurarak serbest çalışmayı istediğini, böylece Essa Mekanik Mühendislik firmasını kurduğu-

36

Mayıs - Haziran 2018

nu dile getirdi. Esra Sarıaslan Divrikli sözlerini şöyle sürdürdü: “90’lı yılların başında istihdam yaratıp vergi vermek istiyorum diyerek kendi şirketimi kurmak için başvurduğumda ‘Eşinden izin kağıdı getir’ dediler ve ben şirketimi o izin kağıdıyla kurdum. Sektörümüzün bugün çok az olan kadın sayısı arttıkça, bizler de kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. İklimlendirme sektörü, daha çok erkeklerin olduğu bir meslek dalı. Oysa bedensel güç isteyen ağır işler, günümüz teknolojilerinde artık makineler ile yapılabiliyor. Dolayısıyla artık bu sektörde de kadınların daha çok yer almaları gerekiyor. Zira kadınların zihin güçleri ile yapamayacakları hiçbir şey yok” dedi. Panelistlerden Esra Kendüzler ise “Hobi olarak tiyatro ile ilgileniyorum. Bir oyunda, bir erkek oyuncuya koçluk yaparken yönetmen tarafından rolü benim oynamam teklif edildi. Neticede bir kadın olarak oynadığım erkek rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Sektöre ilk olarak savunma sanayii sektörü ile başladım ki bu da hiç kolay olmadı. Çok uğraşmam gerekti. Ardından iklimlendirme sektöründe devam etmeye karar verdim. Mesleğimizi icra ederken kadının kadın gibi, erkeğin erkek gibi olmasından yanayım. Asla bir kadının erkek gibi giyinmesi gerektiğini düşünmüyorum. Eşitliğimiz, hak hukuk, çalışma koşullarında olmalı. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde kız öğrenci sayısı günümüzde bile çok az. Kızlarımızın mühendislik alanında daha aktif olmalarını diliyorum” dedi. Ayten Demirtaş ise “Benim şantiyede geçirdiğim süre o kadar yoğun ki, aileme ve özel hayatıma da pek zaman ayırabildiğimi söyleyemeyeceğim. Kadınlar olarak çok detaycı olmamız, işimize daha fazla odaklanmamızı sağlıyor. Ben öğrenciyken, tesisat malzemesi satan bir firmada çalıştım ve malzemelere dokundum, neye benzediklerini, nerede kullanıldıklarını anla-

dım, bunun da çok faydasını gördüm. Daha sonra şantiyede çalışmak istediğime karar verdim. Kendi iş yerimin patronu bile bana şantiye için iş aramaya başladı. Sadece kadın olduğum için uzun süre iş bulamadım. Biz, şantiyede ayakkabılarını bile bırakıp giden erkek mühendisler gördük, kadın bu işi yapamaz” denildi sıklıkla. Hatta bir defasında gittiğim bir görüşmede, “Sizi şantiyede çalıştırırken bir de peşinize koruma mı takacağız” cümlesi ile karşılaştım. Bu beni yolumdan döndürebilirdi ama ben tam tersi, bu işte başarılı olmak için hırslandım. Mesleğimle ilgili öğrenebileceğim her şeyi öğrenmeye, bilgimi artırmaya odaklandım. Bugün şantiyelerde çalışıyorum ve gerçekten “ayakkabılarını bırakıp kaçan erkek mühendisleri” ben de gördüm. İşte tam da bu yüzden, rahatlıkla kadınların da bu işi çok iyi yapabileceklerinin altını çizmek istiyorum” dedi. Okan Tutcu’nun, “Yüksek lisansınızı Almanya’da yaptığınız için size Almanya’daki ve Türkiye’deki eğitim arasındaki farkları sormak istiyorum” diyerek söz verdiği Özlem Açıkgöz ise şunları kaydetti: “İki ülke arasındaki eğitim farkı çok büyük. Almanya’da, öğretim görevlilerinden asistanlara kadar akademik kadronun çok daha mütevazı olduğunu söyleyebilirim. Orada uygulamalı eğitim çok fazla olduğundan öğrenmek de çok keyifli hale geliyor. Ülkemizde de eğitim sisteminin daha uygulamalı olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca öğretim görevlilerinin öğrencilerine mesleğini sevdirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.” Panelin ardından Okan Tutcu, Samsung DVM S 360° Kaset Tipi VRF Klima ürününün estetik yönü güçlü uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı ve en şık uygulama seçilen Brisa projesini gerçekleştiren Samsung’un sözleşmeli servis firması Gelişim Grup’a plaket verildi.

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

Hidromek, Üniversite-Sanayi İşbirliğine Yeni Bir Boyut Kazandırıyor İş Makinesi Opsiyonu Programı’na, 2. sınıfın sonunda seçilen öğrenciler, üniversitede aldıkları iş makinelerine yönelik seçmeli ve ek derslerin yanında, HİDROMEK’te gerçekleştirdikleri uzun dönem staj, bitirme projeleri ve katıldıkları özel eğitim programlarıyla iş makineleri alanında uzmanlaşmaya adım atıyor. HİDROMEK, program mezunlarına istihdam önceliği tanıyor. İLK MEZUNLAR İSTİHDAM EDİLDİ Bu yıl 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan HİDROMEK, üniversite-sanayi işbirliğinde fark yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bir ilki başlatan HİDROMEK, Çankaya Üniversitesi’yle 2014 yılında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, İş Makineleri Opsiyon Programı’nın 2018 yılı öğrenci seçimlerini tamamladı.

neticileri ile görüşerek, iş hayatı ve sektörle ilgili merak ettikleri soruları sorma imkanı elde etti.

Programın 2016 yılında verdiği ilk mezunlardan 11 mühendis bugün HİDROMEK’te çeşitli pozisyonlarda görev alıyor.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’YLE ORTAK YÜRÜTÜYOR 2018 yılı öğrenci seçimlerinin yapılması nedeniyle düzenlenen törene HİDROMEK ev sahipliği yaptı. Organizasyona HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal İder, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Çoğun ile HİDROMEK AR- GE, Mühendislik ve İnsan Kaynakları Yöneticileri katıldı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren öğrenciler, HİDROMEK yöwww.hidrolikpnomatik.com

Mayıs - Haziran 2018

37


HABER

Su ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Proje, 5. Karbon Zirvesinde Ödüllendirildi Çevreyle dost ürün ve teknoloji üreten şirketlerin ödüllendirildiği, karbon ayak izini düşüren firmaların doğa dostu üretimlerini anlattığı 5. Karbon Zirvesi, 26 Nisan Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda 5.’si yapılan zirvede, 1995’ten bu yana kimya alanında ürettiği ürünlerle birçok sektöre hizmet veren GREEN Chemicals, “Toz Tutucu Ürünlerle Yakıt Tüketimini Düşürerek Karbon Salınımının Azaltılması” projesiyle “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünü aldı. 30 Nisan 2018, İstanbul – İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü günümüzde, doğayı korumak amacıyla yapılan çalışmaların başında gelen Karbon Ayak İzini düşürme projesi kapsamında, bu konuda hassasiyet gösteren şirketlerin ödüllendirildiği zirvede birçok konu konuşuldu. Zirvenin açılış konuşmalarını, SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, İ.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel yaptılar. 5. Karbon Zirvesi’nin programında ‘İklim Finansmanı’, ‘Küresel Gelişmeler’, ‘Türkiye’nin Sanayide İklim Değişikliği ile Mücadelesi’, 'Karbon Yönetimi ve Endüstri’ konuları ele alındı. Gebze’de, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde faaliyet gösteren GREEN Chemicals, çevreye olan duyarlılığını her geçen yıl düşürdüğü karbon ayak iziyle gösteri-

38

Mayıs - Haziran 2018

yor. Bu yıl da Toz Tutucu ürün paleti ile “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünü alan firma, aynı zamanda yine zirvenin destekçisi oldu. Tozun Oluşmasını Engelleyerek Yakıt Tüketimini Düşürüyor Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından son beş yıldır organize edilen Karbon Zirvesi’nde ikinci ödülünü alan firma, bir yandan kimyevi maddeler üretimi yaparken aynı zamanda doğaya da sahip çıkıyor. Suyun daha verimli kullanımı ile ilgili proje çalışmalarına hız veren GREEN Chemicals, toz bastırma çalışmalarında kullanılan suyun azaltılması ve dolayısıyla sulama yapan tankerlerin daha az kullanılması çalışmalarına da devam ediyor. GREEN Chemicals, ağırlık olarak su, atık su, jeotermal, maden, ham petrol ve metal yüzey şartlandırma kimyasalları üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen üretici firması olarak dikkat çekiyor.

