Page 37

Uudised

Uus navigatsioonihoiatuste rakendus lihtsustab veeliikleja ohutuse tagamist Veeteede Ametil on valminud uus navigatsioonihoiatuste rakendus, mis on veebikaardi põhine ning annab veeliiklejatele operatiivse ülevaate kehtivatest navigatsioonihoiatustest Eesti vetes nii nende iseloomu kui ka asukoha järgi. Rakenduses koostatud hoiatused edastatakse avaldamisel automaatselt Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele (RIKS), kelle vahendusel jõuavad need Tallinna Raadio mereraadioside VHF-kanalitel perioodiliselt veeliiklejani. Samuti saadab rakendus navigatsioonihoiatused, mis puudutavad rahvusvahelist laevaliiklust, automaatselt Rootsi Mereadministratsioonile, kes haldab infot Läänemere ühtses navigatsioonihoiatuste süsteemis NAVTEX. Uue navigatsioonihoiatuste rakenduse eelis on selles, et info kehtivate navigatsioonihoiatuste asukohtade kohta on ülevaatlik ja ühe pilguga hoomatav. Veeliikleja saab ülevaate, millised hoiatused on hetkel laevale lähemad või võivad eelseisva reisi jooksul laeva teekonna läheduses ette tulla. Navigatsioonihoiatused on nii kaardil kui hoiatuste nimekirjas klikitavad. Uus süsteem aitab veeliiklejaid, kes teevad küll info kogumisel süsteemselt ja järjepidevalt tööd ja on raadioteateid vastu võttes tähelepanelikud, kuid võivad jääda ajahätta info kaustadesse või navigatsiooni-

Ekraanitõmmis uuest navigatsioonihoiatuste rakendusest kaartidele kandmisel. Rakendus kuvab ainult kehtivaid hoiatusi ning aitab võimalikke infolünkasid vähendada. Loodame, et navigatsioonihoiatuste rakendus leiab algaval hooajal laia kasutust ka väikelaevajuhtide seas, kes saavad end kehtivate hoiatustega kurssi viia enne merele minekut. Navigatsioonihoiatuste rakendus on kätte-

saadav aadressilt http://gis.vta.ee/navhoiatused/. Navigatsioonihoiatused avaldatakse nii eesti kui inglise keeles. Hoiatuse keel on rakenduses valitav. Rakendus vajab töötamiseks andmesideühendust ehk internetti ning on kasutatav kõikides operatsioonisüsteemides ning nutiseadmetes. Olavi Heinlo

Sadamaregistrisse on Eestis kantud 211 sadamat, millest 48 on piltlikult öeldes suurt sadamat, mis teenindavad veesõidukeid olenemata suurusest. 59 sadamat osutavad sadamateenuseid vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam) ning 104 väikesadamat on registris sellised, mis tasulisi teenuseid ei osuta. 2016. aastal registreeriti Veeteede Ametis kokku 28 väikesadamat. 2017. aastal on registrisse kantud 2 uut väikesadamat, kuid kindlasti ei jää need sel aastal viimasteks. Enamike registrisse kantavate sadamate näol on siiski tegemist juba olemasolevate sadamakohtadega, mida nüüd on hakatud kas aktiivsemalt kasutama või on olemas konkreetsed renoveerimisplaanid, kuidas sadamale uus hingamine sisse puhuda. Oma osa sadamate renoveerimisel on kindlasti ka erinevatel toetusmeetmetel, mida sadamatel on olnud võimalik kasutada.

foto: PRIIT PÕIKLIK

Eesti on rikas sadamate poolest

Sellest, et Eesti on sadamate poolest rikas, annab aimu ka see foto, kus korraga on näha Hundipea, Miini-, Lennu- ja Tallinna Vanasadam. Sadamate olukord Eestis paraneb pidevalt – see on rõõmuks kõigile harrastusmeresõitjatele. Vaadates viimaste aastate väikesadamate külastatavuse statistikat, on rõõm tõdeda, et igal aastal külastab sadamaid üha enam veesõidukeid ning see trend jätkub ka tulevikus. Kuna suvi on suure hooga lähenemas, siis soovime sadamaomanikele südamele panna,

37

et kui plaanis on tegeleda veel enne navigatsiooniperioodi ehitustöödega, paigaldada uusi navigatsioonimärke, teha mõõdistusi vms, siis need tegevused tuleks kindlasti ka eelnevalt Veeteede Ametiga kooskõlastada. Samuti oleks hea enne uue hooaja algust üle vaadata oma andmed sadamaregistris. Merily Must

Profile for Ajakiri Meremees

Meremees. VA Teataja. 2017 2/4  

Meremees. VA Teataja. 2017 2/4  

Advertisement