Page 1

AIP Seed Capital ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

T | +48 (22) 745 23 80 E | aipsc@przedsiebiorca.pl W | www.aipseedcapital.pl

Łuków Seed Up Meeting 2012 sobota 13.10.2012

adres: Zimna Woda ul.Wypoczynkowa 1, 21-400 Łuków

10.45 – 13.30 Łuksja Seed Tour częśd otwarta (dla startupów AIP Seed Capital i osób towarzyszących)  

cel: poznanie procesów rozwoju produktów w dużych, rozwiniętych firmach, modeli biznesowych i czynników osiągnięcia sukcesu przejazd autokarem o godz. 10.45 z ośrodka Zimna Woda do siedziby firmy Łuksja Łuksja wiodący producent konfekcji damskiej, eksporter i podwykonawca dla światowych marek tour po zakładzie z prezes spółki adres: ul. Staropijarska 3, 21-400 Łuków

powrót z firmy Łuksja do zajazdu Zimna Woda o godzinie 13.15

13.30 – 14.30 Seed Up Welcome Lunch hosted by Łuksja częśd otwarta (dla startupów AIP Seed Capital i osób towarzyszących)

Polskę Przedsiębiorczą kreują:


AIP Seed Capital ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

T | +48 (22) 745 23 80 E | aipsc@przedsiebiorca.pl W | www.aipseedcapital.pl

14.30 – 17.30 Seed Up Workshop częśd zamknięta (tylko dla startupów AIP Seed Capital)  seed ekosystem  cele AIP Seed Capital na 4. kwartał 2012  ekosystem wsparcia spółek AIP Seed Capital (nowe inicjatywy)  oczekiwania funduszu AIP Seed Capital wobec startupów (funkcjonowanie w Business Link, pozyskanie drugiej rundy inwestycji, udział w RoadShow w Dolinie Krzemowej, pitching przed inwestorami podczas Seed Mixer, pozyskanie wspólników w ramach Seed Mentoring)  seed networking  matchmaking startupów AIP Seed Capital w celu wypracowania modelu współpracy pomiędzy poszczególnymi spółkami  one minute success stories, czyli krótkie przedstawienie + największy sukces startupa  networking, czyli swobodne rozmowy startupów mające na celu wypracowanie współpracy barterowej z jak największą liczbą spółek  rozmowy dotyczą:  potrzeb poszczególnych startupów  oferty poszczególnych startupów  propozycji na współpracę barterową pomiędzy startupami (np. wymiana zleceo, świadczeo promocyjnych, kontaktów, wsparcie w zamian za udziały w spółkach, ubieganie się o wspólne zlecenia, projekty unijne, udział w przetargach)  podsumowanie efektów seed up workshop

17.30 – 18.00 Free Time 

przygotowanie do kolacji, ewentualnie kontynuacja rozmów między startupami itp.

18.00 – 22.00 „Welcome to Łuków” Dinner kolacja startupów AIP Seed Capital z Burmistrzem Łukowa i Łukowską Radą Biznesu częśd otwarta (dla startupów AIP Seed Capital i osób towarzyszących)    

prezentacja Łukowa przez Burmistrza (możliwości współpracy, Łukowska Rada Biznesu i Łukowska Strefa Ekonomiczna) idea „Startup Łuków” prezentacja TOP11 (rankingu najlepszych startupów AIP Seed Capital) networking startupów AIP Seed Capital

Łukowska Rada Biznesu to stowarzyszenie lokalnych przedsiębiorców, które zostało powołane z inicjatywy burmistrza Dariusza Szustka. Jej celem jest współpraca z samorządem miasta na rzecz gospodarczego rozwoju Łukowa. Obecnie Rada zrzesza około 30 przedsiębiorców. Startupy będą mogły wymienid swoje doświadczenia z przedsiębiorcami, nawiązad z nimi współpracę biznesową oraz poznad zalety funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Polskę Przedsiębiorczą kreują:


AIP Seed Capital ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

T | +48 (22) 745 23 80 E | aipsc@przedsiebiorca.pl W | www.aipseedcapital.pl

23.00 - … PRL Party w Klubie Kotłownia częśd otwarta (dla startupów AIP Seed Capital i osób towarzyszących)

Niedziela 14.10.2012 10.00-11.00 Seed Up Breakfast wspólne śniadanie 12.00 – 14.00 Muzeum i Rodzinny Dom Henryka Sienkiewicza, Wielkiego Rodaka Ziemi Łukowskiej prywatne spotkanie z wieloletnim kustoszem muzeum częśd otwarta (dla startupów AIP Seed Capital i osób towarzyszących)  

wyjazd autokarem o godz. 12.00 z ośrodka Zimna Woda do siedziby Muzeum powrót do Ośrodka Zimna Woda o godz. 14.00

14.00 – … Seed Meetings spotkania indywidualne lub grupowe z zespołem AIP Seed Capital, z zaproszonymi gośdmi, łukowskimi przedsiębiorcami i władzami

Polskę Przedsiębiorczą kreują:


AIP Seed Capital ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa

T | +48 (22) 745 23 80 E | aipsc@przedsiebiorca.pl W | www.aipseedcapital.pl

spotkania do indywidualnego zaplanowania przez startupy lub zespół AIP Seed Capital

Osoby towarzyszące podczas części zamkniętej dla startupów AIP Seed Capital (tj. sobotni Workshop) mogą korzystad z uroków okolicy. Zajazd Zimna Woda położony jest nad zalewem "Zimna Woda" na rzece Krznie. Oprócz zalewu polecamy długie, leśne spacery, które mogą byd połączone z grzybobraniem oraz uprawianie sportu (jogging, gry zespołowe oraz wycieczki rowerowe).

Dodatkowo zachęcamy wszystkie osoby towarzyszące do zwiedzania Łukowa, który posiada bogatą historię i wiele ciekawych zabytków.

Polskę Przedsiębiorczą kreują:

Seed Up Łuków  

Niepowtarzalny event organizowany przez AIP Seed Capital.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you