Page 4

Meremajandus

Kiired parvlaevad 2008. a: „Star“ läheb, „Superstar“ tuleb. Foto: Madli Vitismann

21. sajandi Tallinkist Madli Vitismann

2001 Tulite Tallinki kaptenidiplomiga vanemtüürimehena. Mis laeval? See oli „Baltic Kristina“, sõitsime Paldiski-Kapellskä ri liinil. Tegime küll lootsita sõidu paberid Stockholmi liini lõuna- ja põhjatee jaoks, tol ajal pidi olema kaptenidiplom ja tehtud rootsi keele eksam. Olin saanud septembris 1999 diplomi maritime svenska nivå tre.

1990. aastad Te õppisite tüürimeheks hoopis vene keeles. Jah, sain tüürimehediplomi Peterburi akadeemiast 24. veebruaril 1994, tänavu sai sellest 25 aastat. Kas olite viimases Peterburis õppinud lennus? Ei. Me muutusime küll välismaalasteks, aga olime läinud 1987. a vabariikliku suunamisega. Pärast meid lõpetas veel kaks lendu Eestist suunatuid, viimased lõpetasid 1996. a. Kuue kursusega saime magistritaseme hariduse ja nagu ikka, olime suvel praktikal ja talvel õppisime. Kuidas eesti mereterminitega kohanesite? 4

Foto: Madli Vitismann

M

ais möödus 30 aastat Tallinki asuta misest. Laeva kompa nii esimesest kümnendist on Meremehes palju juttu olnud, ent eriti suureks ja üllatavaks muutus Tallink käesoleval sajandil. Alates 2001. a algusest on paralleelselt ettevõtte arenguga kulgenud peakapteni Tar vi-Carlos Tuuliku karjäär, mistõttu peatume mõnel tähelepanuväärsel aastal nii reederi kui ka kapteni enda loos.

Tarvi-Carlos Tuulik.

Väga halvasti. Õppisime ju vene- ja ingliskeelseid termineid. Nii et eestikeelsetega oli väga raske, üksnes see, mida ilukirjandusest loetud. Lugesin Juhan Smuuli ja teisi kirjanikke, püüdsin ka leida eestikeelseid õpikuid. Abiks oli näiteks „Laevaehitus“ aastast 1977, leidsin sealt eestikeelseid väljendeid. Praegu on hea, võtad „Mereleksikoni“ ja leiadki. Tänapäeval on õpikuid juurde tulnud, kogu aeg kirjutavad Jüri Kask, Harli Moosaar, Ilmar Noor ... Nii tuleb eesti merekeel ilusti tagasi, aga meie õppimise ajal oli Eesti Merelaevanduseski kõik venekeelne. „Справочник капитана дальнего плавания“ oli õhuke raamat, aga selles on kõik väljendid, mis vene keeles üldse laevanduse kohta saavad olla. Hiljem tuli need ka rootsi keeles selgeks õppida. Kas sajandivahetusel ühest firmast teise üleminek oli järsk, raske või sujuv? Meremehe töö on meremehe töö – kui ettevõte toimib hästi, siis meremehe ülesanne ongi kohaneda selle keskkonnaga. Ar van, et inimestel, kes üldse lähevad merele tööle, MEREMEES NR 2 2019 (304)

on kohanemisvõime üle keskmise. Peabki olema, sest merel oled piiratud keskkonnas, sul on meeskond ümber ja seal on erinevad inimesed. Väärtuslik on ka pikaaegse laevapere kokkuhoidmine. Muidugi on. Aga kui räägime, milliseid väljakutseid vanasti meri seadis: eri sadamad, eri keskkonnad – sotsialistlikud, kapitalistlikud ühiskonnad – ja linna peale mineku piiramine. Ja muutused: kui vaadata, kuidas laevandus muutunud on, siis on ju meremees kogu aeg pidanud sellega kohanema. Olin praktikal, kui sirp ja vasar korstnalt maha võeti ja korsten üle vär viti. See toimus ilma igasuguse agitatsioonita, kuigi kapten oli venelane ja me, praktikandid, olime vist ainsad eestlased. Aga eks nad olid harjunud käsku täitma. Kui Eesti Merelaevandusest tuli telegramm: nii teha!, siis tuli nii teha ja keegi ei hakanud protestima. Ega neid lihtne maha võtta olnud, sirp ja vasar olid 50 000-tonnise puist lastilaeva korst nal üsna suured. Iseasi, et muidugi pani mõni mees need pootsmani lattu vaikselt hoiule, et ehk läheb tar vis. Õnneks pole läinud. Töökeel oli tol ajal Eesti Merelaevanduse laevadel vene keel. Just siis, kui oli üleminek eesti keelele, olin tüürimehepraktikal laevas ainus eestlane. Minu ülesanne oli kogu paberimajandust eesti keeles pidada. Pidin ette kirjutama ka teistele tüürimeestele, mis vajalikud laused nad logiraamatusse eesti keeles kirjutavad. See oli hea meetod, et viska vette ja ujuvad välja. Sama hästi oleks võinud selle kohe ära teha ka kõigi lasteaedade ja koolidega. Ühiskond oleks ühtsem, nii nagu laevadel toi-

Profile for Ajakiri Meremees

Meremees. VA Teataja. 2019 2/4  

Meremees. VA Teataja. 2019 2/4  

Advertisement