Page 1

Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Pasak Biblijos, Dievas sukūrė pasaulį per septynias dienas.

Pav 1 Pasaulis

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Pirmoji diena Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų Išaušo rytas, pirmoji diena. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. (Pr 1, 3) Dievas pavadino šviesą Diena, o tamsą Naktimi. Pav 2 Šviesa

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Antroji diena Antrąją dieną Dievas sukūrė vandenų atskyrimą. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė: „Tebūna skliautas viduryje vandenų ir teatskiria vandenis nuo vandenų! “ Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis,buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. (Pr 1, 6) Dievas pavadino skliautą Dangumi. Pav 3 Jūra

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Trečioji diena Trečiąją dieną Dievas sukūrė sausumą, o sausumoje augmeniją. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Dievas tarė: „Tebūna sutelkti vandenys po Dangumi į vieną vietą ir tepasirodo sausuma!“ Taip ir įvyko. (Pr 1, 9) Dievas pavadino sausumą Žeme, o vandenų telkinį Jūromis. Dar Dievas tarė: „Teželdina Žemė augmeniją: augalus, duodančius sėklą, ir visų rūšių vaismedžius, nešančius žemėje vaisius su sėklomis!“ Taip ir įvyko. (Pr 1, 11) Žemė išželdino augmeniją: augalus, duodančius visų rūšių vaisius. Pav 4 Sausuma ir augmenija

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Ketvirtoji diena Ketvirtąją dieną Dievas sukūrė Saulę, Mėnulį ir žvaigždes. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Dievas tarė: „Tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti! Teženklina jie šventes, dienas ir metus, tebūna jie šviesuliai dangaus skliaute žemei apšviesti!“ Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius – didesnįjį šviesulį dienai valdyti ir mažesnįjį šviesulį nakčiai valdyti – ir žvaigždes. (Pr 1, 14-16) Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemei. Pav 5 Žvaigždės

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Penktoji diena Penktąją dieną Dievas sukūrė gyvūnus, kuriuos apgyvendino jūrojė ir paukščius, kuriuos paskyrė skraidyti danguje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena Dievas tarė: „Teknibžda vandenyse gyvūnų daugybė, teskraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu!“ Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiąsias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gerai. (Pr 1, 20-21) Pav 6Vanduo ir paukščiai

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Šeštoji diena Šeštąją dieną Dievas sukūrė sausumos gyvūnus. O pagal savo paveikslą moterį ir vyrą. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Dievas tarė: „Tepagimdo žemė visų rūšių gyvūnus: galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius!“ Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gerai. (Pr 1, 24-25) Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; tevaldo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius!“ Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. (Pr 1, 26-27) Pav 7 Mergina ir avis

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Septintoji diena Septintąją dieną Dievas ilsėjosi ir grožėjosi savo darbu. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, septintoji diena. Dievas tarė: „Štai aš jums daviau visus, visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žeme rėpliojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus“. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gerai

Pav 8 Gamta

Airinė Jankauskaitė 12c


Septynios pasaulio sukūrimo dienos pagal Bibliją

Literatura ir informacijos šaltiniai: http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Pr_1 http://www.spauda.lt/mitai/bible/cgenes1.htm

Atvaizdai http://www.deviantart.com/art/Earth-52123680 http://www.deviantart.com/art/work-on-the-sea-111656151 http://www.deviantart.com/art/Desert-Beauty-138273218 http://www.deviantart.com/art/solar-system-24836798 http://www.deviantart.com/art/Birds-of-a-Feather-105954770 http://www.deviantart.com/art/Nature-s-Kingdom-100182378 http://www.deviantart.com/art/Ocean-to-Ocean-134930994 http://airinej.deviantart.com/art/Wild-Kiss-427123449?ga_submit_new=10%253A1389810222

Airinė Jankauskaitė 12c

Airinė jankauskaitė 12c septynios pasaulio sukūrimo dienos pdf