Page 1

1 RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 - 2013

MINGGU / ISU

MINGGU 1 Petikan umum Isu : Perpaduan ( Kem: Menulis )

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat dan 2 isi tersurat berdasarkan petikan. 2. Membaca secara luncuran dan imbasan untuk mendapatkan isi-isi penting.

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian, majalah dan internet Buku Teks

FU : 7.5 Aras 2 (i) FS : 7.4 Aras 1 (IV) KOMSAS PUISI TRADISIONAL 1. PANTUN ENAM KERAT 2. PANTUN LAPAN KERAT 3. SYAIR MAKNA RIAK

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap puisi tradisional. 2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam puisi tradisional. FU : 10.1 Aras 1 (iii) FS : 10.4 Aras 1 (iii)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Istilah / Kosa Kata

BBB: Antologi ‘ Dirgahayu Bahasaku’

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Ketabahan KBT : Kajian Masa Depan

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


2

MINGGU / ISU

MINGGU 2

OBJEKTIF / FU / FS

( Kem : Menulis )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat dan 2 isi tersurat berdasarkan petikan. 2. Membaca secara luncuran dan imbasan untuk mendapatkan isi-isi penting.

PEMAHAMAN

FU : 7.5 Aras 2 (i) FS : 7.4 Aras 1 (IV)

Isu : Teknologi Maklumat RUMUSAN

Petikan umum Isu : Teknologi Maklumat ( Kem: Membaca )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyatakan maksud 5 perkataan sukar daripada petikan.

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan

SISTEM BAHASA: Kosa kata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Bahasa Nilai : Rasional KBT : Kecerdasan Pelbagai

FU : 8.1 Aras 1 (i) FS : 7.2 Aras 1 (ii) KOMSAS

SISTEM BAHASA: Istilah / Kosa Kata

Petikan umum rencana akhbar harian, majalah dan internet Buku Teks

BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah

Antologi ‘ Dirgahayu Bahasaku’ Kamus Dewan

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap puisi tradisional. 2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam puisi tradisional. FU : 10.1 Aras 1 (iii) FS : 10.4 Aras 1 (iii)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB:

BBB:

PUISI TRADISIONAL 1. SYAIR PEMBERONTAKAN PATANI 2. GURINDAM TONGGAK DUA BELAS 3. SELOKA SI LUNCAI

CATATAN / BBB

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Ketabahan KBT : Kajian Masa Depan

Lembaran Pengurusan Grafik


3

MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 3 Isu : Pendidikan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

PENULISAN (Karangan Surat Tidak Rasmi)

1. Menyatakan 5 isi utama surat 2. Menghasilkan karangan surat tidak rasmi

( Kem : Menulis)

FU : 2.1 Aras 1 ( ii ) FS : 12.4 Aras 1 ( i )

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu – Pendidikan

1. Menyatakan 5 langkah meningkatkan mutu pendidikan 2. Menjawab sekurang-kurangnya lima soalan pemahaman.

( Kem: Membaca)

FU : 2.5 FS : 8.4 KOMSAS SAJAK : DIRGAHAYU BAHASAKU 1. Maksud 2. Tema 3. Persoalan ( Kem : Mendengar dan Bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Aras 3 ( i ) Aras 1 ( iv)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Morfologi - Kata Ganti Nama Kosa kata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Kejujuran, Baik hati KBT : Kajian Masa Depan / Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Sintaksis -Ayat berpola ( FN + FN )

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Kerjasama, Bertanggung jawab KBT : Kemahiran Berfikir ( membuat inferens )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Istilah / Kosa Kata

1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak. 2. Menjelaskan tema dan persoalan dalam sajak.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Ketabahan KBT : Kajian Masa Depan

BBB: Antologi ‘ Dirgahayu Bahasaku’

FU : 10.1 Aras 1 (iii) FS : 10.4 Aras 1 (iii)

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


4

MINGGU / ISU

MINGGU 4

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Sendi Nama

1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 Pendapat tentang isu yang dibincangkan dalam petikan. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat dan 2 is i tersirat berdasarkan petikan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Cinta akan alam sekitar KBT : Kontekstual

Isu : Alam Sekitar RUMUSAN ( Kem : Mendengar dan Bertutur)

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

FU : 2.1 Aras 1(ii) FS : 7.5 Aras 2 (i) PEMAHAMAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Frasa Sendi Nama

1. Menjawab 3 soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. 2. Menyenaraikan kata atau istilah yang sukar dalam petikan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Kerjasama KBT : Kemahiran Berfikir

Petikan umum Isu : Alam sekitar ( Kem: Menulis)

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

FU : 8.4 Aras 1(iv) FS : 7.4 Aras 3(i) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SAJAK : KECEK- (V) 1. Maksud 2. Tema 3. Persoalan

1. Menghuraikan maksud dan rangkap sajak 2. Menyatakan tema dan persoalan sajak. 2. Mendeklamasikan sajak dengan gaya dan intonasi yang sesuai.

( Kem : Membaca ) FU : 10.5 Aras 1 ( i ) FS : 10.4 Aras 1 ( iii ) FS : 11.1 Aras 1 ( ii ) Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Sebutan dan intonasi Istilah sastera

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kebersihan KBT : Kemahiran Berfikir / Kajian Masa Depan

Kamus Dewan

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

Lembaran Pengurusan Grafik


5

MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 5 Isu - SOSIAL

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

PENULISAN (Karangan Ucapan)

1. Menyediakan rangka karangan format ucapan. 2. Menyampaikan teks ucapan dengan laras bahasa yang betul.

( Kem : Menulis ) FU : 12.2 Aras 1 ( i ) FS : 5.2 Aras 1 ( i ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu – SOSIAL ( Kem: Mendengar dan bertutur )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan 5 usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan. FU : 1.2 FS : 8.3

KOMSAS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Adjektif / Kata Penguat Laras Bahasa

Buku Teks

SISTEM BAHASA: Sintaksis : Ayat berpola ( FN + FA ) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Kemasyarakatan Nilai : Kasih Sayang KBT : Belajar Cara Belajar

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet Gambar Poster

Aras 1 ( i ) Aras 1 ( iii)

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sebutan dan intonasi

1. Menghurai unsur bunyi yang terdapat dalam sajak. 2. Mendeklamasikan sajak dengan gaya dan intonasi yang sesuai.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang KBT : Kecerdasan Pelbagai

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

( Kem : Membaca ) FU : 10.5 Aras 3 ( ii ) FS : 11.1 Aras 1 ( ii )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Rencana akhbar harian dan majalah

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Kemasyarakatan Nilai : Kesopanan, Berhemah Tinggi KBT : Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai

SAJAK : BANGKITLAH 1. Unsur Bunyi

CATATAN / BBB

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


6

MINGGU / ISU

MINGGU 6

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Sains dan Teknologi RUMUSAN

1. Membaca petikan dan menggariskan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat. 2. Menghasilkan rumusan yang lengkap.

