Page 6

‫بخش بین‌املللی‬

‫موسوی کیست؟‬

‫پدرام مصلی‌نژاد‬

‫حتلیلی از نامزد ریاست‌جمهوری‬

‫‪ ۱۲‬ژوئن تاریخ برگزاری دوازدهمین انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری بود‪ .‬محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫با اخالف زیادی از سه رقیب خود از جمله میرحسین‬ ‫موسوی برنده اعالم شد‪.‬‬

‫اوج این را اخیرا در انتقادات موسوی از جمهوری‬ ‫اسالمی دیدیم‪ .‬او به وضوح خواهان نابودی و سرنگونی‬ ‫جمهوری اسالمی نمی‌شود؛ موضعی که بسیاری از‬ ‫ایرانی‌ها‪ ،‬حداقل در دیاسپورا‪ ،‬حامی آن هستند‪ .‬با‬ ‫این حال انتقادات او هر چقدر سطحی باشند از نظر‬ ‫تاریخی قابل توجهند؛ انتقاداتی چشمگیر برای اولین بار‬ ‫از درون خود نظام می‌آیند و نه از بیرون‪.‬‬

‫مدتی کمی پس از اعالم نتایج انتخابات‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که در انتخابات تقلب‬ ‫شده است‪ .‬این احساس به زودی با نارضایتی‌ها و‬ ‫اعتراضات توده‌ای در ایران و سراسر جهان همراه شد‪.‬‬

‫ادعای موسوی که او “اصالحات با بازگشت به‬ ‫اصول خالص انقالب اسالمی” می‌خواهد این توهم‬ ‫ناخوشایند را پیش می‌آورد که جمهوری اسالمی نوعی‬ ‫عصر طالیی داشته است‪.‬‬

‫موسوی همیشه انتقادات خود از جمهوری اسالمی‬ ‫را تخفیف می‌دهد‪ .‬هر چه باشد این کار او از نظر‬ ‫ِ‬ ‫غیردموکراتیک‬ ‫سیاسی قابل فهم است چرا که نهاد‬ ‫شورای نگهبان بود که به موسوی فرصت نامزدی در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری را داد‪.‬‬

‫گرچه موسوی در حال حاضر چهره‌ی اصالحات در‬ ‫ایران است و گرچه بخش‌هایی از جمعیت طرفدار او‬ ‫هستند‪ ،‬مبارزه برای ریاست‌جمهوری را باید در متن آن‬ ‫دید تا ببینیم چرا اینگونه است‪.‬‬

‫رابطه‌ی موسوی با اصالح‌طلبان ایران به صورت‬ ‫دیالکتیک باعث پدید آمدن چیزی شد که پروفسور‬ ‫حمید دباشی نام “جنبش حقوق مدنی جدید در ایران”‌‬ ‫نام گذاشت‪ .‬نه تنها موسوی بر مردم ایران تاثیر گذاشت‬ ‫که مردم ایران نیز بر موسوی تاثیر گذاشتند‪ .‬و این دو‬ ‫نیروی بزرگ سیاسی عمال به اعتراضات خیابانی که‬ ‫امروز شاهد آنیم منجر شدند‪.‬‬

‫فقط “دروغ و تقلب”های رهبری اسالمی که موسوی‬ ‫از آن‌ها گالیه می‌کند نیست‪ .‬داستان عمیق‌تر از این‬ ‫حرف‌ها است‪.‬‬

‫احساسات ضد جمهوری اسالمی بی‌پایه نیستند‪.‬‬ ‫این احساسات مدت کمی بعد از انتخابات شکل گرفتند‬ ‫و علت دوگانه‌ی آنها حذف بیشتر حقوق و آزادی‌های‬ ‫پایه‌ای توسط دولت و قتل عام اپوزیسیون بود‪ .‬مشکل‬

‫نگاهی به تظاهرات های ایرانیان در تورنتو‬ ‫راشنی علیزاده‬

‫این مضحکه انتخابات است‪ .‬این باصطالح‬ ‫“دموکراسی” مضحکه ای بیش نیست‪.‬‬ ‫ایرانی ها باید بین نامزدهای حکومتیشان‬ ‫فردی را انتخاب کنند و حتی فرد منتخب‬ ‫آن ها در برابر رهبر قدرتی ندارد‪ .‬رای‬ ‫برای تغییر ارزش چندانی ندارد چرا که‬ ‫صدای یک نفر از ‪ ۷۰‬میلیون نفر دیگر‬ ‫باالتر است‪.‬‬

‫پس از انتخابات ‪ ۱۴‬ژوئن بسیاری از‬ ‫ایرانیان نگران به خیابان های شهرهای‬ ‫مهم آمدند تا نارضایتی خود از جمهوری‬ ‫اسالمی و دولت نامشروع احمدی نژاد را‬ ‫نشان دهند‪ .‬هدف از تظاهرات های خارج‬ ‫از ایران نشان دادن همبستگی و حمایت از‬ ‫ایرانیان بود (چه آن ها که در خیابان بودند‬ ‫و چه آن ها که اسیر زندان)‪ .‬اما سردرگمی‬ ‫بسیاری در مورد چگونگی ارتباط گرایش‬ ‫با پیشروی اعتراضات بسیاری بیشتر‬ ‫های مختلف درون اعتراضات و اهداف متوجه این شدند که موسوی واقعا کیست‬ ‫جنبش ما در تورنتو موجود بود‪.‬‬ ‫و نماینده چیست‪ :‬از جمله گذشته او و این‬ ‫“رای من کجاست؟” شعاری که واقعیت ساده که او بخشی از حکومت و‬ ‫در مراحل اولیه اعتراضات در تورنتو و طبقه حاکم است‪ .‬با این که او را “اصالح‬ ‫سراسر جهان رایج بود توسط افراد مختلف طلب” نام گذاشتند‪ ,‬او بخشی ار حکومت‬ ‫تعبیرهای مختلفی پیدا می کند‪ :‬بعضی اسالمی است که تمام اعمال بدنام آن را‬ ‫ها می خواستند آن را به اعتراضی علیه با پنهان شدن پشت نقاب مذهب توجیه‬ ‫“تقلب انتخاباتی” محدود کنند و برای می کند‪ .‬بسیاری شروع به آغاز این‬ ‫بسیاری دیگر نشانی بود از فقدان “رای” بحث کردند که اصل پایه ای دموکراسی‬ ‫واقعی نه فقط در انتخابات اخیر که در مستقل بودن آن از هرگونه مذهب است‬ ‫سه دهه حکومت اسالمی‪ .‬مردم درون چرا که ایدئولوژی مذهبی دولت اساسا‬ ‫مرزهای ایران در انتقادات خود از دولت سرکوبگرانه است‪ .‬خواست جمهوری‬ ‫بسیار جسورانه تر بودند‪ ,‬علیرغم این که سکوالر شاید اولین قدم منطقی باشد‪.‬‬ ‫جان شان با تهدید مواجه بود‪ .‬به غیر از‬ ‫از جمله خواسته های اصلی جنبش ما‬ ‫حقوق پایه ای دموکراتیک‪ ,‬مردم ایران به در تورنتو از حکومت اسالمی باید اینچنین‬ ‫فقدان حقوق بشر پایه ای همچون برابری باشد‪ :‬آزادی تمامی زندانیان سیاسی و‬ ‫برای زنان و گروه های اقلیت اعتراض می فعالین کارگری‪ ,‬حق مردم برای ابراز‬ ‫کردند‪ .‬حکومت دینی سه دهه گذشته به نظراتشان‪ ,‬سازمان دهی (هم به صورت‬ ‫مردم امکان انتخاب از فهرستی داده که سیاسی و هم در محل های کار) و انتخاب‬ ‫توسط شورای نگهبان انتخاب می شود –‬

‫ما باید کاری کنیم که دیدگاههایمان در مورد‬ ‫حمایت یا عدم حمایت از موسوی‪ ،‬اتحادمان را متزلزل‬ ‫نکند‪ .‬در عوض بیایید این واقعیت را پذیرا باشیم که این‬ ‫نسل خستگی‌ناپذیر جوان ایرانی بود که جنبش کنونی‬ ‫را آغاز کرد‪ .‬جنبش‌ها تنها به رهبری روحیه‌ی جمعی‬ ‫توده‌ها موفق به سرنگونی حکومت استبدادی اسالمی و‬ ‫حرکت کشور به سمت عصر طالیی واقعی خواهد بود‪.‬‬

‫(بدون نفوذ خارجی) نوع دولت مطلوب‪.‬‬ ‫در عین حال دولت کانادا به همراه سایر‬ ‫دولت های غربی که مدعی “عادل و‬ ‫صلح آمیز” بودن هستند باید به تمام‬ ‫ایرانی هایی که در فرار از سرکوب در‬ ‫این کشورها پناه می جویند حق پناهندگی‬ ‫اعطا کنند‪.‬‬

‫بلوچستان غربی‬

‫البرز آتش‌بند‬

‫بخش اول مجموعه‪ :‬شوونیسم ملی در ایران‬

‫رویا سارانی دختر ‪ ۱۲‬ساله‌ی معمولی‬ ‫بلوچ از دوزاپ (زاهدان) بود که پدرش او‬ ‫را از مدرسه به خانه می‌برد‪ .‬پلیس ماشین‬ ‫را متوقف کرد‪ ،‬از پدر پرس و جو کرد و از‬ ‫او خواست از ماشین پیاده شود‪ .‬او سعی کرد‬ ‫توضیح دهد که فقط دارد دخترش را از خانه‬ ‫به مدرسه می‌آورد اما آن‌ها توجهی نکردند‬ ‫و به او و ماشینش شلیک کردند‪ .‬دخترش‬ ‫جلوی چشمانش ناجوانمردانه کشته شد‪ .‬تا‬ ‫امروز تحقیقات رسمی در مورد این اتفاق‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬

‫چنین خبری حتی نسبت به اعمال‬ ‫دولت ایران‪ ،‬زی��اده‌روی به نظر می‌رسد‬ ‫اما رویدادهای اینچینی بخشی از زندگی‬ ‫ِ‬ ‫بلوچستان ایران است‪.‬‬ ‫روزمره‌ی بلوچ‌ها در‬ ‫‪ ۷۶‬درصد بلوچ‌ها زیر خط فقر زندگی‬ ‫می‌کنند و ان‌ها به دو دلیل توسط دولت‬ ‫ایران تحت تبعیض هستند‪ :‬هم به عنوان‬ ‫اقلیت قومی و هم به عنوان سنی‌مذهب‌ها‪.‬‬ ‫وضع از زمان اشغال و انشقاق بلوچستان بین‬ ‫ایران و آن‌چه امروز پاکستان است‪ ،‬از قرن‬ ‫نوزدهم به همین روال بوده است‪.‬‬

‫دولت ایران می‌خواهد استان‌هایی راکه‬ ‫اکثریت سنی‌مذهب دارند به اکثریت شیعه‬ ‫تبدیل کند تا قدرت و حضور سنی‌ها در‬ ‫دولت ایران را کاهش دهد‪ .‬به نام توسعه‌ی‬ ‫زمین‪ ،‬مساجد سنی و روستاهای بلوچ در‬ ‫سراسر بلوچستان نابود می‌شوند‪ .‬ارتش به‬ ‫بهانه‌ی دنبال کردن تروریست‌ها با موشک‬

‫سپتامبر ‪۲۰۰۹‬‬

‫رویهمرفته اعتراضات تورنتو نه تنها‬ ‫به حکومت اسالمی ثابت کرد که اعمال‬ ‫آن توسط میلیون ها ایرانی و شهروند‬ ‫جهان تحت نظر است که معنایی واقعی‬ ‫به شعاری داد که جنبش انقالبی در ایران‬ ‫مطرح کرده بود‪“ :‬نترسید‪ ,‬نترسید‪ ,‬ما‬ ‫همه با هم هستیم”‪.‬‬

‫شماره ‪۱‬‬

‫به روستاها حمله می‌کند‪ .‬بلوچ‌هایی که از‬ ‫خانه‌هایشان بیرون شده‌اند اینگونه در‬ ‫صحرا دنبال پناه می‌گردند و کمکی به آن‌ها‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬

‫بلوچ‌ها بخاطر قومیت و مذهب خود‬ ‫اغلب به تحصیالت و اشتغال دسترسی‬ ‫ندارند‪ .‬دولت ایران عمدا آن‌ها را از طریق‬ ‫عدم توسعه‌ی منابع وسیع مادی موجود‬ ‫در استان و محدود کردن واردات غذا‪،‬‬ ‫منزوی می‌کند‪ .‬به همین علت آن‌ها مجبور‬ ‫به قاچاق غیرقانونی کاالهایی همچون دارو‬ ‫و غذا و رد کردن آن‌ها ار مرز پاکستان‬ ‫برای امرار معاش هستند‪ .‬بسیاری تنها برای‬ ‫قاچاق غذا که نیاز مبرم زندگیشان است‪،‬‬ ‫کشته می‌شوند‪ .‬تجارت مواد مخدر باعث‬ ‫شده بلوچستان بی‌قانون‌ترین منطقه‌ی ایران‬ ‫باشد‪ .‬با توجه به این موارد تعجبی نیست که‬ ‫بسیاری از بلوچ‌ها احساس بیگانگی می‌کنند‪.‬‬ ‫بلوچستان استانی مهم با توان بالقوه‌ی‬ ‫بسیار است اما بی‌توجهی دولت مرکزی‬ ‫ایران به آن به معنای فقدان کامل توسعه‬ ‫و زیرساخت بوده است‪ .‬طبقه‌ی کارگر‬ ‫بلوچ باید به مبارزه‌اش علیه نژادپرستی و‬ ‫شوونیسم ادامه دهد و بهترین متحدش در‬ ‫این مبارزه طبقه‌ی کارگر در سایر بخش‌های‬ ‫ایران‪ ،‬مستقل از ملیت‌‪ ،‬است‪ .‬طبقه‌ی کارگر‬ ‫ایران باید علیه همه نوع مرزهای ملی و‬ ‫قومی که وسایل رئیس و روسا برای توقف‬ ‫مبارزه‌ی کارگران است بجنگد‪.‬‬

‫صفحه ‪۳‬‬

Nedayeh Mardom #1  

Nedaye Mardom is a progressive youth-produced publication in the Afghan and Iranian community in Toronto. This newspaper is the official pub...

Nedayeh Mardom #1  

Nedaye Mardom is a progressive youth-produced publication in the Afghan and Iranian community in Toronto. This newspaper is the official pub...

Advertisement