Page 1

BOYLER ATSB-100 ATSB-160 ATSB-200 ATSB-350 ATSB-500 ATSB-600 ATSB-800 ATSB-1000 ACSB-160 ACSB-200 ACSB-350 ACSB-500 ACSB-600 ACSB-800 ACSB-1000

0216

444 0 248 | www.airfel.com


ÝÇÝNDEKÝLER 1.Bölüm :Boylerinizi kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý 2.Bölüm : Boylerinizin teknik özellikleri ,Boylerin Tanýmý Teknik Özellikler Tablosu,Boyut Tablosu ,Sistem elamanlarý Sistemin Baðlantýlarý 3.Bölüm : Boylerinizin Çalýþtýrýlmasý ve Cihazýnýzýn Montajý A. TEK SERPANTÝNLÝ BOYLER, B. ÇÝFT SERPANTÝNLÝ BOYLER C. DÝK CIDARLI BOYLER, D. AKÜMÜLASYON TANKI E. ELEKTRÝKLÝ BOYLER 4.Bölüm : Bakým ve Temizlik,Bakým,Elektrik Baðlantý Þemasý 5.Bölüm : Servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler ve güvenlik uyarýlarý 6.Bölüm : Müþteri Ýletiþim

Merkezi

Not: Airfel boylerlerin yerleþtirilmesi ve kurulumu yalnýzca eðitimli personelce yapýlmalýdýr, dolayýsýyla burada verilmiþ olan talimatlar profesyoneller içindir. Elektrik tesisatý iþleri yalnýzca eðitimli elektrikçilerce yapýlmalýdýr. Boylerler maksimum sýcaklýðý 90Co olan sýcak su sitemlerinde kullanýlmaya uygun þekilde tasarlanmýþ ve onaylanmýþtýr. AIRFEL boyler kapalý sistemler olarak tasarlanmýþlardýr ancak DIN 4751 uyarýnca açýk sistemlere de dahil edilebilirler.

0216

444 0 248 | www.airfel.com


1. BOYLERİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE GÜVENLİK UYARILARI Boylerleri Kullanmadan önce tüm Bilgileri gözden geçirerek çalıştırma talimatlarını dikkatle okuyunuz.

Opsiyonel olarak rezistanslı boylerler topraklanmalıdır. Cihazın bağlantı düzenleri üzerinde çalışırken,besleme devreleri kesilmelidir.

Boylerinizin tamamen su ile dolu olduğuna emin olmadan boylerinizi çalıştırmayınız. Sıcak su musluğunu açtığınızda su geliyorsa ,Boyleriniz su ile dolu demektir.

Besleme suyu basıncının,soğuk su girişine konacak emniyet ventili basınç ayar değerini aştığı yerleşim bölgelerinde,soğuk su girişindeki emniyet ventilinden önce , bir basınç düşürücü su şebekesine mutlaka bağlanmalıdır.

5


2. BÖLÜM / BOYLERLERİNİZİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Boylerin Tanımı : ¾ Boyler , hijyenik sıcak su sağlamak için

¾ Emaye kaplamaya uygun özel

üretilmiş

sacdan imal edilen iç kazan ve

bir cihazdır.

özel borudan imal edilen

¾ Boyler şehir şebekesine direkt bağlandığı

serpantin, korozyona karşı, emaye tesisinde homojen

için ayrıca

kalınlıkta emayeleme işlemine

Şamandıralı bir su deposuna ihtiyaç

tabi tutulmaktadır.

göstermez. ¾ Boylerin kazanı şehir su şebekesi basıncı göz önüne alınarak 10 atmosfer basınç altında kalite

¾ Kazan içinde korozyona karşı ek koruyucu olarak magnezyum anot

kontrolden

kullanılmaktadır.

geçirilmiştir. ¾ Boyler izolasyonu poliüretan olup, ısının

Boylerlerde kullanılan suyun ısınmasında Boylerin tipine

uzun süre

göre üç farklı yöntem

muhafaza edilmesini sağlar. ¾ Dış gövde özel toz boya ile boyanarak pasa

kullanılmaktadır.

karşı yüzde yüz korunmuştur. ¾ Basıncın çok yükseldiği durumlarda, soğuk su girişine takılan Özel emniyet ventili ile basınç düşürülerek tam emniyet sağlanır.

