Page 4

RAV | Light Commercial

TOSHIBA – najlepšie technológie

Spoločnosť TOSHIBA vkladá už niekoľko desaťročí investície do vývoja a zlepšovania svojej invertorovej technológie a dnes môže s hrdosťou konštatovať, že všetky klimatizačné jednotky s invertorom dosahujú výborné výkonnostné čísla a pracujú nanajvýš spoľahlivo a precízne. Moderné klimatizačné jednotky dnes už pri regulovaní teploty miestnosti neustále striedavo nezapínajú a nevypínajú kompresor (čo platí pre kompresory s pevným počtom otáčok), ale regulujú spotrebu elektrickej energie pomocou invertorovej technológie. Pomocou najmodernejšej elektroniky sa dajú meniť hodnoty elektrického napájania, frekvencie a napätia kompresora. Vektorová IPDU-technológia umožňuje rozsiahlu reguláciu počtu otáčok kompresora. Výhody • Regulácia počtu otáčok kompresora umožňuje vyprodukovať výkon len v takom rozsahu, v akom je potrebný. Jednotky sa vyznačujú veľmi nízkou spotrebou energie. Invertor – technológia budúcnosti Ako kvalitne invertorovo regulované klimatizačné zariadenie pracuje, to závisí v značnej miere od účinnosti troch najdôležitejších prvkov. TOSHIBA neopomenula význam týchto dôležitých aspektov.

■ regulačná elektronika ■ motor ■ kompresor

4 I TOSHIBA

LC_SK_web  
LC_SK_web