( Kem : Membaca) FU : 7.6 Aras 1 (iv) FS : 12.4 Aras 1 (v) PEMAHAMAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Petikan umum Isu : Sains dan Teknologi ( Kem: Mendengar dan Bertutur)

1. Mengulas idea keseluruhan daripada petikan yang dibaca. 2. Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. FU : 2.2 Aras 3 ( i ) FS : 8.4 Aras 1 ( iv )

KOMSAS

1. Gaya bahasa

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 unsur gaya bahasa dengan contoh yang tepat berdasarkan sajak yang dipelajari.

( Membaca/menulis)

FU : 10.5 Aras 3 ( iii ) FS : 11.2 Aras 3 (i)

SAJAK: PASAR PERASAAN

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Rasional KBT : Kajian Masa Depan

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat berpola ( FN + FK)

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Kesyukuran KBT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

SISTEM BAHASA:

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah/Sastera Nilai : Patriotisme KBT : Kajian Masa Depan

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Kamus Istilah Sastera Lembaran Pengurusan Grafik


7

MINGGU / TEMA

MINGGU 7

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Kerja Transitif

1. Menulis teks wawancara mengikut format yang betul. 2. Mengemukakan 6 soalan yang berkaitan isu yang dikemukakan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme KBT : Kontekstual

Isu - POLITIK Penulisan Karangan Wawancara ( Kem : Menulis )

FU : 12.1 Aras 1 ( i) FS : 1.4 Aras 1 (v)

PEMAHAMAN Petikan umum Isu – POLITIK

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

( Kem: Mendengar dan Bertutur )

1. Menyatakan 5 ciri kepimpinan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. 2. Mengenalpasti 2 laras bahasa yang berbeza dalam petikan FU : 6.2 Aras 2 ( i ) FS : 11.3 Aras 3 (i)

KOMSAS SAJAK : DI BAWAH LANGIT YANG SAMA Nilai Pengajaran ( Kem : Mendengar dan bertutur)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Pola Ayat ( FN + FK )

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Disiplin Nilai : Keberanian KBT : Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata

1. Menyenaraikan 3 nilai dan 3 pengajaran yang terdapat dalam sajak. 2. Mencipta sajak bertemakan kemanusiaan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keinsafan ,Kesyukuran KBT : KMD

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

FU : 10.4 Aras 2 (iii) FS : 12 .5 Aras 3 (ii)


8

MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 8 Isu : Bahasa

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

RUMUSAN

1. Menulis enam isi tersurat. 3. Menulis dua isi tersirat. 4. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting. FU : 8.2 Aras 1 ( i i ) FS : 8.4 Aras 3 ( i ) FS : 7.1 Aras 1 ( iv )

( Kem : Menulis )

PEMAHAMAN Petikan umum I Isu : Bahasa ( Kem: Membaca )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting. 2. Menyatakan sekurang-sekurangnya tiga isi penting berdasarkan bahan yang dibaca . 3. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan pemahaman dengan betul. FU : 7.1 FS : 7.4 FS : 4.2

KOMSAS

1. Nada 2. Gaya Bahasa ( Kem : Mendengar dan Bertutur )

FU : 10.5 Aras 1 (iii) FS : 10.3 Aras 1 (iii)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

CATATAN / BBB

SISTEM BAHASA: Morfologi – Partikel “ kah “ “ lah “ PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Bahasa Nilai : Patriotisme KBT : Kajian Masa Depan

BBB:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Songsang Kosa kata

BBB:

Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Bahasa Nilai : Kasih sayang KBT : Belajar Cara Belajar

Aras 1 ( I,ii ) 3 ( i ) Aras 1 ( iv ) Aras 3 ( i )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 3 gaya bahasa berserta contoh secara lisan. 2. Mendengar dengan teliti nada dan intonasi sajak yang dideklamasikan.

SAJAK : ARKITEK KOTA

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

SISTEM BAHASA: Istilah / Kosa Kata

BBB: Antologi ‘Dirgahayu Bahasaku’

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Patriotisme KBT : Kontekstual

Lembaran Pengurusan Grafik


9

MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 9 Isu - EKONOMI

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

PENULISAN Karangan Perbahasan

1. Menyatakan 5 hujah penting berdasarkan keutamaan 2. Membidas hujah pihak lawan dengan laras bahasa yang bersesuaian.

( Kem : Mendengar dan Bertutur )

PEMAHAMAN Petikan umum Isu – EKONOMI ( Kem: Menulis )

FU : 12.4 FS : 1.5

Aras 2 ( i i ) Aras 2 ( i )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 5 faktor penggerak ekonomi negara. 2. Menghasilkan skip dialog berdasarkan isu yang diberi.. FU : 8.1 Aras 1 ( i) FS : 5.1 Aras 1 (i)

KOMSAS: PROSA TRADISIONAL

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

HIKAYAT LANGLANG BUANA

1. Memberikan huraian dan contoh watak dan perwatakan bagi watak bulat dan pipih. 2. Menghasikan sinopsis berdasarkan petikan. FU : 10.6 Aras 2 ( ii ) FS : 12.1 Aras 1 ( iv)

1. Pengenalan - ciri-ciri 2. Sinopsis 3. Watak perwatakan ( Kem : Menulis )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Perintah Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Ekonomi, Kemasyarakatan Nilai : Rasional, Kesederhanaan KBT : Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Suruhan / Ayat Larangan Istilah

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet OHP

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : ekonomi Nilai : kegigihan KBT : Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA:

BBB:

Istilah / Kosa Kata

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kesabaran KBT : Kemahiran Berfikir

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


10

MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 10

MINGGU / TEMA

HINGGA

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB

UJIAN PENGGAL 1

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CATATAN / BBB


11 MINGGU / ISU

MINGGU 11

OBJEKTIF / FU /FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Pelancongan

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Silaan / Ayat Permintaan

1. RUMUSAN

Membincangkan secara lisan isi-isi penting petikan. 2. Menulis enam isi tersurat dan dua isi tersirat

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

( Kem : Mendengar / bertutur ) FU : 2.1 FS : 8.5

Aras 1 ( i ) Aras 2 ( i )

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu – Pelancongan

1. Menjawab sekurang-kurangnya tiga soalan pemahaman. 2. Menghasilkan skrip dialog berdasarkan isu yang diberi.

( Kem: Menulis)