“Karbon Ayak İzimizi Giderek Küçülteceğiz” GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cengiz Ay; doğa dostu ürün üretimine çok önem verdiklerini, özellikle MINE-Treat® markasıyla ürettikleri maden endüstrisi ürün grubuyla, firma olarak karbon salınımlarını düşürdüklerini belirtti. Çevreci bir politika izleyip, doğaya gereken önemi verdiklerini belirten GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Sn. Cengiz Ay; 2018’deki 5.Karbon Zirvesi’nde projeleri ile ödül aldıklarını söyleyerek sözlerine şunları ekledi : “Doğayı koruyarak imalatı hedefledik. Asıl önemli olan, ürettiğimiz kimyevi maddelerin düşük karbon salınımıyla doğa dostu ürün kategorisinde yer almasıdır. Karbon ayak izimizi her yıl daha da küçülteceğiz. Çevre dostu üretim ve yakıt tüketimini düşürme teknolojisinde kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz“

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

HKTM, Ar-Ge Merkezi Kurdu HKTM Genel Müdür İlhan Çelebi, Türkiye’nin 854. Ar-Ge merkezi olduklarını ifade etti. Makine uygulamaları ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve mobil uygulamalar alanlarında hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol ile doğrusal hareket ve montaj teknolojilerinin tasarım, geliştirme, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren HKTM, Ar-Ge merkezi kurdu. Türkiye’nin 854. Ar-Ge merkezi olduklarını ifade eden HKTM Genel Müdür İlhan Çelebi, Ar-Ge merkezi faaliyetlerini, şirketin ana faaliyet alanları ile uyumlu olarak sürdüreceklerini söyledi. Hidrolik proje, mekanik ve otomasyon proje ile elektromekanik ve robotik proje sistemlerinin geliştirilmesi olmak üzere Ar-Ge projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Çelebi,” Ar-Ge merkezimizi kurmuş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyo-

www.hidrolikpnomatik.com

ruz. Bundan sonraki hedeflerimiz, sürdürülebilir bir büyüme için yenilikçi ve özgün, uluslararası zeminde patente konu olabilecek, orta ve ileri teknolojiye sahip, ihracat potansiyeli yüksek ürün ve sistemler geliştirmek. Hareket kontrol teknolojileri üzerine çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile de ortak projeler yapılması için proje alanları oluşturup istihdam sağlamak istiyoruz” dedi. Araştırma kurumları, üniversiteler ve tedarikçilerle iş birliklerini arttırarak, yılda en az 2-3 ortaklı proje gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Çelebi, Ar-Ge personelinin yetkinlik bazlı gelişimi için İK stratejileri oluşturarak bu sayede Ar-Ge merkezi mühendislik yetkinliklerini arttırmak istediklerini dile getirdi. Türkiye’nin yurtdışına bağımlı olduğu ve birçok farklı sektör tarafından ithal edilen hareket ve kontrol sis-

temleri ile ilgili ürünleri tasarlayıp, geliştirerek katalog ürün haline getirmek istediklerini kaydeden Çelebi sözlerini şöyle fikri ve sınai mülkiyet stratejileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası patent sayısını arttırmak ve yılda en az 2-3 adet yeni patent başvurusu yapmak istediklerini iletti.

Mayıs - Haziran 2018

39


HABER

Ekin Teknoloji, Ulusal Kalite Günleri’nde gençlerle buluştu

“Çok çalışmak ve fark yaratmak başarıyı beraberinde getirir” Ekin Teknoloji, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Güvenli şehir teknolojileri ile ihlal ve suç oranlarının takibine ve azaltılmasına destek olan Ekin Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen "20. Ulusal Kalite Günleri"nde konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'nin bilişim ihracatı şampiyonu Ekin Teknoloji, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şehirlerin daha güvenli ve huzurlu olması için geliştirdiği ürünlerle güvenli şehir teknolojilerine küresel ölçekte yön veren Ekin Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen "20. Ulusal Kalite Günleri"ne katıldı. Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum'unda 20'incisi düzenlenen etkinlikte Ekin Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin konuşmacı olarak yer aldı. Şirketlerin üst düzey yöneticileri ile üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencileri buluşturan 20. Ulusal Kalite Günleri’nde gençlere iş hayatında başarı yolu için tavsiyelerde bulunan Akif Ekin, disiplin, istikrarlı çalışma ve inovatif bakış açısı ile fark yaratmanın mümkün olduğunu söyledi. Stuttgart Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünü tamamlayıp, yüksek mühendis olarak mezun olduktan sonra Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Hermes uzay gemisinin üretim aşamasında araştırmacı olarak görev alan Akif Ekin, 1998 yılında Türkiye'ye

40

Mayıs - Haziran 2018

gelerek teknoloji alanında küresel bir marka çıkarma sürecini de katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer etkinliklerinden biri olan buluşmada, sektörde 20'nci yılını kutlayan Ekin Teknoloji'nin tasarımı, yazılımını ve donanımını geliştirdiği güvenli şehir çözümlerinin dünyanın 10 ülkesinde, 22 şehrinde kullanıldığını söyleyen Akif Ekin; “Geçmişimiz geleceğimizi şekillendiriyor. Bugün yaptığımız her şey, edindiğimiz her tecrübe bizi bekleyen hayatın altyapısını oluşturuyor. Uçaklara olan ilgim, bu alanda bir şeyler yapabilmem için uçaklarla ilgili kendimi eğitmemi sağladı. Bu alana yönelik aldığım eğitimler, staj dönemim, çalıştığım yerler beni şu anda bulunduğum, bambaşka bir alana yönlendirdi. Şimdi geldiğimiz noktada, Ekin Teknoloji olarak şehirlerde suç oranlarını azaltmak için kullanılan teknolojilere yön veriyoruz. Geliştirdiğimiz, birbiriyle iletişim kurabilen gözetim araçları ve bunların tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan yazılımımızla daha güvenli, bütüncül gözetilen şehir ve alanlar inşa ediyoruz. Ürünlerimiz, AVM'lerden stadyum-

lara, şehir merkezlerinden havaalanları ve sınır bölgelerine kadar toplumsal hayatımızın geçtiği her yerin çok daha güvenli olabilmesi için kullanılıyor. Güvenli şehir gözetim sistemimiz sayesinde sadece şehirdeki kural ihlalleri değil, yüz tanıma, plaka tanıma ve hız tespitleri tespit edilebiliyor. Polis tepe lambalarını, bisikletlerini akıllı hale getirerek geliştirdiğimiz ürünlerimiz, Türk mühendislerinin başarısını dünyaya duyurdu” dedi. Ekin Teknoloji'nin kendisi önderliğinde son yıllarda yapay zeka ürünler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Akif Ekin şöyle konuştu; "1998’de kurulan Ekin Teknoloji bugün uluslararası bir marka haline geldi. İstanbul merkez olmak üzere, New York, İsviçre, Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü ve Dubai’deki ofislerimizde güvenli şehir teknolojilerine yön vermek için çalışıyoruz. Bugüne kadar 500'den fazla Şehir Güvenlik Komuta Kontrol merkezi kurarak uluslararası alanda kendimizi ispatladık. Golden Bridge Awards, CES Innovation Awards ve German Design Awards gibi dünyanın en prestijli ödüllerine layık görüldük. 20 yıldır inovasyona ve sürekli gelişime odaklanarak yaptığımız çalışmalar sayesinde 2018 yılına Türkiye'nin bilişim ihracat şampiyonu olarak başladık. Günümüz imkanları dolayısıyla siz genç arkadaşlarımız için gelişim, inovasyon bir hedef değil hayatın bir parçası. Bunu çok çalışmayla perçinlediğiniz başarı her zaman sizinle olacaktır.”

www.hidrolikpnomatik.com


HABER

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı:

