Page 4

‫انمحتىٌاث‬ ‫اٌمغُ األ‪ٚ‬ي ‪ٚ :‬ضغ رص‪ٛ‬س ٌٍّٕبعجخ ‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪5‬‬

‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪7‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 0 ٤‬طلذٹذ ٱذ‪٠ٙ‬‬

‫اٌمغُ اٌضبٔ‪ : ٟ‬اٌزخغ‪١‬ظ ٌٍّٕبعجخ ‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪9‬‬

‫‪00‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 2 ٤‬رٮخء ‪ٙ‬شٹ‪ ٜ‬ح‪------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤٪ْ٥‬‬ ‫‪04‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 3 ٤‬ا٭ؾخء ؿذٳ‪ ٣‬حٽّ‪٪‬خ‪--------------------------------------------------------------------------------------------- ٣‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪٩ : 4 ٤‬ٺضح٭ٺش ح‪٪٥‬ٮخعزش ‪-------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪09‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 5 ٤‬طٖيٺش ط‪٢‬خ‪٥‬ٺ‪--------------------------------------------------------------------------------------------------- ٠ٚ‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 6 ٤‬ؿ‪ ِ٪‬ح‪٥‬ظزشّخص ‪٪٦٥‬ٮخعزش ‪22------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 7 ٤‬ح‪٥‬ظشٳٹؾ ‪٪٦٥‬ٮخعزش ‪-------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 8 ٤‬ٳعخث‪ ٤‬حٿّڂ‪--------------------------------------------------------------------------------------------------- ٧‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 9 ٤‬طخيٺو ح‪٥‬خذ‪٩‬خص ‪-------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪35‬‬ ‫اٌمغُ اٌضبٌش ‪ :‬رٕف‪١‬ز ِٕبعجزه ‪---------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 01 ٤‬طٮ‪ٚ‬ٺز ح‪٪٥‬ٮخعزش ‪ +‬خيٴحص ‪٥‬ٺٴ‪ ٧‬ح‪٥‬لذع ‪37----------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪39‬‬ ‫اٌمغُ اٌشاثغ ‪ :‬ثؼذ إٌّبعجخ ‪----------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ح‪ٚ٥‬ق‪ : 00 ٤‬رْذ ٳ‪ٝ‬ٴُ ح‪٪٥‬ٮخعزش ‪---------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪4‬‬

‫دٌ‪ ً١‬رخغ‪١‬ظ إٌّبعجبد‬

Event Management  

File about Event Management, tools and steps in arabic language.

Event Management  

File about Event Management, tools and steps in arabic language.

Advertisement