FU : 8.2 FS : 5.3 KOMSAS PROSA TRADISIONAL : HIKAYAT SIAK 1. Citra Masyarakat 2. Plot 3. Watak dan perwatakan (Kem: Mendengar dan Bertutur)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Aras 1 ( iii ) , ( v ) Aras 1 ( ii )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan latar masyarakat berserta contoh yang sesuai. 2. Menyatakan plot mengikut urutan peristiwa. 3. Menyenaraikan 5 tindakan dalam menangani masalah FU : 10.6 Aras 1 ( iii ) FS : 6.3 Aras 2 ( i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Ekonomi Nilai : Kebersihan KBT : Kajian Masa Depan / Konstruktivisme

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Pasif Songsang - Ayat Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Ekonomi Nilai : Kerjasama KBT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi

BBB:

SISTEM BAHASA:

BBB:

Istilah / Kosa Kata

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Kamus Dewan

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Ketaatan, keadilan KBT : Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

Petikan rencana, majalah atau internet

Lembaran Pengurusan Grafik


12

MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 12 Isu - Sukan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

PENULISAN – Karangan Laporan

1. Menghasilkan karangan berformat laporan 2. Menyatakan peristiwa-peristiwa penting yang diambil daripada petikan.

( Kem : Menulis ) FU : 12.3 Aras 1 ( i v ) FS : 3.3 Aras 1 ( iv ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu – Sukan ( Kem: Menulis )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjawab 3 soalan kefahaman berdasarkan petikan. 2. menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan. FU : 8.5 FS : 7.7

KOMSAS PROSA TRADISIONAL: DUA GELIGA HIKMAT

Aras 1 ( v) Aras 3 ( i )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan 3 persoalan daripada teks yang dikaji 2. Menyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam teks

( Kem : Mendengar / Bertutur ) FU : 10.4 Aras 1 ( iii ) FS : 10.5 Aras 3 (ii)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Gabungan Istilah dan Diksi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sukan, Kesihatan Nilai : Keyakinan, Kebersihan KBT : Kajian Masa Depan Kontekstual SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Gabungan Kosa kata

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Gambar Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Nilai : Bertanggung jawab KBT : Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir SISTEM BAHASA: Kosa kata /istilah

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kesetiaan,Kasih sayang KBT : Kemahiran Berfikir

Kamus Dewan Buku Ulasan Buku Kerja


13

MINGGU / ISU

MINGGU 13

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Sastera RUMUSAN ( Kem : Membaca )

1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting. 2. Memberi makna dan rangkai kata yang sukar difahami 3. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat FU : 7.4 FS : 8.6

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Sastera

1. Menyatakan isi penting petikan 2. Mengemukakan pandangan berkaitan dengan isu yang dibincangkan

KOMSAS PROSA TRADISIONAL: HIKAYAT OPU DAENG MENAMBUN Gaya Bahasa Nilai Pengajaran ( Kem : Membaca) Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Hubung Pancangan Relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keadilan KBT : Kecerdasan Pelbagai / Kemahiran Berfikir

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Kamus Dewan Buku Teks

Aras 1 ( ii ) , ( i v) Aras 2 ( i )

PEMAHAMAN Petikan umum

( Kem: Mendengar / bertutur )

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Hubung Pancangan Relatif

FU : 1.2 Aras 1 ( i ) FS : 2.3 Aras 2 ( i ) FS : 7.4 Aras 2 ( ii )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kesederhanaan / patriotik KBT : Belajar Cara Belajar / Konstektual

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata

1. Mengenal pasti gaya bahasa dan contoh yang terdapat dalam prosa. 2. Menyenaraikan 3 nilai dan 3 pengajaran yang terdapat dalam prosa.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keberanian ,hemah – tinggi KBT : Kemahiran Berfikir

FU : 10.6 Aras 3 (ii) FS : 10 4 Aras 2 (iii)

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Buku Ulasan Buku Kerja


14 MINGGU / TEMA

MINGGU 14

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Kesihatan PENULISAN Karangan Surat Kiriman Rasmi (Kem: Menulis)

1. menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan isu yang dibincangkan. 2. Melafazkan kata-kata dengan menggunakan laras bahasa yang bertatasusila. FU: 12.4 Aras 1 (iv) FS: 6.2 Aras 1 (i)

Isu : Kesihatan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Pemahaman Petikan Umum

(Membaca)

1. Menyatakan masalah-masalah kesihatan yang dialami oleh rakyat masa kini.. 2. Membaca pantas untuk menjawab 3 soalan kefahaman berdasarkan petikan. FU: 7.4 Aras 1 (iv) FS: 2.5 Aras 2 (i)

KOMSAS CERPEN : PAHLAWAN BUNTUNG 1. Sinopsis 2. Tema 3. Persoalan ( Kem : Menulis)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis sinopsis daripada cerpen yang dibaca. 2. Menyenaraikan ciri-ciri penting dalam penulisan cerpen. FU : 10.1 Aras 1 ( ii ) FS : 10.4 Aras 1 ( iii )

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Pancangan Relatif Tanda Baca PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pengetahuan Am, Alam Sekitar Nilai: Kebersihan Fizikal dan Mental KBT: Kecerdasan Pelbagai Kontekstual SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Pancangan Relatif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Jasmani Alam Sekitar Nilai: Kebersihan KBT: Konstruktivisme Kontekstual

CATATAN / BBB BBB: Petikan akhbar/majalah Contoh Surat Tidak Rasmi Poster Buku Teks

BBB: Poster Petikan rencana Akhbar Kamus Dewan

SISTEM BAHASA:

BBB:

Kosa kata

Antologi ‘Dirgahayu Bahasaku’

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang KBT : Konstruktivisme

Lembaran Pengurusan Grafik


15 MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 15 Isu : Disiplin

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

RUMUSAN

1. Menulis enam isi tersurat. 2. Menulis dua isi tersirat. 3. Menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam petikan

( Kem : Menulis )

FU : 8.2 Aras 1 ( i i ) FS : 8.4 Aras 3 ( i ) FS : 9.1 Aras 1 ( i ) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Disiplin

1. Menyatakan idea utama dan isi – isi penting petikan yang dibaca 2. Memberikan pendapat pro dan kontra berdasarkan petikan yang dibaca. 3. Membina ayat majmuk yang gramatis

( Kem: Membaca )

FU : 8.1 FS : 8.7 FS : 9.1 KOMSAS CERPEN: PUNGUT ALIAS ZAHARA ALIAS YAP SIEW HONG 1. Plot 2. Latar 3. Watak dan perwatakan ( Kem : Menulis )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Aras 1 ( i ) Aras 2 ( i ) Aras 1 ( i )