Serpantin:

Boyler

içerisine,

her

boylerin

kapasitesine

uygun

serpantin

yerleştirilmiştir. Kazana veya Güneş kolektörüne bağlanan serpantinin içinde dolaşan sıcak su boylerin içerisindeki soğuk suyun ısınmasını sağlamıştır. Boyler bağlantı çapları teknik özellikler tablosunda belirtilmiştir. 6


Cidar: Boyler içerisine uygun ısıtma yüzeyine sahip cıdar yerleştirilmiştir.Güneş kolektöründen gelen sıcak su cıdarda dolaşarak boylerin içerisindeki soğuk suyu ısıtmaktadır.Cıdarlı boyler bağlantı çapları teknik özellikler tablosunda belirtilmiştir Opsiyonel termostatlı ısıtıcı rezistans : 2 kw gücündeki rezistans ile takviye ısıtma da ve dona karşı kullanılmaktadır. Bilindiği gibi 30 – 45 °C sıcaklığa sahip durgun sular Lejyoner hastalığına yol açan bakterilerin üremesi için uygun ortamlardır. Bu bakterilerin ürememesi için depolanan suyun sıcaklığının 55 °C nin altına düşmemesi gerekmektedir.Genelde boyler ve termosifonlarda soğuk su giriş bölgesi, kullanım suyu yüksek sıcaklıklara ulaşsa bile, düşük sıcaklıkta kalmaktadır ve bu bölgede bakteri üremektedir.Boyler serpantini, özel tasarımı sayesinde , boylerin alt bölgesinde su sıcaklığı 55 ° C nin altına düşmemektedir.

Teknik Özellikler Tablosu ( Tek Serpantinli Boyler ) ATSB-100

Model

ATSB-160

ATSB-200

ATSB-350

ATSB-500

350

200

500

100

160

Toplam Hacim

lt.

100

160

200

400

600

800

350

700

Boyler sayısı

Adet

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

.

.

.

..

...

....

.

..

...

....

.

..

Boyler Yerleşimi

ATSB-600

1050 1400

500

ATSB-800

600

1000 1500

2000

600

3

4

1

2

...

....

.

..

ATSB-1000

800

1200 1800

1000

2400

800

1600

2400

3200

1000 2000

3

4

1

2

3

4

1

2

3000 3

4000 4

...

....

.

..

...

....

.

..

...

....

Soğuk su girişi 10°C - Sıcak su çıkışı 45 °C (Kalorifer için)

Sürekli Rejideki Kapasite

90 °C

720

1450 1760 3520 5280 7040 2180 4360

6540 8720

2480 4960 7440

9920

2480 4960 7440

9920

2850 5700

8550

11400

2850 5700

8550 11400

(lt/saat)

80 °C

540

1160 1370 2740 4110 5480 1670 3340

5010 6680

1860 3720 5580

7440

1860 3720 5580

7440

2250 4500

6750

9000

2250 4500

6750

9000

70 °C

380

820 1050 2100 3150 4200 1280 2560

3840 5120

1440 2880 4320

5760

1440 2880 4320

5760

1700 3400

5100

6800

1700 3400

5100

6800

Primer

Devre Sıcaklığı

Sıcak su çıkışı 60 °C (Kalorifer için)

Sürekli Rejideki Kapasite

(lt/saat)

