Daikin Mühendislik Sistemleri Katalogu

Page 123

EWK-E/EWK-A

Evaporatif tip soğutma kulesi

°

W

W

263kW - 1046 kW So ğutma

Bo ş

Çalış ma

Kapasitesi kW

Ağırlık Kg

Ağırlık Kg

Fan

Akışkan Çıkış Bağlantıları

Kw

mm

mm.

mm

Akışkan Giriş Bağlantıları

EWK-A 730/3

263

1127

2040

2 x 2,8

3660

2070

2317

2 x DN 65

EWK-A 730/4

298

1277

2190

2 x 2,8

3660

2070

2317

2 x DN 65

2 x DN 65

EWK-A 1040/3

392

1492

2820

3 x 2,8

5180

2070

2317

2 x DN 100

2 x DN 100

EWK-A 1040/4

449

1656

2984

3 x 2,8

5180

2070

2317

2 x DN 100

2 x DN 100

EWK-A 1350/3

525

2249

4075

4 x 2,8

6690

2070

2317

2 x DN 100

2 x DN 100

EWK-A 1350/4

596

2436

4262

3 x 2,8

6690

2070

2317

2 x DN 100

2 x DN 100

EWK-A 1670/3

655

2704

4945

5 x 2,8

8200

2070

2317

4 x DN 80

4 x DN 80

EWK-A 1670/4

745

2923

5164

5 x 2,8

8200

2070

2317

4 x DN 80

4 x DN 80

EWK-A 1980/3

782

3054

5710

6 x 2,8

9720

2070

2317

4 x DN 80

4 x DN 80

EWK-A 1980/4

897

3274

5930

6 x 2,8

9720

2070

2317

4 x DN 100

4 x DN 100

EWK-A 2290/3

915

3223

6460

7 x 2,8

11225

2070

2317

4 x DN 100

4 x DN 100

EWK-A 2290/4

1046

3693

6930

7 x 2,8

11225

2070

2317

4 x DN 100

4 x DN 100

Model

*Soğutma Kapasiteleri belirlenirken 24°C yaş termometre sıcaklığı ve 35/30 °C sıcaklık programını baz alınmıştır.

4

2 x DN 65


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.