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Hubung Pancangan Komplemen

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Agama dan moral Nilai : Hemah tinggi / baik hati KBT : BCB / KMD

Kamus Dewan

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Hubung Pancangan Komplemen

BBB:

Petikan umum rencana akhbar / majalah / internet

Buku Teks

Petikan Rencana, majalah atau internet Lembaran Pengurusan Grafik

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Agama dan moral Nilai : Kesederhanaan / patriotik KBT : BCB / Konstektual

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata

1. Membuat pemetaan teknik plot cerpen. 2. Menyenaraikan latar cerpen. 3. Menghurai watak dan perwatakan cerpen. 4. Memberikan maksud perkataan baru yang terdapat dalam cerpen. FU : 10.6 Aras 2 ( i ) , ( ii ) FS : 9.1 Aras 1 ( i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang KBT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Kajian Masa Depan

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Kamus dewan Lembaran Pengurusan Grafik


16 MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 16 Isu : Keselamatan Jalan Raya

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Penulisan – Karangan Rencana

1. Menyenaraikan isi penting berdasarkan isu yang dikemukakan 2. Menghasilkan karangan berformat rencana berdasarkan isi-isi yang dibincangkan.

(Kem:Menulis)

FU: 12.2 Aras 1 (iv) FS: 12.6 Aras 3 (iii)

Isu : Keselamatan Jalan Raya Pemahaman Petikan Umum

(Kem: Mendengar dan Bertutur)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 cara menangani masalah kadar keselamatan jalan raya di Malaysia. 2. Mencari makna kata perkataan yang sukar yang terdapat di dalam petikan. FU: 7.1 Aras 1 (iv) FS: 7.2 Aras 1 (ii)

KOMSAS NOVEL 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis ( Kem : Mendengar / Bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk bab-bab yang dipilih. 3. Menyenaraikan ayat penyata dan ayat tanya yang terdapat dalam novel FU : 10.1 Aras 1 ( ii ), ( iii ) FS : 7.3 Aras 1 ( ii )

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Pancangan Komplemen PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Perundangan Disiplin Nilai: Prihatin Bertanggung jawab KBT: Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk Pancangan Komplemen

CATATAN / BBB BBB:

Poster Lembaran Pengurusan Grafik Majalah Buku Teks

BBB: Petikan rencana Gambar Kamus Dewan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Kenegaraan Nilai: Menghargai, Kesopanan KBT: Kecerdasan Pelbagai Kontekstual SISTEM BAHASA: Ayat Tanya / Ayat Penyata Istilah / Kosa Kata

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keberanian KBT : Kemahiran Berfikir

Kamus Dewan

Novel “ Interlok “

Lembaran Pengurusan Grafik


17 MINGGU / ISU

MINGGU 17

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Jenayah RUMUSAN ( Kem : Mendengar / bertutur )

1. Memberikan respons terhadap bahan ransangan yang didengar. 2. Meyatakan pendirian yang jelas berkaitan isu yang dibincangkan. 3. Membuat rumusan yang lengkap. FU : 1.2 Aras 1 ( ii ) FS : 3.3 Aras 1 ( iv ) FS : 12.1 Aras 1 ( iv )

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Jenayah

1. Menjawab tiga soalan pemahaman. 2. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting. 3. Memberikan maksud perkataan baru yang terdapat dalam petikan FU : 4.2 Aras 3 ( i ) FU : 7.4 Aras 1 ( vi ) FS : 7.2 Aras 1 ( iv )

( Kem: Menulis )

KOMSAS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Agama / moral Nilai : Kejujuran KBT : KMD / TMK

( Kem : Mendengar / bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Pita rakaman Kamus Dewan Buku Teks

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Majmuk Gabungan Kosa kata

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet Kamus Dewan

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Agama dan moral Nilai : Kesederhanaan / patriotik KBT : BCB / Konstektual

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata

1. Menceritakan semula novel yang dibaca. 2. Menyatakan tema dan persoalan novel. 3. Menyenaraikan ayat majmuk yang terdapat dalam novel.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kegigihan KBT : TMK / KMD

NOVEL 1. Sinopsis 2. Tema 3. Persoalan

CATATAN / BBB

BBB: Novel “ Interlok “

FU : 10.1 Aras 1 ( ii ) FS : 10.4 Aras 2 ( iii ) FS : 9.1 Aras 1 ( i )

Buku Kerja Buku Ulasan


18

MINGGU / ISU

MINGGU 18 Isu : Alam Sekitar PENULISAN Karangan Peribahasa/Cogan Kata ( Kem : Menulis ) PEMAHAMAN

OBJEKTIF / FU / FS

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Memberi 5 isu utama karangan secara lisan dan bertulis 2. Membina perenggan isi dengan huraian berkembang FU : 12.3 Aras 1 ( i v ) FS : 2.1 Aras 1 ( ii ) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Petikan umum Isu : Alam Sekitar ( Kem: Membaca )

KOMSAS

1. Menyatakan sekurang-sekurangnya lima isi penting berdasarkan bahan yang dibaca . 2. Menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan pemahaman dengan betul. FU : 7.4 Aras 1 ( iv) FS : 1.3 Aras 3 (i)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis - Analisis Ayat Majmuk Komplemen PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Cintai alam sekitar KBT : Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Sintaksis - Analisis Ayat Majmuk Komplemen

( Kem : Mendengar / Bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Petikan rencana akhbar harian dan majalah,internet Buku Teks

BBB: Petikan rencana/ majalah ./akhbar

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Kerjasama KBT : Kemahiran Berfikir

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Jenis Ayat

1. Menghurai watak dan perwatakan dalam novel. 2. Berbincang dan mengklasifikasikan watak antagonis dan protagonis dalam novel. FU : 10.6 Aras 2 ( ii ) FS : 9.1 Aras 1 ( i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang / Kegigihan KBT : Kemahiran berfikir / Belajar Cara Belajar

Novel 1. Watak dan perwatakan

CATATAN / BBB

BBB: Novel “ Interlok “ Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


19 MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU /FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB

MINGGU 19 (.05 – .05.2013)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 MINGGU 20 (23.05 – 2.05.2013)

MINGGU / ISU

.05 HINGGA .06.2013

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU /FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

CATATAN / BBB


20 MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 21 Isu : Muzik

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

RUMUSAN

1. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk mendapat isi-isi penting. 2. Memberi makna dan rangkai kata yang sukar difahami 3. Menyenaraikan enam isi tersurat dan dua isi tersirat FU : 7.4 Aras 1 ( ii ) , ( i v) FS : 8.6 Aras 2 ( i )

( Kem : Membaca )