Primer

Devre Sıcaklığı

90 °C

480

875 1070 2140 3210 4280 1290 2580

3870 5160

1510 3020 4350

6040

1510 3020 4530

6040

2050 4100

6150

8200

2050 4100

6150

8200

80°C

330

650

890

1780 2670 3560

980

1960

2940 3920

1120 2240 3360

4480

1120 2240 3360

4480

1400 2800

4200

5600

1400 2800

4200

5600

70 °C

230

445

560

1120 1680 2240

635

1270

1905 2540

725

2900

725

2900

830

1660

2490

3320

830

1660

2490

3320

3

5

5

10

8

16

8

16

Primer Devre Su Debisi

m³/saat

2

Serpantin Direnci

mm/SS

180

10

15

20

350 1050 1050 1050 1050 1450 1450

15

20

6,5

1450 2175

13

19,5

26

32

64

32

64

6000 6000

6000

6000

6000 6000

6000

6000

10080

2520 5040 7560 10080 3050 6100

9150

12200

3050 6100

9150 12200

11440

2860 5720 8580 11440 3450 6900 10350 13800

1450 1450

2950 2950 2950

2950

6150 8200

2520 5040 7560

7890 10520 2860 5720 8580

6,5

1450 2175

13

19,5

3400 3400 3400

26 3400

Soğuk su girişi 10 C Sıcak su çıkışı 45 C (Buhar için ) Rejideki Kapasite

(lt/s) Buharlı İşletme

0.5 bar

950

1867 1950 3900 5850 7800 2050 4100

1.0 bar 1085 2338 2480 4960 7440 9920 2630 5260

3450 6900 10350 13800

Maksimum çalışma sıcaklığı primer devre 120ºC, sekonder devre 70ºC'dır. Maksimum çalışma basıncı primer devre 18 bar, sekonder devre 8 bar'dır.

7


Tesisat Bağlantı Şeması ( Tek Serpantinli Boyler )

Semboller 1. Sirkülasyon Pompası 2. Sürgülü Vana 3. Çekvalf

4. 5. 6. 7.

Manometre Pislik Tutucu Şiber Vana Emniyet Ventili

8


Teknik Özellikler Tablosu ( Çift Serpantinli Boyler ) ACSB-160

ACSB-200

160

Model Toplam Hacim Boyler sayısı

ACSB-350

200

ACSB-500

350

ACSB-600

500

600

ACSB-1000

800

lt.

160

200

400

600

800

350

700

1050

1400

500

1000

1500

2000

600

1200

Adet

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

.

.

..

...

....

.

..

...

....

.

..

...

....

.

..

...

Boyer Yerleşimi

ACSB-800

1800 2400

1000

800

1600

2400 3200

4

1

2

3

....

.

..

...

1000

2000

3000

4

1

2

3

4000 4

....

.

..

...

....

Soğuk su girişi 10°C - Sıcak su çıkışı 45 °C (Kalorifer için)

Sürekli Rejideki Kapasite

90 °C

740

960 1920 2880

3840 1360 2760 4140

5520

1740

3480

5220

6960

1740

3480

5220 6960

1850

3700

5550 7400

1850

3700

5550

7400

Primer 80 °C

560

730 1460 2190

2920

830

1660 2490

3320

1360

2720

4080

5440

1360

2720

4080 5440

1450

2900

4350 5800

1450

2900

4350

5800

Devre Sıcaklığı 70 °C

390

500 1000 1500

2000

610

1220 1830

2440

1040

2080

3120

4160

1040

2080

3120 4160

1100

2200

3300 4400

1100

2200

3300

4400

(lt/saat)

Soğuk su girişi 10°C - Sıcak su çıkışı 60 °C (Kalorifer için)

Sürekli Rejideki Kapasite

90 °C

450

630 1260 1890

2520

930

1860 2790

3720

980

1960

2940

3920

980

1960

2940 3920

1150

2300

3450 4600

1150

2300

3450

4600

Primer 80°C

320

380

760

1140

1520

730

1460 2190

2920

770

1540

2310

3080

770

1540

2310 3080

930

1860

2790 3720

930

1860

2790

3720

Devre Sıcaklığı 70 °C

230

300

600

900

1200

410

820

1640

440

880

1320

1760

440

880

1320 1760

550

1100

1650 2200

550

1100

1650

2200

(lt/saat)

Primer Devre Su Debisi

m³/saat

1,8

2

4

6

8

3

6

Serpantin Direnci

mm/SS

180

210

210

210

210

460

460

1230 9

12

4

8

12

16

4

8

460

460

1000

1000

1000

1000

1500

1500

16

8

16

1500 1500

12

6000

6000

64

8

16

32

64

6000 6000

32

6000

6000

6000

6000

Soğuk su girişi 10 °C - Sıcak su çıkışı 45 °C (Güneş Kollektörü için) Sürekli Rejideki Kapasite (lt/s)