"Endüstri 4.0 için geliştirdiğimiz teknolojiler ile Türk firmalarının dünya ile yarışmasını sağlayacağız" IoT çözümlerinin KOBİ’ler için bir büyüme kaldıracı niteliği taşıdığını söyleyen Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, işletme ve üretim teknolojilerinde yeni bir dijital dönüşüm devri başladığını, bu dönüşümün ülke ekonomisine de olumlu etkileri olacağını aktardı. IoT ve araç takip çözümleri alanında hizmet veren Trio Mobil’in CEO’su Nevzat Ataklı, Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde yerli donanım ve yerli yazılımın desteklenmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını söyledi. Ülkemizde Endüstri 4.0 ile birlikte dijital ekonomi döneminin de başlayacağını belirten Ataklı, Türkiye’de dünya ile yarışacak nitelikte projeler üretildiğini, yerli teknoloji kullanan bir firma olarak da bununla gurur duyduklarını

www.hidrolikpnomatik.com

dile getirdi. Ataklı, şu bilgileri verdi: “Yerli yazılım ve donanımın devlet tarafından da teşvik edilmesi ile geliştirilecek IoT çözümleri, sanayi ve üretim sektöründe firmaların dijitalleşmesini, dolayısıyla paranın yine ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. Bu teşvikler ile geliştirilecek IoT çözümleri sayesinde hem dijital dönüşüm ekonomisi oluşacak hem de Endüstri 4.0’a uyum sağlayan işletmeler hız, verimlilik ve kazançlarını artıracaktır.” “Dijital dönüşümün öncülerinden olacağız” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Dijital Dönüşüm Platformu’nun da Endüstri 4.0 dönüşüm süreçlerinde önemli bir kal-

dıraç etkisi yaratacağını aktaran Nevzat Ataklı, “Trio Mobil olarak Türkiye’de Endüstri 4.0 için donanım ve yazılımlar geliştiriyoruz. Yerli teknoloji tercih edilmesi, yatırım bedellerinin ülke ekonomisinde kalmasını ve ciddi boyutlarda kazanç sağlayacaktır. Dijital dönüşüm ile Türk KOBİ’leri dünya standartlarıyla yarışacak kalite ve maliyet avantajını yakalayacaktır.” dedi. Ataklı, geliştirdikleri yerli Ar-Ge, donanım ve yazılımlar ile, tamamen yerli teknoloji kullanımıyla tüm sektöre örnek olmayı ve dijital dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hedeflediklerini de belirtti.

Mayıs - Haziran 2018

41


HABER

Bosch’tan First Robotics Competition İçin Öğrencilere Destek

Bosch, tasarladıkları robotlarla First Robotics Competition’da yarışan liseli öğrencilere, robot teknolojisine olan ilgilerini arttırmak, onları bu alanda motive etmek ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla destek veriyor. Amerika’da 26 yıldır düzenlenen liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’ın Türkiye ayağında finalist gençler, 12 Mart'ta Ülker Arena'da düzenlenen finallerde 6 haftada tasarladıkları ro-botları sergilediler. Lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odak-lanarak, birlikte kazanmayı benimsemesini amaçlayan etkinlikte, öğrenciler hayal sınırlarını zorlayan ro-botlarıyla geleceğe dair umut oldular. Kazanmanın, galibiyetin değil dayanışma ve iş birliğinin ön plana çıktığı

42

Mayıs - Haziran 2018

etkinlikte Bosch’un maddi ve manevi desteğini alan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı Gültepe Robotics Türkiye’de ilk defa resmi olarak yapılan First Robotics Competition 2018 İstanbul Regional’da üretim teknikleri ve konsept açısından en güçlü, en sağlam robota verilen Quality Award ödülünün sahibi oldu. Aynı zamanda takım mentörü Burhan Şengün de doğru iletişim teknikleri kullanarak takımına liderlik eden, öğreten ve ilham veren en iyi mentöre verilen 2018 Woodie Flowers ödülünü almaya hak kazandı. Bosch’tan yeni nesil insan kaynağının yetişmesine destek ‘Yaşam için teknoloji’ mottosuyla geleceği şekillendiren yenilikçi teknolojilere imza atan, dünyanın ve ül-kemizin Sanayi 4.0 dönüşümün-

de öncü rol üstlenen Bosch, bu dönüşümle birlikte ihtiyaç duyacağı insan kaynağının gelişimi için de misyon ve sorumluluk üstleniyor. FIRST Robotics Competition 2018 İstanbul Regional yarışmasına katılan 5 liseye maddi ve manevi destek veren Bosch, teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerini eğitim dünyasına aktarıyor. Bosch Türkiye, İstanbul dışında, Avusturya ve Amerika’nın fark-lı şehirlerinde düzenlenen First Robotics Competition etkinliklerine de destek veriyor. Yaşamımızı her alanda şekillendiren robot teknolojisine yönelik, öğrencilerin gelecek vizyonlarını oluşturma ve fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkânı sunmayı hedefleyen Bosch, öğrencilere güveniyor ve yarının robotlarını tasarlamaları için destekliyor.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

43


FİRMA-ÜRÜN

Daikin 'ECO' Enerji'yi Hidrolik Güç Paketlerine Getiriyor Yeni 40 serisi Daikin ECORICH, Hybrid Hidrolik Ünitesi, modern endüstriyel dünya için en son teknolojiyi kullanan modern bir hidrolik güç paketi tanıtıldı. Yeni ECORICH güç ünitesi, önemli miktarda enerji tasarrufu ve düşük ısı üretimi için yüksek verimli bir IPM motoru (IE4 sınıfı standartlarını aşan) içerir. Peki, ECORICH güç ünitesi üniteleri geleneksel bir güç paketi grubuna kıyasla nasıl bir performans sergiliyor? Tipik bir güç paketi ünitesi, pompadan maksimum akış ve basınç elde etmek için boyutlandırılmış sabit hızlı bir elektrik motoru içerecektir. Ne yazık ki, bu, elektrik motorunuzun güç paketinde bir talep olup olmadığına bakılmaksızın tam hızda dönmesi anlamına gelir, net sonuç büyük miktarda boşa harcanan enerji, aşırı ısı üretimi, bileşenlerde erken aşınma ve nihayetinde artmıştır. maliyet. Daikin, başarılı iklim kontrol sistemlerinde kullanılan kanıtlanmış motor teknolojisine baktı. Yüksek verimli değişken hızlı bir elektrik motoru kullanarak, sabit yer değiştirme dişli pompasına bağlı olarak, ECORICH güç ünitesi üniteleri hidrolik devre

44

Mayıs - Haziran 2018

içindeki akış ve basınç taleplerine uygun olarak tepki verebilir. Net sonuç, sabit hızlı bir elektrik motoru kullanan geleneksel bir güç paketi sistemine kıyasla yaklaşık% 80'lik büyük bir enerji tasarrufudır. Bu inanılmaz derecede temiz ve iyi paketlenmiş güç paketi üniteleri gerçek bir "Plug 'n' Play" çözümüdür ve Dakikada 28,5 Litre ve 70 Bar basınca kadar ihtiyaç duyulan uygula-

malar için uygundur. Zeus Hydratech, tüm Daikin Hidrolik sistemleri için İngiltere'nin resmi distribütörüdür. Dost canlısı ve bilgilendirici kadromuz, bu fantastik Japon hidrolik bileşenlerinin tüm satış, teknik destek, yedek parça ve onarım elemanlarına yardımcı olmaya hazırdır. www.zeushydratech.com

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

45


FİRMA-ÜRÜN

OLMARK, Olası En iyi Çözümleredek Dununion Özelliklerini Taşır "Akışkan" kültür ve dijital teknoloji, OLEOMARKET çalışmalarını ayırt eden değerlerdir ve OLMARK ürünlerinin ayırt edici kalite ve güvenilirliği sayesinde Emilia şirketini ulusal ve uluslararası akışkanlar dinamiği piyasasında referans noktası haline getirmiştir.

ve bükülmüş rijit borular) hidrolik bağlantı sistemlerinin üretilmesi ve pazar tarafından tanımlanması için gerekli bilgi birikimine sahip olan birkaç İtalyan şirketinin ifadesidir. Ağır yükler, hafriyat araçları, tarım makineleri, özel araçlar ve genellikle endüstriyel tesisler.

Lentigione (Reggio Emilia) tesisinden çıkan ürünler, en yüksek teknolojik ve el sanatları iş mükemmelliklerinden biri olduğundan, dünyada kendini az sayıda hisseye sahip bir İtalyan markası.