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Muzik

1. Menyatakan isi penting petikan 2. Mengemukakan pandangan berkaitan dengan isu yang dibincangkan

( Kem: Mendengar / Bertutur )

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Muzik Nilai : Patriotisme KBT : KMD / Kecerdasan Pelbagai

( Kem : Bertutur dan Menulis )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Kamus Dewan Buku Teks

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Muzik Nilai : Kesederhanaan KBT : Kecerdasan pelbagai / KMD

Pita rakaman

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Pola Ayat

BBB:

1. Menyatakan dengan tepat tema dan persoalan secara kritis dalam cerpen yang dipelajari.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Baik hati KBT : Kajian Masa Depan

Aras 1 ( i ) Aras 2 ( i ) Aras 2 ( ii )

CERPEN: IDOLA 1. Tema 2. Persoalan

CATATAN / BBB

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Keterangan Kosa kata

FU : 1.2 FS : 2.3 FS : 7.4 KOMSAS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

Petikan rencana, majalah atau internet

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

2. Menghasilkan satu dialog ringkas berdasarkan peranan watak-watak yang terdapat dalam satu situasi dalam cerpen . FU : 10.4 Aras 1 ( iii ) FS : 12.1 Aras 3 ( i )

Kamus dewan Lembaran Pengurusan Grafik


21 MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU /FS

MINGGU 22 Isu : Sains dan Teknologi

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

PENULISAN Karangan- Fakta

1. Menghasilkan peta minda berdasarkan tajuk. 2. Memberi pendapat yang bernas berkaitan isu yang dibincangkan secara lisan

( Kem : Menulis )

FU : 12.2 Aras 1 (ii) FS : 2.1 Aras 2 (I) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu – Sains dan Teknologi

1. Membina 5 soalan berdasarkan petikan untuk mendapatkan idea utama dan idea sampingan. 2. Menyatakan jawapan bagi soalan-soalan yang dikemukakan.

( Kem: Membaca)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Sintaksis : Analisis Ayat Tunggal PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Nilai : Rasional KBT : Kemahiran Teknologi Maklumat

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Tunggal

CATATAN / BBB BBB: Petikan akhbar harian / majalah/internet Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan

FU : 7.1 Aras 1 (i) FS : 8.1 Aras 2 (i) KOMSAS CERPEN: PENANGGUNGAN 1.Watak / Perwatakan ( Kem : Bertutur/ menulis)

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Pola Ayat

1. Melakonkan perwatakan watak utama berdasarkan babak kemuncak yang terdapat dalam cerpen yang dipelajari. 2 .Menghasilkan skrip ringkas daripada babak kemuncak dengan gaya penulisan skrip drama yang tepat. FU : 3.2 Aras 1(iv) FS : 12.3 Aras 3 ( i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keberanian KBT : Kemahiran Berfikir / Kajian Masa Depan

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik

CATATAN /


22 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 23 (27.06 – 01.07.2011) Isu : Pertanian RUMUSAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis enam isi tersurat. 2. Menulis dua isi tersirat. 3. Mengenalpasti dan menyenaraikan penanda wacana yang terdapat dalam petikan

( Kem : Menulis ) FU : 8.2 Aras 1 ( i i ) FS : 8.4 Aras 3 ( i ) FS : 9.1 Aras 1 ( i ) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Pertanian

1. Menyatakan idea utama dan isi – isi penting petikan yang dibaca 2. Memberikan pendapat pro dan kontra berdasarkan petikan yang dibaca. 3. Membina ayat majmuk yang gramatis

( Kem: Membaca )

FU : 8.1 FS : 8.7 FS : 9.1 KOMSAS CERPEN: HUTAN RIMBA 1.Watak / Perwatakan ( Kem : Bertutur/ menulis)

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB

SISTEM BAHASA: Sintaksis : Analisis Ayat Majmuk Morfologi : Penanda Wacana

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Sains Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir

Kamus Dewan

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ayat Majmuk

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Sains Nilai : Kesyukuran / Kerajinan KBT : Kecerdasan pelbagai / Konstektual

Petikan umum rencana akhbar atau majalah

Buku Teks

Petikan rencana, majalah atau internet Kamus Dewan

Aras 1 ( i ) Aras 2 ( i ) Aras 1 ( i )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Pola Ayat

1. Melakonkan perwatakan watak utama berdasarkan babak kemuncak yang terdapat dalam cerpen yang dipelajari. 2 .Menghasilkan skrip ringkas daripada babak kemuncak dengan gaya penulisan skrip drama yang tepat. FU : 3.2 Aras 1(iv) FS : 12.3 Aras 3 ( i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keberanian KBT : Kemahiran Berfikir / Kajian Masa Depan

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik

CATATAN /


23 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24 (04.07 – 08.07.2011) Isu : Teknologi Maklumat PENULISAN (Karangan Jenis Cereka)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata / istilah

1. Menghasilkan perenggan pendahuluan yang dramatik. 2. Mencipta rangkai kata puitis.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Semangat Bermasyarakat KBT : Kecerdasan Pelbagai / Kemahiran Berfikir

( Kem : Menulis )

FU : 12.4 Aras 2 (ii) FS : 12.1 Aras 3 (iii)

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat

Isu : Teknologi Maklumat

1. Berbual berkaitan perkembangan teknologi maklumat berdasarkan skrip yang disediakan. 2. Menyatakan 5 isi yang bernas berdasarkan isu dalam perbualan.

( Kem:Mendengar / bertutur )

SISTEM BAHASA: Sintaksis : Ayat Penyata, Ayat Songsang

BBB BBB: Petikan cerpen Buku Teks

BBB: Petikan rencana / majalah

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Nilai : Rasional KBT : Belajar Cara Belajar / Konstektual

FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 2.2 Aras 2 (ii) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Pola Ayat

1. Menyatakan dengan tepat tema dan persoalan secara kritis dalam cerpen yang dipelajari.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Baik hati KBT : Kajian Masa Depan

CERPEN: TANGGAR AMANAT 1. Tema 2. Persoalan ( Kem : Bertutur dan Menulis )

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Antologi “Dirgahayu Bahasaku” Kamus dewan Lembaran Pengurusan Grafik

2. Menghasilkan satu dialog ringkas berdasarkan peranan watak-watak yang terdapat dalam satu situasi dalam cerpen . FU : 10.4 Aras 1 ( iii ) FS : 12.1 Aras 3 ( i ) OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


24 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 25 (11.07 – 15.07.2011) Isu : Pendidikan RUMUSAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersirat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan. 2. Membaca secara imbasan dan luncuran untuk memahami petikan secara menyeluruh.