0.5 bar

570

790 1580 2370

3160 1140 2280 3240

4560

1380

2760

4140

5520

1380

2760

4140 5520

1800

3600

5400 7200

1800

3600

5400

7200

Buharlı İşletme 1.0 bar

380

540 1080 1620

2160

3240

920

1840

2760

3680

920

1840

2760 3680

980

1960

2940 3920

980

1960

2940

3920

Primer Devre Su Debisi

m³/saat

Serpantin Direnci

mm/SS 360

3

3,5

7

10,5

14

550

550

550

550

810 5

1620 2340 10

1450 1450

15

20

6,5

13

19,5

26

6,5

13

1450

1450

2950

2950

2950

2950

3400

3400

26

8

16

3400 3400

19,5

4250

4250

64

8

16

32

64

4250 4250

32

4250

4250

4250

4250

Boyut Tablosu ( Çift Serpantinli Boyler ) Model

160

Toplam Hacim

160

200

400

600

800

350

700

1050

1400

500

1000

1500

2000

800

1600

2400

3200

1000

2000

3000

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

615

615

780

780

780

785

1030

1030

1030

785

1030

1030

1030

910

1170

1170

1170

1025

1270

1270

1270

750

1620

2490

Boyler Sayısı

200

350

500/600*

800

Genişlik

mm

Boy

mm

580

580

1260

1940

2620

750

1620

2490

3360

Yükseklik

mm

1070

1270

1270

1270

1270

1280

1280

1280

1280 1730/1980 1730/1980 1730/1980

Kalorifer Gidiş-Dönüş

1 1/4

1 1/4

2'

2'

2'

1 1/4

2'

2 1/2'

2 1/2'

1 1/4

2'

Güneş Kollektörü Gidiş-Dönüş

1 1/4

1 1/4

2'

2'

2'

1 1/4

2'

2 1/2'

2 1/2'

1 1/4

2'

3/4

3/4

2'

2'

2'

1"

2'

2 1/2'

2 1/2'

1"

2"

Soğuk Su Giriş-Çıkış

1000 4000

3360

910

7940

2970

4000

1010

2140

3270

4400

1730/1980

2125

2125

2125

2125

2140

2140

2140

2140

2 1/2'

2 1/2'

1, 1/4"

2, 1/2"

3"

3"

1, 1/4" 2, 1/2"

3"

3"

2 1/2'

2 1/2'

1, 1/4"

2, 1/2"

3"

3"

1, 1/4" 2, 1/2"

3"

3"

2 1/2'

2 1/2'

1, 1/4"

2, 1/2"

3"

3"

1, 1/4" 2, 1/2"

3"

3"

1, 1/4" 2, 1/2"

Sirkülasyon

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1, 1/4"

2, 1/2"

3"

3"

Üst Serpantin Yüzeyi

0,58

0,73

1,46

2,19

2,92

1

2

3

4

1,39

2,78

4,17

5,56

1 4/7

3 1/6

4 3/4

6 1/3

Alt Serpantin Yüzeyi

0,73

0,87

1,74

2,61

3,48

1,27

2,54

3,81

5,08

2,18

4,36

6,54

8,72

3,1

6,2

9,3

12,4

3,1

6,2

9,3

12,4

98

110

220

330

440

140

280

420

560

245/262

595/630

875/925

1155 / 1225

320

680

1030

1360

380

800

1200

1600

Susuz Ağırlık

1 4/7

3 1/6

3"

3"

4 3/4

6 1/3

*KBD 600 modeli boylerde hacim, yükseklik ve ağırlık dışındaki bütün değerler KBD 500 ile aynıdır.