OLEOMARKET Tasarım departmanı, Araştırma & Geliştirme bölümü ve satış personeli arasındaki mükemmel senkronizasyonun sonucunu özetleyen, her gün yapılan makine ve ekipmanların kontrolünde kullanılacak en iyi çözümleri gerçekleştirecek olan "Tailor Made" hidrolik bağlantı araçları kapalı performans sınırlar.

Ağırlıklı olarak kaldırma sistemlerinde kullanılan OLMARK ve MARKHIP markalarında (bağlantı parçaları, komponentler, esnek hortumlar

www.olmark.com

Contalı Proval Kelebek Vanalar Proval V101-SC Serisi şişirilebilir contalı aşınmaya dayanıklı kelebek vanalar, wafer ve lug tiplerinde pnömatik aktüatörlü olarak, akışkan özelliklerine uygun Silikon, EPDM, NBR veya yüksek aşınma dayanımına sahip beyaz SBR contalı üretilmektedir. Şişirilebilir contalı vanalar, partikül içeren akışkan hatları, kuru akışkanlar ile pnömatik toz transfer hatları gibi aşındırıcı ortamlar için sürtünmesiz çalışma özelliklerinden dolayı %100 sızdırmazlık ve çok sık açma-kapama yapılan hatlarda dahi çok uzun ömürlü proses kontrolü sağlar. Madencilik, çimento, yapı malzemeleri ve diğer proses hatları genel uygulama alanları arasında yer almaktadır. V101-SC serisi vanalar proses hatların-

46

Mayıs - Haziran 2018

da sorunlu mevcut bir kelebek vananın yerine kolayca monte edilir ve tesisteki otomasyon sisteminde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymaz. Kelebek vana conta arka yüzeyine basınç uygulayarak sızdırmazlık sağlayan pnömatik kontrol ünitesi (A260-SC) vana açmakapama süresine göre 0-10 saniye arası geciktirmeli ayarlanabilmektedir. V101-SC serisi vana diskleri standart V101 serisinden daha küçük işlendiğinden açma-kapama esnasında sürtünme oluşmamaktadır. Vanaya ka-

patma komutu verildiğinde, önce vana kapatılmakta, hemen ardından conta arka yüzeyine basınç uygulanmakta, şişen ve disk yüzeyine oturan conta ile tam sızdırmazlık sağlanmaktır. Açma komutu verildiğinde ise önce conta arkasındaki basınçlı hava tahliye edilmekte daha sonra vana açılmaktadır. Bu koşullarda sürtünmesiz çalışma sağlanmaktadır. V101-SC serisi vanalar gıda prosesleri için polisajlı disk ve silikon contalı opsiyonlar ile emniyet için basınç alarm sensörleri, açık-kapalı konum sensörleri gibi opsiyonel aksesuarlar ile sunuluyor. www.dorukendustri.com

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

47


FİRMA-ÜRÜN

Backplane Ethernet Genişleme Protokolü Yeni geliştirilen BEEP teknolojisi, ağdaki bir çok cihazın tek bir cihaz gibi haberleşmesine izin verir Turck, Backplane Ethernet Genişleme Protokolü olan BEEP'i tanıtıyor. BEEP, multiprotocol dijital blok I/O modüllerinin çoğuna entegre edilmiş yeni bir teknolojidir. BEEP, tek bir IP adresi kullanılarak tek bir bağlantıda, tek bir cihaz olarak PLC'ye 33 araca kadar (1 Master + 32 Slave) veya 480 byte veriye izin verir. PLC'nin gördüğü bağlantı sayısını azaltarak, kullanıcı yüksek yoğunluklu I/O ağları oluşturabilecek ve düşük maliyetli PLC'lerini kullanabilecektir. Bu teknoloji, birinci cihazı, cihaz web sunucusu aracılığıyla yapılabilen bir BEEP ana ünitesinde yapmak suretiyle kullanılır. BEEP yöneticisi daha sonra ağın tamamını tarayabilir ve ana cihazda kaydedilen tüm cihaz konfigürasyon seçenekleriyle tüm alt akış cihazlarını içeren yeni bir veri haritası oluşturabilir.

48

Mayıs - Haziran 2018

BEEP ayrıca, kesinti süresinin azaltılması ve genel masrafları azaltarak cihaz değiştirme işlemini desteklemektedir. Ağ, BEEP kullanılarak ayarlanmışsa, bir teknisyen sistemi çevrimiçi tutmak için bir bağımlı cihazı yeni bir cihazla değiştirebilir. BEEP ana cihazı cihazı otomatik ola-

rak tanıyacak, bir IP adresi atayacak ve parametreleri ona yüklenecektir. Ayrıca, BEEP tüm standart Ethernet bileşenleriyle uyumludur ve özel ekipman gerektirmez. www.turck.com.tr

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

49


FİRMA-ÜRÜN

Eaton’ın Buton Konfigüratörü Kumanda Cihazlarının Seçimini ve Kombinasyonunu Kolaylaştırıyor Eaton’ın çevrimiçi buton konfigüratörü müşterilerin kendi bilgisayarlarının rahatlığında kumanda cihazlarını isteğe göre yapılandırmalarını sağlıyor. Bu araç sezgisel düzeni makine üreticileri ve tesisatçılar düşünülerek özel olarak fakat elektrik toptancıları ve inşaat ve tedarik sektöründeki son kullanıcılar bu aracı son derece faydalı buluyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle bu araç, insan makine ara yüzleri için gerekli olan tüm unsurların herhangi bir yerde herhangi bir zaman seçimine ve yapılandırılmasına olanak tanıyor. An itibarıyla bu yazılım 2600 Eaton ürününde kullanılıyor. Bu ürünler RMQ-Titan ailesi bileşenlerini, (bir önceki seriyle kombine edilebilen) yeni RMQ Flat serilerini, hepsi bir arada RMQ kompakt çözümünün farklı sürümlerini ve RMQ16 serilerini ve ayak ve avuç içi şalterlerinin FAK serisini içeriyor. Birbirinden ayrı ürünlerin kendinden açıklamalı, grafik tabanlı sunumu ve muhtemel kurulumlarının açık ve basit görselleştirmesi sayesinde, kullanıcı önemli katma değere sahip olacak. Böylece, mevcut ürünlere hızlı genel bir bakış, birbirinden ayrı ürünlerin basit ve hızlı seçimi ve bir tıklamayla belgelemeye dayalı bilgi oluşturma seçeneği gibi faydalar sağlanacak. Ayrıca bu yazılım, muhtemel herhangi bir yanlış kurulumu reddetmenin yanı sıra izin verilebilir konfigürasyonları da

50

Mayıs - Haziran 2018

öne çıkararak, tamamlanmış cihazların özelleştirilmiş montajını da destekliyor. Ayrıca bu yazılım, muhtemel herhangi bir yanlış kurulumu reddetmenin yanı sıra izin verilebilir konfigürasyonları da öne çıkararak, tamamlanmış cihazların özelleştirilmiş montajını da destekliyor. Ürün Grubu Makine İşletim & Kontrol Departmanı Ürün Müdürü Bernd Wolff “ Eaton artan güçlü kurulum araçları pazar taleplerini bu yazılımla karşılıyor.” diyor ve ekliyor: “ Bunun sonucu olarak müşterilerimiz sadece sezgisel ara yüzle değil, aynı zamanda her ürünün sanal bir kumanda paneli yoluyla anlık olarak ortaya çıkarılan hareketli görüntüsü

sayesinde daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar.” www.eaton.de/config/rmq adresinde ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bir sonraki adım olarak Eaton, süreci daha da basitleştirmek ve kullanıcılara çok daha geniş seçenekler sunmak için, geliştirilmiş özelliklerin yanı sıra yeni ürün grupları da eklemeyi planlıyor.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

51


FİRMA-ÜRÜN

SMC’den Enerji Tasarrufu için Çözüm Önerileri VMG Serisi Tasarruflu Hava Tabancası ile Düşük Basınçta bile Yüksek Etki

VMG serisi hava tabancasında, işletme basıncını yarı yarıya düşürdüğünüzde dahi standart olarak kul-

menize gelerek, normalde kullandığınız tabanca ile VMG serisi tabanca arasındaki farkları ölçümleyip sizlere bu farkları gösteren raporlar hazırlıyoruz. Üfleme uygulamalarınız için yüksek verimli nozüller Üfleme uygulamarı hemen hemen her fabrikada yapılan ve yüksek maliyetleri olan bir uygulamadır. Fotoğrafta görülen farklı tip ve boydaki nozüller ile üfleme yaptığınız bölgelerde, uygun nozül seçimi ile hem yapılan işin performansını arttırmanız mümkün olacak hem de kullanılan enerji miktarını ciddi oranda düşürmek mümkündür.