( Kem : Menulis )

SISTEM BAHASA: Morfologi - Kata Nama / Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah/Ekonomi Nilai : Kerjasama KBT : Kajian Masa Depan/ Kemahiran Berfikir

BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

FU : 12.2 Aras 1 ( i i ) FS : 7.4 Aras 1 ( iv ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu : Pendidikan (Teknologi Pendidikan)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan tepat dan gramatis. 2. Menyatakan 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

( Kem: Membaca )

FU : 7.1 Aras 1 ( i ) FS : 8.2 Aras 1 ( ii)

KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

DRAMA: TIANG CENGAL DINDING SAYUNG - ciri-ciri drama - Sinopsis - Latar-masa -tempat - masyarakat ( Kem : Mendengar / Bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

1. Menghuraikan latar masa, tempat dan masyarakat 2. Menukarkan skrip drama kepada Cakap Pindah. FU : 10.6 Aras 3 ( ii ) FS : 12.6 Aras 3 ( iii )

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Kata Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Kerajinan KBT : Kajian Masa Depan/ Konstruktivisme

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

SISTEM BAHASA:

BBB:

Istilah / Kosa Kata

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keinsafan KBT : Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


25 MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 26 (18.07 – 22.07.2011)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyediakan rangka karangan format syarahan. 2. Mengemukakan pendapat secara bernas untuk mengukuhkan hujah

Isu : Budaya PENULISAN (Syarahan)

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata hubung, penanda wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Kemasyarakatan Nilai : Hemah tinggi ,horrmat menghormati KBT : Kontekstual

( Kem : Menulis )

FU : 9.2 Aras 1 (i) FS : 4.1 Aras 2 (i)

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat majmuk

Isu : Budaya

1. Menyenaraikan 4 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca / tonton /dengar. 2. Membina 5 ayat daripada perkataan/ rangkai kata sukar dalam petikan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains dan Kemasyarakatan Nilai : Kebebasan KBT : Kontstruktivisme

( Kem: Membaca )

CATATAN / BBB BBB: Pita Rakaman Buku Teks Buku Kerja Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

FU : 7.1 Aras 1 (i) FS : 7.2 Aras 1 (ii) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

DRAMA: 1400 - ciri-ciri drama - Sinopsis - Latar-masa -tempat - masyarakat

1. Menghuraikan latar masa, tempat dan masyarakat 2. Menukarkan skrip drama kepada Cakap Pindah. FU : 10.6 Aras 3 ( ii ) FS : 12.6 Aras 3 ( iii )

SISTEM BAHASA:

BBB:

Istilah / Kosa Kata

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keinsafan KBT : Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik

( Kem : Mendengar / Bertutur ) MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU /FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


26 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 27 (25.07 – 26.07.2011) Isu : Sosial RUMUSAN ( Kem : Menulis )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Sendi Nama

1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat dengan 2 isi tersirat berdasarkan petikan.( Jenayah kolar putih/ cetak rompak dan sebagainya). 2. Membaca secara luncuran dan imbasan untuk memahami petikan secara menyeluruh.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Semangat bermasyarakat KBT : Kajian Masa Depan / Kontekstual

FU : 12.2 FS : 7.4 KOMSAS

( Kem : Mendengar / Bertutur )

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Petikan umum rencana akhbar harian dan majalah Buku Teks

Aras 1 ( ii ) Aras 1 (iv)

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

DRAMA : DATO’ ONN - ciri-ciri drama - Sinopsis - Latar-masa -tempat - masyarakat

BBB

1. Menghuraikan latar masa, tempat dan masyarakat 2. Menukarkan skrip drama kepada Cakap Pindah. FU : 10.6 Aras 3 ( ii ) FS : 12.6 Aras 3 ( iii )

SISTEM BAHASA:

BBB:

Istilah / Kosa Kata

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Keinsafan KBT : Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

Kamus Dewan Lembaran Pengurusan Grafik


27

MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

27.07 HINGGA 05.08.2011

MINGGU / TEMA

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

MINGGU 28 (08.08 - 12.08.2011)

PERIKSAAN PERCUBAAN SPM SBP

MINGGU 29 (15.08 – 19.08.2011)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SBP

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

CATATAN / BBB

CATATAN / BBB


28 MINGGU / ISU

MINGGU 30 (22.08 – 26.08.2011) Isu : Pertanian PENULISAN (Karangan : Pendapat)

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi - Penanda Wacana

1. Menyenaraikan 5 cara meningkatkan hasil pertanian /penternakan negara. 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menghasilkan perenggan yang menarik .

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Pertanian Nilai : Kerajinan KBT : Kecerdasan Pelbagai / Kemahiran Berfikir

CATATAN / BBB BBB: Petikan rencana akhbar dan majalah Pengurusan grafik Buku Teks

( Kem : Menulis) FU : 12.2 Aras 1 (ii) FS : 12.4 Aras 1 (v) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Pertanian

1. Berbincang untuk mendapatkan idea tentang masalah masalah industri pertanian di negara kita. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan.

( Kem: Mendengar / bertutur )

FU : 3.1 Aras 1 (iv) FS : 2.2 Aras 1 (ii)) KOMSAS NOVEL 1. Plot

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan dan menghuraikan secara lisan binaan plot novel. 2. Menyatakan 3 teknik plot berserta contoh.

( Kem : Mendengar dan bertutur) FU : 10.6 Aras 3 (iii) FS : 10.2 Aras 1 (iii)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Aktif / Ayat Pasif

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Pertanian Nilai : Kesederhanaan ,Berdikari KBT : Belajar Cara Belajar / Konstektual

SISTEM BAHASA: Kosa kata

BBB: Novel “ Interlok “

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kegigihan , Kerajinan KBT : Kajian Masa Depan , Kemahiran Belajar

Lembaran Pengurusan Grafik


29 MINGGU / ISU

MINGGU 31 (29.08 – 02.09.2011) Isu : Politik RUMUSAN ( Kem : Menulis )

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi - Kata Hubung

1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan yang diberi. 2. Mengaitkan dan menyusun semua isi secara tertib dengan menggunakan penanda wacana yang tepat.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Ekonomi / Sejarah Nilai : Keadilan KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Kamus Dewan Buku Teks

FU : 12.2 Aras 1 ( ii ) FS : 12.4 Aras 1 (v)

Isu: Politik PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada keseluruhan petikan secara tepat. 2. Mengulas secara kritis dan spontan berdasarkan petikan yang dipelajari.

