Märka Last internetiturvalisus

Page 7

Kutsume kõiki koole, lasteaedasid ja teisi laste ja noortega tegelevaid organisatsioone turvalise interneti päeva tähistama ning veebruarikuu teisel ja/või kolmandal nädalal oma laste ja noortega nii interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Selleks oleme teile koostanud teavitusmaterjali, millest leiate videoid, teste, artikleid ja kasulikke veebilehti, ning mis on leitav

http://www.targaltinternetis.ee/event/anna-teada-kuidas-tahistasite-oma-koolislasteaas-turvalise-interneti-paeva/.

Ühtlasi palume teada anda, mida vahvat te selle päeva või nädalate raames tegite, vastates paarile küsimusele. Ootame teie lühiülevaadet toimunud üritustest ja tegevustest kuni 22.02.2016. Kõik osalenud koolid/lasteaiad/noortekeskused/huviringid/organisatsioonid saavad tunnistuse ja tunnustuse ning Vabariigi aastapäeval avaldame nimekirja, kes on Eestis targalt internetis toimetamisel teistele eeskujuks. Eelmisel aastal jagasime koolidega sarnast üleskutset. Rõõm oli tõdeda, et paljud koolid üle Eesti tähistasid õpilaste ja õpetajatega turvalise interneti päeva, sh mõned koolid tegid seda esimest korda. Näiteks viidi õpilastega läbi temaatilisi ainetunde, korraldati erinevaid kampaaniaid, teadmisi testiti viktoriinides, viidi läbi arutelusid, vaadati filme, kutsuti erinevaid spetsialiste koolidesse oma tööst rääkima, samuti viisid vanemate klasside õpilased läbi temaatilisi teavitustegevusi noorematega jne. Kahe nädala jooksul osales erinevates tegevustes ligikaudu 9600 õpilast! Koolide ja õpetajate nimekiri on leitav: http://www.targaltinternetis.ee/ event/tunnustame-turvalise-interneti-paeva-tahistanud-koole/. Suur tänu teile. Sellel aastal loodame tähistada turvalise interneti päeva veelgi võimsamalt ning kaasata veelgi enam lapsi ja noori ning miks mitte ka täiskasvanuid.