Hava tabancaları hemen hemen her fabrikada yüksek adette kullanılan ve hava tüketimini en cok yapan pnömatik ekipmanlardan biridir. SMC’nin VMG serisi enerji tasarruflu hava tabancası sizlere düşük basınçta bile yüksek etki oluşturarak enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. VMG serisi tasarruflu hava tabancası, içerisindeki patentli ve özel valfi sayesinde sürtünme kaybını minimum seviyelere indirerek verimi maksimum seviyelere çıkarmaktadır.

52

Mayıs - Haziran 2018

landığınız hava tabancasının etkisini alabilirsiniz. Böylelikle adetli kullanımlarda ciddi oranda enerji tasarrufu yapılabilmektedir. SMC Türkiye olarak bu sonuçları görmeniz açısından enerji tasarruf ekibimizle işlet-

Örneğin ilk resimdeki nozül, girişine gelen besleme havasını, yanlardan emilen hava ile birleştirilerek, üfleme debisinin artmasını sağlıyor. Böylelikle üfleme yaptığınız uygulamalarda bu nozülle % 50’ye varan tasarruflar yapılabiliyor. Görselde farklı tipte olan nozül çeşitlerimizden bazılarını görebilirsiniz. %80 Güç artışı sağlayan MGZ serisi silindirlerle hem yerden hem de enerjiden tasarruf sağlayın

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN MGZ serisi patentli özel silindirler ile gücü yetersiz kalan silindirlerinizi değiştirip %80 oranında güç artışı yakalamanız mümkündür. Böylelikle aynı boyutlu standart silindire göre daha fazla güç elde edecek ve yerden tasarruf sağlayacaksınız. Bu üründe 20 mm ve 80 mm Ø ölçülerinde aynı zamanda 1000 mm ye kadar strok standart olarak mevcuttur. Ayrıca döner milli veya dönmez millli seçenekleri de bulunmaktadır. Pnömatik silindirler basınçlı hava enerjisiyle çalışan ve bununla birlikte fabrikalarda makina üzerinde veya üretim hatlarında oldukça fazla kullanılan iş elemanlarıdır. Normalde bu silindirlerin çap ve strok bilgisi üzerinden tükettiği hava miktarı hesaplanarak döngü başına ne kadar enerji harcadığı hesaplanabilir.

MGZ serisi çift güçlü silindirde ise bu kullanılan hava miktarı aynı çap ve stroklu bir silindire göre düşürülmüştür. Bunun sebebi aynı kuvveti verebilen normal bir silindire göre çapının yaklaşık yarı yarıya düşük olmasıdır. Bu sayede enerji tasarrufu hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi için: SMC Turkey Otomasyon A.Ş. www.smcturkey.com.tr

“Buradaki temel husus silindirin ileri giderken basınçlı havayla temas eden yüzeyin arttırılması ve %80 güç artışıyla birlikte silindirin daha fazla kuvvet üreterek ileri yönde hareket etmesidir.

www.hidrolikpnomatik.com

Mayıs - Haziran 2018

53


FİRMA-ÜRÜN

Kimyasalların Dozlanarak Verilmesi Gereken Alanlar İçin

Dozaj Pompaları Ekin Endüstriyel Injecta markalı dozaj pompalarını piyasa sundu. Alanında uzman mühendis kadrosuyla Türkiye de sıvı transfer alanında çözümler sunan Ekin Endüstriyel Injecta markalı dozaj pompalarıyla gıda , kimya, su ve endüstri, temiz ve atık su, şişeleme, yıkama, petrol ve gaz, seramik endüstrisi ve ilaç sektörlerine çözüm sunmayı hedefliyor. Dozaj pompaları, asit, klor, sıvı gübre, enzim v.b. kimyasalların dozlanarak verilmesi gereken alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış hassas pompa türüdür. Injecta dozaj pompalarını gözlemleyen Ekin Endüstriyel Proses Pompaları Müdürü Melih Cihan Akıncı"Injecta dozaj pompalarının solenoid, mekanik diyaframlı ve pistonlu olarak 3 başlık altında toplandığını ve yapısal olarak kendi içinde dağılım gösterdiğini dile getirdi. Konuşmasına devam eden Akıncı İnjecta solenoid tip dozaj pompaları kompakt yapısı sayesinde düşük dozajlarda PVDF pompa başlığı sayesinde yüksek dayanım göstermektedir. Agresif akışkanların dozlanmasında dayanımı yüksek olan PVDF malzemeli pompa başlığı standart olarak kullanılmaktadır. Mekanik diyaframlı dozaj pompaları dozlanacak kimyasala göre SS316, PP, PVC ve PVDF kafalı olarak kullanıcılara sunulmaktadır. 5,5- 500 L/saat arası debilerde ve 5-16 bar kapasitelere sahiptir. Piston diyaframlı dozaj pompaları dozlanacak

54

Mayıs - Haziran 2018

kimyasala göre SS316 ve PVC kafalı olarak kullanıcılara sunulmaktadır. 1,5- 1000 L/saat arası debilerde ve 5-20 bar kapasitelere sahiptir. Orp kontrollü, ph kontrollü, dijital ekranlı, seviye sensörlü, oransal kontrollü, analog gibi bir çok farklı çeşidi olan Injecta pompaları ile müşterilerimizin talepleri rahatça karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

alan Ekin Endüstriyel ''MIT'' ürünleri, projelere imza atarak Türkiye'de Isıtma soğutma alanlarında ileri teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor.

Üretim kapasitesi, inovatif tasarımları, mühendislik hizmetleri, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımı ile bir çok projede yer www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

55


FİRMA-ÜRÜN

Patlama Tehlikesi Bulunan Alanlar İçin Manyetostriktif Lineer Konum Sensörü Kontrol ve kapama valfleri, rafineriler ve petrokimyasal tesislerde petrol ve gaz aktarımı için kullanılır.Valf konumu, konum ölçüm sistemleri kullanılarak ayarlanır çünkü bu sistemler özellikle zorlu ortamlarda son derece güvenlidir.Patlamadan korunma en önemli öncelik olduğunda ise, Balluff’un yeni sertifikalı konum ölçüm sistemi BTL7-T5000 en doğru seçimdir. ATEX ve IECex gibi birçok uluslararası onaya sahip BTL7-T500, Zone 0 ve Zone 1 patlama tehlikesi olan bölgelerde geniş bir uygulama yelpazesi, yüksek güvenilirlik ve güvenli çalışma olanağı sunar. Bu da BTL7T5000’in rafineri tanklarında sürekli seviye ölçümünde kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Profibus arayüzü ise iyi bir esneklik sunar. Konum ölçüm sistemi kolayca adapte edilebilir, kurulum zamanından tasarruf sağlar ve muhtemel hatalarından hızlıca teşhis edilmesini sağlar. Bu da hizmet çağrılarına ihtiyaç duyulduğunda sistemlerin devreye girme ve bakım süresini az-

56

Mayıs - Haziran 2018

altır. Bağlantı içinse tek bir kablo yeterli olmaktadır (BUS-in-out, güç). Paslanmaz çelik gövdede IP 67 korumalı, temassız ve bu yüzden aşınmayan manyetostriktif ölçüm sistemi sadece kontaminasyona değil, aynı zamanda 100 g’a kadar şoka da

dayanıklıdır. 1µm çözünürlük ve 10µm'lik tekrarlama doğruluğu ile yüksek hassasiyette çalışır ve aynı zamanda bir sistemde konum ve hız ölçümünün aynı anda yapılması gerektiğinde en ideal çözümdür. Balluff'un onlarca yıldır hidrolik silindirlere kurulan çubuk tarzında BTL lineer manyetostriktif transdüserleri en zorlu uygulama alanlarında güvenilirliklerini kanıtlamıştır. Manyetostriktif çalışma prensibi hava geçirmez gövdelere yerleştirilebilmesine olanak sağlar. Konum bilgisi ise muhafaza duvarı içinden manyetik alanlar aracılığıyla sensörün içine iletilir.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

