Page 1

Carta Organisasi Jawatankuasa Teknologi Maklumat Dan Telekomunikasi SMK (L) Methodist Sentul, Kuala Lumpur

Pengerusi ( Pengetua) Pn Chew Cheah Yee Choo

Naib Pengerusi I ( Penolong Kanan Kurikulum ) Pn Amalina Bt Abdul Razak

Naib Pengerusi II ( Penolong Kanan HEM ) En Mohd Lani Bin Sobi

Naib Pengerusi II ( Penolong Kanan KoKurikulum)

Penyelaras ICT En Ahmad Syahril Bin Ayob Setiausaha Pusat Akses

Pn Noraini Bt Abdul Rahman

Makmal Komputer

J/Kuasa Perkembangan Staf

J/Kuasa Pengajaran dan Pembelajaran

J/Kuasa Pengurusan dan Penyenggaraan

J/Kuasa Tugas-Tugas Khas

Pn En Stephen Isaac

En Ahmad Syahril Bin Ayob Pn Noraini Bt Abdul Rahman

En Ahmad Syahril Bin Ayob

En Mohd Asman Bin Md Daud

Program ICTL

Pengurusan Stok & Dokumentasi En Stephen Isaac

Penyenggaraan & Keselamatan

Facebook / Blog

En Ahmad Syahril Bin Ayob

Pn Noraini Bt Abd Rahman

VLE Frog / 1Bestarinet En Ahmad Syahril Bin Ayob En Stephen Isaac


SENARAI TUGAS JAWATANKUASA ICT SEKOLAH 1.

PENGERUSI ( PENGETUA / GURU BESAR ) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2.

Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah Mengemukakan keperluan sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah/ Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan pembangunan & perbekalan. Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah. Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan keomputer oleh semua pihak. Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahan dan pelajar. Memastikan keselamatan kawasan sekolah.

NAIB PENGERUSI ( PENOLONG KANAN 1/KURIKULUM/PENTADBIRAN ) Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas.

3.

SETIAUSAHA ( PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER ) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

5.

Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah. Menguruskan latihan dan kursus dalaman. Menguruskan kewangan Jawatankuasa ICT sekolah Memantau pembangunan web / portal sekolah Menyelaras pelaksanaan segala perancangan ICT sekolah Menjadi pegawai perhubungan ICT sekolah Menyediakan jadual penggunaan makmal Jadual pengajaran dan pembelajaran. Jadual kelab. Jadual guru bertugas. Menyediakan dan mengumpulkan laporan aktiviti ICT sekolah. Mengendalikan hal-hal pentadbiran Jawatankuasa ICT Sekolah.

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf. Mengikut perkembangan terkini tentang ICT dan menyebarkan maklumat tersebut. Menguruskan pengkalan data sumber manusia dalam ICT. Memastikan setiap guru yang menghadiri kursus yang berkaitan dengan ICT akan mengurus dan mengendalikan kursus dalaman di sekolah. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti.


6.

JAWATANKUASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

7.

Menggerakkan pemikiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT. Mengatur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru. Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menambah koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara MS PowerPoint. Mengatur program membudayakan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti yang dijalankan.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN Jawatankuasa ini terdiri daripada dua Jawatankuasa Kecil, iaitu :

8.

7.1

Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi 7.1.1 Menguruskan stok, iventori dan harta modal. 7.1.2 Menguruskan bahan dokumentasi seperti surat pekeling, manual dan lesen perisian 7.1.3 Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisian kursus. 7.1.4 Memproses bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran dan bahan sumber seperti perisisan kursus. 7.1.5 Menyedia dan menyimpan rekod penggunaan makmal komputer. 7.1.6 Menyediakan kertas kerja dan laporan aktiviti yang dijalankan.

7.2

Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan 7.2.1 Menyediakan peraturan makmal, panduan penggunaan peralatan dan perisisan serta mempamerkannya di tempat yang strategik. 7.2.2 Menyediakan prosedur kerja untuk memastikan semua pengguna makmal emahami dan mematuhi langkah-langkah keselamatan dan peraturan makmal. 7.2.3 Menyediakan jadual pemeriksaan dan penyenggaraan perkakasan berkala dan memantau pelaksanaannya. ( Contohnya penyenggaraan : Servis penghawa dingin, mengemaskini cakera keras, mencuci pemacu dan mengimbas cakera keras) 7.2.4 Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS PROGRAM ICT 8.1 8.2 8.3 8.4

Merancang aktiviti-aktiviti pembudayaan ICT dalam bentuk program-program khas yang melibatkan seluruh warga sekolah dan komuniti seperti PIBG dan agensi luar. Mendapatkan penaja bagi meningkatkan infrastruktur dan pelaksanaan program ICT sekolah. Menguruskan aktiviti-aktiviti ICT yang diterima dari semasa ke semasa. Menyediakan kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang dijalankan.

Carta Organisasi JK Tek Maklumat & Komunikasi  
Carta Organisasi JK Tek Maklumat & Komunikasi  

Carta Organisasi

Advertisement