( Kem: Menulis/ bertutur ) FU : 12.2 Aras 1 ( ii ) FS : 2.2 Aras 1 ( ii ) KOMSAS

SISTEM BAHASA: Sintaksis - Cakap Ajuk / Cakap Pindah

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sejarah Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa kata

1. Menyatakan dan menghuraikan secara lisan latar yang terdapat dalam novel. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman berkaitan latar dalam novel.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kasih sayang KBT : Kajian Masa Depan, Kemahiran Berfikir

NOVEL

BBB: Novel “ Interlok “

1. Latar ( Kem : Mendengar dan bertutur)

Lembaran Pengurusan Grafik

FU : 10.6 Aras 3 (iii) FS : 8.3 Aras 1 (i) MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


30 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 32 (05.09 –09.09.2011) Isu : Sosial PENULISAN (Karangan : Gambaran / Keperihalan)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 5 peristiwa menarik berdasarkan tajuk karangan. 2. Menghasilkan perenggan penutup yang menarik.

( Kem : Menulis)

FU : 12.2 Aras 1 (ii) FS : 8.3 Aras 1 (iv)

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Isu : Sosial

1. Membina 5 soalan yang berkaitan dengan isu dalam petikan yang dibaca. 2. Menyatakan jawapan bagi soalan-soalan yang dikemukakan.

( Kem: Membaca)

FU : 7.3 Aras 1 (iii) FS : 7.6 Aras 2 (ii) KOMSAS NOVEL : Interlok 1. Gaya Bahasa 2. Nilai 3. Pengajaran ( Kem : Mendengar dan Bertutur)

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Tanya / Ayat Penyata.

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Kesederhanaan ,Kebebasan KBT : Kecerdasan Pelbagai / Kemahiran Berfikir

Buku Teks

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Seru / Ayat Perintah

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Kesederhanaan Kebersihan Mental KBT : Belajar Cara Belajar / Konstektual

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 gaya bahasa berserta contoh. 2. Menyenaraikan 3 nilai dan 3 pengajaran berdasarkan novel.

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Susunan ayat (Ayat Biasa dan Ayat Songsang)

FU : 10.5 Aras 3 (ii) FS : 10.4 Aras 2 (iii)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Berdikari KBT : Kontekstual

Petikan rencana akhbar ,majalah,gambar, poster

Petikan rencana, majalah atau internet gambar

BBB: Novel “ Interlok “ Kamus Dewan

Istilah / Kosa Kata Lembaran Pengurusan Grafik


31 MINGGU / TEMA

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

MINGGU 33 12.09 – 16.09..2011)

PERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI SELANGOR

MINGGU 34 (19.09 – 23.09..2011)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI SELANGOR

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN / BBB

CATATAN /


32 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 35 (26.09 – 30.09.2011) Isu : Ekonomi RUMUSAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan yang dipelajari. 2. Mengemukakan 4 langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ( individu / berkumpulan )

( Kem : Menulis / Bertutur) FU : 12.2 FS : 2.5

SISTEM BAHASA: Morfologi - Pengimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi Nilai : Hemah tinggi / baik hati KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir.

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Songsang

Isu : Ekonomi

1. Mengulas secara kritis dan analitis daripada aspek sebab dan akibat berdasarkan bahan petikan yang disediakan . 2 Merumuskan secara ringkas hasil perbincangan secara bertulis.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Nilai : Kesyukuran KBT : Kajian Masa Depan / Belajar Cara Belajar

FU : 9.3 FS : 8.8 KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum. 2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Petikan umum rencana akhbar / majalah / internet Kamus Dewan Buku Teks

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet Lembaran Pengurusan Grafik Buku Teks

Aras 1 ( iii ) Aras 3. ( i )

Semua genre Ulang kaji

BBB:

Aras 1 ( i i ) Aras 2 ( ii )

PEMAHAMAN Petikan umum

( Kem: Bertutur dan menulis)

BBB

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “ Lembaran Pengurusan Grafik


33 MINGGU / ISU

MINGGU 36 (03.10 – 07.10.2011) Isu : Jenayah PENULISAN (Karangan Berita)

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Bantu

1. Menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan tajuk karangan. 2. Menulis perenggan pendahuluan dan 1 perenggan isi berdasarkan tajuk karangan .

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Semangat Bermasyarakat KBT : Kemahiran Berfikir, Belajar

( Kem : Menulis)

CATATAN / BBB BBB: Petikan rencana akhbar dan majalah internet Buku Teks

FU : 12.2 Aras 1 (ii) FS : 8.2 Aras 1 (ii) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Majmuk

Isu : Jenayah

1. Menyenaraikan idea utama dan 4 idea sampingan. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Kesederhanaan / patriotik KBT : Konstektual,Kemahiran Belajar Cara Belajar

( Kem: Membaca)

FU : 7.1 Aras 1 (i) FS : 7.2 Aras 1 (ii) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Petikan rencana, majalah atau internet

BBB:

Semua genre Ulang kaji

BBB:

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum.

Lembaran Pengurusan Grafik

2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


34 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 37 (10.10 – 14.10.2011) Isu : Sukan RUMUSAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Pemeri

1. Menyenaraikan sekurang-kurangya 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan. 2. Menghasilkan bahagian pendahulan dan penutup rumusan dengan tepat.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains Nilai : Patriotisme KBT : Kajian Masa Depan / Konstruktivisme

BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Pita rakaman Kamus Dewan

( Kem : Menulis ) FU : 12.2 Aras 1 ( ii ) FS : 12.4 Aras 1 ( iv )

Buku Teks

PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Ayat Penyata

Isu : Sukan

1. Mengemukakan 4 pendapat yang bernas untuk meningkatkan mutu sukan negara secara umum. 2. Menggariskan semua perkataan sukar dan memberikan maksudnya dengan merujuk kamus.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi/Sains Nilai : Kerajinan KBT : Kajian Masa Depan/ Konstekstual

( Kem: Bertutur dan Menulis )

FU : 2.4 FS : 7.2 KOMSAS

Petikan rencana, majalah atau internet

Aras 2 (i i ) Aras 1 (i i )

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

BBB:

Semua genre Ulang kaji

BBB:

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum.

Lembaran Pengurusan Grafik

2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


35 PENGGABUNGJALINAN

MINGGU 38 (17.10 – 21.10.2011) Isu : Disiplin PENULISAN : Surat Kiriman Tidak Rasmi - Format - Isi kandungan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis 3 isi karangan dalam bentuk perenggan dengan ayat yang gramatis. 2. Menyatakan 5 format surat kiriman tidak rasmi.

SISTEM BAHASA: Morfologi – Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Agama / Moral Nilai : Hemah tinggi KBT : Konstuktivisme

BBB

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet Buku Teks

FU : 2.3 Aras 1 (iv) FS : 6.3 Aras 1 (ii)

( Kem : Menulis ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu : Disiplin ( Kem : Menulis)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 5 isi penting berdasarkan petikan. 2. Menulis 5 faktor salah laku disiplin / langkah untuk mengatasi masalah didiplin.