57


FİRMA-ÜRÜN

Pnömatik Sistemlerin ve Proses Kontrolünün Sorunsuz Entegrasyonu Size Ne Gibi Farklılıklar Sunabilir? Pnömatik sistemlerin ve proses kontrolünün sorunsuz entegrasyonu size ne gibi farklılıklar sunabilir? ASCO Numatics 580 CHARM düğümü, pnömatik sistemlerde basit Elektronik Marshalling kullanılmasına olanak sağlar Pnömatik sistemler kimya, canlı bilimi ve yiyecek içecek sanayisi gibi yardımcı makinelerin kullanıldığı sanayilerdeki birçok proses tesisinin temel parçasıdır. Proseslerin temel parçası olsa da bu makineler, genellikle bağımsız olarak çalıştırılır ve proses kontrolü mimarisi ile geriye doğru bağlantıları yoktur. Bu da, makinenin pnömatik sistemlerinde bir sorun olması durumunda kontrol sistemi ile iletişim kurulamayacağı ve bu sebeple makinenin arızalanabileceği anlamına gelebilir. Tesiste ileri proseslerde yer alamayacak veya paketlenemeyecek ürünlerin üretilmesine devam edilebilir Geçerli mimari Proses kontrolü sistemleri, genelde PROFIBUS-DP® veya Modbus® TCP gibi ilave sahayolu ağı uygulamasıyla pnömatik sistemleri barındırabilir. Ancak bu yaklaşım ilave konfigürasyon ve veri eşlemesi gerektirdiğinden daha fazla karmaşa sunar. Ayrıca ilave arıza teşhisi mümkün iken getireceği maliyetlerle birlikte ikinci bir programlama ortamı istenmez ve bu ortam, iletişimi ve güç yedeğini kolaylıkla desteklemeyebilir. 2016 yılında Emerson, pnömatik sistemler için elektronik marshalling

58

Mayıs - Haziran 2018

Şekil 1: ASCO Numatics 580 CHARM elektronik düğümü ve CHARM’ların bulunduğu bir kabine takılan valf adaları yöntemini piyasaya sundu. Bu çözüm, kullanıcıların ASCO Numatics 580 Serisi valf adalarını Emerson’ın DeltaV kontrol sistemi ile kolayca entegre etmesini sağlar ve proses tesisleri için eksiksiz bir Emerson Otomasyon I/O ve pnömatik sistemi çözümü sunar. Elektronik Marshalling nedir? Sürekli çalışan veya yığın odaklı prosesler gerçekleştiren tesislerdeki kontrol mühendisleri ve proje yöneticileri, dağıtılan kontrol sistemlerinde I/O hizmete alma ile ilgili sorunlara aşinadır. Geleneksel yöntemde çok damarlı kablolama

aracılığıyla saha aygıtı bağlantısı kurulur. Saha aygıtı, kontrol kabinlerindeki terminal bloklarına bağlanır. Daha sonra her bir bağlantıda manuel olarak uygun I/O kartına çapraz şekilde marshalling işlemi gerçekleştirilir. Sistemdeki karmaşa çoğaldıkça ve bağlantı sayısı arttıkça çok fazla I/O değişikliği olması kaçınılmazdır. Ayrıca, marshalling panelindeki her bir fiziksel bağlantıyı takip etmek de zorlaşır. Tüm değişiklikler daha fazla maliyete, gecikmeye ve en önemlisi de projenin riske atılmasına neden olur. Yedek bağlantılar ekleme, çok daha fazla soruna yol açabilir. Ayrıca,

www.hidrolikpnomatik.com


FİRMA-ÜRÜN ekipteki değişiklikler ve sisteme yabancı kalma durumu ileride gerçekleştirilecek bakımları ve sistem değişikliklerini genellikle zora sokar ve bu da kesinti süresine etki edebilir. Manuel marshalling yöntemi hâlâ küçük projeler için yeterli kabul edilse de kimya sanayisi, ilaç ve yiyecek üretimi gibi alanlarda (üretim kaybının oldukça fazla maliyete neden olabileceği alanlar) geniş ölçekli yığınların kullanıldığı ve süreklilik olan proseslerde giderek daha fazla risk oluşur ve güvenilir proses sistemi tasarımı stratejileri olumsuz olarak etkilenir. Elektronik Marshalling, çapraz marshalling uygulamasının manuel ve yoğun iş gücü gerektiren işlemlerini içermez. Saha kabloları hâlâ marshalling kabinine bağlıdır ancak kontrolörlere giden bağlantılar elektronik olarak işlenir. Böylece her bir I/O kanalını kontrolörlerle eşlemek mümkündür. Emerson, bu eşleme işlemini CHARM’ları ile yönetir (CHARacterisation Modules (Karakterizasyon Modülleri)) Bunlar temel olarak tüm sinyal işlevlerini (AI, AO, DI, DO, RTD vb.) gerçekleştirmek üzere karakterize edilebilecek analogtan dijitale dönüştürme kartlarıdır. Bu kartlar, saha kablolarının düzenlendiği DIN raylı terminal bloklarında sırayla takılı olan CHARM I/O Kartlarına (‘CIOC’) tık sesi gelecek şekilde oturtulur. Saha aygıtı tanıtılır ve uygun CHARM kartı kurulup sistemdeki HERHANGİ bir kontrolör için saklı dijital veri yolu aracılığıyla Elektronik olarak Marshalling işlemine tabi tutulur. Tamamen yedeklik güç ve iletişim bağlantısı dahildir ve her bir I/O kanalının otomatik olarak algılanması tanımlama, konfigürasyon, arıza teşhisi ve tasarım değişikliklerinin DCS tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

www.hidrolikpnomatik.com

Şekil 2: ASCO Numatics 580 CHARM elektronik düğümü ve valf adaları Bu teknoloji, ilk tasarım aşamalarından hizmete almaya ve proses odaklı üretim süresi dönemine kadar birçok avantaj sunar. Tüm türlerin dijital veya analog I/O’su projedeki herhangi bir aşamada manuel yeniden kablolama olmadan belirli kontrolörlere bağlanabileceğinden başlangıçta donanım ve tasarım maliyetlerine ilişkin tahmin yapmak daha kolaydır. Tasarım değişiklikleri - yeni I/O ekleme veya I/O türlerini değiştirme işlemleri yoğun iş gücüne gerek duymadan ve moral bozucu yeniden kablolama maliyetleri olmadan gerçekleştirilebilir. Projelerin ölçeklendirilmesi daha kolay hale gelir ve güvenlik sağlanır. Konfigürasyon ve arıza teşhis işlemleri tek bir entegre yazılım platformundan, Emerson DeltaV Explorer aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Gelişmiş operasyonel kesinlik, proses güvenilirliği ve gelişmiş makine kullanılabilirliği ile ölçülen Toplam Sahip Olma maliyeti önemli düzeyde azaltılır. Pnömatik valf adalarını CHARM teknolojisi ile otomasyon sistemlerine entegre etme 580 Serisi CHARM’lar, sürekli çalışan ve yığın odaklı üretim projelerinde yer alan kontrol mühendislerine ve proje yöneticilerine pnömatik sistemleri proses kontrol ortamına

entegre etmek için açık, maliyetten tasarruf etme olanağı sunan ve hızlı bir yaklaşım sağlar. Düğüm, sahadan Emerson DeltaV™ DCS’ye (Elektronik Marshalling, yerel konfigürasyon ve arıza teşhisi ile yerleşik yedek sunar) tek bir bağlantı kullanır. Bu da tamamen entegre sistem mimarisine olanak sağlar. ASCO Numatics’ 580 CHARM düğümünün piyasaya sunulmasıyla birlikte, pnömatik sistemlerin Elektronik Marshalling ile entegre edilmesi tek bir ağ platformu içinde gerçekleştirilebilir hale geldi. Bu olanak ilk defa tek bir paket ve tek bir tedarikçi çözümü olarak sunuldu. 580 CHARM düğümü, CHARM taban plakası üzerinden doğrudan DeltaV sistemine bağlanır ve DeltaV’nin tamamen yerleşik arıza teşhisi özelliklerini çalışacak duruma getirerek yedek güç ve iletişim bağlantısı aracılığıyla Elektronik Marshalling ile otomatik algılamayı dahili olarak bir araya getirir. DCS’de tüm pilot valfler diğer sistem I/O’ları ile tamamen aynı şekilde yönetilir. DCS, her bir CHARM düğümüne bağlanan maksimum 48 adet valf solenodi ile tek bir yedek bağlantısı aracılığıyla tüm pnömatik bağlantıları tanımlayabilir ve bu bağlantılarda marshalling işlemini gerçekleştirebilir.

