Page 1

1.ALEA 2012ko, UZTAILAREN 1a

astigarraga UDAL ALDIZKARIA

01 GAI NAGUSIA Ave Maria, herriko parke pu Parkea berreskuratzeko lan garrantzitsua egin du Udalak; herrian beste hainbat obra f

01 GAI NAGUSIA Ave Maria, herriko parke pu Parkea berreskuratzeko lan garrantzitsua egin du Udalak; herrian beste hainbat obra funtsezko ere egin ditu.

03 KIROLA KULTURA Ave Maria, herriko parke pu Parkea berreskuratzeko lan

ÂŤGarai ekonomikoak inoiz baino beltzagoak dira eta gurea ez da salbuespena, beraz, gure eskutan dugun eskasiarekin lan txukuna egiten ari garela uste duguÂť

garrantzitsua egin du Udalak; herrian beste hainbat obra

04 DENBORA PASA Ave Maria, herriko parke pu Parkea berreskuratzeko lan garrantzitsua egin du Udalak; herrian beste hainbat obra


GAI NAGUSIA ELKARRIZKETA- ANDONI GARTZIA Astigarragako Alkatea

«Politikan berriak izanda ere, lan txukuna egiten ari garela uste dut: urte honen balorazioa ona da»

Urtebete baina gehiago da Andoni Gartzia Astigarragako alkate izendatu zutenetik, eta Gobernu Taldeak kargua hartu eta lanean murgildu zenetik. Zailtasunak zailtasun, eta kontestu ekonomikoak baldintzatuta bada ere, lan polita egiten ari direla dio, eta aurrera begira Astigarragaren alde lanean gogor jarraitzeko gogoz beterik dago. Urtebete maiatzean bete zen alkate kargua hartu eta Udal Gobernua osatu zenutela. Politikan berriak izanda ere, uste dugu lan txukuna eta balorazio ona egin behar dela zailtasun ekonomikoz beteriko urte honetan egindako lanari. Urte honetan egindako balorazioaz hitz egiterakoan, aldaketaz hitz egin behar dugu. Nahiz oraindik asko izan egiteko dagoena, udala herritarrei ireki diegu, eta herritarrei udalera gerturatzeko aukerak zabaldu baita ere; hori delako gure helburuetako bat, udala herritarrei gerturatzea, eta uste dugu lortu dugula. Herritarrekin hartu-emanak etengabeak izan dira: batzar orokorrak, auzo batzarrak, bilera informatiboak… Hala ere, hemendik deialdia egiten diegu herritar guztiei, parte-hartzeko dituzten beldurrak eta mesfidantzak ahazteko eta udalarekin batera, herria elkarrekin eraikitzeko. Esan bezala, garai ekonomikoak inoiz baino beltzagoak dira Euskal Herrian, eta gurea ez da salbuespena, beraz, gure eskutan dugun eskasiarekin lan txukuna egiten ari garela uste dugu, herritarren beharrei erantzuna emanaz. Pasa dan urteaz hitz egiterakoan, ezin ahaztu azaroaren 6an izan genituen uholdeak. Herrian eta herritarrengan aspaldi gogoratzen ez ziren txikizioak eragin baizituen, nahiz, kolpe honetatik errekuperatzen ere jakin dugun. Eztabaida guztiak, egoera ekonomikoak baldintzatzen ditu, bai Astigarragan eta baita Euskal Herrian ere. Zein da benetan udalaren egoera ekonomikoa? Gaur egun, udalaren egoera ekonomikoa ez da txarra, ez behintzat gainontzeko herriekin alderatuta behintzat. Baina hala ere, hainbat kontu aipatzekoak dira. Udalak ez zegozkion 562.000 euroko kalte ordaina ordaindu du Elgopebi kasuaren ondorioz, hau da, herrian inbertitzeko 562.000 euro galdu ditu. Bestalde, aurreko agintariek 4.000.000 eurotako beste kalte-ordain bat ordaintzeko arriskuan utzi zuten, udalaren edozein egoera onak jasan ezingo lukeen egurra. Hala ere, printzipioz azken urtean egin den lanari esker, 4.000.000 euroko mamu hori behin betiko aldentzea lortu dugu. Esan urte honetan egoera ekonomikoa leundu duten erabakiak hartu direla: zorpetzea murriztu da, genituen gehiegizko maileguak banketxeei itzuliaz eta altxortegi gerakina, 2010tik 2011ra ia %50ean areagotuz, krisi ekonomikoaren une okerrenean.

2

Queremos hacer un llamamiento a la participacion ciudadana. Que los ciudadanos/as pierdan los miedos y las desconfianzas, y contribuyan a construir una Astigarraga mejor, junto al Ayuntamiento

Num volorum volm voluptpta imus, sm voluptpta imus, suptpta imus, sequ. • Izen Abizena

Udaletxe guztiak bezala, Astigarragan aurrekontuek ere beherakada nabarmena izan dute, gure kasuan, %16koa Aurrekontuak egokitzeko, ezinbestekoa izan da puzturik zeuden gastu partidak murriztea, udalaren inefizientziak murriztuz. Politikoen soldata eta dieten murrizketa izugarria eman da, urtean, ia 100.000€ aurreztuko ditugularik Aurrekontuak egiterakoan zer nolako zailtasunak aurkitu dituzue? Udaletxe guztiak bezala, Astigarragan aurrekontuek ere beherakada nabarmena izan dute, gure kasuan, %16koa, batik bat, Gipuzkoako Ogasunaren dirubilketaren beherakadaren ondorioz. Udal guztiak juxtu juxtu gabiltza gure jarduera gutxieneko baldintzekin aurrera eraman ahal izateko. Hala ere, hezkuntza, euskara eta gizarte zerbitzuak, gure politikaren oinarri hartuta, ez dute beherakadarik jasan, igoera nabarmena baizik kasu gehienetan. Aurrekontuak aipatzerakoan, ezin ahaztu herritarren parte-hartzeaz. Herritarrekin auzo batzarrak egin ditugu, baita herriko elkarteekin eta noski, herri batzar orokorra ere burutu genuen. Lehen urtea izanda, emaitza txukunak jaso ditugu, baina argi dago, bide luzea dugula gai hau lantzen eta hobetzen jarraitzeko. Diru sarrerak mugatu badira, eta oinarrizko zerbitzuak mantendu,

nola lortu txikitzea?

duzue

aurrekontua

Aurrekontuak egokitzeko, ezinbestekoa izan da puzturik zeuden gastu partidak murriztea, udalaren inefizientziak murriztuz. Politikoen soldata eta dieten murrizketa izugarria eman da, urtean, ia 100.000€ aurreztuko ditugularik; hau da, ia erdira jaitsi ditugu kontzeptu honengatik gastuak. Aipatu zorpetzea murriztu dugula, maileguen amortizazioa azeleratuz, maileguak ordaintzera bideratu beharreko dirutza murriztuaz. Bestalde, hirigintza eta alkatetza saileko gastuak izan dira murrizketa gehien jaso dutenak, esan ditugun zerbitzu eta lan ildoak mantendu eta indartzeko. Hirigintza aipatu duzu. Ezin da ukatu Astigarraga asko aldatu dela arlo honetan azken urteetan Asko baino, gehiegi

El Ayuntamiento ha tenido que pagar 562.000 euros de indemnizacion por el caso Elgopebi. Por otra parte tambien ha existido la posibilidad de tener que hacer frente a otra indemnizacion de 4.000.000 de euros, heredada de los antiguos dirigentes. Por suerte esta ultima hemos podido evitarla.

Hemos reducido practicamente a la mitad el capitulo del presupuesto referente a sueldos y dietas de los politicos. Con ello hemos conseguido ahorrar cerca de 100.000 euros.


GAI NAGUSIA jartzea, energia kontsumoaren efizientzia areagotzeko sistemen ezarketa, olio bilketa eraginkorra martxan jarri,… etab. Esne makina ez dut ahaztu nahi, ingurumenean eragina izateaz gain, gure baserritarrei aukera berriak irekitzea ahalbidetzen duena.

Aurrera begira zeresan handia izango duen proiektua jarri duzue martxan, hondakin bilketa selektiboak lehenengo pausuak eman ditu. Udaletxeak etorkizunerako duen erronka garrantzitsuenetakoa al da hori? Guretzat erronka eta helburu nagusia ez da bilketa selektiboa bere baitan, nahiz jakin, noski, garrantzia baduela. Berebiziko garrantzia duena hondakinen kudeaketa errotik aldatzea da, gure hondakinak benetan baliabide gisa tratatzeari ekin behar diogu.

esango genuke. Aurreko legealdian inolako legitimaterik gabe onarturiko Plan Orokorrean, 800 etxebizitza berri eraikitzea aurreikusten da, adibidez Ergobiako erriberetan, Astigarragako herriak hurrengo urteetan gutxi gora behera, 2.500 biziliagun gehiago izango dituelarik. Hau da, 5.000 biztanletik 7.500 biztanlera pasako gara, azken urteetan eman den gehiegikerietan oinarritutako hirigintza politikari esker. Baina gai izango al gara herri bezala herritar guzti horiei kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko? Benetan zaila ikusten dugu. Eskolaren, haur eskolaren, kultur etxearen eta beste hainbat zerbitzuen arazoari irtenbidea eman baino lehen, etxeak egiteko aukera eman baita lehenago. Are larriagoa da, aurreko plangintzak, adibidez, ikastolaren arazoari konponbidea ematen zion eta plangintzatik desagerrarazi zuten. Herria eraikitzeko, gutxienez modu aldrebesa izan dutela esan genezake, eta Plan Orokorra onartu dugula esatea, batzuen ametsak errealitatearekin alderatzea da. Aurten, esaterako, Plan Orokorraren. 3 aldaketa puntual egingo ditugu: Kultur Etxeko lursail inguruetan, Ergobiako erriberei eta

4

Num volorum voluptat volut officia tquosa porepuga. Nitin vendis simuscia qui disim et ad et aliquo te laceptaturis inum Bidebitarte poligonoari dagokiona. Lehenengo urtean, eta beste hiru ditugu aurretik. Urtebete honetan lortu duzue hainbat proiektu martxan jartzea eta beste hainbat helburu betetzea. Zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Urtea, kapataz lanetan hasi genuen. Ikastolako jangelako obrak egiten, irailerako prest egon behar zutenak eta sartu ginenean, oraindik guztia egiteke zegoela. Buru belarri obraren gainean egonda, jangela amaitu zen eta irailean, gure haurrek jangela berriaz disfrutatzeko aukera izan zuten. Aipatzekoa da ere, haur eskolan egin diren lanak, aspalditik zintzilik ibili direnak: komun berria, margoketa lanak, umeen kotxeentzako lekua gehiago aprobetxatu. Hasieratik, argi izan dugu

hezkuntzan, udal honek, aurretik egiten zuen esfortzua baino handiago egin behar zuela, krisiak krisi, esfortzu handigoa. Bestalde, Astigarragan zegoen eta dagoen arazo bati aurre egin nahi izan genion, aparkalekuen arazoari. Buruari buelta batzuk eman eta soluzio errez eta merke batekin, herrian 50 aparkaleku berri ateratzea lortu dugu, herriko trafikoaren abiadura moteltzeaz gain. Aparkalekuen arazoa ez da erabat konpondu, baina gutxiagotu, dudarik gabe. Aipatu beharreko beste lana, Errekatxo kalearen urbanizatzea ere bada, izerdi eta esfortzu askoren ondoren, urbanizatzea lortu dena, bizilagunen aspaldiko amesgaiztoari amaiera emanez. Aipatzekoa da ere, urteetan geldirik egon den Martindegi auzoko amaiera lanak burutu ditugula, auzotarren aisialdirako plaza bat lortuaz eta Hernanira zegoen pasabidea, zubi berri batekin berrituz. Aipatzekoa da ere ingurumenaren inguruan aurrera eman diren proiektuak: hondakinen bilketa eraginkorragoa martxan

Aurrean dugun erronka eta helburu nagusia garbia da: Astigarraga, Zero Zabor herri bilakatzea. Horretarako, bilketa selektibo eraginkorra beharrezkoa da, eta gaur egun, Europa osoan eraginkortasun handiena bermatzen duen bakarra atez ateko bilketa da, zintzilikarioekin edo ez. Datuek ez dute gezurrik esaten. Badakigu aldaketa bat badela, nola ez, eta aldaketaren aurrean, gizakiari beldurrak pizten zaizkiola baina argi dugu ez dela hainbesterako izango eta gusturago eta harroago biziko garela, besteentzako eredu izango garelako. Ondo egitera goaz, besterik ez. Orain arte ondo egiten ez zena, konpondu eta guztion artean ondo egin, patxadaz eta asaldatu gabe, lasaitasunez. Aurrera begira, zer egiteko asmoa duzue etorkizunean? Urte honetako proiektu garrantzitsuena, herriko sarrera nagusiaren aldaketa izango da. Guztira 733.000€ko proiektua, erdia Aldundiaren finantzazioarekin lortua, azken urteetan, Astigarragak egingo duen obra garrantzitsuenetakoa, eta Gipuzkoan, ziur asko, aurten burutuko den udal obra garrantzitsuena.

Bestalde, ikastolan ere lanak burutzen jarraituko dugu, Eusko Jaurlaritzatik ia 100.000€ dirulaguntza eskuratu ostean, hainbat lan burutuko dira bertan. Gainera, Santiagomendi auzoan eta Anuska dendaren inguruan hainbat lan egitea aurreikusi ditugu, bertakoek aspaldidanik bizi izan duten utzikeria, pixkanaka pixkanaka desager dadin. Ospakizunetarako parada ere izan duzue urte honetan, izan ere, Astigarraga Donostiatik desanexionatu zela 25garren urteurrena bete da aurten. Bai hala izan da. Ni 26 urterekin, ia herriarekin berarekin jaio nintzen eta talde guztiak ilusioz hartu du erronka. Hasieratik argi izan dugu, urteurrena, herriak sentitu behar duen ospakizuna izan behar zuela, eta horretan jardun gara, herriko elkarteekin eta herritarrekin elkartuz, guztion artean, jai txukun eta herrikoi bat lortzen. Eta nik uste erantzuna hala izan dela, herriak jaia bizitu du eta bertan, ehundaka pertsonek parte hartu dute. Herritarrek berea egin dute ospakizuna. Gainera kontuan izan behar dugu, aurtengoa, 20. urteurrenarena baina erronka zailagoa izan dela. Batetik, 25 urte betetzea beti mugarri berezia delako gure gizartean, eta bestetik, krisi ekonomikoaren ondorioz are argiago izan dugulako, ospatu beharreko jaia bazela argi genuela ere, dirua honelako jaietan “alperrik” xahutzeko ez dagoela, eta nik uste, horretan ere asmatu dugula. Beraz, balantzea ona baino onagoa izan da. Espero dugu Santiyo eta Santanako jaietako balorazioa ere ildo beretik joatea.

Se han dado permisos para construir viviendas sin dar soluciones a las necesidades de servicios publicos. Con ese aumento poblacional, ¿Seremos capaces de ofrecer unos servicios publicos de calidad a todos los ciudadanos/as?

Tiene una importancia vital cambiar de raiz la politica de gestion de los residuos. Debemos empezar a considerar nuestros residuos como autenticos recursos.

El proyecto mas importante del proximo año sera la construccion de la nueva rotonda de acceso al municipio. Tiene un presupuesto de 733.000 euros y este Ayuntamiento ha conseguido que la diputacion se implique y tenga un papel importante en la financiacion.


GAI NAGUSIA SAIL BAKOITZEAN EGINDAKOA

La nueva rotonda, proyecto estrella del Ayuntamiento

Herriko sarrera berria, urtebeteko ­­­lanaren harribitxi Proiektu osoak 1.534.161 eurotako aurrekontua izango du, eta bi fasetan garatuko da. Oraingoz 1. fTaseko obrak egingo dira eta uztailaren amaieran hasiko dira

Arrobitxuloko obrak amaituak, Txokotxkoak plazakoak iadanik martxan

zitzaien maiatzean. Gainera eraikin honen lanek Errekatxo kalean eragindako arazoak ere konpondu dira, eta Txokotxo plazako urbanizazioarekin batera, Errekatxo kaleko konponketak burutu dira, auzotarren aspaldiko eskaerei beraiekin adostutako erantzuna emanez.

Ikastolan eta haurtzaindegian egindako obra txikiek ere hobekuntza nabarmenak eragin dituzte bi eraikinetan Udalak hainbat obra, remodelazio eta ekimen bultzatu baditu ere, denen artean, Donostia ibilbidea eta Pelotari Kalea lotzen dituen bidegurutzearen eraldaketa izango da lanik garrantzitsuena; batetik, obra honek izango duen aurrekontuarengatik, eta bestetik, proiektu honetan Astigarrako Udalaren parte hartzeaz gain, printzipioz aurreikusita ez zegoen Diputazioaren inplikazioa ere lortu delako.

Hezkuntzari dagokionean, ikastolan eta haurtzaindegian egindako obrez gain, azken honen handitzean edo kokaleku berria bilatzeko lanak aurrera darraite. Urtero haurtzaindegian matrikulazioa egiteko eskaera kopurua handitzen doa eta honen ondorioz espazio falta are eta nabariagoa da. Gainera, Plan Orokorraren aldaketa burutuko da, DBHrako benetako lur erreserba behingoz burutu dadin.

Hemendik gutxira hasiko dira bidegurutze honetan obrak, hain zuzen, uztailaren azken egunetan. Bi faseetan banatu da proiektua: lehenengoan, errotonda eta bidegorri berriak egingo dira, eta errepidearen altuera kota igoko da, herri sarreraraino. Bigarrenean, Bidebitarte industrialdeko sarrera inguruari ekingo zaio. Proiektuak, guztira, 1.534.161 euroko aurrekontua izango du, eta Gipuzkoako diputazioak, 595.000 euro jarriko ditu guztira. Orain martxan jarriko den 1. fasean 733.000 euroko kostua izango du eta Aldundiak 370.000€ finantzatuko ditu. Obra eta zerbitzuetako saila da, ziur aski, udaletxe batean lan karga gehien izaten duen saila, beste udal sailekin batera aurrera eramaten dituzten obrak tarteko. Horietan aipagarrienak, Hezkuntza sailarekin batera Ikastolan eta Haurtzaindegian egin diren berrikuntzak dira. Ikastolan, sarreran estalkia jarri da Ikastolak harrera txukun bat izan dezan eta, guztien artean aipagarriena, Ikastolako haurrentzako jangela egin izana izan da, ekainerako izugarrizko atzerapena zuena baina irailerako amaitzea bukatu zena.

Eguneko zentroa, 5 etxe tutelatu eta Arrobitxuloko lokala irekiko ditu Ongintzak Eguneko zentroaren irekiera izango da Ongintzako ekimenetan, garrantzitsuena. Zentroa bukatuta dago dagoeneko, eta ateak udaran irekitzea aurreikusi da. Aldundiak bideratua du zentroaren espedientea eta guztira 15 pertsonarentzako ahalmena izango du eta noski, lehentasuna Astigarragako bizilagunek izango dute.

Errotondo berriaren planoak

Haurtzaindegian pintaketa lanak egin eta bertako komunak eraberritu dira. Umeen kotxeak gordetzeko lekua ere handitu egin da. Gainera, Donostia Ibilbidean badenak jarri dira, bertatik pasatzen diren kotxeen abiadura mugatzeko. Azken hau, haurtzaindegiko gurasoen eskaerari erantzuteko burutu da, haurrekin bidea gurutzatzea arriskutsua suertatzen baizitzaien. Txokotxo Plazako urbanizazio Arrobitxulokoak bukatuta

obrak

2

Arrobitxulon lokala irekiko du hemendik gutxira Ongintzak. Erabilera anitzetako lokala izango da eta bertan, bilerak, hitzaldiak, ikastaroak, erakusketak, …eta abar egin ahal izango dira. Arrobitxulon ere, etxebizitza tutelatuak martxan daude dagoeneko. Ongintzak 5 apartamentu prestatu ditu nahiko autonomia duten edota mendekotasun arina duten pertsonentzat, beraz, mota honetako 9 etxebizitza ditu dagoeneko Astigarragak guztira. Helburu soziala eta erabilera balioanitza duten bizilekuak dira, oinarrizko premiak betetzen dituztenak. Espazio eta altzari egokiez hornituta egoteaz gain, zerbitzu komunak dituztenak aukeran: alojamendua, otordu zerbitzua eta etxeko laguntza (pertsonala edota etxeko lanetarako).

hasita,

Arrobitxuloko egokitze lanak amaitutzat eman ziren ekainean. Bizilagunek harrobitik etxeetara erortzen ziren harrien inguruan bere kezka azaldu zuten eta Udalak harrobia egonkortzeko hainbat ekimen bideratu zituen. Txokotxo Plazan berriz, eraikina egin zuen promotorarekin izandako gatazkak medio, urbanizazio obrei hasiera eman

Las obras de la nueva rotonda en el cruce entre las calles Pelotari y Donostia se iniciaran a finales de julio. El proyecto más importante del Ayuntamiento, por tanto, echara a andar en las próximas fechas después de que este lograra la colaboración de la Diputación en la financiación de la obra.

Haurtzaindegian berrikuntzak

Genero berdintasunaren alde pausuak ematea, Oinarri Bertintasun Batzordean Berdintasunaren arloan, genero berdintasunaren alde sakontzen jarraitzeko hautua egin du Udalak. Berdintasun plana martxan zegoen aurreko legealditik Astigarragako Udaletxean, baina hau indartzearen beharra ikusi dute sail honetako arduradunek. I k a s t o l a n berdintasunaren i n g u r u k o diagnostikoa egiten aritu dira, datorren urtean koedukazio proiektua martxan jartzeko asmoz. Ikasle, Irakasle eta gurasoak inplikatuko ditu proiektu honek, eta genero indarkeriarekin amaitu eta berdintasuna sustatzea ditu helburu. Gainera, herriko komertzio eta tabernak genero indarkeriaren kontrako borrokan inplikatzeko asmoz, puntu morea jartzeko kanpaina jarri zuten martxan Berdintasun Sailetik. Euskara Plana, bultzatuta

Euskara

batzordeak

Pero no es esta la única obra que se ha realizado este año. Se han realizado importantes intervenciones tanto en la Haur Eskola como en la Ikastola, para que adecuar las instalaciones a las necesidades tanto del alumnado como de los padres y profesores. Además, también han finalizado las obras de urbanización tanto de la plaza Txokotxo como de la calle Errekatxo. Bienestar social abrirá próximamente el Centro de día y el local de Arrobitxulo Próximamente estarán a disposición de los Astigartarras el Centro de Día y el local de Arrobitxulo que abrirá el departamento de Bienestar Social. El centro de Día abrirá sus puertas en verano y en total tendrá capacidad para 15 personas, entre las que los astigartarras tendrán prioridad. El local de Arrobitxulo también abrirá próximamente y en el se podrán desarrollar charlas, exposiciones, cursillos, reuniones,…etc.

Euskara Plana martxan jartzea lehentasuna bazen legealdi hasieran, euskararen kale erabileraren neurketako datuak jasota, nahi bat baino behar bat zela ondorioztatu zuten batzordean. Beraz, Plana diseinatzen hasi dira sail honetako arduradunak, eta bi fase izango ditu. Lehenengoan, Udaletxean egiten den lana euskaraz izatea bermatzea izango da helburua, eta bigarrenean, herrian Lo que ya esta en marcha euskara sustatzea izango da helburu. Azken honetarako, 2013an herriko elkarteekin eta proiektuan lagundu nahi duten pertsona guztiekin bilduko dira Euskara Batzordean, Astigarragak euskara arloan dituen ahulguneak eta son las 5 viviendas tuteladas de gabeziak detektatu, eta diagnostiko Arrobitxulo. Son viviendas dirigidas egoki bat lortzeko asmoz. Hauei a personas que no tienen suficiente konponbidea bilatzea eta autonomía o con dependencia leve. euskararen erabilera areagotzea En total Astigarraga cuenta ya con 9 izango dira hurrengo erronkak.

viviendas de este tipo

aldikazria osatzen  

aldizkaria osatzen 1