9


Tesisat Bağlantı Şeması ( Çift Serpantinli Boyler )

Semboller 1. Sirkülasyon Pompası 2. Sürgülü Vana 3. Çekvalf

4. Manometre 5. Pislik Tutucu 6. Şiber Vana 7. Emniyet Ventili

10


3. BÖLÜM / BOYLERLERİNİZİN ÇALIŞTIRILMASI Cihazınızın Montajı A. Tek Serpantinli Boyler ( KBS ) 1.Boyleri monte edeceğiniz yere boyler ebadına uygun 8-10 cm yükseklikte kaide oluşturunuz ve boyleri üzerine yerleştiriniz. 2. Kullanma suyu bağlantısı Soğuk su giriş hattına giriş çapına uygun vana,pislik tutucu ,çekvalf yaylı emniyet ventili,boşaltma vanası sırası ile montaj yapılmalıdır. Dikkat !: Her zaman yaylı emniyet ventili,vana ve çekvalf ile boyler arasına monte edilmelidir. Sıcak su çıkış hattına çıkış çapına uygun vana bağlayınız. 3. Kalorifer Hattı Bağlantısı Kalorifer giriş ve çıkış hattı bağlantısında sisteme uygun tesisat ve vana kullanınız. Sisteminizde tesisat sirkülasyon hattı var ise sisteme uygun sirkülasyon pompası monte ediniz. Kalorifer hattı sirkülasyonu için pompa kullanınız.Pompa kumandasını boyler üzerinde bulunan termostat yerine takacağınız termostat ile yapınız. Böylece boyler içerisindeki kullanım suyu sıcaklığını kontrol altına almış olacaksınız. Termostat ayarı ile boylerden istediğiniz sıcaklıkta sıcak su elde edebilirsiniz. Buharlı işletmelerde giriş hattına kapasiteye uygun vana, pislik tutucu, termostatik vana ,dönüş hattına vana kondenstop monte ediniz. Buhar gidiş ve dönüş hattına by-pass vanası monte ediniz.

11


B.ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER ( KBD ) Soğuk su giriş hattı, sıcak su çıkış hattı, kalorifer giriş hattı , kalorifer dönüş hattı ve tesisat sirkülasyon hattı bağlantılarını Tek serpantinli boylerde izah edildiği şekilde uygulayınız. Güneş enerjisi sistemi olan tesisat bağlantısında sisteme uygun tesisat ve vana kullanınız. Sirkülasyon pompasını güneş enerjisi dönüş hattına bağlayınız. Not: Serpantine ilk su doldurmada , serpantin ve diğer tesisat içerisindeki hava kesinlikle boşaltılmalıdır. Dikkat ! Yukarıda izahı yapılan ve boyler dışında kalan malzemeler müşteri tarafından temin edilecektir. C. CİDARLI DİK BOYLER ( KBC ) Soğuk su giriş hattı, sıcak su çıkış hattı, kalorifer giriş hattı , kalorifer dönüş hattı ve tesisat sirkülasyon hattı bağlantılarını Tek serpantinli boylerde izah edildiği şekilde uygulayınız. D.AKÜMÜLASYON TANKI Akümülasyon tankının yerleştirilmesi için akümülasyon tankının ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta ve düzgün bir zemine uygun bir kaide yapılmasını sağlayınız.Akümülasyon tankının plakalı eşanjöre bağlantısı kılavuzda verilen Bağlantı şemasına göre yapınız.( şekil 3 )

12


E.ELEKTRİKLİ BOYLER Boylerinizin bağlantısını şekil 5’de gösterildiği gibi yapınız. Elektrik Tesisatı Bağlantısı 1. Opsiyonel termostatlı rezistans kullanma voltajı 220 Volt AC dir.

( Özel

durumlarda 380 Volt AC bağlanabilir) 2. Şayet şebeke 110 Volt ise araya 110 / 220 Volt 3000 watt lık transformatör bağlatınız. 3. Boyleri kullanacağınız yerdeki sigortanın amperajı 16 amperden az ise sigortayı değiştiriniz. 4. Rezistans şebeke bağlantısını en az 3 x 1,5 mm kablo kesiti ile yapınız. 5. Cihazın elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. 6. Topraklama hattını ihmal etmeyiniz. Topraklama yapmadan kullanım halinde firmamız sorumlu değildir.

1

2

3

4

L

N

S

T

5

13


4. Bölüm / Bakım ve Temizlik Bakım • Boyler elektrik ısıtıcılı olarak çalışıyor ise cihazın elektrik ile olan bağlantısını kesiniz. • Boyler tesisatında bağlı bulunan vana,çekvalf,pislik tutucu,emniyet ventili,termometre gibi ekipmanların sağlam olmasına özen gösteriniz. • Buharlı işletmelerde termostatik vana pislik tutucu ve kondenstopu sağlam vaziyette tutunuz • Soğuk su giriş hattında ve buharlı işletmelerde buhar hattına monte ettirdiğiniz pislik tutucuyu belirli peryotlarda sökerek filtresini temizleyiniz. • Boyler üzerinde bulunan magnezyum anot iki yılda bir kontrol edilmeli ömrünü tamamlamış olan anot yenilenmelidir. Anod çubuğu değişimi için şekile bakınız.Boylerin zaman zaman boşaltma vanasını açarak filtreden geçerek boylerin dibinde birikmiş olabilecek tortuların dışarı atılmasını sağlayınız. • Isıtıcılı boylerlerde şebeke suyunun sertliğine bağlı olarak rezistans içerisinde oluşacak kireç taşları ısıtıcının çalışmasını engelleyebilmektedir. Isıtıcı belirli peryotlar da değiştirilmelidir • Tek ve Çift serpantinli boylerlerinizde temizleme flanşını yılda Bir defa açarak boylerin içerisinde biriken tortuları temizleyiniz

14


5.BÖLÜM / Yetkili Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler ve Güvenlik Uyarıları Herhangi bir arıza durumunda

servisimize başvurmadan önce, aşağıdaki

kontrolleri yapınız. A. Boyler rezistansı ( Opsiyonel ) çalışmıyor ise , 1. Elektrik kesik olabilir, Elektriğin gelmesini bekleyiniz. 2. Şalter kapalı olabilir, Şalteri açınız. 3. Bina ana sigortası atmış olabilir,Sigortayı çalışır duruma getiriniz. B. Musluktan sıcak su gelmiyor ise, 1. Şebekede sular kesiktir, suyun gelmesini bekleyiniz. 2. Boyler sıcak su vanası veya soğuk su giriş vanası kapalıdır, Vanayı açınız. 3. Pislik tutucu dolmuştur, Sökerek temizleyiniz. C.Musluktan su akıyor ancak su soğuk ise, 1. Kalorifer tesisatı ( Kazan ) veya Güneş Kolektörü çalışmıyordur , Çalıştırınız. 2. Kalorifer çalışıyor sirkülasyon pompası çalışmıyor, çalıştırınız. 3.Kollektör pompası çalışmıyor, çalıştırınız. D. Boylerinizin üst tarafındaki açık olan hava purjöründen su geliyorsa, 1. Magnezyum anot bitmiştir, değiştiriniz. NOT: Termostat ayarı düşük sıcaklığa ayarlıdır. Kullanmak istediğiniz dereceye yükseltiniz.

15


YETKİLİ SERVİS LİSTESİ BÖLGE

ŞEHİR

FİRMA ADI

ADRES

EGE

MUĞLA

ALTES ISI - HAYRULLAH ALTUNTAŞ

KARADENİZ

TRABZON

ÜÇ-EL ISITMA SOĞUTMA AYDINLIK EVLER MAHALLESİ HASANPAŞA İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE CADDESİ 9 NOLU SOKAK ÖZLEM APARTMANI SERVİS HİZMETLERİ TİCARET ALTI LİMİTED ŞİRKETİ

G.D ANADOLU

GAZİANTEP

YALÇIN İKLİMLENDİRME

FİRMA YETKİLİSİ

YOKUŞBAŞI MAH. DERVİŞ GÖRGÜN CAD. NO.2 HAYRULLAH ALTINTAŞ B

SARIGÜLLÜK MAH.ARILLI MEHMET ALİ ÇAVUŞ CAD.CANSU APT ALTI.NO.5

TEL 0 252 316 22 46

CELAL KILIÇ

0 462 230 56 70

LEVENT YEGÜL

0 342 322 02 97


Airfel Boyler Kullanım Kılavuzu (TR)  

Airfel Boyler ATSB / ACSB Kullanım Kılavuzu

Airfel Boyler Kullanım Kılavuzu (TR)  

Airfel Boyler ATSB / ACSB Kullanım Kılavuzu