SISTEM BAHASA: Sintaksis - Ragam Ayat Ilmu : Agama / Moral Nilai : Baik hati KBT : Kemahiran Berfikir

BBB: Petikan umum, petikan akhbar haran dan majalah

FU : 8.1 Aras 1 (i) FS : 8.5 Aras 2 (i) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Semua genre Ulang kaji

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum. 2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “ Lembaran Pengurusan Grafik


36

MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

MINGGU 39 (24.10 – 28.10.2011)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangya 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan. 2. Mengemukakan sekurang-kurangnya 3 cadangan untuk mengatasi masalah penyakit berbahaya di Malaysia. 3 Menghasilkan bahagian pendahulan dan penutup rumusan dengan tepat.

Isu : Kesihatan RUMUSAN ( Kem : Menulis dan Bertutur )

FU : 12.2 FS : 2.1 PEMAHAMAN Petikan umum Isu : Kesihatan ( Kem: Bertutur dan Menulis )

KOMSAS Semua genre Ulang kaji

Aras 1 (iv ) Aras 2 (i i )

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains / Pendidikan Jasmani Nilai : Kebersiihan Fizikal & Mental. KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir

SISTEM BAHASA: Morfologi - Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sains/ Pendidikan Jasmani Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental. KBT : Kajian Masa Depan/ Kecerdasan Pelbagai.

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum. 2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

OBJEKTIF / FU / FS Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

SISTEM BAHASA: Ejaan Kata Pinjaman

CATATAN / BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Pita rakaman Kamus Dewan Buku Teks

Aras 1 ( ii ) Aras 2 ( ii )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan pemahaman dengan tepat. 2. Mengemukakan pendapat tentang punca-punca yang menyebabkan penyakit berjangkit merebak. FU : 12.4 FS : 9.4

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “ Lembaran Pengurusan Grafik

PENYERAPAN &

CATATAN /


37 MINGGU / ISU MINGGU 40 (31.10 – 04.11.2011) Isu : Sastera PENULISAN : Skrip Drama

PENGGABUNGJALINAN OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis pendahuluan skrip drama. 2. Menyenaraikan 10 frasa yang puitis berdasarkan skrip drama. FU : 12.1 Aras 3 (i) FS : 12.6 Aras 3 (iii)

BBB

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Ragam Ayat

BBB:

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Kebebasan KBT : Kecerdasan Pelbagai

Buku Teks

SISTEM BAHASA: Sebutan dan Intonasi

BBB:

Petikan drama

- Format - Laras bahasa - Isi ( Kem : Menulis ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu : Sastera ( Kem: Membaca )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membaca petikan secara luncuran dan imbasan untuk mendapatkan isi-isi penting. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Sastera Nilai : Semangat bermasyarakat KBT : Kemahiran Berfikir

Petikan umum, rencana akhbar harian dan majalah

FU : 7.4 Aras 1 (iv) FS : 8.4 Aras 1 (iv) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

BBB:

Semua genre Ulang kaji

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum.

Lembaran Pengurusan Grafik

2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN &

CATATAN /


38 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 41 (07.11 – 11.11.2011) Isu : Keselamatan Jalan Raya RUMUSAN ( Kem : Menulis )

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Peribahasa

1. Menyenaraikan sekurang-kurangya 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat berdasarkan petikan. 2. Menyatakan 5 langkah yang wajar diambil untuk mengatasi kadar kemalangan jalan raya pada musimmusim perayaan di negara kita.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Matematik / Geografi Nilai : Kesederhanaan KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran berfikir

BBB BBB: Petikan umum rencana akhbar dan majalah Pita rakaman Kamus Dewan Buku Teks

FU : 12.2 Aras 1 ( ii ) FS : 2.4 Aras 2 ( ii ) PEMAHAMAN Petikan umum

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

SISTEM BAHASA: Kosa Kata Pinjaman

Isu : Keselamatan Jalan Raya

1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman dengan tepat dengan ayat yang gramatis. 2. Mengulas secara spontan keseluruhan petikan secara lisan.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Matematik/ Geografi Nilai : Hemah Tinggi KBT : Kajian Masa Depan / Kemahiran Berfikir

( Kem: Bertutur dan Menulis )

BBB: Petikan rencana, majalah atau internet

FU : 7.1 Aras 1 (i ) FS : 8.7 Aras 2 ( ii ) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

BBB:

Semua genre Ulang kaji

MINGGU / ISU Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum. 2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

OBJEKTIF / FU / FS

Lembaran Pengurusan Grafik

PENYERAPAN &

CATATAN /


39 PENGGABUNGJALINAN MINGGU 42 (14.11 – 18.11.2011) Isu : Pelancongan PENULISAN :

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis sekurang-kurangnya 3 isi dalam perenggan untuk penulisan minit mesyuarat. 2. Menyatakan 9 format laporan minit mesyuarat.

Laporan Minit Mesyuarat - Format - Isi kandungan

SISTEM BAHASA: Sintaksis – Analisis Jenis Ayat Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Ekonomi Nilai : Patriotisme KBT : Kajian Masa Depan

BBB BBB: Petikan rencana akhbar harian, majalah atau internet Buku Teks

FU : 9.2 Aras 2 (i) FS : 12.3 Aras 2 (i)

( Kem : Menulis ) PEMAHAMAN Petikan umum Isu : Pelancongan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membaca petikan untuk menyatakan idea utama. 2. Membina sekurang-kurangnya 3 soalan berdasarkan petikan.

( Kem: Membaca )

SISTEM BAHASA: Kosa Kata PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Geografi / Ekonomi Nilai : Kesyukuran KBT : Kemahiran Berfikir

BBB: Petikan umum akhbar harian dan majalah

FU : 7.1 Aras 1 (i) FS : 7.3 Aras 1 (iii) KOMSAS

OJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Semua genre Ulang kaji

1. Mengulang kaji aspek kajian yang terdapat dalam setiap genre secara umum. 2. Menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas.

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

BBB: Antologi “ Dirgahayu Bahasaku “ Novel “ Interlok “ Lembaran Pengurusan Grafik


40

MINGGU / ISU

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN & PENGGABUNGJALINAN

CATATAN / BBB

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA CUTI AKHIR TAHUN

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor


41 `

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN LIMA 2011 DISEDIAKAN OLEH : PANITIA BAHASA MELAYU

Panitia Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor

Rpt tingkatan 5 2011  
Rpt tingkatan 5 2011  

Rancangan Pelajaran Tahunan 2013

Advertisement