Mayıs - Haziran 2018

59


FİRMA-ÜRÜN

Şekil 3: CHARM’lar üzerinde pnömatik valflere sahip DeltaV Ağı, ikinci ağ ihtiyacını ortadan kaldırır 580 CHARM düğümü, ASCO Numatics 500 Serisi valf adaları ile arayüz bağlantısı kullanır. Bu yüksek performanslı, “takılabilir” yönelimli kontrol vanaları kendi ürün boyutundaki en yüksek akım kapasitesini sunar. Makinenin kapladığı alanı kompakt hale getirip sistem maliyetlerini azaltmaya yardım eder. Ayrıca, geniş bir yelpazede sunulan aksesuarlar ve opsiyonlar kolay kuruluma, konfigürasyona ve modifikasyona olanak sağlar. Sadeleştirilmiş makine mimarisinin maliyet ve zaman açısından avantajları Yığın halinde ve sürekli üretimin olduğu senaryolara yönelik manuel olarak gerçekleştirilen, çapraz marshalling uygulanmış süreç üretimi sistemi ile karşılaştırıldığında, Elektronik Marshalling içeren çözümü kullanan CHARM teknolojisinin avantajları kolayca ayırt edilebilir ve ilgi çeker. Pnömatikler entegrasyon gerektirdiğinde ve çözüm PRO-

60

Mayıs - Haziran 2018

FIBUS-DP® gibi bir sahayolunun tanıtımı ile karşılaştırılırsa avantajlar çok daha caziptir. DeltaV’nin sunduğu kullanımı kolay, görev tabanlı mühendislik ortamı oldukça tatmin edicidir. İkinci bir ağ ihtiyacının ortadan kaldırılması bileşenler, ilişkili I/O, kablolama ve hizmete alma süresi açısından büyük ölçüde tasarruf sağlar. Emerson’ın tek ağ çözümü ürünler, dokümantasyon ve destek için tek bir sorumlu merkez anlamına gelir. Ayrıca personel, programlama kaynakları ve sistem eğitiminde tasarruf sağlanır. Azaltılan bileşen sayısı ve doğrudan bağlantı sayesinde sistem arızası riski azaltılır. Proje geliştirme sırasındaki tasarım değişiklikleri ve gelecekteki sorun giderme işlemleri, otomatik algılama ve düz mesaj iş istasyonu arıza teşhisi özelliklerine sahip tümleşik akıllı kontrol sayesinde daha kolay hale getirilir. Doğrudan valf adasına tümleşik arıza teşhis veya Del-

taV sistemleri iş istasyonunda görüntüleme sayesinde kapanma süresi büyük ölçüde azaltılır. Güvenilir yedek bağlantısı, güvenlik sağlar ve bakıma bağlı kesinti süresini azaltır. Aynı DeltaV Explorer konfigürasyonunu paylaşan voltaj ve akım sensörlerinin, alarmlar ve pilot vanaların bütün CHARM I/O’ları sayesinde proses kontrolünde esneklik ve ağdaki herhangi bir kontrolöre yönelik “bulutta” kullanılabilirlik gibi önemli avantajlar sunar. Bu faktörler, eksiksiz bir proje ve daha fazla operasyonel kesinlik, kapsamlı kontrol optimizasyonu ve proses güvenilirliği sunan pnömatik valf adaları ile I/O için tamamen entegre edilmiş bir çözüme yönelik olarak bir araya getirilir.

www.hidrolikpnomatik.com


www.hidrolikpnomatik.com

MayÄąs - Haziran 2018

61


MAKALE

Pnömatiği Tanıyın: Sürekli Konum Algılama Yazar; Franck Roussillon, Aktüatörler için Avrupa Ürün Müdürü, Parker Hannifin

Modern fabrikalar, sensörlerini ve aktüatörlerini daha akıllı hale getirmek için endüstriyel ağlara gittikçe daha çok yönelmektedir ve pnömatik sistemlerde akıllı hareket kontrolüne ulaşmanın yollarından biri kesinlikle Sürekli Konum Sensörleri (CPS) gibi akıllı sensörlerin uygulanmaya başlanmasıdır. Bu akıllı cihazlar, daha gelişmiş, verimli ve etkili fabrika otomasyonuna imkân tanıyarak iki yollu veri akışıyla gerçek bir Endüstri 4.0 ortamını oluşturmaya yardımcı olur. "Akıllı pnömatik" teknolojisinin üç temel yapı taşından biri olan (işlemciler ve iletişim protokolleriyle birlikte) yeni akıllı sensör teknolojisi, pnömatik hareket kontrolüne istihbarat özelliğini katmak ve genellikle zorlu ve sert çalışma koşullarında gerekli olan sürekli veriyi sağlamak için geliştirilmiştir. Akıllı fabrikalar Birçok üreticinin, "akıllı fabrika" kavramının ne olduğu ve neler sunabileceği hakkında kendine özgü fikirleri ve yorumları vardır. Ancak gömülü bileşenlerin ek istihbarat toplayarak makineler arası iletişimi sağlaması ve müdahale olanağı sunması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir. Tüm bu fikirler, sistem mimarileri ve bu kadar çok yeni sensörün ağ aracılığıyla nasıl iletişim kuracağı gibi daha pratik konulara indirgenebilir.

62

Mayıs - Haziran 2018

Sürekli konum algılama özelliğinin potansiyelini daha iyi anlamak için öncelikle nasıl çalıştıklarını anlamak gereklidir. CPS, silindirdeki pistonun doğrusal konumunu sürekli olarak algılamak için temassız teknoloji kullanır. Sensör tarafından iletilen veriler, izlemeye olanak tanır ve bilgi iki yönlü olarak aktığında ve aktüatörler kullanıldığında kontrol imkânı sağlar. Sonuçta, pnömatik olarak harekete geçirilen süreçler "akılsız" süreçler olmaktan çıkarak akıllı süreçlere dönüşür. Yani konumsal veriler kullanılabilir hale gelir. Bu veriler arıza süresine veya olası verimlilik kaybına neden olabilecek sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayarak izleme ve kontrol kabiliyetini geliştirir. Akıllı sensörlerin istihbarat fonksiyonu, bilgi toplama ve üst düzey kontrol cihazları ve/veya yerel ağlarla iletişim kurma özelliğini içerir. Daha da önemlisi piston mıknatısının hızlı, hassas ve

yüksek çözünürlüklü olarak algılanması için ayrı konum kodlayıcılarına ve ek mekanik parçalara gerek kalmaz. Bu sayede uygulama masrafı en aza indirilir. Kolay montaj Ortak T slotu veya C slotu boyutlarına sahip silindirler, doğrusal sürgüler ve kavrayıcılar için yeni sensörler, ek aksesuarlara gerek olmadan monte edilebilir. Yuvarlak gövdeli, bağlantı çubuğu ve profil silindirler gibi diğer silindir türleri için basit bir adaptör kullanmak yeterlidir. Silindir gövdesine bu şekilde dışarıdan monte edilebilen sensörler, karmaşık entegrasyon gereksinimlerini veya piston kolunun delinmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. Ayrıca bu tasarım hızlı ve basit sensör bakımı veya değişimi sağlar. Uygulama avantajları Sürekli konum algılama özelliğinin temel avantajları arasında kaliteyi www.hidrolikpnomatik.com


