Page 1

我爱越南 (Wǒ ài Yuènán) Về đây chốn đồng quê,ta cùng đi Một hai ba bốn ... nào Năm sáu bảy tám ....cùng bước vui.

Chúc mừng sức khỏe hạnh phúc Một hai ba bốn đi Năm, sáu, bảy, tám... Một hai ba Trời Hạ trăng sao mênh mông Giá rét mùa đông Lòng ta lưu luyến hẹn ngày tái ngô Tôi yêu Việt Nam Cám ơn Việt Nam Trân trọng hẹn gặp lại! Việt Nam Nhà nông ngóng mùa vui, chân lấm bùn xây tổ ấm, Tận tụy ôn hòa với cuộc sống ấm no mừng ngô lúa nặng đầy Mùa vui đến muôn người hát ca Chúc mừng sức khỏe hạnh phúc Một hai ba bốn đi Năm, sáu, bảy, tám... Một hai ba Tôi yêu Việt Nam Cảm ơn Việt Nam Trân trọng! Hẹn gặp lại, Việt Nam!

Repeat Tôi yêu Việt Nam Cảm ơn Việt Nam Trân trọng! Hẹn gặp lại, Việt Nam!

我爱越南 (wo ai yeunan)