Page 1

1


Vad skall vi ha det till? - disposition • Beslutsstöd i vardagen – EBM, guidelines etc – Vårdprogram

• Fördjupning – Litteratursökning (medlinesökning??)

• Utbildning – distanskurser • Patientmaterial 2


Beslutsstöd • . – Omfattande, men mycket inriktning på sjukhusvård. – En del områden har dålig överensstämmelse med läkemedelsrekommendationer, lokala traditioner etc. – Operationsfilmer – chirurgica minor www.internetmedicin.se

3


Beslutsstöd • Nätversion av bok • Lider av dålig översikt och ibland svårsökt • Omfattande, primärvårdsinriktning

www.praktiskmedicin.se

4


Beslutsstöd • Onlineböcker på engelska i alla upptänkliga ämnen, sökbara • Medlinesökning med fulltextartiklar • Kurser ”CME” • Skaffa användarnamn via USILbibliotekets hemsida www.mdconsult.com

5


Beslutsstöd • Utan tvekan den bästa EBM-sajten • Omfattar pediatrik, allmänmedicin, internmedicin och gynekologi • Mycket väl genomarbetat material, håller hög klass, kondenserad kunskap. • Går bara att komma åt via intranätet www.utdol.com (via intranätet)

6


Beslutsstöd • Amerikanska allmänläkarnas tidskrift • Utmärkta pedagogiska artiklar • Ibland för detaljerat www.aafp.org

7


Beslutsstöd

• EBM-tidskrift • Vass kritik mot läkemedelsindustrin, ytterst oberoende

www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/index.html

8


Beslutsstöd • VISS, vårdinformation i storstockholm • Guide till gränssättning primärvård – sekundärvård • Kortfattade vårdprogram

www.viss.nu

9


Beslutsstöd • Vårdriktlinjer för distriktsläkare • Liknar VISS • Innehåller dessutom ett fint arkiv av patientinformation, blanketter och annat matnyttigt www.orebroll.se/prim/page____24147.aspx

10


Fördjupning - litteratursökning • Medline har blivit lättare att söka i • Numera går det att fritextsöka • Prova Clinical Queries!

11


Skriv in text i sökrutan

Finns texten i …..

Finns inte i någon lista eller är inom citationstecken

MeSH – hierarkisk ämneslista?

Söker i MeSH-fältet

UMLS – term och synonymlista?

Översätter till MeSH

Författarlistan?

Söker i författarfältet

Tidskriftslistan?

Söker i tidskriftsfältet

Sökning i alla fält, även i abstracts 12


Söka efter fraser • Medline söker efter fraser om … • Frasen står inom citationstecken: ”kidney transplants” • Om det finns ett bindestreck i frasen: firstline • Om man använder Medlines söketiketter • OBS! Ett bra sätt att gå förbi termöversättningen! 13


Sökningsknep • Trunkering: ett * efter en term söker efter alla varianter: t ex pelvi* söker efter pelvis och pelvic •Vissa ord tas inte med:

14


Vad inneh책ller Medline? Abstracts Fulltext Endast referens

15


Jobba med resultatet • Limits: begränsa till ålder, kön, språk etc • Exportera till ordbehandlare, referenshanterare, skriv ut. • Urklipp ”Clipboard” • History – alla dina sökningar idag • Details – hur har Medline översatt din sökning 16


Finesser • Clinical Queries: hittar artiklar som svarar på kliniska frågeställningar • Cubby: kommer ihåg dina sökningar • Tutorial: onlinekurs – bra!

17


Fördjupning - litteratursökning • Prova google scholar! • Förvånansvärt enkelt att söka – bra resultat med liten anstränging

18


learning.bmj.com 19


Lupin – norska nätkurser •Kort, koncist och stämmer väl med svenska förhållanden

lupin.legeforeningen.no/

20


Före detta Infomedica

• Skapat av allmänmedicinare, hög kvalitet! • Utmärkt att skriva ut till patienter – Undersökningar – Sjukdomar – Rättigheter

www.sjukvardsradgivningen.se/

21


• Sökbar databas över patientinformation i böcker, foldrar och på internet. • Väl sållat, men tillför kanske inte så mycket jämfört med vanlig sökning • Sjukhusbiblioteken står bakom 22

Presentation st-läk malmö it  

1 – EBM, guidelines etc – Vårdprogram • Beslutsstöd i vardagen • Fördjupning – Litteratursökning (medlinesökning??) 2 – Omfattande, men myck...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you