MAKALE izleme ve süreç kontrolü ile destek optimizasyonu sağlama özelliği sayılabilir. Bu teknoloji, özellikle kârlı işletim için kalite, tekrarlanabilirlik ve hızın en önemli koşul olduğu kâğıt veya film işleme gibi germe uygulamalarında kullanışlıdır. Bu uygulamalarda, verilerin konum sensörleri aracılığıyla uzaktan okunması, süreçten sapmaların hızlı bir şekilde görülmesini ve buna göre harekete geçilmesini sağlar. Bu sayede süreçler optimize edilir ve kestirimci bakım stratejileri desteklenir. Ayrıca daha birçok uygulama türü de bu teknolojiden faydalanabilir. Bu uygulamalar, malzeme taşıma, tüketim ürünleri ambalajlama, küçük bileşen montajı ve makine imalatı gibi uygulamaları kapsar. Hatta güneş panelleri güneşi takip ederken panellerin konumsal kontrolünü sağlamak gibi işlemler için yenilenebilir enerji sektöründe de kullanılabilir. Şok, titreşim, nem, kimyasal madde ve su girişine karşı uygun dayanıklılık ile sürekli konum algılama, çok uzun bir süre boyunca zorlu ortamlarda kullanılabilir. İki yollu veri akışı Sensör verilerinin geleneksel ayrık veya analog sinyaller aracılığıyla izlenmesi tek yollu iletişimdir. Bu iletişim türü, otomatik süreçlerin uzaktan izlenmesi gibi işlemler için yeterlidir. Ancak Endüstri 4.0 stratejilerini uygulamak için iki yollu iletişim gereklidir. İki yollu iletişim, Profinet veya IO-Link gibi bir ağa bağlantıyı gerektirir. Pnömatik sistemlerde CPS uygulaması açısından bu iletişim türü, yalnızca izlemeyi değil aynı zamanda başlangıçta ve/veya bakım değişimleri sırasında otomatik yapılandırmayı da içerir. Sektördeki birçok trend arasında bu akıllı fabrika konsepti, tepkisel bakım yaklaşımından proaktif bir

www.hidrolikpnomatik.com

me olanak tanıyarak ideal çözümü sunar. Bu sayede süreçler uzaktan ayarlanabilir.

bakım yaklaşımına doğru ilerlemektedir. Akıllı sensörler kullanıcıya arıza durumundan önce sorunun ne olduğunu gösterebilirse bakım personeli onarımları önceden planlayarak arıza süresinden kaçınabilir. Birçok durumda, sensörlerin sorunları erkenden bildirmesi, sistem operatörlerinin gereken onarıcı bakımı üretim hacminin az olduğu veya durdurulabildiği zamanlarda araştırmasını, ele almasını, planlamasını ve programlamasını sağlar. Onarıcı bakım bir gece içinde yapılabilir veya fabrikanın bakım için kapatılmasının planlandığı bir zaman dilimi sırasında gerçekleştirilebilir. Akıllı üretim fabrikaları, kestirimci bakım yaklaşımını yalnızca büyük miktarlarda sensör verisi topladığında benimseyebilir. Ayrıca bu verilerin gerçek zamanlı olarak toplanması gereklidir. Birçok farklı ürün üreten şirketler için akıllı üretimin temel avantajlarından olan üretim hattı çeşitliliği de kararları desteklemek ve daha sonra hatları düzenleyip yeniden dengelemek için verilere ihtiyaç duyar. Her iki durum için de en önemli etken satıcıdan bağımsız olmasıdır. Bu sayede kullanıcılar kendilerine özgü süreçleri için optimum sistem bileşenlerini kullanabilir ve birleştirebilir. IO-Link ile Güçlendirme Endüstri 4.0 üretim stratejilerinin başarısındaki bir başka önemli etken, sensörler ile kontrol cihazları ve aktüatörler arasındaki bağlantıyı kurmak için doğru protokolü seçmektir. Bu noktada IO-Link, verileri almak ve daha sonra cihaza/aktüatöre bir parametre indirmek için iki yönlü iletişi-

IO-Link, Siemens tarafından 2008 yılında piyasaya sürülen ve nispeten yeni sayılabilecek bir iletişim protokolüdür. Bu protokol, uluslararası standart olarak benimsenen sensör ve aktüatör iletişimindeki ilk IO teknolojisidir (IEC 61131-9). Yani cihazlar yaygın olarak kullanılan tüm endüstriyel ağ sistemleri ve otomasyon sistemleriyle aynı şekilde, kurumsal kaynak planlama (ERP) düzeyine kadar, entegre edilebilir. Ancak IO-Link teknolojisinin bir endüstriyel ağ sistemi olmadığı unutulmamalıdır. IO-Link, saha cihazları ve otomasyon sistemi arasında noktadan noktaya iletişim kurulmasını sağlar. Bir endüstriyel ağ sistemi arabirimini, en düşük saha düzeyindeki bir cihaza kadar entegre etmek genellikle pahalıdır. IO-Link ise daha basit ve ekonomik bir sistemdir. IO-Link avantajlarına; IO-Link cihazının otomatik olarak algılanması ve parametrelendirilmesi, cihaz izleme ve sistem kontrolü, çalışma sırasında değişiklik yapabilme ve yedek parça maliyetini azaltma dahildir. Sonuç olarak akıllı sensörlerin gücünü ortaya çıkarmanın yolu, sistem kontrolü bilgilerine erişimi kolaylaştırmaktan geçer. IO-Link, programcıların bilgileri doğrudan gerekli noktaya (bir HMI ekranı, sinyal lambası veya bakım talebi) göndermesini sağlamak için dairesel veri değişimi özellikleri sunar. Sensör veya aktüatör parametrelerinin değiştirilmesi ve ayarlanması gerekirse bu işlem üretim hattı çalışmaya devam ederken uzaktan yapılabilir. Bu sayede fabrikanın bakım için kapanması, durdurulması ve gereksiz masraflar önlenebilir.

Mayıs - Haziran 2018

63


REKLAM İNDEKSİ

ADEM KARDEŞLER Ön Kapak İçi

DPH

20 - 21

MAKTEK

55

AKSOY HİDROLİK

5

DUNLOP

23

METALEXPO

57

ALES ENDÜSTRİYEL

12

EREL

4

MİKDİSPLAY

61

ALFAGOMMA

3

EROK HİDROLİK

19

MOOG

AMB FUARI

45

FOR SPA

37

MP HİDROLİK

2

ANKATEK

47

GEM-FA

35 - 41

OP SRL

39

GÖKTÜRKLER ÇELİK

KAPAK - 9

PEMAKS PNÖMATİK

1

HİDROPOWER

33

PH HYDROULİC

17

BURSA METAL İŞLEME 51

İDEA HİDROLİK

43

PLAST EURASIA

49

CKS SIZDIRMAZLIK

6

İLMAK HİDROLİK

15

SMC PNÖMATİK

7

ÇELEBİ HİDROCEL

31

KEÇE TİCARET

25

TURGUTLAR HİDROLİK

29

LMC MAKİNA SANAYİ

13

UZAY MAKİNA

Kapak

ASC ENDÜSTRİ

A. Kapak İçi

ATAŞ

27

DEMİRER TEKNOLOJİK 11

ARKA KAPAK

Hidrolik&Pnömatik

Ak›flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi

ABONE FORMU Ad› Soyad› :......................................................... Ünvan› :.......................................................... Firma ad› :.......................................................... Uzmanl›k alan› :.......................................................... Adresi :.......................................................... ......................................................................................... Vergi Dairesi /No :........................................................... Tel/Fax :............................................................ O VISA O MasterCard Kart No:............................................................................. Son Kullanma Tarihi:.........................................................

 Y›ll›k abonelik ücreti 60 TL.

GARANTİ BANKASI PERPA ŞUBESİ IBAN TR63 0006 2000 4590 0006 2010 24 AKBANK PERPA ŞUBESİ IBAN TR94 0004 6006 3388 8000 0312 06 TEB PERPA ŞUBESİ IBAN TR68 0003 2000 1270 0000 0112 54 YAPI VE KREDİ BANKASI PERPA ŞUBESİ IBAN TR32 0006 7010 0000 0072 3902 34 HALKBANKASI BEŞİKTAŞ IBAN TR21 0001 2009 7640 0010 0001 98 İŞBANKASI PERPA ŞUBESİ IBAN TR76 0006 4000 0011 1880 1874 71

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1928 Okmeydan› PK.34384 fiiflli / ISTANBUL - TURKEY Tel: +90 212 222 93 71 (Pbx) Fax: +90 212 222 93 74 e-mail:info@hidrolikpnomatik.com www.hidrolikpnomatik.com

64

Mayıs - Haziran 2018

www.hidrolikpnomatik.com


Hidrolik&Pnomatik_May-June  

Hidrolik&Pnomatik_May-June

Hidrolik&Pnomatik_May-June  

Hidrolik&Pnomatik_May-June

Profile for ajansmik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded