Page 7

‫ما نژادپرستی ضدافغان را حتمل منی‌کنیم‬ ‫آرش عزیزی‬

‫یکی از سیاه‌ترین نمونه‌های این نژادپرستی‬ ‫که موضوع مقاله‌ی امروز ما است‪ ،‬نژادپرستی‬ ‫علیه افغان‌ها است که به درجاتی در جامعه‌ی‬ ‫ایرانی چه در ایران و چه در خارج وجود دارد‪.‬‬

‫با شنیدن کلمه‌ی نژادپرستی معموال یاد‬ ‫چه می‌افتید؟ معمول‌ترین نوع نژادپرستی که‬ ‫می‌شناسید کدامست؟ احتماال پاسخ خواهید‬ ‫دید نژادپرستی سیاهان و یا اسالموفوبیا یعنی‬ ‫تبعیض نژادی علیه کسانی که قیافه‌شان به‬ ‫افغانستان‪ ،‬این کشور زیبا که سابقه‌ی‬ ‫مسلمان‌ها می‌خورد که این آخری پس از ‪ ۱۱‬فرهنگی عظیمی دارد و پایتختش‪ ،‬کابل‪ ،‬زمانی‬ ‫سپتامبر بخصوص در آمریکا و کانادا حسابی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مروارید خاور نامیده می‌شد‪،‬‬ ‫پاریس شرق و‬ ‫باب شده است‪.‬‬ ‫سی سال است که اسیر جنگ‌هایی شده که‬ ‫ی دیروز و‬ ‫ام��ا واقعیت اینجاست که یکی از امپریالیسم آمریکا و اجیران محل ‌‬ ‫هولناک‌ترین انواع نژادپرستی که بغل گوش رقبای امروزش‪ ،‬یعنی مجاهدین و طالبان‪،‬‬ ‫خودمان هم خیلی وجود دارد و به اندازه کافی به راه انداخته‌اند‪ .‬سی سال جنگ ارمغانی به‬ ‫به آن توجه نمی‌شود درون خو ِد “اقلیت‌های جز محرومیت و ناامنی برای افغان‌ها نداشته‬ ‫قومی” است‪ .‬یعنی نژادپرستی یک اقلیت علیه است‪ .‬در این شرایط است که میلیون‌ها افغان‬ ‫با بدترین شرایط قابل تصور به ایران پناه‬ ‫دیگری‪.‬‬

‫ِ‬ ‫ایرانیان کانادا هم منتقل شده و متاسفانه گاهی‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫افغان‌های مهاجر در ایران نه تنها از باید شاهد گفته‌های تبعیض‌آمیز علیه افغان‌ها‬ ‫ابتدایی‌ترین حقوق محرومند که باید در باشیم‪.‬‬ ‫ما‪ ،‬فعاالن شبکه‌ی جوانان افغان و ایرانی‪،‬‬ ‫شرایطی غیرقابل تصور‪ ،‬با مزد کم‪ ،‬کارهای‬ ‫سخت و طوالنی را انجام دهند‪ .‬و نظام با صدای بلند اعالم می‌کنیم که جدایی متصور‬ ‫سرمایه‌داری که موجب تمام این بدبختی‌های بین ایرانی‌ها و افغان‌ها باید کنار رود و تنها‬ ‫آنان است سالح دیگری را نیز علیه آن‌ها مبارزه‌ی با ارزش‪ ،‬مبارزه‌ای برای انسانیت‬ ‫دارد‪ :‬باد زدن نژادپرستی ضدافغان بین مشترک ما است‪ .‬ما متعهد به نابودی ویروس‬ ‫ایرانیان‪ .‬این نژادپرستی به نوبه‌ی خود استثمار نژادپرستانه که در جوامع‌مان وجود دارد‪،‬‬ ‫شدید افغان‌ها را که بخش مهمی از طبقه‌ی هستیم‪ .‬ما در ضمن تمام سایر ساکنین کانادا‬ ‫کارگر در ایران هستند توجیه می‌کند‪ .‬همان را از سفیدپوست‌ها تا روس‌ها تا چینی‌ها تا‬ ‫ِ‬ ‫قدیمی “تفرقه بیانداز و حکومت کن!” کره‌آی تا هندی‌ها و پاکستانی‌ها و ‪ ...‬برادران‬ ‫سالح‬ ‫از این رو است که ما در ایران شاهد وجود و خواهران خود می‌دانیم‪.‬‬

‫تنها دشمن مشترک تما ِم ما زحمت‌کشان‪،‬‬ ‫بدترین نوع نژادپرستی و تبعیض علیه برادران‬ ‫ِ‬ ‫خواهران افغان خود هستیم و از آن‌جا که تمام کسانی که برای امرار معاش کار می‌کنیم‪،‬‬ ‫و‬ ‫بین جامعه‌ی ایرانی تهران و تورنتو‪ ،‬دیوار نظام سرمایه‌داری و اعوان و انصار آن است‪.‬‬ ‫چینی قرار نگرفته همین گرایش به بعضی‬

‫ادامه از صفحه ‪۱‬‬ ‫و احمدی‌نژاد با اختالفات انتخاباتی و بودند‪.‬‬ ‫خیزش‌های پس از آن راضی نیستند‪.‬‬ ‫خیزش‌های ایران‬ ‫بر خالف ادع��ای بسیاری‪ ،‬جنبش‬ ‫به‬ ‫چندانی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬ ‫عالق‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫بیشتر‬ ‫مردمی علیرغم سخت‌ترین سرکوب‬ ‫پیش‌تر می‌شد عموما از دو جناح‬ ‫احمدی‌نژاد نداشتند و بسیاری اکنون قدرتمندانه پیش می‌رود‪ .‬بیهوده نیست‬ ‫مخالف در رژیم صحبت کرد‪ .‬باصطالح‬ ‫علنا صحبت از پایین کشیدن خامنه‌ای که خامنه‌ای اعتراضات را “کاریکاتوری از‬ ‫“اصول‌گرایان” و “اصالح‌طلبان”‪ .‬اما می‌کنند‪.‬‬ ‫انقالب ‪”۵۷‬نامید‪ .‬با این کار او علنا هراس‬ ‫این دو جناح متحد بودند و در مقابله‬ ‫خالصه این‌که دار و دسته‌های خود از انقالب حاضر را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫با مخالفین رژیم همیشه اختالفات را‬ ‫جنایتکاری که در سه دهه‌ی گذشته بر تحلیل‌گران گفته‌های او را با گفته‌های‬ ‫کنار می‌گذاشتند‪ .‬اما اکنون پیشروی‬ ‫ایران حکومت کرده‌اند اکنون عمیقا مشتت شاه مقایسه کردند که چند ماه پیش از‬ ‫جنبش مردم اختالفات‌شان را بسیار‬ ‫شده‌اند‪ .‬اما چرا قاطعانه عمل نمی‌کنند؟ سرنگونی می‌گفت‪ “ :‬پیام انقالب شما را‬ ‫حادتر ساخته است‪“ .‬اصالح‌طلبان” که‬ ‫چرا نمی‌توانند پشت درهای بسته با هم شنیدم”‪.‬‬ ‫از بنیانگذاران دیکتاتوری اسالمی بودند‬ ‫معامله کنند و رقبا را حذف کنند؟‬ ‫این جنبش انقالبی حاصل رویدادهای‬ ‫اکنون در محاکمه‌های نمایشی حکومت‬ ‫پاسخ در جنبش انقالبی مردم است سی ساله اخیر کشوراست که فشار‬ ‫اسالمی به مضحکه کشیده شده‌اند‪ .‬سعید‬ ‫حجاریان‪ ،‬پدر معنوی آن‌ها‪ ،‬را مجبور که از ابتدا باعث این شکاف شده است‪ .‬فزاینده ای روی نسل جوان گذاشته است‪.‬‬ ‫کردند به دادگاه بیاید و از هر چه به آن اگر بخاطر این جنبش نبود رهبران جنبش‌های خودبخودی توده‌ای بدون شک‬ ‫باور داشته استغفار کند‪ .‬از طرف دیگر “اصالح‌طلبان” همچون خاتمی‪ ،‬موسوی پیشروی کرده‌اند و در جریان رویدادها‬ ‫رهبران “اصطالح‌طلبان” که بیشتر شامل و کروبی (به ترتیب رئیس‌جمهور سابق‪ ،‬متحول شده‌اند‪ .‬مردم که در ابتدا از یک‬ ‫آخوندهای محافظه‌کار در قم می‌شوند از نخست‌وزیر سابق و رئیس مجلس سابق) جناح رژیم در مقابل دیگری حمایت‬ ‫شیوه‌ی برخورد زوج نامقدس خامنه‌ای قبال به دست جناح خامنه‌ای کشته شده می‌کنند اکنون به روشنی فریاد می‌زنند‪:‬‬ ‫دبیر طراح‬ ‫پدرام مصلی‌نژاد‬ ‫دبیر مسائل افغانستان‬ ‫شفیق‌الله عزیز‬ ‫دبیر انگلیسی‬ ‫فرشاد آزادیان‬ ‫دبیر فارسی‬ ‫آرش عزیزی‬ ‫نویسندگان‬ ‫سلما الناظر‬ ‫راشین علیزاده‬ ‫البرز آتشبند‬ ‫فرید آزادیان‬

‫با ما فعالیت کنید!‬

‫شبکه‌ی جوانان افغان و ایرانی ابتکاری‬ ‫مردمی و از پایین است‪ .‬تنها راه رشد‬ ‫ما‪ ،‬دخالت شما است‪ .‬جوانان مترقی‬ ‫باید در رشد این نشریه و گسترش‬ ‫سازمان به دانشگاه‌ها‪ ،‬دبیرستان‌ها و‬ ‫محالت کار خود کمک کنند‪.‬‬ ‫افراد بزرگ‌تر جامعه‌ی ما نیز‬ ‫باید از فعالیت‌های ما حمایت کنند‪.‬‬ ‫توجه کنید که نشریه‌ی ما تمام و کمال‬ ‫با کمک اعضا و حامیان اداره می‌شود‪.‬‬ ‫به تامین شبکه‌ی جوانان افغان و ایرانی‬ ‫کمک کنید تا نشریه و فعالیت‌های ما‬ ‫به رشد خود ادامه دهد‬ ‫با ایمیل ما تماس بگیرید‪:‬‬ ‫‪afghaniranianyouth@gmail.com‬‬

‫“مرگ بر خامنه‌ای”‪ .‬یکی از شعارهای‬ ‫اخیر “استقالل‪ ،‬آزادی‪ ،‬جمهوری ایرانی”‬ ‫بود‪ .‬این البته هنوز خبر از توهمات ملی‬ ‫می‌دهد اما به روشنی نشان می‌دهد که‬ ‫مردم جمهوری اسالمی را نمی‌خواهند و‬ ‫فی‌الحال وارد صحبت در مورد جانشین‬ ‫آن شده‌اند‪.‬‬

‫توده‌ها نشان داده‌اند که از ابتکار‪،‬‬ ‫شجاعت و قهرمانی کافی برخوردارند و‬ ‫آماده‌ی جنگیدنند‪ .‬اما حرکت خودبخودی‬ ‫که نقطه قوت آن‌ها است‪ ،‬نقطه ضعف‬ ‫آن‌ها نیز هست‪ .‬آن‌چه آن‌ها به آن‬ ‫نیاز دارند رهبری سوسیالیستی است که‬ ‫انقالب را تا سرنگونی جمهوری اسالمی‬ ‫و برقراری حکومت کارگری که تنها راه‬ ‫پیشروی است رهنمون کند‪ .‬انقالب ایران‬ ‫یا به عنوان انقالب کارگری پیروز می‌شود‬ ‫و یا اصال پیروز نمی‌شود‪.‬‬

‫بیانیه آغاز به کار “شبکه جوانان افغان و ایرانی”‬ ‫ما جمعی از جوانان مترقی و پیشروی ایرانی و افغان در انتاریوی‬ ‫کانادا‪ ،‬با این بیانیه آغاز به کار “شبکه جوانان افغان و ایرانی” را اعالم‬ ‫می‌کنیم‪ .‬اولین وظیفه‌ای که ما پیش روی خود قرار داده‌ایم هماهنگی‬ ‫فعالیت‌های سیاسی و ساختن صدایی پیشرو در جامعه‌‌ی فارسی‌زبان‬ ‫است‪.‬‬

‫ما در کار ساختن این سازمان به نکات پایه‌ای وحدت رسیدیم که‬ ‫کار ما را در پیشروی متحد می‌کند‪:‬‬ ‫ •مخالفت همه‌جانبه با جمهوری اسالمی به عنوان دیکتاتوری‬ ‫حاکم بر ای��ران‪ .‬ما در ضمن به شدت مخالفت هرگونه‬ ‫امپریالیسم خارجی در ایران هستیم چه به صورت تجاوز‬ ‫نظامی و چه به صورت تحریم اقتصادی‪.‬‬ ‫ •ما در ضمن مخالفتی شدید با اشغال امپریالیستی افغانستان‬ ‫به دست نیروهای ناتو و سازمان اعالم می‌کنیم و به عنوان‬ ‫سازمانی در کانادا امیدواریم نقشی مشخص در به چالش‬ ‫کشیدن امپریالیسم کانادا ایفا کنیم‪ .‬ما در عین حمایت از‬ ‫مقاومت افغان‌ها به روشنی مخالف نیروهای ارتجاعی اسالم‬ ‫سیاسی هستیم‪.‬‬ ‫ •ما حاضر به انتخاب بین امپریالیسم خارجی و نیروهای اسالمی‬ ‫ارتجاعی نیستیم و در عوض فعاالنه از جنبش‌های پیشرو در‬ ‫کشورهایمان دفاع می‌کنیم‪.‬‬ ‫ •ما مصممیم به مسائلی که به جوامع‌مان در دیاسپورا و به‬ ‫طبقه‌ی کارگر وسیع‌تر در کانادا تاثیر می‌گذارد بپردازیم‪.‬‬

‫ما عالوه بر همبستگی با جنبش‌ها در ایران و افغانستان می‌خواهیم‬ ‫نقش فعال‌تری در مبارزات کارگری و پیشرو در کانادا داشته باشیم‪.‬‬

‫امید ما ادغام کارمان با مبارزات کارگران‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬زنان‪ ،‬مهاجرین‬ ‫و جوانان در انتاریو و معرفی این مبارزات سیاسی به جوامع افغان و‬ ‫ایرانی است‪.‬‬

‫ما برای ایجاد آگاهی در مورد کار سیاسی و معرفی جنبشی که از‌‬ ‫آن حمایت می‌کنیم دست به انتشار نشریه‌ای مترقی و مردمی به نام‬ ‫“ندای مردم” زده‌ایم‪ .‬مقاالت این نشریه در حال حاضر به انگلیسی و‬ ‫فارسی هستند و ما در تدارک اضافه کردن مقاالت پشتو هم هستیم‪.‬‬ ‫ما امیدواریم با این نشریه حرف‌مان را به گوش جامعه‌ی وسیع افغان‬ ‫و ایرانی در انتاریو برسانیم و افرادی از همه‌نوع پیشینه‌ی قومی و زبانی‬ ‫را جذب کنیم تا نقش بسزایی در پیشرفت اهدافمان داشته باشیم‪.‬‬

‫سازمان ما بر این امید است که به بهبود دانش نظری و روش‬ ‫عملی فعاالن درون شبکه بپردازد تا بتوانند نقش بهتری در مبارزات‬ ‫کارگری و پیشرو در کانادا بازی کنند‪ .‬با توجه به این‌که جوانان بخشی‬ ‫پرانرژی و پرشور از جامعه هستند ما عالوه بر کار مصمم سیاسی نیاز‬ ‫به آموزش نیز داریم‪ .‬ایجاد برنامه‌ی آموزش سیاسی برای اعضا از‬ ‫اهداف ما است‪.‬‬

‫ما از همه جوانان افغان و ایرانی می‌خواهیم درون شبکه‌ی جوانان‬ ‫فعال شوند و سازمان یابند و درون جوامع‪ ،‬محل کار و مدارس خود‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬شبکه‌‌ی جوانان افغان و ایرانی و نشریه‌ی ما “ندای‬ ‫مردم” ابتکارهای توده‌ای و از پایین هستند‪ .‬ما برای رشد و ساختن‬ ‫جنبشی که بتواند برای جامعه‌ای بهتر مبارزه کند به شرکت شما‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫شبکه جوانان افغان و ایرانی‬ ‫‪ ۲۶‬آگوست ‪۲۰۰۹‬‬

‫‪www.AIYN.ca‬‬

‫صفحه ‪۲‬‬

‫شماره ‪۱‬‬

‫سپتامبر ‪۲۰۰۹‬‬

Nedayeh Mardom #1  

Nedaye Mardom is a progressive youth-produced publication in the Afghan and Iranian community in Toronto. This newspaper is the official pub...

Nedayeh Mardom #1  

Nedaye Mardom is a progressive youth-produced publication in the Afghan and Iranian community in Toronto. This newspaper is the official pub...

Advertisement